Poděkování ministra zdravotnictví sestrám za jejich práci

 

Milé sestry,

je mi ctí, že při příležitosti Mezinárodního dne sester, který je právem tradičně oslavován nejenom v České republice, ale i za našimi hranicemi, Vám mohu za celé Ministerstvo zdravotnictví vyjádřit velké poděkování a uznání za práci, kterou děláte pro naši společnost.

Jste základním kamenem našeho zdravotnictví. Povolání sestry není jen vysoce odborná práce, ale také jste pravidelně vystaveny situacím náročným jak po fyzické, tak psychické stránce, a přesto si dokážete zachovat patřičnou míru empatie, pohotovosti, vstřícnosti a porozumění. Svou práci děláte s citem a láskou, které je v životě a především v nemoci, tolik potřeba. Pomáháte lidem zvládat bolest a jste jejich oporou v těžkých chvílích. A za to všechno máte můj velký obdiv.

Ačkoliv je Vaše práce neprávem často ve stínu jiných, pravda je taková, že vykonáváte tu nejdůležitější každodenní práci s pacientem a bez Vás by české zdravotnictví nebylo na takové úrovni, jakou se v současné době můžeme pyšnit.

Naší prioritou je, po vzoru zahraničí, posílit autonomii a samostatnost sester v systému zdravotní péče. Pracujeme proto na návrhu navýšení kompetencí sester tak, abychom Vaší profesi vrátili ztracenou celospolečenskou prestiž.

Každý den si uvědomuji, jak nesmírně náročná je Vaše práce a rád bych Vás ujistil, že se budu nadále zasazovat o podporu Vaší profesi a udělám maximum pro zlepšování Vašich pracovních podmínek.

Děkuji Vám za to, že jste a že pro naši společnost s laskavým srdcem, velkým neutuchajícím nasazením a obdivuhodnou věrností vykováváte svou práci.

 

Váš Adam Vojtěch
ministr zdravotnictví

Zdroj: mzcr.cz

Světový den astmatu – 7. květen

Také v letošním roce vyhlašuje Globální iniciativa pro astma na začátek května „Světový den astmatu“. Letos si tento den připomeneme v úterý 7. května. Celosvětová edukační a osvětová aktivita tohoto významného dne upozorňuje na průduškové astma jako na onemocnění, které lze v současné době účinně léčit a snížit tak zátěž, kterou pro nemocné představuje. Astmatem celosvětově trpí až 300 milionů nemocných. Jde tak o jednu z nejčastějších chronických nemocí vůbec. Neléčené nebo špatně léčené astma může své nositele nejen významně omezovat a zatěžovat, ale může je i ohrozit na životě. Proto se informační a vzdělávací aktivity v ČR i ve světě soustředí hlavně na to, aby se nemocní dozvěděli, že astma lze účinně léčit a akutním stavům lze předcházet.

Dlouhodobé heslo celé kampaně zní „I Vaše astma může být pod kontrolou!“. Cílem této akce je proto především upozornit na potřebu zhodnocení příznaků, které na astma mohou upozornit a vést ke včasné diagnóze, zdůraznit důležitost preventivní léčby a připomenout, že správně vedená preventivní léčba může nemocným zajistit velmi kvalitní život bez významných omezení a významně snížit riziko akutních astmatických záchvatů dušnosti.

Průduškové astma je nejčastější chronickou nemocí dětského věku. U dětí a dospívajících se výskyt pohybuje kolem 10 – 12 %. Celkově odhadujeme počet nemocných v České republice na asi 800 000 – 900 000 lidí. Mnozí nemocní ale svou nemoc nemají řádně sledovanou a léčenou a mohou tak nejen mít zbytečné potíže a omezení, ale mohou být i ohroženi těžkým záchvatem dušnosti.

V ČR stále ještě na astma zbytečně umírá několik desítek lidí ročně. Zatímco u dětí úmrtnost prakticky úplně vymizela, u dospělých byl v posledních několika letech zaznamenán zřetelný vzestup. Přitom současná preventivní léčba astmatu je vysoce účinná a bezpečná a pro nemocného nepředstavuje ani žádné významné omezení. Je podávána především inhalačně a její aplikace zabere obvykle asi 1 minutu jednou nebo dvakrát denně.

I když astma může vzniknout v každém věku, většina případů začíná již ve věku předškolním a školním. Zvýšené riziko vzniku nemoci hrozí dětem v rodinách, v nichž už se astma a jiná alergická onemocnění vyskytly dříve, například ve formě alergické rýmy nebo ekzému. Pro včasné rozpoznání nemoci je třeba znát možné příznaky a při jejich objevení včas upozornit praktického lékaře.

Světový den astmatu vyhlašuje Globální iniciativa pro astma (GINA) pravidelně již od roku 1998. O rok později se k této akci připojila i Česká iniciativa pro astma, o. p. s., která ke Světovému dnu astmatu organizuje řadu akcí pro veřejnost i zdravotnické odborníky. Světový den astmatu vyhlašuje GINA vždy na první úterý v květnu a pro letošní rok je jeho heslem „STOP astmatu“.

Česká iniciativa pro astma ke Světovému dnu astmatu pořádá 9. 5. 2019 tradiční odbornou konferenci, tentokrát v sále Autoklubu ČR v Opletalově ulici v Praze. O týden později, 16. května 2019, otevře Česká iniciativa pro astma, o.p.s. (ČIPA), opět tradiční spirometrický stan v Praze na náměstí Míru od 9 do 16 hodin. Příchozí si v něm mohou nechat zdarma a bez doporučení lékaře změřit funkci plic. Pomocí spirometrie přítomní zdravotníci zjistí, jak jsou plíce schopné nádechu a výdechu. Toto vyšetření může pomoci včasnému stanovení diagnózy astmatu nebo některých dalších plicních chorob v době, kdy ještě člověk nevnímá příznaky onemocnění. V průběhu května budou pořádány i různé akce v regionech. Dle TZ

Informace o všech akcích budou průběžně k dispozici na www.cipa.cz

Zdroj: medicina.cz

SVĚTOVÝ DEN HYGIENY RUKOU 5. květen 2019 soutěž pro děti a mládež

Světový den hygieny rukou, který každý rok připadá na 5. květen, který je součástí iniciativy Světové zdravotnické organizace (WHO) Save lives: Clean your hands (Zachraň životy: Umývej si ruce), již po jedenácté upozorňuje na význam mytí rukou jako klíčového preventivního opatření proti přenosu mnoha infekčních onemocnění.

Tématem letošní kampaně 2019 je: „Clean care for all – it’s in your hands“ („Hygiena pro všechny, je to ve Tvých rukou“). Světová zdravotnická organizace vyzývá k dosažení lepšího zdraví a blahobytu pro všechny lidi v každém věku, tak, aby měli přístup ke kvalitním základním službám zdravotní péče a k bezpečným, účinným, kvalitnějším a cenově dostupným základním lékům a vakcínám. Dále iniciátoři kampaně vyzývají zdravotníky v praktikování správné hygieny rukou ve zdravotnických zařízeních, a tím i ke snížení rizika přenosu infekce mezi zdravotníky i pacienty a dávají možnost všem zapojit se aktivně do kampaně WHO (viz. řetěz solidarity)

Stránky kampaně naleznete zde

Hygiena rukou je důležitá.

  • Důkladné a správné umývání rukou je jednoduchá a přitom nejúčinnější metoda, jak omezit šíření nemocí.
  • Nemytýma rukama se přenáší řada infekčních onemocnění (např. virová hepatitida typu A, chřipka, salmonelóza, rotavirové infekce, enterovirové infekce atd.)

Centrum podpory veřejného zdraví Státního zdravotního ústavu, se v rámci Národního programu zdraví – Projekty podpory zdraví MZ ČR 2019 „Čisté ručičky a zoubky“,  připojuje k tomuto světovému dni  pořádáním akcí spojených s nácvikem správné techniky mytí rukou a ověřením si kvality pod UV lampou, která odhaluje neumytá místa na rukou a dále také  oslovením školských zařízení k zapojení se do soutěže o nejzdařilejší pexeso. Vítězné pexeso bude vydáno v rámci projektu podpory zdraví 2019.

Bližší informace: Mgr. Petra Nekvapilová, tel. +420515577517, mail: petra.nekvapilova@szu.cz , Zdena Borecká, tel. +420515577519, mail: zdena.borecka@szu.cz,  Hana Zapletalová, tel. +420515577519, mail: hana.zapletalova@szu.cz.

Informace k soutěži a kontaktní informace pro Jihomoravský kraj naleznete zde

Informace k soutěži a kontaktní informace pro Liberecký kraj naleznete zde

Informace k soutěži a kontaktní informace pro Moravskoslezský kraj naleznete zde Informace k soutěži a kontaktní informace pro Hlavní město Praha a Středočeský kraj naleznete zde

Informace k soutěži a kontaktní údaje pro Kraj Vysočina naleznete zde
Pozn. neaktivní linky budou doplněny

Akce ke Světovému dni hygieny rukou:

Osvětová akce ke SVĚTOVÉMU DNI HYGIENY RUKOU s podtitulem “Je to ve vašich rukou” se bude konat v pátek 3. května v Nemocnici TGM Hodonín od 11. do 13. hodin, v prostorách Radiodiagnostického  oddělení,  kde budou připraveny ukázky správného mytí a dezinfekce rukou i informativní osvěta ohledně rizika přenosu infekcí. Informační plakátek naleznete zde.

Informace o soutěži v Libereckém kraji naleznete zde. Informace o soutěži v Libereckém kraji naleznete zde.

Zdroj: szu.cz

Lidé si mohou nechat vyšetřit znaménka ve Stanu proti melanomu

 

Melanom

Lidé si mohou nechat vyšetřit kožní znaménka ve Stanu proti melanomu. Stojí dnes a v úterý na Václavském náměstí v Praze, v pondělí 13. května v Brně a o den později v Ostravě. Každoročně využijí vyšetření zdarma tisíce lidí, loni jich bylo přes 4000. Lékaři odhalili 48 nádorů kůže, za 12 let pořádání preventivní akce už více než 650.

Zhoubný melanom je sedmým nejčastějším nádorem v Česku, podlehne mu kolem 400 lidí ročně. Počty úmrtí ale rostou pomaleji než počty nových případů. Onemocnění o častější u mužů než u žen.

Pravděpodobnost jeho vzniku podle odborníků zvyšuje opakované spálení kůže, protože účinek UV záření se v těle kumuluje. Prevencí je vyhýbat se pobytu na slunci v době nejintenzivnějšího svitu mezi 11:00 a 15:00. Dbát by se mělo také na ochranu pokožky krémem s ochranným faktorem proti UV záření, zejména ve vysokých horách či u moře je třeba vyšší ochranný faktor.

Češi málo aktivně sportují a složení stravy moc neřeší

 

Češi málo aktivně sportují a složení stravy moc neřeší, na prevenci u lékaře ale nezapomínají. Jen 28 procent Čechů aktivně sportuje a zhruba polovina dotázaných chodí alespoň hodinu denně pěšky. Průzkum Nadačního fondu Petra Koukala ukázal, že až 70 procent lidí se snaží spát šest až osm hodin denně a přes 64 procent navštěvuje lékaře v rámci preventivních prohlídek. Zásady vyváženého jídelníčku a složení stravy si hlídá pouze 38 procent oslovených, přesto ale většina lidí o kvalitě potravin přemýšlí již při jejich nákupu či při vaření.

Průzkum formou internetového dotazníku pro edukační kampaň „A žili šťastně“, kterou zaštítil Nadační fond Petra Koukala ve spolupráci s farmaceutickou společností Sanofi, uskutečnila agentura Ipsos. Šetření se zúčastnilo 1050 respondentů napříč věkovým spektrem i stupni vzdělání. Muži a ženy byli zastoupeni vyrovnaně.

Výše uvedená data ukazují, že Češi mají k zdravému životnímu stylu spíše pasivní přístup, nicméně povědomí o preventivních prohlídkách mají velmi vysoké. Až 88 procent dotázaných v úvodu průzkumu potvrdilo, že chodí k praktickému lékaři zhruba každé dva roky. Údaje poskytnuté pojišťovnami tak pozitivní nejsou, hovoří jen o poloviční účasti, ale dokládají vzrůstající trend. „Proto je potřeba na zdravotní gramotnosti a motivaci pacientů k vyšší účasti na preventivních prohlídkách dále pracovat, abychom v budoucnosti cca 90% úrovně skutečně dosáhli,“ uvedl doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. se s dalšími praktickými lékaři shoduje na tom, že přibývá osob, které věnují pozornost svým stravovacím návykům, složení stravy a kvalitě potravin, což naznačují i výsledky průzkumu. Vyplývá z nich, že téměř tři čtvrtiny dotázaných přemýšlejí nad tím, jak zkonzumované potraviny ovlivňují jejich zdraví, a také podle toho nakupují. Až 9 z 10 respondentů tvrdí, že kladou důraz na kvalitu potravin při nákupu. V rámci návštěv restaurací je toto číslo pochopitelně nižší. Připouštějí však, že vyvážený poměr živin v jídelníčku neřeší. „S uvedeným problémem se nesetkáváme pouze v ČR. Kromě lékařů zde mnohem důležitější roli hraje rodina a škola,“ doplnil doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc

Respondenti také odpovídali na dotaz, jaká vyšetření během preventivních prohlídek podstupovali. Nejčastěji jim podle nich lékař měřil krevní tlak (76 %), vyšetřil krev (63 %), zkontroloval zrak (47 %), vyšetřil moč a provedl EKG. Vyšetření cholesterolu uvedlo pouhých devět procent dotázaných. Preventivní vyšetření vycházejí z platné vyhlášky, která stanovuje jejich frekvenci. „Například z pohledu prevence je laboratorní vyšetření koncentrace celkového cholesterolu, HDL-cholesterolu, LDL-cholesterolu a triacylglycerolů prováděno při první všeobecné preventivní prohlídce po ukončení péče u poskytovatele v oboru praktický lékař pro děti a dorost a dále ve 30, 40, 50 a 60 letech věku. Pokud lékař pojme podezření na příslušné onemocnění, může vyšetření provést samozřejmě kdykoli,“ vysvětluje doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc. 

Právě informacemi o prevenci vysokého cholesterolu v krvi a kardiovaskulárních onemocnění se tento průzkum také zabýval. Nízkotučnou dietu doporučenou od lékaře podle něj dodržuje téměř 60 procent dotázaných, kteří zároveň trpí zvýšenou hladinou cholesterolu. Přesto ale téměř stejný počet připouští, že dietu občas porušuje. Lépe na tom lidé jsou s pohybovými aktivitami, které se snaží dodržovat dvě třetiny z nich. Většina oslovených si je přitom vědoma, že vysoká hladina cholesterolu zvyšuje riziko rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, tedy chorob srdce a cév. Ti, kteří se s těmito nemocemi potýkají, se většinou pokyny lékaře řídí. Nejčastěji jde o dietu, pravidelný pohyb, užívání léků a omezení stresu.

Nadační fond českého badmintonisty Petra Koukala se už šestým rokem zaměřuje na zdravotní prevenci různých civilizačních onemocnění. Snahou projektu „A žili šťastně“ je šířit osvětu v problematice kardiovaskulárních onemocnění a vysokého cholesterolu a přimět širokou veřejnost se více zajímala o své zdraví. „Velkých změn lze dosáhnout i menšími kroky,“ tvrdí autoři projektu, podle nichž stačí, když lidé pro své zdraví udělají každý den jen drobnost.

„U každého z nás nastanou někdy okamžiky, které změní náš přístup k dosavadnímu způsobu života. Nenechte ten svůj jen tak plynout, ale jděte svému osudu vstříc. I malou změnou lze předejít vážným následkům,“ apeluje doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc odkazuje na klasika: „Když chybí zdraví, moudrost je bezradná, síla je neschopná boje, bohatství je bezcenné a důvtip je bezmocný.“ (Herakleitos z Efezu 500 př. n. l.).

Pravidelné prohlídky u lékaře zahrnující odběry krve, měření hodnot cholesterolu i krevního cukru mohou zachránit život a každý na ně má nárok zdarma.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Pneumokok je stálým ohrožením

Těžký zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan či akutní zánět středního ucha jsou jen některá onemocnění dětí i dospělých, která může mít na svědomí pneumokok – bakterie Streptococcus pneumoniae. Velmi vážnému průběhu invazivní pneumokokové infekce (IPO) v roce 2018 v České republice podle předběžných údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) čelilo 481 lidí, což je o 37 více než v roce 2017, celkem 77 lidí infekci podlehlo. K nejvíce ohroženým skupinám patří děti pod pět let věku a senioři.

„Lze pozorovat vzestup celkové nemocnosti IPO a vzestup věkově specifické nemocnosti dětí 0 – 11 měsíců a 1 – 4 roky, i vysoké nemocnosti a počtu úmrtí seniorů,“ komentuje situaci MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. V souvislosti se vzestupem počtu IPO v loňském roce je nutné opět upozornit na to, že nejlepší prevencí pneumokokových nákaz je očkování.

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která běžně osídluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích. Šíří se vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale je možné se nakazit i od nosičů. Těm nemusí působit problémy, dokud nedojde k oslabení obranyschopnosti organizmu, například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci.

Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit některá vážná onemocnění – pravé neštovice celosvětově, dětskou obrnu ve většině zemí světa. Očkováním se rovněž docílilo významného omezení výskytu některých chorob (černý kašel). Pravidelné očkování v ČR se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny od 1. 1. 2018). Dětský očkovací kalendář uvádí nejlepší možné načasování očkování. Jsou v něm zahrnuta povinná i dobrovolná očkování včetně očkování proti pneumokokům.

Děti jsou od loňského roku očkovány podle schématu 2 +1, což znamená, že první dávka vakcíny se aplikuje od 9. týdne věku dítěte. Druhá dávka se aplikuje dva měsíce po 1. dávce, třetí dávka ve věku 11-15 měsíců. Dospělí jsou očkováni jednou dávkou konjugované vakcíny. Očkování vakcínou Prevenar 13 je pro děti částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, podmínkou je aplikace všech dávek očkovací látky do 7. měsíce věku dítěte a přeočkování do 15 měsíců věku dítěte. Od 1. 1. 2018 je plně hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let.

Díky očkování je možné snížit riziko onemocnění život ohrožujícími infekcemi. Na tento fakt upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která do deseti „Hrozeb globálního zdraví 2019“ zahrnula „odmítání očkování“. Podle zprávy WHO je očkování jedním z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám – v současnosti zabraňuje 2 – 3 milionům úmrtí ročně. Pneumonie měla podle WHO například v roce 2015 na svědomí celosvětově 16 procent úmrtí dětí do pěti let, konkrétně 920 tisíc. TZ

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

Odmítání očkování – jedna z deseti hrozeb světového zdraví

 

Kromě vědeckého pokroku a dodržování hygienických pravidel je očkování jednou z nejúčinnějších forem prevence nemocí. Přes pokrok, který současná medicína nabízí, přes rostoucí dostupnost očkovacích látek, je lidské zdraví ohroženo zbytečnou váhavostí nebo neochotou se očkovat.

Očkování je jedním z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám – v současnosti zabraňuje 2-3 milionům úmrtí ročně a dalšímu 1,5 milionu by se dalo vyhnout, kdyby se globální pokrytí očkováním zlepšilo. Jedním z příkladů, kam může odmítání očkování vést, je současný strmý nárůst případů spalniček, V celosvětovém měřítku se jejich výskyt zvýšil o 30 %. Důvody tohoto nárůstu jsou složité, a ne vždy je důvodem odmítání očkování. Některé země, které se blížily k vymýcení nemoci, však zaznamenaly její oživení. Podle poradní skupiny WHO k důvodům, proč se lidé rozhodnou neočkovat, patří lhostejnost, obtížný přístup k očkovacím látkám a nedostatek důvěry.

Očkování chrání 2,7 milionu osob před spalničkami, 2 miliony před novorozeneckým tetanem a 1 milion před černým kašlem. Očkování proti sezonní chřipce pak zamezí onemocnění chřipkou u zhruba 2 milionů osob. Vedlo k vymýcení pravých neštovic, téměř odstranilo dětskou obrnu a zabránilo nesčetným úmrtím na mnoho dalších nemocí.

Nedůvěra v očkování společně se systémem dobrovolného (pouze doporučeného) očkování v některých zemích Evropské unie vedla k nižší proočkovanosti proti některým dětským nemocem až zániku kolektivní imunity. Kvůli nepovinné vakcinaci například v Rakousku klesla proočkovanost dětí proti spalničkám pod úroveň některých velmi chudých rozvojových zemí.

Odmítání či zpochybňování významu očkování společně s globalizací, otevíráním hranic, migrací, cestováním obzvláště do exotických a rozvojových zemí vede ve svém důsledku ke zvýšenému riziku nákazy neočkovaných jedinců během cest či zavlečení u nás již téměř vymýcených nemocí. Epidemiologická situace ve výskytu infekčních nemocí v rozvojovém světě se stále mění – příkladem může být výskyt viru obrny (poliomyelitidy v odpadních vodách v Izraeli v roce 2013). Izrael na tuto situaci reagoval okamžitou vakcinační akcí s použitím živé vakcíny.

Místem, kde jsou cestující vystaveni zvýšenému riziku nákazy infekčních nemocí, patří letiště a dopravní prostředky. Všichni si jistě pamatujeme zvýšená bezpečnostní opatření při epidemiích SARS. Jak prokázal průzkum finských vědců publikovaný v roce 2018, letiště je rizikovým prostředím i mimo období těchto velmi specifických epidemií. Respirační viry byly detekovány na zábradlích, plastových boxech používaných při bezpečnostní kontrole, plastových hračkách v dětských koutcích či platebních terminálech. Patří mezi ně rinoviry (nejvýznamnější vyvolavatelé akutních respiračních infekcí horních cest dýchacích, rýmy apod.), koronaviry (významnými vyvolavateli akutních respiračních infekcí nejčastěji v horních cestách dýchacích, vyvolavatelé průjmových onemocnění, popřípadě dalších infekcí), chřipkový virus A.

Cestující by měli tedy dbát na prevenci před cestami, a to i vnitroevropskými. Očkováním si mohou ušetřit zbytečné zdravotní komplikace jako je onemocnění chřipkou, která se může při oslabení organizmu zkomplikovat až v závažný zápal plic, ale vyhnout se i řadě dalších závažných infekcí. TZ

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

České medicíně vládnou ženy. Muži tvoří jen pětinu pracovníků

Musí uzvednout i pořádně obézního pacienta. Během jediné směny navíc naběhají desítky kilometrů. Přesto si práci u nemocničního lůžka vybírají hlavně ženy. Zdravotních sestřiček se v českých nemocnicích a ambulancích pohybuje více než 87 tisíc. Naopak „bratrů“ tam působí jen asi dva tisíce, což jsou asi dvě procenta všech těchto zaměstnanců.

Zdravotní sestra Bohumila Vojtová z KNTB ve Zlíně.
Zdravotní sestra Bohumila Vojtová z KNTB ve Zlíně. | Foto: Deník / Karásek Jan

Podobné je to s instrumentáři, tedy s pracovníky, kteří mají na starost lékařské nástroje. I na těchto pozicích se nejčastěji uplatňují zástupkyně něžného pohlaví. „Přitom když jsem byl v Itálii, tak tam práci instrumentáře na operačním sále dělali prakticky výhradně muži, tedy živitelé rodiny,“ podotýká lékař a současně člen sněmovního zdravotního výboru Bohuslav Svoboda.

Důvod? Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové za to mohou jednak vžité stereotypy, podle kterých je všeobecná sestra pro mnoho lidí ryze ženské povolání, a jednak peníze. „I přes růst platů v posledních několika letech dává stále část zdravotníků přednost jiným technickým oborům, které jsou daleko lépe zaplaceny,“ poznamenala další poslankyně Ilona Mauritzová.

Převládají i lékařky

Ženy a muži v medicíně - InfografikaŽen postupně přibývá i mezi lékaři: muži už tvoří jen asi 45 procent všech pracovníků. Při-tom ještě na přelomu tisíciletí jich bylo o tři procenta víc. „Ženy v českém zdravotnictví obecně převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc,“ shrnuje situaci Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

V jiných zemích se přitom muži v medicíně uplatňují daleko častěji. „U našich západních a jižních sousedů tvoří muži nadpoloviční většinu lékařů. Těsně pod 50 procenty se podíl lékařek pohyboval i v severských zemích,“ uvedla
Zdroj: https://www.denik.cz/zdravi/

Evropský den práv pacientů – 18. duben

 

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších.

Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené na tzv. paragraf 16 včetně aktuální metodiky Všeobecná zdravotní pojišťovny pro postup dle tohoto ustanovení. Brožura rovněž vymezuje tenkou hranici mezi zákonnou normou a etikou ve zdravotnictví. Doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc, a o odpovědi na často kladené dotazy.

„Ne všechny vztahy mezi pacientem a zdravotníkem mohou být upraveny zákony a také́ většina konfliktů, nedorozumění́, napětí́ či stresu není způsobena porušováním zákonů̊ nebo práv pacienta, ale neschopností vzájemně̌ komunikovat, neschopností pochopit postavení a situaci toho druhého či jen nedostatkem slušného chování.“

Na publikaci se vedle PhDr. Ivany Plechaté autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková z neziskové organizace Amelie, z.s., a Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ze společnosti Chytrý pacient s.r.o. Krásnými ilustracemi brožuru ozdobila přední česká ilustrátorka Maria Makeeva.

Publikaci lze stáhnout na odkazu: https://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_prava-pacientu_61.pdf.

Veřejnosti bude k dispozici i v tištěné podobě.

Průvodce pacienta, z.ú., je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluví o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče, akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

K hlavním projektům organizace patří:

Senior (bezpečná a účelná farmakoterapie v domovech pro seniory).

Rychlé srdce (zvyšování povědomí o onemocnění fibrilace síní, zlepšení detekce a diagnostiky pacientů a lepší koordinace lékařských oborů zapojených do prevence mrtvic).

Hlas onkologických pacientů (platforma pacientských organizací, jejímž cílem je naplňovat komplexní potřeby nemocných s onkologickými a hematoonkologickými diagnózami).

Dle TZ.

Zdroj: medicina.cz

www.pruvodcepacienta.cz

Hrazené očkování proti meningokoku by vyšlo asi na 550 milionů

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje tři varianty hrazeného nepovinného očkování proti meningokokové infekci. Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula novinářům řekl, že nejpravděpodobněji pojišťovny nabídnou kombinované očkování aplikované v prvním roce života (zřejmě v šestém měsíci) a ve 13. měsíci. Plná varianta očkování by vyšla odhadem na 550 milionů korun, uvedl. Zatím je očkování nepovinné a lidé si ho musí platit, na vakcínu přispívají zdravotní pojišťovny.

Meningokokem se podle Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy do konce loňského listopadu nakazilo 49 lidí, tři zemřeli. Za celý předchozí rok bylo nemocných 68, od roku 2014 ale vždy méně než loni. Závažné onemocnění propuká velmi rychle a připraví o život až 15 procent nakažených. Trvalé následky má sedm z deseti lidí, kteří infekci přežijí.

Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Kromě kouření nebo pobývání v zakouřeném prostředí jde o psychické a fyzické vypětí, prochladnutí, úzký kontakt a líbání nebo účast na hromadných akcích, zejména se zahraniční účastí. Větší riziko mají i děti kuřáků.

Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik.

Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem.

Zdroj: zdravi.euro.cz
1 2 3 4 5 90