Českobudějovické mamocentrum má nové prostory

Mamocentrum EUC Kliniky v Českých Budějovicích nabízí ženám od ledna 2020 možnost vyšetření v nových moderních prostorách. Mamocentrum vzniklo sloučením dvou pracovišť a nově jej budou moci pacientky najít na EUC Klinice v ulici Matice školské (poliklinika Jih). Ženám v Jihočeském kraji chce poskytnout příjemné prostředí se všemi atributy komplexní špičkové zdravotní péče na jednom místě.

Sloučením dvou pracovišť vznikne akreditované pracoviště pro screening a diagnostiku rakoviny prsu, které bude počtem vyšetření patřit k největším v České republice. Sjednotí se objednávání pacientek na vyšetření, zefektivní se celý proces práce, dojde k lepší zastupitelnosti jednotlivých pracovníků mamocentra. Pacientky čeká prostorné klimatizované pracoviště s otevřenou příjmovou recepcí a pohodlnou čekárnou.

Pracoviště bude disponovat třemi mamografickými a dvěma ultrazvukovými vyšetřovnami. V průběhu roku 2020 se vybavení mamocentra rozšíří o mamografický přístroj se stereotaxí. Ten umožní odběr vzorků tkáně právě pod navigací mamografickým přístrojem, což je důležité tam, kde nejsou vidět podezřelé změny na ultrazvuku, a tedy není možné provést odběr za ultrazvukové navigace. Pacientkám tak odpadne cestování za tímto výkonem do Prahy.

Vyšetření na mamografu je účinnou formou prevence rakoviny prsu. Díky mamografu se dají nalézt i velmi malé nádory v počátečním stadiu, kdy jsou snadno léčitelné, s minimálními následky odstranitelné a pro pacientku neznamenají ohrožení zdraví či života.

Na mamografické vyšetření se ženy objednávají buď v rámci preventivní mamografie nebo diagnostické mamografie. Preventivní mamografii absolvují ženy, které nemají žádné obtíže a měly by dodržovat dvouletý interval vyšetření. To se týká žen ve věku od 45 let výše, kterým mamografické vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. K tomuto vyšetření je potřeba doporučení od gynekologa či praktického lékaře.

Dle doporučení KOMD (Komise odborníků mamární diagnostiky) je vhodné začít s prevencí u žen bez pozitivní rodinné anamnézy již ve 40. roce věku, kdy je provedena vstupní mamografie, a dle typu žlázy pak odborník stanoví další formu a typ sledování. Doporučení od gynekologa či praktika v tomto případě není potřeba, ale vyšetření si žena hradí sama. Na diagnostickou mamografii se objednávají ženy (někdy i muži), které mají obtíže a zde samozřejmě na časovém intervalu nezáleží.

Za loňský rok bylo provedeno na obou mamografických pracovištích dohromady více než 35 tisíc mamografických vyšetření, přes tři a půl tisíce ultrazvukových vyšetření a téměř 300 biopsií.

Mamocentrum bude od ledna 2020 na adrese: EUC Klinika České Budějovice, Matice školské 1786/17, 1. patro. Objednání možné on-line přes webové stránky www.euc/mamo, nebo telefonicky: 389 109 909.

Dle TZ

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Centrum specializované péče pro nebezpečné nákazy

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí v pražské Nemocnici Na Bulovce získala na konci roku 2019 oficiální statut Centra specializované péče pro izolaci pacientů s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc. V civilním sektoru jde o jediné specializované pracoviště tohoto typu v České republice. Hlavním úkolem specializovaného centra je ochrana občanů ČR před vysoce nakažlivými nemocemi. Může jít například o MERS (blízkovýchodní respirační syndrom), plicní formu moru, případně o krvácivou horečku typu ebola nebo lassa, což jsou závažná nakažlivá onemocnění vyskytující se v Africe.

Nemoci jsou do Evropy importovány několikrát do roka z důvodu stále dostupnějšího cestování do exotických destinací. Pokud tedy například někdo přicestuje z oblastí, kde se vyskytuje potenciálně nebezpečná nákaza a zjevně trpí příznaky vysoce nakažlivé nemoci, musí být v co nejkratším čase hospitalizován právě ve specializovaném centru na Bulovce. Jedině tak lze předejít riziku šíření nákazy na území ČR.

Vždy musí být velmi pečlivě a správně zvážena všechna rizika. Pokud má lékař podezření na vysoce nakažlivou nemoc, musí okamžitě kontaktovat orgány na ochranu veřejného zdraví, což je epidemiolog a následně naše specializované centrum. S takovým pacientem se pochopitelně zachází ve zcela specifickém režimu. Musí být chráněno okolí pacienta – ostatní pacienti, personál nemocnice i převozová služba. Zásadní je, aby se pacient co nejrychleji ocitnul ve speciálním bioboxu – uzavřeném prostoru, ze kterého je znemožněn únik choroboplodných zárodků.

Centrum je vybaveno ochrannými pomůckami, obleky s filtro-ventilační jednotkou i vlastním přístrojem pro základní laboratorní vyšetření. Provoz zajišťuje speciálně vyškolený tým 25 zdravotníků, který sestává z lékařů a středního zdravotnického personálu. Jakmile je hlášeno podezření na vysoce nebezpečnou nákazu, tým je schopen centrum aktivovat do jedné hodiny. Připraveny jsou tři bioboxy s kapacitou až čtyř pacientů, přičemž v jednom z nich může být například matka s dítětem. V případech, kdy je u pacienta potvrzena vysoce nakažlivá nemoc, dochází také k aktivaci speciální vojenské biologické nemocnice v Těchoníně, která se kapacitně zvládne postarat i o lidi, kteří byli s nakaženým pacientem v kontaktu.

Na rok 2020 je dále naplánováno rozšíření centra o lůžko s možností poskytování intenzivní péče. „V současném bioboxu jsme schopni pacientovi poskytnout základní léčbu, nicméně nemůžeme zde provádět umělou plicní ventilaci a očišťovací metody – například dialýzu při selhání ledvin,“ vysvětluje MUDr. Hana Roháčová, PhD., primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí v Nemocnici Na Bulovce.

Ministerstvo zdravotnictví již schválilo nezbytnou přestavbu části stávajících prostor na jednotce intenzivní péče. Po dokončení veškerých nutných úprav tak bude v Nemocnici Na Bulovce nově k dispozici tzv. intenzivní lůžko, u kterého bude možné nakaženému pacientovi poskytnout širší spektrum zdravotní péče.

Dle TZ

www.bulovka.cz

Zdroj: medicina.cz

Hejtmanka Stráská se stala Andělem seniorů

Anděl seniorů. Plaketu s tímto oceněním získala jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Stalo se to během tradičního předvánočního setkání seniorů Vltavotýnska v Týně nad Vltavou. Plaketu předala hejtmance Stráské jménem Spolku Týna Eva Dvořáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka a organizátorka seniorských setkávání.

Anděl seniorů. Plaketu s tímto oceněním získala jihočeská hejtmanka Ivana Stráská. Stalo se to během tradičního předvánočního setkání seniorů Vltavotýnska v Týně nad Vltavou. Plaketu předala hejtmance Stráské jménem Spolku Týna Eva Dvořáková, ředitelka obecně prospěšné společnosti Rybka a organizátorka seniorských setkávání.

„Byla jsem z toho trochu zaskočená i dojatá. Myslím si totiž, že to, co pro seniory dělám, je náplní mé práce,“ sdělila Stráská své bezprostřední dojmy. „Zároveň to beru jako úžasné ocenění, že tito lidé to vnímají tak, že dělám něco nad rámec svých povinností, což mě velice těší,“ dodala hejtmanka.

Obdobné akce, jako je setkávání seniorů v Týně, pak považuje Stráská za velmi důležité. „Naši nejstarší spoluobčané se totiž, bohužel, cítí často osamělí a v době Vánoc to platí dvojnásob. Tady mají naopak příležitost se setkat, popovídat si a ještě se dobře pobavit. Pomůže jim to zvednout náladu a do vánočních dnů půjdou s úsměvem. Proto kraj také tuto akci podporuje,“ vyzdvihla hejtmanka a poděkovala organizátorům.

Přítomné celé odpoledne ve vltavotýnské sokolovně bavil vtipný moderátor a vystoupení slovenského folklorního souboru. „Atmosféra je tu vždy báječná, proto sem tak ráda jezdím,“ uzavřela Stráská.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

„Svoboda především“ poprvé v ČR

Fokus Praha, největší nezisková organizace podporující lidi se zkušeností s  duševním onemocněním, vydává ve své edici Marco Cavallo knihu „Svoboda především“, český překlad významné nizozemské publikace Freedom First. Kniha analyzuje revoluční přístup k péči o duševní zdraví v italském Terstu a srovnává jej s praxí v Nizozemsku. Zahraniční inspirace je v českém vydání doplněna o kontext komunitních služeb v  České republice. Křest knihy proběhl symbolicky v  Den lidských práv, 10. 12. 2019 v Domě světla v pražském Karlíně. Vydání knihy, která je k dispozici v elektronické podobě zdarma, přijel podpořit i prezident evropské nevládní organizace Mental Health Europe Jan Berndsen.

Fokus Praha oslaví v příštím roce 30 let své existence. Pro lidi se zkušeností s duševním onemocněním v průběhu uplynulých tří dekád vytvářela orgnizace komplexní síť komunitní podpory, která tu po pádu totalitního režimu absolutně chyběla. Zároveň také během této doby usilovala o přeměnu celého systému a jeho výraznou deinstitucionalizaci.

Terst, kde v roce 1977 došlo k uzavření místní psychiatrické nemocnice a přenesení péče do sítě decentralizovaných služeb starajících se o to, aby lidé mohli důstojně bydlet, pracovat a být součástí komunity, je pro organizaci dodnes velkou inspirací. Kniha Freedom First velice dobře popisuje, proč je tak důležité dát lidem s  duševním onemocněním svobodu a neschovávat je za zdmi psychiatrických nemocnic a ústavů. Jedná se o morální imperativ, který musí být vtělen i do právě probíhající české reformy péče o duševní zdraví, na níž se aktivně podílí i Fokus Praha.

„Důraz na svobodu a autonomii jedince, kterou v Terstu převedli do praxe, představuje nové paradigma v oblasti péče o duševní zdraví. V našem systému bohužel stále uvažujeme jinak. Lidé s duševním onemocněním léčíme, pečujeme o ně, vychováváme je, aby byli vyléčení, resp. normální k našemu obrazu. Pokud to tak není, dále je hospitalizujeme, posíláme je do sociálních ústavů a tím prohlubujeme jejich izolaci a vyloučení ze společnosti. Izolaci, která brání jejich zotavení a naopak zvyšuje jejich stigmatizaci.

Proto je potřeba, aby se i naše reforma opírala o  takový přístup k  léčbě, který bude s lidmi se zkušeností s duševním onemocněním pracovat velmi individuálně a v úzkém kontaktu s jejich rodinami a nejbližším okolím. Pouze intenzivní komunitní a terénní podpora jim může pomoci žít smysluplný život a naplňovat jejich sociální role,“ uvádí spoluzakladatel a bývalý dlouholetý ředitel Fokusu Praha Pavel Novák, aktivně zapojený do reformy psychiatrické péče v  ČR a zároveň spoluautor kapitoly, která rozšiřuje knihu Freedom First o český kontext.

Rovněž podle prezidenta Mental Health Europe Jana Berndsena, který byl exkluzivním hostem slavnostního křtu českého vydání knihy, je zásadní, aby se při práci s duševně nemocnými důsledně dodržovala lidská práva. „Není to ale pouze o zavírání nemocnic. Mnohem důležitější je budovat systém dobré komunitní péče,“ říká Jan Berndsen a lapidárně dodává: „Neexistuje zdraví bez duševního zdraví!“

Publikaci Freedom First autorské dvojice Christien Muusse a Sonja van Rooijen vydal v roce 2015 Trimbos-instituut v Utrechtu. České rozšířené vydání finančně podpořil Magistrát hlavního města Prahy. Po knihách Za zdmi a Cesta k zotavení jde v pořadí již o třetí titul vydaný v edici Marco Cavallo. V té Fokus Praha přibližuje veřejnosti knižní tvorbu přinášející nový inspirativní pohled do problematiky psychiatrické péče a duševního zdraví. Všechny vydané tituly jsou ke stažení zdarma na webu Fokusu Praha. Dle TZ

www.fokus-praha.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Syndromem vyhoření trpí až pětina zaměstnanců

Podrážděnost, alergie na cokoliv, co souvisí se zaměstnáním, úzkosti při pomyšlení na práci, či nespavost kvůli pracovním úkolům. Pokud někdo na sobě pozoruje tyto příznaky, měl by zpozornět. S největší pravděpodobností je ohrožen syndromem vyhoření. Tímto syndromem v Česku trpí až pětina lidí. Mezi nejohroženější skupiny patří pracovníci v sociálních službách, lékaři, učitelé v mateřských školách, manažeři a dokonce i psychologové.

Příznaky přicházejícího vyhoření jsou individuálně odlišné, ale nejčastěji se projevují nejprve docházející energií a dalšími tělesnými příznaky. Tělo většinou spolehlivě řekne, že něco není v pořádku. Problém ovšem bývá v tom, že řada úspěšných a produktivních lidí se naučí tělesné signály ignorovat. Pokud na sobě ale lidé vnímají, že nemají sílu na věci, které dříve nebyly problém, častěji onemocní nebo je někde něco píchá a není k tomu podle somatických vyšetření důvod, pak je na čase něco změnit.

Vyhořet lze nejen v kontextu práce, ale například i ve vztahu. Rizikovou skupinou jsou i lidé, kteří mají sklony k perfekcionismu. Chtějí být ve všem stoprocentní, v práci i doma. Čím výše je práce na žebříčku hodnot, tím je člověk ohroženější. Každý by měl mít více životních pilířů než jen práci. Člověk by měl naplňovat všechny své základní potřeby, a pokud některé ignoruje, vždy se mu to nějak vymstí. Stejné to je i se syndromem vyhoření. Mělo by se začít vždy od základu, dobře spát a jíst, odpočívat, věnovat se blízkým a věcem, které nás baví. Někdy stačí relativně malá změna.

Je patrná i změna na straně zaměstnavatelů, kteří se začínají více věnovat prevenci, ať již formou školení stress managementu či motivace zaměstnanců, nabízení různých fyzických cvičení typu jóga, nebo aktivitami, které s tématem zdánlivě nesouvisí – pružnou pracovní dobou, sick day nebo možností práce z domova. Zdá se, že spokojený a vyrovnaný zaměstnanec je pro zaměstnavatele dlouhodobě mnohem přínosnější, než člověk bez motivace a zájmu o to, co dělá.

Vzdělávací společnost MgC Group se už 11 let zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a ve Spojených státech. Česká společnost s nadnárodní působností vytváří (od nadnárodních korporací, až po rozvíjející se firmy) rozvojové vzdělávací programy na míru přizpůsobené konkrétním potřebám zaměstnanců firem. Tým tvoří více než 40 zkušených manažerů, andragogů, psychologů, sociologů a konzultantů. Dle TZ

www.mgcgroup.cz

www.4pr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Britští vědci: Na obalech potravin by měl být údaj o cvičení

 

Na obalech potravin by kromě tabulky s energetickou hodnotou měla být také informace o tom, kolik pohybu je třeba k tomu, aby byly tyto kalorie spáleny. Navrhla si to skupina britských vědců. Podle nich by takové označení pomohlo lidem jíst zdravěji a snížit nadměrný energetický příjem na doporučené hodnoty. S odvoláním na studii publikovanou ve vědeckém časopisu Journal of Epidemiology and Community Health o tom informoval zpravodajský web BBC.

Autoři studie jsou přesvědčeni, že pokud by lidé věděli, že například ke spálení kalorií v pizze jsou zapotřebí čtyři hodiny chůze a 22 minut běhu pomůže spálit kalorie obsažené v čokoládové tyčince, uměli by si lépe představit, jakou má jídlo energetickou hodnotu. To by prý přispělo ke zdravějšímu stravování.

Poznatek vědců z univerzity v Loughborough se opírá o další studie, které zkoumaly dopady tohoto typu označení potravin. Vědci dospěli k závěru, že označení obsahující informaci o cvičení by mohlo pomoci snížit průměrný kalorický příjem jedince o až 200 kalorií denně. Na první pohled se číslo nezdá vysoké, podle studie by to ale výrazně pomohlo v boji s obezitou.

Muži potřebují v průměru přijímat zhruba 2500 kalorií denně, ženy 2000 kalorií. Pokud má člověk dlouhodobě větší kalorický příjem než výdej, ukládají se přebytečné kalorie do tukových zásob a vede to k obezitě, poznamenal BBC.

„Zajímají nás různé způsoby, jak přimět veřejnost, aby se okolo jídla lépe rozhodovala a věnovala se více fyzické aktivitě,“ uvedla vedoucí studie Amanda Daleyová. Podle ní si lidé často myslí, že konzumují méně kalorií než je tomu ve skutečnosti. „Není to o držení diet… cílem je lidi poučit o tom, že jídlo, které konzumují, má energetickou hodnotu a mohou si pak sami říct: ‚ Opravdu chci dvě hodiny běhat, abych spálil/a ten čokoládový dort? Vážně mi za to ten dort stojí?‘,“ řekla.

Možnost takového označování potravin ale také vyvolává obavy z možného ohrožení osob s poruchou příjmu potravy. „Ačkoliv si uvědomujeme nutnost snížit míru obezity, označovat takto jídlo by mohlo mít velmi špatný dopad na lidi trpící poruchou příjmu potravy či na osoby, které jsou k těmto poruchám náchylné,“ uvedl Tom Quinn z nadace Beat, která takovým lidem pomáhá. „Víme, že mnoho lidí s poruchou příjmu potravy cvičí příliš, takže pokud by se jim řeklo, kolik mají cvičit, aby spálili kalorie, mohlo by to jejich symptomy ještě zhoršit,“ doplnil.

Zdroj: zdravi.euro.cz

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ: Neobyčejní dobrovolníci & 20 let Tříkrálové sbírky

 

Neobyčejní dobrovolníci & 20 let Tříkrálové sbírky  - jedna z fotografií, které budou na výstavě k vidění (zdroj: Diecézní charita Č. Budějovice /archiv).

Portréty obyčejných lidí s neobyčejný srdcem a momenty z dvacetileté historie Tříkrálové sbírky můžete od 2. do 31. prosince shlédnout ve 3. patře budovy Krajského úřadu Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Výstava fotografií Dobrovolníci & 20 let Tříkrálové sbírky mapuje motivaci dobrovolníků Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice, kteří věnují svůj volný čas těm nejpotřebnějším, a také ukazuje Tříkrálové koledování z pohledu 20 profesionálních Charit v českobudějovické diecézi.

15 let od založení Dobrovolnického centra Diecézní charity České Budějovice připomíná 12 portrétů dobrovolníků, které ilustrují to, jak širokospektrální skupinu dobrovolníci představují. Dobrovolníkem může být student, pečující maminka, aktivní senior, ale také vývojový inženýr nebo zahradní architektka. Autorem fotografií dobrovolníků je Petr Zikmund. „Každý rok se snažím věnovat část svého pracovního času některému z charitativních projektů. V případě dobrovolnictví jsem se potkal se zajímavými lidmi a znovu si potvrdil, že upřímné „děkuji“ je v těchto případech ten nejlepší honorář“, popisuje svou zkušenost fotograf, který stojí
i za vznikem kalendáře Dobrovolníci 2020.

Jedno z největších Dobrovolnických center v jihočeské metropoli, které bylo založeno 1. července 2004 jako reakce na ničivé povodně v roce 2002, čítá stovky evidovaných dobrovolníků, jenž pomohli tisícům klientů v mnoha přijímajících organizacích. Dobrovolnické centrum Diecézní charity školí a zajišťuje dobrovolníky nejen do jihočeských Charit, ale také je vysílá partnerských organizací – např. FOKUS, Centrum sociálních služeb Staroměstská, Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie nebo Nemocnice České Budějovice. „V současné době evidujeme asi 90 aktivních dobrovolníků. Naše dobrovolníky představuje pestrá parta lidí – nejmladšímu z nich je 15 let, což je hranice, kterou určuje zákon, a nejstarší dobrovolnice brzy oslaví své 90. narozeniny“, doplňuje koordinátorka dobrovolníků Barbora Fišerová Pegleyová.

V lednu 2020 oslaví již 20. narozeniny také Tříkrálová sbírka, největší charitativní sbírka a dobrovolnická akce v České republice. Prostřednictvím 20 fotografií z historie této sbírky v 20 profesionálních Charitách v českobudějovické diecézi (celé území Jihočeského kraje, část Kraje Vysočina, Plzeňského kraje a Středočeského kraje) můžete nahlédnout do zákulisí jejich Tříkrálového koledování a seznámit se s činnostmi Charit.

Výstavu Dobrovolníci & 20 let Tříkrálové sbírky můžete navštívit od 2. do 31. prosince 2019 ve 3. patře Krajského úřadu Jihočeského kraje (U Zimního stadionu 2) každý pracovní den (pondělí a středa 8.00–17.00 hod., úterý a čtvrtek 8.00–16.00 hod., pátek 8.00–14.00 hod.). Vernisáž výstavy se křtem kalendáře “Dobrovolníci 2020” zde proběhne v pondělí 9. prosince ve 12.30 hod.


Diecézní charita České Budějovice (DCHCB) je nestátní neziskovou organizací zřizovanou Biskupstvím českobudějovickým a členem sdružení Charita Česká republika. Středisko DCHCB je profesionálním poskytovatelem sociálních služeb na regionální i krajské úrovni. Kromě vlastních služeb a projektů koordinuje a metodicky vede „své dcery“ – oblastní, městské a farní Charity, tzn. celkem 19 profesionálních a několik dobrovolných Charit na celém území českobudějovické diecéze* (tj. celé území Jihočeského kraje, části Kraje Vysočina (Pelhřimov, Pacov, Kamenice nad Lipou), části Plzeňského kraje (Sušice, Horažďovice) a části Středočeského kraje.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

 

Upozornění na probíhající ransomware kampaň “RYUK”

Dobrý den,

toto je upozornění CERT týmu Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB).

Prosíme, věnujte pozornost následujícím řádkům.

Chtěli bychom Vás informovat o probíhající ransomware kampani malware zvaného “RYUK”. Tento typ ransomware napadá organizace celosvětově. Nákaza se vyznačuje dlouhodobou činností, šířením po lokální síti a nakonec zašifrováním všech dostupných dat (nejčastěji s příponou “.RYK”) a vytvořením souboru s informacemi “RyukReadMe.html” nebo “RyukReadMe.txt”.

Podrobnější informace ohledně Ryuk ransomware https://www.ncsc.gov.uk/news/ryuk-advisory

https://success.trendmicro.com/solution/1123892-ryuk-ransomware-information

https://securityaffairs.co/wordpress/94878/malware/ryuk-ransomware-decryptor-bug.html

Obecné informace a doporučení k ransomware hrozbám na našem webu:

https://www.govcert.cz/cs/informacni-servis/hrozby/2615-opet-ransomware/

S pozdravem,

Národní centrum kybernetické bezpečnosti Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

Ministr Vojtěch jednal na Radě EPSCO v Bruselu o dostupnosti léčiv, duševním zdraví a problematice stárnutí

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch se v pondělí 9. února zúčastnil Rady pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele EPSCO v Bruselu, aby zde v návaznosti na říjnovou Radu projednal se svými evropskými protějšky další kroky v oblasti zdraví v souvislosti s ekonomikou blahobytu. S ohledem na celoevropský problém s dostupností léčiv, inicioval ministr Vojtěch v rámci dnešního programu také projednání tématu lékové politiky.

„Inicioval jsem, abychom v rámci dnešního jednání probrali i téma dostupnosti léčiv. Je to problém, který řeší všechny země EU, proto navrhuji, abychom postupovali společně. Jsem si jist, že dostupnost léčiv by zlepšilo přemístění výroby ze třetích zemí zpět do EU i používání vícejazyčných obalů nebo elektronických letáků,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Ministr Adam Vojtěch na jednání připomněl, že Evropskou unii čeká v nadcházejících letech zásadní revize farmaceutického právního rámce. „Stejně jako Česká republika pracuje i řada dalších států na řešení výpadků léků pomocí omezení reexportu. Vidím jako zásadní, aby byl přístup všech členských států ve shodě a mohli jsme zamezit výpadkům způsobeným jejich přesunem mezi členskými státy na základě zisku, zároveň však bez omezení pravidel vnitřního trhu,“ zdůraznil ministr Vojtěch.

Dalším tématem jednání Rady byla také otázka duševního zdraví jakožto jednoho ze základních předpokladů blahobytu. „V oblasti duševního zdraví implementujeme Strategii reformy psychiatrické péče, která znamená systémovou změnu péče o duševně nemocné zahrnující zdravotní i sociální péči, oblast prevence i destigmatizace. Na dnešním setkání jsem vyzdvihl, že se téma péče o duševní zdraví dostalo na vládní úroveň a že jsme vytvořili Radu vlády pro duševní zdraví. Jednoznačně jsme tím ukázali, a to i směrem k EU a WHO, že tato problematika patří mezi naše priority,“ řekl ministr Vojtěch.

Česká republika si je vědoma také výzev i příležitostí, které s sebou přináší problematika stárnutí. Ministerstvo zdravotnictví vliv stárnutí na udržitelnost zdravotnického systému ČR analyzuje ve Strategickém rámci rozvoje péče o zdraví v ČR do roku 2030. „V oblasti podpory aktivního a zdravého stárnutí děláme maximum. Ať již jde o podporu zdravého životního stylu, screeningová vyšetření nebo bezplatná očkování pro pacienty nad 65 let. Věnujeme se také vzdělávání lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví v oblasti specifik stárnutí a edukace seniorů o aktivním životním stylu a prevence duševních onemocnění u seniorů,“ řekl ministr Vojtěch.

Diskuze ministrů zdravotnictví byla také zaměřena na digitální transformaci zdravotních a sociálních služeb. „Je na místě přemýšlet o vytvoření Evropského prostoru zdravotních dat, který by usnadnil předávání zdravotních údajů a podpořil výzkum nových strategií prevence, léčebných postupů, léčiv, lékařských přístrojů a sdílení výsledků. Velmi bychom to uvítali,” uvedl ministr Vojtěch. ČR je aktuálně součástí projektu přeshraniční výměny dat, který již v pilotním provozu funguje s Lucemburskem. „V praxi to znamená, že pokud bude v Lucembursku na pohotovosti ošetřován český občan, může si lucemburský lékař vyžádat jeho emergentní údaje od českého poskytovatele zdravotních služeb v podobě tzv. pacientského souhrnu,“ uzavřel ministr Vojtěch.

Zdroj: mzcr.cz

1 2 3 4 5 97