Co se skutečně skrývá pod pojmem domácí karanténa?

 

Na zahradu můžete

V souvislosti s šířením koronaviru se často skloňuje termín domácí karanténa. Ta může být nařízena například lidem, kteří se vrátili z rizikových oblastí. Co si osoby v domácí karanténě mohou a nemohou dovolit?

Karanténu řeší Zákon č. 258/2000 Sb. O Ochraně veřejného zdraví a rozhoduje o ní Orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ), což může být Ministerstvo zdravotnictví nebo krajská hygienická stanice. Podle ředitelky protiepidemického odboru pražské hygienické stanice Zdeňky Jágrové může ovšem o karanténě rozhodnout i praktický lékař.

Karanténou se podle zákona rozumí: „Oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.“

Osoba v karanténě je povinna se zdržet činnosti, která by mohla vést k dalšímu šíření infekčního onemocnění, a je-li běžnou součástí života, vykonávat ji tak, aby se riziko šíření snížilo.

V materiálu, který ke karanténě vydala Hygienická stanice hlavního města Prahy, jsou jmenovány podmínky domácí karantény. Mezi nařízenými opatřeními jsou tyto body:

 • vhodná izolace v rámci rodiny
 • nechodit ven mezi shluky většího množství lidí
 • vyvarovat se návštěv kin, divadel a dalších hromadných akcí
 • možno jít například na zahradu rodinného domu
 • nebezpečí přenosu infekce je při kontaktu s infikovanou osobu na méně než 1 metr, v případě skutečně nezbytné návštěvy, například zdravotnického zařízení, by osoba v karanténě musela být vybavena rouškou, aby se zabránilo eventuálnímu přenosu infekce
 • v domácí karanténě je optimální, aby daná osoba měla k dispozici samostatný pokoj, kde by se mohla zdržovat, v případě kontaktu se zbytkem rodiny je doporučováno použití roušky, konkrétní možnosti domácí karantény jsou ze strany OOVZ s danými osobami konzultovány, v případě potřeby jsou hledány varianty řešení
 • je vhodné, aby přístup k osobě v domácí karanténě měl jen jeden člen rodiny, který danou osobu například zásobuje potravinami a obstarává další nezbytné potřeby, aby se dále snižovalo možné riziko nákazy mezi další členy rodiny
 • domácí karanténa bývá často spojena s takzvaným lékařským dohledem, kdy osoby v domácí karanténě jsou povinny si, dle pokynu OOVZ, sledovat po stanovenou dobu svůj zdravotní stav včetně pravidelného měření tělesné teploty a při objevení se stanovených klinických příznaků tuto skutečnost OOVZ oznámit – v případě onemocnění Covid-19 jde o následující příznaky: teplota, kašel, dýchací obtíže, bolest svalů, kloubů. Po učiněném oznámení je osoba s projevujícími se klinickými příznaky povinna řídit se dalšími pokyny OOVZ, kdy OOVZ zajišťuje transport do zdravotnického zařízení, odběry a další související nezbytné úkony
 • před vydáním písemného rozhodnutí probíhají s konkrétními osobami ústní jednání, dochází ke sdělování pravidel domácí karantény, která jsou následně shrnuta v písemném rozhodnutí
 • osoba v domácí karanténě může být OOVZ kontrolovaná, zda příslušná nařízení dodržuje
 • za porušení stanovených nařízení je možné udělit finanční sankci
 • doba karantény v případě Covid-19 je stanovována na 14 dní, karanténa skončí uplynutím doby, na kterou byla stanovena – k vstupním či výstupním vyšetřením se vždy přistupuje u každé osoby individuálně, v závislosti možné míře rizika
 • Zdroj: zena-in.cz

Informace k výskytu nového koronaviru z webu Krajské hygienické stanice České Budějovice

Zdroj: khscb.cz

BYL jsem v oblasti nového koronaviru a
MÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost)

Rizikový pobyt = Minulých 14 dní v oblasti nákazy novým koronavirem (Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Itálie (regiony
Benátsko, Lombardie Emilia – Romagna a Piedmont), Japonsko, Singapur + další postižené oblasti podle měnící se epidemiologické situace) nebo přestup na velkých letištích v Číně:
–     Pokud jste doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
–     Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
–     Při kašli se zakrývejte ústa a nos jednorázovým kapesníkem nebo použijte rukáv, ne ruce!!!
–     Telefonicky kontaktujte v pracovní době svého praktického lékaře. Mimo pracovní dobu kontaktujte lékaře na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656.
–     Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!

BYL jsem v oblasti s výskytem nového koronaviru a
NEMÁM projevy respirační infekce (teplota, kašel nebo dušnost):

–      Kontaktujte telefonicky pracoviště protiepidemického odboru KHS Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích na níže uvedených telefonních číslech, které rozhodne o příslušných protiepidemických opatřeních včetně karantény

387 712 326 387 712 212 387 712 380
387 712 321 387 712 310 387 712 320
387 712 211 387 712 312 387 712 210

So – Ne (7:00 – 17:00) – pohotovostní linka 736 514 386

–      Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře a požádejte ho vystavení potvrzení o nařízení karantény
–      Po celou inkubační dobu – 14 dnů od možné nákazy zůstaňte doma, nikam nechoďte. Vyhněte se kontaktu s ostatními lidmi
–      Často si myjte ruce mýdlem a vodou. Popřípadě používejte dezinfekční prostředky na bázi alkoholu
–      Pokud se objeví příznaky jako teplota, kašel, dušnost, kontaktujte telefonicky lékaře Infekčního oddělení Nemocnice České Budějovice na tel. 387 874 656
–      Pokud jste pozváni k vyšetření na Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice, nejezděte hromadným dopravním prostředkem. A pokud je to možné, nasaďte si ochrannou roušku!!!

Jihočeský kraj zřídil i informační telefonní linku pro veřejnost 800 100 450, která bude dostupná v době od 7 do 17 hodin včetně víkendů.

V České republice jsou první tři potvrzené případy nákazy koronavirem + kontakty na Krajské hygienické stanice

 

Testy ve Státním zdravotním ústavu dnes odpoledne potvrdily první tři případy nákazy koronavirem. Vzorky byly nyní odeslány na potvrzení do berlínské laboratoře. Výsledky budou známy nejpozději v pondělí večer. Nakažení jsou izolováni na infekčních klinikách, hygienici nyní provádí potřebná epidemiologická šetření včetně dohledávání všech osob, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu.

Do Prahy již dorazil transport z Berlína, který vysílá WHO. Ten od Státního zdravotního ústavu převzal vzorky a provede v Berlíně potřebné potvrzení našich nálezů. Poté ihned dostaneme zprávu o potvrzení diagnózy. Mezitím probíhá šetření v ČR a další testování. Hygienici v Praze a Ústí nad Labem věnují případům nadstandardní pozornost a dělají vše pro to, aby dohledali všechny osoby, se kterými přišli nakažení do blízkého kontaktu,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Dva nakažení jsou v karanténě v Nemocnici Na Bulovce. Jedná se o muže ročník 1952 české národnosti, který pobýval na univerzitě v italském městě Udine a po návratu byl v domácí karanténě. Druhým nakaženým je studentka americké národnosti ročník 1999, která studuje v italském Miláně a do Prahy přicestovala jako turistka. Třetí nakažený, který se vrátil s rodinou z lyžařského pobytu v Itálii z oblasti Veneto, je hospitalizován v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Členové rodiny jsou nyní v domácí karanténě a jsou sledováni. Průběh onemocnění je u všech třech pacientů mírný.

Chtěl bych ujistit naše občany, že děláme všechna opatření, aby bylo zabráněno šíření. Orgány ochrany veřejného zdraví pracují v maximálním pohotovostním režimu. Prosím ještě jednou všechny občany, aby zvážili cestování do oblastí zasažených nákazou a pokud to není nezbytně nutné, aby do těchto regionů nejezdili,“ doplnil ministr.

 

Krajská hygienická stanice Kontakt  Režim
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 773 782 856 denně 9 – 19
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 736 514 368 prac. dny
a víkend 7 – 17
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 545 113 034
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 355 328 368
355 328 362
prac. dny 7 – 18
víkend 8 – 15
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 567 564 551
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 495 058 111
778 532 313
prac. dny 8 – 16
víkend 9 – 17
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 485 253 111
724 810 106
725 191 367
po a st 7.30 – 17
út a čt 7 – 15
pá 7 – 14.30
mobilní čísla jsou dostupná mimo tuto dobu
Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě 595 138 111
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci 585 719 719 denně 9 – 19
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 466 531 930
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni 377 155 111
Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze 736 521 357 24 hodin
7 dnů v týdnu
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 477 755 110
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 724 221 953 denně 7 – 18

 

Vyjádření ministra Adama Vojtěcha k šíření nákazy COVID-19 v Evropě

 

Ministerstvo zdravotnictví situaci kolem šíření koronaviru v Evropě velmi intenzivně sleduje a je připraveno přijmout případná další opatření s cílem ochránit naše občany. Ze zemí EU patřím Česká republika rozhodně mezi ty, které již přijaly jedny z nejpřísnějších opatření. Protože počet případů v Itálii skokově roste, svolal na čtvrtek 27. února ministr zdravotnictví Adam Vojtěch Ústřední epidemiologickou komisi. Pokud to bude vyžadovat situace a počet případů bude nadále významně růst, určitě na to bude Ministerstvo zdravotnictví adekvátně reagovat.

Zdroj: mzcr.cz

Epidemie onemocnění novým koronavirem (COVID-19): situace v Itálii. ECDC, 23.2.2020

 

Během 22.2.2020 ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna.THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.


Od čtvrté aktualizace ECDC o novém koronaviru ze 14. února 2020 do 23. února 2020 bylo hlášeno dalších 18 504 případů,  mimo Čínu bylo hlášeno 1334 dalších případů v 16 zemích, včetně 77 případů v EU/EEA a Velké Británii. Je pravděpodobné, že skutečný počet nakažených je mnohem vyšší, protože osoby s bezpříznakovým průběhem nebo s mírným průběhem nejsou hlášeny nebo nejsou rozpoznány. Čína v průběhu epidemie několikrát změnila definici případu. To způsobilo velkou nejistotu ohledně přesného počtu případů a rozsahu šíření viru.

Do 23. února 2020 9:00 bylo na celém světě hlášeno více než 78 800 případů onemocnění COVID-19, většina v Číně. V provincii Hubei bylo hlášeno 64 084 případů, v dalších oblastech Číny bylo zaznamenáno 12 563 případů. Z jiných zemí bylo nahlášeno více než 1 790 případů. Do současnosti byl hlášen místní přenos z následujících 14 zemí: Kanada, Francie, Německo, Itálie, Írán, Japonsko, Malajsie, Jižní Korea, Singapur, Thajsko, Spojené arabské emiráty, Spojené království, Spojené státy americké a Vietnam.

Podívejte se na aktualizaci situace ve světě https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases.

V EU/EEA a Velké Británii bylo do 23. února hlášeno 121 případů a tři úmrtí. Mezi nimi bylo 98 místně získaných: z toho Itálie (76), Německo (14), Francie (7) a Spojené království (1). Byla zaznamenána dvě úmrtí v Itálii a jedno ve Francii: https://www.ecdc.europa.eu/en/cases-2019-ncov-eueea

Během 22.2. ohlásily italské orgány klustery případů COVID-19 v Lombardii. Aktuálně probíhá konfirmace v italské NRL a trasování kontaktů s cílem identifikovat další případy a zabránit dalšímu šíření. Případy COVID-19 byly 22. února hlášeny také ze dvou dalších regionů, Piemont a Veneto. Dne 23.2. informoval o dalších případech region Emilia-Romagna. Zdá se, že přenos není primárně od lidí, kteří cestují nebo se vracejí z postižené oblasti, ale že již dochází k lokálnímu/místnímu přenosu. Případy přenosu COVID-19 byly identifikovány v nemocnicích mezi zdravotnickými pracovníky a pacienty. Byla evidována dvě úmrtí mezi staršími lidmi. Případy onemocnění COVID-19 byly identifikovány několika obcích; podle médií Piedmont (Torino), Lombardie (Codognoe dintorni, Sesto Cremonese, Pizzighettone, Soresina, Sesto SG, Pieve Porto Morone), Veneto (V’o Euganeo, Mira) a Emilia- Romagna. Další podrobnosti o případech nejsou v současné době k dispozici.

Prezident Fontana a ministr Speranza podepsali rozkaz s opatřeními pro postižené oblasti v Itálii. V postižených obcích a regionech byla zavedena přísná opatření v oblasti veřejného zdraví. Tato opatření zahrnují:

 • zákaz opustit nebo se dostat do postižené obce nebo oblasti
 • pozastavení demonstrací, akcí a všech forem schůzek na veřejných nebo soukromých místech
 • pozastavení péče o děti, školních vzdělávacích služeb a vzdělávacích výletů
 • uzavření muzeí pro širokou veřejnost
 • pozastavení veřejných soutěží a činností veřejných kanceláří, s výjimkou poskytování nezbytných základních a veřejných služeb
 • karanténa a aktivní surveillance pro osoby, které byly v úzkém kontaktu s lidmi postiženými virem; osoby, které dříve pobývaly v rizikové oblasti v zahraničí, mají povinnost informovat příslušné zdravotnické oddělení, aby mohla být provedena samostatná izolace s aktivní surveillance
 • přerušení práce pro některé druhy podnikání a zastavení některých komerčních činností
 • možnost, že přístup k základním veřejným službám a obchodům pro nákup základních potřeb bude podmíněn používáním osobních ochranných prostředků
 • omezení nebo pozastavení přepravních služeb pro náklad a cestující, pouze s několika jasně definovanými výjimkami.

Aktualizované informace včetně počtu případů jsou k dispozici na webové stránce italského ministerstva zdravotnictví http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4086

ECDC odhad rizika pro EU/EEA

V současné době jsou informace o různých klustrech onemocnění COVID-19 ve čtyřech regionech na severu Itálie omezené. Situace se dynamicky vyvíjí a v nadcházejících dnech lze očekávat více případů. Posouzení rizik pro EU/EEA se může změnit, jakmile bude k dispozici více údajů. Nebyly hlášeny žádné blízké kontakty ani další související případy, které by byly spojeny s jinými evropskými zeměmi.

Riziko spojené s infekcí COVID-19 u osob EU/EEA a Velké Británie je v současnosti považováno za nízké až střední.

Toto hodnocení je založeno na následujících faktorech: Všechny dříve hlášené případy v EU/EEA a Velké Británii jasně prokázaly epidemiologické souvislosti; opatření pro trasování kontaktů zabránila dalšímu šíření onemocnění. V severní Itálii byla zavedena mimořádná opatření v oblasti veřejného zdraví a vynakládá se velké úsilí na identifikaci, izolaci a testování kontaktů za účelem potlačení epidemie. Pravděpodobnost dalšího přenosu onemocnění COVID-19 v EU/EEA a Velké Británii je považováno za nízkou, nelze ji však vyloučit z důvodu vysoké úrovně nejistoty s řadou nepředvídatelných faktorů a vzhledem k aktuální situaci, která se stále vyvíjí.

Možnost zavlečení onemocnění COVID-19 na území EU/EEA z jiných zemí než z Číny se zvyšuje vzhledem k tomu, že se neustále zvyšuje počet zemích mimo EU/EEA, kde se onemocnění vyskytuje (Izrael, Libanon, Írán a Egypt), a že počet případů v zemích mimo Čínu (Jižní Korea, Japonsko) v posledních několika dnech roste.

Vliv přetrvávajícího přenosu onemocnění COVID-19 v zemích EU/EEA by byl střední až vysoký, zejména pro starší populaci s chronickým onemocněním vzhledem k vysoké závažnosti průběhu onemocnění COVID-19 u těchto věkových skupin. Dopad by byl dán také dostupností a kapacitou lékařské péče v dané situaci.

V současné době je riziko výskytu podobných clusterů onemocnění COVID-19 v jiných zemích EU/EEA a Velké Británie považováno za mírné až vysoké.

Riziko pro osoby z EU/EEA a Velké Británie, které cestují nebo žijí v oblastech s předpokládaným přenosem v populaci, je v současnosti vysoké.

Riziko pro systémy zdravotnictví v EU/EEA a Velké Británii během aktuálního vrcholu chřipkové sezóny je považováno za nízké až střední.

https://flunewseurope.org.

Pokud by došlo k významnému zvýšení počtu případů COVID-19 současně s vysokou úrovní chřipkové aktivity, potenciální dopad na systémy zdravotní péče by byl mírný až vysoký. Zvýšený počet případů by vyžadoval další nároky na zdroje pro testování, surveillance a sledování kontaktů a vedl by k dalšímu tlaku na systémy zdravotní péče. Tato situace by se zhoršila, pokud by byl infikován větší počet zdravotnických pracovníků.

Reakce na současnou situaci

Informace, které jsou v současné době k dispozici, jsou omezené a pravděpodobně se budou měnit podle aktuální situace.

Cestující, kteří plánují navštívit postižené obce v Itálii, by se měli řídit doporučeními svých národních orgánů a italských zdravotních orgánů. Cestujícím se doporučuje, aby dodržovali správné hygienické postupy mytí rukou a respirační etikety a vyhýbali se kontaktu s nemocnými lidmi.

Cestující s dýchacími potížemi, kteří se vrací z postižených oblastí Itálie, by měli kontaktovat svého lékaře, nejlépe telefonicky, pokud to zdravotní stav umožňuje, a před vyhledáním lékařské péče by měli uvést svou cestovní historii.

Je třeba dodržovat základní pravidla prevence infekcí a zejména hygienická opatření, která zabraňují přenosu respiračních infekcí, které se šíří kapénkami. Izolace případů a použití vhodných osobních ochranných opatření podle národních doporučení navíc minimalizuje riziko nosokomiálního přenosu.

Poskytovatelé zdravotní péče by měli sledovat současnou situaci a clusteru případů COVID-19. Mezi klinické příznaky a symptomy onemocnění COVID-19 patří horečka a potíže s dýcháním. Invazivní léze obou plic byly identifikovány z rentgenových snímků hrudníku. Cestující, kteří se vracejí z Číny a pobývali ve Wu-chanu, a kteří mají virovou pneumonii neznámé etiologie, by měli být identifikováni a co nejdříve ohlášeni příslušným orgánům ochrany veřejného zdraví.

Zdroj: THREAT ASSESSMENT BRIEF, ECDC, 23.2.2020.

Zdroj: szu.cz

Senior foto 2020

 

Krajská Rada seniorů Jihočeského kraje pod záštitou Jihočeského kraje a primátora města České Budějovice vyhlašuje IV. ročník soutěže „Senior_Foto 2020“.

 Soutěž je rozdělena do pěti kategorií:

 • Lidové zvyky a tradice;
 • Hrady, zámky a tvrze jižních Čech;
 • Vzpomínky na cestování po ČR i EU;
 • Fauna a flora zahrad, parků i volné přírody;
 • Senioři jsou aktivní.

Soutěže se mohou zúčastnit senioři od 55 let. Přijímání snímků bude probíhat v období od 1. února 2020 do 31. srpna 2020. V jedné kategorii může soutěžící předat maximálně tři snímky v elektronické formě ve formátu jpg, v plném rozlišení (nezmenšené). Proposice soutěže a přihlášku obdržíte na Krajské Radě seniorů, Žižkova 12, 3. patro, kancelář 312, úřední hodiny každé úterý a středu od 09 do 13 hod., nebo požádejte o zaslání propozic a přihlášky na e-mailové adrese krsjc@seznam.cz. Případné dotazy na telefonu 602 491 714.

Zdroj: rscr.cz

VZP vrátila 493 milionů korun za doplatky na léky

 

V  roce 2019 vrátila VZP svým klientům bezmála 493 milionů korun, které zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky. Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun (17 %). Tuto zákonem stanovenou hranici loni překročilo přes 464 tisíc klientů VZP, zatímco v roce 2018 to bylo o 38 tisíc klientů méně. Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Pojištěnci své zdravotní pojišťovně musí tyto skutečnosti doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací. Důležité je také zmínit, že do roku 2018 neexistovala věková skupina nad 70 let s ochranným limitem sníženým na 500 Kč, ale pouze věková skupina nad 65 let.

Data potvrzují, že proběhlá změna pomohla těm nejpotřebnějším. Z celkového počtu 425 999 klientů, kterým VZP vracela peníze za rok 2018, jich více než 363 tisíc bylo ve věkové kategorii nad 70 let.  Roku 2019 dostalo zpět peníze 464 368 klientů VZP, z nichž pojištěnců v kategorii nad 70 let bylo o 9 % více než v předchozím roce.

VZP u všech klientů sleduje překročení ochranného limitu a přeplatky vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu může klient pojišťovně nahlásit na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně. Částka překračující ochranný limit bude klientovi VZP vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce. Dle TZ

Zdroj:

www.vzp.cz

 

Svět dostatečně nechrání zdraví dětí, tvrdí odborníci

Svět dostatečně nechrání zdraví dětí, domnívá se komise 40 odborníků svolaná Světovou zdravotnickou organizací (WHO), Dětským fondem OSN (UNICEF) a časopisem The Lancet. K celosvětovému stavu zdraví dětí a dospívajících přispívá nedostatečná péče o životní prostředí i škodlivý marketing podporující obezitu, shodují se odborníci.

Komise sestavila žebříček 180 zemí, které hodnotila na základě ukazatelů jako jsou zdraví dětí, jejich vzdělávání či výživa. Tyto ukazatele dala do kontextu s emisemi skleníkových plynů či příjmovou nerovností. Česká republika mezi zkoumanými zeměmi nebyla. Slovensko a Maďarsko se umístily na 30. a 29. místě a Polsko na 33. místě žebříčku.

Ani státy, které obsadily přední místa žebříčku – Norsko, Jižní Korea a Nizozemsko, pro ochranu budoucí generace nečiní dostatek, vyplývá ze studie. Prosperující a bohaté státy totiž patří zároveň k největším producentům skleníkových plynů.

Naopak státy, které skončily na posledních místech žebříčku, tedy Středoafrická republika, Čad a Somálsko, ke klimatické změně přispívají méně, dětem ale nedokážou zaručit dostatečnou zdravotní péči nebo vzdělání.

„I přesto, že se zdraví dětí a dospívajících za posledních 20 let zlepšilo, pokrok se zastavil,“ uvedla expremiérka Nového Zélandu a členka komise Helen Clarková, podle níž hrozí, že se situace začne zhoršovat.

„Odhaduje se, že zhruba 250 milionům dětí mladších pěti let ze zemí s nízkým a středním příjmem hrozí, že nedosáhnou vývojového potenciálu… Více nás však znepokojuje, že všechny děti na světě čelí existenciálním hrozbám kvůli klimatické změně a komerčnímu nátlaku,“ varuje Clarková.

Kromě emisí skleníkových plynů dětské zdraví ohrožuje i marketing, například reklamy na nezdravé jídlo či sladké pití, které jsou spojovány s dětskou nadváhou a obezitou. Na dospívající pak cílí reklamy na e-cigarety. Právě lepší regulace reklam je jedním z kroků, k nimž komise svět vyzývá vedle okamžitého snížení produkce skleníkových plynů. Podle agentury APA argumentuje mimo jiné tím, že počet obézních dětí a dospívajících vzrostl z 11 milionů v roce 1975 na 124 milionů v roce 2016.

„Pokud chtějí státy ochránit … svět, který naše děti v budoucnu zdědí, musí přehodnotit svůj přístup ke zdraví dětí a dospívajících,“ uvedla Clarková.

Zdroj: zdravi-euro.cz

Světový den obezity se STOBem

 

Akce pro veřejnost v týdnu 2. – 6. března 2020

Světový den obezity připadá na 4. 3. 2020. V tento den se po celém světě konají akce pro odborníky, politiky, pacienty i širokou veřejnost. A společnost STOB se k těmto aktivitám každoročně připojuje. Cílem tohoto dne je podpořit společnost v proaktivním přístupu zvládání problematiky nadváhy a obezity. Obezita je skutečně akutním celosvětovým zdravotním problémem, který nabývá epidemických rozměrů.

Světový den obezity není oslava, ale vztyčený prst

Obezitou trpí více než 2 miliardy lidí po celém světě. Každý druhý dospělý a každé páté dítě mají nadváhu nebo obezitu a vyhlídky do budoucna nejsou vůbec růžové.

S obezitou se pojí více než 30 různých onemocnění. Mezi nejzávažnější patří diabetes 2. typu, srdečně-cévní onemocnění a některé druhy rakoviny.

Lidé s obezitou trpí nízkým sebevědomím, v médiích jsou prezentováni převážně jako lenoši a nenapravitelní pojídači fast foodů a laskomin bez schopnosti se ovládat. Čím dál častěji narážejí na váhovou diskriminaci, například při pracovních pohovorech.

Analýzy těla, pohyb a přednášky – Světový den obezity se STOBem

STOB podporuje širokou veřejnost množstvím aktivit a akcí v oblasti prevence i léčby nadváhy a obezity.
I v letošním roce jsme ku příležitosti Světového dne obezity připravili po celé ČR akce pro širokou veřejnost, a to v týdnu od 2. do 6. 3. Tyto akce se konají ZDARMA či za symbolickou cenu.

1.  Konzultace a měření složení těla po celé ČR zdarma
Jak jste na tom právě vy? Zjistěte složení svého těla a využijte krátké konzultace u odborníků společnosti STOB. Odnesete si nejen výsledky analýzy složení těla, ale i první úkol, na kterém začnete pracovat, a edukační materiál.
Objednejte se na měření složení těla u lektora STOBu ve svém regionu.

2.  Pohybové aktivity zdarma
Odborníci STOBu a instruktoři sítě Nordic Walking Point (NWP) pro vás připravili i různé pohybové aktivity.
Přihlaste se na některou z pohybových lekcí či lekci NW u instruktora STOBu ve svém regionu.

3.  Workshopy a přednášky v Praze, Brně a dalších městech
Přijďte si poslechnout přednášku, diskutovat a sdílet své zkušenosti na téma JAK ZDRAVĚ ZHUBNOUT nebo se naučte vychutnávat každé sousto pomocí techniky mindful eating (všímavé jedení). Přednášky a workshopy jsou ZDARMA či za symbolický poplatek.

Přihlaste se včas na workshopy v Praze
Ku příležitosti Světového dne obezity pořádáme v Praze hned čtyři workshopy, které jsou ochutnávkou kurzů zdravého hubnutí. Workshopy povedou lektorky STOBu.

Přednáška: Zdravé hubnutí z pohledu výživy a psychiky
Ku přiležitosti Světového dne obezity jsme pro Vás v Praze rovněž připravili netradiční přednášku, která Vám na otázku „Co je potřeba ke zdravému a úspěšnému hubnutí?“ nabídne hned dva úhly pohledu – pohled nutriční terapeutky a pohled psychologický.
Přihlásit se na přednášku můžete zde.
Přednáška je zpoplatněna symbolickou částkou 100 Kč. 

Více informací na www.stob.cz.

 

Zdroj: Společnost pro výživu

V ČR přetrvává plošná chřipková epidemie

 

V šestém kalendářním týdnu tohoto roku je celková nemocnost akutními respiračními infekcemi včetně chřipky na úrovni 1 896 nemocných na 100 000 obyvatel, což při porovnání s minulým týdnem představuje vzestup o 1,7 %.

„Nejnovější údaje potvrzují, že i nadále probíhá plošná chřipková epidemie na celém území ČR. Cirkuluje převážně virus chřipky typu A,“ uvedla hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Vzestup je evidován zejména u malých dětí, tj. ve věkové skupině do pěti let věku, v jednotlivých krajích nejsou evidovány významné změny v celkové nemocnosti. Nejvyšší nemocnost je hlášena z krajů Plzeňského, Moravskoslezského, Jihomoravského a Zlínského.

„Doporučujeme občanům, pokud možno vyhýbat se větším uskupením lidí a zejména ve zvýšené míře dodržovat základní hygienická pravidla, jako kýchat do kapesníku či si po cestě hromadnou dopravou vždy umýt ruce. Pro posílení imunity je vhodné konzumovat dostatečné množství ovoce a zeleniny jako přirozených zdrojů vitamínů. Pokud již nemocní jste, chovejte se zodpovědně, infekci nepodceňujte a nešiřte dál – je mnohem lepší chřipku vyležet než nákazu dále šířit,“ upozorňuje hlavní hygienička ČR Eva Gottvaldová.

Národní referenční laboratoř pro chřipku a oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi vývoj nemocnosti i nadále monitorují.

Aktivita chřipky v Evropě kontinuálně vzrůstá, většina zemí hlásí plošné rozšíření. Slovinsko hlásí velmi vysokou aktivitu chřipky. Vysokou aktivitu hlásí Bulharsko, Lucembursko a Turecko. Převažuje stále virus typu chřipky A nad chřipkou typu B. Pouze dva státy hlásí dominanci viru chřipky typu B.

Veškerá aktuální data naleznete na webu Státního zdravotního ústavu.

Zdroj: mzcr.cz

1 2 3 4 5 99