JAK ZŮSTAT ZDRAVÍ V OBDOBÍ PANDEMIE COVID 19 – DOPORUČENÍ WHO

WHO nabízí plno racionálních rad, jak posilnit své fyzické zdraví, minimalizovat riziko nákazy COVID19, předejít těžkému průběhu onemocnění, minimalizovat stres a uchránit si i své mentální zdraví. Ohledně roušek doporučuje jednoduché pravidlo, nasaďte si je, pokud není možné dodržet rozestup 1 m. Rozestupy společně s dodržováním hygieny jsou považovány za nejdůležitější, poněvadž rouška neposkytuje dostatečnou ochranu před virem.
Podpořte svůj imunitní systém:

Jezte zdravou stravu

Vyhněte se alkoholu

Přestaňte kouřit

Kouření poškozuje plíce i jiné části těla a zvyšuje riziko vážného průběhu onemocnění COVID 19

Buďte fyzicky aktivní

I pokud budete muset být uzavřeni doma v karanténě, věnujte se minimálně půl hodiny denně cvičení. Děti by měly strávit fyzickou aktivitou aspoň hodinu denně. Je důležité zůstat aktivní každý den, co nejvíc můžete. Zúčastněte se online pohybových kurzů, hrajte aktivní videohry, tancujte, skákejte přes švihadlo, posilujte či provádějte balanční cvičení.

Chraňte své mentální zdraví

Situace je stresující pro všechny, včetně i mladých lidí.

Zůstávejte v kontaktu se svými přáteli, kolegy i rodinou přes chat či videohovor.

Omezte čas strávený na sociálních médiích a sledováním zpráv.

Vyhněte se pověstem a dezinformacím. Získávejte informace z důvěryhodných zdrojů.

Cvičte a meditujte.

Potřebujete-li pomoc, požádejte o ni důvěryhodné osoby či profesionály.

Buďte laskaví ke svým blízkým:

– zůstaňte v kontaktu s těmi, co jsou postiženi

– podporujte je v tom, aby dělali to, co jim přináší radost

– sdílejte s nimi informace WHO, které pomohou zvládat úzkost

– poskytujte klidné a korektní informace vašim dětem

Snižte riziko nákazy:

 • často si myjte ruce
 • kašlete či kýchejte do ohybu lokte nikoliv do ruky
 • papírové kapesníčky ihned vyhazujte do uzavíratelných košů
 • nedotýkejte se očí, nosu a úst
 • vyhněte se blízkému kontaktu s někým, kdo vykazuje příznaky nemoci
 • myjte a dezinfikujte často užívané předměty a povrchy
 • udržujte vzdálenost od ostatních aspoň 1 metr
 • noste roušku, pokud sociální distanc minimálně 1m nemůže být dodržen
 • vyhýbejte se davům a omezte čas strávený v uzavřených prostorech
 • necítíte-li se zdraví, zůstaňte doma, pokud nepotřebujete urgentní zdravotní péči
 • pokud máte horečku, kašel a dýchací potíže, informujte lékaře
 • větrejte, vyhněte se recirkulaci vzduchu

Pokud pořádáte veřejnou malou akci či setkání zajistěte pro své hosty dostatek papírových kapesníčků, desinfekcí rukou, roušek, značek pro udržování vzdálenosti, uzavřených odpadkových košů, místa na sezení uspořádejte aspoň 1 m od sebe, příchody a odchody rozložte v čase, aby se zamezilo shlukování.

 

Jelikož nejvíce ohroženými skupinami jsou především lidé s nadváhou, cukrovkou a vysokým krevním tlakem WHO připravila též rady, jak těmto onemocněním předcházet:

 

Tipy, jak udržet hladinu krevního cukru:

Redukujte množství cukru přidaného do kávy, čaje a cereálií

Pijte nápoje bez cukru

Pijte raději čerstvé přírodní šťávy než šťávy kupované, konzervované a koncentráty.

Čtěte etikety a složení výrobků, které kupujete

Buďte si vědomi, že slané, pikantní a instantní výrobky mohou obsahovat hodně cukru

Buďte si vědomi, kolik cukru je ve vašich svačinkách

Nahraďte produkty s vysokým obsahem cukru produkty s nízkým obsahem

Žádejte, aby nebyl přidáván cukr do vašich smoothie, kávy, čaje či přírodních šťáv.

Vařte si, co nejvíce můžete a vyhněte se instantním polotovarům.

Dávejte přednost celému ovoci před ovocnými šťávami

 

Tipy pro prevenci vysokého krevního tlaku:

Redukujte množství soli pod 5g denně.

Jezte pravidelně zeleninu a ovoce.

Vyhněte se konzumaci nasycených tuků a trans tuků.

Přestaňte kouřit.

Omezte alkohol.

Buďte fyzicky aktivní každý den.

Zdroj: doktorka.cz

 

Od pátku 18.9.2020 se rozšíří protiepidemická opatření ve školách a stravovacích zařízeních

V souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací v ČR Ministerstvo zdravotnictví přistupuje k dalším protiepidemickým opatřením. Resort rozšiřuje povinnost nošení roušek ve školách a omezuje otevírací dobu provozoven stravovacích služeb v nočních hodinách. Tisková zpráva 17.8. 2020


Efekt protiepidemických opatření je veliký, můžou ovlivnit vývoj epidemie až o padesát procent. Omezení oslav, párty a dalších podobných akcí pomáhá omezit šíření infekce o další čtvrtinu. Proto apelujeme na veřejnost, aby se podobným akcím vyhnula a na firmy, aby je nepořádaly. Žádná opatření však nebudou fungovat, pokud je nebudeme dodržovat. Neměli bychom vymýšlet, jak je obejít. V tuto chvíli tady jde o zdraví. Virus je přírodní živel a nedá se plánovat. Nemáme zatím vakcínu. Jediné co máme jsou opatření, proto bychom je měli všichni dodržovat,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

S účinností od pátku 18. září se v celé ČR rozšiřuje povinnost nošení roušek na všechny prostory škol. Povinnost platí pro druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy. Výjimku má první stupeň základních škol a vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, jako je například tělocvik, zpěv, hra na dechové nástroje apod. „Rouškou se děti chrání navzájem a současně pak chrání i své nejbližší okolí, jako babičky a dědečky, po návratu ze školy. Pokud to není nezbytně nutné, doporučujeme ředitelům škol nepořádat hromadné akce a výlety,“ uvedl vedoucí Epidemiologické skupiny při ministerstvu profesor Roman Chlíbek.

Nadále platí, že od páteční 18 hodiny se nesmí konat vnitřní akce na stání a do provozoven stravovacích služeb bude moci vstoupit pouze tolik lidí, kolik je míst k sezení.

S účinností od půlnoci z pátku na sobotu pak vstoupí v účinnost zákaz přítomnosti veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi půlnocí a 6. hodinou ranní, s výjimkou provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních). Zákaz se nevztahuje na prodej mimo provozovnu stravovacích služeb, jako jsou provozovny rychlého občerstvení s výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny. „Občas slýcháváme, že půlnoc covid nezastaví. To je sice pravda, ale i mezinárodní zkušenosti potvrzují, že s pozdější večerní hodinou a alkoholem jsou lidé méně zodpovědní a přestávají dodržovat bariérová opatření,“ dodal profesor Chlíbek.

https://koronavirus.mzcr.cz/aktualni-opatreni/

Mimoradne_opatreni_noseni_ochrannych_prostredku_dychacich_cest_s_vyjimkami_s_ucinnosti_od_18_9_2020_do_odvolani.pdf Mimořádné_opatření_nošení_ochranných_prostředků_dýchacích_cest_s_výjimkami_s_účinností_od_18.9.2020_do_odvolaní

Zdroj: szu.cz

Světový den lymfomu

 

Dne 15. září si každý rok lidé po celém světě připomněli Světový den lymfomu. O rozšíření povědomí o onemocnění se  v ČR snaží spolek Lymfom Help. Lymfom je druh nádorového onemocnění, které souvisí s jedním druhem bílých krvinek, s tzv. lymfocyty, stejně jako u chronické lymfatické leukémie. Onemocnění zaujímají po kolorektálním karcinomu, karcinomu plic, prsu a dělohy páté místo v incidenci mezi nádorovými onemocněními. Ročně je v ČR diagnostikováno cca 2 500 nových pacientů, což představuje prakticky každé 3,5 hodiny nový diagnostikovaný případ.  Přesto veřejnosti není o tomto hematoonkologickém onemocnění dostatečně informována.

Letošním tématem číslo jedna je koronavirus, ale je nutno připomenout, že je nutné jít k lékaři při obtížích. Včasné prohlídky mohou v konečném důsledku zachránit život. Proto u příležitosti Světového dne lymfomu se apeluje na veřejnost, aby nikdo nepodceňoval příznaky jakékoliv nemoci. Proto pro online kampaň Světového dne je dáno heslo: Čím dříve, tím lépe. (Osvětová kampaň vznikla za podpory společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)

Zvyšování povědomí o onemocnění je velice důležité, zejména proto, že příznaky této hematoonkologické diagnózy jsou v prvním stádiu snadno zaměnitelné s jinými onemocněními. Prvním a nejčastějším příznakem onemocnění lymfomem bývá nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin, postupně se mohou přidávat další příznaky, mimo jiné horečka, kašel spojený s bolestí na hrudi a dušností, únava, úbytek hmotnosti, což mohou být symptomy i řady jiných méně závažných onemocnění a člověk jim často nevěnuje takovou pozornost. Pokud tyto příznaky přetrvávají delší dobu, je to rozhodně důvod k návštěvě lékaře!

Při onemocnění maligním lymfomem jsou postiženy lymfocyty, tedy jeden z typů bílých krvinek. Lymfomy proto mohou vzniknout v kterékoliv části těla, a také se do jakékoliv části těla rozšířit.

Hodgkinův lymfom postihuje nejčastěji mladé pacienty ve věku 20—45 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších lidí nad 60 let věku. Celkově jsou častěji nemocní muži. Nehodgkinské lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, častěji u mužů, průměrný věk při diagnóze je kolem 60 let. Hodgkinův lymfom tvoří necelou pětinu všech lymfomů a nehodgkinské lymfomy zhruba zbylé čtyři pětiny.

Incidence maligních lymfomů v posledních desetiletích stoupá i v ČR. Příčina stoupající incidence není zcela jasná, uvažuje se o vlivu prodlužujícího se věku populace, vzrůstající imunokompromitace populace, ale jednoznačná odpověď není. V současnosti odhadem žije v ČR více než 18 000 obyvatel, u nichž byla někdy v minulosti učiněna diagnóza maligního lymfomu nebo chronické lymfatické leukémie.

V posledních 20 letech došlo k výraznému zlepšení celkového přežití jak nemocných s Hodgkinovým lymfomem, tak pacientů s diagnostikovaným nehodgkinským lymfomem. Pravděpodobnost, že nemocný bude žít 5 let, se zvýšila u obou skupin o 20 % (Hodgkinův lymfom zlepšení z 64,5 % (v letech 1990-1994) na 81,4 % (v letech 2010-2015); u nehodgkinského lymfomu došlo ke zlepšení ze 41,5 % (v letech 1990-1994) na 63,7 % (v letech 2010-2015).

Dle TZ

www.aristonpr.cz

Zdroj: medicina.cz

Ministerstvo spustilo Národní zdravotnický informační portál

 

Ministerstvo zdravotnictví spustilo nový informační portál, jehož primárním cílem je poskytnout veřejnosti důvěryhodné a garantované informace z různých oblastí zdraví, zdravotnictví a zdravotnických údajů a statistik. Národní zdravotnický informační portál (NZIP) má sloužit jako zdravotní průvodce a rozcestník, na kterém lidé najdou odpovědi na otázky týkající se zdraví, prevence, onemocnění, očkování, stravování a životního stylu, poskytovatelů zdravotní péče a dalších témat.

Portál na tiskové konferenci 23. července 2020 představili zástupci ministerstva zdravotnictví, České lékařské společnosti (ČLS JEP), Státního zdravotního ústav (SZÚ) a Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS), to je institucí, které jsou garantem správnosti zveřejněných informací.

„Internet je obsahu zdravotnické tématiky plný. Většinou se ale jedná o informace, které nejsou ověřené a mnohdy můžou sloužit spíše kontraproduktivně. Připravili jsme proto historicky první Národní zdravotnický informační portál, který občanům nabídne široké spektrum témat zpracovaných odborníky. Věřím, že občané tak získají oblíbený zdroj skutečně ověřených informací,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

„Takový portál tady měl být pro lidi již dávno a já jsem moc rád, že se to za významného přispění odborné společnosti povedlo,“ uvedl Štěpán Svačina z České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

„Od portálu si slibujeme zlepšení zdravotní gramotnosti obyvatel, která za průměrem EU bohužel zaostává“, uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová.

Informace prověří odborníci, jejich srozumitelnost laici

„Než se informace dostane od autora k návštěvníkovi, projde kontrolou odborníka, který ověří její správnost. V další fázi je text podroben laické recenzi s cílem odhalit potenciální nesrozumitelnost nebo příliš odborný styl. Finální obsah je ve spolupráci autora a redaktora upraven do podoby, která je srozumitelná zejména pro širokou veřejnost. I prostřednictvím uživatelského testování jsme se skutečně maximálně snažili, aby byl portál co nejvíce uživatelsky přívětivý,“ zmínil koordinátor NZIP Martin Komenda (ÚZIS) s tím, že práce na portále nekončí a bude kontinuálně pokračovat.

Zprava: Koordinátor NZIP Martin Komenda (ÚZIS), náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Zdroj: socialnipolitika.eu

KONCEM LÉTA JE NEJVHODNĚJŠÍ ČAS NA POSILNĚNÍ NESPECIFICKÉ IMUNITY

S očekávaným zvýšením počtu případů koronavirové nákazy i nadcházející sezonou akutních respiračních onemocnění připravila Česká lékárnická komora (ČLnK) přehled vhodných preventivních opatření a možností podpůrné terapie vedoucí ke zvýšení nespecifické imunity. Vzhledem k tomu, že nespecifická imunita roste 3–5 týdnů, na její postupné posílení je nyní nejvhodnější čas.

Před užíváním podpůrné terapie by se měl pacient poradit se svým lékárníkem, který individuálně zohlední vhodnost vybraných léčivých přípravků a může zabránit případným lékovým chybám. Vhodná jsou i další opatření, která pomohou organismu v lepším boji s případnou infekcí. Doporučuje se doléčit všechny chronické záněty a u obézních osob nastartovat proces hubnutí.

Prevence přenosu – dezinfekce rukou a dodržení hygienických pravidel

I nadále je základem prevence jakéhokoliv akutního respiračního onemocnění dodržování hygienických pravidel. Samozřejmostí by mělo být časté a důkladné mytí rukou mýdlem a tekoucí teplou vodou. Za současné epidemiologické situace je vhodné použít také vhodný dezinfekční přípravek na ruce (tekutý či gelový), který zneškodní cizorodé mikroorganismy. Při jeho výběru je vhodné poradit se s lékárníkem, neboť ne všechny přípravky jsou virucidní, některé dezinfekce jsou jen baktericidní (antibakteriální) a na viry nepůsobí vůbec. Při odkašlávání či kýchání není vhodné dávat si ruku před ústa, lepší je kašel tlumit kapesníkem, rukávem, šálou nebo předloktím. Součástí prevence přenosu respiračních onemocnění je i nošení vhodných ochranných pomůcek (roušek a respirátorů) zakrývající nejen ústa, ale také nos. O ochranné pomůcky je potřeba se řádně starat, návodem může být praktický manuál vytvořený ČLnK.

Čím a kdy podpořit nespecifickou imunitu?

Kromě prevence přenosu je možné připravit organismus na zvýšenou expozici virových onemocnění také posílením nespecifické imunity. „K vybudování dostatečné hladiny nespecifické imunity je potřeba užívat pravidelně vybrané přípravky po dobu 3–5 týdnů. Po uplynutí této doby je organismus dostatečně posílen před obdobím zvýšené expozice. S výběrem vhodné podpůrné terapie poradí pacientům lékárník, přičemž doporučujeme v tomto případě primárně vybírat z nabídky léků vydávaných bez předpisu, nikoliv ze sortimentu doplňků stravy,“ říká Mgr. Aleš Krebs, Ph.D., prezident České lékárnické komory (ČLnK).

„V rámci podpůrné terapie vedoucí ke zvýšení nespecifické imunity lze doporučit užívání vitaminu D, betaglukanů, zinku a selenu. Vždy v doporučené denní dávce, kterou konzultujte se svým lékárníkem,“ vysvětluje farmaceutka PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D., z Farmaceutické fakulty Masarykovy univerzity Brno.

Lékořice, pelargonie, hořec – pomocníci v podpůrné i symptomatické léčbě

Lidé infikovaní covid-19 by měli zahájit symptomatickou léčbu, zmírňující příznaky této infekce. Léčba vychází z konkrétních potřeb pacienta a je nutné podotknout, že kauzální léčba patří vždy do rukou odborníka.

„Onemocnění koronavirem se můžeme bránit i tehdy, když už se virus dostane do našeho těla. V rámci podpůrné i symptomatické léčby je možné využít účinku lékořice hladké, hořce drsného a výtažku z pelargonie,“ shrnuje možnosti léčby farmaceutka PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D. a dále doplňuje: „V praxi se při první fázi onemocnění, i při suchém kašli, osvědčilo podávat mukolytika (léky podporující odstraňování hlenu) s obsahem acetylcysteinu[1], nebo bromhexinu[2].“

Zbavte se všeho, co tělo zbytečně zatěžuje – zánětů i nadbytečných kilogramů

Při přípravě organismu na sezonu akutních respiračních onemocnění, včetně covid-19, je vhodné zaměřit se i na další opatření. „Je vhodné pokud možno doléčit všechny chronické záněty, které zbytečně zaměstnávají náš imunitní systém. Pokud trpíte například zánětem močových cest, prostatitidou či zánětem zubů, soustřeďte se nejprve na jejich léčbu,“ upřesňuje další kroky v prevenci viceprezident ČLnK PharmDr. Martin Kopecký, Ph.D.

A pokud už dlouho oddalujete hubnutí, s koronavirovou pandemií přichází další důvod, proč se snížením hmotnosti začít. „V případě obézních pacientů dochází k tomu, že umírající tukové buňky vyvolávají chronický zánět mírné intenzity a aktivizují tak prozánětlivé cytokiny. Ty se pak, laicky řečeno, plně nesoustředí na řešení celkových infekcí typu sepse nebo právě infekce covid-19. Stav hubnutí ale zlepšuje všechny metabolické parametry. Není tedy důležité kolik kilogramů zhubneme, ale jde o samotné nastartování procesu snižování hmotnosti,“ objasňuje závěrem farmaceutka PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Zdroj: ČLnK

Zdroj: doktorka.cz

VZP klientům vrací více než 180 milionů Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna svým klientům za prvních šest měsíců letošního roku 2020 vrátila až 180 milionů Kč za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzv. ochranný limit překročilo 266 247 klientů VZP, což je o 5 % více oproti stejnému období loňského roku.

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací. Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tyto skutečnosti musí pojištěnci své zdravotní pojišťovně doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Od ledna do června 2019 dostalo peníze zpět 253 tisíc klientů VZP a vyplaceno jim bylo přes 162,3 milionu korun. V první polovině roku 2020 překročilo ochranný limit 266 tisíc klientů a pojišťovna jim vrátila více než 180 milionů korun. Z počtu 266 tisíc klientů, kterých se ochranný limit týká, jich bylo 237 712 starších 70 let a vráceno jim bylo 152,4 milionu korun. Průměrný přeplatek za prvních šest měsíců roku 2019 byl 641 Kč, ve stejném období roku 2020 to bylo 677 Kč.

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP sleduje překročení ochranného limitu za ně. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Klienti číslo bankovního účtu nahlásí VZP prostřednictvím Žádosti o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet. Tuto žádost mohou klienti podat osobně na pobočce, zaslat písemně nebo také nově podat elektronickou formou (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím aplikace Moje VZP/VZP Point). Částka překračující ochranný limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce. Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Roztroušená skleróza, nemoc mnoha tváří (výzkum)

 

Roztroušená skleróza je nemocí centrálního nervového systému. Její přesná příčina zatím není známá. Současná medicína je ovšem dnes schopná toto vážné chronické onemocnění ovlivnit ve prospěch pacienta. Nemoc se objevuje zpravidla v mladém dospělém věku mezi 20. až 40. rokem života a postihuje více ženy. V Česku jí trpí odhadem 22 000 lidí. Rozlišují se tři základní formy (fáze) nemoci, a to relaps-remitentní, sekundárně progresivní a primárně progresivní. Stěžejním elementem léčby je právě sledování vývoje nemoci, při čemž hraje důležitou roli sám pacient. Zachycení případných změn pacientem může pomoci lékaři efektivněji kontrolovat onemocnění a volit tu nejvhodnější léčbu.

Roztroušená skleróza je sice komplikovanou nemocí, ovšem v Česku její léčbu zajišťují specializovaní neurologové v 15 centrech vysoce specializované péče pro roztroušenou sklerózu a neuromyelitis optica po celé republice. Zde mají pacienti k dispozici komplexní péči zahrnující i potřebnou rehabilitaci. Dle výzkumu STEM/MARK se 64 % lidí správně ztotožňuje s tím, že je roztroušená skleróza léčitelná, ovšem nevyléčitelná. Ale naopak 24 % naší populace si nesprávně myslí, že se roztroušená skleróza týká starých lidí a 22 % dotazovaných má pak nemoc nesprávně spojenou se zapomínáním v pokročilém věku.

Postižení je u každého jiné, a to jak s ohledem na vývoj, tak projevy, i proto se roztroušené skleróze často přezdívá nemoc mnoha tváří. Příznaky se liší dle toho, na jakém místě v mozku a míše dojde k poškození neuronů. U někoho jde o potíže se zrakem, únavou nebo třeba koordinací pohybů. U jiného jde zase o problémy se svalovou slabostí, křečemi či rovnováhou. Kromě rozdílných projevů je však u lidí s roztroušenou sklerózou také velmi individuální průběh nemoci. V některých případech je vývoj nemoci pomalejší a přechod do další fáze trvá řadu let. V jiných případech má nemoc rychlý spád a může vyústit v invaliditu a mnoho nezmění ani ta nejmodernější léčba. Většina pacientů se nachází někde mezi těmito dvěma extrémy. Podstatné je vědět, že se roztroušená skleróza v průběhu života vyvíjí a obecně ji tak lze dělit na několik různých typů.

Nejběžnější formě roztroušené sklerózy, která se na počátku nemoci vyskytuje až u 85 % lidí s touto diagnózou, se říká relaps-remitentní. Tato fáze je typická obdobím atak (odborně relapsů), kdy člověk pociťuje projevy nemoci. Ataka trvá vždy více než 24 hodin, ale ve většině případů spíše několik dní. Po atace nastává alespoň 30denní období klidu (odborně remise), kdy se pacient cítí téměř v pořádku. Stupeň neurologického postižení však s každou atakou narůstá. Proto je nutná včasná léčba. Relaps-remitentní fáze nemoci je nejlépe ovlivnitelná léčbou a při poskytnutí včasné odborné péče je šance předcházet zhoršení nemocí.

Roztroušená skleróza a v průběhu času mění a může přejít z relaps-remitentní fáze do sekundárně progresivní. Zhruba u 50 % lidí s roztroušenou sklerózou přichází sekundárně progresivní forma bez léčby po 10 letech a po 25 letech u 85–90 % nemocných.  Tato fáze se projevuje méně výraznými atakami. Postup nemoci však není zastaven. Zánětlivý proces roztroušené sklerózy v těle stále pokračuje a neurologické projevy se postupně zhoršují, až přechází k trvalé invaliditě. Lékaři však nedokážou odhadnout rychlost a závažnost nástupu změn, a proto je velmi důležité, aby pacienti sledovali změny svého stavu a nebáli se o nich říct svému neurologovi. Včasné sdílení informací je stěžejní pro správné a úspěšné léčení roztroušené sklerózy, a to i v sekundárně progresivní fázi!

Primárně progresivní forma je poměrně vzácná a vyskytuje se u 10–15 % lidí s roztroušenou sklerózou. U této formy se nevyskytují ataky (až na výjimečné případy) a neurologické potíže se zhoršují už od začátku nemoci. Daná forma začíná v pozdějším věku, okolo 40 let, častěji se vyskytuje u mužů a typicky při ní dochází k problémům s chůzí. Stejně jako u jiných forem roztroušené sklerózy je i u této důležité obrátit se při jakýchkoli změnách na lékaře a mluvit s ním o nich, aby dokázal odlišit primárně progresivní fázi od jiných forem roztroušené sklerózy.

Klíčem ke zvýšení kvality života s roztroušenou sklerózou a rovněž k udržení co největší produktivity je pravidelné sledování projevů a jejich konzultování s lékaře. Výzkum potvrdil, že postřehy pacienta jsou pro lékaře stěžejní pro správné stanovení vývoje nemoci a nasazení vhodné léčby.

Dle TZ

www.havaspr.cz

Zdroj: medicina.cz

Informační portál pro laiky má zlepšit zdravotní gramotnost

Státem garantované zdravotní informace na webu. Lékaři mohou své pacienty odkázat na NZIP.
Ministerstvo zdravotnictví představilo po více než dvou letech příprav nový informační portál o zdraví, nemocech a zdravotních službách s názvem Národní zdravotnický informační portál (NZIP). Obsahuje ministerstvem garantované odborně přesné informace, které jsou zároveň dobře srozumitelné lidem bez medicínského vzdělání. Publikované texty procházejí nejen přes odborného garanta, ale i přes laickou recenzi. Web byl také během příprav konzultován s lidmi z cílové skupiny laiků bez medicínského vzdělání.

„Lidé mají na portálu najít skutečně validní informace, které prošly garancí odborných společností a na které se mohou spolehnout. Zároveň jsou velmi srozumitelné. V současnosti je na něm zhruba tisíc příspěvků, na kterých pracovalo sto lidí. Portál se bude dál rozvíjet, bude to živý organismus. Přáli bychom si, aby do budoucna šli občané vždy na tento portál, když budou potřebovat jakékoli informace o zdravotnictví,“ uvedl ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch. „Součástí je mapa poskytovatelů včetně kontaktů na ně. Do budoucna by tu mohla být i informace, zda přijímají nové pacienty. Když jsme si při přípravě portálu dělali průzkum, zjistili jsme, že je velká poptávka po určité mapě dostupných zdravotních služeb,“ dodal.

Technický vývoj portálu zajistil Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Odborně portál zaštítila Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, spolupracuje na něm i Státní zdravotní ústav. Vznik portálu financovalo ministerstvo ze svého rozpočtu, a to zhruba pěti miliony korun, jak na dotaz MT uvedla náměstkyně ministra MUDr. Alena Šteflová, Ph.D, MPH. Ústav zdravotnických informací a statistiky s těmito náklady vybudoval jak technickou stránku, tak design portálu, v sumě jsou zahrnuty i honoráře autorům textů. Jak popsal koordinátor projektu RNDr. Martin Komenda, projektu NZIP se na ÚZIS soustavně věnovali po dobu dvou let zhruba tři pracovníci.

„Je pozitivní, že to je projekt vybudovaný našimi vnitřními silami. Snažili jsme se vyhnout drahým externím IT firmám,“ uvedl ministr Vojtěch. „Považuji za extrémně důležitý krok, že byl vývoj portálu svěřen internímu vývojovému týmu. Žádná velká výběrová řízení, která se prodražují, žádný outsourcing, na požadavky jsme schopni reagovat velmi rychle,“ řekl rovněž Komenda.

Aby měl portál svůj dopad, musí jej veřejnost přijmout a navštěvovat. K tomu má přispět i marketing, který ministerstvo spustí. Mimo jiné chce propagovat NZIP ve veřejných prostorách svých přímo řízených organizací. „Neděláme si ambice, že budeme mít hned statisíce návštěvníků denně. Bude to mít postupný náběh. Portály v zahraničí získají svou pozici teprve po dvou třech letech. Desítky tisíc návštěvníků denně by v tuto chvíli byly pro nás úspěch. Jsme v očekávání, jak na to bude společnost reagovat. Bude pro nás důležitá zpětná vazba čtenářů,“ uvedl Vojtěch.

Náměstkyně Šteflová, pro kterou byl projekt portálu jednou z priorit na úřadu, také bude sledovat zpočátku spíš trend návštěvnosti než absolutní čísla. „Počítáme s tím, že nárůst návštěvnosti bude zpočátku pozvolný. Úspěchem by bylo, kdyby se křivka návštěvnosti portálu zvyšovala. Věřím, že k tomu přispěje současná doba, kdy lidé hledají ověřené informace o onemocnění COVID‑19. Dlouhodobě sledujeme, že lidé jsou ochotni podléhat mýtům a názorům neodborníků, kteří ale umějí své názory srozumitelně podat. Při tvorbě portálu pro nás byla proto srozumitelnost nejdůležitější. Odborný obsah poskytnout umíme už dlouho. Pro veřejnost je ale neatraktivní, zdlouhavý a nerozumí mu,“ popsala Šteflová. „Pokud uvidíme, že návštěvnost poroste a že lidé na portálu najdou, co hledají, bude to dobře,“ uzavřela.

Část obsahu byla převzata a revidována z podobně zaměřených zahraničních webů, některé kapitoly psali autoři zcela nově. „Každý článek prošel přes odborníky České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně nebo lidi ze Státního zdravotního ústavu. Garance odbornosti je nejvyšší přidanou hodnotou portálu. Co lidé čtou na tomto portálu, je odborně dobře a lidé se na to mohou spolehnout,“ uvedl Vojtěch.

Na další rozvoj portálu žádá ministerstvo o dotaci z evropského operačního programu Zaměstnanost, a to pro několik dalších let zhruba 50 milionů korun, určeny mají být na aktualizace obsahu včetně interaktivních videí, další interaktivní nástroje, podcasty, ale i na marketing portálu, aby se dostal do širokého povědomí. „Byli bychom rádi, aby lékaři svým chronicky nemocným pacientům NZIP doporučovali,“ uvedl Vojtěch.

Zlepší portál zdravotní gramotnost?

Se vznikem portálu počítala strategie Zdraví 2020. Podnětem byla kolísavá a mnohdy nízká kvalita zdravotních informací pro laiky na internetu a nízká zdravotní gramotnost českých občanů. O tom, že se u nás lidé v otázkách zdraví neorientují ideálně, svědčí výsledky průzkumu zdravotní gramotnosti z roku 2015. Téměř 60 procent lidí v Česku má nižší úroveň zdravotní gramotnosti, zatímco průměr byl přes 50 procent a v některých zemích bylo v kategorii nižší zdravotní gramotnosti jen 35 procent lidí, připomněla Šteflová.

Ta věří, že portál skutečně přispěje ke zlepšení zdravotní gramotnosti veřejnosti. „Chceme, aby se přístup naší populace zlepšil, hůř než u nás dopadly výsledky studie jen v Bulharsku,“ poznamenala Šteflová. „Zdravotní gramotnost stojí na tom, aby si lidé dokázali vyhledat správné zdroje a aby uměli vyhodnotit mediální zprávy,“ řekla Šteflová. Jako příklad, jak se dá zdravotní gramotnost zvyšovat, uvádí strategii Rakouska. To bylo ve studii na srovnatelné úrovni s Českou republikou, pak si ale zdravotní gramotnost vzalo tamní ministerstvo zdravotnictví jako svou politickou prioritu. A vytvořilo mimo jiné rakouský informační portál o zdraví Gesundheit.gv.at, který je dnes citován a využíván v celém německojazyčném světě. Ten byl jedním ze vzorů při vytváření českého projektu NZIP a zároveň jedním ze zdrojů obsahu pro něj.

Na podzim proběhne podle Šteflové v Česku nová studie zdravotní gramotnosti, opět přinese mezinárodní srovnání, protože vznikne ve zhruba dvou desítkách států. V Česku se na ní budou podílet zdravotní pojišťovny. Výsledky by měly být srovnatelné s předchozí studií. Poskytnou zároveň informaci o tom, jak jsme na tom se zdravotní gramotností nyní, při spuštění portálu NZIP. Dále bude možné obdobnou studii po několika letech zopakovat a výsledky porovnat. Vliv portálu na zdravotní gramotnost ale přesto nebude dobře měřitelný.

Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, věří, že spolupráce s ministerstvem na portálu může fungovat dlouhodobě. Je nastaven určitý ceník pro autory odborných článků a odborníci cítí potřebu, aby takový garantovaný portál v Česku existoval. Zejména pro oblast prevence, zdravého životního stylu a včasné diagnostiky by mohl být přínosný. „Pacienti často říkají, že by se chovali jinak, kdyby věděli, že jejich životní styl může vést k cukrovce nebo vysokému tlaku. Stále slýcháme údiv pacientů, kterým je diagnostikována cukrovka, jak je to možné, když nejedí sladké. Z hlediska cukrovky jsou lidé zcela nevzdělaní, než ji dostanou,“ uvádí Svačina.

Web může být také pomocníkem v zápase s nevědeckou medicínou a zdrojem ověřených informací v otázkách očkování, alergií a v dalších tématech opředených mýty, a to nejen pro pacienty, ale i pro novináře.

Zdroj: tribune.cz

Nemoc z vody a neomytého ovoce provází průjem

 

 Autor: Depositphotos.com

Její jméno je těžké vyslovit a ještě těžší si zapamatovat. Kryptosporidióza je infekce způsobená nejčastěji kontaminovanou vodou, ale i neomytými potravinami či moštem. V letních měsících jí přibývá a nemocní ani nevědí, co je příčinou.
Důvodů k důkladnému omytí nezabaleného a na záhonku nebo ve volné přírodě utrženého ovoce nebo zeleniny je celá řada. V současné době k nim přitom přibyl ještě jeden – prevence nepříliš známého a především nepříjemného onemocnění s názvem kryptosporidióza. Jeho riziko, alespoň podle vodohospodářských údajů, především v letních měsících roste.
Na vině je parazit

Nemoc způsobuje parazit Cryptosporidium parvum, jehož vajíčka přežívají ve vodě i ve vlhké půdě.

Mohou také druhotně kontaminovat neumyté potraviny, především právě ovoce a zeleninu.

Zdrojem nemoci však může být i nepasterizované mléko a tepelně neošetřený mošt.

Hlavním zdrojem nákazy je přitom kontaminovaná voda.

Přežije i chlor

Riziková může být jak voda v řekách a rybnících, tak v zahradních bazénech nebo studních a obecně veškeré vodní plochy, které jsou infikovány stolicí zvířat nebo i lidí. Jinými slovy, i člověk může hrát roli přenašeče nemoci.

Parazit navíc umí přežít i v chlorované vodě. Jak přitom uvádí Státní zdravotní ústav (SZÚ), člověk se může nakazit v zásadě třemi způsoby:

3 způsoby nákazy kryptosporidiózou

 • Polknutí vody – polknutím kontaminované vody určené k rekreačnímu využití. Tato voda může být kontaminována odpadními vodami nebo stolicí infikovaných lidí nebo zvířat.
 • Pití vody a nápojů – pitím vody nebo nápojů kontaminovaných stolicí infikovaných lidí nebo zvířat.
 • Konzumace potravin – konzumací kontaminovaných nedostatečně tepelně upravených potravin.

Právě SZÚ tak doporučuje:

Všechny druhy ovoce a zeleniny, které hodláte konzumovat syrové, musí být důkladně omyty pitnou vodou.

„Jen“ průjem

Stejně jako u většiny jiných nemocí je i v tomto případě její průběh u každého jiný. Kryptosporidióza tak často může proběhnout i bez jakýchkoli klinických příznaků.

„Zejména zdraví jedinci mohou po uplynutí inkubační doby (v průměru jednoho týdne) dostat průjem, který spontánně odezní během několika týdnů. Naproti tomu u pacientů s oslabeným imunitním systémem se může vyvinout závažný, život ohrožující, vodnatý průjem, který lze velmi obtížně léčit současně dostupnými léky,“ uvádí SZÚ.

Inkubační doba kryptosporidiózy je relativně dlouhá a především rozdílná a může trvat dva až deset dní.

Málokdo si uvědomí souvislost

Skutečnost, že se člověk nakazil právě touto nemocí, nemusí i vzhledem k výše uvedenému vůbec zjistit.

Pokud se přitom u něj dostaví opakovaný průjem, měl by především pít hodně tekutin, aby zamezil dehydrataci, tradičním a účinným léčivým prostředkem je také „černé“ aktivní uhlí. Při větších potížích je samozřejmě nutné vyhledat lékaře, testy na Cryptosporidium se ale běžně v laboratoři neprovádějí, bylo by třeba cíleně požádat o testování na uvedeného parazita. Což ovšem znamená vědět, jaké vyšetření na základě jakých příznaků poptávat.

Skutečná čísla neznáme

I vzhledem k tomu, že u většiny lidí kryptosporidióza nemá závažný průběh, a navíc si s touto nemocí řada nemocných případný průjem ani nespojí, není v ČR tato choroba podle statistik nijak rozšířena.

Ze stejných příčin je ale zřejmě její výskyt reálně četnější. Což je další z mnoha důvodů, proč dodržovat základní hygienické návyky. K nim kromě mytí rukou patří i mytí ovoce a zeleniny před vlastní konzumací.

I v tomto případě platí, že tepelně ošetřené potraviny při teplotě nad sedmdesát stupňů Celsia po dobu deseti minut parazita likvidují.

Zdroj_vitalia.cz

Světový den hepatitid 28. 7. 2020 – v době koronavirové

I v době koronavirové zůstávají podle dat Světové zdravotnické organizace WHO celosvětově druhým největším „zabijákem“ mezi infekčními nemocemi (hned po tuberkulóze) virové hepatitidy typu B a C. Podle údajů WHO je virovou hepatitidou B (VHB) anebo virovou hepatitidou C (VHC) v současnosti na Zemi nakaženo 325 milionů lidí. WHO odhaduje, že ve skutečnosti jich s ohledem na velké množství neidentifikovaných pacientů může být i více než 500 milionů. Z tohoto počtu každý rok v důsledku svého onemocněni umírá 1,5 mil. pacientů. Světový den hepatitid 28. července – výročí narození MUDr. Barucha Blumberga, objevitele viru hepatitidy B a nositele Nobelovy ceny, připomíná tuto problematiku naší i světové veřejnosti. Nemocných hepatitidou opět mírně přibývá. Mezi roky 2018 a 2019 to byl nárůst přes 600 pacientů. Nejvíce klientů VZP trápí chronická hepatitida, kterou vloni mělo 10 386 nemocných. Náklady na její léčbu v roce 2019 byly 909,6 milionu Kč. VZP zveřejňuje tyto údaje rovněž při příležitosti Světového dne hepatitidy.

Úmrtnosti stoupá od roku 2000 a virové hepatitidy typu B a C jsou na sedmém místě mezi nejčastějšími příčinami úmrtí. Mj. proto, že podle WHO až 80 % lidi nakažených virovou hepatitidou B a C nemá přistup k adekvátní prevenci, testování a léčbě.

Na rozdíl od široké publicity, jaké se dnes dostává onemocnění covid-19, je povědomí světové veřejnosti o virových hepatitidách až šokujícím způsobem nízké a globální reakce nedostatečná. Přitom strategie užívané v boji proti covid-19 jsou již z minulosti osvědčené u mnoha infekčních nemocí, včetně virových hepatitid – od identifikace nakažených (screeningu) přes zpomalování šíření (prevenci) až po nalezení a nasazení účinné léčby.

Je pravdou, že naléhavost akce proti covid-19 je vzhledem k existenci mnoha neznámých, (přenos, přirozený průběh, účinná léčba, vakcína) nepochybně urgentní.  V případě virových hepatitid však již vše je v současnosti známo. Diagnostické nástroje, které umožňují rychlou, přesnou a relativně levnou identifikaci nakažených pacientů, účinné léky, v případě VHB i vakcínu, pomocí nichž lze virové hepatitidy B a C zcela eliminovat z populace.

MUDr. Pavel Dlouhý, primář Infekčního odděleni Krajské zdravotní, a. s., Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem, o. z., v této souvislosti připomíná, že 97 % nakažených novým koronavirem přežije covid-19 bez jakýchkoli následků, ale 97 % pacientů s neléčenou chronickou virovou hepatitidou C skončí s velmi vážnými následky – jaterní cirhózou, s transplantací jater či s rakovinou jater.

Podle primáře Dlouhého je proto ten pravý čas se znovu věnovat i jiným diagnózám a jiným infekčním onemocněním, než je covid-19. Vinou pandemie covid-19 se trochu ztratil čas. Spolu s ostatními zeměmi bylo již naplánováno do roku 2030 vymýcení virových hepatitid – hepatitidu B očkováním a léčbou, hepatitidu C vyhledáváním nakažených a léčbou. Díky moderním, velmi účinným lékům je velká šance virus hepatitidy C jednou provždy zlikvidovat a mít jej pouze v laboratořích. Virová hepatitida C je dnes velmi dobře léčitelná infekce (za 2–3 měsíce užíváním tablet, jež jsou navíc velmi dobře snášeny.) Je ovšem nutno pacienty s infekcí VHC včas vyhledat a léčbu nasadit.

Testování na virové hepatitidy je dnes dostupnější i díky koronaviru. Technologie polymerázové řetězové reakce (PCR), které slouží pro přímý průkaz přítomnosti koronaviru v biologickém materiálu, se používají již řadu let v diagnostice virových hepatitid nebo třeba HIV. Umožňují změřit množství virových částic cirkulujících v krvi a usoudit, nakolik je infekce silná a jaká bude nutná léčba. Díky koronaviru se tyto technologie zavádějí do více laboratoří, a lze předpokládat, že bude možné testovat na více místech a do hodiny zjistit, zda má pacient SARS-CoV-2, ale také, zda má virovou hepatitidu C.

Dr. Wangová, prezidentka World Hepatitis Alliance upozorňuje, že mnozí lidé ve světě s covid-19 čelí stigmatizaci a diskriminaci ze strany svého okolí, nemají dostatečný přístup k testování, cítí se být osamocení a izolovaní, nevědí, kde hledat pomoc a kde získat potenciálně život zachraňující léčbu. Odborníci pro léčbu infekcí virovými hepatitidami, se s tímto jevem také setkávají u nemocných hepatitidou. Mnozí pacienti se často ze strachu raději před světem ukrývají. Je to varování a odpovědné instituce, včetně politiků, by se měly na bázi svého úsilí o zvládnutí pandemie covid-19 proto spojit v boji proti všem infekčním nemocem. Nezapomínat, že strategie testování prevence a léčby virových hepatitid jsou již dobře známy, ale jsou dostupné také jen minimu pacientů. Úkolem zůstává zachránit život všem 325 milionům lidí s virovými hepatitidami, kteří žijí ve světě i mezi námi. Dle TZ

1 www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2020

2 www.euro.who.int/en/health-topics/communicable-diseases/hepatitis/data-and-statistics

3 www.worldhepatitisalliance.org/hepvoice

www.carecomm.cz

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 103