Publikace Výživové údaje na obalech potravin – Jak je číst a jak jim rozumět

 

Nová publikace PK ČR a ČTPP

Milí čtenáři,

kvalita a bezpečnost potravin jsou témata v dnešní době velmi často diskutovaná. Je prokázáno, že výběr potravin, jejich výživová hodnota, konzumované množství a četnost konzumace má zásadní vliv na zdraví nás všech coby spotřebitelů. To nás také přivedlo k myšlence připravit tuto brožuru. Její pomocí bychom vás chtěli nejen seznámit s informacemi, které musejí a mohou být výrobci na obalech potravin uváděny, ale zároveň vysvětlit jejich význam a zasadit do kontextu celkového stravovacího režimu, tak abyste se dokázali v informacích zorientovat a uměli je využít ve svůj prospěch.

Na stránkách brožury se tak dočtete o roli jednotlivých živin, a to jak makronutrientů (bílkoviny, sacharidy, tuky), tak také vitaminů a mikronutrientů (minerální látky, stopové prvky), jejich zdrojích a vlivu na organismus. Po přečtení brožury byste měli získat náhled, jaké potraviny a jak vhodně kombinovat, aby vaše strava byla pestrá a zároveň odpovídala zásadám pestré vyvážené stravy a zdravého životního stylu.

Mimoto vás seznámíme s trendem posledních let v potravinářství, tzv. reformulacemi potravin. Dozvíte se, jaký mají vliv na kvalitu a chuť potravin, jak takové potraviny poznáte a v čem mohou být pro vaše zdraví přínosné.

Věříme, že přečtením brožury získáte inspiraci, jak výběrem a kombinací výživově hodnotných potravin podpořit své zdraví, a přejeme vám příjemné čtení.

Autorský tým

  • Brožura je k dispozici zde, případně na sekretariátu Potravinářské komory ČR.

 

Publikace byla zkompletována v rámci Priority A. Potraviny a zdraví České technologické platformy pro potraviny ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky a za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR (dotační titul 10.E.a/2022).

 

Zdroj: PK ČR

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz

Dna je bolestivá artritida a začíná už při středním věku

Dna je bolestivá forma artritidy, ke které dochází, když vysoká hladina kyseliny močové v krvi způsobuje tvorbu krystalů a jejich hromadění v kloubu a jeho okolí. Dieta při onemocnění není lékem. Může však snížit riziko opakovaných záchvatů dny a zpomalit progresi poškození kloubů. Dodržení diety s omezením kalorií a pohybem může zlepšit váš celkový stav.


Dna postihuje až 2 % mužů starších 30 let a žen starších 50 let

V jistém momentu života postihuje dna (podagra, pakostnice, arthritis uratica)  přibližně 1 až 2 % západní populace a četnost tohoto onemocnění stále stoupá. V letech 1990 až 2010 se jeho výskyt přibližně zdvojnásobil. Vědci se domnívají, že příčinou zvýšeného výskytu dny je prodloužení očekávané délky života, změna stravovacích návyků a také vyšší výskyt onemocnění souvisejících se dnou, například metabolického syndromu nebo vysokého krevního tlaku. Bylo zjištěno, že na četnost výskytu dny má vliv několik faktorů, například věk, rasa nebo roční období. Toto onemocnění postihuje 2 % mužů starších 30 let a žen starších 50 let.

Dieta není lékem, ale může pomáhat

Kyselina močová vzniká, když tělo rozkládá chemickou látku zvanou purin. Purin se v těle vyskytuje přirozeně, ale je obsažen také v některých potravinách. Kyselina močová se z těla vylučuje močí. Dieta při dně může pomoci snížit hladinu kyseliny močové v krvi. Dieta při dně není lékem, může však snížit riziko opakovaných záchvatů dny a zpomalit progresi poškození kloubů. Lidé s dnou, kteří dodržují dietu, obvykle stále potřebují léky na zvládání bolesti a na snížení hladiny kyseliny močové.

Dobrým pravidlem je jíst střídmé zdravé potraviny

Dieta je navržena tak, aby vám pomohla.  Je potřeba dosáhnout zdravé hmotnosti a správných stravovacích návyků. Vyhýbat se některým, ale ne všem potravinám s puriny. Je vhodné zařadit některé potraviny, které mohou regulovat hladinu kyseliny močové.

Některé obecné zásady diety pro zdravou výživu

Existuje řada popisů na internetu. Naleznete řadu doporučení.

Snížení hmotnosti

Bohužel naše populace má velmi vysoký počet osob s nadváhou a obezitou. Podle EU (2016) je prevalence dospělých osob v ČR 26 %. Jsme bohužel na 4 místě v Evropě. U mužů je situace horší než u žen. Nadváha zvyšuje riziko vzniku dny a snížení hmotnosti riziko dny snižuje. Výzkumy naznačují, že snížení počtu kalorií a zhubnutí – i bez diety s omezením purinů – snižuje hladinu kyseliny močové a snižuje počet záchvatů dny. Hubnutí také snižuje celkovou zátěž kloubů.

Komplexní sacharidy

Jezte více ovoce, zeleniny a celozrnných výrobků, které poskytují komplexní sacharidy. Vyhýbejte se potravinám a nápojům s vysoko-fruktózovým kukuřičným sirupem a omezte konzumaci přirozeně sladkých ovocných šťáv. Ty jsou používané v různých sladkých nápojích, místo sacharózy. Ta je dražší.

Voda

Udržujte si dobrou hydrataci pitím vody.

Tuky

Omezte nasycené tuky z červeného masa, tučnou drůbež a mléčné výrobky s vysokým obsahem tuku.

Bílkoviny

Zaměřte se na libové maso a drůbež, nízkotučné mléčné výrobky a čočku jako zdroje bílkovin.

Vnitřnosti

Vyhýbejte se masu, jako jsou játra, ledviny a brzlík, které mají vysoký obsah purinů a přispívají k vysoké hladině kyseliny močové v krvi.

Červené maso

Omezte velikost porcí hovězího, jehněčího a vepřového masa.

Mořské plody

Některé druhy mořských plodů – například ančovičky, korýši, sardinky a tuňák – mají vyšší obsah purinů než jiné druhy. Celkové zdravotní výhody konzumace ryb však mohou u lidí s dnou převážit nad riziky. Mírné porce ryb mohou být součástí diety při dně.

Zelenina s vysokým obsahem purinů

Studie prokázaly, že zelenina s vysokým obsahem purinů, jako je chřest a špenát, nezvyšuje riziko dny ani opakovaných dnavých záchvatů.

Alkohol

Pivo a destiláty jsou spojovány se zvýšeným rizikem dny a opakujících se záchvatů. Nezdá se, že by mírná konzumace vína zvyšovala riziko záchvatů dny. Vyhýbejte se alkoholu během záchvatů dny a omezte alkohol, zejména pivo, mezi záchvaty.

Sladké potraviny a nápoje

Omezte nebo se vyhněte potravinám slazeným cukrem, jako jsou slazené cereálie, pečivo a cukrovinky. Omezte konzumaci přirozeně sladkých ovocných šťáv.

Vitamin C

Vitamin C může pomoci snížit hladinu kyseliny močové. Poraďte se se svým lékařem, zda se 500 mg doplněk vitaminu C hodí do vašeho jídelníčku a lékového plánu.

Káva

Některé výzkumy naznačují, že umírněné pití kávy, zejména běžné kávy s kofeinem, může být spojeno se snížením rizika dny. Pití kávy nemusí být vhodné, pokud máte jiné zdravotní potíže. Poraďte se se svým lékařem, kolik kávy je pro vás vhodné.

Třešně

Existují určité důkazy, že konzumace třešní je spojena se sníženým rizikem záchvatů dny.

Dodržení diety s omezením kalorií a pohybem může zlepšit váš celkový stav

Dodržování diety při dně může pomoci omezit tvorbu kyseliny močové a zvýšit její vylučování. Dnavá dieta pravděpodobně nesníží koncentraci kyseliny močové v krvi natolik, abyste mohli dnu léčit bez léků. Může však pomoci snížit počet záchvatů a omezit jejich závažnost. Dodržení diety při dně spolu s omezením kalorií a pravidelným pohybem může také zlepšit váš celkový zdravotní stav tím, že vám pomůže dosáhnout a udržet si zdravou hmotnost.

Zdroje: wikipedie, EU komise, Mayo Clinic

Prof. J.Ruprich, CZVP SZÚ, 5.8.2022

Zdroj: szu.cz

Většina spotřebitelů užívá doplňky stravy bezpečně (průzkum)

 

Evropská asociace výrobců doplňků stravy Food Supplements Europe (FSE) zadala společnosti IPSOS provedení průzkumu ohledně používání doplňků stravy na vzorku 13 200 dospělých osob ve 14 zemích EU. Výsledky prokazují vysokou míru rozšíření užívání těchto produktů: doplňky stavy někdy použilo 88 % dotázaných a 93 % z nich tak učinilo v uplynulých 12 měsících. V nedávno provedeném průzkumu bylo zjištěno, že velká většina spotřebitelů v Evropské unii používá doplňky stravy zodpovědným způsobem – výsledky průzkumu tak nepotvrdily tvrzení, že řada lidí neví, jak doplňky stravy bezpečně užívat.

Průzkum dále poukázal na to, že spotřebitelé čtou etikety těchto výrobků a rovněž, že informacím na etiketách ve většině případů rozumí. Až 85 % respondentů, kteří uvedli, že doplňky stravy používají, také potvrdilo, že jednoznačně nebo spíše dodržují návod k jejich použití uvedený výrobcem na obalech těchto výrobků. Téměř stejný počet respondentů (82 %) si podle průzkumu vždy nebo většinou na etiketě ověří doporučené dávkování a dobu užívání. Více než dvě třetiny dotázaných (69 %) souhlasily s tím, že informace na etiketách jsou srozumitelné. Téměř tři čtvrtiny (72 %) dotázaných věří, že doplňky stravy jsou bezpečné a kvalitní, pouze 6 % s tímto tvrzením nesouhlasilo.

Podle průzkumu je nejčastěji užívaným doplňkem stravy vitamin D, který v uplynulých 12 měsících bralo 46 % dotázaných. Následuje vitamin C (36 %), hořčík (33 %), multivitaminy a minerály (29 %) a omega 3/rybí tuk (19 %). Více než polovina respondentů (52 %), kteří v uplynulém roce užívali nějaké doplňky stravy, uvedla, že tak činili z důvodu udržení dobrého zdravotního stavu, 45 % je používá k podpoře imunitního systému. Dalšími často uváděnými důvody suplementace bylo získání energie (29 %), podpora zdraví pokožky, vlasů a nehtů (17 %), zdraví střev a dobrého zažívání (17 %) a pro zdraví srdce a oběhového systému (14 %).

Průzkum proběhl ve 14 členských státech EU: Belgii, České republice, Kypru, Dánsku, Finsku, Francii, Německu, Itálii, Nizozemsku, Polsku, Rumunsku, Slovinsku, Španělsku a Švédsku. Evropská asociace Food Supplements Europe (FSE) sídlící v Bruselu je nezisková organizace, která zastupuje zájmy evropského odvětví doplňků stravy. www.foodsupplementseurope.org.

Dle TZ

www.double-u.cz

Zdroj: medicina.cz

Středomořská strava potvrzuje zdravotní výhody – předchází infarktům a mrtvicím

Máme už mnoho důkazů o tom, že středomořská strava pomáhá předcházením srdečním onemocněním, infarktům a mrtvicím. Otázka ale je, co když už srdečním onemocněním trpíte?


Randomizovaná studie byla zveřejněná 14. května 2022, v časopise „The Lancet“. Zúčastnila se jí tisíc osob ve Španělsku, kteří měli koronární onemocnění tepen (nahromadění plaku v srdečních tepnách). Účastníci byli náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina jedla typickou  středomořskou stravu, druhá se stravovala „nízkotučně“. Obě skupiny s dietou kladly důraz na ovoce a zeleninu.

Středomořská dieta

Nicméně, středomořská dieta kladla důraz na potraviny s vysokým obsahem mono-nenasycených tuků, zejména na olivový olej a ořechy, společně s luštěninami, celozrnnými obilovinami, drůbežím masem a tučnými rybami.

Nízkotučná dieta

Nízkotučná strava zahrnovala méně mono-nenasycených tuků, pouze libové verze ryb a zeleniny, drůbeže a více kalorií denně ze sacharidů, zejména celozrnných obilovin, luštěnin a brambor.

Středomořská dieta vyhrává

Osoby v obou skupinách pravidelně konzultovali s dietologem. O sedm let později se lidé ve skupině se středomořskou stravou měli o 26 % nižší riziko srdečního infarktu nebo mrtvice ve srovnání s lidmi ze skupiny s nízkotučným obsahem tuků.

Opět vynikající studie, která dokládá výhody středomořské stravy a jejích „dobrých tuků“.

Zdroj:

Long-term secondary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean diet and a low-fat diet (CORDIOPREV): a randomized controlled trial

Javier Delgado-Lista*, Juan F Alcala-Diaz*, Jose D Torres-Peña, Gracia M Quintana-Navarro, Francisco Fuentes, Antonio Garcia-Rios, Ana M Ortiz-Morales, Ana I Gonzalez-Requero, Ana I Perez-Caballero, Elena M Yubero-Serrano, Oriol A Rangel-Zuñiga, Antonio Camargo, Fernando Rodriguez-Cantalejo, Fernando Lopez-Segura, Lina Badimon, Jose M Ordovas, Francisco Perez-Jimenez, Pablo Perez-Martinez†, Jose Lopez-Miranda†, for the CORDIOPREV Investigators‡

www.thelancet.com;   Vol 399;   May 14, 2022

prof.J.Ruprich, CZVP SZÚ, 27.7.2022

Zdroj: szu.cz

Světový den rakoviny plic – 1. srpen

Za prvních pět měsíců letošního roku se do pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic zapojilo 1 152 klientů VZP, u některých z nich pak vyšetření skutečně nádor odhalila. Účast ve screeningovém programu byla lékařem nabídnuta téměř dvěma tisícům (1 979) klientů, kteří splňují daná kritéria, téměř 60 % oslovených pacientů tedy účast v programu přijala.

„Fakt, že se šest z deseti oslovených pacientů pro programu zapojí, vnímám velmi pozitivně. I ve srovnání s jinými screeningovými programy to lze považovat za úspěch,“ říká předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp. Statistiku vydává pojišťovna u příležitosti Světového dne rakoviny plic.

V rámci programu bylo za prvních pět měsíců roku odhaleno devět nádorů plic, s velkou pravděpodobností ale nejde o konečné číslo, desítky vyšetření skončily zatím s nejasným výsledkem a pacienti se tak musí podrobit dalším prohlídkám. Šest z již potvrzených nálezů pak připadá na ženy, které přitom mají v programu nižší zastoupení. Vyšetření prováděná v rámci programu dokáží zachytit i další plicní choroby, například CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

„CT vyšetření hrudníku je u prevence rakoviny plic velmi důležitý moment. Jedná se o zákeřné onemocnění, které se nemusí dlouhou dobu projevovat žádnými konkrétními příznaky. Když se objeví, může už být bohužel pozdě,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Preventivní CT vyšetření se provádí s nízkou dávkou záření, není nijak náročné a během několika minut dokáže odhalit nádor.

Důležitou úlohu ve screeningovém programu hrají zejména všeobecní praktiční lékaři. Ve svých kartotékách musí aktivně vyhledat pacienty, kteří splňují stanovená kritéria a které následně s nabídkou účasti v programu sami osloví. Častěji byli takto osloveni muži (1 210), z nichž 721 účast v programu přijalo. Ze 769 žen, kterým byl program nabídnut, jich dosud využilo této možnosti 431. Jedná se o bývalé či současné silné kuřáky ve věku 55–74 let, kteří minimálně po dobu dvaceti let kouřili 20 a více cigaret denně, a kteří dosud nejsou v této souvislosti nijak sledováni či léčeni. Pokud má člověk sám zájem se do programu zapojit, měl by se obrátit právě na svého praktického lékaře. Při splnění daných podmínek by jeho zapojení nemělo nic bránit. Pilotní projekt by měl trvat 5 let. Je dobrovolný a pacientům plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Rakovina plic patří mezi nejrozšířenější onkologická onemocnění a také ta, na která se nejčastěji umírá. V loňském roce se s nádory plic a dýchacího ústrojí léčilo více než 15 a půl tisíce klientů VZP ČR, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila až  1,3 miliard korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna své klienty dlouhodobě podporuje v prevenci řady onemocnění. Klienti tak mohou čerpat mj. příspěvek až 1000 Kč na odvykání kouření.
Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Velký dar Nadaci Olgy Havlové

Společnost Quinta-Analytica poskytne Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové (VDV) dar ve výši 100 000 Kč na úhradu pohybové terapie dětem a mladým lidem se zdravotním znevýhodněním. Předání daru se uskuteční dne 27. července 2022 v 11 hodinv sídle Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové na Senovážném náměstí 2 v Praze 1 za přítomnosti obdarovaných rodin, zástupců společnosti, nadace a médií.

„V současném období válek, pandemií a energetické nejistoty si široká veřejnost více uvědomuje potřeby svých nejbližších, hodnotu zdravotní péče a důležitost
každodenní solidarity mezi jednotlivci, rodinami a organizacemi,“ řekl generální ředitel společnosti Quinta.  Společnost je pevně odhodlána i nadále pomáhat Nadaci Olgy Havlové v jejich poslání podporovat jednotlivce se speciálními potřebami. Dar bude určen na pomoc konkrétním mladým lidem, kteří představují budoucnost naší společnosti.

Spolupráce Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, jedné z nejvýznamnějších neziskových organizací v zemi a Quinta-Analytica, českého poskytovatele služeb pro farmaceutický sektor, trvá již několik let. Společnost v minulosti podpořila děti s dětskou mozkovou obrnou a také zajistila roušky během první vlny epidemie COVIDu-19 pro ženy bez domova.

Společnost se svojí činností podílí na vývoji a klinickém testování nových léčivých přípravků. Její současný dar bude mít přímý dopad na rodiny, které pečují o děti se zdravotním znevýhodněním. Přispěje na pohybovou terapii šesti rodinám, které si nemohou dovolit uhradit nákladnou léčbu. Dle TZ
www.quinta.cz

Zdroj: medicina.cz

Chraňte své zdraví jednoduchými cviky

Ztuhlá záda, bolest krční páteře a silné migrény. Téměř každý, kdo má sedavé zaměstnání a tráví většinu svého dne u počítače, zná tyto problémy velmi dobře.  Prevencí zdravotních potíží způsobených sedavým zaměstnáním jsou především pravidelný pohyb a protahovací cvičení. Pokud zaměstnanci, zejména v kancelářském prostředí tuto možnost nemají, lze i v omezených podmínkách provádět jednoduché cviky.

Sed je pro lidské tělo nepřirozenou polohou. Dlouhodobé sezení může způsobit celou řadu zdravotních potíží – od ortopedických onemocnění až po žilní trombózy. Zařadit do každodenní rutiny, byť jen chvilku pohybu je proto nezbytné. Ve sdílených kancelářích, kde obvykle není možnost ani prostor na plnohodnotné kondiční cvičení, se proto lidé mohou zaměřit alespoň na správné držení těla. Vhodné je zavést i krátké přestávky a pravidelná statická cvičení, během pracovní doby se jednoduše protáhnout. Nesprávné sezení vede k mnoha obtížím jako je bolest páteře, bolest hlavy, nebo porucha prokrvení končetin. Ergonomická a dle vaší výšky nastavená kancelářská židle je alfou a omegou dobře uspořádaného pracovního místa.

Záda mají být narovnaná, nohy položené na podlaze. Není vhodné nohy křížit – dochází tím k přerušování toku krve do dolních končetin a zvyšuje se i riziko vzniku svalové dysbalance v oblasti kyčelních kloubů a páteře. Výška pracovní plochy by vždy měla být upravená tak, aby při práci s myší a klávesnicí bylo zápěstí v jedné přímce s předloktím. Horní okraj obrazovky by měl dosahovat úrovně očí. Ale stále platí, že nejlepší pomůckou pro dosažení zdravého sedu je občasný pohyb a kvalitní židle.

Populární režim „home office“ tělu zrovna neprospívá. Několikahodinové sezení před obrazovkou v kanceláři není sice ideální, ale firemní prostředí tomu bývá alespoň částečně uzpůsobeno. Domácí prostředí není vždy dobře vybaveno pro dlouhodobou práci u počítače (ergonomická židle, vhodný pracovní stůl apod). I při práci z domova platí, že by se měl dodržovat určitý režim. Je třeba mít na paměti, že dlouhodobý zdravý sed neexistuje. Krátkou pauzu je vhodné si dopřát ideálně každou hodinu.

Pro uvolnění krční páteře pomáhá protahování krku se záklony a předklony hlavy, nebo jemné otáčení a kroužení hlavou. Kombinace protahovacích pohybů krku s pohyby ramen přispějí k uvolnění svalstva a zbaví tak nepříjemného pocitu ztuhlosti poblíž lopatek a šíje. Na ztuhlé prsty a bolavé ruce je nejjednodušším cvikem kroužení zápěstími a předloktími.

Důležité je i protahování nohou jako prevence horšího prokrvení dolních končetin (riziko vzniku otoků, křečových žil). Rozpohybování lýtkových svalů napomáhají cviky s chodidly –kroužení v kotníku nebo přešlapování z paty na špičku. Myslet především na správné držení těla.

Sedavé zaměstnání je nutné kompenzovat vhodnou pohybovou aktivitou. Světovou zdravotnickou organizací je doporučován pohyb minimálně 30 minut o střední intenzitě 5x týdně, nebo alespoň 20–25 minut pohybové aktivity vysoké intenzity 3x týdně.

Krátká sestava cviků, kterou lze vyzkoušet na židli v kanceláři, doma u počítače nebo kdykoliv. S nádechem jemně zasunout bradu ke krční páteři tak, aby byla hlava v prodloužení páteře. S výdechem uklonit hlavu do strany (přitáhnout ucho k rameni). Přes spodní oblouček pak plynule zhoupnout hlavu na druhou stranu. S nádechem vrátit do úklonu a s dalším výdechem nazpátek. Opakovat tento pohyb několikrát. S nádechem se srovnat do roviny a s výdechem otáčet hlavou ze strany na stranu dolů. Cvik lze doplnit jemným kroužením ramenem vpřed a vzad. S nádechem se narovnat, přiložit spojené dlaně na zátylek a zatlačit proti nim hlavu.  V pozici vydržet několik vteřin a následně povolit. Stejný cvik s dlaněmi na čele. Protahuje se tak mezilopatkové svalstvo.

Následně kroužit rameny dopředu a dozadu a posléze střídavě i najednou. Chytit se jednou rukou za loket té druhé a zatlačit dlaní do lokte tak, aby se cítil tah v rameni. Opakovat na obou stranách.

A na konec cvičné sestavy pro protažení zad chytit se oběma rukama za opěradlo židle a přetáčet se na jednu i na druhou stranu. S výdechem podívat se za sebe. Vydržet v této poloze několik vteřin a vrátit se zpátky do úvodní pozice. Cviky dle fyzioterapeutky kliniky EUC.

Dle TZ

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz

Aktualizace doporučení ECDC a EMA ohledně dalších posilovacích (booster) dávek vakcín proti onemocnění covid-19

Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) a Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) doporučují zvážit podání druhé posilovací dávky vakcíny proti covid-19 lidem ve věku 60 – 79 let a lidem, jejichž zdravotní stav by v případě onemocnění covid-19 mohl vést k těžkému průběhu onemocnění. 11.7.2022


V dubnu 2022 obě agentury, EMA a ECDC, doporučily, aby druhou posilovací dávku zvážili lidé starší 80 let. Agentury již v té době poznamenaly, že může být nutné zvážit druhé přeočkování i u lidí ve věku 60 až 79 let a zranitelných osob jakéhokoli věku, pokud by došlo k opětovnému výskytu infekcí SARS-CoV-2.

Druhá posilovací dávka pro osoby starší 60 let a zranitelné osoby

Vzhledem k tomu, že v Evropě v současné době probíhá další vlna onemocnění covid-19 a narůstají počty hospitalizací včetně hospitalizací na jednotkách intenzivní péče (JIP), podle ECDC je zásadní, aby orgány veřejného zdraví nyní zvážily očkování druhou posilovací dávkou osob ve věku od 60 do 79 let a zranitelných osob jakéhokoli věku. Druhá posilovací dávka by mohla být podávána nejméně čtyři měsíce po předchozí, se zaměřením na osoby, které dostaly předchozí posilovací dávku před více než 6 měsíci.

Současné vakcíny proti covid-19 jsou nadále vysoce účinné v prevenci hospitalizace, závažných průběhů onemocnění a proti úmrtí, a to i v souvislosti s nově se objevujícími variantami SARS-CoV-2 a slábnoucí ochranou navozenou onemocněním či očkováním. S ohledem na současné důkazy a poznatky by orgány veřejného zdraví v zemích EU/EHP měly zvážit následující:

  • Zvýšit proočkovanost základním očkováním a první posilovací dávkou u vhodných jedinců, zejména u skupin populace s vyšším rizikem závažných následků. Je důležité, aby očkování těchto skupin pokračovalo i v letních měsících pomocí aktuálně dostupných vakcín.
  • Lidé starší 60 let a zdravotně zranitelná populace jsou v nejvyšším riziku závažných průběhů onemocnění. Matematické modelování naznačuje jasné výhody včasného zavedení druhého boosteru pro ochranu lidí starších 60 let. O včasném zavedení druhého přeočkování by se proto mělo uvažovat nejen u populace ve věku 80 let a výše, ale také u dospělých ve věku 60 až 79 let a zdravotně zranitelných jedinců bez ohledu na věk, aby se předešlo závažným průběhům onemocněním a zabezpečila se tak kapacita zdravotního systému. Země by měly zvážit rychlé zavedení druhých posilovacích dávek aktuálně dostupnými vakcínami. Ty by mohly být podávány nejméně čtyři měsíce po předchozí, se zaměřením na osoby, které dostaly předchozí posilovací dávku před více než 6 měsíci. To je zvláště důležité v zemích, kde vlna onemocnění covid-19 vyvolaná variantou Omikron BA.4/5 začíná nebo ještě nevyvrcholila.
  • Včasné podání druhé posilovací dávky aktuálně dostupnými vakcínami zdravotnickým pracovníkům a lidem pracujícím v zařízeních dlouhodobé péče pravděpodobně nabídne jen omezené výhody kvůli omezené a rychle slábnoucí ochraně proti infekci a přenosu. Zdravotničtí pracovníci a personál v zařízeních dlouhodobé péče mohou dostat druhou posilovací dávku pro svou vlastní ochranu, pokud patří do jakékoli prioritní skupiny na základě věku nebo zdravotní zranitelnosti. Rezidenti v zařízeních dlouhodobé péče by měli dostat všechny doporučené posilovací dávky v souladu s tímto doporučením.
  • V současné době neexistují žádné jasné epidemiologické důkazy na podporu podání druhé posilovací dávky imunokompetentním jedincům mladším 60 let, pokud nemají zdravotní důvody. ECDC a EMA budou i nadále pečlivě sledovat účinnost vakcíny a epidemiologická data a budou odpovídajícím způsobem aktualizovat doporučení.
  • EMA pracuje na schválení upravených vakcín, k němuž by mělo dojít v září. Vzhledem k současné epidemiologické situaci a prognózám je však důležité používat aktuálně dostupné vakcíny hned a nečekat, až budou dostupné adaptované vakcíny.
  • Vzhledem k očekávané další vlně covid-19 na podzim a v zimě by země měly naplánovat zavedení dalších dodatečných posilovacích dávek na začátku podzimu (za předpokladu, že od podání předchozí posilovací dávky uplynula dostatečná doba), které budou podávány skupinám populace ohroženým závažným onemocněním, např. osobám starším 60 let a zdravotně zranitelným osobám, případně kombinovat kampaně na očkování proti covid-19 a chřipce.
  • Pokud upravené vakcíny vykazují zvýšenou neutralizaci proti variantám Omikron, což naznačuje možnou vyšší ochranu před infekcí a přenosem, mělo by se zvážit na podzim/v zimě i očkování zdravotnických pracovníků a lidí pracujících v zařízeních pro dlouhodobou péči, aby byla zajištěna jak přímá, tak nepřímá ochrana.

Stella Kyriakides, evropská komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, uvedla, že „Naše vakcíny proti covid-19 fungují a nabízejí dobrou úroveň ochrany proti závažným průběhům onemocnění a hospitalizaci. Vzhledem k tomu, že s příchodem letního období opět přibývá případů a hospitalizací, vyzývám všechny, aby se co nejrychleji nechali očkovat. Není čas ztrácet čas“.

„Vyzývám členské státy, aby okamžitě zavedly druhé posilovací dávky pro všechny starší 60 let a také pro všechny zranitelné osoby a naléhavě vyzývám všechny způsobilé, aby přišli a nechali se očkovat. Tak chráníme sebe, své blízké a naše zranitelné obyvatelstvo.“

„V současné době jsme svědky nárůstu počtu hlášených případů covid-19 a nárůstu hospitalizací a příjmů na JIP a jejich obsazenosti v několika zemích především díky podlinii BA 5 varianty Omikron,“ řekla Dr. Andrea Ammon, ředitelka ECDC.

„To signalizuje začátek nové, rozšířené vlny covid-19 v celé Evropské unii. Stále existuje příliš mnoho jedinců ohrožených závažnou infekcí covid-19, které musíme co nejdříve chránit. Musíme lidem připomínat důležitost očkování od prvního očkování až po druhé přeočkování. Musíme začít dnes.“

„Očekáváme, že dospělí ve věku 60 let a starší a zdravotně zranitelná populace budou potřebovat druhou posilovací dávku. Toto jsou skupiny nejvíce ohrožené závažným průběhem onemocnění a poskytnutí druhé dávky těmto skupinám nyní zabrání významnému počtu hospitalizací a úmrtí na covid-19.“

„Jsem si vědoma toho, že dosažení tohoto cíle vyžaduje značné úsilí orgánů veřejného zdraví a společnosti jako celku. Ale nyní na začátku nové vlny je čas vyvinout další úsilí. Máme k dispozici několik bezpečných a účinných vakcín a každá infekce covid-19, které je nyní zabráněno, znamená potenciálně zachráněný život.“

Druhá posilovací dávka pro širší populaci

V současné době neexistují žádné jasné důkazy pro podávání druhé posilovací dávky lidem mladším 60 let, kteří nejsou vystaveni vyššímu riziku závažného onemocnění. Neexistují ani jednoznačné důkazy, které by podporovaly brzké očkování druhou posilovací dávkou zdravotnických pracovníků nebo těch, kteří pracují v domovech pro dlouhodobě nemocné, pokud nejsou vystaveni vysokému riziku.

Klienti léčeben dlouhodobě nemocných jsou však pravděpodobně vystaveni riziku závažného průběhu onemocnění covid-19 a mělo by se u nich zvážit podání posilovacích dávek v souladu s národními doporučeními.

ECDC a EMA vyzvaly orgány veřejného zdraví v celé EU, aby naplánovaly přeočkování během podzimní a zimní sezóny pro lidi s nejvyšším rizikem závažného onemocnění, případně kombinovaly očkování proti covid-19 s očkováním proti chřipce.

Upravené vakcíny

Nejnovější doporučení ECDC/EMA přichází uprostřed práce na adaptaci vakcín pro problematické varianty Omikron.

„Pracujeme na možném schválení upravených vakcín v září,“ řekla výkonná ředitelka EMA Emer Cooke s tím, že „náš výbor pro humánní léčiva v současné době přezkoumává údaje pro dvě nově upravené vakcíny“.

„Mezitím je důležité zvážit použití aktuálně povolených vakcín pro druhé přeočkování u lidí, kteří jsou nejzranitelnější. Autorizované vakcíny v EU jsou i nadále účinné pro prevenci hospitalizací, závažných průběhů onemocnění a proti úmrtí na covid-19, i když se stále objevují nové varianty a podvarianty.

Dodala, že „úřady v EU úzce spolupracují se Světovou zdravotnickou organizací a mezinárodními partnery na strategii týkající se upravených vakcín“.

ECDC a EMA budou i nadále pečlivě vyhodnocovat novou, upravenou vakcínu.

Zdroj:

https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/ecdc-and-ema-update-recommendations-additional-booster-doses-covid-19-vaccines

Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Zdroj: szu.cz

Do roku 2050 bude v ČR o polovinu více seniorů

Terénní a pobytová péče o seniory v ČR nedokáže pokrýt poptávku. Domovy pečující o seniory jsou ročně nuceny odmítnout 45 tisíc přihlášek, protože nemají dostatečnou kapacitu. Do roku 2050 má přitom podle prognóz stárnutí populace a prodlužující se délky života v Česku přibýt milion důchodců k nynějším dvěma milionům. Na druhém ročníku konference Senior housing proto výbor pro sociální politiku Senátu Parlamentu ČR spolu s Unií pacientů a dalšími odborníky z různých oblastí dlouhodobé péče hledali možnosti změny systému s cílem zajistit seniorům nadále vysokou kvalitu života.

„Každý senior má právo na péči, ale zároveň to nesmí být na úkor profesionálně pečujícího, který by byl nucen pracovat za minimální mzdu s neplacenými přesčasy,“ shrnul s mírnou nadsázkou problém rostoucí potřeby dlouhodobé péče Stanislav Balík, emeritní soudce Ústavního soudu ČR. K tomu se přidal Jan Vrbický, zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, s tím, že aktuálně je u nich na jednacím stole přibližně šest pracovních variant změn, které sahají od úprav stávajícího fungování až k úplné reformě. „Verdikt vzejde z konzultace se zástupci krajů a organizací poskytujících péči o seniory. S ohledem na stárnutí populace legislativní plán vlády počítá s nutností změny financování tohoto sektoru od 1. 7. 2024,“ uvedl Vrbický.

Vedle domovů seniorů se mluvilo i o problematice domácí péče. „80 % lidí si přeje, aby o ně bylo ve stáří pečováno doma. Pro kvalitní život proto potřebují dostupné terénní zdravotní a sociální služby,“ dodal Vojtěch Kubec, jednatel Sdružení pečujících organizací Včelka. Nejde přitom o žádné krátké období péče, ale často i déle než deset let.

Podle průzkumu NN Životní pojišťovny si 70 % Čechů uvědomuje, že se o sebe budou v případě potřeby muset postarat sami. Většina lidí si ale nepřipouští, jak nákladná může být péče o člověka, který se o sebe nedokáže sám postarat. „V mírnější variantě, kdy člověk zůstává v domácím prostředí, ale potřebuje asistenci, může jít asi o 10 až 20 tisíc měsíčně. Pokud je nezbytná celodenní péče ve specializovaném zařízení, může to snadno vyjít na dvojnásobek,“ uvedl Michal Korejs, ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny. Příspěvek od státu odstupňovaný podle míry nesoběstačnosti, tedy od 880 Kč do 19 200 Kč, tak ideální potřebnou péči často pokrýt nedokáže.

Potřeba dlouhodobé péče v domácím prostředí s sebou navíc obvykle nese nutnost rekonstrukce bydlení. I s tím už ale stát dokáže z části pomoci. „V rámci podpory sociálního bydlení nabízíme i možnost spolufinancování rekonstrukce pro domácí péči díky penězům z fondů EU, která preferuje tento způsob péče o seniory,“ připomněl Aleš Pekárek, vedoucí oddělení řízení odboru řídícího orgánu IROP Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Michal Korejs proto apeloval na dnešní třicátníky a čtyřicátníky, aby nepodceňovali přípravu na stáří. Jde totiž o populačně silné ročníky, setrvale se prodlužuje délka života a zkušenosti ze zahraničí jasně ukazují, že téma dostupnosti dlouhodobé péče bude pro Čechy stále důležitější. „Základem jsou kvalitní vztahy v rodině, dále pomůže stát, ale existují už i pojištění dlouhodobé péče, která zvládnou výdaje na potřebnou péči pokrýt,“ uvedl na konferenci Senior housing ředitel produktového vývoje NN Životní pojišťovny. „Nejvýhodněji vyjde, když se na pojištění myslí ještě v nižším věku, kdy je člověk v plném zdraví. Cena pojištění totiž pak zůstává stejná až do stáří,“ radí.

Česká asociace pojišťoven (ČAP) je přesvědčena, že řešení rostoucího pnutí mezi kapacitou a poptávkou po dlouhodobé péči může spočívat v rozvoji dobrovolného soukromého pojištění dlouhodobé péče existujícího vedle veřejně financovaných schémat a řešení. NN Životní pojišťovna jako první nabídla pojištění dlouhodobé péče, které dokáže pokrýt náklady při úplné nesoběstačnosti ve stáří s výplatou až do 90 let věku. ČAP nyní diskutuje nad možností daňového zvýhodnění pojištění rizika nesoběstačnosti.

NN Group působí v 11 zemích, kde poskytuje služby 18 milionům klientů, o které pečuje 14 tisíc zaměstnanců. NN navazuje na 170letou tradici v oboru finančních služeb a její název je odkazem na pojišťovnu Nationale-Nederlanden, pod jejíž vlajkou NN v minulosti působila i v České republice. NN Group se celkově zaměřuje především na životní pojištění, důchodové spoření a investiční management, v některých zemích ale poskytuje i bankovní a další finanční služby.

NN Životní pojišťovna působí na českém trhu již od roku 1992, kdy pod názvem Nationale-Nederlanden začala jako první zahraniční pojišťovna nabízet životní pojištění. NN Životní pojišťovna je držitelem ocenění Superbrands 2016, 2018 a 2019, její produkty se pravidelně umisťují na předních místech v oborových soutěžích. Po stříbru mezi životními pojišťovnami ve výzkumu Hospodářských novin „Nejlepší pojišťovna 2018“ získala v roce 2019 nejvyšší titul „Nejlepší životní pojišťovna 2019“. Více na www.nn.cz

NN Penzijní společnost začala nabízet soukromé spoření na penzi v roce 1995 jako jedna z prvních společností v České republice. Za 20 let působení v ČR připsala klientům zhodnocení ve výšce 5 miliard korun. Více na: www.nnpenzijnispolecnost.cz

Dle TZ

www.my.cz

Zdroj: medicina.cz

Pracovních úrazů meziročně přibylo

Podle statistik Českého statistického úřadu loni došlo k 44 933 pracovním úrazům, což představuje 8% nárůst oproti roku 2020. Drtivá většina případů si vyžádala pracovní neschopnost delší než tři dny. Společnost, která se zaměřuje na odškodnění po nehodách a úrazech v zaměstnání, uvádí, že stoupla i průměrná částka kompenzace. Vyšplhala se na 548 372 korun. Na ještě vyšší odškodnění dal nedávno vyhlídky judikát Ústavního soudu.

Zatímco celkový počet úrazů se zvýšil, jedno číslo bylo pozitivní. V meziročním srovnání zemřelo o 20 lidí méně, při výkonu zaměstnání přišlo o život 88 osob. Obětem pracovních úrazů náleží odškodnění. Podle statistik se průměrná kompenzace zvyšuje, v roce 2021 činila 548 372 CZK. Zároveň se o ni uchází více lidí, loni o 3 % více než předloni. Stále se však lidé spokojují se zlomkem částky, kterou by mohli získat. Dělají totiž celou řadu chyb, kvůli kterým o adekvátní odškodnění přijdou, a především vůbec netuší, na co mají vlastně právo. Na to hřeší i někteří zaměstnavatelé, kteří se v případě úrazu zaměstnance snaží zbavit zodpovědnosti a celou vinu i finanční důsledky svalují na pracovníka.

V drtivé většině případů má zraněný zaměstnanec právo na odškodnění. Aby ho ztratil či byla částka krácena, musel by výrazně porušit bezpečnostní pravidla, ignorovat interní směrnice, nenosit pracovní pomůcky, popřípadě být během nehody pod vlivem návykových látek. Podle zkušeností odborníků je však každý třetí případ komplikovaný přístupem zaměstnavatele či zmateným postupem zaměstnanců. Proces spravedlivého odškodnění brzdí mimo jiné i mýtus rozšířený u firem i pracovníků – že kompenzaci platí zaměstnavatel z vlastní kapsy. Zaměstnanci se následně bojí o odškodnění usilovat, protože nechtějí riskovat ztrátu práce, společnosti se zase nestaví vstřícně vůči statisícovým částkám. Reálně však finanční stránku pokrývá pojišťovna, u které jsou všichni zaměstnavatelé ze zákona pojištěni.

Ačkoliv už nyní přesahuje průměrné odškodnění 500 000 korun, poškozeným se otevřela cesta k ještě zajímavějším částkám. Novou šanci na vyšší odškodnění pro oběti pracovních úrazů otevřel Nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2925/20. Ten konstatoval, že pokud je pro poškozeného výhodnější finančně ohodnotit následky úrazu podle Metodiky nejvyššího soudu, mělo by to být přípustné. V takovém případě kompenzace odráží růst průměrné mzdy, stejně jako u dopravních nehod a je tak výrazně vyšší.

Rozhodnutí by mělo oslabit dosud panující nespravedlnost. Odškodnění je určeno na základě bodů: čím větší jsou následky úrazu, tím více bodů a více peněz. Hodnota jednoho bodu je u dopravních nehod pravidelně navyšována na základě růstu průměrné mzdy, letos tak činí 374,99 korun. U pracovních úrazů je však pevně stanovena na 250 korun.

Společnost Vindicia pomáhá poškozeným získat adekvátní odškodnění, a to především v případech úrazů, které vznikly jako následek dopravních nehod, pracovních úrazů na pracovišti, úrazů ve školách nebo sportovištích, či kvůli nedostatečné lékařské péči. Klienti neplatí žádné vstupní náklady, služby jsou tak dostupné všem. Společnosti klient zaplatí určitý podíl z částky až v případě, že pro něj společnost odškodnění úspěšně vymůže. Dle TZ

www.shrtcut.cz

www.vindicia.cz

Zdroj: medicina.cz