Nemocnice České Budějovice, a.s. je absolutním vítězem v hodnocení kvality a bezpečí

Nemocnice České Budějovice, a.s. je absolutním vítězem v hodnocení kvality a bezpečí.

Nemocnice České Budějovice, a. s., poskytuje kvalitní a bezpečnou zdravotní péči na tak vysoké úrovni, že se stala v kategorii nemocnice nad 1000 lůžek absolutním vítězem celostátní soutěže Kvalitní a bezpečná nemocnice 2019. 

Tuto soutěž už několik let vyhlašuje Česká společnost pro akreditaci ve zdravotnictví, s.r. o. Českobudějovická nemocnice uspěla mezi několika desítkami tuzemských zdravotnických zařízení. Hodnotitelský tým České společnosti pro akreditaci ve zdravotnictví posuzoval úroveň poskytovaných zdravotních služeb v českobudějovické nemocnici ve všech standardech a ukazatelích.

Velmi mě těší, že komise hodnotitelů mimo jiné velmi pozitivně ocenila mimořádnou vstřícnost českobudějovických zdravotníků. Nemocnici České Budějovice a tímto samozřejmě také všem jejím zaměstnancům i pacientům k titulu kvalitní a bezpečná nemocnice gratuluji!“ uvádí hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská.

Získaného ocenění si velmi vážíme. Jde o uznání práce všech našich zaměstnanců a zároveň o důležitý signál našim pacientům, že péče poskytovaná v českobudějovické nemocnici je bezpečná a kvalitní,“ říká Michal Šnorek, předseda představenstva Nemocnice České Budějovice, a.s.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Ministerstvo zdravotnictví a NUDZ připravily Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc

 

Pacientů s Alzheimerovou nemocí v Česku neustále přibývá, léčí se však jen zlomek nemocných a diagnostikování navíc často přichází pozdě. S tím má do budoucna pomoci Národní akční plán pro Alzheimerovu nemoc (NAPAN). Do přípravy plánu je zapojeno jedenáct odborných společností či organizací zabývajících se tématem demence. V té souvislosti dnes proběhne panelová diskuse s koordinátorkou národního akčního plánu a členy expertní platformy NAPAN v rámci konference Pražské gerontologické dny pořádné Českou alzheimerovskou společností. Na sobotu 21. září pak je vyhlášen mezinárodní den Alzheimerovy choroby. „Do budoucna se chceme více zaměřit na ambulantní a komunitní péči, která je efektivnější, méně nákladná a přitom humánnější, protože umožnuje člověku žijícímu s demencí setrvat v domácím prostředí. V tomto ohledu připravujeme například pilotní projekty terénních týmů. Takové změny jsou v linii již nastartované reformy péče o duševní zdraví,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Podle nejčerstvějších dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) žije v Česku asi 102 tisíc lidí s demencí, z nichž 62 tisíc lidí má diagnostikovanou přímo Alzheimerovu nemoc. Na 100 000 obyvatel tak připadá 582 osob s tímto onemocněním, což je 0,6 % populace.
Mezi lety 2015 a 2017 se přitom výskyt onemocnění v ČR zvýšil o 7 % a kvalifikované odhady uvádějí, že v roce 2030 bude v ČR až 90 tisíc nemocných. Ministerstvo zdravotnictví spolu s Národním ústavem duševního zdraví připravuje aktualizaci NAPAN, který slibuje výrazný posun v péči o osoby žijící s tímto onemocněním. Česko se tím aktivně připojuje k výzvě Světové zdravotnické organizace (WHO) a hlásí se mezi země, které vnímají problematiku demence jako prioritu veřejného zdraví. „Demence a Alzheimerova nemoc jsou globálním problémem veřejného zdraví. V současné době se lidé dožívají vyššího věku než kdykoli dříve a zátěž chronických onemocnění, jako jsou tato dvě, narůstá,“ potvrzuje závažnost situace ředitel české kanceláře WHO Srdan Matić.

„Skutečný počet lidí žijících s demencí je bohužel výrazně vyšší, než uvádí dostupná data o počtu léčených. Důvodem je poddiagnostikovanost, o které jsme se donedávna domnívali, že může dosahovat až těžko uvěřitelných 75 %. Nedávná analýza ÚZIS ukazuje, že zhruba 70 % lidí se sice nakonec diagnózy dočká, pravděpodobně však až v pokročilé fázi nemoci, kdy je těžké člověku dostupnou léčbou pomoci její průběh zpomalit a zachovat jeho soběstačnost,“ říká koordinátorka přípravy NAPAN z Ministerstva zdravotnictví a zároveň výzkumnice Národního ústavu duševního zdraví Hana Marie Broulíková.

Většina pacientů s vykázanou Alzheimerovou nemocí je ve věku 75 – 89 let, nad 85 let je nemoc vykázána u více než 10 % populace. Přibližně dvě třetiny celkového počtu pacientů tvoří ženy. Alzheimerova nemoc představuje také výraznou ekonomickou zátěž pro pacienty a jejich okolí. Podle studie z roku 2018 je odhad průměrných celoživotních nákladů pro ženu s Alzheimerovou demencí, která začala ve věku 70 let, 223 tisíc euro. „Největší finanční zátěž nesou příbuzní. Je ji však možné včasnější diagnózou a zvýšením dostupnosti služeb zmírnit,“ uzavírá autorka studie Hana Marie Broulíková.

Klíčovým úkolem národního akčního plánu je zajištění včasné diagnózy a postdiagnostické podpory pro osoby žijící s demencí. Cílem je pomoci prodloužit dobu jejich soběstačnosti a zajistit služby, díky kterým budou moci setrvat ve svém domově co nejdelší dobu.
„Část plánovaných opatření míří k podpoře neformálních pečujících, kteří jsou nepostradatelnou součástí péče. V současné době jim však často k vykonávání této role chybí informace a mnohdy také součinnost profesionálních pečujících, jimž by měli být partnery v péči,“ vysvětluje garantka pracovní skupiny zaměřené na tvorbu doporučených postupů a sítě služeb profesorka Hana Matějovská-Kubešová z brněnského Institutu sociálně zdravotních strategií.

Plán se zaměřuje také na dotvoření systému služeb. Mezi novinky patří posílení role praktického lékaře, který může od roku 2020 u pacientů provádět vyšetření kognitivních funkcí. „Přibudou také multidisciplinární terénní týmy, poradenská pracoviště a centra pro nemocné s komplikovaným průběhem. Posílena bude právní ochrana nemocných
a v plánu jsou četné aktivity na zvyšování povědomí o nemoci u široké veřejnosti tak, aby se stala vnímavější vůči potřebám lidí žijících s demencí i prvním příznakům nemoci,“ 
dodává Hana Matějovská-Kubešová.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz 

Zdroj: mzcr.cz

Zachránce milionů by koncem srpna oslavil “stovku”

 

Kdyby v roce 1998 nevyšla zmanipulovaná studie spojující MMR očkování (očkování proti spalničkám, příušnicím a zarděnkám) s autismem, dr. Maurice Hilleman by patrně obdržel Nobelovu cenu. Místo ní však dostával nenávistné dopisy. Zemřel v roce 2005, tedy 5 let předtím, než byla zmiňovaná studie prohlášena za zmanipulovanou a její autor zbaven práva na výkon lékařské praxe…

Dr. Maurice Hilleman, mikrobiolog, který vyvinul více než 40 vakcín, by letos v srpnu oslavil 100 let. Práce tohoto „otce moderní medicíny“, jak jej odborníci nazývají, každý rok zachrání asi 8 milionů životů po celém světě. Dr. Maurice Hilleman jich tak zachránil více, než jakýkoliv jiný lékařský vědec v historii.

Nejznámější je příběh, vývoje vakcíny proti příušnicím: V roce 1963 onemocněla pětiletá Jeryl Lynn příušnicemi. Její otec – Dr. Hilleman – ihned vyzvedl z laboratoře patřičné vybavení pro odběr vzorků. Jeryl Lynn následně odebral vzorek z hrdla a jel ho uložit do laboratorního mrazáku. V následujících dnech se mu podařilo právě z tohoto vzorku izolovat virus a vyrobit účinnou vakcínu proti příušnicím. Jeho druhá dcera Kirsten, pak tuto vakcínu dostala v prvním roce života. Zajímavé také je, že se dodnes používá k výrobě vakcíny stejný kmen viru – říká se mu kmen Jeryl Lynn a existuje v nejznámější trivalentní vakcíně proti příušnicím, zarděnkám a spalničkám (MMR).

Zásluhy a vliv dr. Hillemana na současnou moderní medicínu jsou naprosto nepopiratelné. Svoji první vakcínu vyvinul po dokončení studií v roce 1944. Vakcína chránila proti viru japonské encefalitidy, která mohla vést k otoku mozku a smrti. Vakcína byla použita k ochraně amerických vojáků za druhé světové války.

Za svůj život dr. Maurice Hilleman vyvinul například také vakcínu proti spalničkám, příušnicím, hepatitidě typu A a B, planým neštovicím, meningitidě a zápalu plic.

Vyvinul také první vakcínu proti rakovině.  Vytvořením vakcíny proti hepatitidě B, se dr. Hilleman stal vůbec prvním člověkem, který zajistil ochranu proti viru, který u lidí způsobuje rakovinu jater. Jeho vakcína proti spalničkám zachránila v letech 2000 až 2017 více než 21 miliónů životů, úmrtnost na tuto nemoc klesla celosvětově o 80 %.

Další miliony lidí vděčí dr. Hillemanovi za ochranu před Honkongskou chřipkou. V letech 1948 až 1957 totiž zjistil, že virus chřipky může zmutovat tak, že proti němu není nikdo imunní. A předpověděl pandemii chřipky v Hongkongu….

Před očekávaným příchodem viru do USA  vytvořil vakcínu, která drtivou většinu obyvatel před chřipkou zachránila. Připravil se svým týmem 40 milionů dávek. V důsledku pandemie v USA zemřelo necelých 70 000 lidí, odborníci odhadují, že počet úmrtí však mohl dosáhnout miliónu.

Dr. Hilleman působil v četných národních a mezinárodních poradních výborech a výborech, akademických, vládních a soukromých, včetně Národního úřadu pro hodnocení výzkumného programu AIDS a Poradního výboru pro imunitní praktiky Národního programu imunitního systému. Ve svém pozdějším životě byl Hilleman poradcem Světové zdravotnické organizace. Obdržel řadu ocenění, například Národní medaili vědy (National Medal of Science) – nejvyšší vědeckou poctu v USA. A také zvláštní cenu za celoživotní úspěch od Dětské vakcinologické iniciativy Světové zdravotnické organizace v roce 1996, či Laskerovu cenu za veřejné služby. Nejcennější – Nobelova – mu však zřejmě – právě kvůli vlně emocí vybuzených zmanipulovanou studií o negativním vlivu očkování – unikla.

Dr. Maurice Hilleman se narodil 30. srpna 1919, na farmě v Miles City, v americké Montaně, jako 8. dítě. Ve stejné době kdy se narodil, zemřely jeho 2 sestry (dvojčata) a 2 dny poté i jeho matka. Vychoval jej strýc a teta. Dr. Hilleman odešel do důchodu jako viceprezident Merck Research Labs v roce 1984 ve věku 65 let. Přestože se říká, že svoji laboratoř řídil jako vojenskou jednotku, byl velmi skromný – žádná z vakcín nenese jeho jméno.

Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

24. konference na SZÚ Zdraví a životní prostředí

 

24. konference Zdraví a životní prostředí

1. říjen 2019 – 2. říjen 2019


Název akce: 24. konference Zdraví a životní prostředí

Určeno pro: pracovníky ZÚ, KHS, státní správy a samosprávy, lékaře a pracovníky lékařských a přírodovědeckých fakult

Místo konání: SZÚ Praha, Šrobárova 48, Praha 10

Termín: 1. – 2. října 2019

Počet účastníků: cca. 100

Odborný garant:. MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Vedoucí akce: MUDr. Růžena Kubínová, Ústředí monitoringu zdravotního stavu obyvatelstva, SZÚ Praha

Kontaktní osoba: sarka.tomkova@szu.czjaroslava.zednikova@szu.cz, tel.: 267082622


Výše účastnického poplatku:

platba předem:                                                            platba na místě v hotovosti:

2 dny – konferenční poplatek 1100 Kč,                        2 dny – konferenční poplatek 1200 Kč,

1 den – konferenční poplatek 600 Kč,                         1 den – konferenční poplatek 700 Kč.

Zdroj: szu.cz

Aterosklerotické pláty

 

Aterosklerotické pláty vznikají postupným usazováním tukových částic (cholesterolu), ale také bílých krvinek, buněk imunitního systému a dalších odumřelých buněk. V tepnách je mohou mít i mladí lidé, kterým v počáteční fázi nemusí působit žádné potíže. Postupné zvětšování plátu ale omezuje průtok krve krevním oběhem a z člověka se obvykle stává pacient s cévním onemocněním.

Aterosklerotický plát je možné si představit jako „nános“ uvnitř tepny, který může mít různou velikost, tvar i složení. Podle toho, kolik tuku obsahují, se pláty dělí na stabilní a nestabilní. Stabilní aterosklerotické pláty mají nízký obsah tuků a nemají sklony k prasknutí. Oproti tomu nestabilní aterosklerotické pláty obsahují více tuků, mohou prasknout a může z nich vzniknout krevní sraženina, která částečně nebo úplně omezí průtok krve tepnou.

Aterosklerotické pláty se mohou šířit jak směrem dovnitř tepny, tak i podél její stěny. Růst plátu směrem dovnitř zužuje průměr tepny a omezuje tok krve. Pokud plát vzniká podél vnitřní stěny tepny, způsobuje její tuhnutí.

Pláty mohou vznikat jak ve věnčitých tepnách okolo srdce, tak v mozkových tepnách nebo tepnách dolních končetin. Postižena jimi může být i aorta. Podle toho, kde se nacházejí, mohou v případě prasknutí způsobit vážnou komplikaci, jako například srdeční infarkt nebo cévní mozkovou příhodu (mrtvici).

Způsobů, jak minimalizovat riziko usazování tukových částic v tepnách, je více. Pomoci mohou: omezení konzumace tučných jídel, odlehčení jídelníčku,  častější požívání zeleniny. Tepnám a srdci neprospívá ani nadměrné solení. Pravidelný pohyb! (Nedostatečná fyzická aktivita patří k rizikovým faktorům aterosklerózy). Přestat kouřit. Napořád. Nepodceňovat léčbu vysokého krevního tlaku a kontrolovat hladinu cholesterolu v krvi.

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/arteriosclerosis-atherosclerosis/symptoms-causes/syc-20350569

https://www.internimedicina.cz/pdfs/int/2005/04/12.pdf

Dle článku: Mgr. Petry Kováčové

www.ulekare.cz

Zdroj: medicina.cz

Průměrný věk budoucích maminek se zvyšuje. 

Celosvětově se zvyšuje věk budoucích maminek a Česká republika v tomto trendu není výjimkou. Ze statistických údajů vyplývá, že průměrný věk budoucích maminek je 31 let. Nároky na ženy se mění jak v soukromém, tak i pracovním životě. Ženy jsou ve velmi důležitých a vysokých pracovních pozicích, kde chtějí uspět a budují si svou kariéru. Skutečnost potvrzují i aktuální statistiky z porodnických pracovišť, kdy v roce 2015 byl průměrný věk maminek 29 let. Po třech letech se jedná již o 31 let. V témže roce dokonce věk rodiček v ČR poprvé překonal třicítku. Věkový průměr v celé Evropě je o něco nižší, tedy 29 let. Tento trend u nás trvá od 90. let minulého století, v západním světě zhruba o 15 let déle.

Tělo ženy je po fyzické stránce na mateřství nejlépe připraveno ve věku mezi 20. až 24. rokem věku. Otěhotnět jde snáz. Mladá žena je plná sil a energie, a to je v období těhotenství a při samotném porodu velice důležité. Po porodu se tělo  rychle zotaví a při péči o miminko mladá maminka není tolik unavená. Ženy v tomto věku jsou také většinou zdravé, ale v tomto období často ještě studují nebo jsou na začátku kariéry či partnerského vztahu.

Pravděpodobnost spontánního otěhotnění s narůstajícím věkem klesá. Zdravotní stav nastávající maminky v porodnicky vyšším věku může ovlivnit řada zdravotních obtíží, jako jsou například vysoký krevní tlak, cukrovka, onemocnění srdeční, štítné žlázy, očí či kloubů. V současnosti již mohou otěhotnět i ženy po odstranění části tkáně děložního čípku, s myomy na děloze či s dalšími nemocemi ženských orgánů. Do hry leckdy vstupují i psychické obtíže a psychiatrická onemocnění. V případě otěhotnění pak je dozor  i  péče ošetřujícího lékaře náročnější.

Ale ani tak nemusí většina starších maminek rodit ve specializovaných centrech. Porodnice plnící doporučené standardy pojišťoven a odborných společností – tj. dva porodníci a pediatr/neonatolog ve službě spolu s patřičným zázemím (jednotky intenzivní péče – novorozenecká a porodnická, ARO, krevní banka), je naprosto dostatečná. Tyto standardy jsou důležité pro nepředvídatelné a závažné stavy.

Po porodu, (který je fyzickou i psychickou zátěží i pro mladou ženu), přichází období šestinedělí. Rekonvalescence probíhá u starších maminek déle. Výhodou oproti mladším maminkám je většinou jejich sebedůvěra, nadhled i větší psychická pohoda. Mateřství tak probíhá zpravidla v poklidu, vyrovnaně a bez většího stresu. Každá žena je však jiná, má jiný pohled na svět a jiné emocionální vnímání, jinou fyzickou kondici.

Manažerky, ale i maminky, které těhotenství odložily do vyššího věku, přichází s mnoha požadavky na těhotenství a porod. Ve chvíli, kdy se rozhodnou, že si miminko přejí, chtějí si své těhotenství – leckdy bohužel jediné – co nejvíce užít. A nároky na obor pozvolna rostou….

V současné době již mnoho porodnic vychází vstříc náročným požadavkům a kromě běžných standardů péče nabízejí mnohé vysoce nadstandardní služby. Počínaje porodnickými kurzy, přes ultrazvukovou diagnostiku 3D i 4D, cvičení pro těhotné, aroma či balneoterapii a v závěru i nadstandardním ubytováním v období porodu s téměř hotelovými službami včetně dostupnosti WiFi a dárky pro maminky a potomky.

Důležité rozhodnutí v tomto období bezesporu představuje výběr porodnice, kterému je nutné věnovat náležitou pozornost. „ V dnešní době lze pracoviště s danými požadavky určitě nalézt,“ uvádí Mgr. Pavla Jelínková, vrchní sestra gynekologicko porodnického oddělení nemocnice Mělník.

 

Dle TZ

Zdroj: medicina.cz

Nominace na cenu Makropulos

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch udělí u příležitosti Mezinárodního dne seniorů Cenu Makropulos 2019. Cena bude předána dne 8. října 2019 v 19:30 hod. na Nové scéně Národního divadla v Praze. Poté bude následovat inscenace „Křehkosti, tvé jméno je žena“, jejíž autory jsou Daniel Špinar a soubor současného tance 420People.

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let. 

V posledních desetiletích se v České republice prodlužuje střední délka života, což vede k rozsáhlým demografickým změnám. Přibývá zejména osob, které se díky zkvalitnění zdravotních služeb, dostupnosti moderních léků a léčebných postupů, dožívají vyššího věku, než bylo možné v minulosti.

Cena Makropulos je proto udělována k ohodnocení mimořádného a v praxi osvědčeného projektu řešícího zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena městu, obci nebo nestátní neziskové organizaci České republiky (spolky, zapsané ústavy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby). Cena není určena pro fyzické osoby.

Cenu Makropulos představuje umělecký předmět (skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji) symbolizující zaměření ocenění a peněžní šek v hodnotě 300 000,- Kč.

Návrhy na udělení Ceny Makropulos mohou dle nařízení vlády ČR č. 248 ze dne 22. srpna 2007 podávat fyzické a právnické osoby. Ministerstvu zdravotnictví je možné zasílat návrhy na udělení Ceny Makropulos za rok 2019 písemně do 15. srpna 2019, a to na adresu: Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor zdravotní péče,
Palackého nám. 4, 128 00 Praha 2. Rovněž je možné využít datovou schránku MZ: pv8aaxd.

Zdroj: mzcr.cz

 

Mezinárodní klasifikace nemocí – revize WHO

 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) je normou pro hlášení nemocí a zdravotních stavů a základním nástrojem pro identifikaci zdravotních trendů a statistik v celosvětovém měřítku.
MKN poskytuje společný jazyk, který zdravotníkům umožňuje sdílet zdravotnické informace napříč regiony. Jedná se o diagnostický klasifikační standard Světové zdravotnické organizace (WHO) určený ke sběru dat jak pro klinické, tak pro administrativní a výzkumné účely. MKN vymezuje škálu nemocí, poruch, poranění a dalších souvisejících zdravotních stavů, které jsou strukturovány komplexním hierarchickým způsobem. Ten umožňuje:

  • snadné uchovávání, vyhledávání a analýzu zdravotnických informací pro rozhodování založené na důkazech;
  • sdílení a porovnávání zdravotnických informací mezi nemocnicemi, regiony a zeměmi; a
  • porovnání dat v dané lokalitě napříč různými časovými obdobími.

MKN byla revidována a publikována v několika vydáních, která odrážejí pokrok ve zdravotnictví a lékařské vědě v průběhu času. V současné době používaná verze MKN-10 (desátá revize) byla schválena v roce 1990 a v České republice vešla v platnost v roce 1994.

Na sedmdesátém druhém Světovém zdravotnickém shromáždění, které se konalo v Ženevě v květnu 2019, se členské státy dohodly na přijetí jedenácté revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí (MKN-11), která vstoupí v platnost dne 1. ledna 2022.

MKN-11, která je vyvíjena již přes deset let, poskytuje významná zlepšení  oproti předchozím verzím. Při její tvorbě došlo k nebývalému zapojení klinických pracovníků, kteří předkládali své návrhy na úpravy a doplnění. Tým zabývající se MKN v ústředí WHO obdržel více než 10 000 návrhů na změny.

MKN byla ve své jedenácté revizi modernizována pro použití ve 21. století a odráží kritický pokrok ve vědě a medicíně. Může být dobře integrována do elektronických zdravotnických aplikací a informačních systémů. MKN-11 je plně elektronická, umožňuje zaznamenávat více podrobností o daném stavu a její použití a implementace je výrazně jednodušší. To povede k menšímu počtu chyb v jejím používání, k nižším nákladům při její implementaci a umožní využití jejích nástrojů i v lokalitách s omezenými finančními možnostmi.

Správné zaznamenání příčin nemocnosti prostřednictvím MKN-11 je základem pro sledování trendů výskytu nemocí a epidemií, rozhodování a systematické řízení zdravotnických služeb, rozdělování finančních zdrojů na zdravotní péči a investic do zlepšování léčby a prevence. MKN-11 nyní nabízí, kromě použití ve statistice úmrtnosti a nemocnosti, také řadu dalších možností využití, včetně záznamu klinického stavu, primární péče, bezpečnosti pacientů, antimikrobiální rezistence, alokace zdrojů, úhrad či casemixových klasifikací případů poskytování zdravotních služeb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR připravují v návaznosti na přijetí 11. revize MKN nezbytné kroky pro budoucí implementaci 11. revize MKN v České republice. Základním předpokladem úspěšné implementace je překlad 55 tisíc kódovaných položek, synonym a dalších souvisejících termínů ve spolupráci s odborníky a následně příprava a adaptace dostupných elektronických nástrojů v českém jazyce pro použití kodéry a ostatními klinickými pracovníky.

https://www.youtube.com/watch?v=tZFcoYfnwiM

Zdroj: mzcr.cz

Příprava na cestování – kinetóza.

Kinetóza je nepříjemný stav organizmu vyvolaný drážděním centra rovnováhy ve vnitřním uchu, spojený s nevolností, zvracením, bledostí apod. Ve většině případů se objevuje při cestování v dopravních prostředcích, nejčastěji u dětí ve věku 4–10 let při jízdě autem, autobusem, lodí, vlakem a letadlem. Během přirozeného pohybu, jako je chůze a běh, se kinetóza nevyskytuje. Pokud se její příznaky objeví za těchto okolností, je nutné lékařské vyšetření, protože příčinou může být skutečné onemocnění

Lidský organizmus je vybaven systémem udržování rovnováhy těla. Ten se skládá ze smyslových orgánů – zraku, vestibulárního aparátu vnímajícího změny polohy těla ve vnitřním uchu a sluchu. Tyto informace jsou pak v mozku. Následkem nesouladu mezi informacemi z jednotlivých analyzátorů dochází k rozvoji uvedených nepříjemných pocitů a projevů. Jsou jedinci, kteří jsou tento konflikt schopni zvládnout úplně, jiní částečně a někteří vůbec. Vyhodnocení informací je pro ústrojí rovnováhy obtížné a matoucí. Kinetóza vzniká i v situacích opačných, kdy je naše tělo v klidu, ale pozorujeme jiný pohyb. Například pozorujeme proud vody pod mostem, na kterém stojíme, nebo trojrozměrnou projekci v kině.

Režimová preventivní opatření jsou následující: vyloučení dopravního prostředku, který kinetózu u osoby vyvolává, odpočinek a dostatečný spánek před cestou, konzumace lehké stravy před cestou, zejména pak vyloučení čokolády, sýrů a uzenin, vyloučení konzumace sycených nápojů, výběr místa v dopravním prostředku, jeho rezervace (např. v autě na předním sedadle, kde se může během jízdy sledovat horizont před sebou – dítě ale musí splňovat podmínku věku a výšky); v autobuse v místě nejmenších vibrací, tedy ne nad koly, a ne v zadní části, ale ideálně na prvních sedadlech s výhledem před sebe na horizont; ve vlaku po směru jízdy, v letadle v přední třetině kabiny; na lodi ve střední třetině na dolní palubě, pokud možno s výhledem z okna.

Dále je vhodná preference cestování v noci – systém rovnováhy je méně aktivní, je snadnější usnout; zavřít oči během jízdy (vyloučení vjemů ze strany zrakového analyzátoru); soustředit se na jiný podnět, než je náš nepříjemný stav, zpívání s dětmi, slovní hry; vyloučení čtení za jízdy, sledování mobilu nebo tabletu (vyloučíme tím fixaci zraku na jedno místo); vhodné mikroklima v dopravním prostředku (ventilace, nižší teplota, proudění vzduchu); častější zastávky během cesty s procházkou, fyzickou aktivitou a v neposlední řadě vybavení neprůhledným pevným sáčkem a vlhčenými ubrousky pro případ selhání preventivních opatření.

Mezi farmakologická preventivní opatření patří Kinedryl podávaný 60 minut před cestou, při dlouhé cestě možno opakovat po 3 hodinách. Prothazin, který způsobuje sedaci a spánek, cestující cestu prodříme nebo prospí. Travel gum, žvýkačku je možno podávat pro prevenci a terapii kinetóz pro mladistvé od 15 let a dospělé, účinná látka se vstřebává sliznicí úst, nemusí se polykat, kontraindikován u gravidních a kojících. Doporučuje se 10 minut žvýkat 15–30 minut před cestou, pak vyplivnout, pokud se přesto obtíže vyskytnou, použít ještě jednu perorální gumu, další může být použita až po 6 hodinách. V prevenci kinetóz je možné použít i přírodní prostředky, jako je zázvor, např. zázvorové žvýkací bonbóny a zázvorové žvýkačky.

Dle sdělení MUDr. Petra Žáčka, MBA – pediatra z kliniky Canadian Medical

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz

Očkování proti meningokoku.

 

Nepovinných očkování dnes existuje celá řada a je často velmi těžké rozhodnout se, které očkování a kdy zvolit. O to těžší je situace při rozhodování za svého potomka – ať už je malý, nebo v raně dospělém věku. U očkování proti některým nemocem je váhání pochopitelné. Následky těchto nemocí mohou být tragické a očkování je jedinou specifickou prevencí. Přesně k takovým infekčním nemocem patří invazivní meningokoková onemocnění, jejichž původcem je bakterie Neisseria meningitidis, kterou se lze nakazit podobně jako chřipkou či rýmou – kapénkovou infekcí. Pokud se onemocnění rozvine, postupuje velmi rychle a nejčastěji se projevuje jako zánět mozkových blan (meningitida), nebo otrava krve (sepse). I přes včasnou lékařskou péči mohou být následky závažné. Celosvětově postihuje kolem půl milionu lidí ročně.

V současnosti lze očkováním pokrýt všechny nejčastěji se vyskytující séroskupiny meningokoka a to kombinací dvou vakcín: jedna je proti skupinám A, C, W a Y a druhá proti séroskupině B. Pro co nejširší ochranu se doporučuje kombinovat oba typy vakcín s tím, že očkování lze uskutečnit současně, nebo s odstupem minimálně 14 dnů. Vhodné očkovací schéma a načasování vakcinace je třeba konzultovat s lékařem. Uvedeny jsou důvody, proč toto očkování opravdu neodkládat.

Nejohroženějšími skupinami jsou malé děti do čtyř let, adolescenti a „mladí dospělí“, ale onemocnět může v podstatě kdokoliv. Očkování se doporučuje zejména dětem od dvou měsíců do 4 let věku a adolescentům a mladým dospělým ve věku od 13 do 25 let, zvláště před zahájením studia a bydlením mimo domov – na internátech, kolejích, nebo ve sdílených bytech.

Mladí lidé jsou druhou z rizikových skupin vzhledem ke svému sociálnímu chování, které usnadňuje přenos nemoci. Pobyt v přelidněném prostředí (koncerty, kluby), líbání, kouření, nedostatek spánku, soužití na kolejích, cestování a podobně jsou faktory, které k onemocnění mohou přispívat. Navíc jsou mladí lidé nejčastějšími bezpříznakovými přenašeči, kteří tak ohrožují další osoby ve své blízkosti – například mladší sourozence, nebo třeba seniory.

V České republice se meningokokem ročně nakazí desítky osob. Jsou ale země, kde je výskyt mnohonásobně vyšší. Celosvětová čísla hovoří o tom, že nákaza meningokokovými infekcemi se nevyhne přibližně půl milionu lidí, kolem padesáti tisíc případů končí smrtí. Afrika a Střední východ jsou oblastmi, kde je výskyt meningokoka nejvyšší. Riziko nákazy je tak znatelnější u cestovatelů, kteří danou oblast navštíví, nebo kteří přijdou do styku s obyvatelstvem z rizikových oblastí. Ohrožení se zvyšuje při cestování hromadnými prostředky, při spaní v noclehárnách a podobně. Navíc z nakažených cestovatelů se můžou stát bezpříznakoví nosiči, kteří následně nákazu šíří dále ve své zemi.

Koncerty, festivaly, konference, školní třídy, vysokoškolské posluchárny či jiná místa, kde dochází ke shromáždění většího počtu osob, mohou být potencionálně riziková. Celkem častým jevem je, že pokud se nemoc nerozvine, stává se z nakaženého jedince bezpříznakový nosič. Nemá žádné příznaky, chová se jako zdravý jedinec a nevědomky tak šíří nákazu. V populaci je cca 10 % lidí, které lze nazvat bezpříznakovými nosiči, ve věkové skupině kolem 19 let je tento počet nejvyšší – dosahuje téměř 24 %. Nosičství meningokoka bez projevu příznaků průměrně trvá 9,6 měsíců – po celou tuto dobu tedy jedinec potencionálně roznáší nákazu.

Vstupní branou infekce bakterií Neisseria meningitidis je sliznice nosohltanu. Pokud je sliznice narušena – třeba předchozí respirační infekcí, pobytem v prašném nebo zakouřeném prostředí a podobně – meningokok překoná hlenovou vrstvu fungující jako bariéra a může dojít k rozvoji závažného invazivního onemocnění. Inkubační doba je většinou 3 až 4 dny od nákazy kapénkovou infekcí. Potencionálně jsou tedy většímu riziku vystaveni všichni, kdo trpí na rýmy.

Bez ohledu na věk či životní styl je třeba zvážit očkování proti meningokoku vzhledem ke zdravotnímu stavu a prodělaným nemocem. Nejlepší je aktivně konzultovat individuální situaci s ošetřujícím lékařem.

Očkování proti meningokokovým infekcím je doporučeno zejména následujícím rizikovým skupinám pacientů, které mají jak vakcíny proti séroskupinám meningokoka A, C, W, Y, tak i vakcíny proti séroskupině B hrazené pojišťovnou. Jsou to: pacienti s porušenou či zaniklou funkcí sleziny, po transplantaci kmenových buněk, s vrozenou nebo získanou poruchou imunitního systému a již po prodělané invazivní meningokokové nebo pneumokokové infekci. Dle TZ.

Zdroj: medicina.cz

www.focus-age.cz

1 2 3 94