Světový den hlasu

Význam hlasu se obvykle vnímá až ve chvíli, kdy je jeho kvalita zhoršena. Světový den hlasu, který letos připadá na 16. 4., je příležitostí si důležitost hlasu připomenout. K mezinárodní osvětové kampani se připojují lékaři z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Klinika v tento den otevře dveře svých ambulancí s výzvou pro kohokoli s hlasovými obtížemi, aby se přišel vyšetřit a nechal si poradit.

„Zhoršení hlasu může být způsobeno celou řadou získaných chorob, naštěstí ve většině případů nerizikových pro život pacientů. Někdy je ale zhoršení hlasu projevem vznikajícího nádoru či přednádorového stavu. Časná diagnostika je alfou a omegou úspěšné terapie, a proto je důležité vyšetření odborným ORL specialistou,“  říká přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Hrtan není dobře přístupný přímému pohledu a vyšetřit se tak dá pouze s využitím speciálního technologického vybavení, které mají k dispozici lékaři v odborných ambulancích. Motolští specialisté proto při příležitosti Světového dne hlasu otevírají ambulance ORL, díky čemuž se lidé s hlasovými potížemi a poruchami snáz dostanou k důkladnému vyšetření.

S osvětovými aktivity laryngologů a foniatrů se budou moci zájemci setkávat během celého dne v nejrůznějších celostátních médiích včetně rozhlasu. Tento den je příležitostí seznámit se s prevencí a léčbou poruch hlasu a s dalšími souvisejícími tématy, jako je například problematika rehabilitace hlasu u pacientů po odstranění hrtanu (laryngektomovaných), s moderními metodami hlasové syntézy, s možností hlasového poradenství, s pomocí pacientům a pacientkám podstupujícím přeměnu pohlaví nebo s otázkami hlasové hygieny.

Problémy s hlasem jsou často provázeny chrapotem, bolestivostí při mluvení nebo přeskakováním hlasu. Vážnější potíže se projeví i pliváním krve nebo hlenu. Tyto příznaky vyžadují okamžitou pozornost a návštěvu praktického lékaře nebo ORL specialisty.

Ke změnám hlasu často předchází infekce horních cest dýchacích. Toto onemocnění způsobuje otok hlasivek, a tak i změnu jejich vibrace, což vede ke změně hlasu. Pokud se hlas nezlepší do dvou týdnů po nachlazení, je dobré navštívit specialisty na ORL. Zde podstoupit podrobná vyšetření, která potvrdí či vyloučí závažné onemocnění.

Především kuřáci a konzumenti tvrdého alkoholu, avšak nejen ti, jsou ohroženi zvýšeným rizikem vzniku nádoru v oblasti hrtanu, ve kterém se nacházejí hlasivky. Toto onemocnění spadá pod souhrnné označení „rakovina hlavy a krku“. Konkrétní léčba nádoru hrtanu se neodlišuje od jiných typů rakoviny. Přednostně se používá léčba ozařováním nebo léčba chirurgická. Lékaři se vždy snaží zachránit nemocnému hlas, ale ne vždy je to možné. Úspěšnost léčby závisí hlavně na včasném nalezení nádoru.

Hlas vyžaduje péči. Při infekci hlas nenamáhat, omezit konzumaci alkoholu, přestat kouřit, při potížích zmírňuje příznaky inhalace páry, nutný dostatečný pitný režim. (Káva a čaj snižují množství tekutin, pro svůj diuretický účinek vysušují hlasivky). Správné držení těla, především v oblasti krku, může ovlivnit kvalitu hlasu. Dobrá jsou pravidelná dechová cvičení!

Pokud se objeví problém s hlasem (chrapot trvající déle než 14 dní), bolest v krku, napětí, tlak, námaha při mluvení, pak je dobře navštívit lékaře.

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Světový den zdraví 7. duben

Podle statistik prevenci zanedbávají až tři čtvrtiny dospělých Čechů. Ministerstvo zdravotnictví proto dokonce zvažuje, že by pacienty motivovalo snížením pojistných plateb. Prevence totiž vyjde mnohem levněji než nákladná léčba. Finanční úspora ovšem není tím hlavním motivem. Prvořadé je snížení zdravotních rizik, která by mohla onemocnění způsobit, a odhalení nemocí ve chvíli, kdy je ještě lze úspěšně léčit. Stejné poselství prevence nese také Světový den zdraví, jenž každoročně připadá na 7. dubna.

Své zdraví obvykle považujeme za to nejcennější, co máme. Přesto, když nastane čas pravidelné preventivní kontroly, mnohdy ji ale vynecháme. Současná koronavirové pandemie tomu bohužel ještě nahrává. Lékaři přitom varují, že odsouvání zdravotních kontrol může vést později k nárůstu nemocí, někdy i k dalším zbytečným úmrtím. Mnoho nemocí či potencionálních zdravotních rizik, jako jsou vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka nebo onkologické nemoci zpočátku sice nebolí, ale dotyčného ohrožují vždy. Proto je důležité, aby člověk přišel dříve, než nemoc propukne.

Na preventivní prohlídku u praktického lékaře v rámci zdravotního pojištění je nárok jednou za dva roky. Praktický lékař mimo jiné dá laboratorně vyšetřit krev a moč, změří tlak i tep, poslechne si srdce a dýchání, prohmatá břicho a zhodnotí celkový fyzický stav. Součástí návštěvy je také pohovor týkající se zdraví, prodělaných nemocí, léčby, životního stylu a nemocí v rodině. S přibývajícím věkem se tato základní prohlídka rozšiřuje. Po 40. roce života je to vyšetření EKG, po padesátce test na skryté krvácení ve stolici a v 55 letech se lze rozhodnout pro kolonoskopické vyšetření, jakožto součásti prevence nádorů tlustého střeva a konečníku.

Gynekologie a mamografie – všechny dívky a ženy nad 15 let mají jednou ročně plně hrazenou návštěvu v ordinaci gynekologa. Přesto se na ni dostaví jen každá druhá česká žena. Vynechávají ji zcela nezodpovědně zejména starší ročníky, které již neřeší těhotenství či antikoncepci. Nejčastější druhy rakoviny u žen – karcinom děložního čípku a karcinom prsu – lze totiž při včasném odhalení velmi úspěšně léčit. Screening karcinomu děložního hrdla je součástí každoroční prohlídky u gynekologa.

V České republice je hustá síť specializovaných mamografických center pro odhalování nádorů prsu i dobře propracovaný systém celonárodní prevence Každá žena starší 45 let se žádankou od praktického lékaře či gynekologa má nárok jednou za dva roky na mamografické vyšetření hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Přesto vyšetření využívá pouze 45–60 % žen. Přitom záchyt časného stadia nádoru dává šanci na úplné uzdravení. Prevence je důležitá i před 45. rokem věku, kdy si ženy prevenci hradí samy. Většina pojišťoven na prevenci výrazně přispívá již od 25 let. Ženy by se měly zajímat o možnosti prevence i nabídky zdravotních pojišťoven. Na hrazená vyšetření není potřeba mít žádanku. Důležité je zbavit se obav z výsledku, vyšetření neodkládat a zařadit prevenci jako běžnou součást životního stylu. Podrobné a cenné informace o postupech v prevenci rakoviny prsu i při klinických obtížích, o vhodnosti sledování rizikových skupin, samovyšetření atd. prezentuje Asociace mamodiagnostiků na www.mamo.cz.

Zubní lékař – bolesti zubů i zákroky v ústní dutině dokážou velmi nepříjemně potrápit děti i dospělé. Pravidelnými prohlídkami a správnou ústní hygienou se jim dá ale účinně předcházet. Pokročilé technologie dnes navíc umí odhalit zubní kazy či záněty ještě předtím, než se projeví bolestí. Dospělí i děti mají nárok na dvě prohlídky u zubaře ročně, nastávající maminky až dvakrát v průběhu těhotenství.

Systém prevence se v České republice postupně rozšiřuje. Některá vyšetření je možné absolvovat již v mladším věku, mnohdy lze využít i nabídky preventivních fondů zdravotních pojišťoven. Přibývá i adresného zvaní pacientů k prohlídkám a screeningům, jehož cílem je opět posílit prevenci na úkor pozdní léčby nemocí. Zmiňovaná vyšetření samozřejmě nejsou povinná. Je dobře však je neignorovat. Dle TZ

https://www.mzcr.cz/tiskove-centrum-mz/ve-zvysovani-zdravotni-gramotnosti-mame-v-cesku-stale-velky-prostor-pro-zlepseni-podotyka-namestkyne-alena-steflova/

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz

Zdravotní pojišťovny spustily aplikaci pro samotestování

 

Dne 1. dubna 2021 je na internetovém portálu www.samotesty-covid.cz spuštěna aplikace všech zdravotních pojišťoven, kde bude možné podat žádost o příspěvek na nákup samoodběrových testů. Tuto aplikaci včetně internetového portálu vytvořily zdravotní pojišťovny v rekordním čase, za necelý měsíc. Nový internetový portál obsahuje informace o podpoře programu na provádění samoodběrových testů k indikaci onemocnění COVID-19 z prostředků fondů prevence jednotlivých zdravotních pojišťoven. K nalezení zde budou také odpovědi na základní dotazy a kontakty na jednotlivé zdravotní pojišťovny.

Nový příspěvek zdravotních pojišťoven z fondů prevence na „Program na podporu provádění samoodběrových testů COVID-19“ je vytvořen za účelem podpory provádění testů na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou u společností podnikajících v České republice, u osob samostatně výdělečně činných, nestátních neziskových organizací, státních a národních podniků, které nemají objektivní možnost zajistit testování antigenními testy prostřednictvím hlavního pilíře antigenního testování prováděného v síti poskytovatelů zdravotních služeb. Všichni, bez ohledu na to, u které pojišťovny jsou oni sami nebo jejich jednotliví zaměstnanci pojištěni, tak mohou o příspěvek žádat na jednom centrálním místě prostřednictvím jednoho formuláře.

Výše příspěvku: na jednoho pojištěnce, bez ohledu na počet jeho zaměstnavatelů, lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (max. 240 Kč včetně DPH), provedených ve frekvenci maximálně jednou za 7 dní. Povolený časový interval na jednoho zaměstnance je provedení maximálně 1 testu za 7 kalendářních dní

Termíny pro podání žádosti o příspěvek: od 1. dubna 2021, žádost o příspěvek lze podat zpětně za předchozí měsíc, nejdříve však 1. dubna 2021 za testování provedené v průběhu měsíce března 2021, žádosti o příspěvek se za předchozí kalendářní měsíc podávají vždy nejpozději poslední den měsíce následujícího.

Zdravotní pojišťovny v pátek 26. 3. 2021 začaly rozesílat prostřednictvím sítě datových schránek aktivační kódy pro podávání žádostí o příspěvek. K dnešnímu dni už bylo takto distribuováno přibližně 750 000 aktivačních kódů. Více na www.samotesty-covid.cz

Na spuštění nového internetového portálu se podílely všechny zdravotní pojišťovny v ČR.
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
207 – Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
213 – RBP, zdravotní pojišťovna

Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Světový den boje proti tuberkulóze

 

Počet nemocných tuberkulózou se v ČR vůbec poprvé v historii dostal pod 400 případů za rok. Lékaři ale varují před předčasným optimismem. Pokles může být způsoben pandemií koronaviru, kdy se nemocní v uplynulém roce vyhýbali nemocnicím. Plicní lékaři každoročně zveřejňují čísla při Světovém dnu boje proti tuberkulóze, kterým je 24. 3. 2021 – letos přesně 139 let od chvíle, kdy německý lékař Robert Koch odhalil zákeřný bacil Mycobacterium tuberculosis, způsobující nemoc zvanou tuberkulóza.

„Kvůli současné situaci k nám nechodí ani rizikoví pacienti. Pak se setkáme s takovým případem, kdy k nám přišel Litevec s podezřením na koronavirus, a my místo toho objevili tuberkulózu ve velmi pokročilém stadiu. Na ni bohužel později i zemřel. Myslíme si, že se v dalších letech budeme setkávat s více případy pokročilých tuberkulóz,“ upozorňuje prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D., předsedkyně České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS). Podle lékařky virus komplikuje péči o nemocné tuberkulózou. Kdo je podezřelý z tuberkulózy, musí zůstat oddělený od ostatních tuberkulózních pacientů do doby, než se u něj prokáže, že je covid negativní. Vytváří se tak izolace v izolaci. Souběh covidu a tuberkulózy by mohl skončit špatně. Jsou rozdělené i týmy sester.

Podle předběžných dat národního registru TBC loni r. 2020 onemocnělo 361 lidí, v roce 2019 jich bylo 464. „Tuberkulózu se díky pečlivé práci plicních lékařů daří držet pod kontrolou, ale u této nemoci platí, že byla před covidem a bude i po něm,“ říká prim. MUDr. Milan Sova, Ph.D., předseda České aliance proti chronickým respiračním onemocněním (ČARO). A stejně jako ostatní odborníci i on předčasně nejásá nad nízkými čísly. Situace je patrná u všech dalších chorob – lidé se nenechají vyšetřovat, bojí se nákazy v nemocnicích. Jejich nemoci pak pokročí natolik, že se dostávají do těžších stadií vyžadujících stejně nemocniční péči.

Na pokles počtu případů má podle vedoucího Národní jednotky dohledu nad tuberkulózou, vliv více faktorů. Například omezení cestování a návštěv v rodinách, v nichž se tuberkulóza často přenáší. Meziročně klesl počet nemocných cizinců o více než 20 případů na 115, nejčastěji to byli Ukrajinci, Vietnamci a překvapivě Indové – těch bylo loni 16, převážně v Praze a na jižní Moravě. Počet Indů v ČR v posledních letech obecně roste, ale výskyt tuberkulózy u nich se objevil až v minulém roce 2020. Dva roky předtím naopak klesl na 4 a 2 případy. Podle pneumologů se pacienti z Indie, často zaměstnaní jako kuchaři v restauracích, na „tuberkulózních“ odděleních vyskytují pravidelně. Zatím nikdy se však na pomyslném žebříčku počtu nemocných cizinců nedostali mezi první tři národnosti, přední místa obvykle patří kromě Ukrajinců a Vietnamců, Slovákům, Rumunům či Mongolům.

Pokles TBC byl podle MUDr. Wallenfelse celosvětový, vliv na něj měla, jako u řady jiných respiračních infekčních nemocí, protiepidemická koronarovirová opatření i omezený vstup agenturních pracovníků, kteří přijíždějí do ČR za prací. Ti bývají kvůli nedostatečným zdravotním kontrolám při příjezdu do republiky relativně častým zdrojem nákazy. Čísla do jisté míry deformuje zahlcenost hygien a lékařů, kteří mají případy tuberkulózy do registru hlásit. Evidence nemocných do národního registru TBC je v některých krajích opožděná. Nicméně lze s jistotou čekat, že počet případů tuberkulózy na 100 000 obyvatel za rok poprvé klesne pod 4 případy.

Mezi 361 nahlášenými případy převažují muži nad ženami v poměru asi 2,2 : 1, průměrný věk nemocných je 51 let, dva případy tuberkulózy našli lékaři u dětí do 15 let. Loni na tuberkulózu zemřelo 19 lidí.

Koronavirová pandemie zbrzdila v oblasti kontroly tuberkulózy řadu rozjednaných projektů. Plicní lékaři chtěli například otevřít diskuzi na téma délky hospitalizace a izolace lidí s tuberkulózou. A projednat, zda by pro zdravotní systém nebylo výhodnější některé pacienty nechat doma za dodržení protiepidemických opatření a pravidelných kontrol. COVID-19 zastavil také vyjednávání pneumologů s Ministerstvem zdravotnictví o vzniku registru latentní tuberkulózy, který měl zmapovat všechny rizikové pacienty, u kterých se nebezpečí vzplanutí tuberkulózy v souvislosti s jinou léčbou mohlo týkat. Nyní jsou ale všichni zahlceni pandemií a na nic jiného nezbývá čas. Dle TZ

 

www.pneumologie.cz.

www.caro.cz

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

Aplikace šetří hodiny času. Bez nich bychom epidemii nezvládali

České zdravotnictví podle odborníků zaostává technologicky v digitalizaci o dvacet let. Přitom zkušenosti lékařů, kteří do elektronizace investovali, hovoří jasně: šetří čas, usnadňuje práci a zvyšuje množství ošetřených pacientů.
I když si Česko pomalu zvyká na telemedicínu, digitální zdravotnictví je pro mnoho lidí stále něco zcela nepředstavitelného. Chytré aplikace využívá minimum lékařů, technika v nemocnicích je zastaralá a lékaři, sestry i pacienti se stále topí v papírech. „Informace se přepisují z počítače do počítače a zdravotníci nemají čas se adekvátně věnovat pacientům. Pacient je hospitalizován, ale není možné rychle a efektivně získat jeho předchozí zdravotní záznamy. Přitom to může mít v daný moment zásadní význam pro jeho zdraví. Všechny tyto problémy lze však dnes řešit,“ popisuje hlavní nedostatky předseda spolku Mladých lékařů Martin Kočí.

Přehled v kartotéce, receptech i výsledcích z laboratoře

Zkušenosti lékařů ukazují, že chytré aplikace zcela mění dynamiku práce. „Mám ambulantní systém WinMed®² a musím říci, že mi výrazně zjednodušuje práci a šetří čas strávený administrativou. Mám přehlednou kartotéku, ze které snadno vyhledám pacienty dle různých kritérií. Rovněž mám rychlý přehled o vydaných receptech na léky, mohu zkontrolovat, zda si je pacienti vyzvedli. Mohu se podívat na výsledky z laboratoří online, takže nemusím čekat na písemné zasílání výsledků,“ jmenuje výhody lékařka Ludmila Fialová z dětské ambulance ve Strakonicích. Fialová si pochvaluje i to, že má veškerou dokumentaci elektronicky a nemusí složitě vyhledávat informace v papírové kartotéce. Velkou pomocí je podle ní i zabezpečená komunikace s pacienty, kteří jí posílají v současné době třeba i fotografie svých problémů. Bezpečně může zároveň komunikovat i se svými kolegy. „Jsem nakloněna všemu, co mně i pacientům ušetří drahocenný čas, zlepší vzájemnou komunikaci, omezí třeba i riziko přenosu infektu v čekárně zdravotnického zařízení,“ dodává Fialová. Podle předsedy spolku Mladých lékařů Kočího by v budoucnu mohla telemedicína ušetřit dvacet až padesát procent návštěv všech pacientů. „Mohla by fungovat jako takový prvotní filtr, lékař by na základě telemedicínského vyšetření rozhodl, zdá má pacient přijít rovnou, nebo mu stačí zaslat e-recept, případně elektronickou žádanku k jinému lékaři,“ popisuje vizi Kočí.

Sestra má o třetinu času navíc

Elektronické zdravotnictví šetří čas v běžném provoze, při pandemii je pak podle některých lékařů nedocenitelné. „Bez rezervačního systému bychom to vůbec nezvládli, umožnil nám rychle informovat pacienty o všech změnách, lidé se automaticky přeobjednávají a objednávají sami, takže máme volnou linku pro akutní pacienty,“ říká plzeňský gynekolog Josef Reindl. Rezervační systém firmy Plus4U Medical mají už od roku 2016 a kromě časové úspory vnímají i nárůst pacientů v ordinaci. „Systém nám automaticky notifikuje pacienty, kteří mají dorazit na kontrolu, dříve často na kontroly zapomínali, to se dnes neděje. Co se týká časové úspory, tak odhaduji, že nám ušetří přibližně 1,5 hodiny zvedání telefonů denně a 30 % procent času sestry,“ popisuje Reindl, který si pochvaluje i intuitivní obsluhu systému. „Je to jednoduchý kalendář a vše ostatní se děje na bez našeho zásahu,“ dodává s tím, že zvažují i další chytré aplikace, které by jim pomohli s přebujelou administrativou. V době pandemie si lékaři pochvalovali i mobilní e-recept, který jim umožnil psát recepty odkudkoliv, nejen ze svého počítače v ordinaci. „Mobilní e-recept považuji za naprosto nejlepší aplikaci,“ říká praktický lékař z Hostinné Libor Erlebach.

Zdroj: tribune.cz

Vyčerpání je u mužů spojené se zvýšeným rizikem infarktu

Podle výzkumu prezentovaného začátkem března v rámci online kongresu Evropské kardiologické společnosti (ESC) Acute CardioVascular Care 2021, je u mužů, kteří prodělali vitální vyčerpání, větší pravděpodobnost infarktu. Riziko bylo zvláště výrazné u svobodných, rozvedených a ovdovělých mužů.

„Vitální vyčerpání odkazuje na nadměrnou únavu, pocit demoralizace a zvýšenou podrážděnost. Domníváme se, že jde o reakci na neřešitelné problémy v životě lidí, zvláště když se nedokáží přizpůsobit dlouhodobému působení psychologických stresorů,“ uvedl autor studie Dr. Dmitriy Panov z Ústavu cytologie a genetiky, Novosibirsk, Ruská federace.

Zveřejněná studie zkoumala vztah mezi vitálním vyčerpáním a rizikem infarktu myokardu u mužů bez kardiovaskulárních onemocnění v anamnéze. Studie použila údaje z projektu Světové zdravotnické organizace (WHO) MONICA.2. Reprezentativní vzorek 657 mužů ve věku 25 až 64 let z Novosibirsku byl do projektu začleněn v roce 1994.

Příznaky vitálního vyčerpání byly na počátku hodnoceny pomocí dotazníku Maastricht Vital Exhaustion Questionnaire přijatého protokolem MONICA. Účastníci byli klasifikováni podle úrovně vitálního vyčerpání, tedy žádná, střední nebo vysoká míra vyčerpání a byli sledováni po dobu 14 let s ohledem na výskyt infarktu myokardu.

Celkově se u dvou třetin (67 %) mužů projevilo vitální vyčerpání (15 % mělo vysokou míru a 52 % střední), zatímco 33 procent vyčerpáním ovlivněno nebylo. Vitální vyčerpání (závažné u 58 % a středně závažné u 16 %) se projevilo u téměř tři čtvrtin (74 %) mužů s vysokým krevním tlakem.

Celkem v této skupině mužů vědci analyzovali souvislost mezi vitálním vyčerpáním na počátku sledování a rizikem infarktu. Ve srovnání s těmi bez vitálního vyčerpání měli muži se střední nebo vysokou mírou vyčerpáním 2,7krát vyšší riziko srdečního infarktu do pěti let, 2,25 vyšší riziko do 10 let a 2,1 zvýšené riziko do 14 let (p pro všechny < 0,05).

V upravené analýze (sociální faktory, věk) bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním vyšší u nikdy ženatých, rozvedených a ovdovělých mužů ve srovnání s ženatými (s poměrem rizik 3,7, 4,7, 7,0). Riziko infarktu myokardu souvisejícího s vyčerpáním bylo 2,2krát vyšší u osob se základním vzděláním než u mužů vysokoškolsky vzdělaných. Muži středního věku byli více postiženi než mladší muži: ve srovnání s 24 až 34letými bylo riziko srdečního infarktu spojeného s vyčerpáním 3,8krát vyšší u 45 až 54letých a 5,9krát vyšší u 55 – 64letých.

Pokud jde o vliv rodinného stavu na vztah mezi vyčerpáním a infarktem, již dřívější studie podle Dr. Panova ukázaly, že život o samotě se pojí s nižší sociální podporu a je nezávislým rizikovým faktorem pro infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. Tyto poznatky by se podle něho měly brát v úvahu při hodnocení rizika kardiovaskulárních příhod. „Úsilí o zlepšení životní pohody a snížení stresu doma i v práci může pomoci snížit vyčerpání vitálních funkcí. Zapojení do komunitních skupin je jedním ze způsobů, jak zvýšit sociální podporu a stát se méně zranitelnými vůči stresu. Spolu se zdravým životním stylem by takováto opatření měla být prospěšným krokem pro zdravé srdce,“ uzavřel. Dr. Panov.

Zdroj: tribune.cz

Filantropický projekt Nadace rodiny Vlčkových

 

V České republice vzniká nový filantropický projekt. Je to tým zkušených profesionálů, velké zdroje i ambice a jasně definované zaměření. Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi založili Nadaci rodiny Vlčkových, do níž vkládají aktiva v hodnotě 1,5 miliardy korun. Toto jmění bude pomáhat rodinám zasaženým závažným onemocněním jejich dítěte.

 

Vlčkovi založením nadace navazují na aktivity své soukromé charitativní organizace Zlatá rybka, jejímž posláním je plnit přání dětem trpícím život ohrožujícím onemocněním. Zlatá rybka od roku 2015 splnila přání více než 650 dětem a bude ve svém poslání pokračovat. Prostřednictvím nově založené nadace chce rodina mimo jiné vybudovat dětský hospic a paliativní středisko a přispět ke zvýšení dostupnosti služeb, které považuje za velmi důležité. Každý rok se přes osm set českých rodin dozvídá, že jejich dítě se už neuzdraví. Chce aspoň části z nich pomoci této těžké situaci lépe čelit a spoluvytvářet budoucnost, ve které je péče o kvalitu života závažně nemocných dětí stejně důležitá jako snaha o jejich léčbu. Manželé Vlčkovi nadaci vnímají jako svůj životní projekt.

Klíčovou roli v naplňování cílů Nadace rodiny Vlčkových budou mít kromě zakladatelů i členové jejích statutárních a kontrolních orgánů. V nich zasednou respektovaní profesionálové v oblasti financí, práva a daní s mnoha zkušenostmi s řízením velkých projektů a osobní integritou. Ve správní radě bude po boku manželů Vlčkových působit Ladislav Sekerka, odborník se zkušenostmi z mezinárodního finančního prostředí. Další osobnosti pomohou z pozice členů dozorčí rady, kterou společně utvořili Alan Rassaby, bývalý šéf lidských zdrojů, tajemník a hlavní právník Avastu, Jan Žůrek, prezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj a někdejší řídící partner společnosti KPMG, a také Lubor Žalman, bývalý generální ředitel Raiffeisenbank a současný partner v EnCor Wealth Management. Svými znalostmi přispějí i k tomu, aby mimořádná finanční aktiva projektu průběžně generovala výnosy pomáhající zabezpečit dlouhodobou udržitelnost nadace. Budou spolupracovat také s odborníky na dětskou paliativní péči a s lékaři, kteří pečují o závažně nemocné děti.

„V českém i středoevropském prostředí bude Nadace rodiny Vlčkových jedinečná co do množství soukromých finančních prostředků věnovaných na jasně definovaný, veřejně prospěšný účel, ale i díky zapojení členů rodiny a udržitelnosti financování. Filantropické plány manželů Vlčkových zasluhují obrovský obdiv. Nepochybuji, že budou inspirací i pro další mecenáše a filantropy, kteří mají svou vizi a chuť ji realizovat,“ vyjádřila svůj názor Kateřina Ronovská, členka správní rady Nadačního fondu Via Clarita.

Nadace nyní stojí před nelehkým cílem vybudovat dětský hospic a navazující paliativní středisko. Rodiny závažně nemocných dětí v něm najdou jak odlehčovací služby potřebné v dlouhodobé péči, tak dětský lůžkový hospic. Počítá se také se vzdělávacím centrem pro odbornou veřejnost a knihovnou. Projekt bude stavět na dlouholetých zkušenostech ze zahraničí. Výstavba hospice a střediska paliativní péče je plánovaná na pět let, během nichž se stane i sídlem nově vzniklé nadace a vytvoří také zázemí pro více než šest let fungující Zlatou rybku. Nadace rodiny Vlčkových se soustřeďuje na maximalizaci naplňování svých dlouhodobých cílů. Veškeré zdroje proto hodlá využít na své vlastní projekty.

„Vybudování dětského lůžkového hospice, který by zároveň sloužil jako vzdělávací a komunitní centrum, vnímám jako nesmírně důležitý krok v zajištění komplexní podpory rodinám dětí, které mají jakékoliv závažné život limitující onemocnění. Z tohoto projektu mám proto ohromnou radost nejen z pozice odborné společnosti, ale i z pozice lékařky, která se každodenně setkává s rodinami takto nemocných dětí,“ říká MUDr. Mahulena Exnerová, předsedkyně Sekce dětské paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP .

Manželé Katarína a Ondřej Vlčkovi spolu vychovávají tři syny a založení nadace považují za ideální prostředek ke smysluplnému využití rodinného majetku v dlouhodobém horizontu. Katarína Vlčková díky své práci lékařky v mobilním hospici Cesta domů, kde se setkává nejen s dospělými, ale i dětskými pacienty v závěru života, vnímá náročnost dlouhodobé péče o závažně nemocné děti. Ondřej Vlček má jako generální ředitel společnosti Avast zkušenosti s řízením komplexních projektů. Díky svému čtvrt století dlouhému působení v této globální softwarové společnosti získal i aktiva, která rodině umožňují nadaci založit a naplňovat její cíle.  Dle TZ

www.nrv.org

Zdroj: medicina.cz

Pandemie ochromila kosmetický průmysl

 

Kosmetický průmysl je sice pandemií koronaviru ochromený, ale nové možnosti se objevují zejména v medicíně a farmacii. Rok 2020 přinesl nečekané změny i pro produkci a odbyt kyseliny hyaluronové. Jedním z důvodů snížení odbytu je na první pohled nesouvisející uzavření velkého počtu letišť po celém světě.V duty free obchodech totiž zákazníci nakupovali kosmetické výrobky ve velkém množství.

Podle dat, která si zpracovává společnost Contipro, český výrobce kyseliny hyaluronové, roste nejvýrazněji evropský trh. Největší zájem o výrobky hlásí Německo, Itálie nebo Francie. K růstu ale dochází i v Asii nebo Severní Americe. Jedná se především o zájem o oblasti farmaceutických surovin.

V oblasti farmaceutického průmyslu se export kyseliny hyaluronové nezpomalil ani během probíhající pandemie. Firmě se podařilo vyvézt i v roce 2020 standardní objem kyseliny hyaluronové a nyní se zaměřuje na další segmenty medicíny, ve kterých může surovina najít využití. Kyselina hyaluronová je v posledních letech stále více využívána (při hojení ran, jako kloubní výživa, jako součást různých zdravotnických přípravků – od očních kapek nyní až po součást přípravků proti rakovině v budoucnu).

Velké možnosti využití kyseliny hyaluronové ve farmaceutické oblasti je možný díky neustálému pokroku. Hnacími motory jsou nejmodernější technologie (unikátní nanofarmaceutická výrobní linka), vědecké pokroky, ale i velké investice.

Zprvu byly velké pochybnosti o účincích kyseliny hyaluronové, dnes se z Česka vyváží do více než sedmdesáti zemí z celého světa. Česká biotechnologická společnost už více než 30 let uskutečňuje vizi zdravějšího světa. Přináší biotechnologické inovace, jejichž základem je přirozená regenerativní látka kyselina hyaluronová. Díky vlastnímu výzkumu a vývoji a důrazu na moderní technologie každý rok přináší na trh inovativní produkty pro farmacii, medicínu a kosmetiku. Dle TZ

 

www.contipro.cz

www.lesensky.cz

Zdroj: medicina.cz

Projekt VZP „Díky za VZPruhu“

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna chce rozhýbat děti a vyzdvihnout práci trenérů Praha, protože už mnoho měsíců není možné provozovat amatérský sport. Děti tráví svůj čas prakticky jen u počítače, nemohou do klubů či za trenéry do kolektivu. Všeobecná zdravotní pojišťovna si uvědomuje, že aktuální situace – pokud nebude řešena – znamená do budoucna velký problém, protože dětem hrozí kvůli nedostatku pohybu mnohé zdravotní, ale i psychické problémy.

Ve spolupráci s Díky, trenére připravuje projekt Díky za VZPruhu, jehož cílem je motivovat rodiny s dětmi k pravidelným pohybovým aktivitám. Každý týden pro ně bude připraven jeden speciální cvik nebo úkol, po jehož splnění může kdokoliv, nejen pojištěnec VZP, obdržet zajímavou cenu. Oficiální spuštění samostatného webu s mnoha užitečnými informacemi proběhne začátkem dubna 2021.

„Obezita a nadváha byly v České republice problém již před vypuknutím pandemie. Trpí jimi skoro 30 procent dětí a číslo bohužel stoupá. I před březnem 2020 byl jedním z důvodů nedostatek pohybu. Proto se chce VZP významně zaměřit na sport, který je navíc velice důležitou součástí prevence proti nemocem a psychosociálním problémům. A projekt Díky za VZPruhu je prvním krokem,“ řekl Zdeněk Kabátek, ředitel VZP, která se propojila se sportovně-společenskou akcí Díky, trenére.

Od roku 2015 se snaží projekt Díky trenére vyzdvihnout práci lidí, kteří přivádí děti ke sportování. V současné době budou trenérky a trenéři nesmírně důležití, protože je nutné mládež vrátit zpátky k organizovanému sportu, tedy do klubů nebo pohybových kroužků. Organizace je ráda, že může společně s VZP pracovat na tom, aby byli trenéři dostatečně vidět a slyšet, a mohli tak přispět k propagaci pohybu a sportu mezi dětmi.

Pro začátek se každý týden zapojí jeden trenér, který ve videopříspěvku ukáže své oblíbené cvičení nebo pohybový úkol či výzvu. To si poté budou moct děti vyzkoušet buď doma, nebo venku. Pokud děti zapojí i celou rodinu, bude to jedině dobře. Až si vše natrénují, pošlou do komentářů na sociálních sítích svůj pokus. Počet zaslaných videí není omezen – naopak. Pokud zašlou videa, jak se ve cviku zlepšují, neudělají jen něco pro své zdraví, ale zvýší tím i pravděpodobnost, že budou vylosovány a odnesou si nějakou zajímavou odměnu od VZP.

Nejsou důležité výsledky, ale to, že se děti hýbou a že je sport baví. Kromě těchto výzev a soutěží bude speciální web Dikyzavpzruhu.cz obsahovat podcasty a blogy na různá zajímavá témata týkající se sportu, prevence a různých společenských témat, která se sportu mohou týkat vzdáleně jen na první pohled. Vše bude probíhat ve spolupráci s projektem Díky, trenére, který má velký respekt ve sportovním prostředí. Podporuje ho více než 40 sportovních svazů a slavných sportovců. Web bude k dispozici od začátku dubna 2021.

Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Pacientům po koronaviru pomůže trénink plic

Koronavirus napadá horní cesty dýchací. Pokud imunitní systém včas nezasáhne, postupuje dál do plic, kde může vyvolat virový zánět. V takovém případě trvá léčba déle a pacienti mohou mít dýchací obtíže i po odeznění infekce. Také únava, vyčerpání, dušnost a celkově snížená výkonost jsou nejčastější pozůstatky prodělané infekce covid-19.

 „U řady pacientů sledujeme po prodělané infekci změny na plicích. Častěji se jedná o starší lidi, u nichž měla infekce horší průběh. Asi u 4 % nemocných, kteří u nás podstoupili podrobné vyšetření kvůli přetrvávajícím postcovidovým problémům, pozorujeme výrazné snížení plicních funkcí,“ vysvětluje primář Kliniky plicních nemocí a tuberkulózy FN Olomouc MUDr. Milan Sova, Ph.D. Zároveň však dodává, že u většiny pacientů se postižené plíce daří dobře léčit. Problém nastává ve chvíli, kdy se na plicích začnou vytvářet drobné jizvy a jemná plicní tkáň tuhne následkem vznikající fibrózy, která plíce poškozuje trvale. Z tohoto důvodu se doporučuje všem, kdo covid-19 prodělali, začít se co nejdříve hýbat, posílit plíce správným dýcháním a vyrazit na čerstvý vzduch.

Odborníci z Olomouce proto vytvořili sadu cviků, které vyléčeným pomohou dostat se zpět do formy. Vydaná příručka zahrnuje nácvik správného dýchání, silový trénink a doporučení vytrvalostních aktivit. Pravidelné cvičení může podle odborníků zabránit plicní fibróze a pozánětlivému ztuhnutí plic, které jsou vážnými komplikacemi u pacientů vyléčených z koronaviru.

„Dýchání má vliv na celý organismus. Hodně lidí má špatný dechový vzor a nedýchají správně, což může v důsledku zhoršovat tělesný výkon, a to nejen u sportovců. Zároveň platí, že ke správnému dýchání nestačí posilovat pouze plíce, je třeba zaměřit se i na další části našeho těla,“ vysvětluje přednostka Kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace z FN Olomouc. Silový trénink se doporučuje lidem po koronaviru absolvovat minimálně 3× týdně a každý den jej doplnit o 30minutovou svižnou procházku nebo jinou vytrvalostní aktivitu. Není nutné čekat měsíce, než se lidé vrátí ke sportu a zdravému pohybu.

„Těm, kteří prodělali covid-19 pouze s mírným průběhem nebo dokonce bez příznaků, se doporučuje začít cvičit 14 dní po nemoci. Důležité přitom je vnímat své tělo. Nadměrné pocení, velká únava nebo dušnost jsou jako signály ke zpomalení nebo doplnění dalších vyšetření v odborných postcovidových poradnách.

Na vytvoření brožury se podílela i doc. Mgr. Kateřina Neumannová, Ph.D., z Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, která je přední expertka na plicní rehabilitaci. Vytvořit univerzální brožuru pro pacienty po covid-19 nebylo vůbec lehké, protože je nutno ke každému pacientovi přistupovat individuálně. Při nejasnostech, jak má pacient cvičení a pohybové aktivity provádět, jaká cvičení a jaké pohybové aktivity jsou pro něj vhodné, je nezbytné, aby se pacient poradil se svým ošetřujícím lékařem nebo přímo s fyzioterapeutem.

Návod na cviky pro pacienty po covid-19:
https://plicni.fnol.cz/uploads/composer/7k7tydwmwk-FNOL_Možnosti%20rehabilitace%20u%20pacientů%20po%20prodělaném%20COVID-19.pdf

Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

1 2 3 110