Přestaňte kouřit – uvolníte lůžko nakaženým!

Čeští lékaři vyzývají kuřáky, kteří by o desítky tisíc akutních hospitalizací v nejbližších měsících ulevili českým nemocnicím, pokud by dokázali zahodit cigarety jednou provždy. Dle odhadu expertů následky kouření “stojí” systém 3000 lůžek převážně na interních a plicních odděleních. Právě nemocnice jsou v současnosti kvůli koronavirové pandemii přetížené. Lékaři vyzývají: „Odložte cigaretu, pomozte v boji s virem!“. Letos 2020 na jaře byla první výzva, kvůli druhé vlně pandemie je vyhlášena opět. Každý kuřák, který vyslyší výzvy lékařů a odloží cigaretu, pomůže nejen sobě, ale i pacientům s koronavirem a pochopitelně i personálu v nemocnicích. Informace o výzvě lékaři shromáždili na www.darujluzko.cz.

„I těžcí kuřáci mohou pomoci již tím, že v nejbližších měsících sníží svou denní dávku na polovinu či třeba jen o několik cigaret. I to se statisticky na množství hospitalizací projeví,“ říká infektolog a internista MUDr. Radek Svoboda, který je iniciátorem výzvy. „Pokud by klesla spotřeba cigaret o desetinu, uvolnily by se stovky akutních lůžek, a zdravotníkům v první linii by tak zůstalo více času na pacienty s covidem.”

Právě kouření, včetně pasivního je zodpovědné za téměř polovinu z asi 18 000 infarktů ročně. Kouření je také častou příčinou mrtvice, chronické obstrukční plicní nemoci či rakoviny plic. „Riziko infarktu nebo mrtvice u čtyřicetiletého kuřáka s vysokým krevním tlakem a cholesterolem je stejné jako riziko zdravého šedesátiletého nekuřáka,“ udává příklad další z iniciátorů „Daruj lůžko“, předseda České společnosti pro aterosklerózu prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D

Že má tato výzva českých specialistů potenciál, dokládají data z Velké Británie. Tam se letos i díky iniciativě QuitforCovid (= Přestaň kvůli covidu) vzdal kouření už jeden milion lidí. Podařilo se kuřáky motivovat a nabídnout rozsáhlou odbornou pomoc, která několikanásobně zvyšuje úspěch odvyknutí.

V Česku významně ubylo hospitalizací souvisejících s kouřením naposled v roce 2017 po zavedení zákazu kouření v restauracích a barech. V té době klesl počet hospitalizací o 2 000 měsíčně. Při průměrné době pobytu v nemocnici ve výši šesti dnů to znamenalo 300 volných lůžek denně oproti letům před zákazem.

Pokud dle lékařů člověk přestane kouřit, jsou výsledky vidět okamžitě – klesá riziko infarktu, mozkové mrtvice, astmatických záchvatů či zhoršení chronické obstrukční plicní nemoci a řady dalších. Omezením počtu vykouřených cigaret kuřáci sníží také riziko, že u nich bude mít případná nákaza koronavirem těžký průběh. Zvýší si obranyschopnost organismu a prodlouží život v průměru o sedm let.

Iniciátoři ve výzvě uvádějí místa a telefonní linky, kde lze hledat pomoc. Lidem, kteří chtějí se závislostí na cigaretách skončit, pomáhá například web Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz nebo bezplatná poradenská linka 800 350 000 a její webové stránky www.bezcigaret.cz.  Kuřáci si také na pomoc s odvykáním mohou stáhnout mobilní aplikaci Adiquit. Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

 

Mimořádné číslo časopisu Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

Odkaz na mimořádné číslo časopisu   Farmakoterapeutická revue , které je věnováno novému koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19. Snahou autorů bylo shrnout aktuální informace o původci, epidemiologii, klinických projevech, komplikacích a terapii této nákazy. Díky vstřícnosti vydavatele je toto číslo zcela zdarma.


Odkaz na stránky www. infekce.cz

Farmakoterapeutická revue o koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci covid-19

Obsah

 • MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D.
  Covid-19: devět měsíců zkušeností; jsou přístupy ke kontrole této infekce racionální?
 • MUDr. Petr Hubáček, Ph.D.
  Nově popsaný koronavirus SARS-CoV-2 a jeho biologické souvislosti
 • Prof. MUDr. Anna Šedivá, DSc.
  Imunita u covid-19
 • Doc. MUDr. Dana Göepfertová, CSc. a MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.
  Epidemiologická charakteristika onemocnění covid-19: úvaha nad současnými poznatky o onemocnění
 • MUDr. Vyacheslav Grebenyuk; MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.; MUDr. Milan Trojánek, Ph.D.
  Klinické a laboratorní nálezy u covid-19
 • Prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.; MUDr. Martin Vítovec; doc. MUDr. Hynek Mírka, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Baxa, Ph.D.; doc. MUDr. Dalibor Sedláček, CSc.; doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D.; prof. MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.
  Využití výpočetní tomografie v diagnostice covid-19
 • MUDr. Tomáš Nečas
  Covid-19 u dětí a těhotných
 • Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
  Infekce covid-19 u diabetika s komorbiditami: hlavní prognostické faktory a principy léčby diabetu
 • MUDr. Marek Štefan, MBA; MUDr. Vyacheslav Grebenyuk
  Terapeutické možnosti infekce covid-19
 • MUDr. Josef Chmelař; MUDr. Pavel Kosina, Ph.D.; prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.
  Onemocnění covid-19 na standardním lůžkovém oddělení
 • MUDr. Jiří Sagan; doc. MUDr. Jan Máca, Ph.D.
  Intenzivní péče o pacienty s covid-19
 • MUDr. Jan Balko; prof. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
  Pitevní a histopatologický nález u onemocnění covid-19
 • MUDr. Aleš Chrdle; MUDr. Eva Novotná; MUDr. František Puškáš
  Osobní ochranné pomůcky a prostředy u zdravotníků v kontextu pandemie covid-19
 • Ludmila Hamplová
  Mediální zodpovědnost v době covid-19

        Elektronickou verzi si můžete stáhnout na této webové stránce:
  https://farmakoterapeutickarevue.cz/cs/novy-koronavirus-sars-cov-2-a-onemocneni-covid-19

 • Zdroj: szu.cz

Laboratorní vyšetřování původce covid-19

 

Laboratorní vyšetřování původce COVID-19
Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o
přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem
k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi
(takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO:
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117. Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy
akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.
Laboratoře musí proto, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení
výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, zajistit dostatečné
technické a personální vybavení, bezpečnost osob manipulujících se vzorky. Důležité je
kromě kvality procesů také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ
ČR (UZIS) a CŘT „Chytrá karanténa“, včetně systému konfirmací nejasných vzorků
v NRL.
Přehled laboratoří splňujících výše uvedené podmínky a zapojených do systému hlášení a
s nimi spolupracujících nemocnic k 25.10.2020.
1SZU Státní zdravotní ústav NRL
2ZUOV Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové
4NEMCB Nemocnice České Budějovice
5MOTOL Fakultní nemocnice v Motole
6NNB Nemocnice Na Bulovce
7AGELOV Laboratoře Agel a.s. Ostrava
8FNBRB Fakultní nemocnice Brno
9DIAGUL Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.
10FNPLZ Fakultní nemocnice Plzeň
11NLBC Krajská nemocnice Liberec
12SPADIA SPADIA LAB, a.s.
13FNOL Fakultní nemocnice Olomouc
14VIDIA VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
15ONTRU Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
16IFCOR IFCOR klinické laboratoře Blansko
17AESKOV AESKULAB Ostrava
18LABINKV Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
19SLNOP Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
20HOMOLKA Nemocnice na Homolce
21TBZLIN Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
22IKEM Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM)
23GHC GHC Genetics
24NEMPCE Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice
25NLITOMY Nemocnice Pardubického kraje a.s., Litomyšlská nemocnice
26ZUUL Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
27SYNCUBE SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
28MEDILA Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o.
29NPKLAT Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a.s.
30BRSVAN Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
31FTN Thomayerova nemocnice
32NEPROST
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk
33UHKT Ústav hematologie a krevní transfuze
34CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
35CGB CGB laboratoř a.s., Ostrava Vítkovice
36CMBG Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
37EUCPHA EUC Laboratoře Praha
38AESKPHA AESKULAB Hadovka Praha 6
39TILIA TILIA LABORATORIES s.r.o.,
40LEMOLO
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a transakční medicíny
LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
41SVUJIH
SVÚ Jihlava
Spolupracující nemocnice: Nemocnice Pelhřimov
42MUNIBRN Masarykova univerzita, CEITEC, Brno
43VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD
44AVČB
Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Parazitologicky ústav –
pozastaveno
45BIOLAB NL – BioLAB, s.r.o. Praha
46ONPRIB Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
47TOPELEX Topelex, s.r.o.
48CYTOGBR Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
49BIOPTPL Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň
50FNKVCL Centrální laboratoře FNKV
51SCIMED Scimed Biotechnolgies
52ALGITECH Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Tábor, Nemocnice Pelhřimov
53IMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha
54NEMSTRA Nemocnice STRAKONICE, a.s.
55LMGJIH LMG Nemocnice Jihlava p.o.
56ONMB Obl. nemocnice Mladá Boleslav a.s., Klaudiánova nemocnice
57SUJBCHO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
58JCUCB Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
Nemocnice Strakonice a.s., Nemocnice České Budějovice a.s., Nemocnice
Písek a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Pelhřimov
59SYNCB Synlab, Laboratoř České Budějovice
60SYNBR Synlab, Laboratoř Brno, Modřice
61SYNCHO Synlab, Laboratoř Chomutov
62GENVIA GENvia, s.r.o, Praha 9
63MOUBRNO Masarykův onkologický ústav Brno
64BIOINOVA Bioinova, s.r.o., ÚEM AV ČR – IBC
65BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci
Spolupracující nemocnice:
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
66VALAZL Vaše laboratoře s.r.o., Zlín
67CESLAB Česká Laboratorní s.r.o., Praha
68NEMPISEK Nemocnice Písek, a.s.
69NEMNM Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.
70PREVEDIG PREVEDIG medical, s.r.o.
71UVN Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha
72SANGLAB Sang Lab – klinická laboratoř s.r.o.
73ELIPHARM ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
74NEMBV Nemocnice Břeclav p.o.
75UK1LF Ústav imunologie a mikrobiologie 1 LF UK
76KZUSTI Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
77SVUPHA Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)
78NEMCL Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
79BFUBRNO Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
80VZUTECH Agentura vojenského zdravotnictví, VZU, Těchonín (pro vnitřní potřeby AČR)
81NEMKYJ Nemocnice Kyjov, OKM
82NEMTREB Nemocnice Třebíč, CL
83LLGPCE Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice
84NEMZNOJ Nemocnice Znojmo, p.o.
85NEMVY Nemocnice Vyškov , p.o.
86NEMHAVB Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
87NEMBOSK Nemocnice Boskovice, s.r.o.
88NEMKOL Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
89MEDCEN Medicínské centrum Praha s.r.o.
90SVUOLO Státní veterinární ústav Olomouc (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)
91NEMSUM Nemocnice Šumperk, a.s.
92NEMNACH Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
93NEMKLAD Oblastní nemocnice Kladno, a.s. (pro vnitřní potřeby nemocnice)
94TGMHOD Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
95NEMTAB Nemocnice Tábor, a.s.
96AVCBUMB Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Ústav mol. biologie rostlin
97VFNSERO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD, Sérologická laboratoř
98KZMOST Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Nemocnice Most, o.z.
99CITYLAB Citylab spol. s r.o.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice v Brandýse n. L., Nemocnice Slaný a Nemocnice Na Františku
100KKNEM Karlovarská krajská nemocnice a.s.
101NEMLTC Nemocnice Litoměřice, a. s.
102NEMUH Uherskohradišťská nemocnice a.s.
103DIAGON DIA-GON MP spol.s.r.o., Cheb
104PRIVAMED Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s.
105ZZSKRN Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
106NEMBEN Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
107AGELPLZ Poliklinika AGEL, Dopravní zdravotnictví a.s., Plzeň
108FNOVA ÚLD OKB Fakultní nemocnice v Ostravě
109VNBRNO Vojenská nemocnice Brno
110NEMPRA Nemocnice Prachatice a.s.
111PRONATAL PRONATAL s.r.o., Praha 4
112NEMJH Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s
113ELPHOGE Elphogene s.r.o., Praha 6
114BIOKLAT NL-BioLAB s.r.o. Klatovy, s.r.o.
115MIKROCH Laboratoře Mikrochem a.s., Olomouc
116NEMUO Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice
117GENDET GenDetective s.r.o., Praha 10
118KZTEP Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z.
119KZCHOM Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
120NEMJIC Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
121NEMJBC Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
122CSAP Česká spol. AIDS pomoc, z.s., Spolupracující laboratoř: SPADIA LAB, a.s.
123SOTIO SOTIO a.s. (jen pro vnitřní potřeby SOTIO)
124GENTREND Gen-Trend s.r.o., Rudolfov
125NECHRU Nemocnice Pardubického kraje a.s., Chrudimská nemocnice
V Praze dne 25.10.2020

Zdroj: szu.cz

Plicní zánět u COVID-19 ohrožuje život: omega-3 mastné kyseliny a vitamin D v prevenci

 

Zajímavý pohled na funkci eikosanoidů v patogenezi onemocnění COVID-19 se objevuje v nejnovější literatuře. Uvidíme, zda nové hypotézy budou skutečně efektivně fungovat. Testují se.  Poznatky z praxe naznačují, jak životně důležitý je lipidový metabolizmus v organizmu. SZÚ, v souladu s doporučeními, propaguje zdravou výživu. Včetně správného poměru omega 3 a 6 mastných kyselin (MK) v dietě. V diagnostice používáme ověřený biomarker – omega-3 index, o kterém jsme již psali na webu SZÚ. Příspěvek jde více do hloubky vztahů zánětlivé reakce v plicích a roli metabolitů vznikajících z mastných kyselin eicosapentaenové, docosahexaenové a arachidonové. Přidáváme i naše praktická doporučení pro dietární přívod omega-3 MK a vitamin D3.


Plicni_zanet_u_COVID_19_ohrozuje_zivot.pdf Plicni_zanet_u_COVID_19_ohrozuje_zivot.pdf (574.36 KB 22.10.2020 14:20)

Informací je v příspěvku mnoho.

Snad se v datech dá najít inspirace, jak podpořit své zdraví v této době.

Prof. J. Ruprich, Mgr. S. Bischofová, Ph. D., Ing. H. Pernicová

CZVP SZÚ, Brno, 22. 10. 2020

Zdroj: szu.cz

dTest: U rostlinných roztíratelných tuků iluzi másla nečekejte a raději čtěte etikety

 

Někdo na ně nedá dopustit, jiný je zarytě odmítá – řeč je o rostlinných roztíratelných tucích. Jsou postrachem pro naše zdraví? A jak je to s jejich chutí a vůní? dTest nechal v laboratoři prověřit 14 vzorků včetně dvou zahraničních. Vůně ani chuť nebudily velké nadšení, zato přítomnosti nebezpečných transmastných kyselin se bát nemusíme. V čistě rostlinných produktech však někdy může překvapit přítomnost mléčné složky.

Rostlinné roztíratelné tuky výrobci neustále vylepšují a přidávají do nich vitamíny, máslo či máslovou příchuť. „Vybrali jsme sedm čistě rostlinných tuků deklarujících máslovou příchuť a sedm směsných roztíratelných tuků s přidaným máslem. Tato relativní novinka má spojit výhody másla i rostlinného tuku, tedy lahodnou chuť a snadnou roztíratelnost. Dva vzorky jsme koupili v Polsku a Německu, abychom mohli porovnat jejich kvalitu s tou českou,“ uvádí šéfredaktorka časopisu dTest Hana Hoffmannová.

Na výslednou chuť roztíratelného tuku má vliv celá řada faktorů, od poměru vody a tuku, přes použitý olej či sůl až po aromata. Dvanáct senzorických hledisek posuzoval stejný počet hodnotitelů. V devíti případech padly pouze uspokojivé známky – některým vzorkům testující vytýkali nevalnou chuť či vůni. Nejnižší skóre za senzorické hodnocení si mezi směsnými tuky odnesla Rama S máslem, mezi čistě rostlinnými pak Rama Classic. Dobrou zprávou je, že pachuti ani žluklá chuť zásadně netrápily žádné z testovaných tuků.

Všechny roztíratelné tuky se skládají z tuku a vody. Přestože u rostlinných tuků spotřebitel snadnou roztíratelnost přirozeně očekává, velmi dobré hodnocení si odnesla jen necelá polovina z testovaných vzorků.

„Vybrané výrobky jsme nechali podstoupit analýzy ke zjištění celkového obsahu tuku a zastoupení mastných kyselin, včetně těch prokazatelně škodlivých transmastných. Tuk považujeme za hlavní složku tohoto typu výrobku, proto čím více tuku bylo obsaženo, tím více bodů výrobek získal,“ vysvětluje Hana Hoffmanová. V hodnocení obsahu tuku vyšla hůře skupina čistě rostlinných tuků, kde si tři výrobky vysloužily pouze uspokojivou známku. Mezi směsnými rostlinnými tuky Rama S máslem z Polska, Německa a Česka měl nejvyšší podíl tuku polský vzorek. U českého a německého laboratoř zaznamenala o 8 % nižší tučnost, přičemž rozdíl je patrný už z údajů na obalu. Důvody odlišné tučnosti v totožných výrobcích obchodovaných na různých trzích však výrobce dTestu do této chvíle nevysvětlil.

Při hodnocení čistě rostlinných produktů kladl dTest větší důraz na polynenasycené mastné kyseliny a vzal v potaz i již zmíněné nežádoucí transmastné kyseliny, které mohou vznikat jako nežádoucí látka při průmyslovém zpracování tuků zastaralou metodou. Transmastné kyseliny se nacházely ve zlomcích limitu, který přijala Evropská komise v minulém roce a který vstoupí v platnost v dubnu příštího roku. Nejvíc jich bylo obsaženo v margarínu Lidl/Vita D‘Or, šlo však o méně než polovinu budoucího limitu.

V celkovém hodnocení se odrazily i informace z obalu. Jako první prošla kontrolou deklarace tuku, tedy shoda uvedené tučnosti s tou zjištěnou. Zde k žádným pochybením nedošlo. Body se ale srážely nejen za obsah vody a podíl soli, ale také za přítomnost umělých aromat a konzervantů. V případě směsných tuků jsou umělá aromata přiznána v Créme Bonjour Original, u čistě rostlinných pak hned ve třech produktech.

U čistě rostlinných zástupců šly body dolů za případnou přítomnost mléčné složky, kterou spotřebitel v rostlinném produktu jistě neočekává. „Doporučujeme proto všem, kteří nekonzumují mléko a výrobky z něj, aby byli obezřetní a věnovali pozornost údajům na obalu. Mléčná složka se může vyskytovat například v podobě sušené syrovátky či sušeného podmáslí, které obsahují jak mléčnou bílkovinu, tak mléčný cukr laktózu,“ uzavírá Hana Hoffmannová.

Kontakt pro média:
Lucie Přinesdomová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

dTest, o.p.s. je největší českou spotřebitelskou organizací, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. dTest je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Zdroj: dTest

Bezpecnostpotravin.cz

Potravinové balíčky pro zdravotníky opět

 

Tým dobrovolníků vedený Janem Lukačevičem z Akademie věd ČR odstartoval v druhé polovině října 2020 druhou vlnu sbírky Energii lékařům. Navazuje na jarní iniciativu energetických balíčků pro vyčerpané zdravotníky, během které přispěli dárci Energii lékařům více než 5 miliony Kč. Celkově putovalo 66 tisíc balíčků do 70 zařízení v celé České republice. Nyní, kdy se situace ve zdravotnictví opět blíží ke kritickému bodu, se dodávky nutričně hodnotných zásilek obnovují a dodávají energii jak zdravotníkům, tak celé společnosti.

Iniciativa, která byla zahájena v březnu letošního roku 2020, měla skvělé ohlasy Práce to byla náročná, ale potvrdila, že každá drobná pomoc, třeba i ve formě energetické tyčinky nebo kávy, se počítá. Zprávy z nemocnic, že jim balíček zlepšil náročnou směnu, byly hnacím motorem.

Situace ve zdravotnictví je nyní velmi dramatická. Druhá vlna pandemického onemocnění zasáhla české lékaře a sestry na mnoha místech plnou silou. Iniciátorovi je jasné, že lékaře a sestry čeká další velice těžká zkouška, a že budou pomoc potřebovat více než kdy předtím. Zároveň postrádal vlnu solidarity veřejnosti z jara, nadšení vystřídala spíše bezmoc. S obměněným a posíleným týmem má i nyní ambici zdravotníky podpořit prostřednictvím zapojených partnerů, se kterými budou vybrané nemocniční zařízení zásobovat nutričně hodnotnými balíčky. Dobrovolníci všech profesí společně organizují pomoc, kterou jim po zkušenosti z první vlny firmy samy nabízejí. Firmy se obracejí s dotazy, jak pomoci, ať už logisticky nebo materiálně. Ozývají se i dobrovolníci a především, sami zdravotníci, kterým balíčky na jaře ve službách udělaly velkou radost a připomněyi jim, že si společnost váží jejich práce a nasazení.

Sbírka je opět organizovaná ve spolupráci s Donio.cz, kde mohou dárci transparentně přispět libovolnou částkou a koupit tak symbolický balíček zdravotníkovi. Sbírka zahájená v pátek 16. 10.2020 v podvečer se i nyní těší mimořádně podpoře, první milion korun se podařilo vybrat za necelých 36 hodin od spuštění.

Všechna obdařená zdravotnická zařízení na jaře vzdávala velké díky a nadšení z balíčků.

Iniciativu Energii lékařům založili Jan Lukačevič a Anna Fučíková z Akademie věd ČR v březnu roku 2020. Od začátku si kladla za cíl pomoci vytíženému zdravotnickému personálu, tzv. “první linii”, v době pandemické epidemie koronaviru. V řádu několika málo dní vznikl virtuální tým dobrovolníků rozličných profesí, kteří společně projekt Energii lékařům spustili. Projekt měl od začátku obrovskou podporu veřejnosti, široké i odborné, influencerů, médií a samozřejmě těch nejdůležitějších, zdravotníků. Během prvních 40 hodin od spuštění se podařilo vybrat přes dárcovskou základnu Donio více než dva miliony korun. Do iniciativy se postupně zapojovaly větší i menší firmy, ať už potravinářské, logistické či mediální. Během druhé pandemické vlny v říjnu 2020 a blížící se krize zdravotnictví v Česku s obměněným týmem byla iniciativa zakladatelem opět zahájena.

Dle TZ

media@energiilekarum.cz

www.Donio.cz

Zdroj: medicina.cz

Onemocnění covid-19 a těhotné ženy

Informace k 21.10.2020


Podle dostupných informací jsou klinické projevy onemocnění covid 19 u těhotných žen převážně mírné, s výjimkou několika zpráv o závažných onemocněních a fatálních následcích.

 • Zaigham M, Andersson O. Maternal and Perinatal Outcomes with COVID-19: a systematic review of 108 pregnancies. Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Apr 7.
 • Karimi-Zarchi M, Neamatzadeh H, Dastgheib SA, Abbasi H, Mirjalili SR, Behforouz A, et al. Vertical Transmission of Coronavirus Disease 19 (COVID-19) from Infected Pregnant Mothers to Neonates: A Review. Fetal and Pediatric Pathology. 2020:1-5.

Podle publikovaného systematického přehledu z dubna 2020 jsou klinické projevy a závažnost covid-19 během těhotenství podobné spektru onemocnění, které je pozorováno u negravidních dospělých.

 • Elshafeey F, Magdi R, Hindi N, Elshebiny M, Farrag N, Mahdy S, et al. A systematic scoping review of COVID-19 during pregnancy and childbirth. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2020 Apr 24.

Nicméně je třeba si uvědomit, že těhotné ženy jsou náchylnější k respiračním patogenům víc než běžná populace; proto mohou být náchylnější k infekci virem SARS-CoV-2. Navíc kvůli charakteristickým imunitním reakcím během těhotenství a případným rizikům způsobeným cytokinovou bouří při onemocnění covid-19 mohou mít těhotné ženy s covid-19 závažné průběhy onemocnění. Ačkoli podle současných důkazů není nitroděložní vertikální přenos pravděpodobný, infekce a zánět matky v reakci na COVID-19 by mohly ovlivnit vyvíjející se plod. S pokračující pandemií onemocnění COVID-19 by se tedy mělo raději více dbát na ochranu matek i plodů. 

 • Liu H, Wang LL, Zhao SJ, Kwak-Kim J, Mor G, Liao AH. Why are pregnant women susceptible to COVID-19? An immunological viewpoint. J Reprod Immunol. 2020 Jun;139:103122. doi: 10.1016/j.jri.2020.103122. Epub 2020 Mar 19. PMID: 32244166; PMCID: PMC7156163.

Vysoký podíl asymptomatických případů zjištěných u těhotných žen v různých zemích může vysvětlovat praxe, kdy při přijetí k porodu do nemocnice jsou těhotné ženy často testovány na infekci SARS-CoV-2. Například dvě studie z New Yorku uvádějí 32 %, resp. až 88 % těhotných žen s pozitivními výsledky RT-PCR pro SARS-CoV-2, které při přijetí k porodu byly bez příznaků. Podobná data byla hlášena také ze Švédska (7 %) a Číny (65,2 %).

 • Sutton D, Fuchs K, D’Alton M, Goffman D. Universal Screening for SARS-CoV-2 in Women Admitted for Delivery. The New England journal of medicine. 2020 Apr 13.
 • Breslin N, Baptiste C, Gyamfi-Bannerman C, Miller R, Martinez R, Bernstein K, et al. COVID-19 infection among asymptomatic and symptomatic pregnant women: Two weeks of confirmed presentations to an affiliated pair of New York City hospitals. American journal of obstetrics & gynecology MFM. 2020 Apr 9:100118.
 • SVT Nyheter. Sjukhuset coronatestar alla gravida på förlossningen – sju procent smittade (10 April 2020). [Internet]. Stockholm: SVT; 2020 [cited 22 April 2020]. Available from: https://www.svt.se/nyheter/inrikes/coronatestar-alla-gravida-pa-forlossningen-sju-procent-smittade
 • Wu X, Sun R, Chen J, Xie Y, Zhang S, Wang X. Radiological findings and clinical characteristics of pregnant women with COVID-19 pneumonia. International journal of gynaecology and obstetrics: the official organ of the International Federation of Gynaecology and Obstetrics. 2020 Apr 8.

Podle recentní studie patří vyšší věk těhotné ženy a vysoký body mass index k faktorům, které zvyšují riziko závažného průběhu onemocnění covid-19. Pokud těhotná žena vážně onemocní, bude potřebovat intenzivní péči s větší pravděpodobností než žena negravidní. U těhotných žen s onemocněním covid-19 byla rovněž zaznamenána vyšší míra předčasných porodů.

 • Alletey J. et al. Clinical manifestations, risk factors, and maternal and perinatal outcomes of coronavirus disease 2019 in pregnancy: living systematic review and meta-analysis. BMJ 2020;370:m3320. doi: https://doi.org/10.1136/bmj.m3320 (Published 01 September 2020)

Byl potvrzen perinatální přenos, ale přesná cesta přenosu, např. transplacentární, transuterinní nebo environmentální, není dosud objasněna.

 • Della Gatta AN, Rizzo R, Pilu G, Simonazzi G. COVID19 during pregnancy: a systematic review of reported cases. Am J Obstet Gynecol. 2020 Apr 17.
 • Yan J, Guo J, Fan C, Juan J, Yu X, Li J, et al. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) in pregnant women: A report based on 116 cases. Am J Obstet Gynecol. 2020 Apr 23

Rovněž u několika vzorků placenty byly hlášeny pozitivní výsledky vyšetření metodou RT-PCR, ale bez následné nebo současné infekce novorozenců.

 • Transmission of SARS-CoV-2: Maternal Coronavirus Infections and Pregnancy Outcomes. Arch Pathol Lab Med. 2020 Mar 17;0(0):null. 40.
 • Penfield CA, Brubaker SG, Limaye MA, Lighter J, Ratner AJ, Thomas KM, et al. Detection of SARS-COV-2 in Placental and Fetal Membrane Samples. American journal of obstetrics & gynecology MFM. 2020 May 8:100133.

Dosud bylo publikováno málo informací o možnostech přenosu SARS-CoV-2 při kojení. Pouze jedna studie potvrdila pozitivní výsledek testu RT-PCR ve vzorku mateřského mléka u matky s mírným onemocněním covid-19. Novorozenec této ženy byl infikován virem SARS-CoV-2, ale jak nákaze skutečně došlo není jasné.

 • Dong L, Tian J, He S, Zhu C, Wang J, Liu C, et al. Possible Vertical Transmission of SARS-CoV-2 From an Infected Mother to Her Newborn. JAMA. 2020.
 • Wang S, Guo L, Chen L, Liu W, Cao Y, Zhang J, et al. A case report of neonatal COVID-19 infection in China. Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America. 2020 Mar 12.
 • Chen L, Li Q, Zheng D, Jiang H, Wei Y, Zou L, et al. Clinical Characteristics of Pregnant Women with Covid-19 in Wuhan, China. New England Journal of Medicine. 2020.
 • Chen H, Guo J, Wang C, Luo F, Yu X, Zhang W, et al. Clinical characteristics and intrauterine vertical transmission potential of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records. The Lancet. 2020 2020/03/07/;395(10226):809-15.
 • Groß R, Conzelmann C, Müller JA, Stenger S, Steinhart K, Kirchhoff F, et al. Detection of SARS-CoV-2 in human breastmilk. Lancet (London, England). 2020 Jun 6;395(10239):1757-8.

 

Závěrem

Podle většiny dostupných dat lze říct, že s vysokou pravděpodobností nepředstavuje nový koronavirus pro těhotné ženy přídatné riziko a průběh onemocnění covid-19 je stejný jako u negravidních žen.

 

Další zdroje:

Zdroj: szu.cz

 

Den duševního zdraví: Roste spotřeba antidepresiv. Nejdražší je léčba schizofrenie

 

Přes 4,5 miliardy korun stála VZP v loňském roce léčba pacientů s vybranými duševními poruchami, je to nejvíce za poslední 3 roky. Stejně tak stoupl počet pacientů. Vloni trpělo duševními poruchami dvakrát více žen než mužů. Nejnákladnější byla léčba schizofrenie, na kterou padla částka přes 2,2 miliardy Kč. VZP tyto statistiky zveřejňuje v souvislosti se Světovým dnem duševního zdraví, který připadá na 10. října.

Od roku 2017 stouply náklady VZP na léčbu duševních poruch o 13,4 %, v roce 2019 byly celkem 4 527 878 000 Kč. Počet nemocných nějakou duševní poruchou vzrostl o 13 169, což jsou necelá 4 %. Většina pacientů trpěla neurotickými, stresovými a somatoformními poruchami (do této diagnózy patří např. různé fobie či stresové reakce).

Nejnákladnější byla pro VZP v loňském roce léčba schizofrenie, padlo na ni 2 291 898 000 Kč. Nejvíce peněžních prostředků bylo použito na úhradu antidepresiv.

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami a náklady na léčbu za poslední 3 roky

Počet pacientů Náklady v tisících Kč
Rok 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Schizofrenie 36 708 36 256 35 993 2045 374 2 164 684 2 291 898
Manická fáze 720 739 723 8 863 9 585 9 308
Bipolární afektivní porucha 6 726 6 790 6 804 156 479 162 786 169 417
Deprese 68 894 68 605 71 037 527 712 581 444 621 765
Perzistentní afektivní poruchy 3 352 3 315 3 288 16 815 18 203 19 286
Neurotické, stresové a somatoformní poruchy 203 131 204 458 212 476 1152 076 1 227 882 1 319 486
Syndromy poruch chování 18 376 19 093 20 755 84 365 90 433 96 718
Celkem 337 907 339 256 351 076 3 991 684 4 255 017 4 527 878

Počet klientů VZP s vybranými duševními poruchami za rok 2019 dle pohlaví

Rok Muži Ženy Celkem
Schizofrenie 17 450 18 543 35 993
Manická fáze 325 398 723
Bipolární afektivní porucha 2 798 4 006 6 804
Deprese 21 734 49 303 71 037
Perzistentní afektivní poruchy 1 187 2 101 3 288
Neurotické, stresové poruchy 67 438 145 038 212 476
Syndromy poruch chování 11 241 9 514 20 755
Celkem 122 173 228 903 351 076

V současné době negativně působí na duševní zdraví lidí převážně koronavirová krize a nastupující podzim. Je důležité si v této nelehké době udržet psychické zdraví. S tím samozřejmě úzce souvisí zdravý životní styl, který lze, na rozdíl od genetické výbavy, ovlivňovat. Samozřejmostí by měl být pohyb na čerstvém vzduchu, např. procházky, výběr správných potravin a dostatek pravidelného a kvalitního spánku, minimálně 7-9 hodin denně. A také si udržovat pozitivní mysl.

Zdroj: socialnipolitika.eu

Nábor dobrovolníků v Jihočeském kraji

 

Jihočeský kraj

Současný vývoj a šíření nemoci COVID-19 má dopady i v řadách těch, kteří zajišťují poskytování zdravotních a sociálních služeb. Blíží se doba, kdy bude potřeba posílit zaměstnance sociálních zařízení a pomoc jim s péčí o jejich klienty a naše spoluobčany, doba, kdy bude potřeba i pomocný personál v našich nemocnicích. Potřebujeme vytvořit databázi těch, kteří jste ochotni vypomoci. Pomoc může být potřeba na pozicích jako pečovatelé, ošetřovatelé a obdobné nebo navazující profese a pomocné práce. Pomoc můžete poskytnout jako personální záloha přímo ve zdravotnických nebo sociálních zařízeních na dohodu nebo jako dobrovolníci. Na práci, kde by byl kontakt s pozitivní osobou na COVID-19, bude vždy brán v potaz váš souhlas/nesouhlas.

Vyplněním dotazníku nám poskytnete základní informace, které k potřebujeme, abychom Vás mohli do databáze zařadit.
Vážíme si a děkujeme všem, kteří jsou ochotni pomáhat.

Odkaz na dotazník ZDE.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

1 2 3 104