Evropský den práv pacientů – 18. duben

 

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších.

Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené na tzv. paragraf 16 včetně aktuální metodiky Všeobecná zdravotní pojišťovny pro postup dle tohoto ustanovení. Brožura rovněž vymezuje tenkou hranici mezi zákonnou normou a etikou ve zdravotnictví. Doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc, a o odpovědi na často kladené dotazy.

„Ne všechny vztahy mezi pacientem a zdravotníkem mohou být upraveny zákony a také́ většina konfliktů, nedorozumění́, napětí́ či stresu není způsobena porušováním zákonů̊ nebo práv pacienta, ale neschopností vzájemně̌ komunikovat, neschopností pochopit postavení a situaci toho druhého či jen nedostatkem slušného chování.“

Na publikaci se vedle PhDr. Ivany Plechaté autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková z neziskové organizace Amelie, z.s., a Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ze společnosti Chytrý pacient s.r.o. Krásnými ilustracemi brožuru ozdobila přední česká ilustrátorka Maria Makeeva.

Publikaci lze stáhnout na odkazu: https://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_prava-pacientu_61.pdf.

Veřejnosti bude k dispozici i v tištěné podobě.

Průvodce pacienta, z.ú., je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluví o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče, akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

K hlavním projektům organizace patří:

Senior (bezpečná a účelná farmakoterapie v domovech pro seniory).

Rychlé srdce (zvyšování povědomí o onemocnění fibrilace síní, zlepšení detekce a diagnostiky pacientů a lepší koordinace lékařských oborů zapojených do prevence mrtvic).

Hlas onkologických pacientů (platforma pacientských organizací, jejímž cílem je naplňovat komplexní potřeby nemocných s onkologickými a hematoonkologickými diagnózami).

Dle TZ.

Zdroj: medicina.cz

www.pruvodcepacienta.cz

Hrazené očkování proti meningokoku by vyšlo asi na 550 milionů

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje tři varianty hrazeného nepovinného očkování proti meningokokové infekci. Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula novinářům řekl, že nejpravděpodobněji pojišťovny nabídnou kombinované očkování aplikované v prvním roce života (zřejmě v šestém měsíci) a ve 13. měsíci. Plná varianta očkování by vyšla odhadem na 550 milionů korun, uvedl. Zatím je očkování nepovinné a lidé si ho musí platit, na vakcínu přispívají zdravotní pojišťovny.

Meningokokem se podle Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy do konce loňského listopadu nakazilo 49 lidí, tři zemřeli. Za celý předchozí rok bylo nemocných 68, od roku 2014 ale vždy méně než loni. Závažné onemocnění propuká velmi rychle a připraví o život až 15 procent nakažených. Trvalé následky má sedm z deseti lidí, kteří infekci přežijí.

Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Kromě kouření nebo pobývání v zakouřeném prostředí jde o psychické a fyzické vypětí, prochladnutí, úzký kontakt a líbání nebo účast na hromadných akcích, zejména se zahraniční účastí. Větší riziko mají i děti kuřáků.

Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik.

Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Velikonoce v ZOO Hluboká nad Vltavou – sobota 20. dubna 2019

Aneb Den se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra – tradiční setkání v ZOO Hluboká nad Vltavou. Přijeďte se pokochat krásným prostředím ZOO. K tomu od 13 do 17 hodin bude skvělý kulturní program: Děda Mládek Illegal Band, Čiperkové, Blaťácký soubor ze Ševětína a další.

Tradičně se tu setkáte i se zdravotnickou tématikou – měření celkového cholesterolu, měření %tělesného tuku, krevního tlaku a k tomu poradenství.

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Světový den zdraví

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně 7. dubna, se v letošním roce věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí. Na tiskové konferenci dnes téma uvedl ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil konkrétní kroky ministerstva ke zvyšování dostupnosti zdravotní péče v ČR.

Letošní téma všeobecného zdravotního pokrytí znamená zajistit, aby všichni lidé měli přístup ke zdravotnickým službám, které potřebují, kdy je potřebují a kde je potřebují, tedy přímo v srdci komunity, aniž by utrpěli finanční potíže. „V letošním roce Kancelář WHO v Česku zaměřila svou kampaň na zlepšení pochopení všeobecného zdravotního pokrytí v kontextu českého prostředí a dále na význam silné integrované primární zdravotní péče, která je dostupná všem lidem a je páteří zdravotnického systému. Naším cílem je zajistit, aby všeobecné pokrytí zdravotními službami bylo realitou pro všechny, zejména pro ty skupiny a jednotlivce, kterým hrozí, že zůstanou opomenuty,“ říká Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

„Světový den zdraví je vhodnou příležitostí upozornit na to, že u nás stále existují nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči. Ministerstvo má proto jako jednu z priorit reformu primární péče, která významně posiluje roli praktických lékařů v systému a zásadně tím zlepšuje organizaci péče o pacienta. Pacienti tak ve většině případů nebudou muset kvůli receptu dojíždět za specialistou do centra, ale budou moci zajít za svým praktikem v blízkosti bydliště. Péče bude dostupnější. Nerovnoměrné rozmístění ordinací praktických lékařů a zubařů pak řešíme dotačními programy, v rámci kterého podporujeme vznik nových praxí v oblastech, kde chybí,“ uvedl k tématu všeobecného zdravotního pokrytí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mezi další kroky Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče na straně poskytovatelů patří především práce na personální stabilizaci českého zdravotnictví. Směrem ke zvyšování komfortu pacientů je pak namířen například připravovaný Národní zdravotnický informační portál, dále intenzivní spolupráce ministerstva s pacientskými organizacemi při přípravě související legislativy, či nedávno spuštěný program Státního zdravotního ústavu na podporu zdravotní gramotnosti lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

V roce 1948 vyzvalo první Světové zdravotnické shromáždění k vyhlášení Světového dne zdraví, který by připomínal založení WHO. Tento den má sloužit jako upozornění, že bychom měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Připomíná, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena zejména na prevenci. Od roku 1950 se Světový den zdraví slaví 7. dubna každoročně s jiným tématem, které odráží prioritní oblast současného zájmu WHO. Den zahajuje dlouhodobé programy prosazování, které pokračují i po 7. dubnu. Více informací o Světovém dni zdraví naleznete na webu WHO.

U příležitosti Světového dne zdraví pořádá organizace studentů medicíny IMFSA CZ v regionech doprovodné preventivní a edukační kampaně, na které je zvána široká veřejnost. Akce nazvané „Zdraví pod kontrolou – Světový den zdraví“ proběhnou od 10. do 14. 4. 2019 v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plzni. Bližší informace na facebooku IFMSA Czech Republic.

 

Kancelář WHO v České republice

Kancelář WHO byla zřízena v Praze v roce 1992, aby pomohla České republice při dosahování jejích hlavních priorit v oblasti veřejného zdraví a zároveň zapojení země do tvorby globálního veřejného zdraví. Kancelář úzce spolupracuje s dalšími agenturami OSN a multilaterálními institucemi, které mají své zastoupení v České republice. Úlohou Kanceláře je prosazovat agendu veřejného zdraví a reagovat na požadavky země v oblasti podpory tvorby politik pro udržitelný rozvoj zdraví, a to v souladu s holistickým přístupem k systému zdravotnictví. S pochopením globálního vedení a normativní role WHO bylo v roce 2018 zastoupení WHO v ČR povýšeno jmenováním mezinárodního zástupce WHO, a to v souladu s celosvětovou kampaní na posílení přítomnosti a spolupráce s členskými státy, včetně těch nejrozvinutějších.

Zdroj: mzcr.cz

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

 

Rostlinné pondělí – celosvětová kampaň

Více než stoletá světová kampaň „Rostlinné pondělí” přichází i do České republiky, Zahajuje se 1. dubna 2019 (včetně webových stránek www.rostlinnepondeli.cz). Jejím cílem je pozitivně ovlivnit zdraví a zmírnit ekologické dopady vysoké spotřeby živočišných zdrojů. Kampaň neprosazuje vegetariánství nebo veganství jako takové, ale větší zařazení rostlinných zdrojů.

V současnosti se doporučuje omezení konzumace masa s cílem pozitivně ovlivnit zdraví a zmírnit ekologické dopady vysoké spotřeby živočišných zdrojů. Veganství a vegetariánství je stále populárnějším způsobem životního stylu, jedná se ale o velmi specifické způsoby stravování. Kampaň „Rostlinné pondělí“, která v různých podobách existuje již přes 100 let, neprosazuje vegetariánství nebo veganství jako takové, ale větší množství jídel z rostlinných zdrojů tak, aby byl jídelníček vyvážený. Pro začátek zařazením jednoho vege-dne.

Maso se stalo součástí jídelníčku až v 19. století díky průmyslové revoluci. Přesto byla na začátku 20. století průměrná spotřeba v České republice cca 16 kg na osobu za rok. Nyní je to 80 kg. Pokud se tedy zavede jeden „free“ den, je spotřeba masa o 11 kg za rok méně. Omezení konzumace masa a jeho nahrazení potravinami rostlinného původu má svůj zdravotní význam. Nadměrná konzumace červeného masa (především upraveného při vysokých teplotách a na nevhodném tuku) a tzv. sekundárně zpracovaného masa (uzeniny) souvisí se zvýšeným rizikem rakoviny, zejména pak kolorektálního karcinomu.

Zapojením do rostlinných pondělků lze více uvažovat o jídelníčku a tím se přiblížit zdravému životnímu stylu. Informace, jak začít s rostlinnými pondělky www.rostlinnepondeli.cz, kde jsou k dispozici nejen inspirativní jídelníčky na dubnová a květnová pondělí a informace o benefitech rostlinné stravy, ale také motivace k většímu zapojení rostlinné stravy do vašeho života – soutěž o pobyt na Srí Lance v hodnotě 100.000 Kč. Využít lze také zahraniční zdroje (např. www.meatlessmonday.com nebo web člena Beatles Paula McCartneyho www.meatfreemondays.com).

V rostlinných olejích převažují nenasycené mastné kyseliny, které by měly v jídelníčku tvořit většinu, protože pomáhají udržovat srdce zdravé. Některé z nich jsou navíc esenciální, tělo si je tedy neumí vytvořit samo. Do této skupiny patří i omega 3 a 6. Výsledkem zařazení „dobrých“ tuků bude nižší riziko srdečně-cévních

Rostlinná strava má při stejném objemu nižší kalorickou hodnotu (cca o 10–15 %), dalším benefitem tedy je při stejném množství jídla odlehčenější jídelníček a snížený příjem energie. Důležité je také zastoupení vlákniny v rostlinném dni. Jejím úkolem je regulovat proces trávení a předcházet zácpě, hemoroidům nebo karcinomu tlustého střeva a konečníku. Spolu s nižší kalorickou hodnotou pomáhá udržovat hmotnost. I přes edukační kampaně „alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny denně“ jí má mnoho Čechů nedostatek.

„V rostlinném jídelníčku nesmí chybět bílkoviny, jejichž zdrojem jsou především luštěniny a výrobky z nich (například tofu, tempeh), obilniny a výrobky z nich, ořechy, semena a popř. i proteinové doplňky (například mandlový či konopný protein). Důležitou složkou rostlinného jídelníčku jsou náhrady mléka a mléčných výrobků, přičemž mléku se nejvíce přibližují výrobky ze sóji.  Je důležité číst informace na obalech potravin a vybírat si produkty obohacené o rizikové nutriční látky. Příkladem jsou zmíněné rostlinné nápoje obohacené o vápník, margaríny obohacené o vitamin D nebo snídaňové cereálie fortifikované vitaminy B skupiny. Při sestavování čistě rostlinného jídelníčku tedy nestačí jen nejíst maso, vejce a mléčné výrobky, obzvlášť důležitá je pestrost ve výběru potravin a znalost, jak potřebné živiny získat.

Pondělí představuje první den cyklu, který umožňuje nový začátek.

Dle TZ

www.focus-age.cz

Den otázek a odpovědí na Krajské hygienické stanici 8. dubna 2019

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

se sídlem v Českých Budějovicích vás zve  na 

Den otázek a odpovědí u příležitosti oslavy Světového dne zdraví

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948. Cílem činnosti WHO  je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. V tento den se  konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  pořádá

dne 8.4.2019 pro veřejnost „Den otázek a odpovědí“.

Akce se bude konat  v budově KHS Jč. kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice, v zasedací místnosti  (3. patro), od 9,00 do 15,00 hodin. 

Tým odborníků KHS Jihočeského kraje bude odpovídat na otázky týkající se činnosti KHS v ochraně a podpoře veřejného zdraví např. z oblasti:

 • problematiky hluku v komunálním prostředí; hygienické problematiky pitné vody
 • ochrany zdraví při práci; kategorizace prací
 • hygienických požadavků na školní stravování; zřizování dětských skupin; lesních mateřských škol; pořádání letní dětské rekreace
 • hygienických požadavků na provozování stravovacích služeb; k provádění „zkoušek ze znalostí hub“
 • očkování; aktuální epidemiologická situace
 • prevence nemocí a zdravého životního stylu – zdravé výživy, dostatečné pohybové aktivity

11.00 hod.  uskuteční přednáška zástupce spol. Mamma HELP k prevenci nádorů prsu; rovněž v průběhu akce bude možnost nácviku samovyšetření prsu.

Dále za podpory ZPMV CR bude zástupkyní Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu provedeno zájemcům měření krevního tlaku, cholesterolu a procenta tělesného tuku.

K dispozici budou zdravotně výchovné materiály k aktuálním tématům zdraví.

Zdroj: khscb.cz

 

Kontroly SZPI 2018: nejméně závad mají tuzemské potraviny

 

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 3. 2019

Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukázaly, že nejméně pochybení se vyskytuje u potravin tuzemských výrobců. Kontroly zde prokázaly pochybení u 13% šarží potravin z šarží hodnocených. Větší míru pochybení kontroly prokázaly u potravin výrobců ze zemí EU (16,9%) a zdaleka největší míru pochybení u potravin dovážených ze třetích zemí (25,1 %). Tento výsledkový vzorec se v posledních letech opakuje a dlouhodobě potvrzuje nejvyšší míru spolehlivosti u tuzemských potravin.

„Výrobci z České republiky jsou od prvovýroby až do maloobchodní sítě pod systematickým dozorem tuzemských kontrolních institucí a jakákoliv pochybení je možné neprodleně řešit u dotyčných subjektů. Jde o mnohem rychlejší, efektivnější a transparentnější proces, než předávat zjištění do zahraničí a spoléhat na činnost tamních dozorových orgánů. Opakované potvrzení nejvyšší kvality tuzemských potravin mne proto nepřekvapuje.“ konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 43 401 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25 067 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14 290 vstupů do provozoven společného stravování, 5 868 vstupů ve výrobě potravin, 1 876 kontrol ve velkoskladech, 599 v prvovýrobě, 1 041 v ostatních místech (např. při přepravě, celních skladech apod.).

Při těchto kontrolách inspektoři zjistili celkem 3 514 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v letech 2017, 2016 a 2015, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 290 kontrol a zjistila zde 3 457 pochybení. Porušení právních předpisů tak inspektoři zjistili v každé čtvrté kontrolované provozovně. Z důvodu nedodržení správné hygienické praxe inspektoři uzavřeli provozovnu na místě v celkem 67 případech. Provozy společného stravování představovaly 37,6% všech uzavřených provozoven.

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají provozovny společného stravování segmentem, kde inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení a jsou nuceni uzavírat provozovny pro nepřijatelný hygienický stav ohrožující zdraví spotřebitelů. SZPI bude v intenzivních kontrolách pokračovat, aby chránila spotřebitele a napomáhala férovému a rovnému tržnímu prostředí.“ uvedl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med (46,3% nevyhovujících šarží z hodnocených), masné výrobky (19%), víno (23,9%), čerstvé ovoce (16,9%), mléčné výrobky (18,3%), skořápkové plody (28,2%) a doplňky stravy (14%).

V roce 2018 bylo pravomocně skončeno 2 216 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 100 594 000 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 12 397 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 53 625 509 Kč.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI 

34. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí

Dovoluji si Vás jménem organizátorů srdečně pozvat na 34. kongres pracovního lékařství s mezinárodní účastí do kulturního a konferenčního centra Casino v Mariánských Lázních ve dnech 24. – 25. září 2019.


Pod mottem „Nové výzvy vyžadují nové přístupy a společná řešení“ kongres usnadní mezioborovou spolupráci a poskytne prostor pro výměnu názorů odborníkům pracovního a všeobecného praktického lékařství, hygieny práce a epidemiologie, pneumologie, alergologie, neurologie, psychologie, toxikologie, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ergonomie, fyziologie a psychofyziologie práce a dalších příbuzných oborů.

Pracovní lékařství zažívá v posledních letech hodně změn, na něž je potřeba aktuálně reagovat a připravit setkání s kvalitním odborným programem i přitažlivými doprovodnými akcemi.  Hlavními tematickými okruhy budou:

 • Pracovnělékařské služby a oborová specifika
 • Nové směry v prevenci poškození zdraví z práce
 • Pracovní dlouhověkost
 • Analýza rizik: Nová a známá pracovní rizika
 • Praktický lékař a pracovní lékařství: společná budoucnost
 • Ergonomie a fyziologie práce v 21. století
 • Nemoci z povolání a pracovní úrazy
 • Průmyslová toxikologie a chemická bezpečnost<
 • Nanoprůmysl a nanotechnologie
 • Biomonitoring v pracovním prostředí
 • Práce a psychika
 • Ošetřovatelství v pracovním lékařství
 • Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání

Struktura kongresu bude členěna do úvodních přehledových přednášek (tzv. keynote lecture) s následnými prezentacemi původních vědeckých prací. Část programu proběhne formou kulatých stolů, diskuzního fóra, workshopů, sekcí pro zdravotní sestry, posterových prezentací.

Účast na kongresu bude hodnocena kredity ČLK v rámci celoživotního vzdělání. Věříme, že Vás program kongresu zaujme a budeme rovněž rádi, když se stane příjemným prostředím k získávání aktuálních informací a k dalšímu soustavnému vzdělávání v pracovním lékařství a příbuzných oborech. Těšíme se na setkání v Mariánských Lázních.

Bližší informace včetně registrace

prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
předseda výboru Společnosti pracovního lékařství České lékařské společnosti J.E.Purkyně

Corriere della Sera: Jak překonat lenost a sportovat

 

Pravidelné sportování prospívá našemu zdraví, srdci a mozku, ale také dodává sebevědomí. Často se však hodí každá výmluva, abychom je odložili na zítřek: jsme unaveni, či vybavení pro sport je příliš drahé. Jak dosáhnout toho, abychom tyto nekonečné výmluvy odhodili a sportovali? Zde je několik způsobů, jak si chvíle fyzické aktivity zpříjemnit, píše italský deník Corriere della Sera.

Buďte kreativní.

Najít si čas pro vlastní zdraví by mělo být prioritou. Nemáte například během dne čas a večer končíte s prací pozdě? Vstávejte o půl hodiny dříve a každý den choďte. Využijte menších přestávek přes den, používejte automobil jen v případě nezbytnosti, stanovte si konkrétní cíle

Najděte si kamaráda.

Některé cvičení může být nudné, zvláště pokud ho provádíme sami. Ne všem se líbí běhání nebo plavání, ale je mnoho aktivit a sportů, které je možné provozovat ve skupině. Vyberte si sport, který se vám líbí, a zapojte do něho přátele a rodinu, zejména do aktivit pod širým nebem. Jestliže sportujeme ve skupině, pomáhá to neztrácet motivaci.

Začněte doma.

Jestliže se v posilovně necítíte dobře, protože ještě nejste dost ve formě, začněte cvičit doma. Časem získáte fyzičku i sebevědomí a navíc prospějete svému srdci.

Stanovte si malé cíle a neochabujte ve svém úsilí.

Ne vždy překonáme lenost. Stanovte si denně malé reálné cíle, plánujte svou fyzickou aktivitu tak, jako kdyby to byl důležitý pracovní úkol, zvláště na tu dobu, kdy se cítíte více naplněni energií. Jestliže si budete klást obtížné cíle, zvyšuje se riziko, že ztratíte motivaci. Začínejte naopak s malými dávkami, například s procházkou kolem vaší čtvrti nebo vyjděte jedno patro po schodech. Požadujte povzbuzení a podporu přátel a rodiny a odměňte se, jestliže svůj cíl splníte. To pomáhá v tom, abyste neochabovali a nevzdávali se, jestliže se cítíte unaveni: únava neodezní, když zůstanete rozvaleni na pohovce, naopak vzroste. Během doby fyzická aktivita překoná únavu, zlepší kvalitu spánku a dodá energii.

Nikdy není příliš pozdě.

Choroby nebo to, že zkrátka nejste typem atleta, mohou být důvodem pro to, abyste se vzdali fyzické aktivity. V těchto případech je lépe poradit se s lékařem a vytvořit si podle věku a zdatnosti vhodný program cvičení. Nikdy není příliš pozdě, abychom začali praktikovat sport nebo se ke sportu vrátili. Vycházejte z malých cílů a dosahujte jich beze spěchu, aby tělo mělo dost času zvyknout si na zvýšenou aktivitu.

Mnohé sporty a fyzické aktivity nic nestojí.

Nemusíte se zapisovat na sport nebo do fitness, abyste se hýbali a vyvíjeli fyzickou aktivitu. Doma můžete provádět cviky s využitím vlastní tělesné váhy, venku můžete chodit s přáteli a kolegy, můžete také šlapat do schodů a vyhýbat se výtahu, parkovat daleko od pracoviště a používat automobil co nejméně. Není to totéž, jako kdybyste dělali sport, ale vyhýbáte se tím sedavému způsobu života.

V rámci rodiny je fyzická aktivita nejpříjemnější.

Naprogramujte si takovou, do níž se zapojí rodina, hýbejte se společně s dětmi, o víkendu, na kole nebo pěšky. Jestliže rodina nemá dosud ve zvyku se hýbat, připomínejte jí výhody pravidelné fyzické aktivity. A když rodinní příslušníci nesdílejí vaše nadšení pro fitness, požadujete od nich, aby ho alespoň respektovali.

Zdroj: zdravi.euro.cz

JAK URYCHLIT HOJENÍ ZLOMENINY

Proces hojení zlomeniny je dlouhý a náročný a vyžaduje fixaci zlomené části a klid. Součástí léčby by měla být i vyvážená strava a dostatečný příjem vápníku a vitamínů podporujících jeho vstřebávání a ukládání do kostí.

Co se děje při zlomenině?

Úrazové zlomeniny vznikají v důsledku nárazu či pádu, kdy působící síla je větší než pevnost kosti. Poškozená tkáň na okraji zlomených kostí postupně odumírá a buňky zvané osteoklasty ji začnou odstraňovat. Po čtyřech až deseti dnech se v krevních zátkách začnou tvořit tzv. fibroblasty, které vytvářejí kolagenní vlákna a mezi dvěma zlomenými konci kosti začne vznikat jakýsi „most“ v podobě vazivového spojení, který se v další fázi přetvoří na kostěný. Tato fáze může přetrvávat i tři až čtyři měsíce, než dojde k úplnému hojení. V závěru léčebného procesu osteoblasty a osteoklasty přemodelují tuto část na pevnou kost.

Jak urychlit hojení?
Proces hojení zlomeniny je dlouhý a náročný a vyžaduje fixaci zlomené části a klid. Součástí léčby by měla být i vyvážená strava a dostatečný příjem vápníku – konkrétně dospělému člověku se doporučuje užívat 1 000 mg přírodního vápníku denně. S vápníkem to ale není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Nezáleží totiž na absolutním obsahu vápníku v potravině, kterou si v dobré víře dáte, ale na jeho vstřebatelnosti. Nejvyšší obsah vápníku je v tvrdých sýrech typu ementál nebo parmezán, vysoká v ořeších nebo máku a relativně nízká v zelenině.Vápník lze užívat i ve formě doplňku stravy přírodního původu –ve formě tobolek s práškem z vaječných skořápek

Proč vápník nestačí?
Pro podporu hojení kostí, je třeba doplnit také vitaminy D3 a K2 bez nichž se vápník v těle nedostane tam, kam má. „Vitamin D3 má schopnost zvýšit vstřebávání vápníku střevem tím, že vytváří aktivní protein, který vápník váže. Při nedostatku vitaminu D3 se vstřebá pouze 10-15 % vápníku a jen 60 % fosforu přijatého stravou,“ popisuje prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., ze 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.
Vitamin K2 potom směřuje vápník přímo do kostí a zubů a zabraňuje jeho ukládání do cév a měkkých tkání. Jak vysvětluje MUDr. Jana Čepová, PhD. z Ústavu lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF a FN v Motole: „Vitamin K2 působí na osteokalcin – čili bílkovinu potřebnou pro novotvorbu kostní tkáně a také na zvýšení osteoblastické aktivity (proces vzniku nové kostní tkáně). Zároveň se tento vitamin podílí na kostní novotvorbě zpomalením činnosti osteoklastů – čili buněk odbourávajících kostní hmotu.“  Zjednodušeně řečeno: vitamin K2 svým působením zlepšuje přestavbu kostní tkáně tak, že podporuje její tvorbu a tlumí její odbourávání.

Kam pro vitaminy?
Vitaminy D3 i K2 jsou rozpustné v živočišných tucích, nejvíce jich najdeme v tvrdých sýrech, mořských rybách (hlavně vitamin D), mase, tvarohu, vaječných žloutcích atd. Mnohé klinické studie z posledních let dokazují, že většina populace trpí jejich nedostatkem. „Dosáhnout správné hladiny vitaminů D3 a K2 pouze stravou a pobytem na slunci je v našich podmínkách prakticky nemožné, proto doporučuji doplňovat pestrou stravu vitaminovými doplňky,“ říká MUDr. Jana Čepová, Ph.D.

Zdroj: doktorka.cz

1 2 3 90