V letošním roce se celosvětově zvýšil počet případů nákazy cholerou

 

V letošním roce se celosvětově zvýšil počet případů nákazy cholerou. V prvních devíti měsících ohlásilo epidemii této nemoci 27 zemí, uvedl dnes v Ženevě šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Vývoj je podle něj znepokojivý, informovala agentura DPA.

Jen ze Sýrie bylo v posledních týdnech hlášeno více než 10.000 případů cholery. Na Haiti byly nedávno zaznamenány dva případy – po třech letech, kdy se zde tato choroba oficiálně nevyskytovala. Skutečný počet nakažených v karibské zemi je pravděpodobně mnohem vyšší.

WHO celosvětový počet případů neuvedla. Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) v polovině září oznámilo, že během jednoho měsíce bylo nahlášeno téměř 40.000 nových případů. WHO počítá s velkým počtem nehlášených případů, protože z mnoha oblastí nejsou k dispozici spolehlivé údaje.

Tento vývoj je znepokojivý, řekl Tedros. Nejenže přibývá nových ohnisek epidemie cholery, ale také na ni umírá více lidí. Letošní počet úmrtí je téměř třikrát vyšší než průměr za posledních pět let. Cholera se šíří tam, kde jsou konflikty a chudoba a kde se lidé potýkají s důsledky klimatických změn, řekl šéf WHO.

Cholera je průjmové onemocnění způsobené bakteriemi, které vede k velké ztrátě tekutin. Zdrojem nákazy je obvykle voda kontaminovaná výkaly nebo zvratky nemocných osob. Bez lékařské péče mohou lidé zemřít během několika hodin, při dostatečné hydrataci je nicméně šance na uzdravení vysoká. „Skutečnost je však taková, že mnoho lidí nemá k jednoduchým (zdravotnickým) zákrokům přístup,“ řekl Tedros.

WHO vytvořila v roce 2013 nouzové zásoby vakcín proti choleře, jejich množství však podle Tedrose nestačí. „Vyzýváme přední výrobce vakcín, aby s námi jednali o tom, jak zvýšit produkci vakcín,“ řekl Tedros.

Zdroj: eurozpravy.cz

Další Dny otevřených center pro léčbu migrény

 

Lidé trpící migrénou, kterých je v Česku okolo milionu, mohou znovu přijít zdarma konzultovat svůj stav se specialisty. Po úspěšné červnové vlně 2022 se na podzim do Dnů otevřených center zapojí odborníci v Českých Budějovicích a Liberci. Cílem je zlepšit povědomí o specializované péči a nabídnout možnost individuální konzultace s odborníky z centra. Běžně se lidé s migrénou dostanou do centra pouze na doporučení svých neurologů. Součástí akce bude představení pacientské organizace Migréna-help, která dlouhodobě upozorňuje zásadní negativní vliv migrény na životy lidí.

V úspěšné červnové vlně se otevřely brány dvou specializovaných center pro léčbu bolestí hlavy – FN Motol v Praze a Nemocnice Strakonice. Na podzim se zapojí Nemocnice České Budějovice a Krajská nemocnice Liberec. Účastníci mohou po seznámení s odborníky využít také osobní konzultaci – zdarma a bez předchozího objednání.

„Specializovaná centra pro léčbu bolestí hlavy nejsou obvykle přístupná všem pacientům. Dny otevřených center jim dávají jedinečnou možnost přijít a konzultovat svoji migrénu s odborníky, ke kterým se bez žádanky běžně nedostanou. Díky pokrokům v medicíně dokážeme pomáhat i lidem, kterým bychom dříve řešení nabídnout nemohli. Akce probíhají v přátelské atmosféře, vedle odborníků z centra se představí i pacientská organizace a psycholog,“ říká primář neurologického oddělení MUDr. Svatopluk Ostrý, Ph.D. z Nemocnice České Budějovice, a.s.

Dny otevřených center proběhnou 6. října 2022 v Nemocnici České Budějovice a 19. října v Krajské nemocnici Liberec. Akce vždy odstartuje v 15:00 představením lékařů, kteří vysvětlí, jak funguje péče ve specializovaném centru. Pokračovat bude seznámením s aktivitami pacientské organizace Migréna-help a tipy psychologa, jak mluvit o migréně s blízkými a v práci. Na závěr si mohou účastníci popovídat s lidmi, které trápí stejné obtíže.

Od 15:00 do 18:00 budou probíhat individuální konzultace s odborníky přímo na místě. Akce má za cíl propojit pacienty se specialisty, kteří jim dokážou pomoci. Detailní program na www.omigrene.cz.

Migréna může výrazně omezit každodenní život a člověka tak často izoluje. „Řada lidí migréně podřizuje celý život. Paralyzující bolesti jim brání v pracovním i osobním životě. Mají často pocit, že jsou v tom sami. Ale tak to být nemusí. Na Dnech otevřených center si popovídáme o možnostech pomoci a podpory, které pacientská organizace nabízí.“

Popovídat si s někým, kdo prožívá něco podobného jako vy a umí si představit, čím procházíte, může opravdu pomoci. Velkou inspirací i úlevou může být pozitivní příběh člověka, který našel vhodnou léčbu, a díky tomu žije naplno i s migrénou. Dle TZ

www.havaspr.com

Zdroj: medicina.cz

Růžový říjen ve znamení prevence rakoviny prsu

 

Rakovina prsu patří dlouhodobě k druhé nejčastější rakovině u žen. Ročně jí onemocní 7 000 z nich, téměř třetina nepřežije. I přesto navštěvuje v Česku mamografickou kontrolu jen 60 % žen. Nezisková organizace Loono zahajuje osvětovou kampaň Růžový říjen.

„Statistiky nám ukazují, že je potřeba i nadále školit a edukovat veřejnost v oblasti prevence nejen rakoviny prsu, ale také dalších onkologických onemocnění. Prevence totiž opravdu zachraňuje životy. Svědčí o tom i desítky lidí, kteří se ozvali, že si díky nám odhalili vážné onemocnění včas a tím výrazně pomohli svému úspěšnému vyléčení,“ říká zakladatelka neziskové organizace Loono.

V rámci kampaně byly otevřeny webové stránky s informacemi o prevenci, na kterých přináší také odpovědi na nejčastější otázky. V průběhu celého října vydá desítky edukačních příspěvků na sociálních sítích, připomene, na jaká vyšetření by měly ženy chodit, a naučí správnou techniku samovyšetření. Kromě toho se zaměří také na tématiku BRCA genů, které výrazně zvyšují riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníku. Toto riziko je celoživotní, nejvyšší mezi 30 a 50 lety.

V rámci kampaně spustila společnost také sbírku na Donio.cz Vybrané finance se využijí na pokračování úspěšné kampaně #prsakoule.

Během Růžového října se oficiálně představí také nová aplikace Preventivka, která uživatelům připomene termíny preventivních prohlídek i pravidelná samovyšetření, vyhledá specialisty v jejich okolí a nabídne ověřené informace o prevenci civilizačních onemocnění na jednom místě.

V rámci kampaně se spojila společnost  s více než 30 partnery, kteří pomáhají šířit osvětu o prevenci rakoviny prsu také mezi své zákazníky. Dle TZ

www.loono.cz

Zdroj: medicina.cz

Očkování proti chřipce – sezóna 2022/2023. The flu vaccination, 2022/2023 season.

 

Vzhledem k tiskovým konferencím k problematice chřipky a očkování proti chřipce v tomto týdnu připomínáme aktuální informace k očkování proti chřipce pro nadcházející sezónu 2022/2023 s využitím „Doporučeného postupu pro očkování proti sezónní chřipce“ Národní imunizační komise. Current information on the flu vaccination for the upcoming 2022/2023 season using the „recommended procedure for vaccination against seasonal flu“ of National Immunization Committee.


Obecná indikace očkování:

Prevence chřipky u dospělých, dětí ve věku od 6 měsíců a mladistvých.

Očkování je určeno pro osoby, u kterých je žádoucí snížit pravděpodobnost chřipkové infekce s možnými přidruženými komplikacemi.

Vakcinace se zvláště doporučuje osobám s chronickým onemocněním, u nichž onemocnění chřipkou obvykle vede ke zhoršení jejich základního onemocnění, a osobám, u nichž existuje vysoké riziko výskytu komplikací po onemocnění chřipkou. Na základě odborných analýz je v Evropě rutinní každoroční očkování proti chřipce opodstatněné především u následujících skupin populace:

1. starší osoby – historicky do této skupiny byla řazena věková skupina osob ve věku 65 let a více, nicméně od roku 2021 je v ČR podle České vakcinologické společnosti doporučeno očkování osob již od věku 50 let,

2. osoby s chronickým farmakologicky řešeným stavem, zahrnujícím následující relativně široké kategorie nemocí:

 • chronická onemocnění dýchacího systému,
 • chronická onemocnění srdce a cév,
 • chronická onemocnění ledvin a jater,
 • chronická metabolická onemocnění včetně diabetu,
 • osoby s poruchou funkce průdušek a plic (tj. včetně poruch respiračních funkcí po poranění mozku, míchy, v důsledku křečových stavů nebo dalších neurologických či svalových poruch).

3. osoby se závažnými primárními nebo sekundárními imunodeficity, které vyžadují dispenzarizaci na specializovaném pracovišti, a osoby, které prodělali invazivní meningokokovou nebo invazivní pneumokokovou infekci.

Ve většině výše uvedených případů je očkování včetně očkovací látky hrazeno z prostředků zdravotního pojištění na základě znění zákona č. 48/1997 Sb., v platném znění.

 

Vakcinace proti chřipce je dále doporučována:

1. těhotným ženám v kterékoliv fázi těhotenství a ženám, které plánují těhotenství během chřipkové sezóny,

2. osobám, které zvyšují možnost nákazy rizikových skupin uvedených v předchozím odstavci. Patří mezi ně zejména:

 • osoby, které o rizikové osoby pečují (zdravotníci a sociální pracovníci),
 • osoby, které žijí s rizikovými osobami v domácnosti,
 • osoby, které jsou v kontaktu s rizikovými osobami (zaměstnanci pošt, obchodů, služeb, pracovníci ve školství, dopravě,…)

Uvedený přehled v žádném případě neznamená, že by vakcinace jiných rizikových skupin či zdravých osob neměla být zvažována nebo prováděna. Význam výše uvedeného přehledu spočívá v tom, že odborné argumenty pro očkování těchto skupin převyšují nad očkováním ostatních.

Obecně se doporučuje zaměstnavatelům, aby nabízeli možnost zvýhodněného či bezplatného očkování proti chřipce svým zaměstnancům, neboť je to pro všechny výhodné jak ze zdravotního, tak i ekonomického hlediska. Očkování zdravotníků má význam též z důvodu zajištění bezpečnosti pacientů a snížení rizika nákazy chřipkou v souvislosti s poskytování zdravotní péče.

Vzhledem k poklesu hladin ochranných protilátek a průběžně probíhající změně cirkulujících kmenů je třeba každoroční přeočkování proti chřipce jednou dávkou vakcíny. Dvoudávkové schéma se týká všech dětí očkovaných poprvé zpravidla před zahájením pravidelné docházky do kolektivního zařízení, kde se nepřepokládá, že se dosud setkaly s chřipkou.

Kontraindikace:

Vakcinace se nedoporučuje osobám přecitlivělým na složky vakcíny, ani osobám, které v minulosti měly alergickou reakci na očkování proti chřipce.

Očkování je třeba odložit u osob, které mají akutní horečnaté onemocnění.

Nežádoucí účinky: všechny preparáty jsou všeobecně dobře snášeny, výrobci udávají případné následující komplikace:

Místní: zčervenání, otok, bolest;

 • vzácně – zvětšení lymfatických uzlin v blízkosti místa injekce.

Tyto příznaky mají obvykle přechodný charakter a většinou během dvou dnů samovolně vymizí.

Celkové: únava, bolesti hlavy, svalů či kloubů, pocení, třes, zvýšená teplota nebo gastrointestinální symptomy;

 • vzácně – neuralgie, parestezie, křeče, přechodná trombocytopenie, někdy spojená s krvácením a tvorbou hematomů;
 • velmi vzácně – zánětlivé reakce mozku, míchy a periferních nervů, anafylaktický šok, vaskulitis.

Interakce

Očkovací látku je možné podávat současně s jinými vakcínami, tyto však musí být aplikovány do odlišných míst. Efekt imunizace může být ovlivněn imunosupresivní léčbou nebo stavem imunodeficience. Nelze míchat s jinými vakcínami v téže injekční stříkačce.

Složení: Každá dávka je tří- nebo čtyř-valentní a obsahuje:

 • Haemaglutininum A (H3N2)
 • Haemaglutininum A (H1N1)
 • Haemaglutininum B – 1x nebo 2x

Antigenní složení chřipkových vakcín je každoročně upravováno podle doporučení Světové zdravotnické organizace.

 

Pro období 2022/2023 obsahuje čtyřvalentní vakcína připravená technologií na bázi vajec následující typy a subtypy kmenů:

 • A/Victoria/2570/2019 (H1N1)pdm09 – varianta
 • A/Darwin/9/2021 (H3N2) – varianta
 • B/Austria/1359417/2021 – varianta (patřící do linie B/Victoria/2/87)
 • B/Phuket/3073/2013 – varianta (patřící do linie B/Yamagata/16/88)

V porovnání s minulým rokem se mění dva ze čtyř kmenů, které vakcína proti chřipce obsahuje, aktualizace se týká viru chřipky typu A/H3N2 a viru chřipky typu B/Victoria.

Čtyřvalentní (tetravalentní) vakcína poskytuje širší ochranu vůči cirkulujícím virům chřipky. Až do doby kompletního globálního přechodu z trivalentní na tetravalentní vakcínu je samozřejmě možné i nadále používat trivalentní vakcínu proti chřipce, ovšem s vědomím možné nižší účinnosti této vakcíny v sezóně s kocirkulací obou virových linií, neboť trivalentní vakcína nemůže zajistit ochranu vůči oběma liniím chřipky typu B. V České republice se již několik let používá pouze čtyřvalentní vakcína.

 

Dostupné očkovací látky:

V České republice jsou dostupné tetravalentní inaktivované vakcíny proti chřipce podávané injekční cestou, které lze použít pro očkování všech osob starších 6 měsíců věku. Od sezóny 2021/2022 je dostupná též tetravalentní živá atenuovaná (oslabená) vakcína proti chřipce ve formě suspenze pro nosní sprej, kterou mohou být očkované zdravé osoby ve věku 2-17 let.

Ideální dobou k očkování proti chřipce je říjen až prosinec. Podrobnosti k této problematice jsou uvedeny v samostatném textu na http://www.szu.cz/tema/prevence/vyznam-ockovani-proti-chripce-a-jeho-optimalni-nacasovani.

Vakcína proti chřipce samozřejmě nechrání proti onemocnění covid-19, ale přispěje k odlehčení náporu nemocných v době, kdy mohou přijít další vlny epidemie covid-19.

Očkování provádějí zejména praktičtí lékaři, vakcinační centra a Zdravotní ústavy (tj. části bývalých Krajských a Okresních hygienických stanic).

Zdroj: szu.cz

Senioři podceňují prevenci

 

V České republice žije podle údajů Českého statistického úřadu přes dva miliony seniorů, což je významná část populace. Přestože lidé starší 65 let jsou vnímáni jako riziková skupina u řady infekčních onemocnění, jako jsou například pneumokokové infekce, v této věkové kategorii je proočkovanost stále na nízké úrovni, a to i přesto, že od září roku 2015 mají senioři vakcínu hrazenou ze zdravotního pojištění. Přitom po dvou letech, kdy výskyt infekčních chorob přenášených vzdušnou cestou byl ovlivněn covidovými opatřeními, se očekává jejich nárůst.

„Naším cílem je podpořit angažovanost praktických lékařů vůči seniorům, aby jim aktivněji nabízeli možnosti prevence závažných onemocnění, kterou například v případě pneumokokových infekcí je jednoznačně očkování, “ říká předsedkyně Rady seniorů České republiky. Rada seniorů se přitom dlouhodobě zasazuje o prosazení komplexní strategie péče o seniory v oblasti zdraví a udržování zdravého života seniorů. Součástí aktivit je i prosazování bezplatného očkování seniorů nejen proti pneumokokům, ale i chřipce či klíšťové encefalitidě. Pravidelně pořádá odborné zdravotní konference, přednášky a pořádá aktivizační programy (vzdělávací i pohybové).

Očkování seniorské populaci doporučují i odborníci: „Invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) jsou pro seniory nebezpečné, neboť mohou způsobit závažné komplikace. Jen v loňském roce bylo z celkových 264 případů IPO prokázáno 140 případů u seniorů, z nichž 32 nakonec nemoci podlehlo. Účinnou prevencí je právě očkování. Zatímco proti chřipce je nutné očkovat pravidelně každý rok, u vakcín proti pneumokokům stačí jediná dávka,“ říká MUDr. Jana Kozáková ze Státního zdravotního ústavu. Podle ní se v roce 2020 nechalo očkovat proti pneumokokům jen 106 tisíc lidí starších 65 let, o rok dříve to bylo téměř 135 tisíc. Očkovat lze po celý rok, na podzim je možné spojit očkování proti pneumokokům s vakcinací proti chřipce a připravit se tak na „sezonu“ pneumokokových infekcí, které se nejvíc vyskytují v zimních měsících a předjaří. Dle TZ

www.rscr.cz

www.temper.cz

Zdroj: medicina.cz

Světový den srdce- 29. září

 Nedostatek pohybu, přejídání, vysoký krevní tlak i hladina cholesterolu jsou faktory, které vedou k srdečním onemocněním. Poselstvím Světového dne srdce je ukázat, že chorobám jednoho z nejdůležitějších orgánů v našem těle lze předejít. Cílem je pak zvýšit povědomí o prevenci a rizicích spojených s nedodržováním zdravého životního stylu, jak připomíná rovněž Vojenská zdravotní pojišťovna.

„Nejčastějšími onemocněními srdce jsou infarkt myokardu, ischemická choroba srdeční, cévní mozkové příhody, problémy s vysokým krevním tlakem a ostatní nemoci oběhového systému. „Srdce je také citlivé na životní styl každého člověka a 80 procent lidí umírá na srdeční choroby naprosto zbytečně. Přitom stačí zvýšit svou fyzickou aktivitu a omezit rizikové faktory jako alkohol, tabák, stres, nezdravé stravování apod.,“ říká revizní lékařka VoZP.

Čísla týkající se onemocnění srdce jsou stále alarmující. I přes pokroky medicíny v uplynulých desetiletích nemoci srdce a mrtvice stanoví hlavní příčinu úmrtí v zemích Evropské unie. Každý rok zde přibývá více než šest milionů nových případů a přes 1,8 milionu úmrtí spojených s kardiovaskulárním onemocněním. V řadě případů lze přitom těmto obtížím předcházet pomocí zdravého životního stylu či včasné léčby. Nejlepší prevencí mnoha závažných poruch, od nemocí srdce po cukrovku, je pravidelný pohyb.

Pohyb se svými blahodárnými účinky působí jako prevence nádorových onemocnění a obezity, udržuje srdce zdravé, umožňuje déle se hýbat bez bolestí pohybového aparátu a výrazně snižuje i riziko deprese. VoZP v rámci svého programu POHYB vychází vstříc zájemcům o zdravý způsob života a pomáhá prostřednictvím příspěvků na sporty pro děti, cvičení pro dospělé, příspěvků na plavání či kloubní výživu pro seniory.

V případě, že úprava životního stylu nestačí, přichází na řadu moderní farmakologie. Léčba je velmi efektivní, ale ideálně vždy navazuje na optimalizaci stravovacích návyků a životního stylu. Pokud má být maximálně účinná, měla by být zahájena včas. Proto jsou důležité preventivní prohlídky hrazené zdravotními pojišťovnami.  Dle TZ

www.stance.cz

www.vozp.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Ministr Zdraví zahajuje svou činnost

 

Při příležitosti kulatého stolu věnovanému diskuzi o zveřejňování zdravotnických dat 15. září 2022 oficiálně zahájil svou aktivitu think tank s názvem Ministr Zdraví. Expertní platforma lidí působících nejen v oblasti veřejného zdraví má jasný cíl – do roku 2030 zvýšit počet let dožitých ve zdraví v Česku o pět let. Think tank plánuje působit primárně ve třech oblastech, a to v oblasti digitalizace, prevence a finanční odpovědnosti veřejného zdraví.  (více zde:  https://www.ministrzdravi.cz/)

„Narůstající tlak na výkony spojené s léčbou není pro systém českého zdravotnictví udržitelný. Pokud si ale řekneme, že smyslem práce může být prevence cestou prodloužení života ve zdraví, je už jenom krok k tomu nadchnout experty. Společně se snažíme přiblížit nás Evropě a globálním vizím zdraví a zdravotnictví,“ říká MUDr.Tomáš Šebek, lékař a zakladatel think tanku Ministr Zdraví.

Mnoho odborníků zapomíná zcela či nevěnuje dostatečnou pozornost svému vlastnímu zdraví. Nemocní a vyčerpaní se nejen nemohou dál rozvíjet a vzdělávat, ale ani nemohou žít kvalitní život. Základem rozvoje společnosti, lidského „kapitálu“ a blahobytu bylo, je a bude zdraví„Prevence, primární péče, informovanost o kvalitě péče a její dostupnost pro všechny,“ říká hlavní epidemiolog IKEM a člen poradní skupiny MeSES. Ministr Zdraví je tu proto, aby s tím pomohl.

Také zdravotnická data by měla patřit pacientům. Kromě řady výhod tím může dojít ke zvýšení kvality zdravotnické péče. Pacienti by měli získat kontrolu nad svými zdravotními daty, a to zdarma a v jednoduché podobě, shodli se experti z oblasti zdravotnictví a legislativy u kulatého stolu s názvem Data patří pacientům. Diskuze se zúčastnili ekonomka Helena Horská, náměstek ministra zdravotnictví Josef Pavlovic, advokátka Barbora Dubanská, místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče MZ ČR Marian Rybář a ředitelka Nadace rodiny Vlčkových Ivana Plechatá. Kulatý stůl se uskutečnil při příležitosti zahájení aktivit nového think tanku působícího v oblasti veřejného zdraví s názvem Ministr Zdraví.

Zveřejňování zdravotnických dat přináší jasné výhody, přináší informace o kvalitě a dostupnosti péče a preventivních programech, umožňuje zřizovatelům a provozovatelům hospodárně nakládat se svěřenými prostředky, a především zlevňuje a zkvalitňuje lékařskou péči. Z toho důvodu je elektronizace zdravotní dokumentace naprosto zásadním krokem. Pacient bude mít okamžitý, bezplatný a jednoduchý přístup ke svým zdravotním údajům. Přichází evropské nařízení o evropském prostoru pro zdravotní data. Na české úrovni k tomuto kroku se musí nyní připravit infrastruktura.

Pro konkrétního pacienta je klíčové, že má data o svém zdravotním stavu na jednom místě a pod svou kontrolou. Zveřejňování dat o poskytované péči zdravotnickými zařízeními je pak nejlepší cestou, jak se může veřejnost orientovat v kvalitě zdravotní péče, která je v ČR nabízena. Data potřebují pro svoji činnost také pacientské organizace, které je již velmi profesionálně využívají ke zvyšování povědomí o konkrétních nemocech, k prevenci, k hájení práv pacientům, ale také k lobbingu za úhrady péče.

Svou podporu k nastolení cesty směrem ke zveřejňování zdravotnických dat v rámci kulatého stolu vyjádřili i zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR – náměstek Josef Pavlovic a místopředseda pracovní skupiny pro měření a srovnávání kvality zdravotní péče Marian Rybář. Dle TZ Pavla Grubra, ředitele.

www.ministrzdravi.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Bolí vás záda? Příčiny můžou být různé, ale nabízí se překvapivě jednoduché řešení Zdroj: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/36160-boli-vas-zada-priciny-muzou-byt-ruzne-ale-nabizi-se-prekvapive-jednoduche-resení

 

Bolí vás záda, příčiny můžou být různé. Sedavé zaměstnání, vyhřezlá ploténka, skolióza nebo jednostranné zatížení svalů. Spirální stabilizace vám od bolesti pomůže. Jana Janíčková se o metodě spirální stabilizace (známé také jako SM/SP systém nebo cvičení s lany) dozvěděla jako pacient s bolestmi zad. Před dvanácti lety začala cvičit metodou spirální stabilizace a bolesti odezněly. Studovala přímo u autora metody, mezinárodně uznávaného lékaře Richarda Smíška, a po několika letech získala nejvyšší kvalifikaci: stala se lektorkou – specialistkou metody spirální stabilizace. V rámci Jihočeského kraje je v současnosti jedinou lektorkou, která může učit nejen veřejnost, ale také své kolegy lektory a fyzioterapeuty. To, že metoda spirální stabilizace funguje a že dokáže pomoci ostatním, si Jana ověřila na řadě svých klientů, kteří k ní přicházejí s různými potížemi. Jeden z nich to popsal svými slovy: „Před dvěma roky jsem začal trpět bolestmi hlavy. Bolesti přicházely, když jsem stál, ale nejhorší bylo sedět. Naopak vleže bolesti ustávaly, takže bylo zřejmé, že souvisejí s držením těla. Navštěvoval jsem rehabilitace, byly celkem čtyři vedené dvěma různými fyzioterapeuty. Bohužel mi však konvenční metody pomáhaly jen částečně a problémy se stále vracely. Po roce a půl, na začátku roku 2022, jsem byl ve stavu, kdy bolest nastupovala jen pár hodin poté, co jsem vstal. Nemohl jsem vydržet v práci a jediné, co mi pomáhalo byla pozice v leže. Takto se nedalo již fungovat. Pak mi kolega z práce řekl, že existuje cvičení prozada.cz. Zaujaly mě přehledné stránky, kde je vše vysvětleno a online rezervační systém. Na termín běžné rehabilitace jsem čekal většinou tři měsíce, ale tady jsem mohl do týdne začít cvičit. Po měsíci cvičení mne bolesti hlavy začaly opouštět. Zmírnily se i bolesti ve tvářích a za očima. Po dalších dvou měsících i tyto příznaky vymizely. Díky cvičení SM systém jsem se zbavil bolestí, které mě omezovaly v běžném životě.” Lektor specialista Jana Janíčková zodpovídá časté dotazy čtenářů Jak tedy tato metoda funguje? Spirální stabilizace je založena na přirozené stabilizaci těla v průběhu pohybu. Vytváří se pevný svalový korzet, který drží páteř v ideálně vzpřímené poloze. SM/SP systém je unikátní rehabilitační metoda vyvíjená Dr. Smíškem od roku 1979. Je založená na procvičování svalových řetězců. Cvičení pomáhá nejen proti bolestem zad, ale funguje také jako skvělá prevence bolesti a deformací páteře. Od čeho je odvozen název spirální stabilizace? Naše tělo je při pohybu stabilizováno svalovými řetězci, které protahují páteř směrem vzhůru. Můžete si je představit jako spirálu, která obkrouží vaše tělo a protáhne ho do výšky. Protažení páteře směrem vzhůru umožňuje regeneraci meziobratlových disků (plotének), které jsou často přetížené a z toho důvodu vznikají bolestivé výhřezy nebo deformace. Proč bolí záda? Mnoho lidí má dnes sedavé zaměstnání a tráví většinu dne vsedě u počítače, s povolenými břišními svaly a shrbenými zády. To způsobuje napínání podélných svalů zad, které pak stlačují páteř. Ploténky mezi obratli pak nemají dostatečnou výživu a hůř se regenerují. Pro koho je metoda vhodná? Spirální stabilizací můžete vyřešit bolesti zad, vyléčit skoliózu nebo výhřezy plotének a vyhnout se tak operaci. Pravidelným cvičením se odstraňují špatné pohybové návyky. Metodu využívají také sportovci k regeneraci více zatěžovaných svalů. Je vhodná i pro rehabilitaci po operacích, dále řeší problémy s krční páteří a migrénou. Poslední dobou k nám chodí řada mužů, kteří pracují v IT a tráví u počítače deset a více hodin denně. Metoda pomáhá také maminkám, a to jak před porodem, tak i po něm – například při řešení rozestupu břišní stěny (diastázy). Jak řešíte výhřezy plotének? Cvičením metody spirální stabilizace se výhřez meziobratlového disku (ploténky) zcela vstřebá za 3–12 měsíců, cca 1 mm za měsíc. Výhřez bývá způsoben dlouhodobým přetížením páteře, což vytváří tlak na obratle a na ploténky. Případná operace odstraní samotný výhřez, ale příčina tlaku zůstává. Proto po operaci může dojít k obnovení potíží. Cvičení spirálních svalových řetězců protahuje páteř směrem vzhůru, odlehčuje tlak na ploténkách a umožňuje vstřebání výhřezu. Vracíme tak tělu jeho přirozené pohybové vzorce a učíme svaly znovu správně pracovat. Je metoda známá i v zahraničí? Ano, spirální stabilizace se cvičí po celém světě. Hodně cizinců také přijíždí k nám do Čech, aby se učili u autora metody a u těch, kteří mají nejvyšší certifikaci. V Jihočeském kraji jsem to v současné době jen já, takže za mnou do Budějovic přijíždějí třeba lidé z Německa nebo Thajska. Jsou to pacienti, ale i terapeuti, kteří chtějí začít vyučovat metodu u nich doma. V listopadu mě také čeká pracovní cesta do Mexika, kde budu pracovat s pacienty a zároveň školit terapeutku, která už několikrát byla v Čechách, aby se metodu naučila. Komu byste spirální stabilizaci doporučila? Cvičit může prakticky každý. Spirální stabilizace pomáhá lidem, kteří trpí bolestmi zad, skoliózou, výhřezem ploténky, deformitami nohou, mají před operací velkých kloubů nebo potřebují rehabilitaci po operaci. Cvičíme i s těmi, kteří trpí migrénami a problémy s krční páteří, budoucími maminkami i těmi po porodu. Můžou k nám chodit i úplně zdraví lidé, kterým záleží na tom, aby jejich tělo bylo v kondici anebo sportovci, kteří chtějí řešit nerovnoměrné zatížení svalů. Metoda pomáhá lidem žít bez bolesti. Bližší informace a kontakt na Lektorku specialistu Janu Janíčkovou najdete zde.
Zdroj: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/36160-boli-vas-zada-priciny-muzou-byt-ruzne-ale-nabizi-se-prekvapive-jednoduche-reseni.html?utm_source=copy

Varování infektologů!

Stovky expertů na infekční choroby, epidemie a mikroby se sjedou do Prahy, aby probraly ožehavé problémy oboru. Hlavním tématem VIII. kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, který začíná 22. a končí 24. září 2022, bude stále COVID-19 a především neutuchající příliv nových mutací.

Ministr zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR, první den kongresu pokřtí knihu COVID-19: diagnostika, léčba a prevence, která je určená zdravotnickým profesionálům. Publikace shrnuje nejnovější poznatky o pandemii a nemoci, která na více než dva roky ochromila celý svět. Dle expertů, kteří ji připravili, by kniha mohla být praktickým návodem na blížící se podzimní vlnu.

Další vlny COVIDu-19 nemusí být tak mírné. Českou republikou probíhá už několikátá vlna COVIDu-19, a oproti stejné době před dvěma lety, je vnímání nemoci veřejností nepoměrně vlažnější. Infektologové však varují před přílišnou lhostejností. Virus totiž neustále a v řádu dnů či týdnů mutuje a další varianty, které do Česka mohou přijít, nemusí být tak „bezzubé“ jako například poslední omikron. O tom, jaké jsou zbraně pro boj s novými variantami COVID-19, lékaři budou jednat na kongrese.

Po dvou letech boje s COVIDem-19 se experti na infekční choroby chtějí vrátit ke svým hlavním cílům, které museli kvůli pandemii odsunout. Konkrétně k úplnému vymýcení žloutenky typu C, kterou mají v ČR desítky tisíc lidí, z nichž většina o tom vůbec neví. Nákaza se totiž po mnoho let neprojevuje žádnými příznaky, ale svému nositeli ničí játra. Potíže zjistí jedinec až ve chvíli, kdy mu v důsledku cirhózy nebo rakoviny jater orgán selže.

V Česku lékaři evidují již desítky případů opičích neštovic. A přestože zatím nová epidemie nestřídá koronavirovou, virus však má potenciál ji způsobit. Proto odborníci radí virus nepodceňovat a již nyní udělat vše pro to, aby se nerozšířil. Pomoci má vakcína, která je však v současné době doporučena pouze zdravotníkům nebo lidem, kteří měli kontakt s nakaženým. Infektologové však chtějí umožnit přístup k očkování i dalším lidem, kteří jsou ve zvýšeném riziku nákazy. Jednou z možností ochrany jsou také antivirotika, lék však zatím v Česku není dostupný.

Budou se projednávat novinky v léčbě COVID-19, například preventivní podání monoklonálních protilátek, které po dobu 6 měsíců ochrání před nákazou ty nejzranitelnější. Tedy pacienty transplantované, onkologické, s oslabenou imunitou, užívající biologickou léčbou apod. Odborníci se seznámí také s novými daty účinnosti již přítomných tří antivirotik – remdesiviru, molnupiraviru a paxlovidu, která chrání rizikové pacienty před těžkým průběhem nákazy. Minulé dva roky přinesly nové cenné poznatky, o COVIDu-19, například skutečnost, že lockdown šíření nemoci příliš nezabrání.

Závažným tématem jsou antibiotika a rezistence na jejich léčbu. Tyto léky jsou v mase a dalších potravinách, desítky let jsou nepostradatelnou součástí medicíny. Nyní však lékaři varují před jejich nadužíváním. Častěji, než kdy dříve se objevují superinfekce vyvolané bakteriemi extrémně odolnými vůči antibiotické léčbě. Infektologové a mikrobiologové upozorňují, že trend už pravděpodobně nepůjde zvrátit, ale je nutné jej alespoň zpomalit. V opačném případě hrozí, že už za několik desítek let budou lidé umírat na bakteriální infekce stejně, jako tomu bylo před Flemingovým objevem penicilinu. Jak se postavit superinfekcím a bakteriální rezistenci k antibiotikům, o tom budou experti j rovněž jednat na kongrese. Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Týden idiopatické plicní fibrózy (IPF)

Potíže s dýcháním nemusí být vždy postcovidový syndrom – důrazně upozorňují plicní lékaři. Poslední dva roky do ordinací chodí pacienti, u nichž došlo k záměně vážné plicní choroby, jakou je například idiopatická plicní fibróza (IPF), za postcovidový syndrom. Člověka, který přijde k lékaři s potížemi s dýcháním, je třeba pořádně vyšetřit, aby se na případné onemocnění plic přišlo co nejdříve, říkají pneumologové – mimo jiné u příležitosti Týdne IPF, který začíná 19. září 2022.

 

„Bohužel zde máme pacienty, kteří k nám přišli s nálepkou ‚postcovidový syndrom‘ a přitom mají idiopatickou plicní fibrózu. Když je vyzpovídáme, ukáže se, že s dýcháním měli potíže ještě před onemocněním covidem. Proto vybízíme k obezřetnosti při určování diagnózy – právě její správnost a rychlost nasazení vhodné léčby je pro život pacienta naprosto zásadní,“ vysvětluje předsedkyně Sekce pro intersticiální plicní procesy (SIPP) České pneumologické a ftizeologické společnosti (ČPFS).

Vzácná nemoc IPF poškozuje plicní sklípky, mění jemnou tkáň na husté vazivo, plíce tuhnou, jizví se. Ubývá plocha na dýchání a nemocným nestačí kyslík ani v klidu. Nemoc se nejčastěji projevuje dušností a kašlem. Diagnózu IPF lze poměrně snadno poznat při poslechu plic fonendoskopem. Při nádechu a výdechu se ozývá zvuk připomínající chůzi po zmrzlém sněhu. Lze jej také přirovnat k rozepínání suchého zipu. Pacienti s IPF často mají i paličkovité prsty s nehty ve tvaru hodinových sklíček.

Bez léčby pacienti přežívají maximálně 5 let. Zpomalit proces devastace plic a prodloužit život v dobré kvalitě o více než polovinu umí antifibrotická léčba, která v ČR pomáhá přibližně 800 lidem s IPF. Lékaři ji nasazují v 17 centrech pro intersticiální plicní procesy. Zdravotní pojišťovny začaly koncem loňského roku 2021 hradit antifibrotickou léčbu i dalším pacientům s postupujícím fibrotizujícím plicním onemocněním. Do té doby museli lidé žádat o proplacení léčby pomocí paragrafu 16 zákona o veřejném zdravotním pojištění (ten ale pojišťovně neukládal povinnost léčbu hradit).

Jak uvádí předsedkyně českých plicních lékařů část pacientů s fibrózou by mohlo být diagnostikováno včas, díky letos zahájenému programu časného záchytu karcinomu plic. Program, při kterém vybraní rizikoví jedinci procházejí vyšetřením nízkodávkovým CT na akreditovaných radiologických pracovištích, pomůže odhalit nejenom rakovinu plic, ale také řadu dalších plicních nemocí včetně IPF. Do programu se zvou bývalí a současní kuřáci ve věku mezi 55 až 74 lety. Těchto lidí se nejvíce týká také IPF.

Přesné příčiny vzniku IPF lékaři neznají, může jimi být genetika a zevní vlivy, jako je znečištěné prostředí nebo právě kouření. Od začátku koronavirové pandemie pneumologové také stále zkoumají vliv prodělání COVIDu-19 na vzniku fibróz. Přibližně se jedná o 1 800 pacientů, kteří jsou pneumology sledováni.  Asi 1–2 % z nich má určité fibrotické změny na plicích, ale zatím není jasné, zda postupně nevymizí. Pro závěry je to ještě krátká doba. Předpokládá se, že fibrotické změny po COVIDu-19 budou mít v čase u řady pacientů spíše tendenci k postupnému hojení – na rozdíl od idiopatické plicní fibrózy, kde je tomu naopak.

U každého pacienta nesporně pomáhá rehabilitace. Ve výzkumu je již několik nových léků cílených na plicní fibrózu vznikající po COVIDu-19, ale  i zde se zatím čeká na první ověřené výsledky.  Dá se však   předpokládat, že se počet tzv. intersticiálních plicních procesů v souvislost s COVIDem-19 zvýší.

Jednou z dalších léčebných možnost je transplantace plic. V loňském roce transplantační program nabídl kvalitnější život 52 pacientům v Transplantačním centru v Motole.

Dle TZ

www.mavepr.cz

Zdroj: medicina.cz

 

1 2 3 123