Rubriky
Aktuality

Světový den hepatitidy – 28. 7.

 

Hepatitidou, která je často označována jako nemoc špinavých rukou, se lze nakazit prakticky kdekoliv a velmi dobře se šíří v kolektivech. Ročně tak onemocní stovky lidí a někteří o tom ani nevědí.  V roce 2020 se léčilo s hepatitidou o 1 209 klientů VZP méně než v roce předchozím. Celkově se s různými formami žloutenky léčilo 11 562 nemocných a náklady na péči o ně činily 846,1 milionu Kč. Nejvíce pacientů trápí chronická virová hepatitida, kterou mělo 9 438 nemocných. Jejich léčba stála pojišťovnu 830,8 milionu Kč. VZP zveřejňuje tyto údaje při příležitosti Světového dne hepatitidy. Počet klientů VZP nemocných se žloutenkou se snížil o 10 procent.

Hepatitida, též známá jako žloutenka, protože se často projevuje zežloutnutím kůže či bělma, je závažné onemocnění jater, které může skončit i smrtí. Nejčastější příčinou onemocnění je virová infekce, dále může být způsobena chemickými látkami (i léky), alkoholem, vrozenými vadami nebo imunitním systémem pacienta. Medicína rozlišuje několik forem žloutenky, které se označují písmeny abecedy v pořadí, jak byly objeveny: viry hepatitidy A, B, C, D, a E. K nejnebezpečnějším typům patří hepatitidy B a C. U obou rozlišujeme formu akutní a chronickou.

Akutní infekce hepatitidy B i C může trvat až 6 měsíců. Během této fáze jsou nakažení jedinci schopni přenést virus i na další osoby. Kromě zežloutnutí očního bělma a kůže, které se ne vždy objeví, bývají příznaky akutní infekce značně nespecifické a lze je snadno zaměnit s příznaky celé řady odlišných chorob.

Pokud je osoba pozitivní na virus hepatitidy déle než 6 měsíců, trpí chronickou infekcí. S tím souvisí také nutnost provést transplantaci jater, která při jejich selhávání představuje život zachraňující lékařský zákrok. Problémem zůstává trvalý nedostatek dárců. Většina lidí s chronickou hepatitidou nemá příznaky žádné nebo obdobně jako u akutní formy pouze nespecifické. Nakažení mohou šířit virus na ostatní. I proto je nutná prevence, k níž patří mimo jiné důkladné mytí rukou, oplachování ovoce a zeleniny před konzumací anebo očkování.

Lékaři doporučují očkování u hepatitid typu A a B. Svým klientům VZP přispívá na tato očkování z fondu prevence – dětem do 18 let na typ A (proti typu B jsou chráněné povinnou hexavakcínou) a dospělým na oba typy včetně jejich kombinace. Proti hepatitidě typu C není možné očkování, ale moderní medicína umí tuto nákazu úspěšně léčit. Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Rubriky
Aktuality

Každých 30 vteřin ve světě umírá člověk na onemocnění související s hepatitidou, varuje WHO. Situaci v ČR označuje za relativně příznivou

Každoročně je 28. červenec, den narození objevitele viru hepatitidy B a nositele Nobelovy ceny Prof. Barucha Samueal Blumberga, označován za Světový den hepatitidy. Nákaza viry hepatitidy může mít i  závažný průběh, přejít do chronického stadia a vést ke vzniku cirhózy a karcinomu jater. Heslem letošního dne je „Hepatitida nečeká“. Každých 30 vteřin umírá ve světě člověk na onemocnění související s hepatitidou, a to i v krizové době pandemie covidu-19.  V porovnání s řadou států regionu WHO/EURO (53 států) je situace ve výskytu virových hepatitid v ČR relativně příznivá.


Známo je pět hlavních virů vyvolávajících hepatitidy – A, B, C, D a E. „Asi nejznámější je v Česku typ A, přezdívaný také nemoc špinavých rukou. Nejzávažnějším onemocněním jsou ale hepatitidy B a C, které celosvětově vedou k více než milionu úmrtí a 3 milionům nových infekcí ročně. Společným znakem těchto dvou typů je přenos infikovanou krví a tělesnými tekutinami. Nejčastěji se lidé nakazí při sexuálním kontaktu nebo injekčním užíváním drog. Rizikové mohou být například i aktivity jako tetování či piercing, pokud nejsou prováděny za dodržení potřebných hygienických podmínek,“ uvádí ředitelka Státního zdravotního ústavu MUDr. Barbora Macková.

Co se týká aktuální situace v ČR, nejvíce případů zaznamenáváme u virové hepatitidy C (VHC). Ročně se jí nakazí kolem tisícovky Čechů, za rok 2020 to bylo konkrétně 771 lidí. U hepatitidy A (VHA) se počet hlášených nákaz v posledních letech pohyboval průměrně ve stovkách (183 v roce 2020), u hepatitidy B (VHB) pak v desítkách případů pro akutní VHB (27 případů v roce 2020) a stovkách případů pro chronickou VHB (142 případů v roce 2020).

„Závažnost průběhu onemocnění se liší jednak dle typu hepatitidy a jednak dle podmínek ze strany pacienta – věku, fyzické kondice a zdravotního stavu. Virovým hepatitidám A a B lze předcházet očkováním a vakcíny jsou dostupné všem. Proti hepatitidě B je očkování v České republice součástí rutinního očkovacího kalendáře a hrazeno ze zdravotního pojištění. Očkují se děti v prvém roce života a také rizikové skupiny osob,“ připomíná dále MUDr. Barbora Macková.

Virové hepatitidě C, které je v ČR evidováno nejvíce, očkováním předcházet nelze. Většinou probíhá jako mírné onemocnění, často je diagnostikována náhodně, například při preventivních prohlídkách. Až v 80 % může po letech, pokud není diagnostikována (během 20 – 30 let) přejít do chronicity s vývojem cirhózy nebo karcinomu jater, a to až u 30% nemocných. Chronicky nemocný také představuje zdroj infekce pro okolí. Virus se přenáší nejčastěji kontaminovanou krví a v posledních letech se jedná převážně o problém injekčních uživatelů drog, kteří tvoří až 80 % všech nemocných. Existuje účinná antivirová léčba, která může vyléčit přes 95% infikovaných.

Mezi důvody, proč právě typ C i v České republice počtem případů převažuje, patří dlouhé intervaly od infikování do projevu klinických příznaků nemoci a také fakt, že klinické příznaky bývají mírné. Nemoc tedy bývá rozpoznána později než by bylo pro pacienta i prevenci šíření nákazy žádoucí. V naší zemi také máme poměrně vysoké procento injekčních uživatelů drog, podle dostupných údajů kolem 45 tisíc (www.drogy-info.cz).

 

Výskyt virových hepatitid v ČR leden – prosinec 2011 -2020

Porovnání se stejným obdobím v letech 2011-2019 (počet případů)

 

Zdroj: http://www.szu.cz/publikace/data/2020

 

Informace o jednotlivých typech virových hepatitid také na:
http://www.szu.cz/tema/prevence/hepatitidy-1

 

Světová zdravotnická organizace (WHO) a Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) mají v plánu eliminovat virovou hepatitidu jako nebezpečí pro veřejné zdraví do roku 2030. WHO odhaduje, že na světě žije přes 300 miliónů lidí s chronickou hepatitidou B nebo C, z toho v Evropském regionu 14 miliónů s hepatitidou B a 12 miliónů s hepatitidou C. Každoročně v regionu WHO/Euro zemře přes 107 000 nemocných. Více informací zde: https://www.who.int/campaigns/world-hepatitis-day/2021

Zdroj: szu.cz

Rubriky
Aktuality

Dětské rekreace: KHS zřídila infolinku pro rodiče a organizátory 731 428 577

 

Jižní Čechy jsou regionem, kde se každoročně rekreuje nejvíce dětí ze všech krajů ČR. Do dneška se přihlásilo už více než 33 tisíc dětí, další budou přibývat v průběhu prázdnin. Pro organizátory a rodiče je denně mezi 8 – 16 hodinou v provozu informační linka KHS 731 428 577.

Pobyt většího počtu dětí v přírodě přináší vyšší rizika především alimentárních infekcí, tedy onemocnění přenášených kontaminovaným jídlem nebo vodou. Proto se při kontrolách zaměřujeme hlavně na zdroje pitné vody, podmínky stravování, přípravy jídel a skladování potravin a samozřejmě na ubytování a osobní hygienu. To je klasická náplň naší práce, a k ní se druhým rokem přidávají  protiepidemická opatření a prevence COVID-19. V tuto chvíli máme nahlášeno 283 táborů, z toho je 240 zotavovacích akcí s větším počtem dětí (ZA), a 43 takzvaných jiných podobných akcí (JPA). K dnešku je na rekreaci v kraji přihlášeno 33 114 dětí a víme ze zkušenosti, že jich další stovky v průběhu léta ještě přibydou,“ uvedla ředitelka KHS Jihočeského kraje Kvetoslava Kotrbová.
Plánujeme více než sto kontrol, zatím jich máme za sebou osmnáct. Nezaznamenali jsme závažnější závady ani podněty, nemuseli jsme udělit žádnou sankci anebo ukončit tábor z důvodu pozitivity na COVID-19. Co se týče podezření, řešili jsme případ dítěte na zotavovací akci na Jindřichohradecku, které mělo zvýšenou teplotou, a jeho antigenní test byl pozitivní, ale následný PCR test pozitivitu nepotvrdil. Podobný případ, tedy zvýšenou teplotu a pozitivní antigenní testy, řešíme nyní u čtyř dětí rekreovaných na jiné podobné akci na Strakonicku. Tady čekáme na výsledky PCR vyšetření,“ uvedla ředitelka odboru hygieny dětí a mladistvých KHS Marie Nosková. Kvůli výskytu COVID-19 vloni organizátoři předčasně ukončili konání dvou nenahlášených jiných podobných akcí.

Co řešila KHS v roce 2020:

 • V Jihočeském kraji bylo vloni nahlášeno 282 zotavovacích akcí s 35 339 dětmi, a 91 jiných podobných akcí, kde se rekreovalo 2 811 dětí. Celkem tedy 373 nahlášených akcí, rok předtím to bylo 294 táborů
 • KHS provedla vloni 131 kontrol (111 ZA, 13 JPA a 7 stravovacích zařízení). Nebyl vydán žádný zákaz konání akce, zjištěna byla jedna nenahlášená zotavovací akce
 • Řešila 7 podnětů na podmínky ubytování, osobní hygieny, zdravotní péče nebo stavování. Hygienici na podněty reagují kontrolou na místě, v uplynulém roce nebyl žádný z podnětů shledán jako oprávněný
 • V osmi případech vloni šetřili podezření na COVID-19, potvrdilo se ve dvou případech. Na dalších čtyřech akcích byly zjištěny případy pozitivity po ukončení táborů
 • Pracovníci KHS zjistili 10 závažných hygienických nedostatků na ZA: Ve stravování (zamrazování), ve zdravotní dokumentaci, zdravotním zabezpečení akcí, neprokázání způsobilosti zdravotníka, jednou nebyla splněna ohlašovací povinnost. Na třech zjistili ještě před zahájením nedostatky ve zdrojích pitné vody a bylo nutné použít náhradní zdroj pitné vody do doby odstranění závad
 • Celkem bylo vloni uloženo 9 blokových pokut od tisíce do tří tisíc korun v celkové výši 16 000 korun. Zdárnému průběhu loňské sezóny nepochybně pomohlo i to, že jihočeská KHS zřídila už v květnu pohotovostní informační linku pro organizátory táborů a rodiče, která byla v permanenci i o víkendech a pomohla preventivně odstranit řadu nedorozumění a nedostatků
  Zdroj: kraj-jihocesky.cz
Rubriky
Aktuality

Pro nové zájemce o očkování se otevřela očkovací místa bez nutnosti předchozí registrace

 

Od pondělí 12. července startuje očkování bez předchozí registrace ve dvou pilotních očkovacích centrech, a to v prostorách obchodního centra Westfield Chodov a Hlavního nádraží Praha.

Zájemci o očkování, kteří nejsou prozatím registrovaní na žádný termín, do těchto očkovacích center mohou přijít kdykoliv v rámci jejich otevírací doby. Registrace proběhne až na místě. „Hledáme všechny cesty, jak lidem očkování co nejvíce zpřístupnit a oslovit i ty, kteří zatím o očkování neprojevili zájem. Věříme, že možnost nechat se naočkovat bez předchozí registrace, na základě spontánního rozhodnutí, bude pro lidi motivující,” zdůraznil předseda vlády Andrej Babiš.

„Od pilotního projektu očkovacích center bez registrace si slibujeme, že oslovíme i osoby, pro které je registrace dopředu překážkou. Když se tento koncept osvědčí a bude o očkování bez registrace zájem, jsme připraveni taková centra otevřít i na dalších místech,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V obchodním centru Westfield Chodov pracuje očkovací tým nemocnice IKEM. Provozní doba očkovacího místa na Chodově je v pracovních dnech 10:00-20:00 hodin, o víkendech pak do 19:00 hodin. Očkovací látkou je zde vakcína od společností Pfizer/Biontech, maximální kapacita očkování se pohybuje v řádu stovek lidí za den. Na očkování sem mohou přijít osoby starší 16 let a také samoplátci. „V IKEM máme s organizací, logistikou a samotným očkováním nemalé zkušenosti. Od ledna letošního roku jsme podali téměř 50 tisíc dávek vakcín, očkovali jsme všechny skupiny obyvatel, a proto si troufám říct, že naše týmy se za tu dobu naučily celý proces od administrace až očkování natolik zefektivnit, že trvá jen několik málo minut. Máme připravený skvěle secvičený personál, vyvinuli jsme speciální webové stránky s nepovinnou registrací, která nám urychlí průchod klienta očkovacím centrem, a máme zde v neposlední řadě výjimečnou možnost nabídnout očkování formou „tady a teď“ všem, kterým je tento jednoduchý systém očkování co nejblíž lidem sympatický. Budeme rádi, když si k nám návštěvníci Westfield Chodov najdou cestu a my přispějeme k proočkovanosti české populace,“ řekl Michal Stiborek, ředitel IKEM.

V budově hlavního nádraží Praha zajišťují očkování týmy z FN Bulovka a FN Motol. Otevírací doba je pondělí až neděle 7:00-19:00 hodin. Očkovací látkou je jednodávková vakcína od společnosti Johnson & Johnson. Na očkování sem mohou přijít osoby starší 18 let.

„S ohledem na obrovský zájem veřejnosti ihned po otevření očkovacího místa na Hlavním nádraží jsme se od zítřejšího dne rozhodli rozšířit provozní dobu a posílit očkovací tým. Zájemci o očkování mohou přijít denně v době od 7 do 19 hodin. Počítáme s kapacitou až 700 naočkovaných osob denně,“ řekl v reakci na zájem veřejnosti o očkování ředitel Fakultní nemocnice Bulovka Jan Kvaček.

Na obě očkovací místa mohou přijít všichni, co nejsou nikde registrováni nebo nemají již termín na očkování první nebo druhou dávkou. Lidé, kteří se nechají očkovat na těchto dvou místech, se mohou zúčastnit soutěže. Hlavní výhrou jednou týdně bude iPhone 12, každý den někdo vyhraje tenisky značky Converse a soutěžit se bude i o kupony do distribuční platformy videoher Steam.

„Očkování je jedním z nejvýznamnějších objevů lidstva, které za posledních 200 let dokázalo úplně vymýtit některé nemoci. I v případě covid-19 je jedinou spolehlivou metodou, jak tuto nemoc zcela porazit nebo alespoň potlačit v té míře, aby se stále nevracela,“ doplnil Miloslav Ludvík, ředitel FN Motol.

Očkovací centra jsou v barvách kampaně „Udělejme tečku za koronavirem“, proto stačí následovat žlutou a zelenou barvu.


Odbor komunikace s veřejností
Ing. Gabriela Štěpanyová, ředitelka odboru komunikace a tisková mluvčí, tel.: 224 972 167, e-mail: tisk@mzcr.cz

Zdroj: mzcr.cz

Rubriky
Aktuality

Health Report 2021 – zdraví v ČR (průzkum)

STADA připravuje společně s výzkumnou agenturou Kantar velký průzkum k otázkám zdraví v celé řadě evropských zemí. V letošním roce je poprvé součástí průzkumu také Česká republika. Zpráva zahrnuje data pokrývající 15 evropských zemí a více než 30 tisíc respondentů. Dosud nejobsáhlejší Health Report 2021 se zaměřuje na ústřední zdravotní témata naší doby, jako jsou dopady pandemie a lockdownů na psychické a fyzické zdraví, ale i důvěru v poučení zdravotnického systému nebo změny v nákupním chování v oblasti zdraví.

Prudký nárůst e-commerce je jasným trendem posledních let, který v době uzavření kamenných obchodů logicky dále dramaticky posílil. Téměř 42 % Čechů si v minulém roce objednalo více doplňků stravy online. To představuje téměř dvojnásobek průměru za všechny země v průzkumu. Nejblíže jsou Poláci s 32 %. Více než 42 % Čechů si v minulém roce objednalo dvakrát více doplňků stravy online, než je evropský průměr. V počtu lidí, kteří začali více cvičit, je však ČR téměř na posledním místě.

Pokud by nenastala komplikovaná epidemiologická situace, nadpoloviční většina Čechů by preferovala nákup volně prodejných léků v kamenných obchodech včetně místní lékárny. Nicméně 22 % lidí by si tyto výrobky i tak objednalo v online lékárně, což je opět hodnota vysoko nad průměrem průzkumu (12 %). Třetina Čechů by si za normálních okolností volně prodejné léky online neobjednala. Jejich zdrženlivost k online nákupům výrobků pro zdraví je mnohem nižší než evropský průměr, který je dle Health Report 2021 celých 43 %.

Že by se trendy v oblasti zdraví měly stát součástí životního stylu, si myslí pouze 17 % dotazovaných, což je pod evropským průměrem. Nad průměrem si stojíme také v přesvědčení, že moderní trendy v oblasti zdraví jsou pouze nástrojem lákání peněz od lidí. Myslí si to čtvrtina Čechů. Češi zároveň nadprůměrně důvěřují lékařům (tři čtvrtiny dotázaných) a lékárníkům. K doporučením zdravého životního stylu se však staví spíše vlažně. To s sebou nese trendy jako např. nárůst obezity za dobu pandemie.

Své chování vůči vlastnímu zdraví změnilo v minulém období pouze 14 % Čechů, což je pod evropským průměrem. Naopak téměř polovina populace užívala častěji vitamíny a doplňky stravy. v tom jsou dále pouze Srbové. Češi se také v minulém období více zaměřili na zdravé stravování, o to méně však na na vlastní aktivitu. Česká republika má spolu s Německem, Ruskem a Srbskem nejmenší podíl lidí, kteří začali více cvičit.

Mezi nejprogresivnější národy patří Češi i v dalších elektronických řešeních, lékaře ale potřebují vidět osobně. Online a digitální řešení pro zdraví se neomezuje jen na nakupování v e-shopech. Do online prostředí se přesouvají zdroje informací. Lidé v Česku jsou otevření také dalším moderním řešením. Například 70 % z nich by bylo připraveno využívat elektronickou alternativu příbalových letáků. Více než třetina si myslí, že by to bylo praktičtější a toto řešení by vytvářelo méně zbytečného odpadu.

Zároveň patří Češi mezi nejvíce otevřené národy, co se týká používání zdravotních aplikací na mobilních telefonech. Naopak jen polovina Čechů si dovede představit, že by nahradila návštěvu svého lékaře setkáním po internetu. V tomto jsou lidé u nás konzervativnější než ostatní evropské národy.

Mobilní aplikace pro zdraví Fitify vznikla v České republice. Ve srovnání s evropským průměrem v ČR věří nadprůměrný počet lidí, že mobilní aplikace jim mohou pomoci docílit lepší úrovně digitální komunikace s lékařem. Otázka připravenosti zdravotnického systému na krizové situace, jako je pandemie nakažlivé nemoci, budí ve společnosti velké emoce. Podle průzkumu však 59 % lidí v Česku věří, že v případě podobné epidemiologické situace v budoucnu bychom byli připraveni lépe.

Nosit celý den roušku nebo respirátor není komfortní. Mnozí znají ze svého okolí i z vlastní zkušenosti, jak může vlhké prostředí pod rouškou a vydechování bakterií způsobit potíže. Zajímavé je, že Česko má v evropském průměru jak nejvyšší počet lidí, kteří těmito potížemi trpí, tak zároveň nejnižší počet lidí, kteří se s těmito problémy vůbec nesetkali.

S 18 % lidí, kteří mají v úmyslu udělat všechno, co je v jejich silách, aby podpořili svůj imunitní systém, jsme po Ukrajincích nejodhodlanějším národem v rámci výzkumu, do kterého byly kromě ČR zahrnuty Belgie, Francie, Itálie, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rusko, Španělsko, Srbsko, Švýcarsko, Ukrajina a Velká Británie. Dle TZ

www.mslgroup.com
www.stada.cz

Zdroj: medicina.cz

Rubriky
Aktuality

5 RAD SENIORŮM PRO DOBROU KONDICI


Šedesátka dnes v podstatě není žádný věk a lidé, které označujeme jako seniory, jsou mnohem aktivnější, než tomu bylo v minulosti. Současným trendem pak je, že se chtějí cíleně věnovat pohybu, aby byli v dobré kondici a zůstali co nejdéle soběstační!
„Pro to, aby se lidé i v pozdějším věku věnovali pravidelné pohybové aktivitě, jsou důležité tři věci: především vůle pracovat na své kondici, ochota zapojit se do společného cvičení a silná motivace, proč se hýbat. Podle mých zkušeností cvičí lidé kolem šedesátky hlavně proto, aby byli zdravější, pohyblivější, a tím pádem co nejdéle soběstační. Poslední léta stoupá zájem o speciální hodiny koncipované pro seniorky,“ říká Jitka Hofmannová z Českého svazu aerobiku a fitness FISAF.cz a majitelka Fitness Studia Louny.

Přirozený pohyb je podle odborníků ten nejlepší lék na spoustu zdravotních neduhů. Pro seniory je důležitý přiměřený silový trénink, protože svalová hmota se s věkem přirozeně snižuje, a právě cílený silový trénink může celý proces výrazně zpomalit. Stejně důležité je posílení kardiovaskulárního systému, celkové zpevnění těla, a především získání větší pohyblivosti a ohebnosti, což je ve vyšším věku zdaleka nejdůležitější.

Rada č. 1: Udržet v kondici se dá i doma

Podle odborníků je nejdůležitější, aby si lidé, a tím spíše senioři, dokázali přes den co nejvíce udržet správné držení těla a chodili vzpřímeně. Dalším nenásilným „cvičením“ je pak jakákoliv činnost posilující jemnou motoriku rukou – od čištění příborů po smotávání ponožek. „Možná to zní zvláštně, ale dnes jsou veškeré činnosti tak automatizované, že právě jemná motorika dělá seniorům v poměrně brzkém věku problémy. Z pomůcek doporučuji pořídit si domů overball – není drahý a krásně si s ním procvičíte celé tělo – namasírujete si s ním záda, hýžďové svaly, uvolníte si zápěstí a zlepšíte si i jemnou motoriku,“ radí Jitka Hofmannová.

Rada č. 2: Každý den procházka na čerstvém vzduchu

Pro lidi ve vyšším věku jsou ideální klidné procházky. „Můžete se na ně vydat s přáteli a zakončit je třeba povídáním u kávy, nebo s pejskem, anebo třeba s oblíbenými holemi pro nordic walking, které dodají chůzi ještě větší dynamiku a zároveň jsou spolehlivou oporou. Každý samozřejmě musí přizpůsobit tempo i délku procházky svému zdravotnímu stavu, ale aspoň na chvilku bychom měli všichni každý den vyrazit ven,“ doporučuje Jana Havrdová, prezidentka České komory fitness.

Rada č. 3: Skupinové lekce vybírejte podle instruktora

Při skupinových cvičeních jsou stěžejní osobnost, zkušenosti a vzdělání instruktora. Dnes už existuje mnoho speciálních kurzů zaměřených přímo na roli instruktora cvičení se seniory. „Tyto speciální kurzy pořádáme už několik let a je o ně čím dál větší zájem. Jistě je to i tím, že naše populace stárne, seniorů přibývá, a hlavně u žen se stále zvyšuje povědomí o tom, že pravidelný pohyb je nutnost a je třeba začít s ním včas. Proto narůstá jak zájem samotných seniorů o tato speciální cvičení, tak i zájem o kurzy pro instruktory těchto forem cvičení,“ říká Jana Hubačová ze Školy fitness profesionálů.

Ten, kdo pracuje s touto skupinou, musí přizpůsobit program jejím potřebám. Cvičení například musí probíhat v mírnějším tempu, je třeba přistupovat ke každému individuálně, vědět, kdo má jaké zdravotní problémy, co může, a co už je pro něj nevhodné.

„Důležité je se seniory komunikovat, přistupovat k nim citlivě, empaticky, vhodně se jich ptát na jejich dojmy a pocity ze cvičení – zkrátka psychologická stránka je při tomto druhu cvičení velmi důležitá. Podstatou lekce by pak mělo být zpevňující cvičení, protažení, a především motivace k pravidelnému pohybu. Pro seniory často bývá cvičení radostnou událostí, na kterou se těší, jsou vděčni za čas a péči, které jim instruktor věnuje, a cvičení se pro ně stává smysluplným druhem zábavy – a to je stejně důležité jako pohyb samotný,“ doplňuje Jana Hubačová.

Rada č. 4: Plavání, jóga nebo spinning? Dělejte, co vás baví! 

Vhodným pohybem pro seniory je plavání, které krásně protáhne svaly. Výborná a populární je dnes jóga, která už má svá různá zaměření a každý si v ní tak může najít to své. Vhodná jsou jakákoliv cvičení určená pro seniory – některá jsou poklidnější, ale výjimkou není ani kruhový trénink nebo zapojení míčových her. Zkrátka, každá lekce by měla být vždy pestrá.

„Od určitého věku se už nedoporučuje velké aerobní cvičení, skákání, trampolíny apod. Na druhou stranu – například ženy, které jsou aktivní, mohou vyzkoušet spinning nebo i alpinning, což je nové skupinové cvičení na hudbu na speciálně vyvinutých trenažérech. Mají-li aktivní senioři po boku zkušeného instruktora, který jim dodá odvahu i potřebnou jistotu, brzy a přirozeně se dle svých možností rozpohybují a udělají tak mnoho pro své zdraví. Když totiž lidem dodáte energii a sebevědomí, jsou schopni odcvičit spoustu věcí. Pro seniory považuji za ideální absolvovat aspoň jednou týdně zajímavě a pestře vedenou šedesátiminutovou lekci,“ upřesňuje Jitka Hofmannová.

Rada č. 5: Při bolestech kloubů je třeba zjistit příčinu

Senioři se často domnívají, že nemohou cvičit, protože je bolí klouby. „Samozřejmě, tenhle problém nelze brát na lehkou váhu a zaslouží si odborné vyšetření. Pokud se potvrdí, že se jedná o kloubní onemocnění, stanoví se vhodná léčba, a pak je důležité docházet na speciální rehabilitační cvičení. Mnohdy se ale ukáže, že příčinou bolestivých kloubů jsou právě nezpevněné svaly. Pokud se svalový aparát cvičením posílí a zpevní, často ustane i nepříjemná bolest kloubů,“ uzavírá zkušená instruktorka Jitka Hofmannová.

Škola fitness profesionálů FISAF.cz má více než 20letou praxi s vedením kurzů pro veřejnost i instruktory nejrůznějších forem cvičení. Spolupracuje s největšími kapacitami ve svém oboru. Jako první v ČR jí byla udělena akreditace mezinárodní společnosti Europe Active. Ta představuje nejvyšší možné uznání kvality vzdělávacího systému v oblasti fitness v Evropě a FISAF.cz ji získal pro oblast skupinových cvičení a cvičení pro děti. Školu fitness profesionálů zajišťuje Český svaz aerobiku a fitness FISAF.cz, který patří mezi nejaktivnější sportovní svazy v ČR. Sdružuje na 80 sportovních klubů, 2 500 aktivních členů, každoročně pořádá cca 40 sportovních soutěží a zaštiťuje celorepublikové osvětové projekty Děti na startu a Česko se hýbe. Více na www.fisaf.cz

Zdroj: doktorka.cz

Rubriky
Aktuality

VZP k Světovému dnu dárců krve

Nemocnice v České republice dlouhodobě bijí na poplach a hlásí nedostatek krve. Koronavirová epidemie tento stav ještě zhoršila. Všeobecná zdravotní pojišťovna si je této skutečnosti vědoma, a proto i letos nabízí finanční příspěvek např. na rehabilitační a lázeňské aktivity klientům, kteří bezplatně darují krev. Vloni si pro tento příspěvek došlo 43 372 klientů, o 352 méně než v roce předchozím. VZP uvedená data zveřejňuje při příležitosti Světového dne dárců krve, kterým je 14. červen.

 

Krev má v životě člověka nenahraditelnou úlohu. Zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. Dle Červeného kříže je ale v posledních letech zaznamenáván pokles počtu nově zaevidovaných jejích dárců. V ČR je zhruba 270 tisíc pravidelných dárců, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších odborníků by jich mělo být ještě o 100 až 150 tisíc více. Scházejí zejména mladí dárci ve věku 18–35 let a krevní skupiny A a 0.

Všeobecná zdravotní pojišťovna chápe důležitou roli krve ve zdravotnictví, a tak dlouhodobě podporuje své klienty v rozhodování o jejím darování a odměňuje ty, kteří jsou nejenom dárci krve, ale i plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Příspěvky z fondu prevence na rehabilitační či rekondiční aktivity pro dárce patří již k tradičním benefitům pojišťovny.

V letošním roce 2021 má VZP pro své klienty, kteří bezplatně darují krev, plazmu, krevní destičky a kostní dřeň, připraven příspěvek v celkové výši až 2 500 Kč na rok. Klienti mohou příspěvek čerpat na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. sauna, masáže, plavání apod.) v maximální částce do 1 500 Kč po potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok. Při doložení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok mohou dalších 1 000 Kč z celkové hodnoty příspěvku dočerpat na dentální hygienu či balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci zubního lékaře nebo zubní hygienistky.

VZP nezapomíná ani na neaktivní dárce, držitele ocenění za minimálně 10 bezplatných odběrů krve. Ti mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč za rok na rekondiční či rehabilitační aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může dárce krve získat od společnosti Pojišťovna VZP, a. s., za stanovených podmínek ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Dárcem krve se může stát člověk ve věku od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní, alkoholik a neužíval nitrožilně drogy. Krátkodobě (na určitý čas) jsou vyloučeni ti dárci, kteří se např. nechali tetovat, měli přisáté klíště, nebo po dobrání antibiotik, po prodělání infekce, nemoci, po operaci apod.

Více podrobností o darování krve se můžete dočíst např. na oficiálních webových stránkách Českého červeného kříže či jednotlivých transfuzních pracovišť. Další informace včetně seznamu pracovišť transfuzní služby, kde lze darovat krev, jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Darovat krev je to nejsnazší, co může člověk pro člověka udělat. Tato pomoc je nevyčíslitelná.  Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Rubriky
Aktuality

Mezinárodní den bezpečnosti potravin 2021

 

Světový den bezpečnosti potravin se slaví 7. června.

Vzhledem k celosvětové zátěži chorobami přenášenými potravinami, vyhlásilo v roce 2018 Valné shromáždění Organizace spojených národů (OSN) 7. červen Mezinárodním dnem bezpečnosti potravin. Světová zdravotnická organizace (WHO), společně s Organizací OSN pro výživu a zemědělství (FAO) spolupracují s členskými státy a dalšími příslušnými organizacemi při zvyšování povědomí veřejnosti o této důležité problematice, současně se snahou dále celosvětově zlepšovat bezpečnost potravin a snižovat zátěž způsobenou alimentárními nemocemi.

Úkolem Světového dne bezpečnosti potravin je především:

 • Seznamovat veřejnost s problematikou bezpečnosti potravin
 • Demonstrovat, jak předcházet nemocem z potravin
 • Zlepšovat spolupráci při zajištění bezpečnosti potravin napříč odvětvími, prvovýrobou, výrobou, prodejci, státními a kontrolními organizacemi a spotřebiteli
 • Hledat a podporovat nová řešení a způsoby, jak zajistit větší bezpečnost potravin

Téma pro rok 2021

Letošním tématem Světového dne bezpečnosti potravin je: „Safe food today for a healthy tomorrow“ („Bezpečné potraviny dnes jsou základem pro zdraví v budoucnosti“), které zdůrazňuje, že výroba a konzumace bezpečných potravin má okamžité ale i dlouhodobé výhody pro lidi, životní prostředí i ekonomiku. Poznání systémových vazeb mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin, životním prostředím a ekonomikou nám pomůže naplnit potřeby budoucnosti.


Příručka FAO a WHO

Světové organizace FAO* a WHO** vydali při příležitosti oslav společně příručku:

Jídlo, které jíme, je bezpečné díky úsilí mnoha lidí, od těch, kteří pěstují užitkové rostliny či chovají užitková zvířata, po ty, kteří zemědělské produkty zpracovávají, přepravují, skladují, prodávají, až po ty, co je připravují a podávají. Bezpečné jídlo přispívá ke zdravému životu, zdravé ekonomice, zdravé planetě a zdravé budoucnosti.

Bezpečnost potravin je naším společným úkolem. Používání správných postupů v oblasti bezpečnosti potravin doma a v každodenním životě pomáhá předcházet onemocněním z potravin.

Příručka organizací FAO a WHO má za úkol inspirovat a zapojit co nejvíce lidí a organizací do oslav Světového dne bezpečnosti potravin!

Klíčové body

 • Bez bezpečnosti potravin neexistuje zabezpečení potravinami
  Pokud jídlo není bezpečné, není to jídlo.
 • Bezpečné jídlo je nezbytné pro lidské zdraví a pohodu
  Světová zdravotnická organizace odhaduje, že více než 600 milionů lidí onemocní a 420 000 zemře každý rok na konzumaci potravin kontaminovaných bakteriemi, viry, parazity, toxiny nebo chemikáliemi. Když jídlo není bezpečné, lidé nemohou těžit z jeho nutriční hodnoty.
 • Dnešní investice do bezpečnosti potravin jsou přínosem pro budoucnost
  Osvědčené postupy v celém dodavatelském řetězci zlepšují udržitelnost, minimalizují škody na životním prostředí a množství zemědělských produktů, které musí být vyřazeno. Nebezpečné nebo kontaminované potraviny vedou k ekonomickým ztrátám a plýtvání potravinami.
 • Přístup „Jedno zdraví“ zvyšuje bezpečnost potravin
  Bezpečnost potravin vyžaduje přístup „Jedno zdraví“, který uznává souvislost mezi zdravím lidí, zvířat, rostlin a životním prostředím. Zdraví zvířat a rostlin má zásadní význam pro zemědělství, které produkuje dostatek potravin k nasycení světa. Udržování zdraví zvířat také minimalizuje riziko zoonotických patogenů (choroboplodných organismů, které mohou být přenášeny mezi zvířaty a lidmi) a antimikrobiotických rezistentních organismů.
 • Bezpečnost potravin je založena na vědě
  Pohled na jídlo nebo jeho vůně není spolehlivým způsobem, jak zjistit, zda je bezpečné, proto vědci vyvinuli spolehlivé testy a nástroje. Potravinářští vědci, mikrobiologové, veterináři, lékaři a toxikologové, pomáhají nalézt správné postupy výroby, zpracování, manipulace a přípravy potravin, které jsou nutné k udržení bezpečnosti potravin.
 • FAO a WHO podporují celosvětové úsilí o zajištění bezpečnosti potravin
  Organizace FAO se zabývá otázkami bezpečnosti potravin v celém potravinovém řetězci, zatímco WHO spolupracuje s veřejným zdravotnictvím na snižování zátěže chorob přenášených potravinami. Obě organizace mají společné programy týkající se potravinových standardů (Codex Alimentarius), poskytování vědeckého poradenství (JECFA, JEMRA, JMPR, JEMNU)*** a reakce na mimořádné události (INFOSAN)****.
 • Potravinové normy Codex Alimentarius pomáhají chránit zdraví a usnadňují obchod
  Komise FAO / WHO pro Codex Alimentarius sdružuje odborníky obou organizací a pomáhá vytvořit vědecké mezinárodní standardy, pokyny a kodexy postupů, které pomohou zajistit bezpečnost a kvalitu potravin. Řeší všechny problémy spojené s potravinami: kontaminující látky, hygienické postupy, označování, přísady, inspekce a certifikace, výživu a rezidua veterinárních léčiv a pesticidů.


Bezpečnost potravin v ČR

V České republice se tématem bezpečnosti potravin zabývá Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s dalšími partnery, především Ministerstvem zdravotnictví. V rámci Ministerstva zemědělství tuto problematiku řeší Sekce zemědělství a potravinářství – Odbor bezpečnosti potravin, který odpovídá za řadu aktivit v oblastech posuzování a komunikace o riziku. Odbor bezpečnosti potravin je mimo jiné také kontaktním místem pro komunikaci s Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).

Pro informování široké laické, ale i odborné veřejnosti o celé tématice bezpečnosti potravin slouží webové stránky www.bezpecnostpotravin.cz.
Na webových stránkách bezpecnostpotravin.cz můžete nalézt:


Výtvarná soutěž pro děti

Informační centrum bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství připravilo při příležitosti oslav Mezinárodního dne bezpečnosti potravin výtvarnou soutěž pro děti na téma Světové zdravotnické organizace „5 klíčů k bezpečnému stravování“.

Tento světový den je příležitostí připomenout, že bezpečnost potravin je záležitostí každého z nás.

Zdroj: FAO: http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/world-food-safety-day/en/,
         WHO: https://www.who.int/campaigns/world-food-safety-day/2021.

*FAO – Organizace pro výživu a zemědělství Spojených národů (Food and Agriculture Organization of the United Nations) je specializovaná agentura Organizace spojených národů (OSN) se sídlem v Římě. FAO byla založena 16. října 1945 a tento den je každoročně připomínán jako Mezinárodní den výživy. Více zde

**WHO – Světová zdravotnická organizace (World Health Organization) je agentura OSN s koordinační autoritou v mezinárodním veřejném zdraví. Její centrála sídlí v Ženevě ve Švýcarsku. Organizace byla založena Spojenými národy 7. dubna 1946. Tento den v roce se celosvětově slaví jako Světový den zdraví. Více zde

***
JECFA – The Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives,
JEMRA – The Joint FAO/WHO Expert Meetings on Microbiological Risk Assessment,
JMPR – Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues,
JEMNU – Joint FAO/WHO Expert Meetings on Nutrition,

****INFOSAN – The International Food Safety Authorities Network is a global network of national food safety authorities, managed jointly by FAO and WHO with the secretariat in WHO.

Zdroj: bezpecnostpotravin.cz
Rubriky
Aktuality

Letní ovoce a zelenina osvěží, nasytí a podpoří zdraví

Léto je téměř tady, a tak se možná budete snažit kompenzovat horko kolem sebe, zejména v kuchyni. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je vytvořit osvěžující jídla s využitím sezónního ovoce a zeleniny. Zařazení letních druhů jako jsou meloun, jahody, třešně, ostružiny, sladká kukuřice, papriky nebo cukety dodá vašim pokrmům barvu a chuť. Navíc do sebe dostanete zdraví prospěšnou vlákninu, vitaminy, minerální látky, fytonutrienty, antioxidanty a látky bojující proti zánětům. Využijte letní ovocno-zeleninovou duhu na talíři. Vaše tělo vám poděkuje a možná dokonce uniknete i žáru sporáku.


Letni_ovoce.pdf Letni_ovoce.pdf (526.55 KB 09.06.2021 11:27)

Prof. J.Ruprich a kol., CZVP SZÚ, 9.6.2021

Zdroj: szu.cz

Rubriky
Aktuality

Nová společnost pro zdraví žen

 

Společnost Organon (NYSE: OGN) 3. 6. 2021 slavnostně zahajuje svou činnost jako globální společnost zaměřená na zdraví žen a jejich rodin v oblastech reprodukčního zdraví, srdečních onemocnění, rakoviny prsu, alergií a astmatu. Soustředí se na Českou republiku, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Bulharsko, Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko, Srbsko, Severní Makedonii, Černou Horu, Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Řecko, Kypr a Maltu. Povede ji výkonný ředitel Okan Isikci. Sídlo společnosti bude v Praze.

Vedení společnosti se spojilo s newyorskou akciovou burzou (NYSE) při příležitosti prvního dne aktivního obchodování. Společnost vytvořila „Wall of Voices” (tzv. “zeď hlasů”), multimediální instalaci. Ženy po celém světě jsou tímto vyzvány, aby se chopily „mikrofonu“ a přidaly svůj hlas na digitální „zeď hlasů“ na stránkách HereForHerHealth.com.

Organon (NYSE: OGN) je globální zdravotnická společnost, která vznikla oddělením od společnosti Merck, mimo Spojené státy americké a Kanadu známé jako MSD. Zaměřuje se na zlepšování zdraví žen po celý jejich život. V oblasti zdraví žen společnost disponuje portfoliem více než 60 léčivých přípravků a produktů v celé řadě oblastí. V čele s portfoliem produktů v oblasti reprodukčního zdraví spolu s rozšiřujícím se portfoliem biosimilárních léčiv a stabilní franšízou zavedených léčivých přípravků. Kromě toho společnost usiluje o příležitosti ke spolupráci s biofarmaceutickými inovátory. Společnost má celosvětovou působnost.

www.Organon.com

www.cecgr.com

Zdroj: medicina.cz