Děti milují mobily, ale zvládnou i praktické dovednosti

 

Nejoblíbenější věcí mezi dětmi je mobilní telefon. Desetina z nich tráví na internetu více než pět hodin denně, přesto jich prý polovina zvládne sama rozdělat oheň či zatlouct hřebík
a třetina umí přebalit miminko. Vyplývá to z výsledků projektu ČSÚ Minisčítání 2018.

Nejpopulárnější nadpřirozenou schopností je cestování časem a zastavení času (shodně 20 %), schopnost stát se nesmrtelnými si vybralo 13 % dětí. Přebalit miminko umí třetina žáků, poskytnout první pomoc 47 %, zatlouct hřebík 63 %, rozdělat oheň na ohništi 52 % a 49 % si dovede přišít knoflík.

„Minisčítání ukázalo, jak důležité jsou pro dnešní děti moderní informační technologie. Zajímavé přitom je, že se zároveň polovina z nich považuje za manuálně zručné. Dovedou zacházet s pracovními nástroji a třeba při pobytu v přírodě zvládnou samy rozdělat oheň na tábořišti,“ shrnuje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček závěry projektu, který má rozšířit statistickou gramotnost mezi dětmi a upozornit na blížící se Sčítání lidu, domů a bytů 2021.
Nejoblíbenější věcí je mobil, který by si jako jediný předmět vybralo ze širšího seznamu plných 43 % dětí, 31 % by volilo počítač nebo notebook s internetem. Celkem 11 % dětí tráví denně více než 5 hodin na internetových stránkách nebo na mobilních aplikacích. Žádného blízkého kamaráda nebo kamarádku nemá 6 % dětí, naopak 33 % jich má více než čtyři. Navštívit Austrálii je přáním 9 % dětí, do Severní Ameriky by se rádo podívalo 23 %, po Evropě 17 % a 22 % by s nadšením vyrazilo do vesmíru. Čištění zubů je pro 73 % žáků činností, kterou provádějí dvakrát denně, ovšem 1 % z nich uvedlo, že dentální hygienu zcela zanedbávají.

Děti vědí, kolik stojí jídlo

Ukázalo se také, že děti mají poměrně dobrý přehled o cenách běžných potravin. Celkem 59 % z nich správně uvedlo, že litr polotučného mléka stojí 10 až 20 Kč. Při štědrovečerní večeři vede kuřecí řízek (44 %) nad kaprem (33 %), z toho nejrozšířenější je kuřecí řízek v Ústeckém kraji (65 %). Bezmasé jídlo 24. prosince večeří pouze 2 % dětí, nejvíce z nich ve Zlínském kraji.
„Dozvěděli jsme se, že 41 % dětí nikdy nevidělo dojení krav. Dalších 6 % prý nikdy neslyšelo kukačku a nevidělo včelí úl, a 2 % dětí dokonce nikdy v životě nebyla v lese,“ upozorňuje Helena Koláčková, vedoucí oddělení internetu v odboru vnější komunikace ČSÚ.
Celkem 47 % dětí chodí do školy pěšky, 28 % pak jezdí autobusem a 18 % vozí rodiče autem. Cesta do školy trvá většinou 5 až 15 minut. Nejméně oblíbeným předmětem ve škole je zpěv, který by zrušila pětina dětí. Čeština se umístila na dalším místě, tento předmět by zrušilo 12 % z nich.
Do historicky čtvrtého Minisčítání se zapojilo celkem 26 014 dětí z 1 956 tříd z 386 základních škol a víceletých gymnázií. Přestože zachovává principy standardních statistických šetření, není vzhledem k dobrovolnosti reprezentativní. Vyplňování on-line dotazníku s 19 otázkami probíhalo letos od 1. října do 16. listopadu. Většina respondentů byla ve věku 10 až 15 let. Na webu zveřejněné výsledky umožňují srovnávat data mezi jednotlivými třídami, školami, městy či regiony. Učitelé s nimi mohou pracovat v hodinách prostřednictvím tabulek a grafů v různých formátech. Více ZDEZDE.

Zdroj: statistikaamy.cz
Autor: , tiskový mluvčí

Seminář STOB – workshop Všímavého jedení 19. 1. 2019

19. ledna 2019 pořádá společnost STOB (STop OBezitě) workshop Všímavého jedení – Mindful-eating. Workshop se koná v Thomayerově nemocnici. Lektorem je Tereza Hacová, která má bohaté zahraniční zkušenosti, se jako jedna z mála v České republice zabývá problematikou všímavého jedení. Workshop na téma mindful-eating vám přiblíží nový přístup k terapii nadváhy a obezity s velmi dobrými výsledky ve vztahu k udržení váhy. Využijte příležitost k účasti na tomto semináři s novou metodikou. V rámci dne probereme jak teoretickou část o všímavosti, myšlenkách, emocích a tělesných signálech o jedení, tak si prakticky vyzkoušíme mnoho cvičení, které můžete využívat sami nebo s vašimi klienty. Mindful-eating vám i vašim klientům pomůže stát se labužníkem, jíst to, co si žádá vaše tělo a duše a nebýt otrokem vnějšího prostředí, které vás provokuje k jídlu navíc. Dále vám pomůže si vybírat kvalitní potraviny a vychutnat přesně to množství, které přináší požitek, a nejíst jídlo navíc ze setrvačnosti. Pomocí nahrazování kritizování sebe sama za péči o sebe získáte svobodu od výčitek a strachu z jídla, váhy a vaší postavy.

Počet míst je omezen. Cena semináře je 1 490,- Kč. Více najdete na www.stob.cz/cs/seminare

Centrum v Motole propojuje výzkum epilepsie s klinickou praxí

Ve Fakultní nemocnici v pražském Motole funguje od ledna nové centrum EPIREC propojující výzkum epilepsie s klinickou praxí. V týmech pracují vedle lékařů vědci z 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fyziologického ústavu Akademie věd ČR (AV ČR). Na zpracování poznatků týmů se podílejí i odborníci z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického, sdělila v dnešní tiskové zprávě AV ČR.

Cílem centra jsou experimentální výzkum epilepsie v laboratořích, klinická diagnostika a léčba. S EPIREC spolupracují dvě desítky lékařů a vědců, součástí jsou experimentální a kliničtí epileptologové, radiologové, patologové, molekulární biologové, matematici, bioinženýři, biochemici, farmakologové a další profese.

„Tato spolupráce umožňuje efektivně zohlednit základní mechanismy epilepsie u konkrétního pacienta – včetně těch, u nichž záchvaty přes veškerou snahu při farmakologické léčbě přetrvávají. Naší vizí je kvalitní život bez záchvatů,“ uvedl ředitel Fakultní nemocnice v Motole Miloslav Ludvík.

S centrem se podle děkana 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Vladimíra Komárka otevírá i možnost účastnit se mezinárodních konsorcií pro testování inovativních léčebných postupů. Členové EPIREC spolupracují například s Oxfordskou univerzitou, University College London či univerzitami v Miami, Curychu či Miláně.

Epilepsie je nejčastějším chronickým onemocněním mozku. Projevuje se různými typy záchvatů, například nevnímáním, brněním, třesem, křečemi či bezvědomím. Léčí se antiepileptiky, dodržováním správné životosprávy, případně operativně. V Česku podle AV ČR žije asi 80.000 lidí s epilepsií, každý rok přibývá přibližně 5000 nových případů.

Zdroj: zdravi.euro.cz

 

Jak se preppeři chystají na globální konflikt

O přežití obyvatel v extrémních situacích se zajímá i česká armáda. Uvažuje se o návratu branné výchovy
 Není to náboženská sekta, která se snaží pohnout ostatní k pokání, než nastane soudný den. Ani neočekávají brzký konec světa. Připravují se ale na stav nouze, která vinou jakékoli katastrofy může nastat. Za několik let, příští měsíc nebo třeba zítra.

Když se s nimi dáte do řeči, téměř jistě nebudou mluvit o tom, že mají doma slušné zásoby potravin, že se trénují na přežití v divočině, že u nich v trezoru najdeme nějaké ty zbraně, nebo že si dokonce u domku či na chatě budují podzemní úkryt.

Prepper si musí položit otázku, jaké nebezpečí v oblasti, kde normálně žije, může hrozit.

Říkají si preppeři (podle anglického prepare – připravit) nebo survivalisté (survive – přežít) a dalo by se říci, že jejich činnost vlastně kombinuje oba výrazy. Připravují se totiž na to, aby mohli přežít. Co přežít? Válečný konflikt, globální hospodářskou krizi či rozsáhlý výpadek v dodávkách energie. To nikdo z nich zatím netuší, ale nechtějí, aby je cokoli zaskočilo.

ŠTĚSTÍ PŘIPRAVENÝCH

Pro všechny případy mají preppeři někde po ruce evakuační zavazadlo či spíše batoh, odolný a prostorný, v něm pak náhradní oblečení, nouzovou dávku potravin, lékárničku, základní nástroje a nářadí, lepicí pásku na opravy čehokoli, filtry na vodu, vařič i křesadlo a troud, svítilnu a rádio, pokud možno na nabíjení ručním dynamem, aby se nemuseli spoléhat na baterie, a spoustu dalších drobností, o jejichž užitečnosti pro přežití už vědí své, protože nějaký ten kurz na toto téma mají určitě za sebou.

prepper 2

Být připraven na všechno: To je hlavní heslo moderního preppera

To vše by mělo svému majiteli umožnit v poměrném komfortu vydržet dvaasedmdesát hodin. Bug-out bag, jak se takovému zavazadlu říká, musí pomoci dostat se třeba do budovaného podzemního úkrytu.

PRYČ Z MĚSTA

Kdo četl například Den trifidů Johna Wyndhama, Malevil Roberta Merleho nebo román  Tma  Ondřeje Neffa, určitě bude mít představu, s čím se lidstvo nebo třeba jen zbývající zástupci člověčenstva budou muset potýkat. Takový prepper si ovšem musí položit otázku, jaké nebezpečí v oblasti, kde normálně žije, může hrozit. Je to zemětřesení, ničivá bouře nebo záplavy? O tom by měla vypovídat historie místa. Nebo to bude teroristický útok, válečný konflikt či pád obřího meteoritu? Na to už se odpovídá hůř.

Potenciálně bezpečné místo může ležet ve směru, odkud nebezpečí přichází. Je tedy dobré mít nějaké záložní cíle, nejlépe na více světových stranách.

Dotyčný by měl také vědět, jaké jsou jeho slabiny. To zjistí například na kurzu přežití. Čím víc se toho na něm naučí, tím méně toho bude muset nosit s sebou. Umím rozdělat oheň kdekoli a kdykoli? Proč tedy tahat vařič? Dovedu dobře střílet z luku a vím, jaké rostliny se hodí k jídlu? Tak to se nemusím spoléhat na velké zásoby jídla. Prepper, žijící ve městě, ví, že ho bude v případě katastrofy muset opustit. Potraviny zde padnou v plen mezi prvními žádoucími potřebami a další si může opatřit především mimo zástavbu. Možná má někde připravený spolehlivý úkryt, ale má to jednu chybu – potenciálně bezpečné místo může ležet ve směru, odkud nebezpečí přichází. Je tedy dobré mít nějaké záložní cíle, nejlépe na více světových stranách.

KRYT JAKO ŘEŠENÍ

Dalším důležitým faktorem, který pomůže lépe se vypořádat s nástrahami, je tělesná kondice. Ta určí, jak rychle se budete na přesunu pohybovat, co unesete a jak dlouho to vydržíte. Pochopitelně že větší šance překonat překážky, či dokonce přežít má skupina lidí, kteří se navzájem znají a vědí o sobě, co dovedou a jak reagují ve stresu. V tom případě musíme počítat s tím, že rychlost pochodu se bude řídit tím nejpomalejším.

I u nás je hned několik  firem, které se stavbou útočišť zaobírají. A Česká republika se může dokonce pyšnit tou největší z nich.

Určitě také všichni členové takové skupiny znají místo a čas, kde se v případě nouze sejdou, aby nebylo nutné se sáhodlouze domlouvat telefonem, který ostatně nemusí mít spojení. Kde však bezpečí hledat? Ti, kteří se spoléhají na podzemní úkryt, si musí být vědomi, že je to řešení možná na několik měsíců, nikoli let. Jednou budou muset vyjít ven a v nebezpečném světě se o sebe a své blízké postarat.

I u nás je hned několik  firem, které se stavbou útočišť zaobírají. A Česká republika se může dokonce pyšnit tou největší z nich. Je známa pod názvem Oppidum a její cena se odhaduje na několik miliard korun.

NENÍ TO PARANOIA?

Zdá se vám to trochu paranoidní? Možná, ale slovy klasika to ještě neznamená, že nějaké nebezpečí nehrozí. Hnutí prepperů má vlastně svůj původ v USA, v době studené války, kdy se mnoho Američanů připravovalo na jaderný útok ze strany Sovětského svazu. Když se studená válka zdánlivě ztišila, mnoho lidí na svoje obavy zapomnělo, ale třeba útok z 11. září 2001 nebo řádění hurikánu Katrina možná nebezpečí opět připomněly. Dnes je prepperství v USA rozšířenější, než kdy jindy.

Zájem o připravenost obyvatel na nečekané situace už projevilo i ministerstvo obrany.

Mnozí prodají vše, co mají, a pak si stavějí někde v divočině opevněné farmy, kde s bohatým zbrojním arzenálem hodlají vydržet proti rabujícím tlupám, jiní, ti bohatší, kupují sídla na druhém konci světa. Mají připravený vrtulník s plnou nádrží a čekají. Takové přípravy nejsou nic neobvyklého a potvrzuje to třeba fakt, že když se někdo v Americe dozví, že kupujete jakousi nemovitost na Novém Zélandu, doprovází tuto získanou informaci vědoucím pokývnutím hlavy.

A CO BRANNÁ VÝCHOVA

Prepperství se podle odhadů už dnes věnuje na deset milionů Američanů a jejich počet rychle roste. Ostatně servery tamějších vládních úřadů poskytují informace o tom, jaké nebezpečí může kde hrozit a jak se s ním vypořádat.

I u nás však najdeme hned několik internetových serverů a diskusních fór, které se prepperství věnují. A zájem o připravenost obyvatel na nečekané situace už projevilo i ministerstvo obrany a branná výchova by se mohla jako samostatný povinný předmět stát znovu součástí výuky na základních školách.

foto: Profimedia, zdroj: The Independent, flowee.cz

 

SKUPINOVÁ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Pilates, kondiční cvičení, SM Systém

Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek je vhodné také pro lidi s civilizačními chorobami jako hypertenze, diabetes, osteoporóza, obezita a pro všechny věkové kategorie. Při pochybách o vhodnosti konkrétních cvičebních programů právě pro Vás, je vhodné se poradit se svým lékařem.

KDE CVIČÍME – tělocvična rehabilitačního oddělení kliniky EUC, PK JIH, ulice Matice školské, České Budějovice, přízemí, za výtahy vpravo

KDY CVIČÍME        Středa         15.30 do 16.30            SM systém

Čtvrtek         16.00 do 17.00            Pilates / Kondiční cvičení

CENY obecně – permanentky již od 300,-Kč, jednotlivé vstupy již od 80,-Kč

PILATES je cvičení, které se koncentruje na zpevnění těla, obzvláště na jeho střed,  t.j. břicho a spodní část zad. Pilates klade důraz na správné držení těla, rovnováhu a flexibilitu. Riziko úrazu při cvičení Pilates je mnohem menší, než při jiných typech cvičení.  Koncentrací na dýchání se také výrazně snižuje napětí a stres. Při pravidelném cvičení se celkově zlepšuje kondice jak fyzická, tak i duševní. Je vhodné i pro úplné začátečníky a lidi s nízkou kondicí. K cvičení se používají pružná lana. Tento druh cvičení je vhodný pod vedením zkušeného instruktora i pro pac. s osteoporózou.

KONDIČNÍ CVIČENÍ je zaměřené na zlepšení celkového zdravotního stavu pomocí přiměřeného pohybu. Po lehkém zahřátí, použijeme míče a gumy k posílení a protažení celého těla. Vhodné pro každého, zejména při redukčních programech.

SM SYSTÉM je metoda sloužící k regeneraci a léčbě bolesti zad, vyvinutá MUDr. Smíškem. Základní pomůckou k cvičení jsou elastická pružná lana. Metoda je vhodná zejména jako kompenzační cvičení při sedavém zaměstnání, náročných sportovních činnostech nebo tam, kde dochází k jednostrannému přetěžování některých částí páteře, při osteoporóze a dalších diagnozach. Cvičit lze rovněž pouze v sedu. SM Systém znamená páteř S – stabilní-pevnou a M -mobilní-pohyblivou.

Více informací získáte zde: Diabetologie a obezitologie MUDr. M.Löblová, tel.: 387 730 558

SM Systém – na cvičení se můžete objednávat POUZE TELEFONICKY či sms na čísle 737 121 376. Marie Ticháková, e- mail : tichakova@centrum.cz , Skupina bude mít max. 6 lidí, je třeba se domluvit na hodině dopředu telefonicky, cvičí se v případě dvou cvičících osob.

Pilates/kondiční cvičení:  na čtvrteční cvičení se můžete objednávat   na  tf: – tel.: 777 267 654 (pouze SMS)  ,Štěpánka Novotná,  e-mail: stepanka@novotny.in

Pilates/kondiční cvičení, na čtvrtky je také možné se objednat : Michaela Klimešová , 739 850 605 (pouze SMS), e-mail: m-klimesova@centrum.cz

Čtvrteční hodiny budou kapacitně naplněny cca 10ti cvičícími, je třeba tedy dopředu hodiny rezervovat, aby bylo místo ke cvičení

Veškeré pomůcky a náčiní na cvičení je u nás k dispozici, včetně karimatek a lan na SM systém. Časové omezení permanentky– 2 měsíce

CENY:  Pilates/Kondiční cvičení

1 vstup:80 Kč

            Permanentka

350,-Kč  = 5 hodin x 70 Kč

300,-Kč = 5 hodin x 60 Kč pro pacienty MUDr.Löblové/ doporučení od lékaře

SM Systém

1  vstup: 90 Kč

Permanentka

400,-Kč = 5 hodin x 80 Kč

350,-Kč = 5 hodin x 70 Kč pro pacienty s doporučením od MUDr. Löblové/ lékaře

Výsledky monitoringu dietární expozice v roce 2016/17

Každým rokem publikuje CZVP své výsledky z oblasti monitoringu dietární expozice člověka. I v roce 2018 zveřejnil řadu zajímavých informací, jejichž detaily si můžete prostudovat v detailních materiálech zveřejněných na webu SZÚ. Mimo jiné se můžete dozvědět o historii tohoto dlouhodobého projektu, o expozičních dávkách vybraných organických a anorganických látek, o zjišťování přítomnosti GMO, o obsahu mastných kyselin a soli v tradičních pokrmech rychlého občerstvení, a také o publikacích, které v této souvislosti CZVP zveřejnil. Výsledky jsou veřejné, budeme rádi, pokud je budete citovat ve svých odborných textech.


Pro zájemce o detailní výsledky: sledujte webové stránky Státního zdravotního ústavu.

Zdroj: www.szu.cz

 

Senioři požadují lepší dostupnost zdravotní péče

 

Kvalitní a nejmodernější zdravotní péče je pro seniorskou populaci v některých regionech stále obtížně dostupná. Na mezinárodní odborné konferenci koncem listopadu 2018 s názvem Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů pořádané pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a za účasti premiéra Andreje Babiše se na tom shodli účastníci konference z několika evropských zemí, zástupci českého zdravotnictví a zejména představitelé Rady seniorů ČR, která konferenci pořádala.

„Hlavní náplní konference bylo hodnocení memoranda z roku 2013. Shodli jsme se, že spousta věcí se splnila. Budou se valorizovat platby za státní pojištěnce a díky novele zákona o zdravotním pojištění se rozšířila placená lázeňská péče na 21 dní. Kromě toho začala aktivní podpora preventivních programů pro seniory, parlament například schválil hrazení očkování proti pneumokokům lidem starším 65 let, protože senioři jsou skupinou obyvatel, které nejvíc ohrožuje zápal plic. K tomu došlo od 1. ledna letošního roku, poplatky u lékaře byly zrušeny již dříve,“ řekl na konferenci předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes.

Splnit se však nepodařilo zdaleka vše. Problém je zejména s dostupností zdravotní péče. „V sociální oblasti se pro seniory leccos podařilo, ale ve zdravotní oblasti toho zatím tolik není. Na straně Ministerstva zdravotnictví nám chybí především ucelená strategie zdravotní péče pro seniory. Vítáme iniciativu ministerstva, které konečně zahájilo dialog s praktickými lékaři, doufáme, že přijdou i nějaké reálné kroky. Například kvůli nízkým pravomocím nemohou lékaři předepisovat léky, které by byly potřeba.

Síti praktických lékařů věnovali řečníci na konferenci velkou pozornost. Pokud by totiž tito lékaři získali větší pravomoci, vedlo by to ke snížení náporu na specializovaná pracoviště. Jedním z pozitiv by mohlo být také snížení počtu předepisovaných léků pro konkrétního pacienta, se kterým souvisejí problémy s lékovými interakcemi. „Neustále se mluví o úsporách ve zdravotnictví a o cenách léků. Přitom nejvíc ušetříme, pokud nikdo nepředepíše pacientovi lék, který nepotřebuje. Naopak mu ještě může i škodit, protože už bere jiné léky, které se s tím nově předepsaným nemusí snášet,“ upozornil PhDr. Josef Suchopár, statutární ředitel společnosti DrugAgency. Ve svém příspěvku dále upozornil na to, že senioři jsou skupinou lidí, která je lékovými interakcemi a duplicitami ohrožena nejvíce.

S potřebou získání větších pravomocí praktických lékařů souvisí i to, že dosud nemohou předepisovat moderní léčiva. U seniorské populace jsou nejčastější onemocnění kardiovaskulární a onkologická. „Dostupnost moderní léčby mnohdy není ideální. Například prevence mrtvice je pro seniory velmi důležitá, a proto je nezbytné, aby pro ně byla k dispozici bezpečná a účinná prevence formou antikoagulační léčby,“ řekl Martin Šrámek, primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Kromě zamezení lékovým interakcím je důležitá také posila prevence a povědomí o možnostech současného zdravotnictví na straně pacientů. Podpora prevence by se měla u seniorské populace stát prioritou zdravotního systému. Je zřejmé, že musíme hledat motivační programy pro praktické lékaře, aby svým pacientům aktivně doporučovali očkování. Následná péče o nemocné je totiž mnohem dražší než prevence. Parlament se zabývá implementací takzvané protipadělkové regulace. Rada seniorů zásadně nesouhlasí s tím, aby se měnil dosavadní a osvědčený model distribuce vakcín přes lékaře, protože to povede ke snížení proočkovanosti seniorů. Za velký úspěch naopak Rada seniorů považuje zrušení regulačních poplatků za návštěvu u lékaře, což zdůraznil prof. MUDr. Pavel Kalvach z Rady seniorů ČR.

Dle TZ.

www.rscr.cz

Zdroj: medicina.cz

Nejvíc Čechů loni zemřelo na nemoci oběhové soustavy

 

Nejvíc Čechů loni zemřelo na nemoci oběhové soustavy. Podlehlo jim asi 40 procent zemřelých, asi 49.000 z více než 111.000 všech úmrtí za celý rok. Zatímco u mužů se podíl nemocí srdce a cév meziročně mírně snížil, u žen vzrostl. Od 90. let 20. století se ale tento podíl postupně snižuje. Vyplývá to z dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku.

V 90. letech umíralo na nemoci srdce a cév 57 procent žen a 53 procent mužů. Přes výkyvy v jednotlivých letech se daří jejich počty postupně snižovat, loni to bylo 40 procent mužů a 43 procent žen. Většímu riziku jsou vystaveni diabetici, obézní a lidé s vysokým tlakem či hladinou cholesterolu v krvi.

Nejčastěji Češi umírají na ischemickou chorobu srdeční. Jde o nedokrvování srdečního svalu a postupné odumírání jeho částí. Nejčastější příčinou je kornatění tepen, ukládání tuku do stěn cév a jejich ucpávání. Může být příčinou i srdečního selhání, tedy stavu, kdy srdce nezvládá okysličovat krev. V Česku lékaři zachrání naprostou většinu těch, kteří se po infarktu dostanou do jejich péče. Asi třetina postižených zemře ještě před příjezdem záchranářů.

Léčba pacientů s nemocemi srdce a cév stojí systém veřejného zdravotního pojištění kolem 20 miliard korun ročně. Nejvíc nemocných trpí vysokým krevním tlakem a ischemickou chorobou srdeční.

Podíly úmrtí souvisejících s rakovinou se pohybují kolem čtvrtiny zemřelých mužů i žen v daném roce. Odborníkům se daří některé typy nádorů posouvat ze smrtelných do chronických nemocí. Se zkušeností s rakovinou, kterou se podařilo zastavit nebo vyléčit, tak v Česku žije zhruba půl milionu lidí. Ročně přibývá asi 87.000 pacientů s nádorem.

Ministerstvo zdravotnictví v říjnu představilo svou představu péče o onkologické pacienty, kterým byla rakovina vyléčena a jsou bez příznaků. Pokud bude pacient i lékaři souhlasit, bude moci jeho pravidelná vyšetření dělat praktický lékař podle onkologem vypracovaného plánu. Systém zdravotního pojištění by mohl ušetřit a onkologům se uvolní ruce pro vážnější případy.

„O něco méně četnou skupinou jsou úmrtí v důsledku vnějších příčin smrti, na ty v roce 2017 zemřelo 3800 mužů a 1800 žen, dále pak úmrtí v důsledku nemocí trávicí soustavy, na ty v roce 2017 zemřelo 2700 mužů a 2000 žen,“ uvádí dokument.

Zdroj: zdravi.euro.cz

SENIORSKÁ OBÁLKA – Reflexní červená obálka pomůže jihočeským seniorům v tísni

 

Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše nejstarší spoluobčany. To je hlavním smyslem projektu Seniorská obálka, který v pondělí 26. listopadu odstartoval v Jihočeském kraji. Tiskopis má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví.

Vítanou pomůckou bude obálka i pro složky integrovaného záchranného systému – tedy zdravotnickou záchrannou službu, hasiče a policii. Díky vyplněným údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí a uveden tam bude i kontakt na jeho příbuzné. Potvrdila to Alena Bártíková z ministerstva práce a sociálních věcí, která je krajskou koordinátorkou projektu Seniorská obálka pro jižní Čechy.

Do tiskopisu senioři, třeba i za pomoci příbuzných nebo svého lékaře, vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích – včetně dávkování, a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. „Údaje v reflexní červené plastové obálce by pak měli umístit na viditelném místě v bytě, například na dveřích lednice, či vnitřní straně vchodových dveří. Obálka tak poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc,“ apeluje Bártíková.

Hejtmance Ivaně Stráské, která převzala nad tímto projektem záštitu, se nápad velmi líbí. „Plně koresponduje s jinými projekty kraje, kterými se pravidelně snažíme naše seniory podporovat. Velkou nadhodnotu tady vidím právě v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, kterým by jim měl značně usnadnit práci,“ upřesnila hejtmanka.

Na tom se ostatně shodují i ředitelé krajské záchranné služby, hasičů i policie – Marek Slabý, Lubomír Bureš a Luděk Procházka. „My samozřejmě tuto pomoc kvitujeme a myslím, že ji budou kvitovat i senioři, kteří obálku obdrží. Ne vždycky si člověk vzpomene na to, s čím se léčí, jaké léky bere a jak často či kde má průkaz zdravotní pojišťovny nebo občanský průkaz. Ušetří nám to spoustu času a umožní soustředit se na péči o pacienta,“ uvedl Slabý. „Projekt má naši plnou podporu a to i z toho důvodu, že senioři jsou jednou z cílových skupin naší preventivně výchovné činnosti. Jednoznačně pak pomůže zefektivnit případný zásah všech složek integrovaného záchranného systému, tedy i nás hasičů, v domácnostech, kde senioři žijí,“ naznačil Bureš. „Považujeme to za veliký krok vpřed, neboť se často stane, že zasahujeme na místě první a musíme třeba shánět občanský průkaz či jiné doklady postižené osoby. Nyní budeme vědět, že tyto důležité údaje najdeme v inkriminované obálce právě například na té ledničce, či zevnitř vchodových dveřích,“ dodal Procházka.

Senioři se mohli poprvé s těmito obálkami fyzicky seznámit a získat je v rámci Kulatého stolu Prevence v seniorském věku v Českých Budějovicích v pondělí 26. listopadu. Jejich další distribuce se pak uskuteční ještě v letošním roce v organizacích, jako je třeba Krajská rada seniorů JčK, kluby pro seniory atd. V příštím roce by se měly obdobné kulaté stoly konat v okresních jihočeských městech a s dalšími distribučními místy se počítá například na městských úřadech, v nemocnicích nebo v rámci preventivních programů Policie ČR. Zájemci si mohou také stáhnout Seniorskou obálku z portálu Jihočeského kraje či Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Autoři projektu jsou si vědomi, že pro některé seniory může tento postup být poněkud obtížný. Předpokládají proto, že jim v takovém případě pomůže například rodina.

„Seniorská obálka vznikla pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje Milana Vojty pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví, jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví projektu Politika stárnutí na krajích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ připomněla Bártíková.

V Jihočeském kraji převzala záštitu nad Seniorskou obálkou hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Na projektu spolupracovali odborníci z těchto organizací: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Krajský úřad Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Stáhnou si ji můžete i zde:

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/45-seniorska-obalka-pomuze-v-tisni-nebo-ohrozeni-zdravi-a-zivota.html

 

Rezorty zdravotnictví a školství spolupracují v rámci strategie Zdraví 2020 na podpoře pohybové aktivity dětí ve školách

Zhruba 80 % dětí v ČR má nedostatek pohybové aktivity. Ministerstvo zdravotnictví se proto ve spolupráci s resortem školství zaměřuje na podporu pohybu dětí ve školách v rámci akčního plánu Národní strategie Zdraví 2020. „Každodenní pohybová a sportovní aktivita je klíčová z hlediska zdravého životního stylu a její nedostatek způsobuje vážné zdravotní komplikace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V ČR za poslední dekádu alarmujícím způsobem vzrostl výskyt onemocnění souvisejících s nezdravým životním stylem jako je Diabetes Mellitus 2. typu (cca 900 tis. pacientů), kardiovaskulární onemocnění, rakovina tlustého střeva nebo obezita, kterou trpí až 20% dospělých. Všechna tato onemocnění, která souvisí s pasivním životním stylem, způsobují ve zdravotnickém systému zásadní ztráty, které by jinak mohly být vynaloženy na kvalitnější zdravotní péči například u vážně nemocných dětí. „Právě děti jsou pro ministerstvo zdravotnictví klíčovou cílovou skupinou z hlediska prevence, protože návyky, které si vytváříme v dětství a dospívání, nás provází celý život. Zhruba 80 % dětí v ČR má přitom nedostatek pohybové aktivity, většina dětí zároveň tráví příliš mnoho času u televize a počítače, což velmi často přináší problémy i s nadváhou,vysvětlil ministr Vojtěch.

Z posledních výsledků největší výzkumné studie o životním stylu mladé generace (HBSC) vyplývá, že počet dětí trpících nadváhou nebo obezitou se od roku 1998 u chlapců téměř zdvoj a půl násobil, u dívek je výskyt nadváhy a obezity přibližně 2x vyšší. Negativní trendy ve výskytu nadváhy a obezity u dětí se u nás na rozdíl od zemí západní Evropy nedaří zastavit.

Ministerstvo zdravotnictví proto v této souvislosti pracuje na Akčním plánu se zaměřením na podporu pohybové aktivity v rámci Národní strategie Zdraví 2020. „Plán definuje několik opatření, které by situaci měly zlepšit. Jde zejména o zavedení aktivních přestávek, navýšení počtu hodin pohybu ve školách, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru, podpora strategického plánování obcí v oblasti sportu a zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím národního portálu zaměřeného na podporu pohybu,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová s tím, že je zde klíčová spolupráce s resortem školství.

V rámci škol jsou pohybové aktivity dětí jako zdravotní prevence a rozvoj vztahu k pohybovým aktivitám řešeny jak na školách, tak ve sportovních klubech. Ministerstvo školství letos podpořilo více než půl milionu dětí v celkem čtyřech tisícovkách klubů částkou blížící se miliardě korun. „Zájem o program Můj klub roste. V roce 2019 se registrovalo téměř šest tisíc klubů, které sdružují 712 tisíc dětí a mládeže. Ministerstvo školství je v následujícím roce připraveno rozdělit 1,4 miliardy korun,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Dalším programem, kterým chce ministerstvo „rozpohybovat“ děti a mládež je Hodina pohybu navíc, který probíhá ve školách a ve školních družinách. „Na podzim tohoto roku byl tento program po dvouletém ověřování spuštěn a přihlásilo se do něj téměř 300 škol. Na rok 2019 už je ale přihlášených 900, což ve výsledku znamená zapojení až 50 tisíc dětí,“ doplnil náměstek ministra školství pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Aktivity ministerstvem zdravotnictví a školství ocenili vrcholoví sportovci Šárka Kašpárková a Tomáš Verner, kteří v rámci své práce motivují děti ke sportu. „Jsem ráda za dnešní akci, protože je vidět, že se ve sportu blýská na lepší časy a ministerstva mají konečně jasnou koncepci. Kdyby systém fungoval už dříve, tak jsme tady dnes vlastně nemuseli být,“ zhodnotila situaci olympionička Šárka Kašpárková. „V podpoře pravidelného sportování dětí vidím velký potenciál, jak pro budoucí zdraví našeho celého národa, tak pro budoucnost českého vrcholového sportu,“ dodal k jejím slovům krasobruslař Tomáš Verner.

 Zdroj: mzcr.cz

Odbor komunikace s veřejností MZ

tisk@mzcr.cz

1 2 3 4 86