Informace o studii GYTS 2016

V dubnu 2016 bude Národní síť podpory zdraví  zajišťovat sběr dat pro mezinárodní studii o kouření tabákových výrobků u českých školáků – Global Youth Tobacco Survey.  Studie byla vyvinuta Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Centrem pro kontrolu nemocí a prevenci (CDC, USA) a v České republice je jejím garantem Státní zdravotní ústav Praha a hlavní koordinátorkou MUDr. Hana Sovinová. V roce 2016 se jedná již o čtvrtý běh této studie. Výsledky studie slouží pro přípravu komplexních preventivních programů pro omezování kuřáctví u dětí a mládeže.

Studie proběhne v 50ti českých školách u dětí v 7. a 9. třídách (resp. v sekundách a kvartách víceletých gymnázií) a pro školu je zcela nenáročná. Školy byly vybrány systémem náhodného výběru, studie se uskuteční ve školách všech krajů ČR. Děti ve třídách vyplní dotazník, dotazník vyplňuje také škola. Vyplnění dotazníku zabere cca jednu vyučovací hodinu. Dotazníky jsou anonymní, děti neuvádí své jméno, neprovádíme žádná další tělesná měření nebo jiná vyšetření dětí. Získané dotazníky se zasílají k vyhodnocení ze všech škol současně. Metodika studie neumožňuje získat výsledky za třídu nebo školu. Rodiče jsou o průzkumu informování formou dopisu.

Účast ve studii je dobrovolná. Pokud ale mají výsledky odpovídat realitě, je potřeba dosáhnout co nejvyššího počtu účastníků, optimálně 95% dětí ve vybraných třídách. Všechny vybrané školy již byly osloveny prostřednictvím MŠMT, v březnu je budou kontaktovat naši tazatelé a v dubnu by měl v každé škole proběhnout sběr dat. Protože se dotazníky zpracovávají ze všech zúčastněných zemí světa současně, výsledky studie budou k dispozici nejdříve v průběhu příštího roku. Prozatím poslední šetření proběhlo v roce 2011 a jeho výsledky jsou k dispozici na:

GYTS 2011 výsledky

Fakta ze studie naleznete také v publikaci Tabák a alkohol v České republice (Sovinová, Csémy, Státní zdravotní ústav 2013).
V Jihočeském kraji byly vybrány 2 školy (Písek a Vodňany).

 

Návod na zdraví v Českém rozhlase České Budějovice

NÁVOD NA ZDRAVÍ můžete zažít živě.

Přijďte ve čtvrtek 3. března v 17 hodin do činoherního studia Českého rozhlasu České Budějovice v ulici U Tří lvů. S výživovým poradcem Davidem Kimmerem a trenérem Lukášem Martinkem ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity si můžete popovídat o tom, jak změnit svůj životní styl a ochránit zdraví. Na besedě se dozvíte, co přinese do vašeho života pohyb, jakému sportu se můžete věnovat i ve vyšším věku. Poradíme, které potraviny zařadit do jídelníčku, aby vám bylo lépe. Také si budete moci vyzkoušet cvičební pomůcky, které vám od prvního dílu pořadu Návod na zdraví představuje ČRO – cvičební gumy, kolo, Bossu, overball. Uvidíte, že je snadné cvičit doma a zkusíte si jednoduché cviky, které vám můžou změnit život.

Odborníci z Centra prevence civilizačních chorob vám také změří tlak, změří tělesný tuk a vypočítají BMI.

Návod na zdraví ve čtvrtek 3. března v 17 hodin v Českém rozhlase U Tří lvů. Těší se na vás David Kimmer, Lukáš Martinek a redaktorka Českého rozhlasu Mária Pfeiferová.

Srdce v dlaních

Speciální očkovací program pro dobrovolníky ve zdravotnictví

Dobrovolníci ve zdravotnictví mohou nyní získat až 1 600 Kč na očkovací látku proti hepatitidě

Příspěvek je určen osobám ve věku od 15, resp. 18 let, které jsou pojištěné u VZP, jsou členy Klubu pevného zdraví a ve svém volném čase se bez nároku na finanční odměnu věnují dobrovolnické činnosti ve zdravotnickém zařízení (dobrovolník musí být veden v evidenci dobrovolnického programu realizovaného u poskytovatele zdravotních služeb).
http://www.mzcr.cz/…/dobrovolnik-ve-zdravotnictvi_2921_3.ht…

Zdroj: MZCR

Výzva hlavního hygienika: solme s rozumem

Výzva Hlavního hygienika ČR

Nadbytek soli je jedním ze zásadních faktorů pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravotních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové příhody, srdeční infarkty či osteoporóza. Konkrétní příklady z ostatních zemí EU ukazují, že při spolupráci napříč celou společností je možné příjem soli v populaci postupně snižovat. Vzhledem k tomu, že současný příjem soli v České republice trojnásobně převyšuje doporučený optimální denní příjem a sůl nadměrně konzumují také děti, obracím se s výzvou k nastartování a následnému rozvoji soustavných aktivit na podporu zdraví a prevenci nemocí v oblasti snížení konzumace soli. Co pro to mohou jednotlivé subjekty udělat?

• Školy a školská zařízení (jídelny, bufety, automaty): – posilujte schopnosti dětí při výběru a nakládání s potravinami, včetně hodin vaření; – zařaďte do vyučovacích hodin v prvouce, chemii nebo biologii informaci o maximálním doporučeném příjmu soli 5 g denně a potravinách, které jí obsahují nejvíce; – jděte příkladem, odstraňte v jídelnách slánky ze stolů (i u dospělých strávníků); – omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin; – čtěte obaly výrobků, kolik % soli obsahují, abyste nekupovali jen „drahou sůl“ (např. směsi sušené zeleniny); – nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami; – kontrolujte obsah soli v potravinách nabízených dětem ve školním bufetu nebo automatu; – informujte na třídních schůzkách o tom, že jste se připojili k výzvě MZ a o rizicích nadměrného solení.

• Restaurace, fast-foody, provozovny hromadného stravování, jídelny ve zdravotnických zařízeních a zařízeních sociální péče: – omezte obsah soli v nabízených pokrmech; – vždy aktivně nabízejte i nesolenou/méně slanou variantu; – omezte používání předpřipravených ingrediencí a směsí, vařte z čerstvých surovin; – nahrazujte sůl jinými přísadami, bylinkami; – prezentujte, jak se snažíte sůl snižovat a jaké jsou v této oblasti vaše dlouhodobé plány; – nabízejte vedle pitné vody více variant neslazených nápojů. • Výrobci potravin: – zapojte se do kampaně, podporujte snižování soli v potravinách změnou receptur; – formulujte v této oblasti vlastní závazky a staňte se tak hnacím motorem změn.

• Rodiny s dětmi: – věnujte čas přípravě domácích pokrmů; – vařte se svými dětmi; – vařte z čerstvých surovin; – omezte při vaření a jídle sůl, nahrazujte ji jinými přísadami, bylinkami. • Každý z nás: – naučme se vyčíst obsah soli/sodíku z obalů potravin; – mysleme na svoje stravování a udělejme si čas na přípravu jídla; – nekupujme pečivo posypané solí; – v restauraci žádejme méně slaná jídla.

K výzvě se připojte na www.mene-solit.cz.

Zdroj: MZ MUDr. Vladimír Valenta, PhD.  hlavní hygienik ČR

Očkování z dětství v dospělosti už nechrání

Česko má už sedm let očkovací kalendář také pro dospělé, jeho doporučeními se ale řídí málo lidí, postěžoval si vedoucí katedry epidemiologie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové profesor Roman Chlíbek.

Dospělí Češi a Češky podceňují svoji ochranu očkováním. Až na některé odpůrce dávají své děti očkovat podle očkovacího kalendáře.

„Očkování v dětství není celoživotní, v dospělosti už nechrání. Dětské infekce se přitom mohou objevit i u dospělých, zvláště u seniorů,“ řekl Chlíbek. S věkem totiž klesá imunita. Zatímco mezi 20. a 30. rokem je imunitní odpověď organismu vysoká a výskyt infekčních nemocí naopak nejnižší, obranyschopnost šedesátníka se dá podle profesora srovnat s obranyschopností kojenců.

Dospělí podle něj ale nevnímají vakcinaci jako samozřejmou součást péče o své zdraví. S přechodem od pediatra k praktickému lékaři jich řada přestává docházet na pravidelnou prevenci, takže jim lékař ani vakcinaci nemůže nabídnout. K lékaři jdou jen se závažnějšími obtížemi. Někteří by o očkování zájem i měli, odradí je ale to, že řadu vakcín si musejí zaplatit sami, řekl Chlíbek, vědecký sekretář České vakcinologické společnosti.

Podle něj má pro zdravé dospělé smysl dát se nově očkovat či přeočkovat proti nemocem, kde očkování bylo zahájeno v dětství. Druhá kategorie jsou senioři od 65 let věku, kteří jsou kvůli poklesu imunity ve větším riziku infekcí, včetně závažných komplikací a úmrtí. Očkování je doporučeno také chronicky nemocným lidem, zdravotní pojišťovny jim řadu vakcín hradí.

Každý by si podle Chlíbka rozhodně měl hlídat přeočkování proti tetanu po deseti až 15 letech, od 60 let věku by lidé měli být přeočkováni každých deset let. „Určitě je vhodné se jednou za život nechat přeočkovat proti černému kašli, zvláště jsou-li v rodině malé děti, protože výskyt této infekce stoupá,“ řekl. Od neočkovaných dospělých se totiž mohou nakazit kojenci v době, než nastoupí plná ochrana z jejich očkování.

Na ochranu novorozenců se nově očkují těhotné v poslední třetině gravidity proti černému kašli a chřipce. Aktivisté to odmítají, podle nich vakcíny škodí nenarozenému dítěti. Podle Chlíbka ale studie potvrdily přínos očkování pro matku i dítě.

K dalším očkováním v dospělém věku profesor doplnil, že kdo nebyl očkovaný v dětství proti žloutence C a B, měl by si ho doplnit, hodí se mu to i pro cestování. „Samostatnou kapitolou je očkování proti klíšťové encefalitidě, máme nejvyšší výskyt v Evropě, a s narůstajícím věkem narůstá závažnost průběhu i komplikací,“ řekl. Světová zdravotnická organizace doporučuje pro seniory také očkování proti pneumokokům, zdravotní pojišťovnu levnější variantu plně hradí.

V dospělosti lze očkovat minimálně proti 15 nemocem

žloutenka A
žloutenka B
plané neštovice
tetanus
černý (dávivý) kašel
chřipka
pneumokoková onemocnění (zápal plic)
rakovina děložního čípku (virus HPV)
vzteklina
klíšťový zánět mozku
spalničky
meningokokové onemocnění
příušnice
zarděnky
záškrt

Zdroj: Česká vakcinologická společnost

ČTK

 

Lidé si ve zdravotnictví nejčastěji stěžují na kvalitu služeb. Ombudsman proto vydal manuál

 

Nejčastěji si pacienti stěžují na kvalitu zdravotních služeb. Vyplynulo to ze zkušeností bezplatné poradny Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, kde tyto podněty tvořily 47 procent. Kancelář nyní vydala Manuál zdravotnického práva, který pomůže pacientům i zdravotníkům hájit jejich práva
ČTK to sdělil zakladatel kanceláře Martin Jan Stránský. Poradna poskytla loni 400 bezplatných poradenství. Kancelář nyní vydala Manuál zdravotnického práva, který pomůže pacientům i zdravotníkům hájit jejich práva. Dostupný je na www.ombudsmanprozdravi.cz.

„Pacienti si nejčastěji stěžují na zanedbání či neposkytnutí péče, jsou nespokojeni s léčebnými postupy a etickým přístupem lékaře či sestry. Mluví také o diskriminaci kvůli věku či zdravotnímu stavu a o tom, že byli nuceni připlatit si na nadstandard,“ uvedl Stránský.

Dalších 24 procent pacientů, kteří se loni na poradnu obrátili, žádalo bezplatné poradenství v situaci, kdy je zklamal nepřehledný zdravotnický systém, nebo kdy neznali v dané situaci svá práva. Téměř sedm procent lidí mělo problém kvůli zdravotnické dokumentaci – nemohli do ní nahlédnout, i když ze zákona měli na to právo. Pacienti, kteří do dokumentace nahlédli, uváděli, že údaje byly neúplné či nepravdivé.

Sedm procent pacientů se chtělo poradit o možnosti přiznání invalidity či příspěvku na péči. Šest procent dotazů bylo od zdravotníků. Zbytek tvořily dotazy a podněty související se spory se zdravotní pojišťovnou či omezením svéprávnosti, uvedl Stránský. Doplnil, že kancelář do konce února vydá příručku pro zdravotníky s názvem Vztah s lékařem.

V Manuálu zdravotnického práva najdou lidé například informace, jak zacházet se zdravotnickou dokumentací, kterou vede jejich lékař. Dozvědí se, co je to informovaný souhlas, kdo ho má s pacientem uzavřít, jak má vypadat a kdy není nutný. Manuál jim pomůže vyznat se v nabídce nadstandardu i v tom, zda je oprávněná. Jedna kapitola se věnuje také řešení nespokojenosti s léčbou či chováním zdravotnického personálu.

„Drtivá většina stížností, které Kancelář Ombudsmana pro zdraví řeší, vychází z nevhodně nastaveného vztahu mezi lékaři a pacienty. Ještě jsme si nezvykli na to, že jde o partnerský vztah, v němž mají obě strany svá práva a povinnosti,“ dodal Stránský.

Zdroj: ČTK

 

Maraton s roztroušenou sklerozou MARS

Unie ROSKA České Budějovice pořádá 4. – 5. března 2016 v Mateřském centru Máj maraton s roztroušenou sklerozou MARS.mars V rámci cvičení na MARSU se uskuteční i autogramiáda s hokejisty HC Motor ČB. Záštitu nad akcí převzal hejtman Jihočeského kraje Jiří Zimola a 1. námestkyně hejtmana Ivana Stráská.
Startovné je dobrovolné a výtěžek bude použit na rekondiční cvičení pacientů s roztroušenou sklerózou.

Palmový olej a zdraví

V posledních týdnech se zvýšil počet dotazů týkajících se „palmového oleje“ a vlivu na zdraví spotřebitele. Diskuse není nová, souvisí se zvyšující se produkcí, která zasahuje pralesy v Indonésii a Malajsii. V boji proti ekologickým problémům se velmi často diskutuje či využívá otázka vlivu na zdraví. Vzhledem k mnoha zavádějícím informacím nabízíme několik upřesnění, která by mohla pomoci v orientaci všem zájemcům o tuto problematiku. K problematice se již vyjádřil i ministr zemědělství s poukazem, že „palmový olej“ nelze primárně spojovat se zdravotními riziky. S tímto tvrzením nelze než souhlasit.


Je dobré si nejprve definovat, co to „palmový olej“ vlastně je (např.https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmov%C3%BD_olej). Obvykle se pod tímto pojmem rozumí olej lisovaný z plodů palmy (Elaeis Guineensis), který by neměl být zaměňován za „palmojádrový olej“ téže palmy, ovšem je získáván pouze se semen. Je to důležité, protože získaný olej se liší ve svém složení. Palmový olej obsahuje obvykle okolo 50% nasycených mastných kyselin (SFA), z toho asi 44% kys. palmitové, 5% kys. stearové a 1% kys. myristové. Zhruba 39% jsou mono-nenasycené mastné kyseliny (MUFA) a asi 10% poly-nenasycených mastných kyselin (PUFA). Surový palmový olej je poměrně bohatým zdrojem antioxidačních látek, karotenů (má červenou barvu). Protože má vyšší obsah SFA, je preferován při smažení, protože je stabilnější při vyšší teplotě než oleje s vyšším obsahem MUFA a PUFA. Jeho hlavním „problémem“ ale je nízká cena, která jej předurčuje jako surovinu do mnoha potravin na našem trhu. Podle informací MZe se do ČR dováží asi 16 tisíc tun palmového oleje ročně, ale není započítán ten již použitý do dovážených potravin.

„Palmojádrový olej“ (např. https://cs.wikipedia.org/wiki/Palmoj%C3%A1drov%C3%BD_olej)  je jiný – obsahuje až 82% SFA, z toho 48% kys. laurové, 16% kys. myristové a pouze asi 8% kys. palmitové. Dále obsahuje asi 15 MUFA a asi 3% PUFA.

Na poněkud podivnou, často kladenou otázku, „kolik palmového oleje tedy můžeme denně zkonzumovat, vzhledem k výživovým doporučením“, bychom mohli lehce výpočtem stanovit, že pokud by v denní dietě o energetické hodnotě cca 2000 kcal (odpovídá potřebě ženy nebo starších dětí při nižší pohybové aktivitě) nemělo být více než 10% energie ze SFA ( 1g SFA = 9kcal),  jak doporučuje WHO (2003), pak by to představovalo (při 50% obsahu SFA v palmovém oleji) maximální hodnotu asi 2000 / 10 / 9 / 0,5 = 44 g palmového oleje / osobu / den. Pro úplnost uveďme také informaci, že celkový energetický přívod z tuků by měl být v průměru asi 30%. SFA by neměly překročit 1/3 z celkového přívodu MK (tuků).

Podivná je tato otázka proto, že rozhodně nemůžeme žít pouze z přívodu tuků z palmového oleje. V dietě potřebujeme mít zasoupeno mnoho potravin, které svou pestrostí nabízejí organizmu řadu dalších významných nutričních látek (včetně těch rozpusných v tucích).

Za zásadní můžeme proto považovat otázku celkového dietárního přívodu mastných kyselin. V tomto směru jsme zatím dost smutní. Data pocházející z dřívějších analýz CZVP SZÚ v rámci dietárního monitoringu (MZSO) totiž signalizují, že střední (P50) přívod SFA je vyšší – ne 33% z energie tuku, ale 43%. Velmi malý je pořád podíl středního přívodu PUFA, asi 17% z tuku a ne žádoucích 18 – 33%. Z těchto dat plyne i poměrně vysoký střední přívod MUFA – 40%, nikoli jen asi 33%. Často diskutovaný přívod trans-mastných kyselin (TFA) je pro střed populace (P50) relativně pozitivní. Pokud by přívod energie z TFA měl být < 1%, pak by při 30% energie z tuku nemělo být více než 3% z TFA (pozn. v návrhu limitů pro TFA je obvykle max.2% TFA z tuků). Střední přívod je přes 1% tedy ještě přijatelný. 5% populace (P95) je ale nad touto žádoucí mezí. Pro úplnost dodejme, že palmový olej není zdrojem TFA.

Tento pohled je samozřejmě velmi zobecňující, jednotlivé populační skupiny se mezi sebou liší. Pro hrubou orientaci „jak na tom jsme v ČR“ to ale poskytuje dost jasný obrázek. Je asi co zlepšovat. K popisu situace musíme ale ze SZÚ dodat, že tyto výsledky jsou už z minulého desetiletí. Nové k dispozici nejsou, protože nejsou zatím prostředky na novou národní studii individuální spotřeby potravin. Tato studie byla naplánována v rámci programu „Strategie zdraví 2020“. Snad se na ni tedy najdou potřebné prostředky.

Zdroj: J.Ruprich, CZVP, 15.2.2016  www.szu.cz

 

Moje zdravá svačinka – soutěž pro školy a zařízení pro děti ve vyloučených lokalitách

Státní zdravotní ústav vyhlašuje výtvarnou soutěž pro děti Moje zdravá svačinka. Soutěž je určena pro všechny děti ze základních, speciálních nebo praktických škol, pro děti z mateřských školek nebo předškolních klubů a dalších zařízení, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách.

Cílem soutěže  je motivovat děti a jejich prostřednictvím rodiče k přípravě správné školní svačiny. Je prokázáno, že pokud dítě ráno snídá a  během dopoledne svačí, lépe se soustředí a méně se unaví.

Rady jídelnám a rodičům, jak mají dětem připravit chutnou a nutričně vyváženou svačinu najdete v publikaci, kterou si můžete stáhnout na http://www.szu.cz/zdrava-skolni-svacina.
Sledujte facebook Centra podpory veřejného zdraví:
https://www.facebook.com/CentrumPodporyVerejnehoZdravi/

Uzávěrka soutěže 31. 5. 2016

Zdroj: www.szu.cz

VZP dává příspěvek na dentální hygienu

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna zaznamenává obrovský zájem o nový příspěvek na dentální hygienu. Od začátku roku o něj požádalo 23 340 klientů a pojišťovna jim vyplatila více než 19,3 milionu korun. Aby nemusela vyplácení příspěvku zastavit, navýšila VZP už jednou na konci ledna rozpočet na tento benefit. Z plánovaných šesti milionů se tak stalo 20 milionů korun. I tato částka však už byla téměř komplet vyčerpána. VZP proto nyní – ve snaze maximálně vyjít vstříc svým pojištěncům – plánuje další navýšení rozpočtu tak, aby mohl být oblíbený benefit proplácen co nejdéle.

Průměrná výše příspěvku, který klienti VZP na dentální hygienu čerpají, činila od začátku roku 824 korun (maximální výše může být až 1 000 Kč). Každý pracovní den si ho zatím z poboček pojišťovny odneslo v průměru 729 lidí. Největší zájem byl ve středu 4. února, kdy celkem vyplacená částka přesáhla 1,5 milionu korun.

Nečekaně rychle rostoucí zájem s sebou bohužel v těchto dnech přináší pro žadatele drobné provozní komplikace. Navýšení rozpočtu musí schválit správní rada pojišťovny, jejíž jednání je naplánováno na 29. února. Dalším zájemcům proto bude možné příspěvek na dentální hygienu vyplatit až po tomto termínu. Nemusí se však obávat, že by o peníze přišli – jde skutečně pouze o dočasný provozní problém a stačí, když si příspěvek přijdou vyzvednout až na začátku března.

Na jakou částku bude rozpočet na dentální hygienu správní radou navýšen, nelze předjímat. Management pojišťovny vypracuje do té doby analýzu účelnosti vyplácení příspěvku. Zároveň se pokusí konkretizovat doposud neověřené poznatky, podle nichž příspěvek mohl být v některých případech využíván v rozporu s pravidly stanovenými pro jeho čerpání. To vše může mít vliv na rozhodnutí správní rady, která má ve věci konečné slovo. V zájmu VZP každopádně je, aby žádaný benefit mohlo využít tolik jejích poctivých klientů, kolik ekonomické možnosti dovolí.

TZ: Mgr. Oldřich Tichý,vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

www.vzp.cz

1 2