NABÍDKA PRO PEDAGOGY – VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI HIV/AIDS

Akreditovaný vzdělávací seminář pro pedagogy zaměřený na prevenci HIV/AIDS a ostatní pohlavně přenosné infekce. POŘÁDÁ STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV V PRAZE
Stručný obsah vzdělávací akce: teorie, zkušenosti, příklady dobré praxe
současná epidemiologická situace v oblasti HIV/AIDS v České republice a ve světě,prevence HIV/AIDS,testy na HIV, kdy a kde lze test provést
zkušenosti z internetové poradny a zkušenosti z bezplatné Národní linky pomoci AIDS,prevence pohlavně přenosných onemocnění (syfilis, chlamydie, kapavka, hepatitidy),zkušenosti s prevencí HIV/AIDS na základních a středních školách
představení interaktivního preventivního programu „Hrou proti AIDS“
zkušenosti pedagoga při výuce sexuální výchovy, prevence HIV/AIDS a PPN
Přednášející:
MUDr. H. Zákoucká, RNDr. V. Němeček, CSc., MUDr. D. Stehlíková,
PhDr. R. Staňková, J. Stupka, DiS., PaedDr. P. Petrnoušek

Vhodné pro pedagogy ze základních, speciálních, odborných, praktických a středních škol vyučujících: občanskou výchovu, výchovu ke zdraví, výchovu k rodičovství, přírodopis, sexuální výchovu dle příslušných rámcových vzdělávacích plánů jednotlivých škol.
Kvalifikační předpoklady:
Pedagogičtí pracovníci, metodici prevence, asistenti
Místo konání akce:
Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48/49, Praha 10 Vinohrady, budova číslo 25, přízemí, místnost číslo 5
Termín: 1. 12. 2011 od 10, 00 hodin
Odborný garant:
Doc. PhDr. V. Kebza, CSc., MUDr. V. Kernová
Vedoucí akce: Jiří Stupka, DiS.
Kontaktní osoba:
Jiří Stupka, DiS., tel.: 2 6708 2475, 731 571 330, e-mail: jiri.stupka@szu.cz
Účastnický poplatek: 340,- Kč
Hodnocení v systému celoživotního vzdělávání: školství – hodinová dotace 6 hod.
Seminář je akreditován MŠMT v rámci DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků) pod číslem: č.j.: 25787/2010-25.63