Mezinárodní nekuřácký den 2010

Mezinárodní nekuřácký den – Stanovte si svůj den D
Datum: 18.11.2010
Místo konání: Praha-Střešovice, Ústřední vojenská nemocnice
Ve čtvrtek 18. listopadu 2010 se od 10.00 do 14.00 hodin v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN) uskuteční akce „Stanovte si svůj den D“ pořádaná ÚVN ve spolupráci s občanským sdružením S-world v rámci Mezinárodního nekuřáckého dne. Akce je určena pro všechny, kdo se chtějí zbavit návyku kouření, otestovat svou kuřáckou závislost či prověřit, nakolik je cigareta ovládá.
Návštěvníci si budou moci nechat v atriu ÚVN změřit oxid uhelnatý ve výdechu či budou moci zjistit jejich míru závislosti na nikotinu. Dostanou také rady, jak se léčit ze závislosti na kouření a materiály, z nichž mohou čerpat informace při odvykání kouření. Každý se může zdarma otestovat a zároveň získat odpovědi na otázky: Jak silný je kuřák, nakolik je na cigaretách závislý a jak může ubližovat kouřením svým blízkým i okolí.

Mezinárodní nekuřácký den: připomíná se z podnětu Mezinárodní unie boje proti rakovině, v ČR se slaví od roku 1992, první Nekuřácký den zorganizoval v roce 1974 Lynn Smith v minnesotském Monticellu. Na základě jeho nápadu stanovuje roku 1977 American Cancer Society každoročně na třetí čtvrtek v listopadu Great Amarican Smokeout.

Světový den diabetu 2010 – Jihočeský kraj

V roce 1991 byl Mezinárodní federací pro diabetes (IDF) a Světovou zdravotnickou organizací (WHO) 14. listopad vyhlášen Světovým dnem diabetu jako reakce na rostoucí obavy ze zvyšující se zdravotní hrozby, kterou diabetes představuje.
Kampaň upozorňuje na zásadní problémy celosvětového významu, které diabetes představuje, a přibližuje toto zákeřné onemocnění veřejnosti.
Světový den diabetu odstartuje kampaň, každoročně zaměřenou na jedno nové téma, zvolené Mezinárodní federací pro diabetes. Cílem je odpovědět na klíčové otázky pro celosvětovou diabetickou komunitu. Zatímco kampaně pro jednotlivá témata trvají rok, samotný Den diabetu je slaven právě 14. listopadu. Toto datum symbolizuje narození Fredericka Bantinga, který spolu s Charlesem Bestem první formuloval myšlenku, která vedla v roce 1922 k objevení inzulínu.
V Jihočeském Kraji budou organizovány POCHODY PROTI DIABETU – v Bechyni, v Českých Budějovicích (neděle 14.11.2010 od 13 hodin Metropol), Dačice, Milevsko (14.11.2010 – Lampionový průvod proti diabetu od 17 hodin, náměstí), Písek, Prachatice, Tábor, Vimperk.
V Č. Budějovicích nabízí pořadatelé měření glykemie a krevního tlaku ve Zdravotnické prodejně Galerie Dvořák v pondělí 15.11.2010 od 14 do 17 hodin

KONFERENCE – DOBRÁ PRAXE ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI

Krajský koordinační tým „Školy podporující zdraví“
pořádá
pod záštitou RNDr. Jany Krejsové, členky Rady Jihočeského kraje pro školství, mládež, sport a ve spolupráci s
Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje se sídlem v Č. Budějovicích
Krajským úřadem Jihočeského kraje, odborem školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvem zdravotnictví ČR
Státním zdravotním ústavem Praha
Kanceláří WHO v České republice
Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakultou
a Národní sítí podpory zdraví, o.s.
odbornou konferenci
DOBRÁ PRAXE ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ V JIHOČESKÉM KRAJI
Termín konání: 9. listopadu 2010 v 10:00 hodin
Místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2
Zasedací místnost zastupitelstva – kruhový sál – 2. poschodí
ÚČAST NA KONFERENCI JE BEZPLATNÁ

Výsledky IV. ROČNÍK ROTOPEDTOURS A I. ROČNÍK PĚŠKOTOURS – Jihočeský kraj

Jihočeský kraj nezůstal svou účastí stranou. Aktivně se připojila dvě zařízení, a to Domov seniorů v Budíškovicích a Domov pro seniory Máj České Budějovice. Jsme velice rádi, že čtvrtý ročník této akce vzbudil pozornost a doufáme, že v příštím roce bude aktivních zařízení více.
Jihočeští senioři dostanou na svou adresu pohlednici s podpisem Taťány Kuchařové, a to z místa, kam svou sportovní aktivitou dojeli. Senioři z Máje cca z Římova, do Budíškovic by měla dorazit pohlednice z Paříže nebo jiného, stejně vzdáleného města Evropy. Účastníci převezmou i drobné věcné odměny.

IV. ROČNÍK ROTOPEDTOURS A I. ROČNÍK PĚŠKOTOURS – pohybová aktivita seniorů v ČR

Dne 4.11.2010 proběhlo slavnostní vyhodnocení již tradiční “říjnové” akce věnované aktivnímu pohybu seniorů – IV. roč. ROTOPEDTOURS A I.roč. PĚŠKOTOURS 2010.
Slavnostní setkání a ukončení IV.ročníku se uskutečnilo v Městském centru sociální pomoci – Domově seniorů Oáza v Novém Městě nad Metují, kde akce před 4 lety vznikla a postupně se šíří do jiných krajů – Českobudějovický a Olomoucký kraj se v letošním ročníku přidali, a to díky propagaci Marie Tichákové a Anny Stojanové, členek NSPZ o.s. (www.nspz.cz).
Vyhodnocení byli přítomni aktivní účastníci projektu z Domova seniorů, hlavní organizátoři z o.s. Národní síť podpory zdraví – MVDr. Kateřina Janovská a MVDr. Marcela Mathesová (autorka akce) a místostarosta MěÚ Nové Město nad Metují.
Osobně se zúčastnila i patronka projektu Miss World 2006 sl. Taťána Kuchařová – ředitelka nadace Krása pomoci, která výsledky slavnostně vyhlásila a ujistila účastníky i organizátory o možnostech další spolupráce a přislíbila podporu nadace “Krása pomoci” i do příštích ročníků.
(viz.http://www.krasapomoci.cz/aktuality ).
Senioři dostanou na svou adresu pohlednici s podpisem Taťány Kuchařové, a to z míst, kam svou sportovní aktivitou dojeli nebo dopochodovali a převezmou i věcné odměny z finančních prostředků nadace, které jim předají zástupci krajů Národní sítě podpory zdraví o.s.

Krátké intervence – seminář v Českých Budějovicích 24.11.2010

Výcvik v krátkých intervencích rizikového chování s modelovým zaměřením na rizikové a škodlivé pití alkoholu – Časná identifikace a krátká intervence rizikového chování.

Projekt realizuje Státní zdravotní ústav ve spolupráci s Národní sítí podpory zdraví, o.s. za finanční podpory MZ ČR v rámci Národního programu zdraví – projekty podpory zdraví pro rok 2010, č. 10030.

V Českých Budějovicích se bude seminář konat pod záštitou radní Jč. kraje RNDr. Jany Krejsové, a to dne 24. listopadu 2010 od 9,00 hod, Krajský úřad Jč.kraje, České Budějovice, ul. B. Němcové 49/3, sál č.325, 2.patro. 9.00 – 16.00 hod. Kontakt: marie.tichakova@nspz.cz nebo tichakova@centrum.cz; tel: 737 121 376

Podrobnější informace a přihlášku naleznete na www.nspz.cz , a to nejpozději do 22. listopadu 2010. Kapacita je omezena, proto odesílejte své přihlášky včas.

Semináře budou ohodnoceny kredity České lékařské komory (ČLK), České asociace sester (ČAS) a Komory pro další vzdělávání vysokoškolských pracovníků ve zdravotnictví (KDVVPZ). E – learning – v návaznosti na seminář budou vytvořeny webové stránky s tématikou krátké intervence.

Semináře jsou určeny zdravotnickým pracovníkům (lékaři, sestry, komunitní zdravotničtí pracovníci), poskytovatelům sociálních služeb (zaměstnanci sociální sféry státních, samosprávných, církevních organizací, jiných nestátních organizací, občanských sdružení apod.), příbuzným profesím (osoby pracující s dětmi a mládeží atd.).

Seznamte se s naší PORADNOU na Výstavišti v Českých Budějovicích

Pokud budete mít zájem seznámit se s náplní práce naší Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu, zveme vás do pavilonu Z na Výstavišti v Českých Budějovicích. Právě zde probíhá jedna z posledních výstav letošního roku HOBBY – podzim 2010. Pravidelně zde nabízíme zhodnocení celkového cholesterolu, měření krevního tlaku a procenta tělesného tuku včetně BMI. Neváhejte a přijďte k nám na poradu. Příležitost máte do neděle 17. října 2010

Tábor – zdravé město – pozvánka na DEN ZDRAVÍ

Dne 13. října 2010 se koná v Táboře DEN ZDRAVÍ – budova Jihočeské univerzity, velký sál, v době od 9 do 16 hodin. Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu se bude podílet na této pravidelné akci zejména následujícími aktivitami: měření celkového cholesterolu, měření krevního tlaku, měření procenta tělesného tuku a stanovení BMI. Dále budou prezentovány projekty podpory zdraví: Přijmi a vydej, S pohybem každý den a ROTOPEDTOURS. K dispozici budou zdravotně výchovné materiály z edice SZÚ a VZP, která tuto akci podporuje.
Přijďte se poučit a pobavit.

1 90 91 92 93 94 100