Srdce máme jen jedno – nová kampaň

 

Společnost HARTMANN-RICO zahájila kampaň s cílem poukázat na zvýšený výskyt srdečních onemocnění a jejich nebezpečí. Ve spolupráci s lékařem ze záchranné služby  MUDr. Markem Dvořákem chce společnost především zvýšit povědomí o tom, jak by lidé měli o své srdce pečovat, aby těmto zdravotním problémům předcházeli. A právě na prevenci společnost zaměřila i šestitýdenní výzvu  #HARTMANNsrdcem, na Instagramu.

Této výzvy se může zúčastnit každý, kdo chce pro zdraví svého srdce něco udělat, a navíc vyhrát zajímavé ceny. Po šest týdnů mají lidé možnost vyzkoušet si jednotlivé kroky, které přispívají k prevenci onemocnění srdce a k tomu, aby se člověk cítil celkově zdravě a fit. Výzvy jsou zaměřené jak na sportovní aktivity, tak na zdravé stravování nebo i otužování. Do plnění úkolů se aktivně zapojí i MUDr. Dvořák, který doporučuje zvláště u vysokého krevního tlaku prevenci nepodceňovat.

„O hypertenzi mnoho lidí neví, protože nebolí, a přesto vás může časem významně poškodit nebo zabít. Poničí vám ledviny, oči, srdce, může se podílet na vzniku mrtvice. Je velmi snadno odhalitelná a léčitelná, přesto na to dost lidí kašle.  Přitom na zjištění hypertenze nemusíte chodit hned k doktorovi, stačí si pořídit kvalitní domácí tonometr, který měří stejně spolehlivě jako ty nemocniční.  Některé vám dokonce dokáží odhalit nejčastější srdeční arytmii – fibrilaci síní a tím, že vás přivedou k doktorovi k zahájení adekvátní léčby, zabránit právě vzniku mrtvice.“

Srdeční choroby patří mezi nejvážnější onemocnění, která jsou sice těžko rozpoznatelná, ale kterým lze včas předejít právě pravidelnou prevencí.  Nemusí se nutně týkat pouze starších lidí, nebo těch, kdo nedbají na správnou životosprávu, potrápit může i mladší ročníky. Určitou úlohu má genetika, stres i sedavé zaměstnání. Prevence však neznamená jen pravidelné návštěvy lékaře, ale celkový životní styl. Nedostatek pohybu, nezdravé stravování, obezita nebo kouření šanci na onemocnění srdce výrazně zvyšují.

„Vysoký krevní tlak zůstává celosvětově jednou z hlavních příčit úmrtí. Lidé ale velmi často vysoký krevní tlak podceňují a neuvědomují si, že se tím vystavují obrovskému zdravotnímu riziku. Věříme, že informační kampaně, kterým se věnujeme, pomohou zvýšit povědomí o důležitosti prevence. Díky prevenci by se totiž dalo zvrátit až 80 % akutních kardiovaskulárních příhod. Nejúčinnější zbraní v boji proti vysokému krevnímu tlaku je dodržování zásad zdravého životního stylu a pravidelné měření krevního tlaku,“ říká Senior Brand Manager společnosti.

Více nejen o tématu vysokého krevního tlaku, ale i o tom, co dělat u autonehody nebo jak mít vybavenou domácí lékárničku, bude na podcastu který vyjde 11. 11. 2022 na Spotify – Dva ve zdraví, nejen o otázkách na tělo. Dle TZ

www.grayling.com

www.hartmann.cz

Zdroj: medicina.cz

Výživa a duševní zdraví u pacientů s obezitou

 

Článek publikovaný ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování – 5/2022

Článek  „Výživa a duševní zdraví u pacientů s obezitou“ publikovala Společnost pro výživu ve Zpravodaji pro školní a dietní stravování – 5/2022.

Autorka článku: Bc. Helena Vaclová, Ústav veřejného zdraví, Lékařská fakulta, Masarykova univerzita, Brno

 

Zdroj: Společnost pro výživu

Výrazně méně topíte a zároveň i méně větráte, aby neunikalo teplo? Pozor na možné množení plísní a bakterií!

Zdražování energií si vynucuje úspory. S nimi souvisí i  změna právních předpisů  ohledně minimálních vnitřních teplot pro různé provozy. Nejen tato úprava,  ale i obava z vysokých nákladů, nutí mnohé z nás zásadně měnit zvyklosti týkající se teplotního komfortu. Příliš radikální snížení vnitřní teploty a omezení větrání však pomáhají vzniku nežádoucích plísní. Stejně tak málo ohřátá teplá voda na potřeby sprchování či koupání nahrává množení nebezpečných bakterií. Vliv snížení teplot na vnitřní prostředí staveb a zdraví lidí v nich tak může být značný.


„Při významném snížení teploty vzduchu v místnosti může docházet ke zvýšené kondenzaci vzdušné vlhkosti a tím i ke vzniku plísní na stěnách uvnitř budov. Plísně přitom nemusí být jen dobře viditelné na stěnách, ale i skryté uvnitř souvrství stěn. Ze zdravotního hlediska proto doporučujeme udržovat takovou teplotu, aby na nejchladnějších površích v bytě nedocházelo k časté nebo trvalé kondenzaci vlhkosti. Optimálně by se měla relativní vlhkost vzduchu pohybovat v rozpětí 45 – 55 % a teplota vzduchu kolem 20 – 22°C,“ upřesňuje RNDr. Bohumil Kotlík, vedoucí Národního referenčního centra pro venkovní a vnitřní ovzduší.

„V prostorách, kde se koncentrují lidé, jako jsou školy, kanceláře a další, je třeba na pravidelné větrání myslet i z hlediska prevence šíření respiračních onemocnění. Častá výměna vzduchu je důležitou pomůckou při snaze omezit koncentraci virů šířících se kapénkami, což se týká samozřejmě i chřipky a covid-19,“ připomíná MUDr. Barbora Macková, ředitelka Státního zdravotního ústavu.

Pravidelné rychlé a krátké větrání je zejména ve školách podstatné i proto, aby nedocházelo ke koncentraci různých škodlivin, které se ve vnitřním ovzduší mohou vyskytovat. Známým indikátorem nedostatečného větrání je oxid uhličitý, který všichni vydechujeme.  „Vnímáme, že ochota větrat klesá ruku v ruce s poklesem teploty v místnosti. Vzhledem k nízkému energetickému výdeji u dětí a mladistvých během vyučovacích hodin, doporučujeme udržovat teplotu vzduchu nad 20 °C, ideálně okolo 22 °C. V mateřských školách a jeslích je také dobře myslet na to, že se děti pohybují při aktivitách u země, kde bývá chladněji,“ vysvětluje odborná pracovnice Národní referenční laboratoře pro prašnost a mikroklima v pracovním prostředí, Ing. Lenka Prokšová Zuská, Ph.D.

Obecně platí, že požadavky na teploty uvnitř budov vychází z tepelné bilance organismu. Při podkročení minimálních stanovených hodnot se již může jednat o značný tepelný diskomfort, blížící se chladové zátěži. V podchlazeném prostředí může klesat pracovní výkonnost, zvyšuje se i riziko pracovní úrazovosti a nemocnosti.

Naopak, ze zkušeností víme, že běžné teploty na některých pracovištích i v bytech se v otopném období pohybují kolem 25 °C. Zde již můžeme hovořit o přetápění a tady je požadavek na nižší teploty oprávněný. Není tedy dobré ve jménu úspor ani výrazně podchlazovat místnosti pod stanovená minima, ani situaci ignorovat a přetápět. Pokud tedy snížíme teplotu v budově například z 25 °C na 21 °C, dochází tím k velké úspoře energií, ale zároveň tak i u osob s nízkým energetickým výdejem zajistíme přípustnou hodnotu teploty.

„Za pracovní lékařství vnímám jako hlavní faktor možný tepelný diskomfort, pokles pracovní výkonnosti a možné zvýšení pracovní úrazovosti či chybovosti v souvislosti s prochladnutím horních končetin při práci v prostorech vytápěných na úrovni nově povolených minimálních hodnot. U některých profesí klesla minimální povolená teplota až na 16 stupňů. Proto bych z lékařského hlediska zaměstnavatelům doporučovala udržovat teploty na pracovišti o několik stupňů výše, ovšem stále v rozmezí platných teplotních limitů pro danou práci, popřípadě organizačními opatřeními zajistit tepelnou pohodu u zaměstnance,“ shrnuje vedoucí Centra hygieny práce a pracovního lékařství MUDr.Vladimíra Lipšová.

Často se také jako jedna z rad pro energetické úspory uvádí snížení teplot vody v bojleru nebo ve výměníkové stanici v obytném domě. Pokud je však teplota teplé vody udržována pod 45 °C, ve vodě významně narůstá riziko množení bakterií druhu Legionella, které způsobují tzv. legionářskou nemoc. Teplota vody v jakémkoli typu zásobníku by se měla ideálně pohybovat kolem 50 až 60 °C, s možností přihřátí nad 70 °C, při které bakterie Legionelly hynou. Není vhodné příliš snižovat teplotu vody v bojleru, zvláště pokud není jasné, v jakém stavu jsou rozvody. Důležitá je totiž i mikrobiologická čistota potrubí.

„Legionella způsobuje akutní horečnaté onemocnění podobné zápalu plic a v případě komplikací může dojít u pacienta až k respiračnímu selhání, neurologickým komplikacím, nebo k selhání ledvin. Ideální teplota vody pro množení bakterií druhu Legionella se pohybuje od 25 do 45°C. Teplota studené vody by se tedy měla pohybovat pod 25°C a teplota teplé vody ideálně nad 50°C. Existuje riziko, že ve snaze ušetřit na ohřevu vody si bakterie nevědomky ve svých vodovodech a zásobnících vody pomnoží především drobní uživatelé,“ upozorňuje zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí SZÚ MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D.

Podrobná vyjádření k problematice naleznete zde:

Snižování teplot uvnitř budov Snižování teplot uvnitř budov

Snižování teplot na pracovišti Snižování teplot na pracovišti

Zdroj: szu.cz

 

Jak pečovat o svůj zrak

Někteří lidé si během letních dní nasadí sluneční brýle a tím jejich péče o zrak končí. Tak jednoduché to není. V posledních letech navíc mnoho lidí podceňovalo a odkládalo preventivní prohlídky u očního lékaře, které by se neměly podceňovat. Jsou uvedena doporučení základní péče o zrak.

Práce nejen na počítačích, ale i tabletech a mobilech by měla být rozdělena přestávkami. Důvodem je zatížení zraku neustálým zaostřováním na blízkou vzdálenost a snižování frekvence mrkání. Dochází k větší únavě, bolestem hlavy, ale postupně může dojít i rozvinutí syndromu suchého oka.

Současnost vyžaduje u většiny populace práci na počítači. I zde je nutno zrak chránit, Nastupuje pravidlo 3 x 20. Při používání obrazovky každých 20 minut se dívat 20 sekund na něco vzdáleného 6 metrů (20 stop), předcházet tak únavě očí a bolestem hlavy.

Pobyt venku na čerstvém vzduchu je důležitý a zdravý nejen obecně, ale platí i pro oči. Venku oko pravidelně střídá pohled na kratší a delší vzdálenosti. Zvláště u dětí pobyt venku a omezení dlouhého trávení času pohledem do blízka snižuje výskyt a zhoršování krátkozrakosti.

Sluneční brýle by se neměly podceňovat. Především při pobytu v teplých oblastech s delším výskytem slunečního záření a pobytu na horách by se měly nosit brýle s vhodným UV filtrem. U dětí do tří let postačí v našich zeměpisných podmínkách stínění, jako je klobouček nebo kšiltovka.

Pokud byly předepsány dioptrické brýle, měly by se nosit. Zabrání se námaze očí a bolestem hlavy. Zvláště čtení při horších světelných podmínkách může způsobovat začervenání očí, jejich bolení a pálení.

Oblast očí a jejich okolí je velice citlivá oblast, která vyžaduje kontrolu kosmetických přípravků. U očí hrozí riziko podráždění, ale i různých infekcí a zánětů spojivek. Řasenky a oční stíny se ani nedoporučuji půjčovat dalším osobám.

Některá oční onemocnění souvisejí s jinými onemocněními. Např. cukrovka přináší zátěž pro celé tělo i oči. Při špatně kompenzované cukrovce hrozí tzv. diabetická retinopatie. Vysoká hladina cukru v krvi ucpává a poškozuje drobné cévy, a dochází tak k nedostatečnému prokrvení nebo otoku sítnice. V pokročilém stadiu se projeví zhoršeným viděním, které už nelze napravit, pouze zpomalit.

Zdravý životní styl, pohyb a vyvážená strava i jsou základem pro celé tělo a platí to i v oblasti zraku. Základem jsou vitaminy A a B2, z minerálních látek zinek a další látky, z nichž pro oči jsou nejvýznamnější lutein a zeaxantin. Je známo, že kouření má negativní dopady na lidské zdraví. Cigarety však také několikanásobně zvyšují riziko vzniku některých očních onemocnění, např. věkem podmíněnou makulární degeneraci. Cigaretový kouř obsahuje toxické chemikálie, které mohou dráždit a poškozovat oči.

Preventivní oční vyšetření dokáže odhalit oční onemocnění včas a předejít tak poškození zraku. Proto je odpovědné objednat se na preventivní vyšetření zraku i tehdy, kdy dosud nejsou patrné žádné problémy. Příkladem může být zelený zákal neboli glaukom, který bývá právem nazýván i jako tichý zloděj zraku. Důvodem je, že při zeleném zákalu sice dochází k postupné degeneraci a odumírání zrakového nervu, avšak pacient žádné příznaky nepociťuje. Největším a nejčastějším rizikovým faktorem vzniku glaukomu je vysoký nitrooční tlak. Proto jsou velice důležitá pravidelná oční vyšetření jednou za dva roky, zvláště pak u osob nad 40 let,“ popisuje lékařka z Očního centra Praha. Dle TZ

www.befreepr.cz

www.ocp.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Světový den dětské obrny 24. října

Dne 24. října se jako každý rok připomínáme Světový den dětské obrny. Díky očkování se v zemích EU posledních 20 let dětská obrna nevyskytuje, ale nedávný vývoj ukazuje, že dětská obrna zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou.


Při této příležitosti komisařka pro zdraví a bezpečnost potravin, Stella Kyriakides, pro mezinárodní partnerství, Jutta Urpilainen a ředitelka Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) Dr Andrea Ammon, učinily následující prohlášení:

„Poliomyelitida zůstává mezinárodní zdravotní hrozbou. Je to hrozba, se kterou se můžeme vypořádat, a máme na ni preventivní nástroj. V zemích Evropské Unie se již 20 let dětská obrna nevyskytuje, a to díky aktivitám v oblasti plošného očkování. Nedávný případ polioviru odvozeného z vakcíny a případ paralytické obrny v Evropě a Spojených státech jsou však jasnými připomínkami, že musíme zůstat ostražití.

Dokud zůstanou neočkované nebo nedostatečně proočkované skupiny populace v evropských zemích, riskujeme, že se poliovirus v Evropě znovu objeví. Onemocnění může způsobit ochrnutí a mít strašné zdravotní následky. Aby se omezilo riziko opětovného zavlečení a trvalého přenosu této vysoce infekční nemoci, je nezbytné zachovat vysokou proočkovanost na úrovni EU v obecné populaci a zvýšit proočkovanost v oblastech s nedostatečně imunizovanou populací.

Pandemie covid-19 si vybrala daň na našich rutinách zdravotní prevence. Ve spojení s nedostatečnými informacemi a dezinformacemi o důležitosti očkování mnoho dětí bohužel propáslo život zachraňující očkování.

Proto, a abychom předešli případnému opětovnému výskytu obrny, vyzýváme členské státy, aby zkontrolovaly své údaje o proočkovanosti a řešily případné mezery v imunitě u své populace. Vyzýváme rovněž členské státy, aby zajistily, že bude zaveden systém surveillance pro identifikaci cirkulace poliovirů.

Globálně musíme pokračovat v práci na vymýcení dětské obrny jednou provždy tím, že zacelíme mezery v oblastech, kde se stále endemicky vyskytuje, jako je Afghánistán a Pákistán. Komise podporuje celosvětové úsilí o eradikaci posílením imunizačních systémů a podporou očkování. V posledních letech EU poskytla 110 milionů eur na boj proti dětské obrně ve většině postižených zemí, včetně Afghánistánu, a ve spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou UNICEF, WHO a Gavi.

Dokud nebude obrna celosvětově vymýcena, nikdo není v bezpečí. V tento Světový den obrny vyzýváme každého, kdo není očkován nebo jehož děti nestihly plánované očkování, aby co nejdříve vyhledali očkování. Očkování zachraňuje životy.“

Poznamka_2022_10_24_125910.jpg

Zdroj: ECDC. https://www.ecdc.europa.eu/en/news-events/world-polio-day-2022

 

Zpracovalo Oddělení epidemiologie infekčních nemocí

Zdroj: szu.cz

Pomoc pacientům se zdravotním postižením

Téměř šestina lidí v produktivním věku v Česku žije s nějakou formou zdravotního postižení1. Tito pacienti jsou ve srovnání se zbytkem populace často znevýhodněni sociálně i ekonomicky. Může pro ně být obtížnější dostat se k lékaři nebo získat potřebné informace o možnostech léčby. Systémové řešení problému umožňuje telemedicína – distanční lékařská péče. Ta by totiž kromě konzultací na dálku a personalizovaného přístupu mohla v budoucnu přinést zjednodušení zdravotnických procesů a kvalitnější lékařskou péči.

Podle statistik ČSÚ žije v Česku přibližně 1,15 milionů pacientů nad 15 let se zdravotním postižením – jde téměř o šestinu produktivní populace. Podle odborníků však současný zdravotní systém mnohdy neumí účinně řešit problémy, se kterými se potýkají. Řada lidí s postižením se proto dlouhodobě ocitá v sociální izolaci nebo bez přístupu k vhodné formě lékařské péče. „Současný systém zatím nenabízí takové koncepční řešení, které by pacientům s postižením poskytovalo kvalitní, kvalifikovanou a kontinuální lékařskou péči. Mnohá zařízení – například ordinace specialistů, jsou navíc soustředěna do větších měst, což pro pacienta znamená řadu bariér – obtížnou dostupnost a menší možnosti výběru.

Řešením současné situace by mohla být telemedicína – tedy využití moderních digitálních technologií pro komunikaci mezi lékařem a pacientem. Koncept distanční medicíny, díky kterému může pacient konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem na dálku, začali pacienti v Česku využívat především během koronavirové pandemie. Potenciál telemedicíny je ale mnohem větší – například právě i v oblasti péče o lidi s tělesným či smyslovým postižením.

Výhody telemedicíny znají sami lékaři. Při konzultaci s lékaři mohou pacienti komunikovat prostřednictvím obrazovky počítače nebo chytrého telefonu, a to v reálném čase. Pokud pacient preferuje spíše psanou formu, pak se s ním komunikuje v živém chatu. Konzultace trvá průměrně 10–15 minut, obě strany tak mají dostatek prostoru pro veškeré otázky a odpovědi.

Zatímco nevidomí pacienti mohou svůj zdravotní problém lékaři prostřednictvím obrazovky přímo ukázat (například v případě zánětu očí, kožních vyrážek, bodnutí hmyzem apod.), pacienti s poruchou řeči či sluchu zase ocení možnost popsat své zdravotní potíže lékaři v chatu. Výhodou pro lidi se sníženou mobilitou je, že k lékaři nemusí pokaždé dojíždět a řešit tak složitou logistiku, doprovod apod. Díky spojení s lékařem na dálku se navíc řada služeb stává dostupnějšími pacientům i v odlehlejších regionech.

Možnosti digitálních telemedicínských technologií, pokud jsou správně implementovány, se pozitivně promítnou do celého zdravotnictví. Konktrétně v případě péče o pacienty se zdravotním postižením by mohly dodat to, co mu zoufale chybí – jednoduchost a dostupnost. Chytrá zařízení, která telemedicína umí provázat, mají zase potenciál významně zkvalitnit dlouhodobý monitoring zdravotního stavu pacienta a zároveň ulehčit práci pečovatelům a sociálním pracovníkům.

Telemedicínská řešení umožňují integrovat řadu zdánlivě nesourodých nástrojů do přehledného a jasně strukturovaného systému, ve kterém se pacient snadno zorientuje. V procesu léčby tak nemá pouze pasivní roli, ale díky možnostem volby se na důležitých rozhodnutích o vlastním zdraví spolupodílí. Telemedicínské nástroje, které v praxi pomáhají již dnes – (například Lékař online 24/7 – zapadají do širší koncepce tzv. digi-physical care, která je podle odborníků dalším logickým krokem směrem k elektronizaci zdravotnictví.) Dle TZ

www.insighters.cz

www.euc.cz

Zdroj: medicina.cz

 

Loono spustilo novou mobilní aplikaci Preventivka

 

Jen každý 4. Čech navštěvuje pravidelně praktického lékaře, 26 % úmrtí lze přitom označit za předčasná, až 59 % Čechů nerozumí zdravotním informacím a mnoho z nich vyhledává informace o zdraví na internetu. Situaci by měla změnit mobilní aplikace Preventivka od neziskové organizace Loono.

 

„Chceme Čechy naučit chodit na preventivní prohlídky a poskytnout jim komplexní, ověřené a srozumitelné informace, které pomohou žít zdravější a kvalitnější život. Nechceme, aby si lidé hledali diagnózy na internetu a báli se chodit k doktorům. Naprostá většina vyšetření vůbec nebolí, jsou ale v péči o zdraví naprosto klíčová,“ přibližuje funkce aplikace zakladatelka neziskové organizace Loono.  Je nutno také zvýšit návštěvnost screeningových programů, jako je mamograf, screening děložního čípku, tlustého střeva a plic. Dnes na ně chodí jen polovina Čechů.

Mobilní aplikace Preventivka uživatelům sdělí, na jaké preventivní prohlídky by měli chodit a pohlídá jejich termíny. Přidat si mohou i své vlastní prohlídky u dalších specialistů, například na alergologii, endokrinologii či dentální hygieně. Připomene také samovyšetření prsou, varlat i kůže a naučí správnou techniku vyšetření. Vyhledá specialisty v okolí uživatele a nabídne ověřené a srozumitelné informace o prevenci závažných nemocí na jednom místě. Aplikace je ke stažení pro iOS i Android, a to zcela zdarma.

Ambasadory mobilní aplikace Preventivka se stali lidé, kterým vážná nemoc změnila pohled na prevenci nebo jim preventivní prohlídky a samovyšetření zachránily život. (Díky prevenci se podařilo včas zjistit jedné z ambasadorek zhoubný nádor v pravém prsu.  Další z ambasadorů potvrdil – na popud iniciativy, že samovyšetření u něj podchytilo zhoubný nádor varlete.)

Při přípravě aplikace spojilo Loono síly s komunitou expertních dobrovolníků z Česko Digital před více než rokem. První verze aplikace vznikla za podpory Nadace PPF.

Společným projektem chtějí všichni zlepšit povědomí o důležitosti prevence a jeho prostřednictvím e apelovat na všechny, aby přijali osobní odpovědnost za své zdraví. Vývoj nových funkcionalit a tvorbu edukačního obsahu podpořilo také Ministerstvo zdravotnictví ČR a Hlavní město Praha.

Dle TZ

www.loono.cz

Zdroj: medicina.cz

Den zdraví se STOBem 2022

 

Den zdraví se koná v sobotu 22. 10. 2022 v Praze na Pankráci.


Místo konání: Praha 4 – Pankrác

Již tradiční oblíbená akce společnosti STOB (Stop Obezitě) proběhne letos, stejně jako loňský rok, v prostorách konferenčního centra City (v bezprostřední blízkosti metra C Pankrác). Den, který se koná pod záštitou místostarosty městské části Praha 4, byl v r. 2020 vyhlášen evropskou organizací ECPO jako nejlepší akce k motivaci zlepšení životního stylu lidí s obezitou.

Přijďte si zakoupit a ochutnat zdravé novinky ze světa potravin a rozumných pomůcek na hubnutí. Těšit se můžete také na různé druhy pohybu nejen v rámci Dne zdraví „naživo“, ale můžete se zúčastnit i online lekcí, které budou probíhat po celý týden před plánovanou akcí.

K dispozici bude široká škála poraden od měření složení těla, glykémie, osteoporózy, zraku, přes testy zdatnosti až k odborným radám ohledně křečových žil, hemeroidů či problémům s pohybovým aparátem. Samozřejmě vám budou k dispozici odborníci ze STOBu s širokou nabídkou možností rozumného hubnutí včetně motivačních pomůcek.
V rámci bohatého programu vás čekají i zajímavé workshopy (např. mindful eating) a přednášky a v průběhu celého dne vystoupí řada zajímavých osobností.

Ať už máte zdravotní potíže či jim chcete zodpovědně předcházet, nebo posílit vůli v nastolení života, který vás bude bavit – využijte široké nabídky pod jednou střechou na Dni zdraví se STOBem.

  • Více informací a kompletní program získáte na www.stob.cz


Věříme, že se nám po loňské přestávce podaří se letos potkat naživo. Pokud by to epidemiologická situace neumožnila, o Den zdraví určitě nepřijdete a jeho velká část se přesune do online prostředí.

 

Zdroj: Společnost pro výživu

Produkty z domácí zabíjačky nelze rozhodně veřejně prodávat

 

Ačkoliv se to podle aktuálního počasí možná nezdá, zima se blíží. S tímto ročním obdobím je v českých zemích spojen tradičně zvyk domácích porážek čili zabíjaček. Pro ně platí výjimka ze zákona a takto poražená zvířata nemusí projít veterinární prohlídkou. Maso z takto poraženého prasete je však určeno pouze pro omezený okruh spotřebitelů (domácnost chovatele a osoby blízké). Rozhodně není možné maso z doma poražených zvířat veřejně nabízet a prodávat. Přesto se v rámci svého dozoru inspektoři Státní veterinární správy (SVS) čas od času setkají s případy, kdy prodejce porušuje zákon, jako například aktuálně na farmářském trhu v Brně.

Jeden z tamních prodejců zde nabízel k prodeji zabíjačkovou polévku oblíbenou pod slangovým názvem „prdelačka“. Surovina k její výrobě pocházela právě z domácí zabíjačky. Veterinární inspektoři nabízenou polévku na místě znehodnotili a zakázali ji stánkaři dále prodávat. Zároveň mu bude uložena pokuta v řádu jednotek tisíc korun (kromě prodeje produktu z domácí porážky navíc výroba této potraviny probíhala bez povinné registrace výrobny u krajské veterinární správy). Zákon jasně stanovuje povinnost porazit jatečná zvířata na jatkách, pokud jsou maso a orgány dále uváděny na trh. Jatka jsou schválená zařízení, která jsou pod veterinárním dozorem.

Výjimku tvoří právě pouze domácí porážky (zabíjačky). Maso a orgány prasat poražených v hospodářství chovatele, jsou však určeny pouze pro spotřebu úzkého okruhu spotřebitelů definovaného zákonem (osoby blízké).

Právě z důvodu takto úzkého a legislativou omezeného okruhu spotřebitelů, kdy chovatel v podstatě bere případná rizika spojená s podáním potraviny své rodině ‚na sebe‘, je možné konzumovat maso a orgány prasete, které nebylo veterinárně prohlédnuto,“ uvedl ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví SVS Jan Váňa.

Česká legislativa dlouhodobě (desítky let) nepovoluje ani nic takového, jako je „veřejná zabíjačka“. S ohledem na zvíře, které má být poraženo šetrně a v souladu se zákonem na ochranu zvířat proti týrání, by nemělo jít o žádné „divadlo“.  Veřejnou akci (např. pod názvem zabíjačkové hody, či jiným podobným názvem) lze uspořádat, ale pouze za té podmínky, že se prase nechá porazit ve schváleném zařízení (jatkách), kde je veterinárně prohlédnuto a rozbouráno. Lidem je možno následně zabíjačkové pochoutky nabídnout a je jedno, zda zdarma či za úplatu, v rámci veřejného stravování či stánku. Samozřejmě za předpokladu, že jsou splněna veškerá, zejména hygienická pravidla.

 

Petr Vorlíček
tiskový mluvčí SVS

Zdroj: SVS

Světový den osteoporózy – 20.říjen

 

Světový den osteoporózy je připomínkou choroby, o které se ví, ale v drtivé většině případů se neléčí. Chybí obecné povědomí veřejnosti o jejích rizicích a o prevenci. Odborníci hledají cesty, jak vyřešit až 80% nedostatečnou léčbu onemocnění, koncepci prevence, jak do prevence zapojit nejen zdravotní pojišťovny a praktické lékaře, ale i gynekology, kteří jsou doposud zapojeni jen zřídka a pouze na některých pracovištích. Celkově je v České republice ohroženo osteoporózou přes 3 800 000 žen a mužů nad 50 let, z toho více než 2 000 000 žen a přes 1 700 000 mužů.

Téma osteoporózy se pomalu dostává do povědomí laické veřejnosti díky osvětě, která upozorňuje na její rizika. „Tichý zloděj kostí“, jak se osteoporóze přezdívá, protože zpočátku člověk nepociťuje žádné specifické příznaky a obtíže, je chronické onemocnění, projevující se úbytkem kostní hmoty a následnou zvýšenou křehkostí kostí. Velmi často vede k četným a opakovaným zlomeninám i bez předešlého úrazu. Přitom určení onemocnění není nijak složité. Diagnostikou se zabývají zejména revmatologové a endokrinologové, v posledních letech také specialisté na osteoporózu – osteologové.  Provádí se vyšetření na denzitometru, který umožňuje změřit hustotu kostního minerálu. Následně se provádějí vyšetření krve, zjišťuje se hladina vápníku, fosforu a hořčíku v krvi, dále krevní obraz a sedimentace a ukazatele umožňující posoudit rychlost novotvorby a odbourávání kostní tkáně.

V České republice komplexní koncept prevence záchytu onemocnění a jeho procesu léčení dosud chybí. Odborníci proto přemýšlejí, jak toho docílit, a jaké konkrétní kroky provést tak, aby se v budoucnu (a ideálně co nejdříve) předcházelo problémům spojených s osteoporózou. Stejně jako u každé jiné nemoci totiž platí, že prevence je základ. Problémům lze předejít již v útlém věku, správným pohybem a vyváženou stravou, spolu s vyloučením cigaret a alkoholu. Zdravý životní styl by tak měl být vlastní právě i mladým lidem, kteří ještě do ohrožené skupiny osteoporózou nepatří, ale v budoucnosti by kvůli nevhodnému způsobu života mohli

Osteoporóza může potkat také ty pacienty, které trápí revmatoidní artritida, a je dokonce jedním z nejčastějších onemocnění spojeným s revmatismem. Prevence osteoporózy je investice, která se vyplatí. Je extrémně důležitá u tzv. sekundárních forem onemocnění, tedy u pacientů, kteří osteoporózu již mají a utrpěli osteoporotickou zlomeninu. Jsou totiž ohroženi následným vývojem choroby a násobným rizikem dalších zlomenin. Zatímco primární osteoporóza je zpravidla odrazem vyššího věku pacienta, sekundární je důsledkem více problémů (např. chronická zánětlivá onemocnění, potíže se zažívacím traktem nebo hormonální rovnováhou, dědičné poruchy, nádorová onemocnění).

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c., předseda Společnosti pro metabolická onemocnění skeletu ČLS JEP sděluje, že dle statistik 80 % lidí s osteoporózou není v ČR léčeno. I proto je na místě možná spolupráce praktických lékařů a gynekologů. Onemocnění totiž nejvíce trápí ženy nad 50 let, po menopauze, kdy dochází ke snižování produkce ženských pohlavních hormonů. Důvodem 80% podléčenosti osteoporózy v ČR je, že pacienti o onemocnění neví, dokud si něco nezlomí. Starší pacienti se zas oddávají zbytečným představám, že to k jejich věku patří. Osteoporóza je vážné onemocnění, které je třeba odhalit včas. Přístrojů – celotělových kostních denzitometrů však není na specializovaných pracovištích dostatek, aby se dala vyšetřit celá riziková populace

Osteocentra jsou zahlcena, nemohou suplovat péči, která se ve světě poskytuje na úrovni péče primární. Proto by bylo vhodné, kdyby došlo k výraznému zapojení gynekologických ordinací do diagnostiky a léčby osteoporózy. Péči o populační onemocnění, jakým osteoporóza bezesporu je, není možné kapacitně zvládnout ve specializovaných centrech. Pokud se chce dosahovat srovnatelných výsledků s vyspělými evropskými zeměmi, musí se inspirovat jejich systémem péče o pacienty s tímto onemocněním a přenést její těžiště do primární péče, tedy do ordinací všeobecných praktických lékařů a gynekologů.  K tomu je nutné uvolnit pro praktické lékaře léčbu bisfosfonáty, které dosud podléhají preskripčnímu omezení.

Osteocentrům se tak uvolní ruce pro péči o komplikované pacienty vyžadující sofistikovanější léčbu. Kvalita zdravotnického systému by se měla odrazit i v rámci včasného záchytu osteoporózy a její léčby. Ve srovnání s jinými zeměmi EU je situace v ČR velmi nepříznivá. Vyřešit by to mohly také budoucí debaty s pojišťovnami a zisk základních diagnostických potřeb v ordinacích praktiků a  gynekologů, kteří by vážnější případy konzultovali s přímo napojeným osteocentrem.  Dle TZ, která vznikla ve spolupráci se společností Amgen.

www.amic.cz

www.amgen.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 4 5 131