Věda potvrzuje babské rady: Česnek je všelék

 

Všestranně přínosné použití česneku se traduje z generace na generaci. Je využíván při domácí léčbě a znalosti o jeho blahodárných účincích na lidské tělo se předávají stovky let. Jednou z nejvýznamnějších složek obsažených v česneku je alicin.

Následující komplexní přehled Jen Miller shrnuje všechny doložené účinky česneku a je převratným výzkumným materiálem svého druhu, citujícím desítky vědeckých pramenů (v angličtině na www.jenreviews.com/garlic).

Česnek (Allium) se biologicky řadí do rodiny jednoděložných rostlin a je blízkým příbuzným pažitky, cibule, pórku nebo šalotky. Jeho historie je stará tisíce let a jako lék i potravu ho užívaly již nejstarší civilizace – Egypťané, Číňané, Babyloňané, Římané i Řekové.

Léčivé účinky česneku jsou známy rovněž v „babské medicíně“ – česnek se používá pro ředění krve, pro odstranění infekcí, potápěči jím léčí například ušní infekce apod. Známý je česnek i z klasické literatury a jejích pozdějších filmových adaptací, kdy jím byli odháněni upíři.

Autor: Photo by FOODISM360 on Unsplash, podle licence: Public domainVědecké výzkumy prokázaly efekt česneku na odbourávání únavy, snižování krevního tlaku, detoxikační účinky i příznivý vliv na imunitní systém

Jednou z nejužitečnějších živin obsažených v česneku je alicin, sirnatá sloučenina, jež je například zodpovědná i za jeho charakteristickou vůni. Díky alicinu je česnek užíván například jako prevence kardiovaskulárních onemocnění, hodnotné jsou i jeho antioxidační účinky nebo jeho schopnost předcházet únavě. Kromě alicinu obsahuje česnek i další živiny a vitamíny (vitamin C, B6, B1, selen, měď, mangan, vápník a fosfor).

V první části studie o „všemocných“ účincích česneku se zaměříme na jeho efekt na odbourávání únavy, snižování krevního tlaku, jeho detoxikační účinky a příznivý vliv na imunitní systém.

Česnek jako prevence únavy

Staré civilizace užívaly česnek nejen k prevenci únavy, ale i pro zvýšení fyzické výkonnosti, síly a pracovního výkonu. Například staří Řekové podávali olympionikům pro zvýšení jejich fyzické síly právě česnek. Účinnost tohoto starého zvyku byla potvrzena nejen studiemi na zvířatech, ale i na lidech, jimž česnek podávaný během cvičení dokázal zvýšit vytrvalost a snížit fyzickou únavu.

Česnekový olej užívaný při mírné fyzické zátěži pomáhá snížit srdeční frekvenci u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Po podání česneku pacienti prokazovali při cvičení vyšší odolnost. Česnek obsahuje thiamin (vitamin B1) a pyridoxin (vitamín B6), které mohou při kombinaci s dalšími živinami snížit únavu rovněž u pacientů v konečném stadiu ledvinových onemocnění. Nedostatek fosforu a mědi, jež jsou v česneku přítomny, jsou rovněž rizikovým faktorem pro vznik únavového syndromu.

Léčba a prevence kardiovaskulárních onemocnění

Česnek má, díky složkám, které obsahuje, schopnost snižovat krevní tlak a hladinu cholesterolu, což jsou vysoce rizikové faktory kardiovaskulárních onemocnění.

Autor: Photo by LoboStudio Hamburg on Unsplash, podle licence: Public domainJedna z nejvýznamnějších složek v česneku alicin předchází kardiovaskulárním onemocněním

Již zmíněný alicin, jedna z nejvýznamnějších složek obsažených v česneku, předchází kardiovaskulárním onemocněním a má rovněž potenciál eliminovat jejich příznaky, jako jsou hyperglykemie, srdeční hypertrofie a agregace krevních destiček. Antioxidační vlastnosti alicinu také pomáhají při prevenci a léčbě kardiovaskulárních onemocnění vylučováním volných radikálů v těle a podporou uvolňování glutathionu.

Studie na zvířatech ukázaly, že extrakty česneku pomáhají snižovat diastolický a systolický tlak, čímž klesá riziko hypertenze, jednoho z rizikových faktorů pro kardiovaskulární onemocnění. A co víc, stejná zjištění byla prokázána i u lidí, kteří již hypertenzí trpí.

Česnek má schopnost snížit i mírně zvýšenou hladinu cholesterolu. V této souvislosti je mu připisováno mnoho „zásluh“ – výtažky z česneku pomáhají snížit krevní tlak osob trpících léčeným, ale nekontrolovaným vysokým krevním tlakem. Účinné látky v česneku, alicin a S-allyl cystein, zabraňují rovněž progresi aterosklerózy. Sírové produkty obsažené v česneku zase chrání před trombózou tím, že česnek zabraňuje agregaci trombocytů. Studie také naznačují, že česnek je účinný při snižování hladin homocysteinu, aminokyseliny, která v přebytku může způsobit mrtvici, srdeční onemocnění a srdeční záchvaty.

Dlouhodobé užívání česneku působí rovněž pozitivně proti aortální tuhosti, jenž je dalším faktorem pro kardiovaskulární komplikace u starších lidí. Fosfor obsažený v česneku je účinný při snižování krevního tlaku u osob s vysokým rizikem vzniku aterosklerózy. Měď, další složka česneku, pomáhá regulovat krevní tlak, čímž zabraňuje hypertenzi a dalším rizikovým faktorům kardiovaskulárních onemocnění. Na zvířatech bylo prokázáno, že nedostatek mědi vede k hypercholesterolemii, rizikovému faktoru aterosklerózy.

Česnek jako detoxikátor

Česnek je účinný anti-hepatotoxický i detoxikační prostředek. Může napomoci prevenci a léčbě hepatotoxicity způsobené chloridem uhličitým, dusičnany, olovem, nikotinem, gentamicinem a acetaminofenem.

Autor: Photo by Gaelle Marcel on Unsplash, podle licence: Public domainČesnek má i další léčivé vlastnosti, jako jsou prevence rakoviny, cukrovky či příznivý účinek na kosti

Studie ukazují, že česnek je účinný při ochraně jaterních buněk před chemicky indukovanou hepatotoxicitou. Obsahuje také fosfor, jeden z klíčových elektrolytů, který potřebují ledviny k vyrovnání hladiny tuku, sodíku, vody a kyseliny močové.

Pozitivní vliv česneku na imunitní systém

Česnek pomáhá stimulovat a posilovat imunitní systém podporou aktivace makrofág, které jsou nadneseně nazývány „buňkami zabijáky“. S tím souvisí i jeho pozitivní vliv při ochraně těla před infekcí horních cest dýchacích. Česnek pomáhá snižovat časté výskyty nachlazení a rovněž ovlivňuje jeho délku. Doplnění stravy česnekem by mohlo pomoci zlepšit funkci imunitních buněk tím, že sníží závažnost nachlazení a chřipky.

Další ze složek česneku, germanium, je účinná při stimulaci imunitního systému, stejně jako selen, který zlepšuje imunitní funkce. Osoby užívající selen mají nižší náchylnost k virovým onemocněním. Nedostatek selenu a dalších stopových prvků může mít dokonce za následek narušení imunitních funkcí. A naopak nedostatek thiaminu, jenž je nezbytný pro aktivaci imunitního systému, je rovněž hlavní příčinou sepse u smrtelně nemocných pacientů.

Vitaminy B1 a B6 v česneku obsažené mohou při kombinaci s dalšími důležitými živinami pomoci zlepšit imunitní funkci jedinců trpících na konečné stadium onemocnění ledvin. Vitamin C (kyselina askorbová) je schopen zabránit a následně i léčit běžná nachlazení a aktivovat imunitní systém podporou šíření T-buněk během infekce.

Česnek je bohatý na antioxidanty

Česnek obsahuje řadu živin, které mají antioxidační schopnosti, jež pomáhají předcházet, snižovat a zpomalovat oxidační poškození v těle. Bioaktivní sloučeniny v česneku pomáhají inhibovat tvorbu volných radikálů v mozku a v ostatních částech těla. Stejně tak i další sloučeniny v česneku obsažené mají různé antioxidační vlastnosti.

 Zdroj: vitalia.cz

Ministr zdravotnictví obnovil práce na programu Zdraví 2020

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch obnovil práce na programu Zdraví 2020, který má sloužit k naplnění Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí v ČR. Zadal kontrolu stavu plnění programu Zdraví 2020, zjištění příčiny skluzu v naplňování cílů některých dílčích plánů a doporučení řešení, která by měla přinést urychlení prací na implementaci programových cílů. Náměstkyně ministra Alena Šteflová, která dostala dohled nad plněním programu do své kompetence, zahájila nová jednání s odborníky o potřebných krocích.

Program Zdraví 2020 byl koncipován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) jako Osnova evropské zdravotní politiky pro 21. století. V podmínkách České republiky byl význam tohoto klíčového dokumentu WHO úžeji specifikován a připraven jako Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí, schválená usnesením Vlády ČR ze dne 8. 1. 2014 a usnesením Poslanecké sněmovny PČR z 20. 3. 2014. V důsledku toho se program Zdraví 2020 stal pouze jednou ze složek zdravotní politiky, které byla věnována spíše okrajová pozornost a omezené prostředky. Na základě výzvy Ministerstva zdravotnictví byly ustaveny pracovní skupiny složené z uznávaných odborníků, které připravily 13 akčních plánů schválených Vládou ČR dne 20. 8. 2015.

První kontrola realizovaná v roce 2017 odhalila značné disproporce v plnění cílů jednotlivých akčních programů. Zatímco ty pracovní skupiny, které se mohly opřít o institucionální zázemí a financování, mnohé ze stanovených cílů plnily nebo dokonce již splnily, jiné, které se o takové zázemí opřít nemohly, úkoly plnily jen částečně nebo vůbec ne. Původní předpoklad financování programu z Evropských strukturálních fondů se nenaplnil, jelikož nebyly vypsány vhodné výzvy, jakkoli byl program Zdraví 2020 schválen jako předpoklad pro uvolnění prostředků z těchto fondů.

 

Aktuálně ministr Adam Vojtěch uložil náměstkyni Aleně Šteflové, aby se s předsedy jednotlivých garantů akčních plánů sešla a detailně s nimi projednala stav plnění plánovaných úkolů, zmapovala problémy, kterým pracovní skupiny čelí, a navrhla urychlená možná řešení. Kromě toho budou předsedové pracovních skupin požádáni, aby identifikovali oblasti, v nichž je třeba zvýšit úroveň zdravotní gramotnosti, a pokusili se definovat témata, která by mohla být v budoucnu prezentována na připravovaném webu pro pacienty v rámci Národního zdravotnického informačního portálu. Hlavní důraz bude kladen na prevenci rizikového chování, zainteresovanost občana na péči o vlastní zdraví, zvládání infekčních onemocnění a provakcinační strategii, podporu a ochranu duševního zdraví, zlepšení dostupnosti zdravotní péče včetně péče následné a dlouhodobé a další témata k posílení primární a sekundární prevence a z oblasti zvyšování kvality a efektivity poskytované péče. První jednání proběhnou již březnu.

 

Akční plány pro implementaci Národní strategie Zdraví 2020:

Jako hlavní výstup dosavadní realizace programu byly vytvořeny tzv. akční plány (AP), které blíže specifikují konkrétní cíle, odpovědnost, ukazatele, termíny plnění pro klíčová prioritní témata Národní strategie Zdraví 2020 a rámcové rozpočty. AP jsou materiálem, který by měl zajistit kontinuitu směřování péče o zdraví. V této chvíli existuje celkem třináct akčních plánů, z nichž některé obsahují dílčí akční plány, dle rozsahu jednotlivých témat:

 • AP 1 Podpora pohybové aktivity
 • AP 2 Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2a Správná výživa a stravovací návyky
  • AP 2b Prevence obezity
  • AP 2c Bezpečnost potravin
 • AP 3 Duševní zdraví
 • AP 4 Omezení zdravotně rizikového chování
  • AP 4a Vytvoření interdisciplinárního meziresortního rámce primární prevence rizikového chování u vysoce ohrožených skupin dětí v České republice
  • AP 4b Oblast kontroly tabáku v České republice
  • AP 4c Omezení škod působených alkoholem
 • AP 5 Snižování zdravotních rizik ze životního a pracovního prostředí
 • AP 6 Zvládání infekčních onemocnění
  • AP 6a Provakcinační AP
  • AP 6b Zvládání infekčních onemocnění, zejména nové a znovu se objevujících infekcí, infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, opatření proti antimikrobiální rezistenci
 • AP 7 Rozvoj programů zdravotního screeningu v ČR
 • AP 8 Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8a Zvýšení kvality, dostupnosti a efektivity následné, dlouhodobé a domácí péče
  • AP 8b Zvýšení dostupnosti návazné péče
 • AP 9 Zajištění kvality a bezpečí poskytovaných zdravotnických služeb​​
 • AP 10 Celoživotní vzdělávání zdravotnických pracovníků
  • AP 10a celoživotního vzdělávání lékařů
  • AP 10b Celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků
 • AP 11 Elektronizace zdravotnictví
 • AP 12 Rozvoj zdravotní gramotnosti​​​
 • AP 13 Rozvoj ukazatelů zdravotního stavu obyvatel

Více informací najdete na webu MZ ČR.

Zdroj: mzcr.cz

Studie GYTS 2016

Global Youth Tobacco survey (GYTS) je školní výběrová studie, která monitoruje užívání tabákových výrobků a znalosti a postoje školní mládeže ve věku 13 – 15 let k této problematice. Studie GYTS byla vytvořena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) ve spolupráci s Centrem pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC, USA). Česká republika se v roce 2016 zapojila již do čtvrtého celosvětového výzkumu kouření GYTS, kterého se zúčastnilo 3926 žáků 7. až 9. tříd a věkem odpovídajících studentů víceletých gymnázií ze 44 náhodně vybraných škol v celé České republice vyplněním anonymního dotazníku se 70 otázkami. Česká studie GYTS poskytuje údaje o prevalenci kouření cigaret, užívání ostatních tabákových výrobků a informace o pěti determinantách užívání tabáku: dostupnosti a ceně, expozici pasivnímu kouření, zanechání kouření, vlivu médií, reklamy a školních osnov. Výsledky studie je možné využít při přípravě komplexního programu omezování spotřeby tabáku. Proto je velmi důležité získat základní údaje o znalostech, chování a postojích ve vztahu ke kouření a zjistit další možné faktory, které by mohly mít vliv na užívání tabáku mládeží. Data z národní studie budou využita v mezinárodní srovnávací zprávě.

Cíle GYTS

Celosvětová studie užívání tabáku mládeží (GYTS), součást globálního systému sledování tabáku (GTSS), je celosvětovým standardem pro systematické sledování užívání tabáku (určeného pro kouření i bezdýmného) mládeží a sledování hlavních indikátorů kontroly tabáku. GYTS je celostátně reprezentativní školní průzkum žáků ve třídách odpovídajících věku 13 až 15 let a je určen k vytváření průřezových odhadů pro každou zúčastněnou zemi. GYTS používá standardní základní dotazník, výběr vzorku a protokol sběru dat. Pomáhá zemím při plnění jejich závazků vyplývajících z Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace (WHO) o kontrole tabáku (FCTC), aby byly vytvořeny srovnatelné údaje v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi.

WHO vyvinula program MPOWER, balíček vybraných opatření ke snížení poptávky obsažených v FCTC:

 

 

 

 

mpower

Monitorovat užívání tabáku & politiky v oblasti prevence

Chránit lidi před tabákovým kouřem

Nabídnout pomoc při odvykání užívání tabáku

Varovat před nebezpečím tabáku

Prosazovat zákaz reklamy na tabákové výrobky, jejich propagace a sponzorování

Zvýšit daně na tabák

Metodologie GYTS

GYTS používá globální standardizovanou metodiku, která zahrnuje dvoustupňový výběr vzorku škol s pravděpodobností úměrnou velikosti počtu zapsaných žáků. Třídy ve vybraných školách jsou vybrány náhodně a všichni žáci ve vybraných třídách jsou způsobilí k účasti na průzkumu.

Průzkum používá standardní základní dotazník se sadou nepovinných otázek, které umožňují přizpůsobení potřebám dané země pro stanovení rozsahu užívání tabáku a klíčových indikátorů kontroly tabáku. Dotazník se zabývá následujícími tématy: užívání tabáku (pro kouření i bezdýmný); zanechání kuřáctví; pasivní kouření (SHS); proti-tabáková sdělení v médiích a reklama na tabákové výrobky; přístup k tabákovým výrobkům a jejich dostupnost; znalosti a postoje týkající se užívání tabáku.

Otázky dotazníku vyplňují žáci sami do odpovědního listu, který je přizpůsoben ke skenování a je anonymní, aby byla zajištěna jeho důvěrnost.

V České republice byla studie GYTS provedena v roce 2016 Státním zdravotním ústavem za koordinace Ministerstvem zdravotnictví.

Celková míra odpovědí byla 78,3 %. Do studie bylo zařazeno 3 926 způsobilých žáků v základních školách 7. – 9. stupně, 1. – 2. stupně šestiletých gymnázií a 2. – 4. stupně osmiletých gymnázií.  Z toho 3 521 bylo ve věku 13-15 let. Výsledky se uvádějí u žáků v tomto věku.

.

To podstatné o GYTS

UŽÍVÁNÍ TABÁKU
·         21,2 % žáků (21,3 % chlapců a 21,1 % dívek) v současné době užívá nějaký tabákový výrobek.

·         19,2 % žáků (18,4 % chlapců a 20,0 % dívek) v současné době tabák kouří.

·         15,2 % žáků (14,0 % chlapců a 16,6 % dívek) v současné době kouří cigarety.

·         4,7 % žáků (6,4 % chlapců a 2,8 % dívek) v současné době užívá bezdýmný tabák.

 

Elektronické systémy dodávající nikotin
·         11,2 % žáků (12,5 % chlapců a 9,8 % dívek) v současné době užívá elektronické cigarety.

 

Zanechání kouření
·         Šest z deseti současných kuřáků se pokusilo přestat kouřit v průběhu posledních 12 měsíců.

·         Téměř pět z deseti současných kuřáků si přeje nyní přestat kouřit.

 

Kouř z druhé ruky
·         35,0 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři v jejich domově. 42,9 % žáků bylo vystaveno tabákovému kouři uvnitř uzavřených veřejných prostor.

 

přístup & dostupnost
·         50,3 % současných kuřáků cigaret získalo cigarety tak, že si je koupilo v obchodě, od pouličního prodejce, nebo v prodejním stánku.

·         69,1 % současných kuřáků, kteří si koupili cigarety, neodmítli cigarety prodat z důvodu jejich nízkého věku (13 – 15 let).

 

média
·         Téměř pět z deseti žáků si všimlo proti-tabákového sdělení v médiích.

·         Více než šest z deseti žáků si všimlo reklamy na tabákové výrobky nebo jejich propagace, když navštívili místo prodeje těchto výrobků.

·         Více než jeden z deseti žáků vlastní předmět, na němž je logo tabákové značky.

 

Znalosti a postoje
·         61,5 % žáků si určitě myslí, že tabákový kouř od ostatních lidí jim škodí.

·         83,0 % žáků je pro zákaz kouření uvnitř uzavřených veřejných prostorů.

 

Užívání tabáku
Kuřáctví tabáku v % CELKEM chlapci dÍVKy
Současní kuřáci tabáku1 19,2 18,4 20,0
Současní kuřáci cigaret2 15,2 14,0 16,6
Silní kuřáci cigaret3 5,8 5,8 5,9
Současní kuřáci jiných forem tabáku4 9,1 10,4 7,8
Kuřáci tabáku celkem5 54,0 55,1 52,8
Kuřáci cigaret celkem6 49,8 51,2 48,4
Kuřáci jiných forem tabáku celkem7 31,5 33,1 29,7
Bezdýmný tabák
Současní uživatelé bezdýmného tabáku8 4,7 6,4 2,8
Uživatelé bezdýmného tabáku celkem9 15,0 20,6 9,0
Užívání tabáku celkem (určeného ke kouření a/nebo bezdýmného)
Současní uživatelé tabáku10 21,2 21,3 21,1
Uživatelé tabáku celkem11 55,6 57,4 53,8
náchylnost
Žáci, nikdy neužívající tabák, náchylní k užívání tabáku v budoucnu12 22,5 19,8 25,2
Nekuřáci, kteří si myslí, že by cigarety mohli kouřit13 6,5 6,7 6,4
Elektronické systémy dodávající nikotin
% CELKEM chlapci DÍVKY
Současní uživatelé elektronických cigaret14 11,2 12,5 9,8
zanechání kouření
% CELKEM chlapci  DÍVKy
Současní kuřáci, kteří se v posledních 12 měsících pokoušeli přestat kouřit 59,2 55,7 62,2
Současní kuřáci, kteří chtějí přestat kouřit nyní 47,6 47,1 48,0
Současní kuřáci, kteří si mysleli, že budou schopni přestat kouřit, pokud by chtěli 87,7 88,7 86,8
Současní kuřáci, kteří někdy dostali pomoc nebo radu od odborníka nebo v program, aby přestali kouřit 3,5 3,1 3,9
Kouř z druhé ruky (pasivní kouření)
% CELKEM chlapci  DÍVKy
Expozice tabákovému kouři doma 35,0 32,9 37,2
Expozice tabákovému kouři v uzavřených veřejných prostorách 42,9 41,1 44,8
Expozice tabákovému kouři na jakémkoli venkovním veřejném místě 71,9 68,9 75,2
Žáci, kteří viděli, že někdo kouří ve školní budově nebo na školním pozemku†† 35,4 36,0 34,8

 

Přístup a dostupnost
% CELKEM chlapci dÍVKy
Současní kuřáci cigaret, kteří získali cigarety tak, že si je koupili v obchodě, od pouličního prodejce, nebo v prodejním stánku15 50,3 57,3 44,5
Současní kuřáci cigaret, kterým neodmítli cigarety prodat z důvodu jejich nízkého věku (13 – 15 let)16 69,1 70,2 68,1
Současní kuřáci cigaret, kteří si je koupili jako jednotlivé kusy17 24,6 23,0 26,0
MÉDIA
Reklama na TABÁK V % CELKEM chlapci DÍVKY
Žáci, kteří si všimli reklamy na tabákové výrobky nebo jejich propagace v místě jejich prodeje18 61,8 62,9 60,6
Žáci, kteří viděli někoho užívat tabák v televizi, na videu, či ve filmu19 82,4 83,2 81,5
Žáci, kterým byl někdy nabídnut tabákový výrobek zdarma od zástupce tabákové společnosti 4,6 5,3 3,9
Žáci, kteří vlastní nějaký předmět, na němž je logo tabákové značky 11,9 13,3 10,4
Reklama proti tabáku
Žáci, kteří si všimli proti-tabákových sdělení v médiích†† 46,9 45,0 49,1
Žáci, kteří si všimli proti-tabákových sdělení na sportovních a společenských akcích20 30,8 33,8 27,4
Současní kuřáci, kteří přemýšleli o zanechání kouření z důvodu zdravotního varování (na krabičkách cigaret) 21 20,9 19,7 22,0
Žáci, kteří se v posledních 12 měsících učili ve škole o nebezpečí užívání tabáku 44,4 45,0 43,8
Znalosti a postoje
% CELKEM chlapci DÍVKY
Žáci, kteří si určitě myslí, že je obtížné přestat, jakmile někdo začne kouřit tabák 36,3 39,0 33,4
Žáci, kteří si myslí, že kouření tabáku pomáhá lidem cítit se uvolněně na oslavách, večírcích a společenských setkáních 40,3 42,3 38,1
Žáci, kteří si rozhodně myslí, že tabákový kouř od ostatních lidí je pro ně škodlivý 61,5 64,2 58,7
Žáci, kteří podporují zákaz kouření uvnitř uzavřených veřejných prostorů 83,0 82,0 84,0
Žáci, kteří podporují zákaz kouření ve všech vnějších veřejných prostorech 48,7 49,1 48,2

 

1 Kouření tabáku kdykoli během posledních 30 dní. 2 Kouření cigaret kdykoliv během posledních 30 dní. 3 Kouření cigaret 20 a více dní během posledních 30 dní.

4 Kouření tabáku jiného než cigarety během posledních 30 dní.  5 Kouření tabáku kdykoli, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.   6 Kouření cigaret kdykoli, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.  7 Kouření tabákových výrobků jiných než cigarety, včetně potáhnutí pouze jednou či dvakrát.   8 Užívání bezdýmného tabáku během posledních 30 dní.    9 Užívání bezdýmného tabáku kdykoli.  10 Kouření tabáku a/nebo užívání bezdýmného tabáku během posledních 30 dní. 11 Kouření tabáku a/nebo užívání bezdýmného tabáku kdykoli. 12 Náchylnost k budoucímu užívání tabáku zahrnuje ty, kdo odpověděli „určitě ano“, „pravděpodobně ano“, či „pravděpodobně ne“ v otázce na užívání tabáku v případě, že jim ho někdo z jejich nejlepších kamarádů nabídne, nebo „určitě ano“, „pravděpodobně ano“, či „pravděpodobně ne“ na otázku na užívání tabáku v příštích 12 měsících.  13 Ti, kteří odpověděli „souhlasím“, nebo „velmi souhlasím“ na tvrzení „myslím, že bych mohl/a kouřit cigarety. 14 Užívali elektronické cigarety během posledních 30 dní. Užívání elektronických cigaret v současnosti je posuzováno samostatně z otázky použité k definování současných kuřáků jiných forem tabáku.  15 Jak byly cigarety získány naposledy, kdy respondenti kouřili cigarety v posledních 30 dnech. 16 Z těch, kteří se pokoušeli koupit cigarety během posledních 30 dní. 17 Na základě posledního nákupu těch, kteří si v posledních 30 dnech koupili cigarety. 18 Mezi těmi, kteří navštívili prodejní místo v posledních 30 dnech. 19 Mezi těmi, kdo sledovali televizi, video nebo film v posledních 30 dnech. 20 Mezi těmi, kteří navštívili sportovní nebo společenskou akci v posledních 30 dnech. 21 Mezi těmi, kteří si všimli zdravotního varování na krabičce cigaret v posledních 30 dnech. Během posledních 7 dní. †† Během posledních 30 dní.

 

Poznámka: Žáky se míní osoby ve věku 13-15 let, které jsou zapsány do školy. Údaje byly váženy tak, aby byly reprezentativní pro všechny žáky ve věku 13-15 let. Procentní podíly odrážejí prevalenci jednotlivých ukazatelů v každé skupině, nikoliv rozložení skupin.

Zdroj: szu.cz

Polévková smršť na Andělu!

Již posedmé bude prostor před obchodním centrem Nový Smíchov na Andělu patřit předním českým kuchařům, výborným polévkám a dobré věci!  Přijďte se podívat  26. února – 2. března  2018 a kupte si polévku, na které si nejen pochutnáte, ale uděláte i něco pro sebe a své zdraví. Zároveň přispějete lidem po cévních a mozkových příhodách, kteří si sami nemohou spolufinancovat neurorehabilitaci v centru ERGO Aktiv.

Pondělí 26. února

Restaurace Mlýnec – Bramborová polévka

Etnosvět vegetariánská restaurace – Houbový krém

Úterý 27. února

Radisson Blu Alcron – Celerový krém s portským vínem a lanýžovým olejem

Sezio restaurant – Tomatová polévka z pečených rajčat a bazalkou

Středa 28. února

Restaurant  Amaryla – Polévka z červené čočky s rajčaty a kokosovým mlékem

Restaurace Umami Sushi – Tom yum s kuřecím masem, kokosovým mlékem a skleněnými nudlemi

Čtvrtek 1. března

Hotel Marriott – Francouzská cibulová polévka

Restaurace Lokal blok – Batátová polévka s mrkví a kokosovým mlékem

Sezio Restaurant  – Hráškový krém

Pátek 2. března

Panorama hotel Prague – Květákový krém

Bistro Jan Paukert – Chodská kroupová s houbami a bramborem

 

Z Polívkové smršti se stal fenomén, který spojuje lidi dobrým jídlem a dobrým skutkem. Smršť dokonce získala 1. místo Fóra dárců v kategorii Veřejná sbírka 2015.  Jak můžete pomoci vy? Přijďte si dát některou ze skvělých polévek, na stánku si kupte krásnou dřevěnou lžíci nebo pošlete DMS za 30 Kč ve tvaru DMS CHUTKZIVOTU na tel. číslo 87 777.
U stánku se můžete setkat s milovnicí polévek a zdravého životního stylu, herečkou Míšou Maurerovou. Záštitu nad Polívkovou smrští převzala Městská část Praha 5 v čele se starostou Ing. Pavlem Richterem. Dle TZ.

www.facebook.com/ergoaktiv.cz

www.polivkovasmrst.cz

www.ergoaktiv.cz

Zapojte se do soutěže a naučte děti zdravě jíst

Autor: Zdravá 5

Nadační fond Albert vyhlašuje další ročník soutěže Zdravá 5. Dětské týmy se v ní již pošesté utkají při přípravě správné svačiny.

Soutěž učí děti, ale i jejich maminky, táty či paní učitelky, jak jíst zdravě – a současně tak, aby jídlo nejen dětem chutnalo. Vzhledem ke značné otylosti českých dětí, kdy obézní je každé sedmé dítě, se jedná o počin záslužný, který navíc děti i jejich okolí baví. Jako bonus mohou vyhrát hezké věcné ceny, vítězové každé soutěžní kategorie získají navíc i velkou zážitkovou odměnu – víkend na farmě.

Pro děti od školky až po devítku

Přihlásit se mohou tříčlenné týmy dětí ve věku od pěti do patnácti let z mateřských i základních škol a také děti z dětských domovů, případně jiných organizací nebo volnočasových sdružení. Speciální kategorii mají i týmy zaměstnanců Alberta s dětmi. Uzávěrka přihlášek do regionálních kol je 8. dubna 2018, podrobné informace najdete na stránkách Zdravé 5.

Soutěž je i letos obohacena o sociální rozměr. Děti připraví zdravé pohoštění, o které se podělí s lidmi ze svého okolí a udělají jim radost společným stolováním. „Může to být osamělá paní ze sousedství, dědeček v domově důchodců či dlouhodobě nemocný spolužák. Budeme rádi, když si letos děti dají práci nejen s receptem a přípravou pohoštění, ale i s nápadem na obdarování,“ doplňuje zadání Eva Nepokojová, manažerka Zdravé 5.

Zdravá 5

 • Do soutěže se mohou zapojit tříčlenné týmy v 5 kategoriích.
 • Soutěžní disciplínou je zdravý a nutričně vyvážený pokrm vhodný jako svačina.
 • Recept společně s fotografiemi z přípravy a předání pohoštění včetně obhajoby výběru obdarovaného mohou týmy v čele s pedagogy přihlásit na www.zdrava5.cz do 8. dubna 2018.
 • Hodnota pokrmu pro 4 osoby by se měla pohybovat kolem 100 korun. Nákup surovin v této hodnotě pro jeden tým nahradí školám Zdravá 5 pomocí nákupní poukázky do obchodů Albert.

Recept soutěžního pokrmu by měl být nutričně vyvážený podle zásad výživového talíře, se kterým se děti seznamují na lekcích Zdravé 5.

Odborná porota bude hodnotit nejen nápaditý recept, složení pokrmu a lákavý vzhled, ale i myšlenku, jak týmy naloží s připraveným pohoštěním. „Propojení sociálního a výživového tématu je logickým vyústěním klíčových aktivit Nadačního fondu Albert, který se dlouhodobě věnuje podpoře zdravého životního stylu dětí i jejich rodičů a financování projektů vzdělávání, integrace a rozvoje dětí ze sociálně znevýhodněných skupin,“ doplňuje Eva Nepokojová.

Ze všech týmů přihlášených do regionálního kola vybere pět nejlepších z každé kategorie z celé České republiky. Ty se utkají ve finále začátkem června v Praze, kdy v porotě zasednou také známé osobnosti. Na celkové vítěze ze všech kategorií čeká i letos speciální zážitková odměna.

Zdroj: vitalia.cz

Přecházet chřipku se nevyplácí

Chřipka je nejčastější lidské infekční onemocnění, které každoročně postihne až 10 % světové populace. Navzdory tomu je, zvláště v České republice, často bagatelizována, či mylně zaměňována s běžnými nechřipkovými nemocemi. Také proto ji řada lidí u nás mnohdy přechází a nevěnuje jí dostatek pozornosti. Přecházením viróz ovšem jdeme vstříc oslabené imunitě, návratu nemoci i vážným zdravotním důsledkům.

foto: shutterstock.com
Neléčená chřipka může vést ke komplikacím bakteriálními superinfekcemi, což v konečném výsledku prodlužuje i následnou pracovní neschopnost. Může však způsobit i závažnější onemocnění, jako je zápal plic či postižení srdce. Zbytečným přecházením tuto kapénkovou infekci šíříme dál a ohrožujeme tím nejen své zdraví, ale i zdraví své rodiny a všech, s nimiž se setkáváme. Chřipka postihuje bez rozdílu všechny věkové skupiny, nejvyšší výskyt nemoci je ale u školáků a mladých dospělých, závažný průběh může mít chřipka u seniorů.

„Mezi základní typické příznaky chřipky patří rychlý nástup nemoci, horečka kolem 38–40 °C, v úvodní fázi onemocnění doprovázená zimnicí a třesavkou, celková schvácenost, intenzivní bolest hlavy, svalů a kloubů, pocit únavy, nechutenství, pocity na zvracení. Současně se objevuje suchý, dráždivý, bolestivý kašel, který přechází po několika dnech v kašel s malou produkcí hlenu. U nekomplikovaného průběhu trvá chřipka 7–10 dní a obvykle stačí symptomatická terapie. Základem léčby je klid na lůžku, dostatečný přísun tekutin a tlumení příznaků pomocí volně prodejných léků,“ říká MUDr. Michal Lazák, praktický lékař z Prahy.

V době vrcholící chřipkové epidemie lékaři varují před nedoléčením chřipky. Zanedbání jejich rad může vést i k závažnému zhoršení zdravotního stavu. Přecházení chřipky může vyvolat virové nebo bakteriální zápaly plic, zánět srdečního svalu, mozkových blan a záněty v oblasti dýchacích cest.

Obecně lze říci, že když se chřipka neléčí a neudržuje klidový režim, zvyšuje se pravděpodobnost komplikací. A to jak primárních, způsobených virem, nebo sekundárních – způsobených bakteriální infekcí jako je zánět dutin, středního ucha nebo průdušek,“ říká primářka Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová.

Kdo je nejvíce ohrožen?

Někteří lidé jsou chřipkou a jejímu možnými komplikacemi ohroženi více než ostatní.

Tito jedinci tvoří tzv. rizikové skupiny:

 • dospělí nad 50 let, zejména nad 65 let
 • osoby s poruchou imunity (HIV pozitivní, po transplantaci, na chronické imunosupresi)
 • pacienti s chronickým onemocněním plic (chronická obstrukční plicní nemoc, astma, cystická fibróza)
 • lidé s chronickým onemocněním ledvin nebo jater
 • osoby s chronickým onemocněním oběhového systému
 • lidé trpící onemocněním diabetes mellitus (cukrovka)
 • pacienti pobývající v zařízení dlouhodobé péče
 • pracovníci ve zdravotnictví
 • pracovníci v sociálních ústavech

Komplikace chřipky

Primární

Jedná se o komplikace, které způsobuje přímo chřipkový virus, ať už svou vyšší agresivitou, nebo oslabením organismu.

 • akutní zánět hrtanu – začíná náhle a projeví se dráždivým kašlem, ztrátou hlasu, sípáním a dušností. Zánět se může rozšířit až na průdušky, kdy se obvykle k obtížím přidává drsný, hrubý kašel a vysoká teplota.
 • chřipkový zápal plic – Jde o těžkou, život ohrožující komplikaci. Rozvíjí se krátce po počátečních příznacích chřipky. Při zápalu plic se rychle zvýrazňuje kašel a nemocný nestačí s dechem. Léčba může být velmi náročná a v těžkých případech se může jednat o onemocnění smrtelné.
 • zánět svalů – svalové postižení se objevuje zhruba za pět až sedm dní od počátku chřipky. Projeví se výraznou únavou, svalovou slabostí a hlavně bolestí svalů.
 • zánět srdce – záněty srdečního svalu, osrdečníku či srdeční chlopně, kde poté může docházet k její nedomykavosti. Záněty srdečního svalu i osrdečníku mohou vzniknout jak v době nemoci, tak i po ní. Nejčastěji se projeví do tří týdnů po prodělaném onemocnění.
 • postižení nervového systému – jedná se o zánět mozku a jeho obalů (mozkových blan). Projeví se úpornými bolestmi hlavy, očí, světloplachostí, malátností, celkovou schváceností, bolestmi svalů a zad. Přidat se mohou poruchy vědomí, halucinace nebo křečovité záškuby končetin.

Sekundární

Virem poškozené sliznice představují ideální prostředí pro usídlení a množení bakterií. Vzniká nasedající bakteriální infekce. Rozvoj takové komplikace se většinou prozradí novým vzestupem teplot.

 • zápal plic
 • zánět středního ucha
 • zánět vedlejších dutin nosních

Reyeův syndrom je vážná komplikace chřipky především u dětí a v souvislosti s indikací kyseliny acetylsalicylové v rámci antipyretické léčby. Vyznačuje se náhlým začátkem, zvracením, křečemi, otokem mozku a rozvojem hepatopatie (onemocnění jater). Vzhledem k výraznému omezení salicylátů při léčbě chřipky došlo během posledních dvaceti let k významnému poklesu výskytu tohoto vážného stavu.
Ačkoli různé gastrointestinální příznaky (nauzea, zvracení, průjem, bolesti břicha) mohou chřipku celkem běžně doprovázet, může být výjimečně evidována i hematemeze, meléna či krev ve stolici, stejně jako akutní eroze žaludeční sliznice.

Vždy je však třeba mít na paměti, že každé přechození chřipky s sebou přináší zvýšené riziko dalších zdravotních komplikací!

Zdroj: www.mzcr.crzdravi.euro.cz

Inzerce

Lidé v ČR prožijí ve zdraví asi čtyři pětiny života

 

Zdroj: Pixabay

Češi a Češky prožijí zhruba čtyři pětiny svého života ve zdraví. Obtíže provázejí pak jejich poslední životní pětinu. Podíl zdravých let je v Česku vyšší než průměr zemí EU.

Život v Česku se postupně prodlužuje. Vyplývá to z údajů Eurostatu, Českého statistického úřadu a z výsledků, které ve svém posledním čísle zveřejnil odborný časopis Demografie. Podle nich měly ženy v Česku v roce 2015 při narození před sebou 63,7 roku ve zdraví, muži pak 62,4 roku.

Od roku 2000 do roku 2016 se u mužů protáhl o 4,6 roku a u žen o 3,8 roku. Chlapci, kteří se narodili předloni, tak měli před sebou v průměru 76,2 roku a dívky 82,1 roku. Podle expertů není podstatná jen doba dožití, ale také počet zdravých let bez obtíží a omezení. Ukazuje totiž na kvalitu života.

V Česku se neprodlužuje jen život, ale i doba strávená ve zdraví. Podle autorek odborného článku mezi lety 2007 a 2014 přibyly mužům dva zdravé roky a ženám 1,7 roku. Podle údajů Českého statistického úřadu se život protáhl ale o něco rychleji, a to celkem zhruba o měsíc.

„V České republice je podíl zdravých let na očekávané době dožití relativně vysoký. V roce 2015 činil u žen 78 procent a u mužů 82,4 procenta, zatímco průměr evropské osmadvacítky byl o dva procentní body nižší,“ uvedly autorky článku.

Češi a Češky mají ale celkově kratší život než průměrný obyvatel či obyvatelka EU. Proti nim mají muži očekávanou dobu dožití kratší o 2,5 roku a ženy o dva roky. Počet let strávených ve zdraví je ale srovnatelný s dobou v EU, poukazují expertky.

Ženy v Česku se dožívají vyššího věku než muži. Mají šanci žít zhruba o šest let déle. Zdravých let ale tolik navíc nemají. Bez obtíží mají šanci být o 1,3 roku déle než muži. Podle statistik je rozdíl nad evropským průměrem, který činí 0,7 roku, tedy asi 8,5 měsíce. Ženy v ČR zdravotní omezení překonávají bezmála 19 let, muži zhruba 13 let a čtyři měsíce.

Podle statistik do roku 2014 počet zdravých let a měsíců postupně rostl. Zdravá část se dostala u Češek na 65 let u Čechů na 63,4 roku. U žen tak odpovídala více než 79 procentům očekávané délky života a u mužů téměř 84 procentům. V roce 2015 nastal pokles a doba ve zdraví se zkrátila o rok a její podíl se snížil.

Nejvíc zdravých let mají před sebou lidé ve Švédsku a na Maltě. Švédy, kteří se narodili v roce 2015, čeká podle Eurostatu 74 let a Švédky 73,8 roku bez zdravotních obtíží. Obyvatelé Malty mají před sebou 72,6 zdravých let, obyvatelky ostrova pak 74,6 roku. Delší život bez omezení než v ČR si užijí také lidé v Německu, Irsku, Řecku, Španělsku či Francii. Hůř než Češi a Češky jsou na tom například lidé v Rakousku, Dánsku či Nizozemsku. Průměrný obyvatel EU měl před sebou 62,2 zdravých let, průměrná euroobčanka pak 63,3 roku.

Lidé v EU, jimž bylo 65 let, měli v roce 2015 podle Eurostatu před sebou v průměru 9,4 roku ve zdraví. Češi a Češky se tak ocitli pod evropským průměrem. Ženám v ČR připadlo ještě 8,6 roku bez potíží, mužům osm let. Němky čekalo 12,3 a Němce 11,4 roku ve zdraví, Švédky pak 16,8 a Švédy 15,7 roku.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Automobilka Hyundai vybudovala pro své zaměstnance Centrum zdraví

 

Zdroj: Hyundai

Automobilka Hyundai vybudovala pro své zaměstnance Centrum zdraví, které bude sloužit k léčbě příznaků počínajících nemocí i prevenci onemocnění. Centrum je v nošovickém areálu automobilky a pracovníkům nabízí například vodoléčbu, elektroléčbu, laserovou terapii, masáže nebo posilovnu.

Vybudování centra stálo 19,6 milionu korun, na další milion přišlo vybavení. Představitelé automobilky to řekli při včerejším otevření centra. „Jsme si vědomi toho, že práce ve výrobě automobilů je fyzicky náročná, a toto je forma, řekněme, nápravy určitých počínajících zdravotních problémů. Hlavní úloha tohoto centra je v oblasti prevence, jak těm onemocněním předcházet. Vnímáme to jako silný element z hlediska naší společenské odpovědnosti a udržitelnosti, protože lidé jsou opravdu to nejcennější, co společnost má,“ řekl mluvčí automobilky Petr Vaněk.

„Veškeré služby jsou poskytovány kmenovým i agenturním zaměstnancům zdarma,“ řekla vedoucí fitness ve zdravotním centru Kimberley Oborná. Na některé procedury budou zaměstnanci docházet přímo v pracovní době, jiné mohou absolvovat bezplatně, ale ve svém volnu. Speciální procedury a doporučené druhy cvičení pracovníkům určuje po odborném vyšetření lékařka. K dispozici je i psycholožka.

Vedoucí sekce náboru na oddělení lidských zdrojů Klára Klepáčová řekla, že o služby Centra zdraví mají zaměstnanci obrovský zájem. „Především jsme se chtěli zaměřit na prevenci. To znamená, budeme se snažit dávat všem zaměstnancům možnost jednou za rok, jednou za rok a půl rehabilitovat, naučit se zdravě žít, naučit se o sebe starat a samozřejmě mít možnost v případě nějakých zdravotních obtíží je tady řešit. Myšlenka byla taková – zajistit tady takový servis a takové vybavení, aby jakákoliv rehabilitace i po nějakém případném úraze byla řešitelná na místě,“ řekla Klepáčová. Doplnila, že centrum se zaměřuje nejvíce na problémy se zády, posílení rukou a zpevnění celého těla.

Automobilka Hyundai v Nošovicích na Frýdecko-Místecku zaměstnává 3300 lidí. V loňském roce vyrobili 356.700 automobilů, což bylo o 1700 vozů (0,5 procenta) méně než v roce 2016, ale o 6700 aut (1,9 procenta) více, než ukládal plán. Letos má továrna v plánu vyprodukovat 330.000 aut. V roce 2016 vzrostl automobilce zisk o 2,97 miliardy korun na 8,47 miliardy korun a tržby o 17,1 miliardy na 142,75 miliardy korun. Letos slezská továrna oslaví deset let od zahájení výroby.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Hlíva jako královna naší imunity. S čím vším vám pomůže?

Hlíva jako královna naší imunity. S čím vším vám pomůže?

Houby pomáhají lidem již téměř po 30 tisíc let. Jejich blahodárné účinky znali už staří Římané, kteří je zařazovali do svého jídelníčku a vyráběli z nich léčiva. Pojďme si něco povědět o nám nejdostupnější a jedné z nejznámějších hub, hlívě ústřičné, která vám pomůže s imunitou, se zažíváním i s únavou.

Hlíva jako královna naší imunity. S čím vším vám pomůže?

Hlíva ústřičná je přímo královnou hub. Její účinky i lékaři a farmaceuti označují za jedny z nejprospěšnějších. Prokazatelně totiž prospívá lidskému organismu. Má nejen výbornou chuť, obsahuje také mnoho látek a vitamínů, které podporují imunitní systém i zažívání.

Co na té hlívě všichni mají…?

Hlíva ústřičná je k dostání téměř v každém zelinářství a supermarketu. A je určitě jen dobře, když ji zařadíte do svého jídelníčku. Prozradíme vám ale, jak dostanete z hlívy ty nejdůležitější látky, které vašemu tělu pomohou například se zlepšením metabolismu, startují imunitní systém a pomáhají i se snížením hladiny cholesterolu v krvi.

Sáhněte po doplňcích stravy s hlívou ústřičnou. Jsou v nich perfektně koncentrované a v takovém množství, aby vám to bylo co nejprospěšnější. Díky speciálnímu extrahování těchto látek mají v jedné dávce větší množství než několik kilogramů tepelně upravené nebo sušené hlívy.

Tápete, jak hlívu zařadit do svého jídelníčku? V tom vám určitě pomůže náš další článek o hlívě.

Koktejl vitamínů

Co dělá hlívu tak zdraví prospěšnou, jsou látky s názvem beta-glutany, které dokážou v našem těle aktivovat imunitu. Hlíva má v sobě ale daleko větší koktejl blahodárných látek. Najdeme v ní řadu vitamínů, proteiny, stopové prvky, steroly (ty působí na náš cholesterol), vlákninu, anebo třeba chitosan, který brzdí vstřebávání cholesterolu a urychluje metabolismus.

Kdo všechno může zavolat hlívu na pomoc

 • Lidé, které trápí problémy se srdcem. Účinně totiž upravuje hladinu cholesterolu v krvi a vysoký krevní tlak.
  Všichni, koho trápí zažívací potíže. Hlíva pomáhá při čištění střev.
 • Ti, kdo trpí záněty nebo kloubová a kožní onemocnění. Hlíva dokáže odstraňovat i bradavice virového původu a léčit ekzémy.
 • Doporučená je i těm, které trápí játra, ledviny nebo slinivka. Zlepšuje totiž metabolismus a dokáže regenerovat vnitřní orgány.
 • Ženy i muže ve středním věku jistě potěší, že hlíva regeneruje buňky a zpomaluje proces stárnutí.
 • Lidé podstupující chemoterapii mohou po hlívě sáhnout také, neboť omezuje její vedlejší účinky. Pomáhá také při léčbě některých nádorových onemocnění. Zvyšuje také obranyschopnost organismu.
 • Pokud máte náročné povolání, zkuste také doplňky stravy s hlívou ústřičnou. Hlíva umí i zmírnit únavu a pomáhá i při stresu a zátěži organismu.

Skvělý parťák hlívy? Rakytník!

O tom, že je hlíva ústřičná přímo nabitá látkami, víme už dávno. Co ale k jejím pozitivním účinkům přidat ještě další? Na scénu přichází rakytník! Olej z rakytníku, získaný z tmavě oranžových plodů rostliny Rakytník řešelátkový, obsahuje celý arzenál vitamínů a biologicky aktivních látek. Je výjimečně bohatý na účinné látky, má v sobě velké množství vitamínu A, a to až několikanásobně více než mrkev. Najdeme v něm i vysoký obsah vitamínu E, vitamíny B a K, nenasycené mastné kyseliny, kyselinu listovou i další. Regeneruje také poškozenou kůži a sliznice.

Rakytníkový olej proto dokáže ve správném množství ještě zvýšit účinky hlívy. Pro dodání vaší životní energie, vitality a pro zlepšení imunity jsou proto doplňky stravy s hlívou ústřičnou a rakytníkovým olejem silnými spolubojovníky. Sáhnout po takto silných přírodních pomocnících v boji s neduhy se vám určitě vyplatí.

OZNÁMENÍ

 

INDIVIDUÁLNÍ PORADENSTVÍ v redukci nadváhy SE T.Č. NEPROVÁDÍ (MOŽNOST VYUŽÍT NABÍDKY BC. ET BC. IVETTY BENÝŠKOVÉ  TÉŽ NA  EUC KLINICE – TELEFON: 773 253 040 – EMAIL:  ivetta@fitbee.cz, (konzultace v češtině, angličtině). www.fitbee.cz )

1 2 3 4 5 84