SKUPINOVÁ ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ Pilates, kondiční cvičení, SM Systém

Cvičení pod vedením zkušených cvičitelek je vhodné také pro lidi s civilizačními chorobami jako hypertenze, diabetes, osteoporóza, obezita a pro všechny věkové kategorie. Při pochybách o vhodnosti konkrétních cvičebních programů právě pro Vás, je vhodné se poradit se svým lékařem.

KDE CVIČÍME – tělocvična rehabilitačního oddělení kliniky EUC, PK JIH, ulice Matice školské, České Budějovice, přízemí, za výtahy vpravo

KDY CVIČÍME        Středa         15.30 do 16.30            SM systém

Čtvrtek         16.00 do 17.00            Pilates / Kondiční cvičení

CENY obecně – permanentky již od 300,-Kč, jednotlivé vstupy již od 80,-Kč

PILATES je cvičení, které se koncentruje na zpevnění těla, obzvláště na jeho střed,  t.j. břicho a spodní část zad. Pilates klade důraz na správné držení těla, rovnováhu a flexibilitu. Riziko úrazu při cvičení Pilates je mnohem menší, než při jiných typech cvičení.  Koncentrací na dýchání se také výrazně snižuje napětí a stres. Při pravidelném cvičení se celkově zlepšuje kondice jak fyzická, tak i duševní. Je vhodné i pro úplné začátečníky a lidi s nízkou kondicí. K cvičení se používají pružná lana. Tento druh cvičení je vhodný pod vedením zkušeného instruktora i pro pac. s osteoporózou.

KONDIČNÍ CVIČENÍ je zaměřené na zlepšení celkového zdravotního stavu pomocí přiměřeného pohybu. Po lehkém zahřátí, použijeme míče a gumy k posílení a protažení celého těla. Vhodné pro každého, zejména při redukčních programech.

SM SYSTÉM je metoda sloužící k regeneraci a léčbě bolesti zad, vyvinutá MUDr. Smíškem. Základní pomůckou k cvičení jsou elastická pružná lana. Metoda je vhodná zejména jako kompenzační cvičení při sedavém zaměstnání, náročných sportovních činnostech nebo tam, kde dochází k jednostrannému přetěžování některých částí páteře, při osteoporóze a dalších diagnozach. Cvičit lze rovněž pouze v sedu. SM Systém znamená páteř S – stabilní-pevnou a M -mobilní-pohyblivou.

Více informací získáte zde: Diabetologie a obezitologie MUDr. M.Löblová, tel.: 387 730 558

SM Systém – na cvičení se můžete objednávat POUZE TELEFONICKY či sms na čísle 737 121 376. Marie Ticháková, e- mail : tichakova@centrum.cz , Skupina bude mít max. 6 lidí, je třeba se domluvit na hodině dopředu telefonicky, cvičí se v případě dvou cvičících osob.

Pilates/kondiční cvičení:  na čtvrteční cvičení se můžete objednávat   na  tf: – tel.: 777 267 654 (pouze SMS)  ,Štěpánka Novotná,  e-mail: stepanka@novotny.in

Pilates/kondiční cvičení, na čtvrtky je také možné se objednat : Michaela Klimešová , 739 850 605 (pouze SMS), e-mail: m-klimesova@centrum.cz

Čtvrteční hodiny budou kapacitně naplněny cca 10ti cvičícími, je třeba tedy dopředu hodiny rezervovat, aby bylo místo ke cvičení

Veškeré pomůcky a náčiní na cvičení je u nás k dispozici, včetně karimatek a lan na SM systém. Časové omezení permanentky– 2 měsíce

CENY:  Pilates/Kondiční cvičení

1 vstup:80 Kč

            Permanentka

350,-Kč  = 5 hodin x 70 Kč

300,-Kč = 5 hodin x 60 Kč pro pacienty MUDr.Löblové/ doporučení od lékaře

SM Systém

1  vstup: 90 Kč

Permanentka

400,-Kč = 5 hodin x 80 Kč

350,-Kč = 5 hodin x 70 Kč pro pacienty s doporučením od MUDr. Löblové/ lékaře

Výsledky monitoringu dietární expozice v roce 2016/17

Každým rokem publikuje CZVP své výsledky z oblasti monitoringu dietární expozice člověka. I v roce 2018 zveřejnil řadu zajímavých informací, jejichž detaily si můžete prostudovat v detailních materiálech zveřejněných na webu SZÚ. Mimo jiné se můžete dozvědět o historii tohoto dlouhodobého projektu, o expozičních dávkách vybraných organických a anorganických látek, o zjišťování přítomnosti GMO, o obsahu mastných kyselin a soli v tradičních pokrmech rychlého občerstvení, a také o publikacích, které v této souvislosti CZVP zveřejnil. Výsledky jsou veřejné, budeme rádi, pokud je budete citovat ve svých odborných textech.


Pro zájemce o detailní výsledky: sledujte webové stránky Státního zdravotního ústavu.

Zdroj: www.szu.cz

 

Senioři požadují lepší dostupnost zdravotní péče

 

Kvalitní a nejmodernější zdravotní péče je pro seniorskou populaci v některých regionech stále obtížně dostupná. Na mezinárodní odborné konferenci koncem listopadu 2018 s názvem Zdravotní aspekty kvality života českých seniorů pořádané pod záštitou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha a za účasti premiéra Andreje Babiše se na tom shodli účastníci konference z několika evropských zemí, zástupci českého zdravotnictví a zejména představitelé Rady seniorů ČR, která konferenci pořádala.

„Hlavní náplní konference bylo hodnocení memoranda z roku 2013. Shodli jsme se, že spousta věcí se splnila. Budou se valorizovat platby za státní pojištěnce a díky novele zákona o zdravotním pojištění se rozšířila placená lázeňská péče na 21 dní. Kromě toho začala aktivní podpora preventivních programů pro seniory, parlament například schválil hrazení očkování proti pneumokokům lidem starším 65 let, protože senioři jsou skupinou obyvatel, které nejvíc ohrožuje zápal plic. K tomu došlo od 1. ledna letošního roku, poplatky u lékaře byly zrušeny již dříve,“ řekl na konferenci předseda Rady seniorů ČR Zdeněk Pernes.

Splnit se však nepodařilo zdaleka vše. Problém je zejména s dostupností zdravotní péče. „V sociální oblasti se pro seniory leccos podařilo, ale ve zdravotní oblasti toho zatím tolik není. Na straně Ministerstva zdravotnictví nám chybí především ucelená strategie zdravotní péče pro seniory. Vítáme iniciativu ministerstva, které konečně zahájilo dialog s praktickými lékaři, doufáme, že přijdou i nějaké reálné kroky. Například kvůli nízkým pravomocím nemohou lékaři předepisovat léky, které by byly potřeba.

Síti praktických lékařů věnovali řečníci na konferenci velkou pozornost. Pokud by totiž tito lékaři získali větší pravomoci, vedlo by to ke snížení náporu na specializovaná pracoviště. Jedním z pozitiv by mohlo být také snížení počtu předepisovaných léků pro konkrétního pacienta, se kterým souvisejí problémy s lékovými interakcemi. „Neustále se mluví o úsporách ve zdravotnictví a o cenách léků. Přitom nejvíc ušetříme, pokud nikdo nepředepíše pacientovi lék, který nepotřebuje. Naopak mu ještě může i škodit, protože už bere jiné léky, které se s tím nově předepsaným nemusí snášet,“ upozornil PhDr. Josef Suchopár, statutární ředitel společnosti DrugAgency. Ve svém příspěvku dále upozornil na to, že senioři jsou skupinou lidí, která je lékovými interakcemi a duplicitami ohrožena nejvíce.

S potřebou získání větších pravomocí praktických lékařů souvisí i to, že dosud nemohou předepisovat moderní léčiva. U seniorské populace jsou nejčastější onemocnění kardiovaskulární a onkologická. „Dostupnost moderní léčby mnohdy není ideální. Například prevence mrtvice je pro seniory velmi důležitá, a proto je nezbytné, aby pro ně byla k dispozici bezpečná a účinná prevence formou antikoagulační léčby,“ řekl Martin Šrámek, primář Komplexního cerebrovaskulárního centra Ústřední vojenské nemocnice Praha.

Kromě zamezení lékovým interakcím je důležitá také posila prevence a povědomí o možnostech současného zdravotnictví na straně pacientů. Podpora prevence by se měla u seniorské populace stát prioritou zdravotního systému. Je zřejmé, že musíme hledat motivační programy pro praktické lékaře, aby svým pacientům aktivně doporučovali očkování. Následná péče o nemocné je totiž mnohem dražší než prevence. Parlament se zabývá implementací takzvané protipadělkové regulace. Rada seniorů zásadně nesouhlasí s tím, aby se měnil dosavadní a osvědčený model distribuce vakcín přes lékaře, protože to povede ke snížení proočkovanosti seniorů. Za velký úspěch naopak Rada seniorů považuje zrušení regulačních poplatků za návštěvu u lékaře, což zdůraznil prof. MUDr. Pavel Kalvach z Rady seniorů ČR.

Dle TZ.

www.rscr.cz

Zdroj: medicina.cz

Nejvíc Čechů loni zemřelo na nemoci oběhové soustavy

 

Nejvíc Čechů loni zemřelo na nemoci oběhové soustavy. Podlehlo jim asi 40 procent zemřelých, asi 49.000 z více než 111.000 všech úmrtí za celý rok. Zatímco u mužů se podíl nemocí srdce a cév meziročně mírně snížil, u žen vzrostl. Od 90. let 20. století se ale tento podíl postupně snižuje. Vyplývá to z dat Ústavu pro zdravotnické informace a statistiku.

V 90. letech umíralo na nemoci srdce a cév 57 procent žen a 53 procent mužů. Přes výkyvy v jednotlivých letech se daří jejich počty postupně snižovat, loni to bylo 40 procent mužů a 43 procent žen. Většímu riziku jsou vystaveni diabetici, obézní a lidé s vysokým tlakem či hladinou cholesterolu v krvi.

Nejčastěji Češi umírají na ischemickou chorobu srdeční. Jde o nedokrvování srdečního svalu a postupné odumírání jeho částí. Nejčastější příčinou je kornatění tepen, ukládání tuku do stěn cév a jejich ucpávání. Může být příčinou i srdečního selhání, tedy stavu, kdy srdce nezvládá okysličovat krev. V Česku lékaři zachrání naprostou většinu těch, kteří se po infarktu dostanou do jejich péče. Asi třetina postižených zemře ještě před příjezdem záchranářů.

Léčba pacientů s nemocemi srdce a cév stojí systém veřejného zdravotního pojištění kolem 20 miliard korun ročně. Nejvíc nemocných trpí vysokým krevním tlakem a ischemickou chorobou srdeční.

Podíly úmrtí souvisejících s rakovinou se pohybují kolem čtvrtiny zemřelých mužů i žen v daném roce. Odborníkům se daří některé typy nádorů posouvat ze smrtelných do chronických nemocí. Se zkušeností s rakovinou, kterou se podařilo zastavit nebo vyléčit, tak v Česku žije zhruba půl milionu lidí. Ročně přibývá asi 87.000 pacientů s nádorem.

Ministerstvo zdravotnictví v říjnu představilo svou představu péče o onkologické pacienty, kterým byla rakovina vyléčena a jsou bez příznaků. Pokud bude pacient i lékaři souhlasit, bude moci jeho pravidelná vyšetření dělat praktický lékař podle onkologem vypracovaného plánu. Systém zdravotního pojištění by mohl ušetřit a onkologům se uvolní ruce pro vážnější případy.

„O něco méně četnou skupinou jsou úmrtí v důsledku vnějších příčin smrti, na ty v roce 2017 zemřelo 3800 mužů a 1800 žen, dále pak úmrtí v důsledku nemocí trávicí soustavy, na ty v roce 2017 zemřelo 2700 mužů a 2000 žen,“ uvádí dokument.

Zdroj: zdravi.euro.cz

SENIORSKÁ OBÁLKA – Reflexní červená obálka pomůže jihočeským seniorům v tísni

 

Navození pocitu jistoty a bezpečí pro naše nejstarší spoluobčany. To je hlavním smyslem projektu Seniorská obálka, který v pondělí 26. listopadu odstartoval v Jihočeském kraji. Tiskopis má zejména starým osamělým lidem pomoci v tísni, při ohrožení života či zdraví.

Vítanou pomůckou bude obálka i pro složky integrovaného záchranného systému – tedy zdravotnickou záchrannou službu, hasiče a policii. Díky vyplněným údajům při případném zásahu u seniora doma totiž snadno zjistí, jaké dotyčný člověk bere léky, jakými nemocemi trpí a uveden tam bude i kontakt na jeho příbuzné. Potvrdila to Alena Bártíková z ministerstva práce a sociálních věcí, která je krajskou koordinátorkou projektu Seniorská obálka pro jižní Čechy.

Do tiskopisu senioři, třeba i za pomoci příbuzných nebo svého lékaře, vyplní základní údaje o svých alergiích, nemocech, lécích – včetně dávkování, a kontakty na své blízké osoby a praktického lékaře. „Údaje v reflexní červené plastové obálce by pak měli umístit na viditelném místě v bytě, například na dveřích lednice, či vnitřní straně vchodových dveří. Obálka tak poslouží ve chvíli, kdy senior bude potřebovat rychlou pomoc,“ apeluje Bártíková.

Hejtmance Ivaně Stráské, která převzala nad tímto projektem záštitu, se nápad velmi líbí. „Plně koresponduje s jinými projekty kraje, kterými se pravidelně snažíme naše seniory podporovat. Velkou nadhodnotu tady vidím právě v součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, kterým by jim měl značně usnadnit práci,“ upřesnila hejtmanka.

Na tom se ostatně shodují i ředitelé krajské záchranné služby, hasičů i policie – Marek Slabý, Lubomír Bureš a Luděk Procházka. „My samozřejmě tuto pomoc kvitujeme a myslím, že ji budou kvitovat i senioři, kteří obálku obdrží. Ne vždycky si člověk vzpomene na to, s čím se léčí, jaké léky bere a jak často či kde má průkaz zdravotní pojišťovny nebo občanský průkaz. Ušetří nám to spoustu času a umožní soustředit se na péči o pacienta,“ uvedl Slabý. „Projekt má naši plnou podporu a to i z toho důvodu, že senioři jsou jednou z cílových skupin naší preventivně výchovné činnosti. Jednoznačně pak pomůže zefektivnit případný zásah všech složek integrovaného záchranného systému, tedy i nás hasičů, v domácnostech, kde senioři žijí,“ naznačil Bureš. „Považujeme to za veliký krok vpřed, neboť se často stane, že zasahujeme na místě první a musíme třeba shánět občanský průkaz či jiné doklady postižené osoby. Nyní budeme vědět, že tyto důležité údaje najdeme v inkriminované obálce právě například na té ledničce, či zevnitř vchodových dveřích,“ dodal Procházka.

Senioři se mohli poprvé s těmito obálkami fyzicky seznámit a získat je v rámci Kulatého stolu Prevence v seniorském věku v Českých Budějovicích v pondělí 26. listopadu. Jejich další distribuce se pak uskuteční ještě v letošním roce v organizacích, jako je třeba Krajská rada seniorů JčK, kluby pro seniory atd. V příštím roce by se měly obdobné kulaté stoly konat v okresních jihočeských městech a s dalšími distribučními místy se počítá například na městských úřadech, v nemocnicích nebo v rámci preventivních programů Policie ČR. Zájemci si mohou také stáhnout Seniorskou obálku z portálu Jihočeského kraje či Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Autoři projektu jsou si vědomi, že pro některé seniory může tento postup být poněkud obtížný. Předpokládají proto, že jim v takovém případě pomůže například rodina.

„Seniorská obálka vznikla pod záštitou člena Rady Jihomoravského kraje Milana Vojty pověřeného zabezpečováním samosprávných úkolů v oblasti zdravotnictví, jako výstup kulatého stolu Stárneme ve zdraví projektu Politika stárnutí na krajích Ministerstva práce a sociálních věcí ČR,“ připomněla Bártíková.

V Jihočeském kraji převzala záštitu nad Seniorskou obálkou hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská. Na projektu spolupracovali odborníci z těchto organizací: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, projekt Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň Odboru rodinné politiky a politiky stárnutí, Krajský úřad Jihočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Stáhnou si ji můžete i zde:

https://www.seniorskapolitikajmk.cz/45-seniorska-obalka-pomuze-v-tisni-nebo-ohrozeni-zdravi-a-zivota.html

 

Rezorty zdravotnictví a školství spolupracují v rámci strategie Zdraví 2020 na podpoře pohybové aktivity dětí ve školách

Zhruba 80 % dětí v ČR má nedostatek pohybové aktivity. Ministerstvo zdravotnictví se proto ve spolupráci s resortem školství zaměřuje na podporu pohybu dětí ve školách v rámci akčního plánu Národní strategie Zdraví 2020. „Každodenní pohybová a sportovní aktivita je klíčová z hlediska zdravého životního stylu a její nedostatek způsobuje vážné zdravotní komplikace,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V ČR za poslední dekádu alarmujícím způsobem vzrostl výskyt onemocnění souvisejících s nezdravým životním stylem jako je Diabetes Mellitus 2. typu (cca 900 tis. pacientů), kardiovaskulární onemocnění, rakovina tlustého střeva nebo obezita, kterou trpí až 20% dospělých. Všechna tato onemocnění, která souvisí s pasivním životním stylem, způsobují ve zdravotnickém systému zásadní ztráty, které by jinak mohly být vynaloženy na kvalitnější zdravotní péči například u vážně nemocných dětí. „Právě děti jsou pro ministerstvo zdravotnictví klíčovou cílovou skupinou z hlediska prevence, protože návyky, které si vytváříme v dětství a dospívání, nás provází celý život. Zhruba 80 % dětí v ČR má přitom nedostatek pohybové aktivity, většina dětí zároveň tráví příliš mnoho času u televize a počítače, což velmi často přináší problémy i s nadváhou,vysvětlil ministr Vojtěch.

Z posledních výsledků největší výzkumné studie o životním stylu mladé generace (HBSC) vyplývá, že počet dětí trpících nadváhou nebo obezitou se od roku 1998 u chlapců téměř zdvoj a půl násobil, u dívek je výskyt nadváhy a obezity přibližně 2x vyšší. Negativní trendy ve výskytu nadváhy a obezity u dětí se u nás na rozdíl od zemí západní Evropy nedaří zastavit.

Ministerstvo zdravotnictví proto v této souvislosti pracuje na Akčním plánu se zaměřením na podporu pohybové aktivity v rámci Národní strategie Zdraví 2020. „Plán definuje několik opatření, které by situaci měly zlepšit. Jde zejména o zavedení aktivních přestávek, navýšení počtu hodin pohybu ve školách, zařazování pohybu do předmětů primárně nepohybového charakteru, podpora strategického plánování obcí v oblasti sportu a zajištění informovanosti odborné i laické veřejnosti prostřednictvím národního portálu zaměřeného na podporu pohybu,“ uvedla náměstkyně ministra zdravotnictví Alena Šteflová s tím, že je zde klíčová spolupráce s resortem školství.

V rámci škol jsou pohybové aktivity dětí jako zdravotní prevence a rozvoj vztahu k pohybovým aktivitám řešeny jak na školách, tak ve sportovních klubech. Ministerstvo školství letos podpořilo více než půl milionu dětí v celkem čtyřech tisícovkách klubů částkou blížící se miliardě korun. „Zájem o program Můj klub roste. V roce 2019 se registrovalo téměř šest tisíc klubů, které sdružují 712 tisíc dětí a mládeže. Ministerstvo školství je v následujícím roce připraveno rozdělit 1,4 miliardy korun,“ uvedl ministr školství Robert Plaga. Dalším programem, kterým chce ministerstvo „rozpohybovat“ děti a mládež je Hodina pohybu navíc, který probíhá ve školách a ve školních družinách. „Na podzim tohoto roku byl tento program po dvouletém ověřování spuštěn a přihlásilo se do něj téměř 300 škol. Na rok 2019 už je ale přihlášených 900, což ve výsledku znamená zapojení až 50 tisíc dětí,“ doplnil náměstek ministra školství pro řízení sekce sportu a mládeže Karel Kovář.

Aktivity ministerstvem zdravotnictví a školství ocenili vrcholoví sportovci Šárka Kašpárková a Tomáš Verner, kteří v rámci své práce motivují děti ke sportu. „Jsem ráda za dnešní akci, protože je vidět, že se ve sportu blýská na lepší časy a ministerstva mají konečně jasnou koncepci. Kdyby systém fungoval už dříve, tak jsme tady dnes vlastně nemuseli být,“ zhodnotila situaci olympionička Šárka Kašpárková. „V podpoře pravidelného sportování dětí vidím velký potenciál, jak pro budoucí zdraví našeho celého národa, tak pro budoucnost českého vrcholového sportu,“ dodal k jejím slovům krasobruslař Tomáš Verner.

 Zdroj: mzcr.cz

Odbor komunikace s veřejností MZ

tisk@mzcr.cz

Světový den CHOPN

 „Hledá se 300 000“, takto by zněl titulek pomyslného inzerátu plicních lékařů, kteří se snaží najít ty, jež mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují. Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plicní lékaři jej představují v rámci Světového dne CHOPN  21. listopadu 2018.

Plošného screeningu se zúčastní lidé ve 13 krajích České republiky. Projekt realizuje Národní screeningové centrum Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ČR a Česká pneumologická a ftizeologická společnost (ČPFS) ve spolupráci s praktickými lékaři Společnosti všeobecného lékařství (SVL).

Vybraný plicní lékař začne úzce spolupracovat se 4 až 5 praktickými lékaři. Ti mu budou posílat rizikové pacienty k preventivní prohlídce. Podle plánů by tak během dvouletého projektu mělo touto prohlídkou projít až 7 000 rizikových osob. Člověk, který splní rizikové faktory, jako je věk nad 40 let, kouření průměrně 1 krabičky denně po dobu 10 let, zadýchávání se při klidné chůzi do prvního či druhého patra, může přímo oslovit plicního lékaře zapojeného do projektu. Tedy i v případě, že jeho praktický lékař se projektu neúčastní. Seznam zapojených plicních lékařů uveřejní ÚZIS a ČPFS na svých internetových stránkách. Když se podobný screening prováděl v Itálii, Dánsku nebo ve Velké Británii, našli pneumologové CHOPN u 10 – 35 % účastníků. Včasné odhalení nemoci umožní efektivnější léčbu, což by reálně mohlo pomoci zkvalitnit život nemocných a snížit úmrtnost na CHOPN. Pilotní projekt, financovaný Evropským sociálním fondem (Operačním programem Zaměstnanost), ověří, zda by mohl být tento screening v budoucnu zaveden v České republice celoplošně.

V současnosti se s CHOPN u plicních lékařů léčí přibližně 300 000 pacientů, dalších zhruba 300 000 o své nemoci zatím neví. Zpočátku se nemoc projevuje jako chronický kašel, lidé se zadýchávají, vykašlávají hleny a jsou unavení. Pokud se zavčas nezačnou léčit a nepřestanou okamžitě kouřit, končí desítky z nich ročně s výrazným zhoršením příznaků (těžkou exacerbací) na akutním příjmu českých nemocnic.

Léčba exacerbace CHOPN je pro zdravotní systém velmi nákladná a stojí tisíce korun na pacienta. Zbytečně tak zatěžuje zdravotní systém, protože drtivému počtu těchto příhod by se dalo vhodnou a včasnou léčbou předejít. Kromě toho každá taková příhoda snižuje plicní funkce pacienta. CHOPN mají z 80 % kuřáci, přestat kouřit je tak prvním pokynem, který pacient od lékaře kromě diagnózy uslyší. Kromě pilotního screeningového programu se pneumologové pokusí zachytit pacienty při tradičním dnu otevřených ambulancí plicních lékařů, jenž chystají v 82 ambulancích ve všech krajích České republiky. Lidem zde lékaři zkontrolují plíce pomocí spirometrie. Přesný seznam ambulancí, kde dveře otevřou, je k nahlédnutí na www.copn.cz a www.pneumologie.cz. „Loni jsme při této akci vyšetřili 1 512 lidí a u 12 % z nich podezření na CHOPN skutečně objevili,“ říká primář MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem (ČOPN). Kromě toho si lidé mohou nechat zkontrolovat stav plic na stáncích v obchodních domech, vždy od 12 do 19 hodin, a to:

17. 11. – Avion Shopping Park, Brno

18. 11. – Forum Nová Karolina, Ostrava

19. 11. – Aupark, Hradec Králové

20. 11. – Galerie Šantovka, Olomouc

21. 11. – OC Nový Smíchov, Praha

Zdroj: medicina.cz

www.copn.cz

www.pneumologie.cz

Pochod proti diabetu České Budějovice

POZVÁNKA

NA POCHOD PROTI DIABETU

ČESKÉ BUDĚJOVICE

 

Středa – 14. 11. 2018 – SVĚTOVÝ DEN DIABETU

 

Světový den diabetu se každoročně koná v den narození kanadského lékaře Frederika Bantinga (1891), objevitele inzulínu. Po celé republice i ve světě probíhají u této příležitosti Pochody proti diabetu, které mají veřejnost upozornit na závažnost tohoto narůstajícího onemocnění.

Řada provedených studií prokázala, že rozumná životospráva a pravidelná, přiměřená pohybová aktivita (cvičení nejméně 30 minut denně, např. 10 000 kroků svižným tempem) významně snižuje riziko vzniku diabetu 2. typu a také pomáhá proti rozvoji komplikací s touto nemocí spojených v případě, že diabetem již trpíme. Boj proti diabetu 2. typu začíná těmi nejmenšími kroky v našem každodenním životě. Svůj postoj k vlastnímu zdraví můžete vyjádřit účastí na vycházce s holemi (i bez nich) s partou dobrovolníků a nadšenců,  která proběhne 14.11.2018 v Českých Budějovicích. Vycházku zakončíme na klinice EUC, kde se můžete zúčastnit semináře organizované klinikou na téma: „Novinky v dietním režimu a v pohybu u diabetiků“ od 15.30h.

 

Místo srazu:            cyklostezka u kavárny Lanna, Jiráskovo nábřeží

(vedle Dlouhého mostu)

Čas srazu:               14.15

Trasa:                       Kavárna Lanna – Sokolský ostrov –  lesopark Stromovka –                                        Luční jez – Klinika EUC (cca 3,5 km)

Akci podporuje:

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu (www.podpora-zdravi.cz a www.nspz.cz)

 

Nová aplikace Vidíš dobře

 

Dle TZ pro snadnou a rychlou kontrolu ostrosti vidění do dálky je nyní volně ke stažení nová aplikace Vidíš dobře dostupná pro operační systémy Android i iOS. Pomocí jednoduchého zrakového testu díky aplikaci okamžitě lze zjistit, zda je vidění dostatečně ostré, nebo je dobře jít na přeměření zraku k očnímu lékaři či optometristovi. Projekt Vidíš dobře pomáhá rozpoznat potíže s viděním dříve, než je člověk subjektivně pocítí např. při řízení auta. Aplikaci Vidíš dobře vyvinula společnost Optiscont provozující síť optik a samoobslužných brýlových kiosků v České a Slovenské republice. Hlavním partnerem projektu je Autoklub České republiky.

Zrak se v průběhu času mění a drobných změn si člověk ani nemusí všimnout. Proto je pravidelná kontrola zraku velmi důležitá. Jedině tak zjistíme, zda skutečně zrakovou korekci nepotřebujeme, případně zda máme zrakovou korekci stále určenou správně. Díky včasnému podchycení změn vidění je také možné předejít nepříjemným projevům přílišné námahy očí, jako jsou bolesti hlavy či pálení očí.

Aplikace Vidíš dobře je zdarma ke stažení v App Store nebo Google Play. Ke spuštění testu je nutné aplikaci spárovat s počítačem. S celým procesem testování zraku, který i včetně nezbytné technické přípravy trvá jen pár minut, pomůže uživatelům jednoduchý průvodce na webových stránkách.

Česká společnost Optiscont s.r.o., která provozuje kromě eshopu s brýlemi také síť samoobslužných prodejních panelů a kamenných očních optik po celé ČR, převzala nyní firmu Wichterle & Vacík s.r.o. a navázala na prestižní odkaz jejího spoluzakladatele, prof. Otto Wichterleho. Klíčovou součástí Wichterle & Vacík je specializované aplikační středisko kontaktních čoček, které se stěhuje do nově vybudované optiky Optiscont v Praze 10. Odborným garantem střediska zůstává i nadále Mgr. Andrea Doležalová. Od začátku listopadu 2018 se středisko přestěhovalo do nově vybudované oční optiky v Moskevské 4, ve Vršovicích – Praha 10. Převzetí firmy Wichterle & Vacík s.r.o. se řadí k dalším úspěchům firmy Optiscont v roce 2018.

www.optiscont.cz

www.vidisdobre.cz

www.mamadam.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 4 5 89