Pneumokok je stálým ohrožením

Těžký zápal plic, otrava krve, zánět mozkových blan či akutní zánět středního ucha jsou jen některá onemocnění dětí i dospělých, která může mít na svědomí pneumokok – bakterie Streptococcus pneumoniae. Velmi vážnému průběhu invazivní pneumokokové infekce (IPO) v roce 2018 v České republice podle předběžných údajů Státního zdravotního ústavu (SZÚ) čelilo 481 lidí, což je o 37 více než v roce 2017, celkem 77 lidí infekci podlehlo. K nejvíce ohroženým skupinám patří děti pod pět let věku a senioři.

„Lze pozorovat vzestup celkové nemocnosti IPO a vzestup věkově specifické nemocnosti dětí 0 – 11 měsíců a 1 – 4 roky, i vysoké nemocnosti a počtu úmrtí seniorů,“ komentuje situaci MUDr. Jana Kozáková, vedoucí Národní referenční laboratoře pro streptokokové nákazy. V souvislosti se vzestupem počtu IPO v loňském roce je nutné opět upozornit na to, že nejlepší prevencí pneumokokových nákaz je očkování.

Streptococcus pneumoniae neboli pneumokok je kulovitá bakterie, která běžně osídluje sliznici úst, nosu a horních cest dýchacích. Šíří se vzdušnou cestou, tedy kašlem a kýcháním, ale je možné se nakazit i od nosičů. Těm nemusí působit problémy, dokud nedojde k oslabení obranyschopnosti organizmu, například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci.

Díky plošnému očkování se podařilo vymýtit některá vážná onemocnění – pravé neštovice celosvětově, dětskou obrnu ve většině zemí světa. Očkováním se rovněž docílilo významného omezení výskytu některých chorob (černý kašel). Pravidelné očkování v ČR se řídí vyhláškou č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů (změny od 1. 1. 2018). Dětský očkovací kalendář uvádí nejlepší možné načasování očkování. Jsou v něm zahrnuta povinná i dobrovolná očkování včetně očkování proti pneumokokům.

Děti jsou od loňského roku očkovány podle schématu 2 +1, což znamená, že první dávka vakcíny se aplikuje od 9. týdne věku dítěte. Druhá dávka se aplikuje dva měsíce po 1. dávce, třetí dávka ve věku 11-15 měsíců. Dospělí jsou očkováni jednou dávkou konjugované vakcíny. Očkování vakcínou Prevenar 13 je pro děti částečně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění, podmínkou je aplikace všech dávek očkovací látky do 7. měsíce věku dítěte a přeočkování do 15 měsíců věku dítěte. Od 1. 1. 2018 je plně hrazeno očkování proti pneumokokům u pojištěnců nad 65 let.

Díky očkování je možné snížit riziko onemocnění život ohrožujícími infekcemi. Na tento fakt upozorňuje i Světová zdravotnická organizace (WHO), která do deseti „Hrozeb globálního zdraví 2019“ zahrnula „odmítání očkování“. Podle zprávy WHO je očkování jedním z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám – v současnosti zabraňuje 2 – 3 milionům úmrtí ročně. Pneumonie měla podle WHO například v roce 2015 na svědomí celosvětově 16 procent úmrtí dětí do pěti let, konkrétně 920 tisíc. TZ

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

Odmítání očkování – jedna z deseti hrozeb světového zdraví

 

Kromě vědeckého pokroku a dodržování hygienických pravidel je očkování jednou z nejúčinnějších forem prevence nemocí. Přes pokrok, který současná medicína nabízí, přes rostoucí dostupnost očkovacích látek, je lidské zdraví ohroženo zbytečnou váhavostí nebo neochotou se očkovat.

Očkování je jedním z nákladově nejúčinnějších způsobů, jak se vyhnout chorobám – v současnosti zabraňuje 2-3 milionům úmrtí ročně a dalšímu 1,5 milionu by se dalo vyhnout, kdyby se globální pokrytí očkováním zlepšilo. Jedním z příkladů, kam může odmítání očkování vést, je současný strmý nárůst případů spalniček, V celosvětovém měřítku se jejich výskyt zvýšil o 30 %. Důvody tohoto nárůstu jsou složité, a ne vždy je důvodem odmítání očkování. Některé země, které se blížily k vymýcení nemoci, však zaznamenaly její oživení. Podle poradní skupiny WHO k důvodům, proč se lidé rozhodnou neočkovat, patří lhostejnost, obtížný přístup k očkovacím látkám a nedostatek důvěry.

Očkování chrání 2,7 milionu osob před spalničkami, 2 miliony před novorozeneckým tetanem a 1 milion před černým kašlem. Očkování proti sezonní chřipce pak zamezí onemocnění chřipkou u zhruba 2 milionů osob. Vedlo k vymýcení pravých neštovic, téměř odstranilo dětskou obrnu a zabránilo nesčetným úmrtím na mnoho dalších nemocí.

Nedůvěra v očkování společně se systémem dobrovolného (pouze doporučeného) očkování v některých zemích Evropské unie vedla k nižší proočkovanosti proti některým dětským nemocem až zániku kolektivní imunity. Kvůli nepovinné vakcinaci například v Rakousku klesla proočkovanost dětí proti spalničkám pod úroveň některých velmi chudých rozvojových zemí.

Odmítání či zpochybňování významu očkování společně s globalizací, otevíráním hranic, migrací, cestováním obzvláště do exotických a rozvojových zemí vede ve svém důsledku ke zvýšenému riziku nákazy neočkovaných jedinců během cest či zavlečení u nás již téměř vymýcených nemocí. Epidemiologická situace ve výskytu infekčních nemocí v rozvojovém světě se stále mění – příkladem může být výskyt viru obrny (poliomyelitidy v odpadních vodách v Izraeli v roce 2013). Izrael na tuto situaci reagoval okamžitou vakcinační akcí s použitím živé vakcíny.

Místem, kde jsou cestující vystaveni zvýšenému riziku nákazy infekčních nemocí, patří letiště a dopravní prostředky. Všichni si jistě pamatujeme zvýšená bezpečnostní opatření při epidemiích SARS. Jak prokázal průzkum finských vědců publikovaný v roce 2018, letiště je rizikovým prostředím i mimo období těchto velmi specifických epidemií. Respirační viry byly detekovány na zábradlích, plastových boxech používaných při bezpečnostní kontrole, plastových hračkách v dětských koutcích či platebních terminálech. Patří mezi ně rinoviry (nejvýznamnější vyvolavatelé akutních respiračních infekcí horních cest dýchacích, rýmy apod.), koronaviry (významnými vyvolavateli akutních respiračních infekcí nejčastěji v horních cestách dýchacích, vyvolavatelé průjmových onemocnění, popřípadě dalších infekcí), chřipkový virus A.

Cestující by měli tedy dbát na prevenci před cestami, a to i vnitroevropskými. Očkováním si mohou ušetřit zbytečné zdravotní komplikace jako je onemocnění chřipkou, která se může při oslabení organizmu zkomplikovat až v závažný zápal plic, ale vyhnout se i řadě dalších závažných infekcí. TZ

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

České medicíně vládnou ženy. Muži tvoří jen pětinu pracovníků

Musí uzvednout i pořádně obézního pacienta. Během jediné směny navíc naběhají desítky kilometrů. Přesto si práci u nemocničního lůžka vybírají hlavně ženy. Zdravotních sestřiček se v českých nemocnicích a ambulancích pohybuje více než 87 tisíc. Naopak „bratrů“ tam působí jen asi dva tisíce, což jsou asi dvě procenta všech těchto zaměstnanců.

Zdravotní sestra Bohumila Vojtová z KNTB ve Zlíně.
Zdravotní sestra Bohumila Vojtová z KNTB ve Zlíně. | Foto: Deník / Karásek Jan

Podobné je to s instrumentáři, tedy s pracovníky, kteří mají na starost lékařské nástroje. I na těchto pozicích se nejčastěji uplatňují zástupkyně něžného pohlaví. „Přitom když jsem byl v Itálii, tak tam práci instrumentáře na operačním sále dělali prakticky výhradně muži, tedy živitelé rodiny,“ podotýká lékař a současně člen sněmovního zdravotního výboru Bohuslav Svoboda.

Důvod? Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové za to mohou jednak vžité stereotypy, podle kterých je všeobecná sestra pro mnoho lidí ryze ženské povolání, a jednak peníze. „I přes růst platů v posledních několika letech dává stále část zdravotníků přednost jiným technickým oborům, které jsou daleko lépe zaplaceny,“ poznamenala další poslankyně Ilona Mauritzová.

Převládají i lékařky

Ženy a muži v medicíně - InfografikaŽen postupně přibývá i mezi lékaři: muži už tvoří jen asi 45 procent všech pracovníků. Při-tom ještě na přelomu tisíciletí jich bylo o tři procenta víc. „Ženy v českém zdravotnictví obecně převládají. Z celkového počtu téměř 282 tisíc zdravotnických pracovníků bylo v roce 2016 asi 220 tisíc žen, zatímco mužů jen necelých 62 tisíc,“ shrnuje situaci Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

V jiných zemích se přitom muži v medicíně uplatňují daleko častěji. „U našich západních a jižních sousedů tvoří muži nadpoloviční většinu lékařů. Těsně pod 50 procenty se podíl lékařek pohyboval i v severských zemích,“ uvedla
Zdroj: https://www.denik.cz/zdravi/

Evropský den práv pacientů – 18. duben

 

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, jíž symbolicky v Evropský den práv pacientů, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú.

„Práva pacientů jsou výdobytkem posledních dvou desetiletí, a přesto domoci se jich vždy a všude není lehké. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat,“ uvádí ředitelka Průvodce pacienta, z.ú., PhDr. Ivana Plechatá.

Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších.

Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené na tzv. paragraf 16 včetně aktuální metodiky Všeobecná zdravotní pojišťovny pro postup dle tohoto ustanovení. Brožura rovněž vymezuje tenkou hranici mezi zákonnou normou a etikou ve zdravotnictví. Doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc, a o odpovědi na často kladené dotazy.

„Ne všechny vztahy mezi pacientem a zdravotníkem mohou být upraveny zákony a také́ většina konfliktů, nedorozumění́, napětí́ či stresu není způsobena porušováním zákonů̊ nebo práv pacienta, ale neschopností vzájemně̌ komunikovat, neschopností pochopit postavení a situaci toho druhého či jen nedostatkem slušného chování.“

Na publikaci se vedle PhDr. Ivany Plechaté autorsky podílely Mgr. Šárka Slavíková z neziskové organizace Amelie, z.s., a Ing. Marcela Alföldi Šperkerová ze společnosti Chytrý pacient s.r.o. Krásnými ilustracemi brožuru ozdobila přední česká ilustrátorka Maria Makeeva.

Publikaci lze stáhnout na odkazu: https://www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_prava-pacientu_61.pdf.

Veřejnosti bude k dispozici i v tištěné podobě.

Průvodce pacienta, z.ú., je zprostředkovatelem informací a průvodcem pacientů při zajišťování dostupné, včasné a efektivní zdravotní péče v České republice. Kromě pacientů mluví o dostupnosti léčby také s lékaři a dalšími zdravotníky, plátci (zdravotními pojišťovnami), státní správou, poskytovateli zdravotní péče, akademickou sférou a dalšími experty ve zdravotnictví.

K hlavním projektům organizace patří:

Senior (bezpečná a účelná farmakoterapie v domovech pro seniory).

Rychlé srdce (zvyšování povědomí o onemocnění fibrilace síní, zlepšení detekce a diagnostiky pacientů a lepší koordinace lékařských oborů zapojených do prevence mrtvic).

Hlas onkologických pacientů (platforma pacientských organizací, jejímž cílem je naplňovat komplexní potřeby nemocných s onkologickými a hematoonkologickými diagnózami).

Dle TZ.

Zdroj: medicina.cz

www.pruvodcepacienta.cz

Hrazené očkování proti meningokoku by vyšlo asi na 550 milionů

Ministerstvo zdravotnictví zvažuje tři varianty hrazeného nepovinného očkování proti meningokokové infekci. Náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula novinářům řekl, že nejpravděpodobněji pojišťovny nabídnou kombinované očkování aplikované v prvním roce života (zřejmě v šestém měsíci) a ve 13. měsíci. Plná varianta očkování by vyšla odhadem na 550 milionů korun, uvedl. Zatím je očkování nepovinné a lidé si ho musí platit, na vakcínu přispívají zdravotní pojišťovny.

Meningokokem se podle Národní referenční laboratoře pro meningokokové nákazy do konce loňského listopadu nakazilo 49 lidí, tři zemřeli. Za celý předchozí rok bylo nemocných 68, od roku 2014 ale vždy méně než loni. Závažné onemocnění propuká velmi rychle a připraví o život až 15 procent nakažených. Trvalé následky má sedm z deseti lidí, kteří infekci přežijí.

Meningokoková invazivní onemocnění vyvolává bakterie Neiserria meningitidis a jejich zdrojem může být i zdravý přenašeč, nakažený je asi každý desátý člověk. Lékaři zkoumají, proč se u některých pacientů nemoc rozvine a další ji jen přenáší. Kromě kouření nebo pobývání v zakouřeném prostředí jde o psychické a fyzické vypětí, prochladnutí, úzký kontakt a líbání nebo účast na hromadných akcích, zejména se zahraniční účastí. Větší riziko mají i děti kuřáků.

Nejzávažnějšími formami nemoci jsou meningitida nebo sepse organismu. Důsledkem mohou být amputace končetin, hluchota nebo mentální retardace. Úspěšnost léčby závisí na co nejvčasnějším podání antibiotik.

Nejvyšší nemocnost je u dětí do jednoho roku věku, dále u dětí do čtyř let a mladých mezi patnáctým a devatenáctým rokem.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Velikonoce v ZOO Hluboká nad Vltavou – sobota 20. dubna 2019

Aneb Den se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra – tradiční setkání v ZOO Hluboká nad Vltavou. Přijeďte se pokochat krásným prostředím ZOO. K tomu od 13 do 17 hodin bude skvělý kulturní program: Děda Mládek Illegal Band, Čiperkové, Blaťácký soubor ze Ševětína a další.

Tradičně se tu setkáte i se zdravotnickou tématikou – měření celkového cholesterolu, měření %tělesného tuku, krevního tlaku a k tomu poradenství.

 

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch a ředitel WHO v ČR Srdan Matić společně připomněli Světový den zdraví

Světový den zdraví, vyhlašovaný Světovou zdravotnickou organizací (WHO) každoročně 7. dubna, se v letošním roce věnuje myšlence všeobecného zdravotního pokrytí. Na tiskové konferenci dnes téma uvedl ředitel české Kanceláře WHO Srđan Matić a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch představil konkrétní kroky ministerstva ke zvyšování dostupnosti zdravotní péče v ČR.

Letošní téma všeobecného zdravotního pokrytí znamená zajistit, aby všichni lidé měli přístup ke zdravotnickým službám, které potřebují, kdy je potřebují a kde je potřebují, tedy přímo v srdci komunity, aniž by utrpěli finanční potíže. „V letošním roce Kancelář WHO v Česku zaměřila svou kampaň na zlepšení pochopení všeobecného zdravotního pokrytí v kontextu českého prostředí a dále na význam silné integrované primární zdravotní péče, která je dostupná všem lidem a je páteří zdravotnického systému. Naším cílem je zajistit, aby všeobecné pokrytí zdravotními službami bylo realitou pro všechny, zejména pro ty skupiny a jednotlivce, kterým hrozí, že zůstanou opomenuty,“ říká Srdan Matić, představitel WHO v ČR.

„Světový den zdraví je vhodnou příležitostí upozornit na to, že u nás stále existují nerovnosti v přístupu ke zdravotní péči. Ministerstvo má proto jako jednu z priorit reformu primární péče, která významně posiluje roli praktických lékařů v systému a zásadně tím zlepšuje organizaci péče o pacienta. Pacienti tak ve většině případů nebudou muset kvůli receptu dojíždět za specialistou do centra, ale budou moci zajít za svým praktikem v blízkosti bydliště. Péče bude dostupnější. Nerovnoměrné rozmístění ordinací praktických lékařů a zubařů pak řešíme dotačními programy, v rámci kterého podporujeme vznik nových praxí v oblastech, kde chybí,“ uvedl k tématu všeobecného zdravotního pokrytí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Mezi další kroky Ministerstva zdravotnictví ke zvýšení dostupnosti zdravotní péče na straně poskytovatelů patří především práce na personální stabilizaci českého zdravotnictví. Směrem ke zvyšování komfortu pacientů je pak namířen například připravovaný Národní zdravotnický informační portál, dále intenzivní spolupráce ministerstva s pacientskými organizacemi při přípravě související legislativy, či nedávno spuštěný program Státního zdravotního ústavu na podporu zdravotní gramotnosti lidí ohrožených chudobou a sociálním vyloučením.

V roce 1948 vyzvalo první Světové zdravotnické shromáždění k vyhlášení Světového dne zdraví, který by připomínal založení WHO. Tento den má sloužit jako upozornění, že bychom měli neustále budovat a zlepšovat kvalitu svého života. Připomíná, že WHO se snaží o vymýcení různých nemocí a o snižování nemocnosti a úmrtí po celém světě, a to hlavně u sociálně slabších částí populace. Činnost této organizace je zaměřena zejména na prevenci. Od roku 1950 se Světový den zdraví slaví 7. dubna každoročně s jiným tématem, které odráží prioritní oblast současného zájmu WHO. Den zahajuje dlouhodobé programy prosazování, které pokračují i po 7. dubnu. Více informací o Světovém dni zdraví naleznete na webu WHO.

U příležitosti Světového dne zdraví pořádá organizace studentů medicíny IMFSA CZ v regionech doprovodné preventivní a edukační kampaně, na které je zvána široká veřejnost. Akce nazvané „Zdraví pod kontrolou – Světový den zdraví“ proběhnou od 10. do 14. 4. 2019 v Praze, Brně, Ostravě, Olomouci, Hradci Králové a v Plzni. Bližší informace na facebooku IFMSA Czech Republic.

 

Kancelář WHO v České republice

Kancelář WHO byla zřízena v Praze v roce 1992, aby pomohla České republice při dosahování jejích hlavních priorit v oblasti veřejného zdraví a zároveň zapojení země do tvorby globálního veřejného zdraví. Kancelář úzce spolupracuje s dalšími agenturami OSN a multilaterálními institucemi, které mají své zastoupení v České republice. Úlohou Kanceláře je prosazovat agendu veřejného zdraví a reagovat na požadavky země v oblasti podpory tvorby politik pro udržitelný rozvoj zdraví, a to v souladu s holistickým přístupem k systému zdravotnictví. S pochopením globálního vedení a normativní role WHO bylo v roce 2018 zastoupení WHO v ČR povýšeno jmenováním mezinárodního zástupce WHO, a to v souladu s celosvětovou kampaní na posílení přítomnosti a spolupráce s členskými státy, včetně těch nejrozvinutějších.

Zdroj: mzcr.cz

Ing. Gabriela Štěpanyová

ředitelka Odboru komunikace s veřejností

 

Rostlinné pondělí – celosvětová kampaň

Více než stoletá světová kampaň „Rostlinné pondělí” přichází i do České republiky, Zahajuje se 1. dubna 2019 (včetně webových stránek www.rostlinnepondeli.cz). Jejím cílem je pozitivně ovlivnit zdraví a zmírnit ekologické dopady vysoké spotřeby živočišných zdrojů. Kampaň neprosazuje vegetariánství nebo veganství jako takové, ale větší zařazení rostlinných zdrojů.

V současnosti se doporučuje omezení konzumace masa s cílem pozitivně ovlivnit zdraví a zmírnit ekologické dopady vysoké spotřeby živočišných zdrojů. Veganství a vegetariánství je stále populárnějším způsobem životního stylu, jedná se ale o velmi specifické způsoby stravování. Kampaň „Rostlinné pondělí“, která v různých podobách existuje již přes 100 let, neprosazuje vegetariánství nebo veganství jako takové, ale větší množství jídel z rostlinných zdrojů tak, aby byl jídelníček vyvážený. Pro začátek zařazením jednoho vege-dne.

Maso se stalo součástí jídelníčku až v 19. století díky průmyslové revoluci. Přesto byla na začátku 20. století průměrná spotřeba v České republice cca 16 kg na osobu za rok. Nyní je to 80 kg. Pokud se tedy zavede jeden „free“ den, je spotřeba masa o 11 kg za rok méně. Omezení konzumace masa a jeho nahrazení potravinami rostlinného původu má svůj zdravotní význam. Nadměrná konzumace červeného masa (především upraveného při vysokých teplotách a na nevhodném tuku) a tzv. sekundárně zpracovaného masa (uzeniny) souvisí se zvýšeným rizikem rakoviny, zejména pak kolorektálního karcinomu.

Zapojením do rostlinných pondělků lze více uvažovat o jídelníčku a tím se přiblížit zdravému životnímu stylu. Informace, jak začít s rostlinnými pondělky www.rostlinnepondeli.cz, kde jsou k dispozici nejen inspirativní jídelníčky na dubnová a květnová pondělí a informace o benefitech rostlinné stravy, ale také motivace k většímu zapojení rostlinné stravy do vašeho života – soutěž o pobyt na Srí Lance v hodnotě 100.000 Kč. Využít lze také zahraniční zdroje (např. www.meatlessmonday.com nebo web člena Beatles Paula McCartneyho www.meatfreemondays.com).

V rostlinných olejích převažují nenasycené mastné kyseliny, které by měly v jídelníčku tvořit většinu, protože pomáhají udržovat srdce zdravé. Některé z nich jsou navíc esenciální, tělo si je tedy neumí vytvořit samo. Do této skupiny patří i omega 3 a 6. Výsledkem zařazení „dobrých“ tuků bude nižší riziko srdečně-cévních

Rostlinná strava má při stejném objemu nižší kalorickou hodnotu (cca o 10–15 %), dalším benefitem tedy je při stejném množství jídla odlehčenější jídelníček a snížený příjem energie. Důležité je také zastoupení vlákniny v rostlinném dni. Jejím úkolem je regulovat proces trávení a předcházet zácpě, hemoroidům nebo karcinomu tlustého střeva a konečníku. Spolu s nižší kalorickou hodnotou pomáhá udržovat hmotnost. I přes edukační kampaně „alespoň 5 porcí ovoce a zeleniny denně“ jí má mnoho Čechů nedostatek.

„V rostlinném jídelníčku nesmí chybět bílkoviny, jejichž zdrojem jsou především luštěniny a výrobky z nich (například tofu, tempeh), obilniny a výrobky z nich, ořechy, semena a popř. i proteinové doplňky (například mandlový či konopný protein). Důležitou složkou rostlinného jídelníčku jsou náhrady mléka a mléčných výrobků, přičemž mléku se nejvíce přibližují výrobky ze sóji.  Je důležité číst informace na obalech potravin a vybírat si produkty obohacené o rizikové nutriční látky. Příkladem jsou zmíněné rostlinné nápoje obohacené o vápník, margaríny obohacené o vitamin D nebo snídaňové cereálie fortifikované vitaminy B skupiny. Při sestavování čistě rostlinného jídelníčku tedy nestačí jen nejíst maso, vejce a mléčné výrobky, obzvlášť důležitá je pestrost ve výběru potravin a znalost, jak potřebné živiny získat.

Pondělí představuje první den cyklu, který umožňuje nový začátek.

Dle TZ

www.focus-age.cz

Den otázek a odpovědí na Krajské hygienické stanici 8. dubna 2019

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

se sídlem v Českých Budějovicích vás zve  na 

Den otázek a odpovědí u příležitosti oslavy Světového dne zdraví

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948. Cílem činnosti WHO  je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. V tento den se  konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  pořádá

dne 8.4.2019 pro veřejnost „Den otázek a odpovědí“.

Akce se bude konat  v budově KHS Jč. kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice, v zasedací místnosti  (3. patro), od 9,00 do 15,00 hodin. 

Tým odborníků KHS Jihočeského kraje bude odpovídat na otázky týkající se činnosti KHS v ochraně a podpoře veřejného zdraví např. z oblasti:

  • problematiky hluku v komunálním prostředí; hygienické problematiky pitné vody
  • ochrany zdraví při práci; kategorizace prací
  • hygienických požadavků na školní stravování; zřizování dětských skupin; lesních mateřských škol; pořádání letní dětské rekreace
  • hygienických požadavků na provozování stravovacích služeb; k provádění „zkoušek ze znalostí hub“
  • očkování; aktuální epidemiologická situace
  • prevence nemocí a zdravého životního stylu – zdravé výživy, dostatečné pohybové aktivity

11.00 hod.  uskuteční přednáška zástupce spol. Mamma HELP k prevenci nádorů prsu; rovněž v průběhu akce bude možnost nácviku samovyšetření prsu.

Dále za podpory ZPMV CR bude zástupkyní Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu provedeno zájemcům měření krevního tlaku, cholesterolu a procenta tělesného tuku.

K dispozici budou zdravotně výchovné materiály k aktuálním tématům zdraví.

Zdroj: khscb.cz

 

Kontroly SZPI 2018: nejméně závad mají tuzemské potraviny

 

Tisková zpráva SZPI ze dne 27. 3. 2019

Výsledky kontrol Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) ukázaly, že nejméně pochybení se vyskytuje u potravin tuzemských výrobců. Kontroly zde prokázaly pochybení u 13% šarží potravin z šarží hodnocených. Větší míru pochybení kontroly prokázaly u potravin výrobců ze zemí EU (16,9%) a zdaleka největší míru pochybení u potravin dovážených ze třetích zemí (25,1 %). Tento výsledkový vzorec se v posledních letech opakuje a dlouhodobě potvrzuje nejvyšší míru spolehlivosti u tuzemských potravin.

„Výrobci z České republiky jsou od prvovýroby až do maloobchodní sítě pod systematickým dozorem tuzemských kontrolních institucí a jakákoliv pochybení je možné neprodleně řešit u dotyčných subjektů. Jde o mnohem rychlejší, efektivnější a transparentnější proces, než předávat zjištění do zahraničí a spoléhat na činnost tamních dozorových orgánů. Opakované potvrzení nejvyšší kvality tuzemských potravin mne proto nepřekvapuje.“ konstatoval ministr zemědělství Miroslav Toman.

SZPI uskutečnila v roce 2018 celkem 43 401 vstupů do provozoven potravinářských podniků, provozoven společného stravování, celních skladů a internetových obchodů. Z tohoto počtu inspektoři SZPI vykonali 25 067 kontrolních vstupů do provozoven maloobchodního prodeje, 14 290 vstupů do provozoven společného stravování, 5 868 vstupů ve výrobě potravin, 1 876 kontrol ve velkoskladech, 599 v prvovýrobě, 1 041 v ostatních místech (např. při přepravě, celních skladech apod.).

Při těchto kontrolách inspektoři zjistili celkem 3 514 nevyhovujících šarží potravin a ostatních výrobků.

Nejproblematičtějším typem provozoven, stejně jako v letech 2017, 2016 a 2015, byl segment společného stravování. Inspekce provedla v restauracích, bistrech, pivnicích, barech, cukrárnách a dalších typech provozoven společného stravování celkem 14 290 kontrol a zjistila zde 3 457 pochybení. Porušení právních předpisů tak inspektoři zjistili v každé čtvrté kontrolované provozovně. Z důvodu nedodržení správné hygienické praxe inspektoři uzavřeli provozovnu na místě v celkem 67 případech. Provozy společného stravování představovaly 37,6% všech uzavřených provozoven.

„I přes dílčí meziroční zlepšení zůstávají provozovny společného stravování segmentem, kde inspektoři nejčastěji zjišťují pochybení a jsou nuceni uzavírat provozovny pro nepřijatelný hygienický stav ohrožující zdraví spotřebitelů. SZPI bude v intenzivních kontrolách pokračovat, aby chránila spotřebitele a napomáhala férovému a rovnému tržnímu prostředí.“ uvedl ústřední ředitel SZPI Martin Klanica.

Mezi nejproblematičtější komodity z hlediska kontrolních výsledků patřil med (46,3% nevyhovujících šarží z hodnocených), masné výrobky (19%), víno (23,9%), čerstvé ovoce (16,9%), mléčné výrobky (18,3%), skořápkové plody (28,2%) a doplňky stravy (14%).

V roce 2018 bylo pravomocně skončeno 2 216 správních řízení vedených s provozovateli potravinářských podniků, v nichž byly uloženy pokuty v celkové výši 100 594 000 Kč. Inspekce zároveň vloni uložila 12 397 zákazů uvádět potraviny do oběhu a celková hodnota takto zakázaných potravin představovala 53 625 509 Kč.

 

Zpracoval: Mgr. Pavel Kopřiva – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633
Zdroj: SZPI 
1 2 3 4 91