Rubriky
Aktuality Dny zdraví

HOBBY JARO 2011 a DNY ZDRAVÍ v Českých Budějovicích

Na jubilejním 20. ročníku HOBBY – jaro – na Výstavišti v Českých Budějovicích budou mít návštěvníci možnost navštívit i Dny zdraví – po celou dobu výstavy nabízí naše poradna měření celkového cholesterolu, krevního tlaku a %tělesného tuku + krátkou intervenci ke zjištěným výsledkům. Pracoviště je umístěno tradičně ve žluté buňce za stánkem KOH I NOORu, na první velké křižovatce vpravo. Pro pojištěnce VZP a ZPMV nabízíme atraktivní slevy na vyšetření.

Den zdraví bude rovněž uspořádán i ve spolupráci s VZP, a to dne 14. května 2011.

V neděli budou moci návštěvníci vyslechnout prezentaci v pavilonu B1 k tématice – prevence srdečně cévních onemocnění a zdravotní rizika obezity.

Rubriky
Aktuality

Stěhování pracoviště v MEDIPONTU

Vážení přátelé, dovolte mi, abych oznámila, že Pracoviště poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu bylo dnes přestěhováno. Sídlíme stále v 1. patře PK JIH Medipont, ale přesídlili jsme do větší pracovny, dveře č. 7A.  Je to cca o 10 metrů dále vlevo směrem k ordinacím praktických lékařů pro D a D.

Děkuji za pochopení a těším se v nových prostorách nashledanou. M. Ticháková

 

Rubriky
Aktuality Dny zdraví

POMOZ POMOCT! Jindřichův Hradec

POMOZ POMOCT!
U příležitosti Světového dne Červeného kříže se v neděli 8. května od 13 hodin uskuteční v areálu Tyršova stadionu v Jindřichově Hradci akce pro děti, mládež i dospělé se zájmem o zdraví a zdravý životní styl s názvem POMOZ POMOCT!.
Akci pořádají Město Jindřichův Hradec, Oblastní spolek Českého červeného kříže Jindřichův Hradec a 3. místní skupina Oblastního spolku Českého červeného kříže Jindřichův Hradec. Návštěvníky čeká bohatý program, který bude mimo jiné zahrnovat ukázky při zásahu při dopravní nehodě, ukázku techniky, výzbroje, různá vystoupení a soutěže o zajímavé ceny. Zájemci se dozvědí, jak správně poskytnout první pomoc a budou mít možnost ošetřit raněného. Akce se uskuteční za každého počasí. Záštitu nad akcí převzal starosta města Stanislav Mrvka.

Tradičně se zúčastní i VZP, pro účastníky bude připraven DEN ZDRAVÍ. Měření celkového cholesterolu, krevního tlaku, % tělesného tuku a BMI.

Rubriky
Aktuality

Pohádkový les na Rudolfově – pozvánka na úvodní vycházku

V neděli 1. května 2011 se uskuteční vycházka pořadatelů po trase Pohádkového lesa. Při této vycházce bude vybráno umístění jednotlivých stanovišť. Tato vycházka je veřejně přístupná, odchod na trasu Pohádkového lesa je od kostela v Rudolfově po příjezdu autobusu MHD linky č.1 ve 13 hodin a 38 minut. Při vycházce není zajišťován žádný program pro děti, jedná se pouze o procházku po nedělním obědě, na které si pořadatelé upřesňují detaily každého stanoviště.

PŘEDPRODEJ ÚČASTNICKÝCH KARET

Účastnické karty bude možné zakoupit na těchto předprodejních místech :

České Budějovice

cukrárna Café Alice, Biskupská ulice

zahájení předprodeje v sobotu 14. května 2011 v 8 hodin ráno

Předprodej probíhá pouze do vyprodání účastnických karet !

Rudolfov

v prostorách rodinného centra

předprodej pouze v sobotu 14. května 2011 od 8:30 do 10 hodin

Týn nad Vltavou

Dům dětí a mládeže, Tyršova 26

předprodej pouze v pondělí 16. května a ve středu 18. května 2011, vždy od 9 do 17 hodin

Jaderná elektrárna Temelín

zahájení předprodeje v pondělí 16. května 2011 v 8 hodin v budově AB

Předprodej probíhá pouze do vyprodání účastnických karet !

Účastnické karty do Pohádkového lesa nelze předem zamluvit ani rezervovat.

Cena účastnické karty : 50,- Kč

Nové www stránky Pohádkového lesa

www.pohadkovyles.jecool.net

Právě v těchto dnech probíhá tvorba nových webových stránek Pohádkového lesa. Některé záložky jsou již naplněné, jiné budou zpracovány v příštím týdnu. Máte příležitost sledovat vývoj našich nových stránek na internetu. Připomínky k novým stránkám můžete posílat na adresu pohadkovyles@kct.cz

Přeji Vám do Pohádkového lesa hezké počasí a těším se nashledanou v Rudolfově

Jirka Fink

Rubriky
Aktuality

Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové

Pošli příběh – Projekt pro všechny, kteří bojovali či bojují s rakovinou
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové je nový projekt Nadace pro výzkum rakoviny – Rakovina věc veřejná, jehož cílem je prostřednictvím konkrétních příběhů pomoci těm, kteří svádějí boj se zákeřnou rakovinou. Patronkou projektu je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s tímto onemocněním své osobní zkušenosti. Zapojit se do něj mohou všichni, kteří se buď na vlastní kůži či prostřednictvím někoho ze svého blízkého okolí s rakovinou setkali.
Putovní výstava fotografií Pavly Hodkové jako inspirace ke vzniku projektu Pošli příběh
V roce 2010 zahájila Nadace Rakovina Věc veřejná putovní výstavu fotografií Pavly Hodkové s podporou Jana Saudka, jejímž tématem byly osudy lidí, kteří se setkali s rakovinou. Na uměleckých fotografiích jsou zachyceny osobnosti jak z veřejného, tak neveřejného života společně se svými konkrétními příběhy. Výstava proběhla postupně v mnoha městech a pro velký úspěch pokračuje i v letošním roce. Doplněna byla navíc výpravnou knižní publikací s příběhy a fotografiemi, kterou je možno zakoupit na www.piklio.com/vecverejna. Výtěžek z prodeje je poukázán na konto Nadace RVV.
Právě tato úspěšná výstava inspirovala pracovníky Nadace RVV k práci na dalším projektu, který si klade za cíl oslovit pokud možno co nejširší veřejnost a prostřednictvím osobních příběhů tak dodat odvahu a naději těm, kteří v současné době s rakovinou bojují. Zároveň chce také upozornit na to, že v souvislosti s rakovinou není lhostejnost na místě.
Pošli příběh – Cena Nadi Urbánkové
Nový projekt Nadace RVV má název Pošli příběh – cena Nadi Urbánkové bude veřejnosti představen  na vlastních webových stránkách www.poslipribeh.cz. Jeho patronkou je zpěvačka Naďa Urbánková, která má s rakovinou své osobní zkušenosti. Přestože před několika lety přišla v jejím důsledku o oba prsy, nikdy nepropadala beznaději a skepsi a svůj boj nakonec s přispěním lékařů vyhrála.
Právě osobnost Nadi Urbánkové a její přímý prožitek dává záruku, že projekt Pošli příběh je založený na skutečných osudech a zkušenostech lidí, kteří přišli na vlastní kůži s rakovinou do styku. Jsou to právě oni, kteří mají tu moc na základě vlastních příkladů dodat naději, povzbuzení a sílu bojovat všem, kteří možná ztrácejí optimismus a žijí v nikdy neutichajícím strachu.
Cílem projektu Pošli příběh je vytvořit přátelskou skupinu lidí, do níž se může zapojit každý, kdo s nádorovým onemocněním bojoval či bojuje, případně kdo tuto nemoc prožíval či prožívá s někým blízkým. Každý může poslat svůj osobní příběh, v němž se nejen „vypíše“ z toho, co v souvislosti s rakovinou prožil, ale může touto cestou motivovat ostatní. Všichni zúčastnění se budou moci zároveň setkávat v rámci workshopů, na nichž bude prostor k navazování nových přátelství, zábavě i k získávání nových informací ohledně výzkumu léčby rakoviny.
Cena Nadi Urbánkové a další dárky pro vybrané příběhy
Všechny zaslané příběhy bude hodnotit porota sestavená z členů a spolupracovníků Nadace RVV: Naďa Urbánková, Prof. Vladimír Mihál, Doc. Marián Hajdúch, ředitelka nadace Renata Hilšer Grmolenská, tisková mluvčí Martina Husková, patronka nadace Vlaďka Erbová, Renáta Jirásková a Václav Krejčík. Vybrané příběhy budou odměněny pěknými dárky, ty nejlepší pak obdrží „Cenu Nadi Urbánkové“.
Více informací a konkrétní údaje k zaslání vlastního příběhu budou k nalezení na oficiálních stránkách projektu Pošli příběh – www.poslipribeh.cz.
Nadace Rakovina věc veřejná byla založena v Olomouci 1997. Nadace pomáhá financovat výzkum nových protinádorových léčiv a diagnostiku nádorových onemocnění v Laboratoři experimentální medicíny, která působí při Dětské klinice Fakultní nemocnice v Olomouci. Vědecká činnost nadace probíhá v laboratoři experimentální medicíny. Činnost tohoto špičkového pracoviště podporují Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci. Společenské akce pro své partnery i širokou veřejnost pořádá nadace pravidelně již od roku 2001. Výtěžek z těchto benefičních projektů je věnován na nadační konto Rakovina věc veřejná.
Nemoc si nevybírá, ale vy si vybrat můžete. Podpořte výzkum léčby rakoviny. Děkujeme.
Kontakt:
Martina Husková, 602 680 213
huskova@hlproduction.cz
Plakát ke stažení

Rubriky
Aktuality

Soutěž Nadace Partnerství: Získejte titul Město stromů!

Nadace Partnerství vyhlašuje již šestý ročník soutěže Město stromů. Nově se do soutěže, která probíhá pod záštitou Ministerstva životního prostředí, mohou přihlásit všechna města na území České republiky. Úkolem přihlášených měst je připravit celoroční kampaň pro veřejnost inspirovanou stromy a přírodou. Vítězné město získá kromě titulu a finanční odměny ve výši 50 tisíc korun od společnosti Tetra Pak také jedinečnou možnost zúčastnit se celoevropského klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).
Uzávěrka přihlášek je 5. června 2011.
Nápad věnovat jeden rok stromům vznikl v roce 2004 ve Strakonicích pod názvem Rok stromu. Na základě obrovského úspěchu kampaně se Nadace Partnerství rozhodla přenést tuto myšlenku pod názvem Město stromů i do dalších měst. Prvním Městem stromů se v roce 2006/2007 stalo Zdravé město Kroměříž, následovala Tachov, dále Krnov, Havířov a Broumov. Bližší informace k soutěži včetně formuláře přihlášky můžete nalézt na www.stromzivota.cz/mestostromu.

Rubriky
Aktuality

Světový den pro bezpečnost a zdraví při práci 2011

28. duben je každoročně Světovým dnem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Mezinárodní organizace práce (ILO) tento světový den slaví od roku 2003, přičemž prostřednictvím sociálního dialogu a tripartity zdůrazňuje prevenci pracovních úrazů a poškození zdraví. Tématem v letošním roce je:Manažerský systém řízení BOZP: nástroj pro neustálé zlepšování.
Agentura EU-OSHA, která stojí v čele při poskytování aktuálních a přesných informací o těchto otázkách, aktivně podporuje Mezinárodní organizaci práce v propagaci tohoto důležitého dne.

Rubriky
Aktuality

Rakovina – věc veřejná – výstava v Českých Budějovicích

Výstava fotografií Pavly Hodkové byla slavnostně otevřena v Českých Budějovicích – v nákupním centru GÉČKO.
Výstava fotografií Pavly Hodkové za podpory Jana Saudka putuje v roce 2011 po dalších městech České republiky s cílem podpořit nadaci Rakovina věc veřejná.
Všechny fotografie výstavy jsou na prodej, stejně tak můžete projekt podpořit zakoupením A4/A3 publikace se všemi fotografiemi. Vše lze objednat na on-line stránkách hlavního partnera nadace RVV PIKLIO.COM www.piklio.com/vecverejna.cz

Rubriky
Aktuality

Den Země – 22. duben 2011

Historie Dne Země se začala psát roku 1970 v USA, kdy senátor Gaylord Nelson pověřil studenta Harvardovy univerzity Denise Hayesa organizací série environmentálních protestních setkání a výukových programů s cílem podpořit environmentální hnutí po celých Spojených státech. První Den Země slavil úspěch a ve Spojených státech vedl mimo jiné k založení Americké agentury pro ochranu životního prostředí a k přijetí Zákona o čistotě ovzduší, Zákona o čistotě vody a Zákona o ohrožených druzích.
V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. V roce 1990 byl Denis Hayes opět požádán o zorganizování environmentální kampaně, tentokrát na globální úrovni. Na celém světe se podařilo zmobilizovat asi 200 miliónů lidí ve 141 zemích. Akce vedla k nastartovaní iniciativ zaměřených na recyklaci a také pomohla připravit světové veřejné mínění na Summit Země v Riu de Janeiru, organizovaný o dva roky později pod hlavičkou Organizace spojených národů.
Miléniový Den Země v roce 2000 byl tematicky zaměřen na globální oteplovaní a čistou energii, a své akce během něj pořádalo asi 5000 environmentálních skupin z rekordních 184 zemí světa.
Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve 175 státech světa. Den Země se tak stal největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost.
22. duben tak můžeme považovat za výročí vzniku moderního environmentálního hnutí.
www.denzeme.cz

V Českých Budějovicích se bude ve středu 20. dubna slavit Den Země. Celkem sedm nevládních organizací nabídne své poradenství, informační materiály a další služby v oblasti ochrany životního prostředí pro obyvatele i návštěvníky města a to od 10 do 17 hodin na konci Lannovy třídy u přechodu k hlavní poště.
Zájemci zde mohou získat rady i informace k tématům úspor energie, nízkoenergetických a pasivních domů, obnovitelných zdrojů energie, ochrany klimatu i vody, snižování množství odpadu, dětských plen šetrných k přírodě, soužití s velkými šelmami, jihočeských pískoven či biopotravin. Z aktuálních témat to pak bude problematika ochrany přírody v Národním parku Šumava nebo bezpečnost jaderné energetiky.

Rubriky
Aktuality

Semifinálový závod Juniorského maratonu 2011 – Běžíme pro Evropu

regionální semifinále pro Jihočeský kraj
datum konání: 19. dubna 2011
závod se běží pod záštitou ministra školství mládeže a tělovýchovy, hejtmana Jihočeského kraje
a primátora města České Budějovice
Start závodu: 12:00 hodin
Místo startu a cíle je na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích