Rubriky
Aktuality

Světový den sluchu – 3. březen

Centrum pro dětský sluch Tamtam se připojuje k celosvětové výzvě Pečujte o svůj sluch, chcete-li slyšet celý život (To hear for life, listen with care), kterou v rámci Světového dne sluchu 2022 vyhlásila Světová zdravotnická organizace (WHO). Apeluje na význam preventivní péče o sluch, a to již od narození. Včasná diagnostika sluchové vady u dítěte vede k jeho větší šanci získat kvalitní kompenzační pomůcku a odbornou péči, s níž se může rychleji naučit „slyšet“, osvojit si jazyk, komunikovat a vyvíjet se tak, jak odpovídá jeho věku Tamtam v souladu s výzvou WHO upozorňuje také na to, že řadě sluchových vad lze předcházet, například omezením hlasitosti hudby ve sluchátkách či v zábavních klubech nebo ochranou proti nadměrnému hluku v pracovním prostředí.

Centrum pomáhá rodinám dětí s vadami sluchu již 32 let. Poskytuje bezplatně komplex služeb i řadu projektů podporujících včasnou pomoc dětem. Jedním z nedávno dokončených projektů, který finančně podpořila Evropská unie a Magistrát hlavního města Prahy, je vytvoření nové terapeutické místnosti pro „Snoezelen“. Metoda aktivuje smysly dětí prostřednictvím světelných, zvukových či jiných prvků. Bude nově k dispozici v Centru pro dětský sluch Tamtam v pražských Stodůlkách.

Vytváří zázemí pro poskytování moderních metod práce a technologií zaměřených na rozvoj komunikace a sluchového vnímání a na stimulaci dětí s kombinovaným postižením. Přibližuje také závažnost sluchového postižení, které je organizací WHO považováno za druhý nejzávažnější zdravotní handicap lidské bytosti hned po mentálním postižení: Sluch je nenahraditelný v každé životní situaci, proto si jeho význam připomínáme neustále. Velkou nevýhodou sluchového postižení je to, že není na první pohled vidět. Povědomí veřejnosti o tom, co lidé s postižením sluchu potřebují, a jak s nimi komunikovat, bývá velmi nízké. Společnost Tamtam se dlouhodobě snaží vzbudit zájem o prevenci dopadu postižení sluchu na dítě i jeho rodiče.

Sluch lze dnes dětem vyšetřit již v porodnici, pomocí neinvazivního novorozeneckého screeningu sluchu. Všechny pětileté děti by podle pokynů Ministerstva zdravotnictví měly podstoupit další vyšetření sluchu takzvanou tónovou audiometrií. Pro rodiče, ať již se sluchová vada jejich dítěte potvrdí v jakémkoli věku, to bývá zpočátku především velký šok. Musí se naučit s dítětem komunikovat a pomoci mu rozvíjet sluch a řeč s podporou kompenzační pomůcky – sluchadla či kochleárního implantátu.

Kompenzace sluchové vady a odborná péče o sluch je však důležitá nejen v dětském věku. Příliš hlasitý poslech je velmi nebezpečný. Vysoká hladina hlasitosti může například způsobit tinnitus (ušní šelest) a nevratně poškodit sluch, přičemž následky se nemusí projevit hned, ale až v pozdějším věku. Je třeba věnovat pozornost, jak hlasitě má teenager nastaven poslech ve sluchátkách, mají-li pracovníci v hlučných provozech k dispozici ochranná sluchátka, zda provozovatel music klubu či koncertu dodržuje hygienické normy pro hlasitost hudby, ale třeba i to, jestli doma nehraje televize „na maximum“, protože dědeček nebo babička už hůře slyší. Jakékoli pochybnosti ohledně stavu sluchu dítěte mohou rodiče konzultovat na telefonické kontaktní lince Tamtamu 605 100 400 či na e-mailu: poradna@tamtam.cz

Na celém světě má podle WHO problémy se sluchem 466 milionů lidí. V ČR žije dle odhadů přes 500 tisíc lidí se sluchovým postižením, z čehož většinu tvoří senioři, kterým se sluch zhoršuje s věkem. Projevy nedoslýchavosti u seniorů bývají mnohdy podceňovány. Přitom mohou vést až k sociální izolaci či projevům chování, které může ohrozit i další rodinné příslušníky. Například hlasitý poslech televize zhoršuje nejen stav sluchu seniora, ale vystavuje riziku poškození sluchu i ostatní členy rodiny.  Dle TZ

www.tamtam.cz

www.idetskysluch.cz

poradna@tamtam.cz

Zdroj: medicina.cz