Projekt Dialiga a aktuální farmakoekonomická analýza cukrovky

 

Cukrovkou (diabetes mellitus) trpí v České republice téměř 900 000 lidí, správných léčebných hodnot ale nedosahuje ani polovina z nich. Podle nové farmakoekonomické analýzy přichází české zdravotnictví v důsledku nedostatečné kompenzace diabetu až o 900 miliónů korun ročně, které stát vydá na léčbu pozdních komplikací tohoto onemocnění. Správných léčebných hodnot dosahuje podle zjištění diabetologů v průměru pouze 46 % z českých diabetiků, kteří trpí diabetem druhého typu.

Z aktuálního výzkumu mezi pacienty s cukrovkou druhého typu vyplynulo, že celá třetina z nich dodržuje správné léčebné postupy jen částečně nebo vůbec ne a 32,7 % pacientů svou hladinu krevního cukru ani nezná.

Z tohoto důvodu vznikl nový projekt Dialiga.cz, jehož ambicí je sdružit české diabetiky a pomoci s edukací pacientů a efektivnější léčbou.

„Diabetes zatím neumíme vyléčit, a proto je klíčové jej správně kompenzovat. Z našich dlouhodobých šetření bohužel vyplývá, že uspokojivé hladiny glykovaného hemoglobinu neboli tzv. dlouhého cukru, který je hlavním ukazatelem správné kontroly onemocnění, nedosahuje ani polovina diabetiků s cukrovkou druhého typu,“ říká Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prezident Diabetické asociace ČR, a dodává „Pokud by hypoteticky všichni pacienti svůj diabetes správně kompenzovali, dokázali bychom každý rok předejít stovkám úmrtí, infarktů, amputací, selhání ledvin nebo ztrátám zraku a dalším komplikacím, které postihují nedostatečně kompenzované pacienty.“

Podle aktuální farmakoekonomické analýzy společnosti Value Outcomes, kterou provedla pro Diabetickou asociaci ČR, ztrácí české zdravotnictví špatnou kompenzací diabetu zhruba 900 miliónů korun ročně na nákladech na léčbu komplikací tohoto onemocnění. Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří zejména infarkt myokardu, neuropatie (diabetická noha), selhání ledvin a retinopatie (a z ní vyplývající riziko ztráty zraku).

Porovnáme-li počet pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem k nákladům, které stát vynakládá na léčbu těchto komplikací a zároveň k předpokládanému růstu počtu nemocných, můžeme předpovědět, že české zdravotnictví na léčbu cukrovky vydá v následujících dvaceti letech o 18 miliard víc než by muselo.

Z reprezentativní ho výzkumu, který mezi pacienty s diabetem a diabetology v ČR realizovala v říjnu 2016 společnost QuintilesIMS, vyplynulo, že nedostatečná edukace pacientů a pozdní zahájení léčby moderními antidiabetiky přispívají k nedostatečné kompenzaci diabetu.

Většina diabetologů (78 %) považuje za ideální kompenzaci diabetu u svých pacientů hodnotu glykovaného hemoglobinu na úrovni 53 mmol/mol a méně. Každý druhý diabetolog (55,9 %) se cítí být omezen preskripčními pravidly, která neumožňují poskytnout moderní perorální a inzulínovou léčbu pacientům, jejichž hodnoty glykovaného hemoglobinu nepřekročily 60 mmol/mol.

České zdravotnictví vynakládá na léčbu cukrovky zhruba 10 – 15 % svého rozpočtu a 55 – 70 % této částky jde na léčbu komplikací diabetu. Farmakoekonomické analýzy ukazují, že včasnější nasazení moderní léčby a z toho vyplývající prevence komplikací by českému zdravotnictví mohlo ušetřit stovky miliónů ročně..

Mimo moderních antidiabetik je klíčovou podmínkou úspěšné léčby změna životního stylu pacienta a jeho proaktivní přístup léčbě. Edukace hraje v tomto smyslu zásadní roli, jak upozorňuje MUDr. Jan Brož, předseda sdružení Diacentrum. Proto nový internetový portál a zároveň facebooková stránka Dialiga.cz chce podchytit aktivnější část diabetických pacientů a vytvořit z nich funkční komunitu, která bude k proaktivnímu přístupu a změně životního stylu motivovat nejen sama sebe ale zejména ostatní. Dialiga.cz bude vytvářena týmem diabetologů ze sdružení Diacentrum. Zahájila svou činnost 16. 11. 2016. Dle TZ.

www.dialiga.cz

www.diabetickaasociace.cz

www.diacentrum.cz

www.emd-pr.cz

Zdroj: medicina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *