WHO: Globální strategie a akční plán pro stárnutí a zdraví

Světová zdravotnická organizace (WHO) minulý týden během 69. shromáždění schválila Globální strategii a akční plán pro stárnutí a zdraví na roky 2016-2020 (The „Multisectoral action for a life course approach to healthy ageing: draft global strategy and plan of action on ageing and health“ – Document A69/17). Podpora zdravého stárnutí a vytváření systémů reagujících na potřeby starších osob jsou podle WHO zdravou investicí do budoucnosti, v níž starší lidé mají svobodu volby být, kým chtějí a dělat to, čeho si cení.

O vypracování komplexní globální strategie a akčního plánu pro oblast stárnutí a zdraví požádalo Světové zdravotnické shromáždění generální ředitelku WHO v roce 2014.

Vizí strategie je „Svět, ve kterém může každý člověk žít dlouhý a zdravý život.“

Dvěma hlavními cíli strategie jsou:

  • na výzkumu a znalostech založené aktivity během pěti let s cílem podpory funkčního zdraví pro každého
  • do roku 2020 vytvořit podklady a partnerství, které umožní realizovat Dekádu zdravého stárnutí 2020-2030.

Konkrétně se strategie zaměřuje na 5 strategických cílů:

  • přijetí závazku podporovat zdravé stárnutí v každé zemi;
  • rozvíjet (každému) věku přátelské prostředí (age-friendly environments);
  • přizpůsobení zdravotních systémů potřebám seniorské populace;
  • rozvoji udržitelných a spravedlivých („equitable“) systémů poskytování dlouhodobé péče (domácí, komunitní, pobytové); a
  • zlepšení měření, monitorování a výzkumu v oblasti zdravého stárnutí.

Zdroj: dustojnestarnuti.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.