Rubriky
Aktuality

Preventivní program o nebezpečí úrazů

 

Klinika dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno připravila pro děti mateřských, základních a středních škol výjimečný preventivní program. Žáci mají možnost se dostat přímo do Dětské nemocnice, kde je traumatologové upozorní formou přístupnou pro jejich věk na nebezpečí úrazů.

dítě, úraz, zlomenina

Zdroj: Shutterstock

První děti dorazí do Dětské nemocnice ze ZŠ Milénova ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 9.00 hodin. Jedná se o mimořádný projekt dětské chirurgie, který je v ČR ojedinělý tohoto druhu. Ročně by se tak mělo v Dětské nemocnici vystřídat zhruba 80 tříd z různých typů škol.

„Je to jedinečná možnost pro děti dostat se přímo do nitra nemocnice, mluvit s lékaři a vidět jednotlivé kroky, které nastanou v případě, že se zraní. Ukážeme jim nejčastější úrazy, sáhnou si na umělé kosti, budou se moci na počítači učit, jak být opatrný, případně jak ošetřit svůj či kamarádův úraz. Některé aplikace si budou moci stáhnout i do svých elektronických zařízení,“ uvedl přednosta Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D., který dodal, že tento typ preventivních programů je určen rovněž i pro pedagogy a všechny dospělé, kteří se starají o náplň volného času dětí (rodiče, vychovatelé, trenéři, oddíloví vedoucí…).

Děti v rámci návštěvy Dětské nemocnice si kromě setkání s lékaři KDCHOT budou moci prohlédnout také přístroje, dotknout se jednotlivých operačních nástrojů, navštíví pokoje, setkají se s nemocnými malými pacienty, prohlédnou si umělé kosti atd.

KDCHOT si tímto projektem slibuje zvýšení informovanosti veřejnosti a dětské populace o možnostech prevence úrazů, jejich léčby a řádné navrácení zpět do společnosti či kolektivu dětí. Významný projekt dětské kliniky byl podpořen Norskými fondy, konkrétně programu CZ11 (NF-CZ11-OV-1-019-2015), v jehož průběhu vznikly již konkrétní výukové programy pro všechny věkové kategorie dětí.

Primární prevence

Vzhledem k tomu, že nejúčinnější primární prevencí je přímé setkání s úrazem a s lidmi, kteří jej sami prodělali, uzpůsobila KDCHOT své prostory a připravila metodický program tak, aby jednotlivé skupiny dětí mohly přijít přímo do „centra dění“, viděly prostředí traumatologického oddělení a cestu poraněného pacienta od přijetí až po propuštění a zejména byly seznámeni s tím, že úraz není jen něco, o čem se mluví v médiích a ve škole, ale že se jedná o skutečné lidské (dětské) příhody a příběhy.

Sekundární prevence

V rámci sekundární úrazové prevence jsou připraveny programy zaměřující se na výuku první pomoci při úrazu. Děti i dospělí mají možnost si vyzkoušet, jak postupovat u nejčastějších úrazů, neboť i jejich včasný zásah může minimalizovat škody. Jednotlivé programy jsou rovněž rozděleny dle věku a dle typu účastníků a probíhají v prostředí dětského traumacentra se všemi originálními pomůckami i odborným dohledem.

Terciární prevence

V rámci terciární prevence je připraven jeden program, který je zaměřen na děti po těžkých úrazech. Na základě databáze úrazů jsou tipovány děti nebo již dospělí lidé, kteří v minulosti prodělali podobný úraz a nyní jsou již začleněni zpět do společnosti a vrátili se ke svým běžným životním činnostem. Jakkoli jejich úraz zasáhl do života, budou pro aktuálně zraněné děti a jejich rodiče příkladem a psychickou podporou. Zde se počítá spíše s individuálním programem pro jednotlivé pacienty.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *