Čas pro zdraví v Rekondičním centru České Budějovice

Chcete hubnout, či dietou a pohybovou aktivitou kompenzovat diabetes? Chcete být vedeni a monitorováni odborníky? Využijte možností moderních technologií a zapojte se do našeho programu

ČAS PRO ZDRAVÍ

Mimořádně, v rámci výzkumu mají klienti RC Medipont od 1. 9. do 30. 9. 2016 možnost registrovat se do 3měsíčních redukčních monitorovacích programů zahrnujících zapůjčení a monitoring pohybové aktivity pomocí krokoměru (náramku) Garmin a online konzultací jídelníčku v systému Čas pro zdraví.

Plán programu:
– vstupní konzultace a měření složení těla přístrojem Bodystat
– 3 kontrolní konzultace a 1 kontrolní Bodystat
– výstupní konzultace a měření přístrojem Bodystat
– zapůjčení krokoměru (náramku) Garmin vivofit
– online konzultace jídelníčku a pohybové aktivity, cca 1 x týdně

CENA: 2 200,- ( + registrace do VŠTJ 160,-Kč)
Za absolvovaný program bude každému účastníkovi připsaná odměna 500 bodů do aktivit VŠTJ.

Více informací a registrace na recepci RC Medipont (1.patro PK Medipont), tel.: 777 715 625, 387 730592, nebo na stránkách vstj.cz, v záložce „Tříměsíční kurzy“

Zdroj: vstj.cz

Akční plán prevence dětských úrazů

 

Vzhledem k alarmujícím počtům úrazů dětí do 19 let a k počtům úmrtí jejich následkem, byl v roce 2007 vládou schválen Národní akční plán prevence dětských úrazů na léta 2007-2017. Z průběžné zprávy o jeho plnění vyplývá, že v posledních letech skutečně dochází k výraznému poklesu dětské úmrtnosti na úrazy, a to zejména u těch nejmenších.

„Jako lékaři a otci dvou malých dětí mi na bezpečí našich nejmenších velice záleží. Vítám a podporuji veškeré osvětové a preventivní aktivity, které povedou ke snížení dětské úrazovosti. Fakt, že k tomuto snižování reálně dochází, dokládá, že mají opravdu význam. Do budoucna v aktivitách směrem k prevenci dětských úrazů rozhodně nepolevíme,“ říká ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček.

Spolupráce na Národním akčním plánu probíhá mezirezortně. Ministerstvo zdravotnictví plnilo úkoly například prostřednictvím Krajských hygienických stanic, a to formou pořádání konferencí, výuky dopravní výchovy a veřejných akcí (Dny zdraví, Týden mobility).

V letech  2013-2015 byly z dotačního programu sekce hlavního hygienika – Národního programu zdraví – podpořeny 4 projekty s tématikou prevence dětských úrazů. V roce 2016 byly ze stejného programu podpořeny rovněž čtyři projekty. Dalším příkladem aktivit je projekt „Hravě bez úrazu“, v rámci kterého vydal Zdravotní ústav v Ústí nad Labem edukační leták pro žáky 1. – 5. ročníků ZŠ. Mezinárodní spolupráce byla navázána například s koordinačním centrem českoněmeckých výměn mládeže Tandem, a to při příležitosti prezentace projektu Plzeňského kraje „My bez úrazů“ v Drážďanech.

Dalším pozitivním krokem ve sledování a prevenci dětské úrazovosti je zavedení Národního registru úrazů, který zřizuje Ministerstvo zdravotnictví.  V něm je každý úraz zaznamenán jednotlivě, z hlediska příčin jeho vzniku a vývoje, charakteru postižení, postupu léčení, výsledků léčby i možných zdravotních komplikací.

Sledování těchto ukazatelů má zásadní význam pro provádění účinné prevence zejména u dětí a slouží rovněž k hodnocení účinku provedených opatření. Dalším účelem je srovnávání dostupnosti a kvality traumatologické péče, sledování její nákladovosti a efektivnosti a také možnost srovnání v rámci EU.

Z dostupných statistických dat vyplývá, že podle druhu a mechanizmu úrazů, které vedly k úmrtí dětí, jsou trvale na prvním místě úrazy dopravní.

Podle evidence činnosti ambulantních zdravotnických zařízení v oboru chirurgie bylo v roce 2012 ošetřeno celkem 315 436 úrazů dětí ve věku 0 – 14 let a 236 698 úrazů dětí ve věku  15 – 19 let. V roce 2013 pak bylo ošetřeno 313 429 dětí 0 – 14 let a 230 614 mládeže 15 – 19 let, v roce 2014 to bylo 321 423 a 230 778 a v roce 2015 329 417 a 230 941 úrazů.

Z uvedených počtů je patrné, že rozhodně nejde o zanedbatelnou problematiku a i přes klesající podíl velmi vážných úrazů jde o velkou zátěž. U dětí ve věku 0 – 14 let došlo k poklesu počtu ambulantně ošetřených úrazů, a to zejména u dopravních, sportovních a školních úrazů, k mírnému nárůstu došlo u úrazů domácích a ve volném čase.

V období let 2012 a 2013 došlo k poklesu ošetřených zlomenin, v dalších letech počet ošetřených zlomenin stagnuje – v roce 2012 to bylo 77 619, v roce 2013 pak 74 872, v roce 2014 75 530 a v roce 2015 pak 76 188 zlomenin. Podíl zlomenin mezi úrazy činí v kategorii 0 – 14 let dlouhodobě kolem 23-25 %, ve věku 15 – 19 let to je zhruba 21-24 %.

K úrazům dochází často také ve školských zařízeních. V roce 2012 bylo evidováno 57 266, v roce 2013 55 834, v roce 2014 54 765 a v roce 2015 pak 53 695 úrazů, které se staly ve školách. Nejvíce úrazů bylo tradičně zaznamenáno v prostředí tělocvičen (66 % základních škol a 75 % středních škol). Ve třídách se stalo 15 % úrazů na základních školách a 5 % na školách středních.Ve školním roce 2014 – 2015 pak bylo Českou školní inspekcí hlášeno celkem 38 710 školních úrazů, index úrazovosti (počet úrazů na 100 dětí) byl 2,3. Nejčastěji se úrazy staly v měsících březnu a listopadu, rizikové dny bylyúterý a čtvrtek a čas 11 – 12 hodin. Při tělesné výchově se stalo 34,6 % úrazů.

Na následky úrazu zemřelo v roce 2013 podle statistiky ČSÚ 136 chlapců  a 39 dívek, což je celkem 175 dětí ve věku 0 – 19 let.

V roce 2014 to bylo 117 chlapců (0 – 19 let) a 39 dívek, z toho ve věku 0 – 14 let zemřelo 27 chlapců a 17 dívek, ve věku 15 – 19 let 90 chlapců a 22 dívek. Celkem došlo ke ztrátě 156 dětí ve věku do 19 let.

V roce 2015 došlo k úmrtím celkem 136 dětí ve věku 0 – 19 let, z toho 86 chlapců a 50 dívek, 55 zemřelých dětí bylo do věku 14 let.

Zdroj: tribune.cz

 

 

 

Dovolená jako inspirace pro náš jídelníček Mgr. Tamara Starnovská Fórum zdravé výživy

Dovolenou si letos podle průzkumů plánuje 82 % Čechů, 47 % z nich dokonce více než jednu (NMS Market Research). Češi rádi tráví dovolenou v tuzemsku, a to nejčastěji ve Středočeském kraji včetně Prahy a v kraji Jihočeském. Ze zahraničních cílů je to Slovensko, Chorvatsko, Itálie, Rakousko, Řecko, Maďarsko, Turecko, Francie, Španělsko a Egypt, které patřily v loňském roce
k 10 nejnavštěvovanějším místům dovolené.

 

Náplní dovolených bývá odpočinek, poznávání nových a zajímavých míst, ale také místní gastronomie. A právě kuchyně dovolenkových destinací by mohly obohatit jídelníček Čechů nejen z pohledu chuti, ale i z pohledu výživového.

 

Když pomineme kuchyně našich nejbližších sousedů, které se od té naší tolik neliší, a zaměříme se na vzdálenější destinace, najdeme řadu podnětů pro ozdravění a osvěžení tuzemského jídelníčku. Inspirovat bychom se měli zejména jídelníčky přímořských států.

 

Stravování Čechů se v dovolenkových destinacích v posledních letech významně mění. Dříve, pokud jeli Češi k moři a do teplých krajů, s plánem trávit čas plaváním a sluněním zpestřeným poznáváním blízkého okolí svého pobytu, využívali hlavně předem připravenou a z domova přivezenou stravu, kterou v místě pobytu doplňovali jen pečivem, případně ovocem a zeleninou. Poslední roky však dávají přednost polopenzi a stále častěji také stravování all inclusive.

 

Z nutričního pohledu je optimální variantou polopenze, doplněná v průběhu dne lokálním ovocem a zeleninou, případně zmrzlinou. Za předpokladu pohybové aktivity ve vodě zajistí tento způsob stravování přiměřený příjem energie a adekvátní udržení či mírné snížení tělesné hmotnosti. Večeře podávané v jižních zemích v rámci polopenze nám umožní poznat obvyklá jídla a vhodné kombinace potravin běžné v dané zemi. Večerní program či procházka po pláži se pak postará
o požadovaný časový interval mezi konzumací a ulehnutím.

 

Varianta all inclusive prospívá jen vybíravým labužníkům. Široká nabídka jídel a energeticky bohatých nápojů během celého dne totiž láká k nadbytečné konzumaci, která vede spíše než
k příjemnému letnímu odlehčení jídelníčku ke zdravotním obtížím z přejedení či překombinování potravin a jídel. Častým důsledkem je po návratu od moře překvapení z přírůstku hmotnosti,
a to i přes každodenní plavání a konzumaci zdravých jídel. Navíc varianta stravování all inclusive je obvykle přizpůsobovaná chutím turistů, kteří si pak vybírají zejména jídla, na která jsou zvyklí z domova. Taková kuchyně pro inspiraci rozhodně vhodná není.

 

Pokud budeme využívat typicky lokální stravování, kuchyně dovolenkových destinací může velmi pozitivně obohatit náš vlastní jídelníček. U jídel, která nám chutnala, je však vhodné poptat
se na jejich úpravu. Kromě použitých základních surovin by nás měl zajímat také způsob dochucení, protože doma by bylo pozdě přemýšlet nad tím, co tu skvělou chuť ovlivnilo.

hubnuti-stihlejsi

Příjemný společník podzimních dnů – Senior Pas

Jsem si vědoma toho, že s různými slevovými kartami se u nás roztrhl pytel. Někdy si říkám, že by bylo jednodušší označit nás čipem do palce u ruky. Nicméně jedna karta je specifická, a to je Senior Pas. V Jihočeském kraji dosud příliš rozšířená není, a Jihočeský kraj se společně s Radou seniorů a podporou okresních měst rozhodl to změnit.
Jihočeský kraj především hodlá svými organizacemi do projektu Senior Pas vstoupit, očekáváme podobný krok i u některých městských zařízení, podporujeme síť partnerů Senior Pasu, kteří poskytují seniorům různé služby, a chtěli bychom zapojit i dopravu, kterou Jihočeský kraj finančně podporuje.

Bez informací to samozřejmě nejde, bez setkávání to sice jde, ale není to ono. Proto jsme pro vás, seniory, připravili společně s Radou seniorů a ve spolupráci s okresními městy příjemnou akci. Blíží se Den seniorů a my se s vámi chceme potkat na Seniorských hrátkách, kde kromě informací o Senior Pasu, problematice zadlužení a dluhové poradně i zdravém životním stylu máte možnost s námi posedět u kávy, popovídat si a na závěr vám zazpívá nestárnoucí Josef Laufer.

Přijďte do Českého Krumlova 25. 8. 2016, do Písku 30. 8., Tábora 1. 9., Strakonic 6. 9., Prachatic 14. 9. a Jindřichova Hradce 21. 9. V Českých Budějovicích se pak potkáme 1. 10. na větší a mimořádné akci v Pivovarské zahradě na českobudějovickém výstavišti.

Těšíme se na vás!

Ivana Stráská
první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraj

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

25|8|2016 | Český Krumlov – Velký sál Kláštera klarisek Český Krumlov 30|8|2016 | Písek – Divadlo Fráni Šrámka Písek 01|9|2016 | Tábor – sál Hotelu Palcát Tábor 06|9|2016 | Strakonice – Kulturní dům Strakonice 14|9|2016 | Prachatice – Společenský sál Národní dům, Velké náměstí 21|9|2016 | Jindřichův Hradec – Kulturní dům Střelnice Vždy od 15.00 do 17.00. hodin (pouze Strakonice 18.00 až 20.00)

Proti kouření a depresím budou bojovat rozšířené ambulance

Kouření zvyšuje riziko deprese, potvrdily mezinárodní studie. U lidí, kteří vykouří 20 a více cigaret denně, je dokonce trojnásobné množství sebevražd proti nekuřákům. Pomoci by měla reforma psychiatrické péče, kdy budou zavedeny tzv. rozšířené ambulance.

Kouření zvyšuje riziko deprese a naopak zanechání kouření ji zmírní. Potvrdily to studie, v nichž bylo zapojeno v 16 zemích ve 140 centrech 8000 kuřáků, z nich polovina s psychickým onemocněním. Hospitalizovaným s těžkou depresí ale radí lékaři odvykání odložit, až se příznaky deprese zmírní, řekl předseda České psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J.E.Purkyně docent Martin Anders.

„Pokud pacient přestane kouřit, tak má daleko větší šanci, že se z deprese dostane. Je ale pravda, že u pacientů s těžkou depresí, kteří kouří, v této fázi nedoporučujeme zanechání kouření. Snažíme se pacienta  motivovat do dalších etap léčby. A pokud se to podaří, má lepší výsledek léčby nejen zdravotního stavu, ale i depresivního onemocnění,“ shrnul.

Mezi pacienty hospitalizovanými na psychiatrii je až 70 procent kuřáků. Na uzavřených psychiatrických odděleních v Česku jsou proto zřizovány kuřárny, což je už v řadě zemí nemyslitelné. Například na slavné Mayo Clinic v USA byl vydán zákaz kouření už v roce 1992.

„Víme, že řada duševních onemocnění může být příčinou, ale také následkem kouření,“ uvedl Anders s tím, že právě mezi kouřením a etipatogenezí depresivní poruchy je velmi úzký vztah.

Situaci v léčbě komplikuje podle něj to, že zdravotní pojišťovny hradí jen psychoterapii, nikoli náhradní terapii, kam se řadí hned několik léků. Měsíční dávka těchto léků stojí zhruba 2000 korun, což je pro pacienta výdej, jako by si kupoval jednu krabičku cigaret denně. Některé pojišťovny na léky částečně přispívají, většina ale vůbec ne.

Úhradu náhradní terapie by podle Anderse měla zohlednit reforma psychiatrické péče, na níž odborná společnost spolupracuje s ministerstvem zdravotnictví. „Nyní je ryze na pacientovi, jestli si tento pomocný prostředek zakoupí. A samozřejmě vzniká problém při hospitalizaci, kdy řada pacientů, kteří jsou z nižších socioekonomických skupin, tyto prostředky nevolí a raději kouří,“ vysvětlil.

Hrazení léků na odvykání kouření je v koncepci reformy sice záležitost okrajová, podle Anderse ale důležitá. „Nabízí se systém rozšířených ambulancí, kdy součástí týmu bude i adiktolog nebo psychiatrická sestra, která by prošla školením, a pacientovi by poskytovali specifickou intervenci. Řadu pacientů je nutno motivovat opakovaně,“ řekl Anders.

Rozšířená ambulance se má stát jedním z pilířů psychiatrické péče. Koncept je zakotven ve věstníku ministerstva zdravotnictví, v ambulanci by vedle psychiatra byli adiktolog, sociální pracovnice, klinický psycholog a psychiatrická sestra. V současnosti posílá psychiatr za další odbornou péčí pacienta na jiná pracoviště. Tým rozšířené ambulance by poskytoval služby na jednom místě, včetně například návštěvní služby doma.

Péče v rozšířených ambulancích by byla doplňkovou službou vedle center duševního zdraví, ta by ale měla širší týmy a víc peněz, protože každé centrum se má starat o 150 až 250 pacientů s nejvážnějšími formami duševních poruch.

K reformě Anders doplnil, že ministerstvo zdravotnictví podepsalo s odbornou společností a zdravotními pojišťovnami v půli června memorandum. Z něho vyplývá, že psychiatrie dostane v příštích letech víc peněz než dosud a stane se pro ministerstvo i pojišťovny jednou z priorit. Ročně jde na psychiatrickou péči kolem deseti miliard korun, částka by postupně měla narůst, peníze budou směřovat zejména do budování a na chod center duševního zdraví.

„My dnes jsme ve fázi, kdy jsou definována centra duševního zdraví po personální a technické stránce, psychiatrická oddělení a koncept rozšířených ambulancí. Probíhá jednání s ministerstvem práce a sociálních věcí o vypisování výzev z výzvy Zaměstnanost 039, jednotlivé projekty už procházejí schvalovacím řízením a zanedlouho budou vypsány k čerpání,“ popsal aktuální stav Anders.

Souběžně se jedná o využití peněz Integrovaného regionálního operačního programu, které by měly sloužit pro stavbu a vybavení center duševního zdraví, rozšířených ambulancí a mobilních týmů. Z evropských fondů by obor mohl získat na reformu zhruba čtyři miliardy korun.

Reforma psychiatrické péče je naplánována do roku 2025. Počítá s přesunem části péče z velkých léčeben, kterých je v Česku 22, do komunitních center duševního zdraví. Do dvou let by jich měly být po celé zemi otevřeny zhruba tři desítky. Vedle toho se pracuje na dalších pilířích reformy, jako humanizace léčeben, kampaň pro destigmatizaci osob s duševním postižením, programy pro školy či spolupráce s neziskovými organizacemi.

Zdroj: tribune.cz

 

 

DNY ZDRAVÍ S NÁRODNÍ SÍTÍ PODPORY ZDRAVÍ – PŘIJĎTE ZA NÁMI NA VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE DO MOBILNÍ PORADNY PODPORY ZDRAVÍ

hubnuti-stihlejsi

 

Dny zdraví s Národní sítí podpory zdraví

 

Přijďte za námi na Výstaviště České budějovice do mobilní poradny podpory zdraví

 

Pracovníci Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu, Národní sítě podpory zdraví, z.s. – České Budějovice – vás zvou na DNY ZDRAVÍ na VÝSTAVIŠTI  ČESKÉ BUDĚJOVICE.  U příležitosti výstavy ZEMĚ ŽIVITELKA 2016 máte  možnost navštívit Mobilní poradnu podpory zdraví a zdravého životního stylu.

Máte zájem zjistit jak efektivně začít hubnout  nebo se zdravě stravovat  a cvičit? Chcete znát svou hladinu celkového cholesterolu, chcete ověřit váš krevní tlak a tak zjistit riziko vzniku srdečně – cévních onemocnění? Potřebujete konzultaci  a  nevěříte  informacím z tisku, či internetu? Zajímáte se o prevenci zdraví a potřebujete potvrdit správnost vašich rozhodnutí? Máte zájem o analýzu vaší tělesné kompozice? Máme pro vás řešení!

Měření + krátká intervence pro vás!

Ve dnech 25. 8. – 30. 8. 2016 najdete naše pracoviště MOBILNÍ PORADNY PODPORY ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU na novém místě – přímo v Domě služeb u hlavní brány vpravo – u stanoviště zdravotnické služby ČČK, několik kroků od pracoviště rozhlasu.

 

Návštěvníci obdrží rovněž informace o celostátních osvětových kampaních neziskové organizace Národní síť podpory zdraví na ochranu a podporu veřejného zdraví (např. 10. ročníku aktivizačního projektu pro seniory ROTOPEDTOURS A PĚŠKOTOURS.)

 

Bližší informace:

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu

PK JIH – MEDIPONT, ul. Matice školské

37001 České Budějovice

Tel.: +420737121376

Email: tichakova@centrum.cz, marie.tichakova@nspz.cz

www.podpora-zdravi.cz, www.nspz.cz , https://www.facebook.com/podporazdravi

 

Nemocí je bezpočet – zdraví jen jedno.

Evropský týden sportu již podruhé: Staňte se i vy jeho součástí a přihlaste své sportovní akce

 

Evropský týden sportu již podruhé: Staňte se i vy jeho součástí a přihlaste své sportovní akce.

Těšili jste se na olympijské hry a nyní fandíte českým sportovcům v Riu? A chcete si prožít pocit vítězství na vlastní kůži? I když třeba překonáte „jen“ sami sebe? Aby tuto možnost mělo co nejvíce lidí, organizuje Evropská unie již podruhé zářijový Evropský týden sportu. Připojte se svými sportovními akcemi také Vy a staňte se jeho součástí! Statistiky hovoří jasně: pravidelně sportuje pouze 5% Čechů a i další čísla jsou alarmující! 64 % obyvatelstva České republiky dokonce nesportuje vůbec! Pomozte nám tento nepříznivý trend zvrátit. Například v rámci Evropského týdne sportu (European Week of Sport), iniciativy Evropské unie na podporu sportu a pohybové aktivity v celé Evropě. Jeho druhý ročník je na programu od 10. do 18. září 2016 a koordinátorem pro Českou republiku je Český olympijský výbor. Pořádáte sportovní akci či závody pro veřejnost? Přihlaste je do tohoto nadnárodního projektu a můžete získat dárky pro účastníky nebo plakáty na podporu propagace vaší události. Buďte součástí evropského hnutí za pohybovou aktivitu! Vylepšete si pozici pro vyjednávání s partnerysponzory. Čím více budete vidět, tím více lidí přitáhnete ke sportu a o to více bude vaše akce přitažlivá pro potenciální partnery. Další informace najdete na ceskosportuje.cz/tydensportu. Zapojit se do sportovních akcí, a tím pádem i do Evropského týdne sportu, mohou všichni, bez ohledu na věk, bydliště a výkonnost. Ústředním heslem kampaně zůstává slogan #BeActive. Jeho cílem je vyzvat k pohybu nejen po dobu Evropského týdne sportu, ale po celý rok. Nechte se k pohybu motivovat třeba i ambasadorem projektu Janem Kufem, dvojnásobným mistrem Evropy v moderním pětiboji. Ten se spolu s dalšími sportovními hvězdami objeví na republikovém finále Sazka olympijského víceboje a Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, které proběhnou 9. -10. září v Brně. Tyto akce Českého olympijského výboru zahájí Evropský týden sportu právě v České republice. Organizátory nebo účastníky sportovních akcí po celé ČR se můžete stát i vy! Inspiraci a již zaregistrované akce do Evropského týdne sportu můžete najít na ceskosportuje.cz/tydensportu. Buďte aktivní a zapojte se také! #BeActive! Český olympijský výbor byl založen 18. května 1899. Dle Olympijské charty má rozvíjet a šířit olympijské ideály a zastupovat a zabezpečovat účast České republiky na olympijských hrách. Zodpovědností a rolí Českého olympijského výboru je zastupovat zájmy českého sportu jako celku vůči státu. ČOV má za cíl zlepšení postavení sportu ve společnosti a jeho zpřístupnění nejširší veřejnosti. Usiluje o zlepšení financování sportu, a to zejména v oblasti mládeže. Kontakt: Radana Kubešová, zástupce národního koordinátora pro ČR:kubesova@olympic.cz; 777 202 387

Zdroj: kraj-jihocesky.cz

Projekt EU NU-AGE: Nové vodítko pro zdravější stárnutí v Evropě

Po 5 letech byl ukončen projekt NU-AGE financovaný z prostředků EU, který formuloval nové zásady stravování pro seniory ve věku nad 65 let. Tento projekt se podrobně zabýval výzkumem socio-ekonomických determinantů chování stárnoucí populace v Evropě ve vztahu k rozhodování o stravě. Výzkumní pracovníci se také snažili zjistit, jak může středomořský typ stravování posílit zdraví starších osob a přispět k prevenci vzniku onemocnění souvisejících s vyšším věkem.

Očekávaná délka života v Evropě se výrazně prodloužila a odhaduje se, že do roku 2030 bude 40 % evropské populace starší než 65 let.1 Proto bylo cílem projektu NU-AGE zlepšení zdraví a kvality života stárnoucí populace EU a zajištění uspokojení jejích výživových potřeb. Tato velice ambiciózní studie se uskutečnila v pěti evropských zemích: Itálii, Francii, Polsku, Nizozemsku a Spojeném království, z nichž se zapojilo celkem 1 296 účastníků. Dobrovolníci účastnící se studie byli rozděleni do dvou skupin, a sice kontrolní skupiny, která se stravovala obvyklým způsobem, a intervenční skupiny, která konzumovala středomořskou stravu bohatou na ovoce, zeleninu, ryby, maso s nízkým obsahem tuku, ořechy a olivový olej. Kromě toho byly účastníkům v intervenční skupině podávány potraviny ve speciálně upraveném složení, výživové doplňky obsahující vitamín D a bylo jim poskytováno poradenství a podpora ohledně úpravy stravovacích návyků.2Porovnáním obou skupin tato studie umožnila výzkumným pracovníkům zjistit dopady stravy na různé markery související se zdravotním stavem.

Zásady stravování starších osob dle projektu NU-AGE
V současné době neexistují žádné zásady stravování přímo zaměřené na výživové potřeby seniorů. Výzkumní pracovníci v rámci projektu NU-AGE sestavili kombinaci stravovacích referenčních hodnot, souboru referenčních údajů pro příjem živin vycházejících ze současných vědeckých poznatků a zásad stravování na základě konkrétních potravin a formulovali zcela nová doporučení určená specielně pro seniory. Zvláštní pozornost byla věnována vybraným živinám, jež by mohly mít pro stárnoucí populaci zásadní význam, jako je např. vitamín D, B12 a vápník, a rovněž tekutinám a vláknině. Následně vědci převedli tyto referenční stravovací hodnoty do „zásad stravování NU-AGE na základě konkrétních potravin“, aby mohli spotřebitele přehledně informovat o tom, jaké potraviny z určitých skupin a v jakém množství by měli konzumovat. Například namísto všeobecného doporučení typu „jezte více polynenasycených mastných kyselin“ vědci doporučili, kolik tučných ryb obsahujících právě tyto specifické živiny by měl člověk konzumovat. Na konci studie bylo posuzováno, zda účastníci zařazení do intervenční skupiny změnili svůj příjem živin v souladu se „zásadami stravování NU-AGE“. Bylo zjištěno, že účastníci ze všech pěti zemí skutečně vylepšili svůj jídelníček na základě nových doporučení, i když se objevily určité rozdíly mezi jednotlivými zeměmi. Nejvýraznější změny byly pozorovány z francouzských dobrovolníků, po nichž následovali účastníci z Polska, Nizozemska a Británie, a nejméně výrazné změny byly zaznamenány u účastníků z Itálie. Tyto výsledky vyžadují další ověření a analýzu, aby bylo možno určit, proč existují rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, a především, aby bylo možno pochopit význam těchto změn pro zdraví seniorů.

Názory a postoje seniorů k rozhodování o stravě a k informacím o výživě
U účastníků studie byla pozorována změna stravování směrem k novým doporučením, nicméně další snahou projektu NU-AGE bylo zjistit, čím je motivováno rozhodování o stravě a jaké jsou názory a postoje starších spotřebitelů k informacím souvisejícím se zdravím. Toto vyhodnocení bylo provedeno pomocí speciálně navrženého dotazníku, který vyplňovali všichni účastníci bez ohledu na to, zda byli nebo nebyli zařazeni do skupiny stravující se podle doporučení NU-AGE. Účastníci uváděli, že pěti rozhodujícími faktory ovlivňujícími jejich rozhodování o nákupu potravin jsou: doporučené datum spotřeby, cena, chuť, ingredience a zvyk. Byli také dotazováni, zda při nákupu potravin používají etikety obsahující informace o výživových hodnotách, jako je např. kalorická hodnota a obsah tuku, soli a cukru. Třetina dobrovolníků uvedla, že etikety „nepoužívají“ a pětina uvedla, že etikety používají „příležitostně“. Důvodem nepoužívání etiket byla jejich obtížná čitelnost způsobená například drobným písmem nebo příliš velkým množstvím informací. Zajímavým zjištěním však bylo, že účast ve studii motivovala téměř dvě třetiny účastníků, kteří se stravovali podle doporučení NU-AGE, k tomu, aby se více zajímali o informace o výživových hodnotách a zdraví.

Kromě výše popsaných výsledků využili výzkumní pracovníci v rámci projektu NU-AGE široké spektrum různých technik z oboru genetiky, epigenetiky, transkriptomiky, metagenomiky a metabolomiky, aby nalezli odpovědi na další otázky ohledně vlivu středomořské stravy na zdravotní poruchy související s vyšším věkem. Analýzy z jednotlivých vědních oborů zatím stále probíhají a jejich výsledky budou známy v dohledné době.

Projekt NU-AGE byl zatím první a nejrozsáhlejší studií založenou na zkoumání „celkového jídelníčku“ usilující o zodpovězení klíčových otázek týkajících se zlepšení zdraví a kvality života stárnoucí populace států EU.

Projekt NU-AGE získal financování z prostředků Sedmého rámcového programu Evropské unie pro výzkum, technologický rozvoj a demonstrace (smlouva č. 266486).

Literatura

 1. OECD (2010). Health at a Glance: Europe 2010. OECD Publishing.
 2. Berendsen A, et al. (2014). A parallel randomized trial on the effect of a healthful diet on inflammageing and its consequences in European elderly people: design of the NU-AGE dietary intervention study. Mechanisms of ageing and development 134(11-12):523-530.

Více informací naleznete zde:
Oficiální webové stránky projektu NU-AGE: http://www.nu-age.eu/

Některé výsledky projektu byly prezentovány na závěrečné konferenci dne 5. dubna 2016, z níž byl pořízen záznam v podobě webináře.

EUFIC website: New dietary strategies for healthy ageing in Europe.

EUFIC (2011). Je čas nalézt recept na zdravé stárnutí v Evropě. EUFIC Food Today, EU Projects Supplement no 6

Zdroj: eufic.org

Melanom je sedmý nejčastější nádor u nás, počet postižených stále roste

Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS) a Národního onkologického registru je zhoubný melanom sedmým nejčastěji se vyskytujícím nádorem v naší zemi a počet pacientů s tímto onemocněním trvale narůstá. Přitom k tomu, aby se nám melanom na kůži vůbec nevytvořil anebo abychom již vzniklé onemocnění zachytili v dobře léčitelném časném stádiu, postačí dodržet dvě zlaté zásady – opalovat se s rozumem a dostatečnou ochranou a případné neobvyklé změny na kůži bez odkladu konzultovat s kožním lékařem.

Melanom je zhoubný nádor z pigmentových buněk (melanocytů). Třetina melanomů se vyvíjí na podkladě vrozených nebo získaných pigmentových névů (mateřských znamének). K vzniku tohoto nádoru přispívá kromě genetických dispozic nebo poruchy imunity v důsledku jiného onemocnění především opalování bez dostatečné ochrany. Nejčastěji se nádor vytvoří na původně zdravé kůži jako skvrna odlišné barvy, která se zvolna zvětšuje a postupně přibývá na tloušťce, jindy se existující neškodné mateřské znaménko barevně a tvarově změní na melanom.

V období 2010–2014 byl zhoubný melanom kůže sedmý nejčastějším zhoubným novotvarem v populaci České republiky. Počet nově zachycených onemocnění setrvale narůstá, v roce 2014 bylo nově zjištěno více než 2400 onemocnění. Úmrtnost na toto onemocnění je dlouhodobě stabilizovaná, ročně zemře na zhoubný melanom kůže 340 až 400 osob. K 31. 12. 2014 žilo v České republice více než 25 000 osob, které toto onemocnění mají nebo jej měli diagnostikováno v minulosti; tento počet každoročně narůstá o dalších více než 1 000 osob (viz níže přiloženou tabulku).

Pozitivním trendem v epidemiologii zhoubného melanomu kůže je vysoký podíl onemocnění zjištěných v časných stadiích. V letech 2010–2014 bylo 67 % onemocnění diagnostikováno ve stadiu 1, tedy ve fázi časné a dobře léčitelné. Ačkoli se melanom objevuje častěji u žen než u mužů, muži na něj častěji umírají, protože věnují sebediagnostice mnohem méně pozornosti a méně si všímají varovných změn na pokožce.

Na počátku vzniku zhoubného melanomu může stát hned několik faktorů. Nejznámější je samozřejmě opalování bez dostatečné ochrany – stačí se třikrát za život spálit, a riziko melanomu se hned znásobí. Více ohroženi jsou lidé se světlým fototypem, s množstvím mateřských znamének nebo ti, v jejichž rodině se už rakovina kůže vyskytla.

1. Jak se chránit před vznikem zhoubného melanomu?

Pravděpodobně nejvýznamnější roli ve vzniku maligního melanomu hraje UVB záření. Bylo zjištěno, že tento zhoubný nádor se častěji vyvine u lidí, kteří se víckrát v životě na sluníčku spálili. Proto je důležité se na slunci chovat rozumně a dodržet tato pravidla:

 • vyhnout se přímému slunci mezi 11. a 15. hodinou
 • vyhledávat stín, krýt se před slunečním zářením oděvem
 • nosit sluneční brýle
 • používat tzv. širokospektré fotoprotektivní prostředky (chrání před UVA i UVB spektrem) – přípravek nanášíme na kůži alespoň 20 min. před pobytem na slunci a aplikaci pravidelně během dne opakujeme
 • chránit se proti slunci i ve vodě – při koupání je nutné nanášet prostředky označené jako water-resistant každých 40 min. a water-proof každých 80 min.
 • při pobytu na horách používat přípravky s vyšším ochranným faktorem
 • děti do 1 roku nevystavovat slunečnímu záření vůbec

2. Jak poznat nebezpečné mateřské znaménko?

Kromě ochrany kůže před ultrafialovým zářením jsou nejlepší prevencí pravidelné kontroly vlastní pokožky a především mateřských znamének. Upozornit na vznikající melanom nám pomůže tzv. ABCDE varovný systém. Čím více písmenek je pozitivních u jednoho pigmentového znaménka, tím větší je pravděpodobnost, že se jedná o rizikový projev.

 • A (asymmetry): asymetrie
  Asymetrická skvrna je taková, která nemá symetrickou formu, jako např. ovál či kruh.
 • B (border): ohraničení
  Hranice skvrny by měla být ostrá a pravidelná. Neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky vybíhající ze znaménka by měly upoutat vaši pozornost.
 • C (colour): barva
  Také není příznivé, když je znaménko tmavě hnědé až černé nebo má nepravidelnou skvrnitou pigmentaci s různými odstíny.
 • D (diameter): průměr
  Pigmentové znaménko, jehož průměr je větší než 5 milimetrů, by nemělo uniknout vaší pozornosti.
 • E (elevation): vyvýšení
  Pokud pozorujeme růst pigmentového znaménka do výšky, může to být známkou postupujícího nádoru. Pokud však máme mateřské znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, nemusí to znamenat nebezpečí.

Při jakýchkoliv pochybnostech navštivte raději kožního lékaře, který je dostatečně školen k tomu, aby dovedl správně stanovit diagnózu, někdy i s pomocí speciálních optických přístrojů.

Zdroj: mzcr.cz

Světový týden kojení.

 

Mateřské mléko je ideální stravou pro miminko, kojení je ale prospěšné i pro maminku. Oběma přináší okamžité i dlouhodobé zdravotní výhody a posiluje jejich vzájemný vztah. Tato fakta i jejich důsledky si připomínáme u příležitosti právě probíhajícího Světového týdne kojení (1.–7. 8. 2016).

„Kojení chrání děti před přenosnými i nepřenosnými nemocemi, zatímco ženy chrání před rakovinou prsu, vaječníku a hrdla děložního. Tyto výhody mateřského mléka se díky  jeho jedinečnému složení přenášejí i do dalších generací. Kojené děti mají
o 8–10 bodů vyšší IQ díky nenasyceným mastným kyselinám – kyselině arachidonové a dokosapentaneové, kterých je nejvíce právě v kolostru, a také díky prebiotikům mateřského mléka, které ovlivňují vývoj mozku,“
vysvětluje MUDr. Anna Mydlilová, vedoucí oddělení Národního laktačního centra z Thomayerovy nemocnice.

Kojení přináší dítěti protilátky, které ho chrání před některými infekcemi, snižuje riziko autoimunitních onemocnění, působí jako prevence vzniku cukrovky, obezity, alergií a syndromu náhlého úmrtí (SIDS) a v neposlední řadě také zlepšuje vývoj rozumových funkcí.

Méně známým faktem ovšem je, že kojení prospívá i matce samotné – zmenšuje poporodní krvácení, snižuje riziko vzniku rakoviny prsu a vaječníků, cukrovky, osteoporózy i kardiovaskulárních onemocnění nebo například pomáhá chránit před poporodní úzkostí a depresí. Nastávajícím maminkám se doporučuje zajímat se o kojení a jeho benefity již v těhotenství.

Světová zdravotnická organizace považuje kojení za ideální způsob výživy dítěte v prvních měsících po porodu. Doporučuje matkám výhradně kojit 6 měsíců a pak zároveň s postupným zaváděním vhodných příkrmů pokračovat v kojení do 2 let věku dítěte nebo podle jeho potřeb i déle.

1 2 3 62