WHO chce eliminovat hepatitidy

Ve čtvrtek 28. července si připomeneme Světový den boje proti žloutenkám, který se letos nese v duchu globální výzvy eliminovat do roku 2030 virové hepatitidy, jakožto celosvětovou hrozbu veřejného zdraví.

 Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) si každoročně virové hepatitidy vyžádají život 1,4 milionů lidí po celém světě, což je počtem úmrtí řadí před onemocnění typu AIDS či malárie. Celkem existuje 5 hlavních typů viru žloutenky, mezi ty nejrozšířenější patří žloutenky typu A, B a C. Kromě tzv. sekundární prevence představuje účinnou ochranu očkování. To je dostupné pro děti a dospělé proti žloutence typu A a B.

Ať už se rozhodnete strávit letošní čtvrtek 28. července jakkoliv, lenošením u vody, grilováním s přáteli, dobrým skutkem v podobě darování krve, pamatujte na to, že všechny tyto činnosti patří mezi situace, při nichž je možné se nakazit žloutenkou. Nejen na tuto skutečnost se snaží každoročně již podeváté upozornit Světový den boje proti žloutenkám. Ten se letos nese v duchu globální výzvy zredukovat do roku 2030 výskyt onemocnění do takové míry, že přestane být pro lidstvo významným zdravotním problémem, jakým v současné době bezesporu je.

Cílem vytvořené platformy NOhep je dosáhnout eliminace virových hepatitid, a zařadit ji tak mezi naše největší úspěchy lidstva („NOhep…. Our Next Greatest Achievement“).

Letošní rok je považován za stěžejní v prevenci virové hepatitidy. Již v květnu členské státy WHO přijaly tuto první novou globální strategii, na jejímž základě se zavázaly do roku 2020 snížit o 30 % počet nových případů nákazy hepatitidou typu B a C a k poklesu úmrtnosti o 10 %.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo například rozšířením vakcinačního programu zaměřeného na žloutenku typu B, lepším přístupem k diagnostice a léčbě hepatitidy typu B a C či větší bezpečností při práci s krví, díky čemuž by do roku 2030 mělo být zachráněno 7,1 milionů životů. Ilustrační fotografie, převzato bez úprav ze stránek WHA (http://worldhepatitisday.org) dne 22. 6. 2016.

I přes znepokojivé statistiky bývá hepatitida podceňována

Virové žloutenky jsou považovány za významný celosvětový problém. Potýká se s nimi 400 milionů lidí a téměř 1,4 milionů pacientů ročně infekci a jejím následkům podlehne, z tohoto počtu se ve většině případů jedná o nakažené žloutenkou typu B či C. S touto statistikou úmrtnosti představují virové hepatitidy závažnější onemocnění, než jsou například AIDS nebo malárie, a přitom bývají stále častěji podceňovány. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) je odhadováno, že až 95 % infikovaných o své nákaze neví a více než 99 % lidí nemá přístup k její léčbě.

V České republice bylo v loňském roce evidováno celkem 956 případů výskytu virové hepatitidy typu C, 89 nakažených žloutenkou typu B a 724 lidí infikovaných žloutenkou typu A, přičemž tato čísla evidují pouze případy nahlášené Státnímu zdravotnímu ústavu.

Vysoce účinnou prevenci představuje stále očkování

Žloutenka je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Celkem existuje 5 hlavních typů viru žloutenky, které se označují písmeny A, B, C, D a E. Liší se způsobem přenosu viru, průběhem onemocnění i jeho možnými následky. Zcela zásadní pilíř v boji proti žloutenkám představuje prevence. Mimo tzv. sekundární prevenci zahrnující eliminaci a kontrolu rizikového chování je vysoce účinnou ochranou očkování. To má ve světě již dlouhodobou tradici, kdy jeho prvopočátky sahají již do roku 1981. V současnosti nabízí medicína dětem i dospělým účinnou ochranu proti žloutence typu A a B, a to jak proti každému typu zvlášť, tak i prostřednictvím jedné kombinované vakcíny. Vakcína proti žloutence typu C se momentálně vyvíjí.

Světový den boje proti infekčním žloutenkám je jeden ze sedmi osvětových zdravotních dnů, které uznává a podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Aktivity koordinuje společně se Světovou aliancí proti žloutence.

Světová aliance proti žloutence (World Hepatitis Alliance) vznikla v roce 2007 a sdružuje více než 220 organizací z celého světa. Cílem Aliance je zvýšit povědomí o tomto infekčním onemocnění a koordinovat boj proti žloutence na celém světě.

Reference: * World Hepatitis Alliance. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://worldhepatitisday.org/ * WHO. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/event/en/

Vakcíny Twinrix Adult proti žloutence typu A a proti žloutence typu B; Engerix-B 10 μg a Engerix-B 20 μg proti žloutence typu B; Havrix 720 Junior Monodose a Havrix 1440 proti žloutence A jsou registrované léčivé přípravky, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady vakcíny Engerix-B, podléhá-li pacient očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Vakcíny jsou léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích. Před použitím každé vakcíny si proto předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste i na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcinační akce č.j.: MZDR 77496/2015-3/OVZ. CZ/TWI/0014/16

GlaxoSmithKline

Zdroj: tribune.cz

Každý pátý člověk ignoruje nebezpečí slunečního záření

Pětina lidí z dotazovaných 8306 klientů lékáren Dr.Max si vůbec nepřipouští, že by je sluneční záření mohlo poškodit. Vyplynulo to z průzkumu provedeného v rámci osvětové kampaně této sítě lékáren, která byla nazvaná „Aby slunce bylo vždy jen přítelem“.

*sport, běh, pohyb

sport, běh, pohybZdroj: Shutterstock

Tři čtvrtiny oslovených mužů i žen tráví přitom denně na přímém slunci více než třicet minut. Polovina respondentů, nejčastěji ženy nad 60 let, také uvedla, že pozoruje na svém těle větší množství pigmentových znamének.

Největší lékárenská síť v Česku se chce podílet na popularizaci fotoprotekce i mimo lékárny. Je to jeden z důvodů, proč se lékárny Dr.Max staly partnerem celoevropské kampaně dermatologů Stan proti melanomu. Během pouhých 4 dnů konání Stan proti melanomu v Česku se lékařům podařilo zachytit na sto případů rakoviny kůže.

Nejagresivnějším kožním nádorem – melanomem – každoročně onemocní čím dál více lidí. Letos přibude podle onkologů zhruba 2200 pacientů. A pětina z nich na následky melanomu zemře. Jedinou prevencí je vedle vyšetření pigmentových znamének ochrana kůže před slunečním zářením. Jak svou pokožku účinně chránit a kdy se slunci zcela vyhnout, poradí zákazníkům speciálně vyškolený lékárenský personál.

Pokud se zanedbá ochrana kůže během vrcholící sezóny, může to mít i tragické následky. Dermatologové varují, že některým typem rakoviny kůže onemocní 45 procent lidí, kteří se dožijí 65 let. Kožní nádory nejvíce ohrožují osoby s kožním fototypem I až II, tedy se světlou pletí, jichž žije v Česku patnáct procent. „I když úmrtnost na rakovinu kůže neroste tak strmě jako její výskyt, i nadále patří právě melanom k nejfatálnějším nádorům. Ročně na něj v Česku zemře přes 430 pacientů,“ říká MUDr. Gabriel Pallay z lékárenské sítě Dr.Max.

Až dvě třetiny kožních nádorů přitom vznikají v důsledku vystavování se škodlivému slunečnímu záření bez dostatečné ochrany. Jedinou účinnou prevencí je fotoprotekce, používání vhodných krémů, plážového oblečení a vyhýbání se slunci přes poledne. Lidé s mateřskými znaménky a ti, v jejichž rodině se rakovina kůže vyskytla, by měli pravidelně chodit na vyšetření.

„Kůže je největší lidský orgán, má řadu významných funkcí a jako první reaguje na fyzikální, chemické nebo biologické vlivy vnějšího prostředí. To jsou jedny z hlavních důvodů, proč naše lékárníky i další personál důkladně a kontinuálně v oblasti dermatologie vzděláváme,“ vysvětluje dále MUDr. Gabriel Pallay. Lékárníci pacienty také upozorňují, pokud jsou jejich léky či doplňky stravy spojeny s rizikem fototoxicity či fotoalergie a hrozí riziko nežádoucí kožní reakce.

V některých lékárnách Dr. Max rovněž vznikají specializované dermokoutky, kde odborný lékárenský personál klientům pomáhá pacientům vybrat péči na míru podle typu jejich pleti a dalších požadavků. Poradí i s vhodnou ochranou citlivé a problematické pokožky před škodlivými slunečními paprsky včetně speciálních přípravků na ochranu znamének,“ upřesňuje PharmDr. Petra Kučerová z brněnské lékárny Dr. Max.

Další dermocentra zatím fungují v Poděbradech, Liberci, Pardubicích a v Karlových Varech a postupně se rozšířují do dalších míst. Vedle fotoprotekce poskytne specializovaný personál zákazníkům poradenství i v ostatních oblastech péče o pleť či vlasy.

Samovyšetření mateřského znaménka

Příznaky, které signalizují počínající přeměnu klidného pigmentového znaménka, jehož včasné odstranění často předejde rozvoji zhoubného nádoru, se určují pomocí tzv. ABCDE pravidla:

A (asymmetry) = asymetrie asymetrická skvrna, která nemá formu např. oválu nebo kruhu

B (border) = ohraničení hranice skvrny by měla být ostrá a pravidelná, pozor na neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky

C (color) = barva
znaménko by nemělo být tmavě zbarvené až černé nebo s nepravidelnou skvrnitou pigmentací a různými odstíny

D (diameter) = průměr pigmentové znaménko má mít průměr do maximálně 5 mm

E (elevation) = vyvýšení růst pigmentového znaménka do výšky může být známkou postupujícího nádoru. Hraniční tloušťkou je již 1 milimetr. Pokud je však znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, nemusí nutně znamenat nebezpečí.

Jestliže jsou 2 či více písmen pozitivních, jedná se o rizikový projev a je čas navštívit dermatologa. Ten po prohlédnutí znaménka provede dermatoskopické vyšetření. Konečná diagnóza je stanovena po biopsii a histologickém vyšetření.

Je vhodné se vyvarovat zvýšeného pobytu na slunci v dětství, protože se podporuje tvorba pigmentových znamének. Zhruba třetina z celkového počtu melanomů vzniká právě na jejich podkladě. Velký význam má spálení kůže, jak v dětství, tak v pozdějším věku. Jediným účinným preventivním opatřením je racionální fotoprotekce.

O melanomu

Maligní melanom je nádor vycházející z pigmentových buněk. Postihuje především bílou rasu, u Asiatů se objevuje vzácně, u černochů téměř vůbec. Častěji k rozvoji melanomu dochází u lidí s nižším fototypem, kteří se při pobytu na slunci obvykle spálí.

Výskyt melanomu má stále vzestupnou tendenci. U mužů se vyskytuje nejčastěji na trupu, zatímco u žen na bérci nebo zádech. Neustále se také snižuje věkový průměr postižených osob. Úmrtnost rovněž stoupá, ale křivka není tak strmá jako u počtu diagnostikovaných případů. To lze přičítat častější a časnější diagnostice a pokroku v terapii. I nadále ale melanom zůstává jedním z nejfatálnějších maligních nádorů. Za posledních třicet let se v České republice výskyt znásobil téměř osmkrát. Ročně je u nás momentálně diagnostikováno téměř 25 případů na 100 000 obyvatel.

Přibližně 10–15 % melanomů je diagnostikováno s postižením lymfatických uzlin a zhruba 5 % se vzdálenými metastázami. Melanom metastazuje velmi časně a v podstatě kamkoliv, vedle uzlin se krevní cestou šíří do vzdálenějších oblastí kůže, plic, jater, kostí a centrálního nervového systému. Hlavními rizikovými faktory pro vznik nemoci je působení UV záření, kožní fototyp I a II, zvýšené množství pigmentových znamének a rodinná anamnéza.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Dnes je Světový den mozku. Letos se zabývá stárnutím.

 

foto: shutterstock.com

Dnes je Světový den mozku. Letos se zabývá stárnutím

Zdroj: www.tribune.cz
Neurologická onemocnění jsou nadále podceňována, nedostatečně uznávána a péče o ně nedostatečně financována, vytýkají lékaři politikům u příležitosti dnešního Světového dne mozku. Podle nich se neurologická péče musí stát zdravotnickou prioritou nejvyšší úrovně a společnost musí najít dostatečné zdroje pro péči o stále více rostoucí počet těchto pacientů.
Každý třetí ve věku nad 80 let trpí alespoň jedním neurologickým onemocněním. Každoročním vyhlašováním World Brain Day dne 22. července usiluje World Federation of Neurology (WFN) o zvýšení povědomí o významu zdraví mozku. Letos je tématem informační kampaně stárnutí mozku.

Odborníci požadují, aby se více investovalo do programů prevence a do zdravotnictví místo pohlížení na stárnoucí populaci jako na zátěž.

Zdravotní doporučení pro cestu na letní olympijské hry v Brazílii

 

Brazilská metropole Rio de Janeiro bude v srpnu a září 2016 hostit letní olympijské a paralympijské hry. Pokud se chystáte tuto významnou sportovní událost navštívit, měli byste se na cestu důkladně připravit i z hlediska očkování.

Mezi základní nadstandardní vakcinace patří očkování proti žloutence typu A, jejíž přenos se uskutečňuje znečištěnýma rukama, kontaminovanou vodou a potravinami. Vždy je třeba dodržovat základní hygienická pravidla, vyhýbat se riziku konzumace jídla na ulici, používat balenou vodu i na čištění zubů a nepřidávat kostky ledu do nápojů.

Žloutenka typu B je přenosná především krví a pohlavním stykem, ochrana očkováním je součástí pravidelného očkování v ČR od r. 1989 a dospělí cestovatelé by riziko této nákazy také neměli podceňovat.

Dalším doporučeným očkováním do zemí s nižším hygienickým standardem je pak očkování proti břišnímu tyfu. Nakazit se můžete požitím kontaminované vody a nedostatečně tepelně zpracovaného jídla.

Každý cestovatel by měl mít zkontrolovanou platnost očkování proti tetanu, který se přenáší při poranění. Tato vakcinace je součástí pravidelného povinného očkování dospělých u praktického lékaře. Tetanus se přeočkovává každých  10  – 15 let.

Při pobytu ve velkém městě, a navíc v době pořádání olympiády s nahromaděním velkého počtu osob a při cestách hromadnými dopravními prostředky po Brazílii, je doporučeno očkování proti kapénkovým vzdušným nákazám, což jsou např. meningokokové a pneumokokové nákazy, které se přenáší běžným kontaktem, jako je mluvení, kašel, kýchání tzn. kapénkami.

V Brazílii a okolních zemích probíhá v současnosti epidemie onemocnění virem Zika. Průběh onemocnění je většinou  mírný s příznaky podobnými chřipce. Vzhledem k nedávnému prokázání postižení plodů virem Zika se nedoporučuje cestování na olympiádu těhotným ženám. Pokud by těhotná žena do Brazílie přesto cestovala, je důležité důsledně dodržovat prevenci v ochraně před komáry, jako  je např. důsledné používání  repelentů, moskytiér, el. odpařovačů do zásuvek a jiných opatření . V případě rozvoje příznaků horečky po návratu z olympiády by těhotné ženy měly navštívit svého praktického lékaře. Po pobytu v Brazílii se vzhledem k možné nákaze virem Zika nedoporučuje otěhotnět po dobu následujících 2 měsíců. Muži by po návratu měli při pohlavním styku používat prezervativ a neměli by se pokoušet o početí po dobu 6 měsíců. Virus Zika totiž dlouhou dobu po nakažení přetrvává ve spermatu.

Při cestování po Brazílii v některých oblastech země, např. Iguazu  vodopády, oblasti Amazonie, zvažte riziko nákazy žlutou zimnicí, která se přenáší komárem a proti které lze očkovat. V prevenci nákazy malárií, především při výletech do oblasti Amazonie, lze dle doporučení lékaře cestovní medicíny používat antimalarika.

 Zdroj: ockovacicentrum.cz

 

Podle čeho vybírají rodiče tábor pro své děti

Ve druhé polovině června má podle posledního průzkumu agentury STEM/MARK většina rodičů (86% rodičů dětí mezi 5-17 lety) o plánech na léto poměrně jasno. Na nějakou z variací dětského tábora se své dítko rozhodlo poslat 42 % rodičů a téměř stejně tolik (44%) jej této zkušenosti vystavit letos nehodlá.

Výsledky minulých výzkumů vycházejí podobně, což naznačuje, že se situace v posledních dvou letech nijak výrazně neproměnila.

Na plné čáře v letošním roce vedou tábory se sportovní tématikou (volí je 35% rodičů), ať už se jedná o tábor obecně sportovní, nebo s konkrétnějším zaměřením jako vodácký nebo fotbalový tábor. Dále jsou mezi rodiči preferovány tábory bez bližšího zaměření, jejichž cílem je děti vhodně zabavit, například hrou nebo podobnými aktivitami. Tuto variantu volí podle výsledků agentury STEM/MARK 29% rodičů. V posledních letech se také do módy vrací skautské tábory, kde se děti učí základním znalostem a dovednostem potřebným k přežití v přírodě. Na takový tábor míří zhruba 10% dětí.

Existují dvě nejrozšířenější varianty tábora – pobytový tábor a tábor příměstský. Pobytový tábor i dnes odpovídá tomu, na co jsme byli zvyklí my i naši rodiče. Jedná se o výjezd s ubytováním. Tato forma je i dnes velmi oblíbená, děti tam má v letošním roce v plánu poslat 58% rodičů, standardně na dobu jednoho nebo dvou týdnů. Příměstský tábor je naopak variací na školku či družinu, děti přespávají doma a jsou na táboře jen po dobu, kdy jsou rodiče v práci. Tuto formu tábora se letos chystá jednoznačně zvolit 26% rodičů a další ji zvažují.

Nabízí se otázka, podle čeho vybrat ten pravý tábor? Důležitými kritérii při výběru jsou tento rok pořadatelé tábora, případná předchozí vlastní zkušenost a také reference. Průzkum agentury STEM/MARK dále ukazuje, že reference od známých jsou navíc jedním z nejčastějších zdrojů, ze kterého rodiče čerpají o táborech informace. Mužům jsou velkou inspirací také samotné děti, které přijdou s nápadem, kam by chtěly jet, ženy víc hledají informace na internetu.

stem_mark_tabor

Přestože cena není tedy tím nejzásadnějším kritériem, je stále důležitá. Cena za jedno dítě v 76 % případů nepřesáhne 4000 Kč. Liší se však samozřejmě podle typu a délky tábora. Za týdenní příměstský tábor, zaplatí rodič v průměru 1800 Kč, za stejně dlouhý pobytový to bývá okolo 3200 Kč. Mezi týdenním pobytovým a dvoutýdenním pobytovým však paradoxně takový rozdíl nebývá, za čtrnáctidenní tábor se cena vyšplhá zhruba na 3900 Kč.

Zdroj: marketingovenoviny.cz

Nová hlavní hygienička

foto: Mgr. Eva Gottwaldová, zdroj: MZ CR

HIV, klíšťata a Zdraví 2020 jsou priority nové hlavní hygieničky

Zdroj: ČTK
Strategie boje proti nákaze HIV, jíž v Česku strmě přibývá, či reakce na letošní vysoký výskyt klíšťat jsou priority nové hlavní hygieničky Evy Gottvaldové. Bude také pokračovat v programu Zdraví 2020, který zahrnuje hlavní úkoly hygienické služby v Česku v ochraně zdraví obyvatel.
 Gottvaldová to dnes řekla novinářům při přebírání funkce po svém předchůdci Vladimíru Valentovi. Personální čistky nechystá.

„Chci navázat na vše dobré, čeho bylo v hygienické službě dosaženo,“ uvedla. Materiály od Valenty nyní přebírá a s rozsahem svých úkolů se seznamuje. Cílem bude, aby stát adekvátně reagoval na nové výzvy, k nimž se řadí právě narůstající výskyt HIV a pokles a letošní rekordní počty nákaz od klíšťat. HIV nejvíce přibývá ve skupině mužů majících sex s muži, nové účinnější léky prodlužují přežití a AIDS pro ně přestává být strašákem. Co se týče požadavků na rozpočet, zatím přesné představy nemá.

Valenta k tomu uvedl, že hygienická služba hospodaří ročně s 1,4 miliardy korun, je to téměř o půl miliardy korun méně než před obdobím velkých škrtů z let 2006 až 2012. V nejbližších dvou až třech letech by měla hygienická služba získat pro své dobré fungování tyto peníze zpět.

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) poděkoval Valentovi, že hygienickou službu stabilizoval a vypořádal se dobře s velkými výzvami, jako byly hrozby infekce MERS, ebola či zika, vybojoval úspěšně i bitvu o zachování povinného očkování dětí. Valenta připomněl, že hygienická služba řešila i případy otrav metylalkoholem a udržela přes odpor potravinářů své pravomoci při kontrole stravovacích provozů.

Valenta vedl hygienickou službu od října 2012, Gottvaldovou schválila vláda 15. července, prošla úspěšně výběrovým řízením podle zákona o státní službě.

Němeček dnes uvedl do úřadu novou hlavní hygieničku Gottvaldovou

Ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) uvedl dnes do úřadu novou hlavní hygieničku ČR Evu Gottvaldovou. Post přebírá po Vladimíru Valentovi, který byl hlavním hygienikem od října 2012. Gottvaldová je specialistka na výživu člověka.

Gottvaldovou jako vítězku výběrového řízení, kterým musela projít podle služebního zákona, schválila v půli června vláda.

Osmatřicetiletá Gottvaldová působí od 1. července 2007 na ministerstvu zdravotnictví v sekci ochrany a podpory veřejného zdraví. Od 4. listopadu 2012 pracuje pro Stálé zastoupení ČR při EU v Bruselu, kde má na starosti veřejné zdraví a farmaceutické produkty.

Vystudovala lékařskou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2001 absolvovala bakalářské studium se specializací na výživu člověka a v roce 2003 magisterské studium se stejnou specializací.

Ve Stálém zastoupení ČR při EU se podílela na projednávání směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropy o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků či rozhodnutí těchto orgánů o vážných přeshraničních zdravotních hrozbách.

Pravidelně se účastní specializovaných jednání Evropské komise, Rady EU v pracovní skupině pro potraviny a jednání Světové zdravotnické organizace zaměřených na výživu a pohybovou aktivitu.

 

 

Počty dětských úrazů o prázdninách rostou, děti jsou bez dohledu

Počty dětských úrazů o prázdninách rostou, nejčastější jsou z neorganizovaného sportu a z her dětí bez dohledu. Zhruba každé desáté zranění ošetřené lékařem je z jízdy na kole. Ročně na úraz v Česku zemře kolem 200 dětí, častěji chlapci.

dítě, úraz, zlomenina

Zdroj: Shutterstock

Nejvíc smrtelných úrazů je z dopravních nehod, z tonutí a po skocích do vody. Statistici evidují také případy úmyslného sebepoškození a experimenty s drogami.

„Většina dětských úrazů, které vyžadují operaci, jsou zlomeniny. Zhruba deset procent tvoří nebezpečné úrazy hlavy a mozku nebo břicha a hrudníku. Příčinou jsou pády z výšky, z kola, brusle a autonehody,“ uvedl přednosta kliniky dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice a místopředseda správní rady nadačního fondu Kolečko Petr Havránek.

Podle statistik nadačního fondu, který se zaměřuje na pomoc dětským traumacentrům a osvětu o prevenci dětských úrazů, utrpí v Česku ročně úraz 300.000 dětí. Hospitalizováno je 30.000 dětí a trvalé následky mají 3000.

Z celoročních dat fondu rovněž vyplývá, že nejvíc, 29,4 procenta, tvoří úrazy ze školního tělocviku a organizovaného sportu, 28,6 procenta z neorganizovaného sportu a her dětí bez dohledu, 9,9 procenta z jízdy na kole a 7,4 procenta z konfliktů s jiným dítětem.

U dětí do 14 let věku připadá největší díl hospitalizací na úraz způsobený pádem, 76 procent. Například na úraz z dopravy připadá 13 procent hospitalizací, na zranění elektrickým proudem sedm procent, po jednom procentu na sebepoškození a napadení a u dvou procent jsou jako příčina uvedeni jedovatí živočichové a rostliny.

Havránek vyzdvihl, že v posledních letech ubývá nejvážnějších cyklistických úrazů, protože mnohem víc dětí má ochrannou přilbu. Ta může zabránit poranění hlavy a mozku až v 80 procentech případů. Nepřibývá také úrazů na kolečkových bruslích, děti mívají helmu, nebo alespoň chrániče zápěstí, loktů a kolen.

K zásadám bezpečnosti o prázdninách Havránek řekl, že hlavní je dobrá organizace pohybové činnosti a bezpečné prostředí. Například pro jízdu na kole to znamená jezdit po cyklostezkách raději než po ulicích a mít i v horkých dnech přilbu.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Obtěžování hlukem zvyšuje výskyt vysokého tlaku

Obtěžování hlukem nepříznivě ovlivňuje zdraví, zvyšuje výskyt vysokého tlaku a vředové choroby žaludku a dvanácterníku. Potvrdila to studie zveřejněná na webu Státního zdravotního ústavu. Hluk o síle 120 až 140 decibelů poškozuje sluchový aparát, 50 až 60 decibelů má neblahé účinky na srdce a cévy. Hluk má také dopad na imunitu a duševní zdraví, noční hluk narušuje spánek a vede k obezitě.

Studie Hluk a zdraví zahrnuje pět šetření z let 1995 až 2013, sledováno bylo od šesti do 20 lokalit, od tichých po hlučné. Zveřejněná analýza hodnotí 4987 dotazníků z roku 2007 a 762 dotazníků z roku 2013.

Hlukem z dopravy se v roce 2007 v hlučných lokalitách cítilo obtěžováno 35 procent lidí, v tichých lokalitách jedno procento. Sousedský hluk, zahrnující například hluk restaurací, hlučné sporty či hluk zvířat, vadil v hlučných i tichých lokalitách stejně 16 procentům lidí. Na hluk zvířat si lidé v hlučných oblastech nestěžovali, v tichých vadil procentu dotázaných.

V daném roce užívalo 29 procent léky na vysoký tlak, deset procent se léčilo s infarktem, angínou pectoris či ischemickou chorobou srdeční a šest procent mělo vředovou chorobu žaludku a dvanáctníku. Porovnání obou skupin ukázalo v oblastech zatížených hlukem vyšší podíl lidí s vysokým tlakem a vředovou chorobou, zatímco výskyt ischemické choroby srdeční se nelišil.

V šetření z roku 2013 se v hlučné oblasti cítilo silně obtěžováno hlukem doma během dne deset procent lidí, v tiché oblasti dvě procenta, vůbec neobtěžoval 11 procent lidí v hlučných oblastech a 35 procent v tichých.

Hluk narušoval komunikaci 14 procentům lidí v hlučných oblastech a bránil v soustředění 31 procentům, v tiché oblasti narušoval komunikaci čtyřem procentům a bránil v soustředění 16 procentům. Kvůli dopravě často omezovalo větrání 28 procent lidí v hlučných oblastech a šest procent v tichých, kde větrání vůbec nemuselo omezovat 72 procent lidí.

Spánek hlukem nemělo narušeno 45 procent lidí v tichých oblastech a 22 procent lidí v hlučných oblastech, naopak silně a velmi silně mělo rušeno spánek 26 procent lidí v hlučných oblastech a devět procent v tichých. Podle studie v některých hlučných lokalitách rušení spánku hlukem oproti roku 2007 narostlo.

Zdroj: tribune.cz

 

 

Hypertenze a bolest páteře – nejčastější chronické nemoci

 

Hypertenze a bolesti páteře jsou nejčastější chronickou nemocí v ČR. Hypertenzí trpí 24 procent dospělých, nemocemi páteře 19 procent mužů a 25 procent žen. V populaci přibývá obézních, hlavně mužů, jejich podíl stoupl mezi lety 1993 až 2014 z 10 na 20 procent, informuje nejnovější číslo měsíčníku Českého statistického úřadu www.statistikaamy.cz

Data o zdraví Češek a Čechů jsou součástí Evropského výběrového šetření o zdraví v roce 2014. V české části bylo osloveno 9561 lidí, rozhovory se uskutečnily s 6737. Sběr dat byl od 15.června 2014 do 30.ledna 2015.

Vysoký tlak a nemoci páteře postihují hlavně lidi ve středním a vyšším věku, naproti tomu alergie, kterými trpělo devět procent mužů a 14 procent žen, jsou nejčastější u mladších lidí, uvedli statistici.

Sledovali také užívání léků. Předepsané léky v posledních dvou týdnech předcházejících rozhovoru bralo 55 procent dospělých, nepředepsané přípravky, například vitamíny, homeopatika či potravinové doplňky, 46 procent dotázaných.

Ženy užívaly léky častěji než muži, předepsané léky bralo 48,8 procenta mužů a 60,5 procenta žen. S věkem počty uživatelů léků rostou a rozdíly se zmenšují. Po dovršení 74 let užívá léky 95 procent mužů a 97 procent žen.

Nepředepsané přípravky užívalo 37 procent mužů a 55 procent žen. Výrazný je rozdíl zejména v mladším věku, ve skupině 25 až 34 let je užívá třetina mužů a více než polovina žen. Zatímco podíl mužů s léky se zvyšuje plynule až ke 47 procentům ve věku 75 let a více, u žen dosahuje už ve 45 letech zhruba 60 procent a výrazněji se už ve stáří nemění.

Šetření potvrdilo nárůst podílu obézních osob s BMI 30 a více. Zatímco v roce 1993 bylo obézních deset procent mužů a 12 procent žen, v roce 2014 už 20 procent mužů a 18 procent žen. Nárůst podílu obézních byl ve všech věkových skupinách.

Zdroj: tribune.cz

 

PRÁZDNINOVÁ POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ O POHÁDKOVÉ CENY se ZPMV

 

PRÁZDNINOVÁ POHÁDKOVÁ SOUTĚŽ O POHÁDKOVÉ CENY
Plánujete pro děti na prázdniny něco pohádkově krásného? Nezapoměňte, že 22.7.2016 se v Jihočeské zoologické zahradě v Hluboké nad Vltavou koná akce s názvem Večerní pohádková ZOO. 211 si pro vás připravila pohádkovou soutěž o pohádkové ceny.

Více informací na http://www.zpmvcr.cz/pobocky/pobocka-ceske-budejovice-a-plzen/pracoviste-ceske-budejovice/novinky/prazdninova-pohadkova-soutez-o-pohadkove-ceny/  nebo na
https://www.facebook.com/211ProVsechnyJihocechy/

Zdroj:
Přeji krásný den a krásné léto.

Ing. Radka Jiráčková
vedoucí skupiny marketingu
Tel.: 387 782 151

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky,
držitel ISO 9001
pobočka České Budějovice a Plzeň
Klaricova 867/19, České Budějovice, 370 04
Ústředna: 387 782 111

1 2 3 61