Světový den bez tabáku 2017 – Kampaň prevence kouření hravě – SOUTĚŽ SZÚ

V rámci Světového dne bez tabáku vyhlašuje Státní zdravotní ústav soutěž o nejlepší tematické video rozdělené dle cílové skupiny pro I. a II. st. ZŠ.

Soutěž zahajujeme 18. 4. 2017 v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“. Soutěž je určena pro žáky 4. – 5. ročníků I. stupně a pro všechny ročníky II. stupně základních škol v ČR. Do soutěže budou zařazena všechna tematická videa. Hodnotíme především originalitu, nápad a hloubku, s jakou bude téma zpracováno. Uzávěrka soutěže je 29. 5. 2017.

Podmínky a pravidla soutěže

1.      Zadání pro 4. a 5. ročníky I. stupně základních škol

Cílová skupina: I. stupeň ZŠ (4-5 třída)

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 10 minut

 • Úkolem dětí je vymyslet a nacvičit příběh/pohádku, jejíž námětem je prevence kouření, tj. formou pohádky předat informace o negativním vlivu kouření na lidský organismus. Dalším úkolem je uspořádat představení pro žáky I. stupně ZŠ (pro 1-2 třída ZŠ) a jeho záznam poslat organizátorům na videu.
 •  Podmínkou je, aby příběh/pohádka, byla tematicky zaměřena na škodlivost kouření pro lidský organismus např.: proč tělu škodí, co způsobuje kouření v těle kuřáka, co působí kuřák svému okolí. 
 • Při tvorbě pohádky se děti mohou inspirovat přiloženým videem a využít postavy (Cigareta Retka, Dehet a Nikotin, Emil, Srdíčko, Plíce, Zoubek, Mozek) nebo vymyslet postavy vlastní.
 • Inspirovat se můžete zde

2.      Zadání pro II. stupeň základních škol

Cílová skupina: II. stupeň ZŠ

Omezení: tým realizátorů videa je omezen na maximálně 6 členů

Délka videa: maximálně 15 minut

 • Úkolem je vymyslet situaci, při které se běžně žáci dostávají do kontaktu s cigaretou, či jinými tabákovými výrobky, respektive jejich nabízení v reálném životě a uvedenou nabídku odmítnout prostřednictvím níže popsaných způsobu odmítnutí.
 • Cílem je zaměřit se na rozpoznání a obranu před manipulativním chováním okolí tj. a) situaci se úmyslně vyhnout, b) použít některý ze způsobů odmítání.
 • Skupina žáků si vybere jeden či více ze způsobu odmítání a použije ho na situaci, kdy jim je nabízena cigareta, či jiné tabákové výrobky (cigarety, vodní dýmky, elektronická cigarety apod.). Způsoby odmítání jsou uvedeny v příloze, kterou naleznete pod podmínkami a pravidly soutěže.
 • Celou situaci natočit na video a poslat ho organizátorům dle pokynů uvedených níže
 • Jednotlivé způsoby odmítání naleznete Priloha_c1_jednotlive_zpusoby_odmitnuti.pdf zde(326,82 KB)

 3.      Jak budeme hodnotit: Oceňujeme hlavně kreativitu a vlastní nápady.

4.      Uzávěrka soutěže:  29. května 2017

 5.      Vyhodnocení soutěže a vyhlášení vítězů: 19. června 2017.

 6.      Ceny:  1.-3. místo: Realizace interaktivního, preventivního programu podle vašeho výběru ve vaší škole zdarma (Jak se (ne)stát závislákem, Hrou proti Aids).

Pro jednotlivé členy vítězného týmu složené z max. 6-ti žáků rozdáme zúčastněným:

 • Za 1. místo 6x USB Flash disk velikost 32 GB
 • Za 2. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB
 • Za 3. místo 6x USB Flash disk velikost 16 GB

7.      Zasláním videa souhlasíte se zveřejněním a jeho dalším využitím Státním zdravotním ústavem pro preventivní účely.

8.      Jak video poslat:

Výsledná videa zasílejte prosím v rozlišení: minimálně 1280x 720 a formátu videa: ve formátu .mkv, .mp4, .avi, vše zasílejte prostřednictvím www.uschovna.cz.

Odkaz na uložené video pošlete, prosím, na michal.ziegler@szu.cz.

Do  formuláře na www.uschovna.cz uvádějte tyto informace :

Jméno a příjmení autorů:………………………………………….

Třída:……………………………………………

Adresa školy:………………………………………………………………………………………………………………

Název videa:……………………………………………………………………

tel. č., e-mail na kontaktní osobu:………………………………………………………

Souhlasím se zveřejněním videa na stránkách Státního zdravotního ústavu a s jeho dalším využitím pro nekomerční účely.

Průvodní dopis k soutěži v rámci kampaně „Prevence kouření hravě“ naleznetepruvodni_dopis_ke_dni_beztabaku_video_kampanverze1.pdf zde (43,90 KB)

Podmínky soutěže naleznetePodminky_souteze.pdf zde (390,24 KB)

Doprovodný plakát k soutěži pro I. stupeň ZŠ naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Doprovodný plakát k soutěži pro II. stupeň ZŠ naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Doprovodný plakát k soutěži pro II. stupeň ZŠ č. 2 naleznetePodminky_souteze.pdf zde

Zdroj: szu.cz

 

Prevence kardiovaskulárních chorob je stále nutná

Zdroj: medicina.cz

 

Kardiovaskulární onemocnění (KVO) jsou stále na prvním místě  příčinou úmrtí v ČR i v celé Evropě. V ČR ročně na nemoci srdce a cév zemře téměř 50 000 lidí, v Evropě více než 4 miliony, což je dvakrát víc než na rakovinu. Ročně přibude v Česku 14 000 nových pacientů s infarktem myokardu. Přitom pomáhá primární prevence, změna životního stylu a stále se zlepšující léčba.

V naprosté většině případů srdečně-cévních onemocnění je způsobena aterosklerózou, která postupně ničí cévy celého těla. Prapůvodní příčiny jejího vzniku nejsou stále zcela jednoznačně objasněny, ale zdá se, že aterosklerotický proces probíhá na základě genetických odchylek (neovlivnitelné rizikové faktory) faktorů životního stylu (kouření, obezita, nedostatek pohybu, stres) ve spojení s řadou onemocnění přispívajících k urychlení poškození cévní stěny (vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu v krvi, diabetes mellitus 2. typu). Hladina krevních tuků (zejména LDL cholesterolu) hraje důležitou roli při narušení endotelu (výstelky cév) a je počátkem aterosklerotických cévních změn. „Ateroskleróza a její rizikové faktory (nejen) v české populaci představují vůbec nejčastější chronická onemocnění,“ upozorňuje doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře zaměřené na léčbu vysokého cholesterolu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Téměř polovina české populace (42 %)[1] svou hladinu cholesterolu nesleduje a nezajímá se o ni, Češi obecně podceňují preventivní prohlídky a nedbají na zdravý životní styl. Vzhledem k tomu, že onemocnění často probíhá bezpříznakově, bývá prvním signálem aterosklerózy až srdeční infarkt. Ten spolu s chronickou ischemickou chorobou srdeční a cévní mozkovou příhodou patří k nejčastějším příčinám kardiovaskulárních úmrtí. Těchto úmrtí bylo v roce 2015 mezi muži v ČR 23 380 a u žen 24 802, což je 41,8 a 44,9 % ze všech zemřelých v daném roce. I proto je cílem současné medicíny vytipovat včas potenciální pacienty, kteří mají zvýšené riziko rozvoje aterosklerózy a tím i kardiovaskulárního onemocnění (KVO).K tomu slouží například i Národní kardiovaskulární program. „Ten se sice daří plnit v oblasti léčebné, avšak právě v otázkách prevence máme stále ještě značné rezervy,“ dodává prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc., kardiolog a přednosta II. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze.

V rámci prevence KVO vznikla z iniciativy Evropské kardiologické společnosti 6. společná evropská pracovní skupina (2016)[2], která vydala řadu doporučení. Mezi nimi stanovila i doporučené cílové koncentrace LDL cholesterolu podle kategorie rizika.

 

Výše rizika Ohrožená skupina Cílová hladina LDL cholesterolu
 

Velmi vysoké riziko

Např. lidé po infarktu, po mozkové mrtvici, diabetici 1. a 2. typu s prokázaným orgánovým poškozením, lidé se závažným chronickým ledvinným

onemocněním

< 1,8 mmol/l
Vysoké riziko Např. lidé s velmi vysokým krevním tlakem či hladinou cholesterolu > 8 mmol/l < 2,6 mmol/l
Středně vysoké riziko Např. lidé se dvěma rizikovými faktory < 3,0 mmol/l


 

Středně vysoké riziko Např. lidé se dvěma rizikovými faktory < 3,0 mmol/l
Nízké riziko Většinou lidé s žádným nebo jedním rizikovým faktorem < 3,0 mmol/l

 

Srdečně-cévní onemocnění jsou léčitelná, v současné době s velmi dobrými výsledky. Při infarktech se provádí angioplastika, kdy se do koronárních arterií zavádějí stenty (trubičky, které rozšiřují
a udržují průsvit věnčitých tepen), zúžená místa se přemosťují bypassem (cévou odebranou z jiné části cévního řečiště). U ischemických mozkových mrtvic se někdy daří rozpustit krevní sraženinu.

Než řešit následky kardiovaskulárních onemocnění, je ateroskleróze předcházet nebo alespoň nepodporovat/zpomalovat  její rozvoj. To je v zásadě možné dodržováním zásad zdravého životního stylu – čím déle, tím lépe – proto nejlepších výsledků dosáhneme, když zdravý životní styl jako normu prosadíme u dětí. V dospělé populaci často úprava životního režimu nestačí a musíme použít léčiva. Dnes víme, že zejména léky snižující hladiny krevního cholesterolu a krevního tlaku mimo jakoukoli pochybnost významně snižují riziko rozvoje komplikací aterosklerózy.

Důrazně omezit živočišné tuky (zvyšují LDL cholesterol v krvi), dopřát tělu bohatě rostlinných variant tuků (obsahují důležité mastné kyseliny, které jsou zdraví prospěšné a hladiny cholesterolu v krvi negativně neovlivňují). Zrady mohou číhat ve fit tyčinkách (vysoký obsah nezdravých olejů), v másle (má 3x vyšší obsah nasycených mastných kyselin než sádlo), obecně v potravinách s vysokým obsahem tuku a cukru (typicky průmyslově vyráběné trvanlivé sladkosti). Dodávat tělu vlákninu (rozpustnou – například pektin v rybízu, jablkách, avokádu, i nerozpustnou – celozrnné výrobky, zelenina). Snažit se udržovat si váhu (BMI není vždy rozhodující, i štíhlí jedinci mohou mít v těle velké množství vnitřního tuku).

Pohyb patří k základním „lékům“. Je prokázáno, že fyzická aktivita snižuje riziko kardiovaskulárních onemocnění. Cvičením se zlepší využití kyslíku v srdci, zvýší tolerance fyzické zátěže, naopak sníží tukové zásoby, krevní tlak a zlepší kompenzace diabetu. Doporučeno je 3krát týdně se po 30 až 40 minut věnovat aerobním aktivitám (jízda na kole, běh, plavání, rychlá chůze, bruslení, fotbal, tenis…).

Další dobrou zprávou je, že se daří kombinací úpravy životního stylu a medikací udržovat
u pacientů příznivou hladinu cholesterolu. „Koncem dubna se navíc v Praze uskuteční výroční kongres European Atherosclerosis Society, kde světová vědecká elita přiblíží cestu, jak dále zlepšit možnosti prevence a léčby oběhových onemocnění a komplikací aterosklerózy. Poprvé v Evropě budou na této akci projednávána zcela nová data o nedávno objevených léčebných možnostech ke snižování hladin cholesterolu v krvi.

Dle TZ

17. evropský den melanomu v České republice

 

Foto: Česká akademie dermatovenerologie
Zdroj: Česká akademie dermatovenerologie
24. dubna se již po sedmnácté otevřou ambulance kožních lékařů v České republice s nabídkou prohlídky kožních pigmentových mateřských znamének. Během 16 ročníků bylo vyšetřeno na 70 tisíc osob a odhaleny dvě stovky zhoubných kožních nádorů.
Nepodceňujte prevenci a využijte nabídky vyšetření dermatologem, který dobrovolně a mj. bez nároku na úhradu od své zdravotní pojišťovny, provede preventivní vyšetření kůže ve své ambulanci. Pokud kožní lékař odhalí útvar, který je třeba dále léčit, nabídne vám i následné ošetření nebo vás odešle na specializované pracoviště.

Není třeba podstupovat nedůstojnou prohlídku ve stanech! Požádejte o vyšetření vašeho kožního lékaře.

Dermatovenerologická klinika 2. LF UK a Nemocnice Na Bulovce a Česká akademie dermatovenerologie jsou organizátorem i 17. ročníku Evropského dne melanomu v ČR. Tradičním partnerem Evropského dne melanomu v ČR je La Roche Posay.

Seznam dermatologů, kteří se do této preventivní akce přihlásili, najdete na www.dermanet.cz.

Konference Bezpečnost očkování

11.04.2017 13:24
Odborný spolek pro očkování pořádá dne 18. května 2017 od 10,00 hodin v přednáškovém sále Café Louvre na Národní třídě v Praze nultý ročník konference na téma Bezpečnost očkování. Akce je registrována Českou lékařskou komorou dle SP 16, přiděleno 5 kreditů.

Odborný spolek pro očkování

pořádá dne 18. května 2017 nultý ročník konference na téma

Bezpečnost očkování

Místo konání – přednáškový sál Café Louvre, Národní 22, Praha 1, 110 00

Program

Jak hodnotí rodiče simultánní očkování dětí
RNDr. Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z. s.
10,00 –10,45 hod.

(Ne)obvyklé postvakcinační reakce kojenců
MUDr. Jitka Škovránková, CSc., Očkovací centrum 2. LF UK a FN Motol
RNDr. Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z. s.
10,45 –11,30 hod.

Oběd formou bufetu

Bezpečné podání vakcín
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a RECETO X
PřF MU v Brně
12,45 –13,30 hod.

Nežádoucí reakce po pravidelném očkování dětí ve věku 0 až 10 let
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., Ústav epidemiologie, 3. LF UK Praha
13,30 –14,15 hod.

Nežádoucí účinky vakcín a jejich hlášení
MUDr. Petra Kaftanová, hodnotitel farmakovigilance, SÚKL
14,15 –15,00 hod.

Diskuze po každém sdělení
Akce je registrována Českou lékařskou komorou dle SP 16, přiděleno 5 kreditů
Odborný garant: MUDr. Tomáš Sýkora, ACREDULA BENEDICTA s. r. o, INTERIMUN s. r. o., místopředseda OSPO, z. s.

Registrační poplatek pro členy Odborného spolku pro očkování a pro předplatitele časopisu
Informace pro lékařské praxe je 500 Kč, pro ostatní 800 Kč.

Konference je připravována ve spolupráci s časopisem

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu redakce info@infolekar.cz,
nebo podávejte na telefonu 267 910 430.
www.infolekar.cz

Pozvánka ke stažení [PDF]

Technologie v diabetologii. Hypertenze u nemocných s diabetes mellitus a možnosti její detekce

Foto: Shutterstock

Medical Tribune
Zdroj: MT
Autor: Prof. MUDr. Jiří Charvát, CSc.
Zvýšený krevní tlak nad hodnoty 140/90 mm Hg patří mezi významné kardiovaskulární rizikové faktory. Hypertenze je přítomna u 40 procent dospělé populace, ve věku nad 60 let je zjištěna u více než poloviny jedinců. U nemocných s diabetes mellitus 2. typu je její prevalence dvojnásobná ve srovnání s nediabetiky.
 To znamená, že 70–80 procent z nich trpí zvýšeným krevním tlakem. Tato skutečnost má zásadní význam, protože rozsáhlé klinické studie ukázaly, že účinná léčba hypertenze je spojena se signifikantním snížením kardiovaskulárního rizika, a to zejména u diabetiků.

Pro stanovení diagnózy hypertenze a kontrolu účinné léčby je proto důležité správné změření a dlouhodobé sledování hodnot krevního tlaku. Zlatým standardem měření krevního tlaku je správně změřený krevní tlak v ambulanci lékaře. Nicméně krevní tlak může být zvýšen jen u lékaře, ale mimo ordinaci je normální, což je charakteristické pro dobře známý fenomén bílého pláště. Na druhou stranu se ale setkáváme i se situací, kdy je krevní tlak u lékaře ještě v mezích normy, ale jeho hodnoty v průběhu dne i noci jsou zvýšené. Hypertenze tak nemusí být zjištěna měřením v ordinaci lékaře, ale mohou se zjistit důsledky zvýšeného krevního tlaku – hypertrofie levé srdeční komory, změny cévní stěny, přítomnost bílkoviny v moči, změny na očním pozadí. Teprve podrobné sledování krevního tlaku v průběhu dne potvrdí přítomnost zvýšených hodnot krevního tlaku. Tento obraz zvýšeného krevního tlaku byl pojmenován maskovaná hypertenze. Detekce maskované hypertenze je důležitá, protože její kardiovaskulární riziko je stejné jako u hypertenze setrvalé, která je běžně diagnostikována během vyšetření u lékaře.

Prevalence maskované hypertenze v celé populaci je pět procent, avšak u nemocných s diabetes mellitus dosahuje až 30 procent. Vysvětlení její zvýšené četnosti není zcela jasné. Pravděpodobně se uplatňuje více faktorů, jako je obezita, kouření, porucha lipidového metabolismu, nedostatek fyzické zátěže. U diabetiků je ještě významná přítomnost autonomní neuropatie. U diabetiků je z uvedených důvodů vhodné nejenom krevní tlak měřit a sledovat při návštěvě u lékaře, ale také nemocného poučit a doporučit mu pravidelné měření krevního tlaku v domácím prostředí. Tento postup umožní nejenom časnou detekci maskované hypertenze, ale je také vhodný pro zhodnocení účinnosti léčby hypertenze.

Vedle domácího měření krevního tlaku je možné provést jeho 24hodinové monitorování, kdy hodnoty krevního tlaku jsou měřeny a zaznamenávány automaticky v pravidelných intervalech, které je možné dle potřeby modifikovat. Obvykle je krevní tlak měřen v intervalech 20 až 30 minut v denních hodinách a 30 až 60 minut v hodinách nočních. Předností tohoto vyšetření je zejména změření nočního krevního tlaku, kdy u diabetiků s autonomní neuropatií často nedochází k jeho fyziologickému poklesu. Vyšetření je také indikováno u syndromu spánkové apnoe, která je pravidelně doprovázena zvýšením krevního tlaku během apnoických pauz. Vzhledem k tomu, že v průběhu vyšetření je krevní tlak změřen mnohokrát, není překvapující, že průměrný 24hodinový krevní tlak je pro stanovení kardiovaskulárního rizika významnější než tlak změřený v ordinaci lékaře. Opakované vyšetření může dokumentovat efektivitu podávané léčby. Přes tyto výhody není ale doporučováno paušálně provádět toto vyšetření u všech nemocných s diabetes mellitus. Naopak je třeba je podobně jako u zobrazovacích nebo laboratorních vyšetření indikovat po pečlivém klinickém vyšetření a rozvaze.

Corriere della Sera: Jak mohou být zdravé potraviny nezdravé

 

Příliš mnoho cukru nedělá lidskému organismu dobře. Ale platí to rovněž o přílišném množství soli. Stejně tak škodí překračování doporučeného množství alkoholických nápojů.
ovoce

Autor: PL

Existují ale nepochybně i zdravější potraviny, které při nadměrné konzumaci mohou našemu tělu způsobit zdravotní potíže. Jsou to potraviny, u kterých bychom to nečekali, například některé druhy zeleniny a ryby, všechny produkty, které jsou vyzdvihovány pro své příznivé účinky a které by na našem stole nikdy neměly chybět. V některých případech ale i tyto potraviny mohou ve větším množství škodit.

„Špenát, ale také řepa či rebarbora obsahují šťavelany, které ve spojení s vápníkem mohou vést k vytváření ledvinových kamínků,“ upozorňuje dietetička z nemocnice Humanitas v Miláně doktorka Manuela Pastoreová. „V západním světě je valná většina ledvinových kamínků nejrůznějších rozměrů tvořena právě šťavelanem vápenatým,“ citoval ji italský deník Corriere della Sera.

Kromě těchto potravin obsahují šťavelany také další potraviny: kiwi a červené ovoce. Proto je v případě tendence k onemocnění kamínky lépe nepřehánět to s těmito druhy zeleniny a ovoce a dávat přednost jiným. Dejte však pozor, abyste nepoužívali toto varování jako výmluvu: pestrá a vyvážená strava není zdravá, jestliže nezahrnuje konzumaci sezonní zeleniny jako je třeba špenát.

Ryby a mořské plody zase mohou obsahovat methylrtuť, organickou sloučeninu přirozeně přítomnou v ovzduší. Druhy, které ji obsahují ve větším množství, jsou velcí predátoři: mečoun, žralok, štika, ale i tuňák. Italské ministerstvo zdravotnictví upozorňuje děti a těhotné ženy, aby nejedly více než 100 gramů těchto ryb týdně.

Kromě pitné vody jsou kontaminaci arzenem vystaveny obilniny a zvláště rýže. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) připomíná, že trvalý přísun anorganického arzenu je spojován s různými zdravotními problémy, jako jsou kardiovaskulární nemoci a některé druhy rakoviny. Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) se touto otázkou rovněž zabývala, zejména pokud jde o asijské země, a Evropská komise stanovila maximální množství arzenu v produktech z rýže. Nedávná studie zveřejněná na stránkách časopisu Jama Pediatrics ukázala, že v moči dětí, které konzumují produkty na bázi rýže, je větší koncentrace arzenu než u těch, které takové produkty nejedí.

Ani se sušeným ovocem není vhodné to přehánět. Důvodem je zejména ohled na štíhlou linii: mandle a vlašské a další ořechy jsou vysoce kalorické. Například mandle mají ve 100 gramech 603 kalorií. Kdo je citlivý na hromadění vzduchu v břiše, by si měl dávat pozor, co si dává na talíř, i když jí zdravě. Jsou to především luštěniny a vše, co obsahuje vlákninu. I taková superpotravina jako je avokádo, jestliže ho sníme příliš, může v některých případech vyvolat střevní plynatost nebo průjem.

Škodit může i příliš mnoho vody. Potřeba vody nezbytné k udržení správné hydratace organismu se liší podle pohlaví: dva litry pro ženy a dva a půl litru pro muže. Přesněji se správný příděl vody může vypočítat z kilogramů váhy znásobených 30 (mililitry). Příděl tekutiny může být zajištěn vodou, ale také čajem a neslazenými nápoji.

Pití nadměrného množství vody může být zdraví škodlivé a rozhodně nepřispívá ke snížení váhy. Jemná rovnováha minerálů v organismu se tak naruší a sníží se koncentrace minerálních solí. Příliš mnoho vody může způsobit problémy s ledvinami, zejména jde-li o tvrdou vodu nebo takovou, která je bohatá na vápenaté soli.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Staráme se o své vlastní zdraví?

Každý třetí Čech praktikuje pro své zdraví buď pravidelný, anebo alespoň nepravidelný pohyb. 1 ze 4 lidí se snaží jít s kultem zdravého životního stylu a dodržuje zdravé stravovací návyky. Pouze 1 z 10 Čechů konzumuje doporučenou denní dávku ovoce a zeleniny.

Každý 5 Čech si uvědomuje, že špatná životospráva a špatné jídlo ohrožuje jeho zdraví. Způsobů, jak se starat o své zdraví, je mnoho. Zatímco někteří z nás volí variantu zdravé stravy, jiní se raději věnují sportům či jiným pohybovým aktivitám, protože se nechtějí omezovat v jídle. Ideální je samozřejmě obě varianty kombinovat.

Abychom si udělali obrázek, jak na tom naše společnost v tomto ohledu je, zeptali jsme se respondentů, co dělají pro své zdraví, aby se udrželi fit a také nás zajímalo, co jejich zdraví naopak z jejich pohledu ohrožuje.

Sportem ku zdraví
Sport v jakékoliv podobě není Čechům vůbec cizí, neboť téměř každý třetí uvedl, že praktikuje pravidelný nebo nepravidelný pohyb, a to buď ve formě cvičení, sportu či tance. Nejvíce se těmto aktivitám věnuje věková skupina od 15 do 29 let. Pěší turistice, ať již v podobě procházky, Nordic walkingu, chůzi do schodů nebo jakémukoliv pěšímu pohybu venku, se věnuje 20 procent obyvatelstva České republiky. Se stoupajícím věkem k této činnosti inklinuje daleko více lidí, není proto překvapením, že nejaktivnějšími sportovci co se týče pěší turistiky, jsou lidé nad 60 let.

„Dynamičtějším aktivitám, jako je například cyklistika, lyžování, bruslení nebo hraní tenisu, se věnuje z důvodů udržení si dobrého zdraví 6 procent osob. V tomto ohledu jsou o něco aktivnější muži než ženy,“ říká Barbora Večerková, vedoucí zdravotnického výzkumu v GfK. Z dalších aktivit lze jmenovat i kondiční plavání (3 procenta), práce na zahradě nebo aktivní cestování (3 procenta).

Jak se Češi stravují, aby prospěli svému zdraví?
Zdravé stravování je základem kvalitního života. Tuto skutečnost si uvědomuje 23 procent Čechů, kteří se snaží do svého životního stylu zavést prospěšné stravovací návyky a podpořit tím svoje zdraví. Podíváme-li se na genderové rozdělení, potom se ke zdravému stravování přiklánějí více ženy (28 procent) než muži (17 procent), ale také lidé ve věku 15 – 29 let či osoby s vyšším vzděláním.

Z konkrétních stravovacích zvyklostí přispívajících dle vyjádření respondentů k podpoře jejich zdraví lze uvést v prvé řadě konzumaci zeleniny a ovoce, kterou uvedlo ale pouze 10 procent dotazovaných, častěji ženy než muži. V tomto ohledu asi máme ještě co dohánět. 8 procent osob se vyhýbá či omezuje konzumaci cukru, příliš slaných potravin, nezdravých tuků či bílého pečiva, 6 procent dotázaných pak nejí večer nebo se obecně snaží nepřejídat.

Někteří lidé (5 procent) si také obohacují svůj jídelníček o různé potravinové doplňky, vitamíny či zdravotní čaje.

Jsme si vědomi toho, co potřebuje naše tělo?
Kouření a nadměrná konzumace alkoholu našemu zdraví příliš neprospívají. S ohledem na své zdraví přestalo kouřit nebo nekouří 6 procent dotázaných, v případě alkoholu jej omezila nebo úplně vynechala 3 procenta respondentů. Naopak důležitost správného pitného režimu si uvědomuje poměrně málo lidí, pouze 2 procenta dotázaných jej uvedla coby prostředek pro podporu vlastního zdraví. Aby se člověk cítil plný sil a byl psychicky v pohodě, je zapotřebí i kvalitní spánek, odpočinek či relaxace. Proto se 5 procent osob o své tělo stará a dopřává mu potřebnou energii v podobě těchto aktivit.

Co nejvíce ohrožuje zdraví lidí?
Téměř 20 procent osob se shodlo na tom, že to, co nejvíce ohrožuje jejich zdraví, je především špatná strava a obecně životospráva. Z dalších faktorů (15 procent) lidé uváděli nízkou fyzickou aktivitu, nedostatek pohybu a obecně pohodlnost. Samostatnou kapitolou je pak stres, shon a s tím související časté psychické problémy deklarované 14 procenty dotázaných, častěji ženami. Zdraví pak z pohledu populace negativně ohrožuje také kouření včetně toho pasivního (14 procent), tělesná nadváha (9 procent), přílišná konzumace alkoholu (6 procent) či sladkostí (6 procent). Nezanedbatelným negativním faktorem je i znečištěné životní prostředí (9 procent respondentů).

Zhodnocení současného zdravotního stavu
Více než polovina respondentů se považuje za zdravé (16 procent zcela zdrávo, 43 procent spíše zdrávo), desetina se naopak pokládá za nemocné. Zbylá necelá třetina populace pak hodnotí svůj zdravotní stav „jako něco mezi“.

Zdroj: marketingovenoviny.cz

V Česku je lepší prevence a léčba deprese než dříve

Měnící se společenská atmosféra v Česku a rozvoj moderních psychiatrických služeb přispívá k prevenci rozvoje duševních poruch a jejich efektivnější léčbě.

*deprese, smutek, únava, ztráta, úmrtí

Zdroj: Shutterstock

Novinářům to dnes řekl psychiatr Jiří Raboch při příležitosti Světového dne zdraví. Ten připadá na výroční den založení Světové zdravotnické organizace (WHO), jež vznikla 7. dubna 1948, a letos se bude věnovat depresi.

Kampaň Světové zdravotnické organizace chce zvýšit povědomí lidí o depresi a ukázat lidem, kteří jí trpí, jak mohou vyhledat odbornou pomoc. Počet lidí trpících depresí se podle jejích údajů mezi lety 2005 a 2015 zvýšil o 18 procent na celém světě. Jejich počet je odhadován na zhruba 300 milionů, z toho v Evropě asi na 40 milionů.

V ČR není přesný počet lidí s depresí znám. Podle průzkumu, který v letech 2014 a 2017 provedli pracovníci 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Vojenské fakultní nemocnice v Praze, se výskyt významného depresivního syndromu u pracujících lidí snížil mezi oběma roky z 18 procent na 16 procent. Autoři průzkumu zaznamenali několik příznivých společenských trendů souvisejících pravděpodobně se změnami životního stylu a s tím, že v Česku mizí předsudky o duševních poruchách.

Češi s psychickými problémy nejčastěji vyhledávají pomoc u praktických lékařů, ale častěji než dříve chodí i k psychologům a psychiatrům. Léčí se také více psychofarmaky, což se týká anxiolyk, antidepresiv i hypnotik. Podle Rabocha je to příznivý trend léčby.

Lékaři bývají někdy kritizováni, že předepisují nadmíru antidepresiv. „Stále se nacházíme pod průměrem OECD a užíváme třikrát méně antidepresiv než některé státy, které jsou v tom přeborníci, jako například Island,“ řekl předseda Psychiatrické společnosti Martin Anders. Psychoterapie se v ČR týká asi čtyř procent pacientů, zatímco v Německu je to 20 procent.

Anders upozornil, že ve srovnání s jinými zeměmi je v ČR nadměrné množství lůžek pro pacienty s duševní chorobou. Doba hospitalizace je v průměru 74 dnů, zatímco v Německu 32 dnů. Potíže má podle něj i ambulantní sektor, který trápí rozevírající se nůžky mezi počtem lékařů a pacientů. Doufá, že situaci zlepší reforma péče o duševně nemocné, kterou připravuje ministerstvo zdravotnictví. Řadu pacientů by pak zřejmě mohla převzít nová centra duševního zdraví.

Reforma péče o duševně nemocné usiluje o propojení zdravotního a sociálního systému. Vzniknou společné zdravotně sociální týmy. Nynější systém, který zahrnuje ambulantní a lůžkovou péči, bude doplněn o nové služby poskytované v sociální oblasti.

V rámci reformy zahájilo letos ministerstvo první dva projekty, které mají zavést komunitní péči v pěti centrech duševního zdraví. Do roku 2021 mohou čerpat zhruba miliardu korun z Operačního programu zaměstnanost.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Oslavte s námi SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ v rekondičním centru VŠTJ MEDICINA České Budějovice

 

Oslavte s námi SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ
v rekondičním centru VŠTJ MEDICINA České Budějovice
Datum konání akce: 10. 4. 2017, od 13:00 hod.
Pozvěte své přátele, nebo příbuzné a přijďte si poslechnout zajímavé přednášky, poradit se s nutričními terapeutkami, či lékařem, vyzkoušet si správné nastavení zátěže, nordic walking, nebo některé ze zdravotně orientovaných skupinových cvičení.

13:00 – 19:00 možnost vyzkoušet si cvičení v aerobní místnosti a posilovně pod vedením instruktora (měření tlaku při zátěži, stanovení optimální zátěže – Borgova škála, doporučení adekvátní pohybové aktivity).

15:30 – 16:30 blok přednášek (prezentace RC, lékař, NT) Prezentace společnosti PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.

16:45 – 18:00 nutriční workshop, volné konzultace s nutriční terapeutkou a lékařem

16:30 – 18:00 Nordic walking – rozcvička, instruktáž a vycházka s holemi po cyklostezce do lesoparku Stromovka. Omezený počet holí je možno si zapůjčit v RC. 17:00 – 19:00 ukázky zdravotně orientovaného skupinového cvičení v kombinované místnosti (pilates, kruhový trénink, SM systém)

Kde nás najdete Kontakty Klinika EUC , 1.patro Tel.: 777 715 635, 387 730 592 Matice školské 1786/17 E-mail: rcbudejovice@vstj.cz České Budějovice 370 00 Zdroj: www.vstj.cz

Dny zdraví v Prachaticích

 

Dny zdraví se letos věnují tělu i duši, nezapomínáme ani na zármutek
logo zdravé město
Také letos v dubnu je pro všechny zájemce připraven nabitý program cyklu Dny zdraví. Ve středu 5. dubna se odehrají tři akce, na jejichž přípravě spolupracovali Zdravé město Prachatice, Český červený kříž Prachatice a partneři z řad podnikatelského sektoru. Všechny akce jsou přístupné zdarma.
Marie Peřinková

Dopoledne od 9 do 12 hodin proběhne v Radničním sále seminář „Jak se vyrovnat se ztrátou blízké osoby“ s poradkyní pro pozůstalé Magdou Kümmelovou. Je určen rodinným příslušníkům, sociálním pracovníkům a všem, kteří si pokládají podobné otázky: Jak mluvit s někým, komu zemřel někdo blízký? Jak mu pomoci? Co říkat a neříkat? O čem mluvit s nevyléčitelně nemocnými a jejich blízkými? Pohřeb – ano či ne? Jak prožívají děti úmrtí v rodině? Máme vzít děti na pohřeb dědečka?

Od 13 hodin tamtéž následuje seminář s terapeutkou Ivanou Bečvářovou, kde se zaměříme na konflikt, trému, stres všedního dne a jak je zvládat. Přiblížíme si příčiny duševního vyčerpání, stresory, syndrom vyhoření a jeho psychosomatické projevy. Zjistíme, jak předcházet konfliktům a zvládat náročné životní situace pomocí rituálů a terapií. Čeká nás také autogenní trénink, meditace, jednoduchá relaxační cvičení a reflexe.

V podvečer od 18 hodin potěšíme také svá těla během cvičení SM systém, a to s Ivou Diepoldovou ve Studiu ProFit.

Zdroj: prachatice.eu

1 2 3 74