Konference : POHYB A VÝŽIVA

Program Celostátní odborné konference Pohyb a výživa

loga

Přinášíme Vám odborný program Celostátní odborné konference Pohyb a výživa, která se uskuteční v pražském IKEM, 19. října 2016. Veškeré další informace ke konferenci i studentskému workshopu, který bude konferenci předcházet (uskuteční se 18. října), včetně přihlášky k účasti, najdete zde.

 

 

Odborný program

08:30 – 9:00    Prezence

9:00 – 9:05      Zahájení konference
Mgr. Tamara Starnovská, TN Praha, Sekce VNP, FZV

9:05 – 9:25      Proč nám schází pohyb (a Dinofelis)
Doc. MUDr. Jan Piťha, CSc., LVA IKEM, FZV

09:25 – 9:55    Novinky v doporučování intenzity fyzické zátěžev rámci prevence a léčby nejen obezity (návrat vysoké tepové frekvence až anaerobní zátěže?)
Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

9:55 – 10:15    Pohybové aktivity a dechové techniky u žen po porodu, projekt Together Prague
Ivana Chalupecká, instuktrorka a osobní trenérka hypopresivní techniky, Fitbelly

10:15 – 10:35  Děti na startu
Jitka Literová, Jana Boučková, FISAF

10:35 – 10:55  Strava při sportování (nejen) dětí a mládeže, aneb doporučení z pohledu nutričního terapeuta
Bc. Margareta Iliopulosová, DiS., Fitbee

10:55 – 11:35  Cílená pohybová aktivita – sport u starších dětí, problematika výživy u sportující mládeže
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

11:35 – 12:05  Přestávka

12:05 – 12:35  Doplňky výživy při pohybové aktivitě ano či ne?
RNDr. Pavel Suchánek, LVA IKEM, FZV

12:35 – 13:05 Pitný režim a pohyb
MUDr. Petr Homoláč, Zdravotnický ředitel Prague International Marathon

13:05 – 13:25  Pohyb z pohledu psychologa
PhDr. Iva Málková, STOB

13:25 – 14:25  Přestávka, oběd

14:25 – 14:45  Úskalí domácího cvičení – stroje
MUDr. Helena Michalíková, STOB

14:45 – 15:05  Nejčastěji chyby a rizika v rámci pohybové aktivity dětí a seniorů
PhDr. Andrea Hašková, Dětský rehabilitační stacionář „Zvonek“ Kladno

15:05 – 15:25  Pohyb a výživa u pacientů s ICHDK
Věra Boháčová, DiS., FZV, Sekce VNP

15:25 – 15:45  Genetika a pohyb
Ing. Jaroslav A. Hubáček, CSc., IKEM

15:45               Závěr, zakončení konference

program ke stažení zde.

Partneři konference:

aqualifeinstitut Druck  naturamed  NEW2_La Lorraine_PMS apotex_logo aw_flora_logo_blue

 

 

 

 

Národní den epilepsie – 30. září

Epilepsie představuje souhrnné označení pro více než sto typů neurologických onemocnění. Může být vrozená, ale i získaná, například v důsledku cévní mozkové příhody. Typickým projevem jsou nepředvídatelné záchvaty. Ty mohou mít jen mírné projevy, například ve formě brnění nebo krátkodobého výpadku paměti, až po velké záchvaty doprovázené křečemi a záškuby končetin.

„Nervová soustava ještě není zcela probádána a také epilepsie je pro lékaře do značné míry záhadou. Proto vědci z laboratoří farmaceutických společností mimo jiné zkoumají mechanismus a spouštěče záchvatů. Za poslední dobu se podařilo přijít s mnoha novými poznatky. Jsme blízko identifikaci biomarkerů, které předznamenávají záchvaty. To nám pomůže vyvinout nové léky na jejich blokaci,“ uvádí Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.

Toto neurologické onemocnění, které představuje velkou zátěž pro pacienty i jejich rodiny, postihuje na 100 tisíc Čechů. Podle Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) je v pokročilé fázi vývoje 22 nových léků, jež slibují naději na kvalitnější život. Nemoc totiž mj. doprovází strach z nevyzpytatelných záchvatů i boj s předsudky okolí. Právě na tuto problematiku upozorňuje Národní den epilepsie.

Nemoc je závažná sama o sobě. Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že se jedná o psychické onemocnění. Farmaceutický průmysl pomáhá v léčbě problému jako takového. Přináší pacientům naději na komfortnější život bez nenadálých záchvatů díky novým lékům, které jsou již nyní  v pokročilém stádiu klinického testování. V boji s onemocněním pomáhají i pacientské organizace, které poskytují informace o nemoci jak pacientům, tak veřejnosti. Informují o možnostech nové léčby, o probíhajících klinických studiích, pomáhají pacientům smířit se s epilepsií a jsou jim psychickou oporou. S několika z nich spolupracuje v rámci projektu AIFP, např. s Akademií pacientských organizací (APO).

Díky lékovým a diagnostickým inovacím je epilepsie lépe léčitelná a prognóza pacientů se zlepšuje. Právě to je jedním z poselství Národního dne epilepsie. Dle TZ.

www.aifp.cz

 

Zdraví národa – nabídka na vyšetření

 

Program Zdraví národa nabízí dívkám a ženám bezplatné vyšetření trombofilních mutací

Zdroj: MT
Žilní trombóza je třetí nejčastější onemocnění cévního systému. Riziko plynoucí z vrozené poruchy, která způsobuje vyšší tendenci k tvorbě krevních sraženin, může být ještě zvýšeno vnějšími faktory. Mezi ně patří u žen a dívek užívání hormonální antikoncepce, kouření či nadváha.
 Preventivní program Zdraví národa nabízí v období od 26. září do 7. října 2016 všem ženám a dívkám ve věku od 15 do 25 let bezplatné provedení DNA analýzy krve, která jim pomůže zjistit, zda nemají vrozené dispozice ke vzniku krevních sraženin. Zájemkyně mohou bezplatné vyšetření absolvovat v některém z odběrových pracovišť společnosti synlab czech. S pomocí odběrové sestry vyplní žádanku a nechají si odebrat vzorek krve, ze kterého bude provedena analýza DNA. Ta následně vyloučí či potvrdí leidenskou mutaci (FV) a mutaci protrombinu (FII).

Jde o vhodnou příležitost zejména pro dívky a ženy, které užívají nebo plánují, že začnou užívat hormonální antikoncepci. „Kombinované antikoncepční preparáty obsahují nízké dávky estrogenů a progestinů, a pokud uživatelka hormonální antikoncepce trpí skrytou formou trombofilie, je u ní riziko závažných tromboembolických komplikací až stokrát vyšší,“ varuje Mgr. Ing. Bc. Libor Staněk, vedoucí Laboratoře molekulární diagnostiky synlab czech.

Jak dodává, toto riziko dále roste, pokud dívka či žena kouří, má nadváhu nebo se trombóza vyskytuje v její rodině. Znalost genetických dispozic je proto důležitá pro prevenci a minimalizaci komplikací spojených se vznikem trombózy a tromboembolické nemoci. Pokud vyšetření ženám potvrdí jednu z mutací genů či obě, je potřeba, aby výsledky konzultovaly se svým praktickým lékařem nebo gynekologem.

Nositelem genetických dispozic trombofilie, tedy vrozeného sklonu ke zvýšenému srážení krve, je až osm procent české populace. Nejčastějšími příčinami vrozené formy trombofilie jsou mutace v genech pro faktor V (takzvaná leidenská mutace) a faktor II (takzvaná mutace protrombinu). Mezi vnější vlivy zvyšující riziko trombofilie patří právě dlouhodobé užívání hormonální antikoncepce, kouření, náročné operace, křečové žíly na dolních končetinách nebo obezita.

Program Zdraví národa poskytuje všem zájemcům příležitost postupně projít sérií preventivních laboratorních vyšetření a ověřit si tím bezplatně svůj zdravotní stav. V roce 2015 se ho zúčastnilo 17 443 lidí, o rok dříve 11 694 účastníků. Informace k programu, k tomu, jak pečovat o své zdraví, i odpovědi na případné dotazy najdou zájemci na internetových stránkách www.zdravinaroda.cz a na sociální síti Facebook.

Vzteklina

Vzteklina v ČR není akutní hrozbou, ve světě se na ni ale umírá

V Česku není vzteklina bezprostřední hrozbou, ale zejména v rozvojových zemích představuje velký problém. Upozorňuje na to dnešní Světový den boje proti této chorobě.

*pes, agrese, agresivita, vzteklina, zvíře

Zdroj: Shutterstock

Každý rok na toto onemocnění ve světě zemřou desítky tisíc lidí, zejména dětí v chudých mimoevropských zemích, sdělil mluvčí Státní veterinární správy Petr Pejchal. Oběti jsou nejčastěji pokousány psy.

Vzteklina je virovým onemocněním teplokrevných živočichů, které napadá nervový systém. Přenosná je i na člověka. Šíří se slinami, nejčastěji po pokousání nakaženým zvířetem. Inkubační doba je mezi několika dny a několika měsíci. „Propuknou-li příznaky onemocnění spočívající ve změnách chování, agresivitě či nekontrolovaných křečích, končí onemocnění smrtí,“ uvedl Pejchal.

Letos poprvé poprvé v historii získal český veterinář Oldřich Matouch prestižní ocenění za zásluhy od Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE), právě za boj proti vzteklině. Matouch se kromě osvětové činnosti zasloužil o vymýcení vztekliny u lišek v ČR díky používání požerových návnad s kapslemi vakcinační látky. „K vývoji, přípravě, testování a výrobě této vakcíny navíc sám výrazně přispěl,“ dodal Pejchal. Matouch propagoval mezinárodní spolupráci v boji proti vzteklině a má za sebou rozsáhlou publikační činnost. Pracoval mimo jiné jako vedoucí Národní referenční laboratoře pro vzteklinu v Liberci.

V ČR se program vakcinace spustil v roce 1989, ukončen byl v roce 2009. Akce vedla k vymýcení vztekliny u lišek, poslední případ na území ČR byl zaznamenaný v roce 2002. Posledním nakaženým domácím zvířetem byla kočka v roce 2001. ČR má od roku 2004 od OIE status země prosté této nákazy. Navzdory tomu pokračuje vyšetřování zvířat na vzteklinu. Ročně je v Česku vyšetřeno mezi 2000 a 3000 zvířat, v převážné většině lišek. Letos veterináři evidují 2707 vyšetření na vzteklinu s negativním výsledkem.

V ČR musí být navíc všichni psi, lišky a jezevci držení v zajetí ve stáří od 3 do 6 měsíců očkováni proti vzteklině a poté ještě přeočkováni. „Navzdory příznivé nákazové situaci platí pro chovatele zvířat i nadále povinnost předvést zvíře, které poranilo člověka, k vyšetření veterinárním lékařem 1. a 5. den po poranění,“ připomněl mluvčí. Podle něj loni soukromí veterináři vyšetřili skoro 5800 zvířat, která poranila člověka.

 

Den srdce v Nemocnici České Budějovice 29. září 2016

Den srdce v Nemocnici České Budějovice se uskuteční 29. září 2016 od 10 do 15 hodin.

Návštěvníci českobudějovické nemocnice (akce bude probíhat v horním areálu) se mohou těšit na dvě stanoviště, na kterých představí přítomní lékaři a zdravotnický personál Kardiologického oddělení problematiku srdce nemocného i podobu srdce zdravého (včetně atrap).

K akci se připojí rovněž dvě zdravotní pojišťovny, a to Všeobecná zdravotní pojišťovna a Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky. Na její pozvání dorazí herečka Chantal Poullain a výživový poradce Petr Havlíček (stan u bistra Madetka). Zde bude zájemcům měřen celkový cholesterol, krevní tlak a % tělesného tuku.

Akce je určena široké veřejnosti a vhodná především pro děti z mateřských a základních škol. U zdravého bistra Madetka bude umístěno velké nafukovací průchozí srdce. Navíc na ty nejmenší čekají nejrůznější soutěžní kvízy a drobné dárkové předměty.

Přijďte se 29. září do Nemocnice České Budějovice se svými dětmi pobavit. Dozvíte se nové informace o vašem srdci a přítomní lékaři budou připraveni zodpovědět všechny otázky. Těšíme se na vás!

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207433721989394&set=gm.1114770631935990&type=3

Zdroj: facebookSrdce v dlaních

Rotopedtours a Pěškotours 2016 – jubilejní 10. ročník

O víkendu byl ukončen příjem přihlášek do aktivizačního projektu. Celkem bylo v Jihočeském kraji přijato 25 přihlášek od různých seniorských zařízení, klubů, center apod. Zapojí se celkem 672 osob, a to včetně 3 osamělých jezdců a jednoho páru.

Blížíme se tedy na start. Ať se všem daří.

Dnes představuji Domov důchodců na Dobré Vodě u Českých Budějovic. Těším se výkony 26 obyvatel, kteří pojedou na rotopedu i také připojí i nějaké nachozené kilometry pěšky.

Historie domova důchodců

Domov důchodců Dobrá Voda má za sebou už také poměrně pestrou historii. Úvodní zadávací projekt, ve kterém byl objekt nazýván Dům důchodců, byl schválen 23. 12. 1958. Stavět se začalo 28. 4. 1960 a plánovaným datem dokončení bylo 30. 9. 1962. Nakonec se ale stavební práce zdržely a provoz byl zahájen až 1. 10. 1963. Název zařízení byl při uvedení do provozu pozměněn na Domov důchodců. Tehdejší kapacita objektu byla 306 lůžek (258 lůžek pro zdravé obyvatele a 48 lůžek pro nepohyblivé obyvatele). Podrobněji zde bylo 146 dvoulůžkových pokojů, 2 třílůžkové pokoje a 2 čtyřlůžkové pokoje.

Původně byl Domov důchodců Dobrá Voda postaven převážně pro chodící obyvatele, i přesto, že 48 lůžek mělo být určeno pro nepohyblivé. Vzhledem k nutným úpravám ve využití prostorů v objektu (místnosti s pomocnými zařízeními pro ošetřování ležících obyvatel a další provozní místnosti) byla postupně zredukována kapacita na 270 lůžek. Pokoje byly všechny dvoulůžkové a bylo navrženo společné sociální zařízení vždy pro dva sousední pokoje. Tím by se však ještě více snížila ubytovací kapacita, a tak byla jako kompenzace navržena nástavba podkrovního patra na poslední patro objektu. Při tomto návrhu byly navíc uvažovány zvýšené nároky v oblasti všech zde poskytovaných služeb, které budou pravděpodobně v budoucnosti kladeny nejen uživateli. Mezi lety 2000 a 2002 tak proběhla tato stavební úprava, jejíž součástí bylo ještě vybudování druhého výtahu, schopného přepravovat i ležící uživatele, a vybudování požárního schodiště.

Nástavba naplnila plánované opětovné zvýšení kapacity (284 uživatelů na 9 odděleních, o jejichž potřeby se stará 160 zaměstnanců) a navíc umožnila ubytování na jednolůžkových pokojích, které mají k dispozici svoje vlastní sociální zařízení. Stanovila tak prvotní pomyslnou laťku na úrovni ubytování, které by postupem času měla dosáhnout většina ubytovacích prostor. Realizace nástavby je navíc velmi kladně hodnocena i z hlediska urbanistického a architektonického. Podkoroví s převahou dřeva jako hlavního viditelného stavebního materiálu jemně zakončilo linii celého objektu a ten tak citlivě zapadá do okolního přírodního prostředí lesoparku a lesa.

Právě okolní čisté a bohaté přírodní prostředí je tím skutečně největším klenotem, jaký vlastně Domov důchodců Dobrá Voda může nabídnout. Vše ostatní by měla být naprostá samozřejmost.

Mezi lety 2012 a 2013 proběhla komplexní rekonstrukce Domova důchodců Dobrá Voda s cílem zvýšení kvality celého prostředí a užívaného vybavení. Po jejím ukončení má nyní Domov důchodců Dobrá Voda 249 uživatelů na 5 pobytových odděleních (204 Domov pro seniory, 45 Domov se zvláštním režimem) a poskytování sociálních služeb Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem zajišťuje 180 zaměstnanců.

    Zřizovatelem Domova důchodců Dobrá Voda je od 1. 1. 2003 Krajský úřad Jihočeského kraje.

 

Mobilní aplikace pomáhají kuřákům i schizofrenikům. Pojišťovny ale jejich používání odmítají proplácet

 

  • V Česku momentálně probíhá testování norské aplikace, která má lidem pomoci přestat kouřit.
  • Moderních aplikací v medicíně přibývá. Pomáhají třeba epileptikům a schizofrenikům.
  • České zdravotní pojišťovny ani stát ale zatím nechtějí využívání aplikací proplácet.
Mobil jako terapeut. Kuřákům, kteří se chtějí zbavit závislosti, nebo psychicky nemocným lidem mohou pomoci zvláštní lékařské aplikace - Ilustrační foto.

Mobil jako terapeut. Kuřákům, kteří se chtějí zbavit závislosti, nebo psychicky nemocným lidem mohou pomoci zvláštní lékařské aplikace – Ilustrační foto.
autor: Shutterstock – Little Paul

Kuřačce Aleně začíná další odvykací sezení. „Dobrý den, Aleno. Už 10 dní nekouříte. Jak se dnes cítíte?“ ptá se jí místo terapeuta v ordinaci mobilní aplikace Endre, kterou vyvinul norský odborník na závislosti Havar Brendryen. A kromě pacientů v jeho zemi ji teď zkouší i v Česku. Domluvil se s lékaři Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, která do testování zařadila 31 kuřáků.

Aplikace oslovuje uživatele každý den prostřednictvím e-mailu nebo esemesek. Využívá zkušenosti terapeutů a dovede reagovat na potřeby jednotlivých pacientů. „Jinak bude pracovat s někým, kdo kouří víc při pití alkoholu, a jinak s tím, kdo je zvyklý zapálit si při pracovních přestávkách,“ popisuje adiktolog Adam Kulhánek, který se na testování podílí.

První desítky pacientů zatím zkoušejí, jestli Endre správně funguje. Ověřování toho, zda aplikace skutečně pomáhá s kouřením přestat, přijde až v další fázi, do které by se měly zapojit stovky lidí. Ze zahraničí už ale data o účinnosti metody jsou. Endre je vylepšenou verzí původní aplikace, jejíž testování prokázalo o 30 procent větší účinnost ve srovnání s napodobeninou, která měla jen omezené funkce.

23,5 procenta

Čechů starších 15 let denně kouří.

18 tisíc

lidí ročně v Česku zemře na následky kouření.

Kulhánkův tým zatím práci financuje z grantů. Kdo provoz aplikace zaplatí v případě, že se její účinky prokážou a Endre bude k dispozici komukoliv, zatím není jasné. Na základě dosavadních zkušeností ale není pravděpodobné, že by českým pacientům terapii pomocí aplikace proplácely zdravotní pojišťovny.

Výzkumník Filip Španiel z Národního ústavu duševního zdraví vytvořil na pomoc schizofrenikům počítačový program Itareps. Teď bojuje se zdravotními pojišťovnami, které pacientům odmítají jeho používání proplácet. Program dokáže odhalit blížící se zhoršení stavu pacienta z odpovědí na 10 otázek, které člověk odešle každý týden esemeskou. Odpovědi vyhodnotí a při potížích uvědomí lékaře.

Účinnost podle Španiela prokázalo už několik studií. „Jedna proběhla i v Japonsku. Ukázala, že program snižuje riziko návratu příznaků na pětinu. Test provedla čtyři japonská univerzitní centra. Ale VZP to nestačí,“ říká lékař a podotýká, že projekty, které v zahraničí mívají úspěch, v Česku narážejí na nepochopení těch, kdo rozhodují.

„Itareps nehradíme a ani to nemáme v plánu,“ uvedl mluvčí VZP Oldřich Tichý a připomněl, že pojišťovny jsou v otázce úhrad vázané ministerskou vyhláškou. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ladislav Šticha pouze sdělil, že pokud některá lékařská společnost navrhne a obhájí použití nové technologie, ministerstvo se tím bude zabývat.

Například Oborová zdravotní pojišťovna už ale sama spustila dálkové sledování žen ohrožených těhotenskou cukrovkou. S moderními technologiemi pracuje také Národní telemedicínské centrum v Olomouci, které podle svého šéfa Miloše Táborského má se zdravotními pojišťovnami dobré zkušenosti.

Táborský připomíná, že díky aplikacím lze mít na dálku lépe pod kontrolou zdravotní stav pacientů s nemocným srdcem, chronickou bronchitidou, cukrovkou či epilepsií. „Dnes má pacient se srdečním selháním možnost kontroly u specialisty dvakrát ročně, a to je dlouhodobě neudržitelné. Když je aktivně sledovaný denně, tak se šance, že péče bude reagovat na jeho aktuální stav, výrazně zvyšuje,“ vysvětluje Táborský.

Zdroj: archiv.ihned.cz

Vysoký cholesterol může být dědičný

 

V týdnu od 19. do 22. září se u příležitosti Světového dne FH, který připadá na sobotu 24. září, v České republice se poprvé uskutečnil Týden FH věnovaný problematice dědičně zvýšeného cholesterolu v krvi. Familiární hypercholesterolemie (FH) je nejčastější dědičně podmíněná metabolická choroba. Projevuje se vysokou hladinou cholesterolu v krvi. V České republice jí trpí přibližně každý 250. člověk.

V rámci Týdne FH proběhlo měření cholesterolu u zaměstnanců v pěti firmách působících v České republice. Z výsledků za první dva dny měření vyplynulo, že i mnoho mladých lidí má hladinu cholesterolu na hraně nebo dokonce mírně zvýšenou. Pokud mají však současně i vyšší hladinu ochranného cholesterolu (HDL) a jsou jinak zdraví a v dobré fyzické kondici, nemusí být ještě z lékařského hlediska rizikoví. Pacientský spolek s názvem Diagnóza FH, sdružující pacienty s familiární hypercholesterolemií, pořádá tuto osvětovou akci ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT).

V České republice je podchyceno asi jen 15 % z celkového předpokládaného počtu osob s familiární hypercholesterolemií, přičemž u neléčených pacientů dochází k předčasnému rozvoji aterosklerózy. Ta může vést např. k srdečnímu infarktu nebo mozkové mrtvici již mezi 20. a 45. rokem života. Pacientský spolek Diagnóza FH ve spolupráci s Českou společností pro aterosklerózu (ČSAT) se proto snaží upozornit na důležitost včasného podchycení nemoci a zahájení léčby. V letošním roce poprvé pořádal v rámci aktivit spojených se Světovým dnem familiární hypercholesterolemie, který připadá na sobotu 24. září, akce s názvem Týden FH proběhla od 19. do 22. září. Cílem je informovat širokou veřejnost o této doposud nepříliš známé nemoci a jejích formách a o možnostech, které moderní medicína nabízí při léčbě tohoto onemocnění.

Obecně je pro prevenci vysokého cholesterolu v krvi důležitý dostatek pohybu a správný jídelníček. Klíčová jsou pravidelná vyšetření hladiny cholesterolu v krvi. Cholesterol je pro funkci našeho organismu velmi důležitý. Jedná se o základní stavební kámen povrchu všech buněk, stavební látku hormonů a je také nepostradatelný pro tvorbu vitamínu D, který zabezpečuje např. pevnost kostí. Pokud máme ale v krvi cholesterolu nadbytek, má tendenci se usazovat v cévních stěnách a způsobovat jejich ucpávání.

Velký význam proto sehrávají tuky v našem jídelníčku. Velmi důležité je přitom jejich složení. Zatímco tuky s převahou nenasycených mastných kyselin podporují snižování cholesterolu, a takové tuky by měly tvořit 2/3 ze všech přijatých tuků, tuky s převahou mastných kyselin nasycených, pokud jich máme ve stravě mnoho, podporují zvyšování hladiny cholesterolu v krvi a celkově zvyšují srdečně-cévní riziko.

Prakticky to znamená používat kvalitní tuky rostlinného původu, vařit s použitím rostlinných olejů (ideálně řepkový, příp. olivový), jíst častěji ryby a nevyhýbat se oříškům. Naopak je třeba snížit spotřebu másla, sádla, ale také uzenin, tučného masa, tučných mléčných výrobků, jemného a trvanlivého pečiva, zejména druhů s polevou či náplní.

V případě dědičně podmíněného zvýšeného cholesterolu v krvi však jen pravidelný pohyb a úprava jídelníčku nestačí. Pacienti s dědičně zvýšenou hladinou cholesterolu musí pravidelně užívat léky na jeho snížení. „Máme k dispozici účinné léky, které hladinu cholesterolu v krvi dokáží snížit. Navíc přicházejí i nové inovativní léčivé přípravky, jež koncentraci cholesterolu v krvi redukují více a současně mají méně vedlejších účinků. Oproti současné léčbě je také možné podávat je podkožně jen jednou za dva týdny nebo za měsíc. Po řádném školení si mohou tyto léky aplikovat i samotní pacienti,“ dodává doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., internista ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a předseda ČSAT, která sdružuje lékaře a vědecké pracovníky pracující v oblasti diagnostiky, léčby a výzkumu aterosklerózy. Úhrada této moderní léčby familiární hypercholesterolemie se vyvíjí v Evropě nadějně. Letos došlo ke schválení úhrady inovativní léčby na Slovensku a očekává se, že v příštím roce bude dostupná také pacientům v České republice.
www.diagnozafh.cz

Až 8 z 10 Čechů je zvyklých pravidelně snídat, obědy si pak více než třetina lidí nosí s sebou.

Oběd a večeře v Česku představují hlavní jídla dne, které si nechá ujít jen minimum lidí. Až 8 z 10 Čechů je však také zvyklých ráno snídat. Obědy si do práce či školy pravidelně nosí více než třetina lidí, což o 10 % převyšuje počet těch, kteří na polední jídlo ve všední dny vyrážejí do restaurace či bufetu.

 

Víkendový oběd v restauraci si pak většina lidí dopřává jen výjimečně. Ukázal to výzkum Nielsen Admosphere realizovaný na vzorku pěti set respondentů z internetové populace starší 15 let z Českého národního panelu.
Obědy a večeře jakožto hlavní jídla dne si nenechá ujít takřka nikdo z dotázaných, přes 80 % lidí je však také zvyklých pravidelně snídat – a to každý den, nebo skoro každý den. Z věkových kategorií pak nejvíce snídají lidé mezi 55 a 64 lety (77 % se ráno nají každý den) a naopak nejméně lidé ve studentském věku 15-24 let (každý den snídá 53 % z nich).

nielsen_jidlo01

Svačiny si mezi hlavními jídly dotázaní dopřávají už o něco méně: dopoledne svačí každý nebo skoro každý den 55 % respondentů a odpoledne 51 %. I tak je to však vyšší číslo než na Slovensku, kde si podle výsledků obdobné studie Nielsen Admosphere dává takzvanou „desiatu“ jen každý čtvrtý dotázaný, zatímco odpolední svačinu, neboli „olovrant“, jen 38 %.

Mezi možností nosit si oběd do práce či školy z domova a jídlem v restauraci dává větší část dotázaných přednost první variantě – více než třetina si nosí obědy s sebou každý nebo skoro každý den, přičemž je mezi nimi více žen (41 %) než mužů (29 %). Nemalá část lidí – necelá třetina – si však oběd s sebou nenosí nikdy.

Polední návštěvě restaurace, bufetu či jídelny dává každý či téměř každý den přednost čtvrtina lidí, přičemž v této skupině naopak dominují muži (28 %), zatímco z žen tuto možnost využívá necelá pětina. Čtvrtina nechodí v pracovní dny na oběd do restaurace či bufetu nikdy.

Ani víkendové obědvání v restauraci se mezi respondenty netěší příliš velké oblibě: 58 % odpovědělo, že se o víkendu vyráží najíst mimo domov jen výjimečně, 15 % dokonce nikdy. Jednou až několikrát za měsíc si dopřeje víkendové polední jídlo v restauraci necelá čtvrtina dotázaných.

nielsen_jidlo02

 Zdroj: marketingovenoviny.cz

I kvalitní a chutné školní obědy z bezpečných regionálních potravin mohou být příčinou zdravotně problematického stravování

Studie zastoupení živin ve školních obědech, kterou dokončuje SZÚ, vyvolala širokou diskusi. Někdy věcnou, jindy i zavádějící. Zdá se, že největší reakce vyvolalo konstatování, že to „se školním stravováním v ČR zase není tak špatné, jak se někdy tvrdí“. Příští týden SZÚ zveřejní další výsledky rozborů, které se budou týkat složení tuků ve školních obědech. Při té příležitosti neuškodí zopakovat si v následující krátké eseji, co studie cílevědomě řeší a co ne. Nesupluje náplň práce jiných odborných skupin napříč resorty. A nemají to opravdu lehké, pokud jde o 7 miliard Kč, které se údajně ročně protočí ve školním stravování.


První zveřejněné výsledky studie vyvolaly celkem širokou diskusi, od zasvěcených pohledů až po, jak to říci, podivné komentáře, které svědčí o tom, že si někdo snad ani nepřečte o co se jedná. Nebo, což je horší, ví velmi dobře o čem studie je a co znamenají výsledky, ale dotýká se to jeho zájmů.

Studie je založena na objektivních měřeních

Snad se patří zopakovat, že studie má řádný medicinský charakter (je založené na důkazech) a ne, při vší úctě, charakter „lidového léčitelství“. Proto pracuje s objektivní laboratorní analýzou obědů, nikoli se subjektivním posouzením např. kvality a chuti pokrmů, která se v komentářích médií opakovala jako kritika.

Napřed zdravotní diagnóza, pak terapie

K čemu by se dala studie SZÚ připodobnit, aby nebylo sporu o jejím charakteru a výsledcích? Dala by se asi přirovnat k vyšetření biologických vzorků člověka (v tomto případě školního stravování) dříve, než se vyřkne diagnóza a navrhne se způsob terapie. Pokud chodíte na preventivní zdravotní prohlídky, je Vám odebrán vzorek krve a moče a provede se laboratorní vyšetření. Lékař pak s Vámi výsledky projde, srovná je s doporučenými hodnotami a navrhne optimální řešení. Což samozřejmě neznamená, že vše stojí jen na výsledcích laboratoře.

Měřené ukazatele nejsou výmysl úředníků

Stejný přístup používá studie SZÚ. Oběd je vzorek, který se analyzuje v laboratoři, a následně se naměřené hodnoty pro živiny porovnávají s doporučením. Existující doporučení (=referenční hodnoty přívodu živin) mají mezinárodní charakter. Není to výmysl úředníků. Pokud zjištěné hodnoty nejsou v „normálu“, je to špatné z hlediska dlouhodobého vlivu na zdraví. V našem případě na zdraví dětí ve školních jídelnách.

O zdravotním dopadu rozhoduje kombinace vhodných obědů

Je jasné, že i superkvalitní a superchutné obědy v rámci školního stravování mohou být v delším časovém období zdravotně problematické.

Nechť si každý sáhne do svědomí a představí si souvislosti. Jak by se Vám líbilo, kdyžbyste přišli do ordinace a lékař by nepracoval s Vašimi laboratorními  hodnotami, ale posuzoval Vás podle toho, jak se mu líbíte nebo odkud jste. To je dost hrozná představa. Tak proč ji používat v oblasti školního stravování pro zdravotní hodnocení.

Právo na pravdivé výživové údaje

Jestli lze vůbec z hlediska zdravotníků něco doporučit, pak je to zavedení pravidelného či dokonce až plošného, objektivního posuzování zdravotních ukazatelů školního stravování.Tento přístup vlastně již v roce 2015 přijala vláda ČR, v rámci tzv. Akčních plánů „Strategie Zdraví 2020“. Nyní jde o uvedení do praxe.

Spotřební koše ve vyhlášce studie logicky řešit nemůže 

Nezaměňujmé vše s vyhláškou MŠMT, která definuje tzv. spotřební koše (výživové normy) a popisuje spíše technicko-ekonomickou realizaci školního stravování v praxi. Jakákoli její změna by se měla opírat i o objektivní data, nikoli pouze o názory různých zájmových skupin.Tady leží zdroj většiny veřejných půtek. Spotřební koše jsou poměrně liberálně navržené (50 % benevolence v množství 10 skupin potravin na strávníka a měsíc, s některými výjimkami). Zjednodušeně, popisují co jídelna nakoupí do své lednice na jeden měsíc. Pokud ale nabízí např. 3 různé obědy každý den, je otázka, co má každý individuální strávník na talíři v průměru za měsíc a zda to ve výsledku odpovídá zmíněnému zdravotnímu doporučení.

Kvalita a chuť nabízených obědů je zejména v rukou jídelen

Vedle objektivních měření, na které se studie SZÚ zaměřila, se samozřejmě další odborníci starají o to, aby potraviny do škol byly pokud možno kvalitní, aby třeba pocházely hlavně z regionálních zdrojů a obědy byly  pro děti chutné.

Neřeší se to, co řeší léta jiní odborníci

Studie proto logicky nemá za cíl doporučovat např. regionální potraviny nebo potraviny z dovozu, nemá za cíl hodnotit receptury a chutnost pokrmů, ani ekonomickou náročnost. Tomu se věnují jiné státní i nestátní projekty a propagační programy za velké peníze.

Podpora všech, kterým záleží na stravování dětí ve školách

Studie SZÚ vychází z předpokladu, že bez objektivního popisu zdravotních parametrů průměrných školních obědů pro strávníka  nelze transparentně a racionálně řídit zdokonalování systému školního stravování v ČR. Měla by podpořit snahu tisíců zaměstnanců ve školních jídelnách, ale i v jiných institucích, o co nejvhodnější stravování dětí.

Další výsledky studie se budou týkat složení tuků v obědech

V příštím týdnu bude zveřejněna další část výsledků studie, tentokrát na významné téma složení tuků v obědech ze školních jídelen. Budou to výsledky radostné i nabádající k zamyšlení a následnému řešení.

Co přináší studie rodičům a dětem

Závěrem můžeme zopakovat trefný dotaz, který vznesli novináři: „co studie SZÚ přináší rodičům a dětem?“

Odpověď je prostá – je to informace o tom, na co se z hlediska zdravotního dopadu na děti můžeme u školních obědů v současnosti spolehnout a na co ne. Pro bližší představu – studie skutečně nedoporučuje  např. pití mléka k obědu (ačkoli, proč ne, když se to hodí k pokrmu), ale říká, že v obědech je méně vápníku, než rodiče očekávají. To je důležitá informace, pokud se  zajímají o zdraví svých dětí. Rodiče mohou ovlivnit výběr obědů z více variant, pokud je jídelna nabízí, a hlavně stravování mimo školu (alespoň do jisté míry).

Výsledky jsou využitelné všemi zájmovými skupinami

Věříme, že s informacemi studie SZÚ budou pracovat nejen rodiče (díky za rozšíření výsledků studie v médiích), ale zejména odborníci tak, aby systém stravování dětí co nejvíce odpovídal vědeckým poznatkům, skutečnému životnímu stylu i běžným ekonomickým možnostem většiny populace.

CZVP SZÚ, 17.9.2016

Zdroj: szu.cz

1 2 3 64