Téměř 70 dětí je v karanténě. V jejich třídě se objevila žloutenka typu A

 

Na jihu Čech jsou další případy žloutenky typu A. Onemocněli sourozenci z blízkého okolí krajského města. Kromě předškoláka také prvňák ze základní školy Dukelská v Českých Budějovicích.

Podle ředitele školy Zdeňka Hniličky teď spolužáci dodržují nařízení hygieniků. „Je 67 dětí v karanténě, nesmí na žádné společné akce, mají vyčleněné WC, mají upravený rozvrh tak, aby do jídelny chodily zvlášť. Nádobí pracovnice umývají zvlášť a také místo se musí celé vydezinfikovat,“ popisuje.

Nemocné děti jsou na infekčním oddělení. Opatření ale platí pro spolužáky až do poloviny ledna. „Všechny děti, které byly v kontaktu, budou pod lékařským dohledem. Je také zajištěna očkovací látka,“ dodává Jitka Luňáčková z Krajské hygienické stanice.

Na jihu Čech evidují hygienici od začátku roku už 34 nemocných žloutenkou typu A.

Zdroj: rozhlas.cz/cb

EUC spouští systém řízené péče o diabetiky

Cukrovkou dnes trpí v podstatě každý desátý občan České republiky a dá se předpokládat, že situace se bude ještě zhoršovat. Jedná se tedy o masivní zdravotní problém. Podle obsáhlé zprávy Euro Diabetes Index 2014 na něj ale český zdravotní systém není příliš dobře připraven. V hodnocení kvality diabetologické péče se Česká republika umístila až na 21. místě z 30 evropských zemí. Dokument publikovala švédská organizace Health Consumer Powerhouse, která se zaměřuje na vyhodnocování kvality národních zdravotních systémů.

Při vyhodnocování bylo použito 28 indikátorů z oblasti prevence, screeningu, rozsahu péče a její dostupnosti, léčebných postupů a výsledků léčby. V rámci hodnocení mohly jednotlivé země získat maximálně 1000 bodů. V čele žebříčku se umístilo Švédsko, které dosáhlo 936 bodů, Česká republika získala 597 bodů a skončila na 21. místě. Nedostatky v péči o diabetiky přiznává i Národní diabetologický program, který stanovuje cíle diabetologické péče do roku 2022. V nastavení efektivního národního systému léčby cukrovky má tedy Česká republika před sebou bez pochyb ještě velký kus práce. Změnu ale nelze jen pasivně očekávat. Hodně můžou změnit samotní poskytovatelé péče. Proto se vedení skupiny EUC rozhodlo představit Koncept propojené péče o diabetické pacienty.

V čem Koncept propojené péče spočívá?

V posledních letech se začíná dramaticky měnit obraz veřejného zdraví. Do popředí se stále více dostávají chronická onemocnění. Statistiky uvádějí, že nějakou formou chronické nemoci trpí v západních zemích polovina populace. Pro poskytovatele péče tento trend znamená, že se budou muset naučit poskytovat dlouhodobou řízenou péči orientovanou na včasnou diagnózu a předcházení akutních i chronických komplikací nemoci. Proto EUC připravilo Léčebný koncept propojené péče o diabetické pacienty, který takový přístup zavádí. Program spouští EUC ve spolupráci s partnerskou společností eVito, která poskytuje unikátní telemedicínské služby zaměřené na selfmonitoring a edukaci pacientů.

Cílem první fáze programu je včasný záchyt pacientů s prediabetem a diabetem a následná dlouhodobá péče, která zapojí do léčby efektivní kombinaci medicínských i režimových postupů, bude mít stanovené cíle i závazné postupy a bude generovat dostatečné množství dat tak, aby mohla být kontrolována a vyhodnocována. Jedná se o interní sadu pravidel a nástrojů, které systematicky řídí diagnostiku a léčbu diabetického pacienta a zajišťují komplexnost a také kompletnost péče. Systém se také nad rámec obvyklého standardu zaměřuje na aktivní podíl pacienta při léčbě. Co to prakticky znamená?

Pro lékaře EUC, zejména pro praktické lékaře a diabetology, jsou vydána závazná pravidla diagnostiky a postupu léčby při diabetu a prediabetu. Každý pacient má zároveň svůj individuální léčebný plán připravený podle těchto standardů, podle kterého probíhá léčebná péče. Dodržování plánu je kontrolováno, aby se nestalo, že některá důležitá vyšetření či postupy jsou opominuty. Data jsou vyhodnocována a péče na ně reaguje.

Ve spolupráci se společností eVito je pacientům navíc poskytována hloubková edukace a pokročilé nástroje k tzv. selfmonitoringu, díky kterým si pacient může sledovat stravování, měří si krevní cukr, hmotnost, složení těla a monitoruje pohyb a portál eVito vše on-line zaznamenává, vyhodnocuje a případně navrhuje další postup.

Program směřuje ke komplexní a monitorované péči o diabetiky, která je strukturovaná podle posledních poznatků medicíny. Pacient tak má jistotu, že je péče o něj dostatečná a že nejsou opominuty žádné aspekty léčby, což je zásadní kvalitativní posun. Lékařům na druhou stranu ulehčuje práci s edukací pacientů, pomáhá jim s řízením péče a vede pacienta k odpovědnosti za vlastní zdraví. Prvním zařízením, kde systém zavádíme, je EUC Klinika v Ústí nad Labem. V další fázi navazujeme v Kladně.

Co říká o Programu řízené péče pro chronicky nemocné MUDr. Klára Fialová, členka společnosti eVito a manažerka klinických programů EUC?

„Vývoj veřejného zdraví prodělává velkou změnu. Do popředí se dramaticky dostávají chronická onemocnění. Na to musí zdravotní systém včetně poskytovatelů reagovat. V Čechách zatím v tomto ohledu nevidíme výrazný vývoj, ale například na Slovensku Disease management program pro diabetické pacienty zavedla zdravotní pojišťovna Dôvera jako člen skupiny, která zároveň poskytuje i zdravotní péči. Program spustili před rokem, již mají registrovaných více než 1600 pacientů, jsou úspěšní a mají výsledky. Poskytují lepší péči a ušetří. Komplikace diabetu, jako je ztráta zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění či amputace končetiny, nejsou jen dramatickým zhoršením kvality pacientova života, ale jejich řešení je i finančně velmi náročné a je samozřejmě lepší takovým událostem předcházet. Proto obdobné programy komplexní péče probíhají všude ve světě. Například v Německu se podařilo s podporou státu zařadit do Disease management programu pro diabetické pacienty v průběhu šesti let více než tři miliony pacientů! Zkušenosti jsou velmi dobré, prokazatelně došlo ke snížení mortality a celkových nákladů na léčbu a výrazně narostla spokojenost pacientů s léčbou. Je tedy logické, že o podobný přístup se snaží i skupina EUC, která je největším poskytovatelem ambulantní péče na českém trhu. Našimi ordinacemi projde velké množství pacientů s diabetem samotným, nebo s vysokým rizikem jeho vzniku. Jsou to tisíce lidí, jejichž kvalita života může být výrazně ovlivněna naším přístupem.“

Zdroj: euc.cz

Projekt Dialiga a aktuální farmakoekonomická analýza cukrovky

 

Cukrovkou (diabetes mellitus) trpí v České republice téměř 900 000 lidí, správných léčebných hodnot ale nedosahuje ani polovina z nich. Podle nové farmakoekonomické analýzy přichází české zdravotnictví v důsledku nedostatečné kompenzace diabetu až o 900 miliónů korun ročně, které stát vydá na léčbu pozdních komplikací tohoto onemocnění. Správných léčebných hodnot dosahuje podle zjištění diabetologů v průměru pouze 46 % z českých diabetiků, kteří trpí diabetem druhého typu.

Z aktuálního výzkumu mezi pacienty s cukrovkou druhého typu vyplynulo, že celá třetina z nich dodržuje správné léčebné postupy jen částečně nebo vůbec ne a 32,7 % pacientů svou hladinu krevního cukru ani nezná.

Z tohoto důvodu vznikl nový projekt Dialiga.cz, jehož ambicí je sdružit české diabetiky a pomoci s edukací pacientů a efektivnější léčbou.

„Diabetes zatím neumíme vyléčit, a proto je klíčové jej správně kompenzovat. Z našich dlouhodobých šetření bohužel vyplývá, že uspokojivé hladiny glykovaného hemoglobinu neboli tzv. dlouhého cukru, který je hlavním ukazatelem správné kontroly onemocnění, nedosahuje ani polovina diabetiků s cukrovkou druhého typu,“ říká Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA., prezident Diabetické asociace ČR, a dodává „Pokud by hypoteticky všichni pacienti svůj diabetes správně kompenzovali, dokázali bychom každý rok předejít stovkám úmrtí, infarktů, amputací, selhání ledvin nebo ztrátám zraku a dalším komplikacím, které postihují nedostatečně kompenzované pacienty.“

Podle aktuální farmakoekonomické analýzy společnosti Value Outcomes, kterou provedla pro Diabetickou asociaci ČR, ztrácí české zdravotnictví špatnou kompenzací diabetu zhruba 900 miliónů korun ročně na nákladech na léčbu komplikací tohoto onemocnění. Mezi nejzávažnější komplikace diabetu patří zejména infarkt myokardu, neuropatie (diabetická noha), selhání ledvin a retinopatie (a z ní vyplývající riziko ztráty zraku).

Porovnáme-li počet pacientů s nedostatečně kompenzovaným diabetem k nákladům, které stát vynakládá na léčbu těchto komplikací a zároveň k předpokládanému růstu počtu nemocných, můžeme předpovědět, že české zdravotnictví na léčbu cukrovky vydá v následujících dvaceti letech o 18 miliard víc než by muselo.

Z reprezentativní ho výzkumu, který mezi pacienty s diabetem a diabetology v ČR realizovala v říjnu 2016 společnost QuintilesIMS, vyplynulo, že nedostatečná edukace pacientů a pozdní zahájení léčby moderními antidiabetiky přispívají k nedostatečné kompenzaci diabetu.

Většina diabetologů (78 %) považuje za ideální kompenzaci diabetu u svých pacientů hodnotu glykovaného hemoglobinu na úrovni 53 mmol/mol a méně. Každý druhý diabetolog (55,9 %) se cítí být omezen preskripčními pravidly, která neumožňují poskytnout moderní perorální a inzulínovou léčbu pacientům, jejichž hodnoty glykovaného hemoglobinu nepřekročily 60 mmol/mol.

České zdravotnictví vynakládá na léčbu cukrovky zhruba 10 – 15 % svého rozpočtu a 55 – 70 % této částky jde na léčbu komplikací diabetu. Farmakoekonomické analýzy ukazují, že včasnější nasazení moderní léčby a z toho vyplývající prevence komplikací by českému zdravotnictví mohlo ušetřit stovky miliónů ročně..

Mimo moderních antidiabetik je klíčovou podmínkou úspěšné léčby změna životního stylu pacienta a jeho proaktivní přístup léčbě. Edukace hraje v tomto smyslu zásadní roli, jak upozorňuje MUDr. Jan Brož, předseda sdružení Diacentrum. Proto nový internetový portál a zároveň facebooková stránka Dialiga.cz chce podchytit aktivnější část diabetických pacientů a vytvořit z nich funkční komunitu, která bude k proaktivnímu přístupu a změně životního stylu motivovat nejen sama sebe ale zejména ostatní. Dialiga.cz bude vytvářena týmem diabetologů ze sdružení Diacentrum. Zahájila svou činnost 16. 11. 2016. Dle TZ.

www.dialiga.cz

www.diabetickaasociace.cz

www.diacentrum.cz

www.emd-pr.cz

Zdroj: medicina.cz

Evropané žijí déle, léta navíc ale neprožívají v dobrém zdraví

foto: Shutterstock.com

Zdroj: ČTK
Česká republika o dva roky zaostává za střední délkou života v Evropské unii, který dosáhl rekordních 80,9 roku. Uvádí to zpráva, kterou v Bruselu aktuálně zveřejnila Evropská komise a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD).
Lidé v západoevropských zemích s největší nadějí dožití podle zprávy žijí v průměru o osm let déle než obyvatelé střední a východní Evropy s nejnižší nadějí dožití.

Střední délka života v EU se v roce 2014 prodloužila od roku 1990 o více než šest let. Nejlépe jsou na tom Španělé a Italové, kteří mají naději se dožít 83,3 roku, respektive 83,2 roku, nejhůře pak Bulhaři a Lotyši, kde je to 74,5 roku. Češi a Češky mají podle zprávy šanci dožít se 78,9 roku, přičemž u žen je to 82 let a u mužů 75,8 roku.

Autoři společné zprávy EK a OECD nazvané Stručný pohled na zdraví v Evropě 2016 ale zdůraznili, že rekordně vysoká střední délka života často nekoresponduje se střední délkou života prožitou ve zdraví. Okolo 50 milionů lidí v EU trpí několika chronickými onemocněními a přes půl milionu lidí v produktivním věku na takové nemoci každoročně zemře, což pro ekonomiky EU představuje roční náklady přibližně 115 miliard eur.

„Ze zprávy vyplývá, že v EU každoročně umírá mnoho lidí na nemoci, kterým by bylo možno předcházet a které jsou spojeny s rizikovými faktory, jako je kouření nebo obezita. Rovněž se v ní zdůrazňuje, že musíme nadále pracovat na zlepšení dostupnosti zdravotní péče,“ zdůraznil eurokomisař pro zdraví a bezpečnost potravin Vytenis Andriukaitis.

Obezitou nyní v EU trpí 16 procent dospělých, což je o pět procent více než v roce 2000. Každý pátý člověk kouří.

Generální tajemník OECD José Ángel Gurría uvedl, že je také třeba se ještě důrazněji soustředit na snížení nerovností v přístupu k péči a její kvalitě a účinněji směřovat zdroje v evropských systémech zdravotní péče tam, kde se nejvíce projeví ve zdravotních výsledcích a v prevenci.“

Prodloužení délky života podle zprávy také znamená, že podíl osob starších 65 let vzrostl v EU z méně než desetiny v roce 1960 na téměř 20 procent v roce 2015. Do roku 2060 má toto číslo podle prognóz dosáhnout téměř 30 procent. Stárnutí obyvatelstva si podle komise v kombinaci s nárůstem chronických onemocnění a rozpočtovými omezeními vyžádá změny ve způsobu poskytování zdravotní péče – například rozvoj elektronického zdravotnictví, zkrácení pobytu v nemocnici díky lepším službám v primární a komunitní péči a také „chytřejší výdaje“ na léky s možností generických léčiv.

Zpráva také upozorňuje, že 27 procent pacientů v EU navštíví pohotovost jen kvůli nedostupnosti primární péče. „Chudí Evropané vykazují v průměru desetkrát vyšší pravděpodobnost, že budou mít problém získat řádnou zdravotní péči z finančních důvodů, než jejich zámožnější spoluobčané,“ upozornila zpráva.

HUDBA A TANEC TRÉNUJÍ MOZEK

 

Jestliže milujete tanec, neznamená to jen, že můžete spalovat kalorie. Pohyb za zvuků hudby nepomáhá jen vašemu tělu, aby zůstalo zdravé a pružné, ale i vašemu mozku. Podobně je tomu, když hodiny cvičíte na klavír nebo na kytaru či housle. Kdo tančí, rozvíjí různé části mozku. Hudba ale zůstává určujícím faktorem při obou činnostech, byť pokaždé jiným způsobem.

Vnímání hudby/ilustrační foto

Vliv hudby na činnost mozku ukázal nedávný výzkum International Laboratory for Brain, Music and Sound Research při Montrealské univerzitě. Koordinovala jej italská vědkyně Chiara Giacosová z Univerzity života a zdraví San Raffaele v Miláně.

Na rozdíl od toho, co se na základě předešlých výzkumů soudilo, tato studie ukazuje, že tanec a cvičení na nějaký hudební nástroj působí na různé části mozku. Hlavně ale mají obě činnosti pozitivní účinek na tělo a mozek.

Vědci použili sofistikované nástroje zobrazování mozku, aby vyhodnocovali reakce bílé hmoty mozkové po studiu tance a hry na hudební nástroj. „Pozorovali jsme, že mezi tím, kdo tančil, a tím, kdo hrál, byly hluboké rozdíly pokud jde o bílou hmotu. Zapojeny byly i spoje, které regulují smyslové vnímání a motorickou činnost, a to již od prvních fází aktivity,“ uvedla Chiara Giacosová, kterou citoval italský list Corriere della Sera.

Ti, kdo tančili, vykazovali široké spojení skupin vláken, která pojí dvě mozkové hemisféry v oblastech regulujících senzitivní a motorické procesy. Naopak ten, kdo hrál na hudební nástroj, měl vlákna více koncentrovaná a více mezi sebou propojená, ale stále podle stejných nervových drah.

„Výsledky ukazují, že při studiu tance a hudby může být mozek zapojen jiným způsobem. To je ale pochopitelné. Zatímco ten, kdo tančí, cvičí celé tělo, které je zastoupeno na úrovni mozkové kůry, pak ten, kdo hraje, se učí soustřeďovat pozornost na specifické části organismu, jako jsou ruce, prsty či ústa. Jejich zastoupení v mozku je velmi omezené, s následným efektem na vlákna, která se utvářejí,“ uvádí Giacosová.

Tento výzkum je dalším přínosem k poznání, jak pozitivně působí učení se hudbě na psychickou a tělesnou stránku jedince. Tento vztah je důležité pěstovat již od útlého věku vzhledem k tomu, že hudba může mít skutečně významné funkce při vývoji dětí. Výzkum realizovaný před několika lety ukázal, že rytmus hudby může pomáhat srdci, aby tlouklo pravidelně. Je to jen jeden příklad, který však potvrzuje, jak je významné zvykat dítě již od malička na hudbu.

Další studie ukázaly, že již po třech letech studia hry na hudební nástroj mají studenti lepší vyjadřovací schopnosti a uvažování. A jako kdyby to nestačilo: zjistilo se, že s tím, jak student pokračuje ve studiu hudby, snadněji se učí. Navíc studium hudby zvyšuje inteligenci, zlepšuje studijní výsledky, zvyšuje sebedůvěru a schopnost zapojovat se do společnosti.

zdroj: ČTK

Na CHOPN v uplynulém roce zemřelo 3 500 Čechů

 

Chronický kašel, zadýchávání, únava, vykašlávání hlenů … s těmito potížemi, typickými pro Chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN), se potýká přibližně 800 000 Čechů. Plicní lékaři však léčí pouze 250 000 z nich. Zbytek nemocných o tom, že má CHOPN, neví. Přestože jim není dobře, k plicnímu lékaři nejdou. Nemoc se postupně zhoršuje a každoročně na ni umírá čím dál více nemocných – upozorňují na to plicní lékaři v rámci Světového dne CHOPN, který letos připadl na 16. listopadu.

Za rok 2015 se počet úmrtí na CHOPN v ČR vyšplhal na 3 500 – nejvíce za posledních 10 let. Vyplývá to z nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR. Pro srovnání – v roce 2007 na nemoc zemřelo zhruba o 1 500 lidí méně. Příčin je více –  lidé se dožívají vyššího věku, avšak průběh nemoci ovlivňuje stále dramatičtěji znečištěné ovzduší. Působí dlouhodobě, takže bohužel až nyní sklízíme „plody předchozích inverzí,“ upozornil na TK v listopadu 2016 MUDr. Vladimír Koblížek Ph.D., zástupce přednosty pro vědu a výzkum Plicní kliniky FN v Hradci Králové.

Přestože Česká republika patří v možnostech léčby plicních chorob k nejlepším v Evropě, většina pacientů si pro léky nepřijde. O nemoci totiž neví. „Vyzvali jsme proto 350 plicních ambulancí, aby 24. listopadu 2016 nabídli lidem bezplatné vyšetření, které by nemoc odhalilo včas,“ uvádí MUDr. Stanislav Kos, CSc., předseda Českého občanského spolku proti plicním nemocem. (Seznam jednotlivých ambulancí a lékařů najdou zájemci na stránkách pneumologie.cz, v sekci Pro veřejnost.)

Lékaři tak nejenom dostanou šanci odhalit nemoc, ale také zkontrolovat, zda se neschovává za něco jiného. Například za srdeční potíže nebo zápal plic. „Novější poznatky o nemoci ukazují, že se CHOPN s astmatem může překrývat. To se týká přibližně 15 % nemocných. Ne všichni o tomto překryvu ví a užívají léky, které jim pomohou nemoc zvládat,“ vysvětluje prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc., předseda České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP. Zatímco pro CHOPN je typická dušnost a vykašlávání hlenů, u astmatu lidé trpí záchvaty a jejich kašel je suchý a dráždivý.

V boji s CHOPN se evropští plicní lékaři přesouvají na pole personalizované léčby. „Volíme léčbu přesně podle typu pacienta. CHOPN má mnoho podob a každé z nich jsme schopni čelit na míru šitou léčbou,“ doplňuje prof. Kolek. „Je škoda, že i v dnešní době se mnoho lidí zbytečně nechá nemocí omezovat a nezajde včas k odborníkovi. Trápí se, aniž ví proč, a zhoršuje si nemoc špatnými životní návyky, pobytem v prašném prostředí nebo kouřením.“

Zájemce, kteří nabídku plicních lékařů využijí a dojdou si nechat zkontrolovat funkce svých plic, čeká podle prim. Kosa nebolestivé, spirometrické vyšetření. Návštěvníky, u nichž lékaři zjistí dýchací poruchy, dostanou možnost se objednat na další specializované vyšetření. Dle TZ.

www.pneumologie.cz.

www.copn.cz.

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz

25 let od založení Charity na jihu Čech

Srdečně Vás zveme ve čtvrtek 1. prosince 2016 na oslavy 25 let od oficiálního vzniku Charity na jihu Čech v novodobé české historii. Na den přesně se ohlédneme 25 let zpátky, kdy byla s platností od 1. prosince 1991 založena Diecézní charita České Budějovice.

Bude nám velkou radostí se s Vámi během tohoto dne setkat. Vezměte s sebou někoho Vám milého a přijďte. Těšíme se na shledání s Vámi, máme co slavit!

Diecézní charita České Budějovice

Areál kláštera na Piaristickém náměstí v Č. Budějovicích

·         9.00 – 18.00 hod. Trh Charit pod jednou střechou

V křížové chodbě klášterního kostela můžete zakoupit drobné výrobky, ochutnat sladké i slané dobroty a dát si teplý punč na zahřátí, dozvědět se o činnosti Charit z celé českobudějovické diecéze a podívat se na výstavu k 25 letům Charity.

V části křížové chodby bude zároveň k vidění Výstava betlémů, kterou pořádá Biskupství českobudějovické, letáček v příloze e-mailu.

·         9.00 – 12.00 hod. Program o Charitě pro žáky základních škol

Vzdělávací program Charita a vzájemná pomoc je určen pro děti ze 4. – 6. tříd. V sále klášterního kostela je připraven vždy 25minutový program pro jednotlivé třídy. Zajišťují jej pedagogové z charitních nízkoprahových zařízení pro děti a mládež pod vedením Diecézního katechetického střediska. Letáček v příloze e-mailu.

·         16.00 hod. Slavnostní bohoslužba za Charitu

Klášterní kostel Obětování Panny Marie na Piaristickém náměstí, celebruje Miloslav kardinál Vlk.

·         17.00 hod. Beseda o počátcích Charity s Miloslavem kardinálem Vlkem

Miloslav kardinál Vlk byl do června 1991 biskupem českobudějovickým. Společně s Ing. Helenou Faberovou připravoval oficiální založení Charity po revoluci v českobudějovické diecézi. Helena Faberová se následně stala první ředitelkou nově vzniklé Diecézní charity České Budějovice.

Kostel sv. Anny (dříve „Koncertní síň Otakara Jeremiáše“)

·         19.00 hod. Slavnostní koncert pro dárce, dobrovolníky a přátele Charity

Hraje Jihočeský univerzitní orchestr, večerem provází Mária Pfeiferová, redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice. Vstup na koncert zdarma.

S ohledem na kapacitu sálu je nutná rezervace míst předem na tel. 386 353 120 nebo sekretariat@dchcb.charita.cz. Vstupenky k vyzvednutí po 21. listopadu v Diecézní charitě Č. Budějovice v Kanovnické 16, České Budějovice na sekretariátu u Milady Nachmüllerové, případně před koncertem v kostele sv. Anny.

Doprovodné akce: vzdělávací program pro školy a výstava betlémů

Akci pořádá Diecézní charita České Budějovice společně s Městskou charitou České Budějovice a všemi Charitami českobudějovické diecéze.

Záštitu nad koncertem převzali českobudějovický biskup Mons. Vlastimil Kročil a primátor města České Budějovice Ing. Jiří Svoboda

Zdroj: c-budejovice.cz

14. listopad – Pochod proti diabetu v Českých Budějovicích

Rekondiční centrum VŠTJ Medicina České Budějovice vás zve na
POCHOD PROTI DIABETU 14. 11. 2016
Udělejte něco pro své zdraví a pojďte s námi
Začátek akce: 10.00, nám. Přemysla Otakara II.
10.00 – 16.00: Chodecká štafeta s holemi kolem náměstí, s cílem
nachodit co nejvíce kilometrů. Zdravotní a pohybové konzultace
s instruktory pohybových aktivit, diabetologickou sestrou, nutriční
terapeutkou, lékařem, měření složení těla, krevního tlaku, glykemie.
Setkání Banding klubu, tentokrát „U Samsona“ od 15.00.
Pochod proti diabetu: formou štafety, v 10.00 vyrážíme ze stanu
rekondičního centra naproti budově radnice města a obcházíme
náměstí Přemysla Otakara II. (jeden okruh = 400 metrů).
Akci organizuje
RC VŠTJ Medicina České Budějovice
Matice školské 1786/17
EUC klinika, 1.patro
České Budějovice
Tel.: 777 715 625, www.vstj.cz
Partneři:
PROMEDICA PRAGA GROUP a.s.
Novo Nordisk s r.o.
E.ON Česká republika, s.r.o.
PF JČU (Katedra výchovy ke zdraví)

 

V rámci aktivit spojených se Světovým dnem diabetu, který si každoročně připomínáme 14.listopadu, nadace World Diabetes Foundation za podpory společnosti Novo Nordisk iniciuje a podporuje po celém světě tzv. Pochody proti diabetu. Organizováním této akce si přeje obrátit pozornost veřejnosti na problematiku diabetu.

Řada provedených studií prokázala, že pravidelné cvičení nejméně 30 minut denně (např. 10 000 svižných kroků) a lepší strava s nízkým obsahem tuků a vysokým obsahem vlákniny významně snížila riziko vzniku diabetu 2. typu. Jinými slovy: nemusíte se zničit, abyste zabránili vzniku diabetu. Celková změna boje proti diabetu 2. typu začíná těmi nejmenšími kroky v našem každodenním životě.

To je důvod, proč organizaci Pochodů proti diabetu podporuje společnost Novo Nordisk v České republice již několik let.

14.11.2016 v 13:00 hodin  odstartuje v Praze již 13. ročník Pochodu proti diabetu, který bude manifestem toho, že i chůzí se dá účinně bojovat proti diabetu. Věříme, že chůze je skvělý způsob jak oslavit Světový den diabetu. Chceme povzbudit co nejvíce lidí, aby učinili první kroky k prevenci diabetu 2. typu.

Připojte se k nám a vyjádřete svůj postoj k diabetu a k vlastnímu zdraví.

Aktivizační projekt pro seniory v České republice byl ukončen

Rotopedtours a pěškotours – aktivizační projekt pro seniory byl ukončen. Krásné výsledky dosáhl i Jihočeský kraj. Na celkovém výsledku ujetých a nachozených kilometrů ke dni 31. 10. 2016 (105 498,98 km) se jihočeští senioři podíleli 20 418,325 kilometry. Gratuluji a děkuji všem účastníkům za účast a do dalších podzimních a zimních kilometrů přeji hodně a hodně zdraví. Marie Ticháková

 

JIHOČESKÝ KRAJ
Domov pro seniory Vodňany 0 985 640 48
52. Žižkovo náměstí 21, 389 01 Vodňany
Jihočeský kraj
Domov pro seniory 31 000 738 063 36
53. Rybniční 1282, 386 01 Strakonice
Jihočeský kraj
Senior tým Rekondičního centra VŠTJ 135 020 54 380 10
54. Matice školské 1786/17, 370 01 České Budějovice
Jihočeský kraj
Domov seniorů 113 000 29 330 4
55. Daskabát 306/II, 379 01 Třeboň
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Hvízdal 185 800 391 080 22
56. U Hvízdala 1327/6 370 11 České Budějovice
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Blatná 0 457 719 37
57. tř. TGM 272, 388 01 Blatná
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Kaplice + pobočka v Českém Krumlově 19 740 63 740 13
58. Míru 366, 382 41 Kaplice
Jihočeský kraj
Centrum sociálních služeb Staroměstská 225 349 558 946 46
59. Staroměstská 2469/27, 370 04 České Budějovice
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Světlo – Písek (zař. Písek a Drhovle) 3 470 500 1 599 000 33
60. Drhovle 44, 397 01 Písek
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Horní Stropnice 16 600 142 440 21
61. Horní Stropnice 54, 373 35 Horní Stropnice
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Máj 0 133 360 3
62. Větrná 13, 370 05 České Budějovice
Jihočeský kraj
Dům klidného stáří sv. Anny – Oblastní charita Strakonice 0 172 556 18
63. Sousedovice 40, 386 01 Strakonice
Jihočeský kraj
Domov seniorů Budíškovice 0 424 900 7
64. Budíškovice 1, 378 91 Budíškovice
Jihočeský kraj
Domov důchodců 708 190 332 630 26
65. Pod Lesem 1362/16, 373 16 Dobrá Voda u Českých Bud.
Jihočeský kraj
Seniorcentrum České Budějovice 108 980 297 750 7
66. Husova třída 1651, 370 11 České Budějovice
Jihočeský kraj
Klub seniorů Střížov 0 1 666 000 17
67. Trhové Sviny
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Bechyně 207 300 412 800 20
68. Na Libuši 999, 391 65 Bechyně
Jihočeský kraj
Klub AKTIV 276 000 799 000 14
69. Jirsíkova 243/2, 370 01 České Budějovice
Jihočeský kraj
Centrum soc. sl. Jindřichův Hradec- Domov seniorů Otín 0 283 412 25
70. Otín 103, 377 01 Jindřichův Hradec
Jihočeský kraj
Spolek aktivního stáří a vzájemného porozumění Tábor 0 2 070 000 20
71. Varšavská 2741/4, 390 05 Tábor 5
Jihočeský kraj
Tělocvičná jednota Sokol Tábor 0 772 480 15
72. Fugnerova 822, 390 02 Tábor
Jihočeský kraj
Sociální služby města Milevska – Domov pro seniory 0 749 750 15
73.  5. května 1510, 399 01 Milevsko
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Lidická 286 860 373 970 29
74. Lidická 189, 386 01 Strakonice
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Pohoda 0 227 940 11
75. Budějovická 159,  384 11  Netolice
Jihočeský kraj
Domov pro seniory Kůsov 74 900 386 000 8
76. Kůsov 1, 384 73 Stachy
Jihočeský kraj

Jednotlivci:

Jan Votava – 75 let 176 000 0 1
3.
Jihočeský kraj
Anna Boňková – 64 let 28 000 106 000 1
4.
Jihočeský kraj
Dagmar Beníšková – 60 let 0 19 500 1
5.
Jihočeský kraj
Petr Pokorný – 80 let a Marie Turková – 60 let 0 106 600 2
6.
Jihočeský kraj

 

1 2 3 67