Jsou české děti dostatečně zásobeny vitaminem D?

 

Mezi sledované ukazatele v krevním séru byl zařazen i vitamin D. Hladina vitaminu D byla zjišťována pomocí jeho metabolitu 25(OH)D, který zohledňuje jak vitamin D vytvořený v kůži, tak i přijatý potravou a potravinovými doplňky. Doplňující dotazníkové šetření bylo zaměřeno především na stravovací zvyklosti a konzumaci potravinových doplňků, na informace o délce pobytu na slunci a sociodemografické charakteristiky.

Výsledky u dětí ve věku 5 a 9 let ukázaly dostatečné zásobení vitaminem D jen u přibližně třetiny dětí z celkového počtu 419 sledovaných. Potvrdily výraznou souvislost mezi dávkou slunečního záření a plochou povrchu těla vystaveného slunci. Významně vyšší hladiny 25(OH)D v séru měly děti užívající potravinové doplňky s vitaminem D. Souvislost s přívodem potravou (ryby, mléko, houby, vejce) se neprokázala, pravděpodobně pro nízkou konzumaci potravin bohatých na vitamin D a jeho omezené vstřebávání. Dlouhodobý nedostatek vitaminu D je aktuálním problémem veřejného zdraví, neboť je stále jasněji prokazován jeho významný vliv na celou řadu důležitých dějů v lidském organismu. Zásadní nedostatek vitaminu D byl, podobně jako v jiných zahraničních studiích, v zimních a jarních měsících. Na jaře dosahovalo optimální hodnoty 25(OH)D pouze 14 % dětí, více než třetina dětí měla hodnoty snížené a polovina dětí hodnoty nedostatečné. Nejvyšší hodnoty vitaminu D byly zjištěny na podzim, a to zejména v září, kdy se projevila zvýšená expozice slunečnímu záření během celého léta.

Jako první byli o této skutečnosti informováni zástupci dětských lékařů. Byla tak zahájena diskuse k řešení dané problematiky, která by měla probíhat mezi zainteresovanými zdravotníky (pediatry, dermatology, endokrinology, odborníky na výživu i na podporu zdraví).

Zdroj: szu.cz

Vědci použili rostliny k výrobě vakcíny proti dětské obrně

Vědci v Británii vyrobili s pomocí rostliny příbuzné tabákovníku syntetickou vakcínu proti dětské obrně. Její výroba je podle nich snadná a náklady nízké, informoval včera zpravodajský server BBC.

Virus dětské obrny, který útočí na nervovou soustavu, může do několika hodin způsobit trvalé ochrnutí. Mezi dětmi, obzvláště v nehygienických podmínkách válečných zón, se nemoc šíří rychle. Experti odhadují, že na každý případ dětské obrny, který svou oběť paralyzuje, připadá až 200 infekcí, u kterých se symptomy neprojevují.

Nová vakcína by podle vědců mohla nejen pomoci vymýtit dětskou obrnu, ale také bojovat s nečekanými epidemiemi, jaké způsobily viry ebola či zika. Vakcína napodobuje virus dětské obrny, a je tak schopna docílit reakce imunitního systému. Infekci ale šířit nemůže.

Vakcínu vědci vyrobili s pomocí metabolismu rostliny příbuzné tabákovníku. Použili k tomu genetický kód, který tvoří vnější část viru dětské obrny, k němuž přidali části virů, jež běžně napadají rostliny. Tuto směs následně přimíchali do hlíny, a infikovali tak rostlinu. Když se infekce začala šířit, rostliny si přečetly genetické instrukce a začaly vyrábět látky podobné viru obrny. Infikované listy vědci následně smíchali s vodou, rozmixovali a extrahovali z nich vakcínu.

Vakcína byla dosud úspěšně testována na zvířatech a její detailní analýza potvrdila, že se velmi podobá viru dětské obrny.

„Je to velmi slibná technologie (…) Doufám, že v blízké budoucnosti budeme vyrábět vakcíny s pomocí rostlin,“ řekl profesor George Lomonossoff, který se na studii podílel.

Finanční prostředky na výzkum poskytla Světová zdravotnická organizace (WHO), ve snaze přijít s náhradou běžné vakcíny proti dětské obrně.

Dětská obrna, která v některých případech může způsobit celkovou paralýzu, je pro značnou část světa nemocí minulosti. Zcela vymýcen však virus dosud nebyl. Současná vakcína, která používá oslabený virus dětské obrny, představuje jistá rizika.

„Současné vakcíny proti obrně se vyrábějí z velkého množství živého viru, s čímž je spojeno nebezpečí nechtěného úniku,“ uvedl ředitel britského národního institutu pro biologické standardy a kontrolu Andrew Macadam.

Technologie, která byla použita při tomto výzkumu, podle vědců není omezena pouze na vakcínu proti dětské obrně. Pokud vědci použijí vhodné genetické materiály, budou prý schopni takto vyrobit vakcíny proti většině virů. V současné chvíli vědci zkoumají možnost vyrobit s pomocí rostlin vakcínu proti chřipce, jejíž výroba je zatím časově náročná.

Zdroj: zdravi.euro.cz

 

Corriere della Sera: Ženský mozek je aktivnější než mužský

 

Zdroj: Shutterstock

Ženský mozek je mnohem aktivnější než mužský, konstatují vědci. Studie realizovaná s pomocí zobrazovací techniky lidského mozku umožnila vědcům rozlišit rozdíly mezi pohlavími a v budoucnu může také pomoci zjišťovat riziko nemocí, jako je Alzheimerova choroba.

Vědci analyzovali výsledky 46.034 zobrazení mozku získaných díky diagnostické zobrazovací metodě SPECT (jednofotonová emisní výpočetní tomografie), která využívá radioaktivní složky vysílající přímo paprsky gama, jež poskytují údaje ve 3D a umožňují měřit průtok krve v mozku a identifikovat zóny se zvýšenou neurologickou aktivitou. Vědcům z Amen Clinics v Newportu v Kalifornii se tak podařilo zjistit rozdíly mezi pohlavími.

„Rozdíly, které jsme zjistili, jsou významné, neboť nám pomohou určit riziko mozkových chorob, jako je Alzheimer, které se liší podle pohlaví. Využití funkčního neurozobrazování, jako je SPECT, je zásadní pro vývoj budoucí léčby mozku,“ uvádí autor studie Daniel Amen.

Vědci zkoumali 128 mozkových oblastí u 119 zdravých dobrovolníků a 26.683 pacientů s různými psychickými chorobami, jako je mozkové trauma, bipolární porucha, schizofrenie či psychotické poruchy. Zkoumané osoby byly buď v klidu, anebo se podrobovaly specifickým testům.

Ukázalo se, že ženský mozek je podstatně aktivnější v mnohem více mozkových oblastech než ten mužský, zvlášť pak v prefrontální kůře a v limbickém systému. To může vysvětlovat, proč mají ženy sklon projevovat více empatie, intuice a sebekontroly (prefrontální kůra je spojena s kontrolou hněvu a impulzů), ale zároveň více tíhnou k úzkosti, depresi, nespavosti a poruchám příjmu potravy (limbický systém je spojen s chováním a emocemi, jako je nálada a úzkost).

Naopak mozková aktivita u mužů je vyšší v oblastech spojených s viděním a koordinací. „Tyto rozdíly jsou zásadní, protože poruchy mozku ovlivňují každé pohlaví jinak,“ zdůraznili vědci pro Journal of Alzheimer’s Disease. Jestliže muži s větší pravděpodobností trpí poruchami chování, například hyperaktivitou s poruchou pozornosti, a snáze končí ve vězení, ženám naopak hrozí více nebezpečí Alzheimerovy choroby a depresí.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Jojo efekt zvyšuje riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby

 

Zhubnout a zase přibrat je nebezpečnější než zůstat tlustý. Pacienti s ischemickou chorobou s velkými výkyvy váhy mají mnohem vyšší riziko infarktu, CMP a úmrtí.
 
Autoři studie, publikované v NEJM, v čele s Dr. Sripalem Bangalore z kardiovaskulárního centra při NYU Langone Medical Center v New Yorku analyzovali údaje 9 509 mužů a žen s ICHS ve věku 35 až 75 let. Účastníci měli rovněž vysokou koncentraci cholesterolu a další kardiovaskulární rizika.

Zhruba polovina z nich podstoupila intenzivní terapii na snížení koncentrace cholesterolu. V průběhu průměrně 4,7 let byli monitorováni pro případné změny tělesné váhy a jejich důsledky na zdravotní stav. Ukázalo se, že jojo efekt (střídavé hubnutí a přibírání) je pro ně nebezpečnější, než kdyby nezhubli vůbec.

Pacienti s největšími změnami tělesné váhy měli během sledování výkyvy až 3,9 kg, nejnižší změny byly 0,9 kg. U jedinců, kteří na počátku zkoumání patřili do pásma nadváhy či obezity, vzrostlo riziko infarktu 2,17 x, riziko úmrtí 2,24 x, riziko mrtvice 2.,36 x mezi těmi, kdo měli největší váhovou fluktuaci oproti těm, jejichž váhové výkyvy byly nejmenší. Každá změna tělesné váhy zhruba o 1,4 kg – 1,9 kg se projevila čtyřprocentním nárůstem rizika infarktu, srdeční zástavy, nestabilní anginy pectoris, úmrtí z důvodů srdečního onemocnění nebo nutnosti chirurgického řešení okludované tepny.

Zdroj: tribune.cz

Le Figaro: Jak můžeme zhubnout pomocí ovládání emocí

 

Ve svých videích na internetu mluví psychoterapeut Jean-Michel Gurret více o psychologii než o kaloriích. Nicméně jeho metoda Mental Slim, kterou vymyslel v roce 2007, je skutečně dietním programem. Vypovídají o tom četná svědectví, kdy lidé za rok zhubli o deset až 30 kilogramů.

Gurret doporučuje věnovat pozornost nejen tomu, co jíme, ale také emocím, které vedou k tomu, že tloustneme. Podle lyonského psychoterapeuta se shazování kilogramů odehrává stejně tak v naší hlavě, jako na talíři. Mental Slim je dietní program, který se zabývá více příčinami než následky přibývání na váze. Neregulujeme způsob stravování, ale to, co vyvolává nutkavé jednání (kompulzi), říká Jean-Michel Gurret. Takzvaný jojo efekt, který se dostavuje po opakovaných dietách, je z velké části způsoben emocemi, které neovládáme. Abychom své jednání ovládali, nabízí psychoterapeut program spojující vyváženou stravu a řízené meditace, které nás mají zbavit důvodů k přibírání na váze.

Psychologická součást programu Mental Slim se zakládá na technikách emoční svobody EFT (Emotional Freedom Techniques), techniky pracující na principu uvolnění emocí. Tato praxe spočívá v tom, že se lehce ťuká na akupunkturní body a pacient současně opakuje pozitivní věty. Tím se zvládají negativní emoce. EFT se používá jak při léčbě úzkosti, tak i jiných poruch, které mají původ v dětství. V rámci dietního programu je cílem této techniky ovládat emoce, které člověka vedou k tomu, že se vrhne na čokoládu.

Videonahrávky vás vedou k tomu, abyste se soustředili na moment, po kterém jste začali přibývat na váze, a abyste akceptovali emoce, které to doprovázely. „Některé ženy, když se stanou obětí násilí, naberou 20 kilogramů. Podvědomě se už nechtějí líbit. Díky EFT se znovu vystavují této události a ťukání na akupunkturní body na obličeji, na hlavě, na horní části hrudníku a na rukou umožňuje zklidnit emoce, které jsou s tím spojeny,“ cituje Gurreta francouzský deník Le Figaro.

Můžeme se rovněž soustředit na různé negativní vzpomínky, jako je smutek, rozchod nebo poznámky, s nimiž jsme se setkávali jako děti. Mental Slim umožňuje zvládat negativní myšlenky, které jsou s tím spojeny, a slibuje vám, že dokážete kontrolovat kvalitu a množství toho, co sníte. Tato praxe se silně podobá autonomnímu psychoterapeutickému sezení. „Zabýváme se malými traumaty, nikoli těmi velkými, která může léčit pouze odborník,“ ujišťuje Gurret.

Mental Slim nabízí svůj program za 14,95 až 39,99 eura (390 až 1045 Kč). Jakmile se uchazeči zapíší na internetu, obdrží videozáznamy a nahrávky MP3, které poslouchají vždy ráno a večer. Hlas na nahrávkách je vede v cvičení vizualizace a dýchání, která jim umožní soustředit se na to, co je povede k cíli, tedy k ideální váze.

„Pokud jde o stravu, není pro naši metodu podstatná, ale vypracovali jsme vyváženou dietu za pomoci nutričního poradce,“ říká Gurret. Jestliže je nabírání na váze skutečně způsobeno více faktory, nic pak nebrání tomu, aby se každý poradil s lékařem, nutričním poradcem nebo s psychologem.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Spálení kůže sluncem zvyšuje riziko nádoru,u mužů téměř třikrát

Autor: Sestra

Spálení sluncem zvyšuje riziko zhoubného nádoru kůže, ročně se jich v ČR objeví přes 2000. Už jedno či dvě spálení zvýší riziko už mužů až 2,8 krát a u žen 1,5 krát.

Nebezpečné je spálení také pro děti. Na webu to uvedli pražští hygienici. Prevencí jsou hlavně opalovací krémy s vysokým UV faktorem, namazat jednou ale nestačí. Přes poledne by se lidé měli pohybovat raději ve stínu.

Odborníci doporučují pobývat na slunci spíš v časných dopoledních či pozdně odpoledních hodinách. „Pokud je člověk vystaven slunci mezi 11:00 a 15:00, je třeba se chránit i oblečením. Při pobytu u vody nebo v horách je ochrana kůže před spálením klíčová, krémy je třeba aplikovat opakovaně,“ uvedla vedoucí oddělení podpory zdraví a zdravotní politiky pražských hygieniků Anna Füleová.

Zhoubný nádor kůže neboli maligní melanom postihuje kromě kůže i sliznice, může se vyskytnout v oku, uchu, pod nehtem i ve vnitřních orgánech. Počet výskytů v posledních 25 letech stoupá.

V Česku vzrostl počet diagnostikovaných případů za posledních 20 let téměř na dvojnásobek. Náklady na jeho léčbu se podle pojišťoven mezi roky 2013 a 2015 zdvojnásobily. V roce 2014, z nějž pochází poslední data uváděná Ústavem zdravotnických informací a statistiky, bylo nově zachyceno přes 2400 případů. V tomtéž roce zemřelo 344 nemocných. „Úmrtnost mužů je poněkud vyšší, pravděpodobně v souvislosti s pozdější návštěvou lékaře a tedy i pozdější diagnostikou a pozdějším začátkem léčby,“ uvedla Füleová.

Nemoc postihuje zejména starší osoby, u žen mezi 30 a 34 lety je druhým nejčastějším typem rakoviny po karcinomu prsu. Nejčastěji se melanom objevuje na trupu a dále na končetinách. Pro úspěšnost léčby je zásadní včasný záchyt nádoru, lidé by si proto měli nechat podezřelé kožní znaménko nechat vyšetřit odborníkem.

Zdroj: zdravi.euro.cz

 

USA Today: Buďme zdravější – skoncujme s módními výstřelky stravy

 

Zdroj: Shutterstock

Všichni budeme chytřejší, zdravější a poučenější, pokud necháme plavat pavědecké módní trendy a zdravotní výstřelky, napsal pro list USA Today Alex Berezow, sloupkař a autor knihy Little Black Book of Junk Science (Malá černá knížka pavědy).

Jako příklad nabízí přehled některých „pavědeckých“ tvrzení, která by podle něj bylo záhodno pustit k vodě:

ANTIOXIDANTY A PRODUKTY PROTI STÁRNUTÍ

I když není známo, proč naše tělo stárne, existuje na toto téma řada různých hypotéz. Jednou z nejoblíbenějších je názor, že v průběhu času poškozuje tělesné buňky oxidační stres coby vedlejší produkt metabolismu. Tomu by teoreticky měly zabraňovat antioxidanty, ale klinické testy to neprokázaly. Nejlepší způsob, jak „zůstat mladý“, je vhodná strava, cvičení – a genetické štěstí. Většina podobných produktů je pravděpodobně podvod.

PRODUKTY BEZ CHEMIE

Všechno je chemické. Ano, doslova všechno. Vzduch, který dýcháte, voda, kterou pijete, noviny, co držíte v ruce. Nic není „bez chemie“. V populární kultuře slovo „chemický/chemická/chemické“ často používají aktivisté, kteří nemají ani potuchy o chemii a toxikologii, a jen straší veřejnost ohledně jídla a životního prostředí.

DETOXIKACE

Každý den konzumujeme toxické látky. Většina z nich se přirozeně vyskytuje v našem životním prostředí. Rýže obsahuje arzén, mořské plody obsahují methylrtuť a naše těla produkují toxické látky jako běžnou součást metabolismu. Ale mám dobrou zprávu! Naše tělo je dokonale schopné zvládnout toxiny. Nepotřebuje „detox“ nebo „pročištění“, protože o to se starají játra a ledviny.

SILICE (ESENCIÁLNÍ OLEJE)

Silice neboli esenciální oleje získaly své označení, protože obsahují esenci z rostliny, ze které byly získané – tedy nikoli proto, že by byli esenciální, tedy podstatné a zásadní pro lidskou stravu. Jako mnoho rostlinných extraktů, i esenciální oleje mohou obsahovat užitečné složky, jako jsou konzervanty či antimikrobiální látky. A podle toho, o jakou rostlinu se jedná, mohou taky příjemně vonět. Ale dávejte si pozor na šarlatánské prodejce esenciálních olejů, kteří vám je nabízejí jako všelék na cokoli.

BEZLEPKOVÁ STRAVA

Metabolismus velmi malého množství lidí nedokáže zpracovat lepek. Mizivé procento lidí je na něj alergických, a další malé procento lidí trpí celiakií. A i když někteří lidé mohou trpět zvýšenou citlivostí na lepek, propagovaná bezlepková strava nepodložená zdravotním důvodem je módní výstřelek. A lidé, kteří hlásí, že se jim po bezlepkové stravě zlepšil zdravotní stav, se nejspíš cítí lépe díky tomu, že ze stravy vyloučili nadbytečné uhlohydráty.

PŘÍRODNÍ JE LEPŠÍ

Všeobecně rozšířený mýtus, že přírodní je lepší, je základem čehokoli od alternativní medicíny až po hnutí bio-potravin. Tento slogan je přitom učebnicovým příkladem pavědy. Neštovice, HIV, arzén, jedovatý břečťan, chřestýši i škorpióni – to všechno je přírodní, zatímco mnoho léků přínosných pro zdraví přírodních není.

MERLÍK ČILSKÝ (QUINOA)

Merlík čilský, který je známý i pod anglickým jménem quinoa, anebo pod označením „kaše hippíků“. Ještě před několika lety o něm nikdo neslyšel, než se do něj zamilovaly elity, co mají víc peněz než rozumu. Stejně jako další obiloviny je merlík zdravý, ale není na něm nic magického. Bez ohledu na to stoupla západní poptávka po merlíku natolik, že si chudí Peruánci a Bolivijci mohou sotva dovolit koupit potravinu, kterou pěstují jejich krajané.

SYROVÁ (RAW) STRAVA

Neexistuje žádný důvod, proč jíst syrové nebo nepasterizované mléčné produkty, šťávy, vejce nebo maso. Pasterizujeme a vaříme své jídlo, abychom zabili nebezpečné mikroogranismy, z nichž některé by mohly být smrtící. Pavěda tvrdí, že pasterizace jídlo připravuje o výživné látky. Ve skutečnosti jediná věc, o kterou pasterizace jídlo připravuje, je riziko nemoci.

KURKUMA

Kurkuma neboli indický šafrán je koření ze sušeného mletého oddenku kurkumovníku dlouhého. Není to superpotravina, protože to není žádné jídlo. A to navzdory tvrzení, že aktivní složka – kurkumin – dělá zázraky pro zdravé cévy. Nesnažte se vpíchnout si kurkumu do krevního oběhu, protože vás to zabije, jak letos na jaře zjistila jedna 30letá žena ze San Diega.

Zdroj: zdravi.euro.cz

Za první pololetí se v ČR nakazilo virem HIV 135 lidí

Zdroj: Shutterstock

Za první pololetí se v ČR nakazilo virem HIV 135 lidí. Od roku 1985, kdy se nemoc začala sledovat, bylo zaznamenáno 3041 nakažených.

V prvním pololetí bylo zaznamenáno pět případů poslední fáze HIV infekce, onemocnění AIDS. Jeden pacient na AIDS zemřel. Vyplývá to z údajů Národní referenční laboratoře pro HIV/AIDS Státního zdravotního ústavu. Za posledních pět let se počet nakažených zvýšil o tisíc.

Virem HIV se v Česku nakazilo 2609 mužů a 432 žen. U 566 osob virus způsobil nemoc AIDS, které podlehlo 269 nakažených, z nichž 51 byly ženy. Letos bylo nejvíc nakažených registrováno v březnu, a to 29. V červnu, jenž je zatím posledním měsícem, za který úřady zveřejnily data, se nakazilo HIV 26 mužů, z toho 17 v Praze. Žena neonemocněla žádná.

Loni byla nově zjištěna nákaza infekcí HIV u 286 lidí, což je meziročně o 20 víc. Rostoucí trend pozorují odborníci od roku 2002.

Virus HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.

I když podle odborníků Česko patří ve světě i v Evropě k zemím s nižším výskytem infekce, varující je prudký nárůst počtu pacientů. Zástupci neziskových organizací i lékaři upozorňují na to, že strach z nemoci opadl a lidé se před ní přestávají chránit.

Díky moderní léčbě sice pacienti mohou žít déle než dřív, lékaři ale zdůrazňují, že i moderní terapie má stále dost vedlejších účinků a je nepříjemná. Speciální léky, takzvaná antiretrovirotika, se podle zprávy OSN podařilo zajistit už pro více než polovinu z 36,7 milionu nakažených. V jižní a východní Africe se podařilo počet nově nakažených od roku 2010 do loňska snížit o 29 procent. Roste naopak počet nákaz ze východní Evropě a částech Asie. V Rusku za posledních sedm let počet nakažených vzrostl o 75 procent.

Zdroj: zdravi.euro.cz

 

Čeští zaměstnanci se bojí změn ve firmách

Narůstající tlak na pracovní výsledky, časté změny a nenadálé situace v práci jsou součástí profesního života. Přestože většina Čechů je v práci spokojená, obvykle neumí čelit změnám ve firmě. Nové metody a přístupy, moderní technologie nebo rozvoj firem, vytváří na zaměstnance tlak, aby byli ještě rychlejší, flexibilnější, produktivnější. Podle zjištění vzdělávací společnosti MgC Group se však Češi se změnami špatně vyrovnávají a neumí se v nových situacích orientovat.

Změny jsou nedílnou součástí života každé firmy. Bez nich by se firma neposouvala vpřed a stagnovala. Obrat ve strategii nebo rozvoji firmy ale vyvolává v českých zaměstnancích paniku. Často mají strach nejenom ze změn, ale také z vlastního selhání. Obávají se, jaké dopady to na ně bude mít nebo jak nové věci zvládnou.

Dnešní dynamická doba znamená velké množství změn a klade důraz na jejich rychlost, což znamená, že management musí toto téma stále častěji řešit. „Přitom je potřeba změny ovlivňující větší počet zaměstnanců nebo základní procesy společnosti umět dobře řídit. Je potřeba definovat, proč změnu potřebujeme, čeho chceme změnou dosáhnout a jaká je naše vize. Pak je důležité získat spojence – jak pro změnu získat spolupracovníky. A to lze pouze včasnou a jasnou komunikací uzpůsobenou pro jednotlivé skupiny zaměstnanců nebo jednotlivce. A komunikovat se musí i s těmi, kterých se změna přímo netýká,“ říká Martina Jandečková, která se za vzdělávací společnost MgC věnuje změnám ve firmách.

Za nejhorší situaci považuje 70 procent zaměstnanců propouštění, změny ve vedení nebo prodej firmy. Mají ale také obavy z rychlého rozvoje firmy, kdy musí najednou vystoupit ze své komfortní zóny a začít se učit nové věci. Více než 50 procent zaměstnanců starší generace má pocit, že kladené nároky jsou velké a neumí nebo se jim nechce přizpůsobit. Změnám se naopak nejlépe přizpůsobuje mladší generace. Ta nové výzvy vítá.

Podle MgC však musí zaměstnanci sami pochopit, že trvat na zaběhnutém a vyzkoušeném není to jediné řešení. Pouze tak jsou schopni změnu přijmout. Důležité je věřit si a umět využívat své schopnosti. To jsou první dva kroky k úspěchu pro každého, kdo chce pozitivně projít změnami ve firmě. Zaměstnanci si musí uvědomit, že některé vědomosti a zkušenosti mohou získat jedině tak, že je zažijí.

Dnešní doba je „stav neustále probíhajících změn“ a jen díky jasné komunikaci mezi firmou a zaměstnancem je možné změnám porozumět. Na jejich zvládání lze velice dobře použít zdravý selský rozum. A i když změna nastane nečekaně, není potřeba propadat panice.

Samozřejmě, že každý zažije během své kariéry občasné neúspěchy. Pokud ale dostane prostor se na ně připravit, lépe se s nimi vyrovná a nebude to pro něj frustrující. Celý proces závisí na komunikaci, důvěře mezi firmou a zaměstnancem, Dobrý zaměstnavatel se ve změnách orientuje, určuje dle nich priority svých krátko i dlouhodobých strategií a dostatečně se věnuje personální práci.

Vzdělávací společnost MgC Group se už 10 let zabývá vzděláváním a rozvojem zaměstnanců nejen v České republice, ale také na Slovensku, v Polsku, Maďarsku, Rakousku, Německu a ve Spojených státech. Nadnárodní poradenská společnost vytváří pro širokou škálu firem (od nadnárodních korporací, až po rozvíjející se firmy) rozvojové vzdělávací programy na míru přizpůsobené konkrétním potřebám zaměstnanců firem. Tým tvoří více než 40 zkušených manažerů, andragogů, psychologů, sociologů i konzultantů. Dle TZ

www.mgcgroup.cz

www.pr4.cz

Zdroj: medicina.cz

Oznámení

Oznamujeme klientům, že v následujícím období bude provoz Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu omezen. Děkujeme za pochopení.

1 2 3 77