V Británii a Francii začal prodej cigaret v jednotných krabičkách

Tažení proti tabákovým výrobkům se v Británii a Francii posunulo o další významný krok, když začaly platit nové normy zavádějící jednotné krabičky cigaret. Britští i francouzští kuřáci si zvykají na to, že balíčky cigaret budou obsahovat obrázky varující před škodlivým dopadem tabáku na zdraví a zmizí z nich dosud známá loga.

Cigarety

Cigarety
Autor: Jan Rasch/Euro

Nová pravidla souvisejí s evropskou tabákovou směrnicí, podle níž musejí krabičky cigaret povinně obsahovat odpudivé obrázky.

Britský odvolací soud ve čtvrtek zamítl stížnost čtyř největších světových výrobců cigaret, kteří napadli zákon zavádějící jednotnou podobu balení přijatý loni velkou většinou britských poslanců. Firmy si stěžovaly, že je zákon připraví o část jejich intelektuálního vlastnictví, což však soud odmítl s odůvodněním, že význam morálního rozměru nové regulace převažuje nad újmou pro výrobce.

V britských obchodech se proto během dneška objeví první krabičky, jejichž 65 procent povrchu budou zaujímat zdravotní varování. Jméno značky bude uvedeno jednotným písmem. Minimální obsah krabičky bude 20 cigaret, čímž zmizí dosavadní malá balení. „Jsem vděčná, že moje děti a vnuci nebudou vystaveni stejným marketingovým taktikám, které u mě vedly ke vzniku kuřácké závislosti a později rakoviny,“ řekla jedna z tváří mohutné protitabákové kampaně v Británii vystupující pod jménem Rosa.

Ve Francii se ode dneška začínají prodávat olivově zelené krabičky obsahující obdobná varování. V obou zemích přitom bude možné doprodávat zásoby cigaret s datem výroby starším 20. května 2016, takže se nová balení neobjeví na pultech ihned. „Neexistují žádná pravidla. Neutrální krabičky budou přicházet podle toho, kdy výrobci vyčerpají zásoby těch současných. Nemáme žádnou představu o tom, jaká balení obdržíme v nejbližších dnech a týdnech,“ řekl agentuře AFP šéf asociace prodejců tabáku Pascal Montredon.

Francie a Británie patří v Evropě k průkopnickým zemím v uplatňování přísnějších pravidel pro podobu balení cigaret. Jako vůbec první přišla již před čtyřmi lety se zavedením jednotných krabiček s odstrašujícími obrázky Austrálie.

Česko, které by se podle evropské směrnice mělo k novému označování cigaret rovněž připojit, zatím potřebné zákony neschválilo. Není tak jasné, jakou podobu budou mít krabičky v českých trafikách a obchodech.

Zdroj: www.zdravi.euro.cz

Při optimální péči by se v EU dalo předejít třetině úmrtí

Při použití nejnovějších medicínských znalostí a moderních technologií by se v zemích Evropské unie dalo předejít třetině úmrtí. V Česku by podle statistického úřadu Eurostat bylo možné zabránit dokonce smrti čtyř z deseti lidí (39,3 procenta), ročně jde o více než 18.000 Čechů.

Eurostat ve zprávě zveřejněné v úterý uvedl, že v roce 2013 zemřelo v zemích osmadvacítky 1,7 milionu lidí mladších 75 let. Při optimální lékařské péči by přitom bylo možné zabránit úmrtí 33,7 procenta z nich. Nejlépe ze statistik vychází Francie – procento úmrtí, kterým se dá předejít, je zde 23,8, na druhém konci žebříčku je Rumunsko, kde jde o 49,4 procenta.

Česká republika, kde podle Eurostatu v roce 2013 zemřelo předčasně 18.326 lidí, je v dolní polovině žebříčku. Ještě výrazně hůře je na tom sousední Slovensko, které je s předčasnou úmrtností u 44,6 procenta lidí čtvrté od konce. Ostatní země sousedící s Českem jsou na tom lépe – Německo a Polsko (31,4 procenta) a Rakousko (32,4).

Mezi nejlepší země patří vedle Francie, Dánsko (27,1) a Belgie (27,5).

Největší část úmrtí, kterým by se dalo předejít, si vyžádají infarkty a mrtvice. V roce 2013 šlo v EU o 48 procent všech předčasných úmrtí u lidí mladších 75 let.

Zdroj: www.tribune.cz

Tradiční Světový den bez tabáku s Národní sítí podpory zdraví, z.s. a Magistrátem města České Budějovice – prověřte si svou kapacitu plic výstupem na Černou věž

 

Téma roku 2016: Připravte se na jednotné standardizované obaly

 

Termín:  31. 5. 2016 od 10.00 hod. do 15.00 hod.

 

místo konání: Nám. Př. Otakara II. Č. Budějovice –  v rohu směrem k radnici

 

I v tomto roce se Magistrát města České Budějovice zapojí do celostátní kampaně

Světový den bez tabáku. Ve spolupráci s Poradnou podpory zdraví a zdravého životního stylu České Budějovice – Národní sítí podpory zdraví –  bude v tento den na náměstí postaven stánek, kde budou pracovníci poradny poskytovat veškeré důležité informace o škodlivosti kouření a o možnostech odvykání.

Ti, kteří  vyplní anketu týkající se kouření, obdrží  volnou vstupenku

na Černou věž, aby si ověřili svou kapacitu plic.

Kuřáci budou mít možnost vyplnit si test závislosti na nikotinu.

Organizátoři uvítají každého, kdo bude mít zájem o informace a zejména ty z vás,

kteří se rozhodli přestat s kouřením.

Patronkou akce je doc. Ing. Lucie Kozlová, uvolněná radní pro sociální věci a finance města České Budějovice

 

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu               Magistrát města České Budějovice

Národní síť podpory zdraví, z.s.                                             odbor sociálních věcí

České Budějovice                                                                   www.c-budejovice.cz

www.podpora-zdravi.cz

www.nspz.cz

 

 

AKCI PODPORUJÍ:

 

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích

Art Promotion

České Budějovice, město pro rodinu

Děti s alergií na mléko jsou v dospělosti více ohroženy osteoporózou

 

Děti s perzistentní alergií na bílkovinu kravského mléka (ABKM) mají nižší densitu kostního minerálu (BMD) a nižší příjem kalcia v předpubertálním věku než děti s jinými potravinovými alergiemi.

Zprávu přinesl časopis Pediatrics v článku publikovaném on-line 19.dubna.

„Přírůstek kostní hmoty v letech rychlého růstu skeletu je významným faktorem ovlivňujícím zdraví kostí v dospělosti … nedosažení maxima kostní hmoty (tzv. peak bone mass) je přitom spojeno se zvýšeným rizikem osteoporózy a fraktur v pozdějším životě,“ uvedla hlavní autorka studie Genevieve Mailhotová z Department of Nutrition and the Centre Hospitalier Universitaire Sainte-Justine Research Center, Université de Montréal, Quebec, Canada.

ABKM je nejčastější potravinovou alergií dětí a ovlivňuje od 2 – 3 % dětí. Tato alergie vyžadující přísnou dietu se sice zhruba ve věku 3 let většinou vytrácí, ale až v 15 % případů přetrvává do období dospívání, poznamenali autoři.

„Mléčné výrobky představují více než 50 % příjmu vápníku a vitaminu D u dětí. Eliminační dieta tím zvyšuje riziko nutričního nedostatku a nutnost suplementace,“ připomněla Mailhotová.

Děti ve skupině s ABKM a ve skupině s jinou potravinovou alergií se ve studii nelišily ve výšce, ani v aktivní tělesné hmotě, ale Z-skóre kostní denzity (BMD) v lumbální páteři bylo významně nižší u dětí s ABKM ve srovnání s dětmi s jinými alergiemi. Pokles BMD dokonce o 2 standardní odchylky z průměrné hodnoty BMD byl nalezen u 6 % dětí s ABKM ve srovnání s žádným dítětem ve skupině s jinými potravinovými alergiemi.

cin, zdroj Medicaltribune

Světový den bez tabáku v Českých Budějovicích s Klubem pevného zdraví VZP

 

žena

VZP ČR se zapojí v úterý 31. 5. 2016 v době od 10 do 15 hodin spolu s Nemocnicí České Budějovice do Světového dne bez tabáku edukačně preventivní akcí.

Akci podpoří již tradiční partner, SZŠ a VOŠZ v Českých Budějovicích, jehož studenti návštěvníkům nabídnou měření tělesných hodnot.

Na problematiku kouření se pokusí více upozornit i soutěž o hodnotné ceny, pořádaná ve spolupráci se zpravodajským regionálním portálem (více na www.budejckadrbna.cz).

Program:                                                                                                                                                                      

 • měření hodnot TK, TF, BMI
 • poradna odborného konzultanta České lékárnické komory na téma: „Odvykání kouření“
 • preventivní programy a benefity z fondu prevence VZP ČR; bližší informace naleznete na stránkáchwww.klubpevnehozdravi.cz.

Pro každého návštěvníka je připraven balíček odvykacích žvýkaček, informace, dotazníky a soutěže.Prvních deset klientů, kteří využijí služeb konzultanta a zakoupí si v lékárně volně prodejné preparáty na odvykání kouření, získá dárkový balíček od VZP.

 

Myokiny – naděje pro dlouhý život

Moderní doba nám přináší množství příležitostí, jak si ulehčit život. Bohužel se zdá, že i to může být jedna z hlavních příčin vzestupu kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a obezity v posledních 40 letech. Ačkoliv díky moderní medicíně se prodloužila délka života o několik let za posledních 20 let, nelze zcela říci, že zůstává zachována jeho kvalita.

obezita, váha, hmotnost

zvětšitobezita, váha, hmotnostZdroj: Shutterstock

TISKOVÁ ZPRÁVA VFN V PRAZE

Mnohé může vysvětlit „špatný“ životní styl, který jistě s sebou přináší 21. století a s ním především omezení pohybové aktivity. Už Hippokrates znal význam pohybové aktivity, když prohlásil: „Chůze je nejlepší lék.“ Vědecké důkazy o prospěšnosti pohybu jsou známy více než 60 let v oblasti kardiovaskulárních onemocnění, více než 50 let u vysokého krevního tlaku, více než 40 let u cukrovky, ale i u dalších onemocnění, jako je například osteoporóza nebo dokonce deprese a úzkost.

„Pohybová aktivita hraje zcela zásadní roli v léčbě a prevenci většiny onemocnění a nosnou silou jsou myokiny, které jsou produkovány svalem, který je aktivní činnosti. Zdá se, že to jsou ty pravé léky, které máme všichni v sobě a které si umíme i docela levně vyrobit,“ vysvětluje MUDr. Vladimír Tuka, Ph.D. z III. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Myokiny působí na tukovou tkáň, mozek, gastrointestinální trakt, kost, srdeční sval, cévy a zdá se, že hrají roli i v prevenci některých nádorových onemocnění.

Jedním z hlavních cílů Všeobecné fakultní nemocnice v Praze kromě léčby akutních onemocnění je i prevence z různých pohledů. Projekt „Sportuj, ale zdravě“, který byl podpořen z prostředků MHMP v rámci projektu Praha – Evropské hlavní město sportu má vést k tomu, aby se lidé nejen více hýbali, ale aby dbali i na to, že nevhodně zvolenou pohybovou aktivitou nebo její neadekvátní intenzitou či délkou si mohou více uškodit než pomoci.

Do projektu jsou zapojeni nejen lékaři, ale také zdravotní sestry, nutriční terapeutky, fyzioterapeuti. Životní styl není jen pohyb, ale také zdravější stravování a trávení volného času. V rámci projektu tak můžete odborníky VFN potkat například na slavných Primátorkách, kde budou po celou dobu k dispozici nejen pro konzultace, ale budete si moci změřit například krevní tlak v zátěži. Platí totiž, že nejčastějším rizikem náhlé smrti ve sportu u osob nad 35 let je nerozpoznaná ischemická choroba srdeční a časnou prevencí se tak dá většině těchto příhod předcházet.

Je prokázáno, že pohybová aktivita v dětství a adolescenci nejvíce ovlivňuje nižší hmotnost v dospělosti. Od roku 2010 se zvýšila skupina osob, které nevykonávají žádnou intenzivní pohybovou aktivitu o cca 25 % procent a středně intenzivní aktivitu dokonce o 30 %. „Sportující, resp. pravidelně pohybující se lidé, mají 2 x větší šanci, že nebudou mít vysoký krevní tlak a dokonce 3,5 x větší šanci, že nebudou mít cukrovku. Je nepochybné, že pohybová aktivita hraje významnou roli i ve výskytu depresí a dalších psychiatrických onemocnění. Je vysoce pravděpodobné, že za zvýšený výskyt těchto onemocnění v posledních letech může být odpovědná snížená fyzická zátěž v práci, která není dodatečně nahrazena sportovními a pohybovými aktivitami,“ říká MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., z organizace VŠTJ Medicina a III. interní kliniky VFN a 1. LF UK.

Spojení Všeobecné fakultní nemocnice s VŠTJ Medicina Praha, které trvá již více jak 10 let, umožňuje nejen pacientům VFN doporučené pohybové aktivity provozovat a vyzkoušet.

„Původně zaměřené pohybové aktivity pro obézní a diabetiky 2. typu jsou postupně doplňovány programy pro seniory, diabetiky 1. typu s využitím moderních prvků telemedicíny, ale i například pro pacienty s narkolepsií nebo roztroušenou sklerózou,“ dodává MUDr. Matoulek. Poptávka po pohybových aktivitách nemocných pacientů i díky systematické práci lékařů Všeobecné fakultní nemocnice neustále roste. Důležitá je i možnost zapojení studentů 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, a to nejen formou brigád, ale především realizací bakalářských a diplomových prací v rámci nelékařských oborů (nutriční terapie, fyzioterapie). Zapojení mladých a nadšených studentů do procesů významně zlepšuje nejen adherenci, ale především zlepšuje výsledky.

Pro získání dalších nejen odborných informací můžete využít i nový web – www.obezita.cz, a v novém kabátě Obesity NEWS, jejichž odborným garantem se od letošního roku stala Všeobecná fakultní nemocnice.

Zdroj: zdravi-euro.cz

 

DNY ZDRAVÍ S NÁRODNÍ SÍTÍ PODPORY ZDRAVÍ – PŘIJĎTE ZA NÁMI NA VÝSTAVIŠTĚ ČESKÉ BUDĚJOVICE DO MOBILNÍ PORADNY PODPORY ZDRAVÍ

Pracovníci Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu, Národní sítě podpory zdraví, z.s. – České Budějovice – vás zvou na DNY ZDRAVÍ na VÝSTAVIŠTI  ČESKÉ BUDĚJOVICE.  U příležitosti výstavy HOBBY  2016 máte  možnost navštívit Mobilní poradnu podpory zdraví a zdravého životního stylu.

Máte zájem zjistit jak efektivně začít hubnout  nebo se zdravě stravovat  a cvičit? Chcete znát svou hladinu celkového cholesterolu, chcete ověřit váš krevní tlak a tak zjistit riziko vzniku srdečně – cévních onemocnění? Potřebujete konzultaci  a  nevěříte  informacím z tisku, či internetu? Zajímáte se o prevenci zdraví a potřebujete potvrdit správnost vašich rozhodnutí? Máte zájem o analýzu vaší tělesné kompozice? Máme pro vás řešení!

Měření + krátká intervence pro vás!

Ve dnech 18. – 22. května 2016 najdete naše pracoviště MOBILNÍ PORADNY PODPORY ZDRAVÍ A ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU na novém místě – přímo v Domě služeb u hlavní brány vpravo – u stanoviště zdravotnické služby ČČK, několik kroků od pracoviště rozhlasu.

 

Návštěvníci obdrží rovněž informace o celostátních osvětových kampaních neziskové organizace Národní síť podpory zdraví na ochranu a podporu veřejného zdraví (aktivizační projekty pro seniory, projekty podpory zdraví pro děti mladšího školního věku Školky do školky atd.)

 

Bližší informace:

Poradna podpory zdraví a zdravého životního stylu

PK JIH – MEDIPONT, ul. Matice školské

37001 České Budějovice

Tel.: +420737121376

Email: tichakova@centrum.cz, marie.tichakova@nspz.cz

www.podpora-zdravi.cz, www.nspz.cz , https://www.facebook.com/podporazdravi

 

Nemocí je bezpočet – zdraví jen jedno.cholesterol (2)

Family a Senior Pointy Kraje Vysočina vyhlašují soutěž Rodina a jak ji vidím já

U příležitosti Mezinárodního dne rodiny, který každoročně připadá na 15. května, přicházejí všechny Family a Senior Pointy v Kraji Vysočina s kreativní soutěží určenou široké veřejnosti. „Do soutěže Rodina a jak ji vidím já se můžou zapojit rodiče, prarodiče, děti, studenti i senioři. Naší snahou je podpořit vícegenerační soužití a spolupráci. Mezigenerační dialog, ačkoliv je poslední dobou opomíjen, považuji za velice důležitý pro přirozené fungování rodin,“ vysvětluje radní Kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál, který nad soutěží převzal záštitu.

Family a Senior Pointy Kraje Vysočina vyhlašují soutěž Rodina a jak ji vidím já
Ilustrační snímek | Foto: kr-vysocina.cz
Pokud se chcete do soutěže zapojit, stačí do jednotlivých Family a Senior Pointů doručit výtvory, ve kterých ztvárníte své krásné nebo nevšední zážitky s rodinou nebo představy o tom, jaká by rodina měla být. Soutěžit můžete ve třech kategoriích: výtvarná, literární a hudební. Svá díla pak můžete osobně předat nebo zaslat v elektronické podobě na jednotlivé pobočky Family a Senior Pointů, a to v období od pondělí 16. května do 31. července. Hodnocení výtvorů bude probíhat ve dvou rovinách. Rozhodovat bude porota složená ze zástupců Kraje Vysočina a příslušných pracovníků jednotlivých Family a Senior Pointů, k ní se přidá i názor veřejnosti, která bude hlasovat prostřednictvím sociální sítě Facebook.

Slavnostní předání cen vítězům se uskuteční v rámci akce Dny pro seniory, které letos v jednotlivých Senior Pointech připadají na 3. – 5. října. Nejlepší výtvory budou navíc prezentovány v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Kreslete, foťte, natáčejte, nahrávejte… těšíme se na vaše originální ztvárnění rodiny,“ vyzývají veřejnost všechny organizační týmy Family a Senior Pointů.

Světový den hypertenze 17. květen 2016

17. květen

Co je arteriální hypertenze a jak se projevuje?

Arteriální hypertenzi (vysoký krevní tlak) definujeme jako opakované zvýšení krevního tlaku ≥ 140/90 mmHg naměřené minimálně při dvou různých návštěvách v ordinaci lékaře. V ČR se četnost výskytu hypertenze pohybuje u osob ve věku 25 – 64 let kolem 40 %. Výskyt hypertenze roste s věkem, hypertenzi má 72 % mužů a 64 % žen ve věku 55 – 64 let.

Hypertenze probíhá často bezpříznakově, vysoký krevní tlak nebolí. Až ¾ osob s vysokým krevním tlakem o své nemoci vůbec neví. Prvotní příznaky jsou často nespecifické. Patří mezi ně bolesti hlavy, únava, poruchy soustředění, bušení srdce, tlak na hrudi, návaly horka a další. Jestliže není hypertenze včas odhalena a léčena, může dojít k poškození orgánů. To se projevuje dušností, intenzivním bušením srdce nebo oteklými kotníky. Může dojít také ke zhoršení zraku (díky poškození sítnice), případně dalších smyslů.

Jaká jsou rizika neléčené hypertenze?

Vysoký krevní tlak patří mezi hlavní příčiny rozvoje srdečního selhávání, infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, selhání ledvin, demence a dalších onemocnění. Zmíněná srdečně-cévní onemocnění patří celosvětově mezi nejčastější příčiny nevratného poškození zdraví a úmrtí, proto je včasná diagnostika velice důležitá. Navíc, včasná a správná léčba hypertenze snižuje nemocnost a úmrtnost na cévní mozkovou příhodu o 30 – 40 %, na ischemickou chorobu srdeční o 20 – 25 a na srdeční selhání až o 50 %.

Komu nejvíce hypertenze hrozí?

Velké riziko rozvoje hypertenze mají osoby s určitými genetickými předpoklady, jako je např. výskyt vysokého krevního tlaku v rodině, rodinný výskyt srdečně-cévního onemocnění, cukrovky, onemocnění ledvin nebo vysokého cholesterolu. Na rozvoji onemocnění se také podílí celá řada vnějších faktorů. Mezi významné rizikové faktory vzniku hypertenze patří nadváha, obezita, kouření, stres, nadměrná konzumace alkoholu, nadměrný přísun soli a nezdravé stravování.

Ke zvýšení krevního tlaku mohou přispívat i některé volně prodejné přípravky a doplňky stravy. O tom, zda Vámi užívaný přípravek působí nepříznivě na krevní tlak, se můžete poradit v lékárně.

Jak lze předcházet vzniku hypertenze?
 • Základ tvoří správná životospráva a to již od dětského věku – důležitá je pestrá a vyvážená strava bohatá na zeleninu, ovoce a vlákninu. Omezit množství živočišných tuků v potravě, upřednostnit rostlinné tuky na úkor živočišných (sádlo), vyhnout se smaženým jídlům.
 • Omezit příjem soli v potravě – doporučeno je asi 5g soli/den (pozor na sůl skrytou v trvanlivých potravinách, uzeninách a polotovarech).
 • Omezit alkohol.
 • Nekouřit.
 • Neopomíjet pravidelný tělesný pohyb.
 • Udržovat si správnou tělesnou hmotnost – BMI (Body Mass Index) < 25, obvod pasu u mužů < 102 cm, obvod pasu u žen < 88cm.
 • Vyhýbat se stresovým situacím.

Pomoc nejen s odvykáním kouření, ale i při snižování nadváhy můžete hledat ve speciálně označených lékárnách (logo přeškrtnuté cigarety nebo logo staženého pasu). Lékárny, které tyto speciální služby poskytují, naleznete na stránkách www.lekarnici.cz v sekci Pro veřejnost → Odborné poradenství v lékárnách.

Jaké cílové hodnoty krevního tlaku? 
 • Osoby ve věku 18 – 59 let                                          < 140/90 mmHg
 • Osoby ve věku 60 let a starší: < 150/90 mmHg
 • Diabetici bez poškození ledvin: < 140/85 – 90 mmHg
 • Osoby s chronickým onemocněním ledvin: < 130 – 140/80 – 90  mmHg         
 • Osoby po transplantaci ledvin: ≤ 130/80 mmHg
 • Těhotné ženy: < 140/90 mmHg                                         

Cílovou hodnotu krevního tlaku by měl vždy určit lékař pro každého pacienta individuálně podle jeho rizikových faktorů a snášenlivosti nižších hodnot TK. Obzvláště u starších pacientů může být často obtížné dosáhnout daných hodnot.

Uvedený text byl zpracovaný bez nároku na úplnost a dle nejlepšího svědomí autora.

Zdroj: IKEM

Mapy výskytu infikovaných klíšťat v ČR

Přehled klíšťat vyšetřených týmem Dr. Burýškové v laboratoři v letech 2006-2015. Mapy zobrazují procenta pozitivních klíšťat ze všech klíšťat testovaných na boreliózu, klíšťovou encefalitidu a ehrlichiózu.
Uvedené výsledky představují přehled výsledků analýzy parazitů, kteří byli vyjmuti z kůže lidí na území celé ČR. Geografické rozložení analyzovaných vzorků je v tomto případě zcela náhodné a data tedy nelze přímo porovnávat s výsledky uváděnými v odborné literatuře, které vycházejí ze sběrů klíšťat jen v určitých lokalitách. Výsledky nelze samozřejmě srovnávat ani s daty o výskytu hlášených onemocnění, kde hraje velkou roli také počet lidí pohybujících se v daných lokalitách – např. v turisticky oblíbených oblastech v okolí řek a vodních nádrží. Z důvodu velmi malého množství vzorků z některých lokalit nejsou data statistickou analýzou. Fakt, že v určitém okrese nebylo žádné klíště pozitivní může být způsoben tím, že z tohoto okresu nebylo dosud žádné klíště v laboratoři vyšetřeno. Rozhodně to neznamená, že se v dané lokalitě pozitivní klíšťata nevyskytují.

Klíšťata přenášející boreliózu

Výskyt borelií v klíšťatech

Klíšťata přenášející klíšťovou encefalitidu – TBEV

Výskyt TBEV v klíšťatech

Klíšťata přenášející ehrlichiózu

Výskyt ehrlichií (anaplasma) v klíšťatech

Ostatní onemocnění

Z důvodu zatím velmi malého počtu klíšťat vyšetřených na Babesie nejsou data uvedena. Z klíšťat vyšetřovaných na přítomnost Bartonelly bylo pozitivní pouze jedno klíště ze Středočeského, Jihočeského a dvě z Moravskoslezského kraje.

Klíšťata přenášející Tularemii byla zatím zaznamenána pouze v Praze.

Výskyt infikovaných klíšťat v jednotlivých letech je zobrazen v grafech

Výskyt infikovaných klíšťat v jednotlivých letech

Zdroj: kliste.cz

 

 

1 2 3 57