Světový den rakoviny plic – 1. srpen

Za prvních pět měsíců letošního roku se do pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic zapojilo 1 152 klientů VZP, u některých z nich pak vyšetření skutečně nádor odhalila. Účast ve screeningovém programu byla lékařem nabídnuta téměř dvěma tisícům (1 979) klientů, kteří splňují daná kritéria, téměř 60 % oslovených pacientů tedy účast v programu přijala.

„Fakt, že se šest z deseti oslovených pacientů pro programu zapojí, vnímám velmi pozitivně. I ve srovnání s jinými screeningovými programy to lze považovat za úspěch,“ říká předseda Správní rady VZP ČR Tom Philipp. Statistiku vydává pojišťovna u příležitosti Světového dne rakoviny plic.

V rámci programu bylo za prvních pět měsíců roku odhaleno devět nádorů plic, s velkou pravděpodobností ale nejde o konečné číslo, desítky vyšetření skončily zatím s nejasným výsledkem a pacienti se tak musí podrobit dalším prohlídkám. Šest z již potvrzených nálezů pak připadá na ženy, které přitom mají v programu nižší zastoupení. Vyšetření prováděná v rámci programu dokáží zachytit i další plicní choroby, například CHOPN (chronická obstrukční plicní nemoc).

„CT vyšetření hrudníku je u prevence rakoviny plic velmi důležitý moment. Jedná se o zákeřné onemocnění, které se nemusí dlouhou dobu projevovat žádnými konkrétními příznaky. Když se objeví, může už být bohužel pozdě,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR. Preventivní CT vyšetření se provádí s nízkou dávkou záření, není nijak náročné a během několika minut dokáže odhalit nádor.

Důležitou úlohu ve screeningovém programu hrají zejména všeobecní praktiční lékaři. Ve svých kartotékách musí aktivně vyhledat pacienty, kteří splňují stanovená kritéria a které následně s nabídkou účasti v programu sami osloví. Častěji byli takto osloveni muži (1 210), z nichž 721 účast v programu přijalo. Ze 769 žen, kterým byl program nabídnut, jich dosud využilo této možnosti 431. Jedná se o bývalé či současné silné kuřáky ve věku 55–74 let, kteří minimálně po dobu dvaceti let kouřili 20 a více cigaret denně, a kteří dosud nejsou v této souvislosti nijak sledováni či léčeni. Pokud má člověk sám zájem se do programu zapojit, měl by se obrátit právě na svého praktického lékaře. Při splnění daných podmínek by jeho zapojení nemělo nic bránit. Pilotní projekt by měl trvat 5 let. Je dobrovolný a pacientům plně hrazen z veřejného zdravotního pojištění.

Rakovina plic patří mezi nejrozšířenější onkologická onemocnění a také ta, na která se nejčastěji umírá. V loňském roce se s nádory plic a dýchacího ústrojí léčilo více než 15 a půl tisíce klientů VZP ČR, pojišťovna za jejich léčbu zaplatila až  1,3 miliard korun.

Všeobecná zdravotní pojišťovna své klienty dlouhodobě podporuje v prevenci řady onemocnění. Klienti tak mohou čerpat mj. příspěvek až 1000 Kč na odvykání kouření.
Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

ČEŠI PIJÍ STÁLE VÍCE – SUCHEJ ÚNOR BY MOHLA BÝT ŠANCE NA ZMĚNU

10. ročník abstinenční výzvy Suchej únor” přichází v době, kdy spotřeba alkoholu v České republice stoupá, roste obliba domácího popíjení a ordinace psychiatrů plní lidé bojující s problémy s alkoholem. Ty se týkají mužů i žen a cílem kampaně je vyzvat lidi k uvědomění, že pro spoustu z nás je alkohol běžnou součástí našich životů a Suchej únor může poukázat na jeho rizikové užívání.

Spotřeba alkoholu na hlavu byla v roce 2020 v České republice nejvyšší za poslední tři roky a celkově má již od roku 2014 stoupající tendenci. V průměru každý Čech vypije přes 14 litrů čistého lihu za rok. „Kladný vztah k alkoholu se v době tvrdých lockdownů ještě prohloubil. Když budeme hledat příčiny tohoto jevu, tak protipandemická opatření představují extrémní rizikový faktor, a to se týká nejen osob s problémovým pitím alkoholu. Stres, úzkosti, osamělost, existenční problémy, nejistota, ale i nuda, stereotyp – to vše způsobilo, že lidé mnohem více pijí alkohol. Navíc za hranou rizikového pití alkoholu je v České republice přes milion lidí,” říká psychiatr a odborník na závislosti MUDr. Stanislav Ostatník z Polikliniky AGEL Ostrava.

Z průzkumu Národního výzkumu užívání tabáku a alkoholu v ČR, který byl realizován v roce 2020, vyplývá, že zhruba pětina dotázaných (19,8 %) uvedla, že pije každý den nebo obden, což je dokonce o 2,4 % více než v roce 2019. Polovina mužů a 28 % žen konzumuje alkoholické nápoje alespoň jednou týdně. Samotný průzkum byl realizován na vzorku české populace ve věku nad 15 let.

„Tyto údaje z průzkumu mohu potvrdit i ze své praxe. Také se lišila samotná frekvence pití alkoholu, a to zejména v nárůstu výskytu velmi časté konzumace alkoholu (denně nebo téměř denně) u obou pohlaví. Navíc v důsledku pandemie byly dočasně znemožněny mnohé aktivity, což velmi často vedlo k tomu, že se lidé neměli jak odreagovat, byli uvězněni doma a došlo tak k nárůstu domácího pití alkoholu a to je velmi rizikové chování,” doplňuje MUDr. Ostatník.

A proč by se měla veřejnosti do iniciativy „Suchej únor“ zapojit? „Existuje opravdu mnoho objektivních důvodu. Pokud se budeme bavit pouze o měsíční abstinenci, tak většina lidí bude po jejím zvládnutí cítit hrdost na svůj výkon a navíc si mohou všimnout, že se jim výrazně zlepšil spánek, zhubli nějaké to kilo a cítili se plní energie. Co se týče dlouhodobého efektu života bez alkoholu, tak tam jsou výše zmíněné pozitivní efekty neoddiskutovatelné a pozoruji je i na svých pacientech,” vysvětluje psychiatr z ostravské Polikliniky AGEL.

Prevence a osvěta v oblasti alkoholismu a jiných závislostí je velmi důležitá. Speciálně v situaci, kdy česká společnost je tzv. „proalkoholová“ a úplný abstinent je považován za „podivína“ a velmi často musí čelit mnoha otázkám na téma, proč nepije. Primárně bych začal s prevencí už v rodině a hlavně u dětí. Je důležité jim vysvětlovat, že normální je nepít. V naší společnosti je to ale spíše opačně, a proto si tento zvyk děti přenášejí do dospělosti,”  doplňuje MUDr. Stanislav Ostatník.

Zdroj: doktorka.cz

S návratem žáků do škol dejte pozor na jejich stravovací režim, včetně odpoledne

České děti často nesnídají, šidí školní svačiny, některé pohrdnou i obědy ze školní jídelny. Dostávají pak velký hlad až odpoledne a po výuce jdou často do obchodů pro sladká a tučná jídla i slazené nápoje. Obezita školních dětí se stále zvyšuje. Prázdné kalorie z nezdravého jídla jsou spojeny s nedostatkem vitamínů a minerálních látek. Dbejte na stravování dětí, může zásadně ovlivnit jejich vývoj a zdraví.


„Z hlediska příjmu energie víme, že snídani děti často zanedbávají. Měla by představovat asi 18 % denní energie, v průměru však žáci přijímají o třetinu energie méně, než se obecně doporučuje. Energetický deficit se projevuje i u přesnídávky, nebo chcete-li svačiny. Průměrně se doporučuje asi 15 % energie na svačinu. Problém je často u dívek na druhém stupni, kdy už řeší své tělo. A pokračuje to i s obědem, který místo 35 % denní energie představuje v průměru u školních dětí 30 % energie, pokud si na něj vůbec do jídelny dojdou s jídlo snědí. Situaci nepomáhají ani stres ve škole, emoce či přísně vymezený čas na konzumaci jídla,“ popisuje stav prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.

Tělesný výdej energie dětí přitom vzrůstá od rána a vrcholí zhruba v době odpolední svačiny. Po obědě tak vznikne u mnoha dětí v těle energetický deficit. V té době jsou však často už mimo školu. A probudí se hlad. SZÚ ve spolupráci s krajskými hygienickými stanicemi v roce 2019 popsali situaci z hlediska výživových parametrů a navrhli zdravotní korekce. Pandemie sice vše zbrzdila, ale je třeba oživit snahy stravování dětí zlepšovat. Klíčové je, aby se zapojili rodiče a uvědomili si důležitost zdravé stravy pro vývoj dětí. Ideálně by sami měli jít dětem příkladem, což by ve výsledku podpořilo zdraví celé rodiny.

„Odpolední svačina by měla obsahovat asi 10 % energie. V průměru ale vidíme, že u takového jídla odpoledne děti přijímají více energie, a to především 2-3x více přidaných cukrů. Je to pochopitelné, uspokojí svůj hlad rychlými cukry, u chlapců často dominují uzeniny. Mozek dětí je rychle uspokojen. A pokračuje to i večeří a druhou večeří, kdy děti večer konzumují více energie před spaním. Z takového stravovacího režimu se nesmí stát zvyk, protože následky na zdraví dětí jsou pak téměř nevyhnutelné,“ varuje profesor Ruprich.

SZÚ se dlouhodobě věnuje monitorování zdravotního stavu dětí a nadváha až obezita těch školních se v posledních letech stále zvyšuje. U třetiny českých dětí je pouhým okem jasně patrná, a to ještě nevidíme klinické nutriční parametry. Prázdné kalorie jsou spojeny s nedostatkem vitamínů a minerálních látek. To znamená nejen špatný poměr tuků a svalové hmoty, ale může to už v dětském věku přispět k rozvoji diabetu, nežádoucímu zatížení rostoucího těla, deformaci kloubů, zanášení cév a podobně.

Lidé většinou znají zásady zdravé výživy, ale nemají vůli si pozitivně nastavit svůj životní styl. Pochopí to snad jen tehdy, kdy přijdou s akutními problémy k lékaři, někdy tam jdou už jejich děti. Jediná cesta je opravdu v hlavách rodičů a vštěpování zásad zdravého života dětem,“ shrnuje poznatky z praxe profesor Jiří Ruprich.

Obecně lze doporučení pro stravu školní děti pojmenovat v těchto bodech:

– Jíst pravidelně, ideálně 5-6x denně, nevynechávat denní příjem zeleniny a ovoce

– Omezovat příjem tuků, preferovat rostlinné před živočišnými

– Dodržovat pitný režim, omezit slazené nápoje i nadměrnou konzumaci potravin s vysokým obsahem cukrů

– Nezapomínat na zdroje vápníku, tedy tradiční mléčné výrobky

– Nezapomínat na kvalitní zdroje bílkovin (libové maso, luštěniny, tvaroh, aj.). Patří k nim i pravidelná konzumace    ryb, které jsou zdrojem omega-3 mastných kyselin, především v tučných rybách

Základním doporučením pro zdravou výživu je věnován celý oddíl webu Státního zdravotního ústavu a tyto informace mohou každému pomoci začít zdravěji jíst.

Přehledně jsou doporučení pro zdravou stravu dětí zpracována také zde, v přiloženém materiálu.

Škola volááá Škola volááá

Zdroj: szu.cz

Nedostatky ve výživě dlouhodobě zhoršují zdravotní stav Čechů. Komplikace hrozí zejména ženám, odhalil monitoring

Dlouhodobý a pravidelný monitoring, který provádí Státní zdravotní ústav, odhalil i v pandemickém roce 2020 zásadní, chronické nedostatky ve výživě české populace. Opakovaně se projevuje nedostatek vápníku, hořčíku, železa, zinku, draslíku a selenu u vážné části populace žen. Mužům pak nejčastěji chybí především vápník, hořčík a draslík. Takový deficit minerálních látek se na lidském organismu podepisuje rozvojem řady neinfekčních onemocnění a chronických zánětů, varují odborníci.

Takzvaný dlouhodobý monitoring dietární expozice populace vybraným chemickým látkám je legislativně zakotvený v řadě předpisů ČR i EU. Hodnocení významných minerálních látek v obvyklé dietě české populace i v roce 2020 ukázalo, že se opakuje řada nedostatků ve výživě, zejména u žen. „Takové chyby se bohužel časem v organismu sčítají. Prevence je dlouhodobě zanedbávána a zbytečně zhoršuje zdravotní stav populace. Přináší to trápení v životě jednotlivců a v důsledku velkou ekonomickou zátěž pro zdravotní systém,“ shrnuje obavy z následků zjištěného stavu Prof. MVDr. Jiří Ruprich, CSc., vedoucí Centra zdraví, výživy a potravin Státního zdravotního ústavu.

Cílem hodnocení přívodu minerálních látek bylo posoudit stav pro různé skupiny populace ČR. K hodnocení byla využita data o spotřebě potravin z národní Studie individuální spotřeby potravin a aktuální analytické hodnoty obsahu minerálních látek v potravinách stanovených v rámci projektu. Detaily jsou popsány v přiložené zprávě.

Opakovaně se projevuje nedostatek minerálních látek především u žen. Například více než polovině žen mezi 18 a 59 lety chybí dostatek vápníku, hořčíku, železa, zinku, draslíku a selenu. U nadpoloviční většiny mužů ve stejné věkové skupině se pak projevuje nedostatek u vápníku, hořčíku a draslíku. Rozdíl je dán především tím, že u mužů jsou dávky potravin vyšší v přepočtu na kilogram tělesné hmotnosti a získávají, nebo spíše postrádají, tak jiný poměr sledovaných prvků.

Popsané nedostatky minerálních látek podporují rozvoj chronických zánětů. Ty se mohou stát tichým zabijákem, který přispívá ke kardiovaskulárním chorobám, rakovině, metabolickému syndromu, diabetu, depresím, demenci, poruchám imunitního systému a dalším stavům. Skutečnost je, že tři z pěti lidí na světě zemřou na nemoci spojené se záněty,“ varuje dále profesor Jiří Ruprich s tím, že životní styl vede lidi ke konzumaci velkého množství nejrůzněji výrazně dochucovaných a průmyslově zpracovaných potravin. Ty neobsahují dostatečné množství potřebných živin. Na přípravu pokrmů mnohým nezbývá čas, při vaření se málo pracuje s čerstvými surovinami. Právě ty jsou ale pro rovnováhu živin v pokrmech a naše zdraví zcela zásadní.

Svou roli v celkovém dopadu nedostatku živin na organismus samozřejmě hrají i nedostatek pohybu, stres, špatný spánek nebo konzumace alkoholu. „Bohužel, my Češi patříme z hlediska výživy mezi nejhorší v Evropské unii. O prevenci a zdravé výživě se sice hodně mluví, ale lidé se ještě nenaučili o sebe starat. Stále mnozí čekají, že je spasí akutní medicína. To je ale zcela chybný přístup. K lékaři už lidé jdou právě z důvodu poškození zdraví, kterému třeba mohli předejít,“ uvádí profesor Ruprich.

Lidé také často spoléhají na to, že situaci řeší užívání volně prodejných multivitaminů s minerály. Doplňky stravy by ale měly být pouze nouzovým řešením. Zásadní je vyvážená strava. U nemocných pak vhodnou dietu doporučí například praktický lékař, ale existují i nutriční terapeuti, kteří mohou lidem individuálně radit.

A na jaké změny stravy by se měla česká populace obecně zaměřit s ohledem na popsaný nedostatek minerálů? Nelze dát jednoduchý návod pro každého, protože naše životní styly se liší. To co čeští spotřebitelé často dělají špatně a naopak by mohli dělat lépe je popsáno v následujících bodech:

  1. Konzumujte pestrou stravu odpovídající výdeji energie – takže pohyb a zase pohyb.
  2. Podstatou stravy není maso, ale nezpracované rostlinné potraviny, především zelenina a méně ovoce a samozřejmě cereálie. Potřebujeme vlákninu, ta nás zasytí a je skvělá pro zažívací trakt.
  3. Sladké cukry (sladké na jazyku) je potřeba opravdu minimalizovat.
  4. Solení je zlozvyk Čechů, snažte se nahradit většinu soli kořením.
  5. Nezapomínat na kvalitní bílkoviny, ty nejsou jen v mase, ty jsou i v rostlinách, např. v luštěninách.
  6. Samostatnou kapitolou je konzumace tuků. V mase, mimo ryb, není příliš vhodné složení tuků pro naše tělo a hlavně ho nesmí být mnoho.
  7. Dbejte na složení nápojů. Obyčejná voda je mnohonásobně zdravější než ochucené nápoje. Ty často mají vysoký obsah cukrů.

„Tato doporučení jistě už mnozí slyšeli a předpokládám, že se někomu ani nemusí líbit, jak jsou jednoduchá. Ale fungují. Až budete mít zdravotní problémy, možná si na tato pravidla vzpomenete. Začněte se o sebe starat ihned. Tělo se Vám odmění a budete mít i lepší náladu a životní energii,“ uzavírá profesor Jiří Ruprich.

Existuje spousta kroků k nápravě. Dieta sama nemůže vše vyřešit. Vše je spojeno s životním stylem. Podrobné informace k primární a sekundární prevenci chronických zánětů lze nalézt na webu SZÚ.

Zdroj: szu.cz

Lidé v práci méně kouří (průzkum)

O více než polovinu se během tří let zvýšil počet zaměstnanců, kteří zcela přestali nebo omezili kouření. Vyplývá to z průzkumu, který pro personální agenturu Předvýběr.CZ mezi zaměstnanci a podnikateli uskutečnila společnost STEM/MARK. Už čtyři roky přitom v Česku platí zákon, který zakazuje kouření ve veřejných prostorech.

S kouřením zcela přestalo 2,5 % respondentů a dalších 11,9 % pracujících konzumaci nikotinu omezilo, celkem se tak k ovlivnění novým zákonem hlásí 14,4 % zaměstnanců. Podle průzkumu, který si Předvýběr.CZ nechal udělat před třemi lety, po prvním roce existence zákona regulace kouření ovlivnila jen 8,7 % pracující populace.

„Nekouření se stává standardem pracovního života. Firmy si navíc uvědomují, že čas ztracený s cigaretou pro ně znamená náklady,“ říká ředitel personální agentury Předvýběr.CZ. I to potvrzuje průzkum: devět procent zaměstnanců uvedlo, že si čas strávený kouřením musí lidé ve firmě napracovat.Ve většině firem ale není kouření výslovně zakázáno. Podle průzkumu má 67,7 % zaměstnanců v práci k dispozici kuřárnu.

Data pocházejí z online průzkumu, který v červenci 2021 uskutečnil STEM/MARK v rámci Českého národního panelu na reprezentativním vzorku 480 respondentů internetové pracující populace ve věku od 18 do 59 let.

Předvýběr.cz je česká personální společnost, která působí na trhu od roku 2008. Soustředí se na předvýběr vhodných kandidátů, kdy oslovuje uchazeče přes online pracovní portály, online databáze, rozsáhlou interní databázi kontaktů a sociální sítě. Dle TZ

www.predvyber.cz

www.evox.space

Zdroj: medicina.cz

VZP dává 5 000 Kč na psychosociální podporu

Všeobecná zdravotní pojišťovna zařadila od 1. srpna 2021 do nabídky benefitů pro své klienty příspěvek na psychosociální podporu ve výši až 5 tisíc korun. „Pandemie se podepsala na počtech pacientů trpících stavy úzkosti či depresemi. Našim klientům proto ještě v letošním roce umožníme čerpat mimořádný bonus, který by jim měl pomoci lépe se vyrovnat se situací, kterou každý z nás prožíval jinak a s jinými důsledky. Řada lidí dnes váhá s návštěvou psychoterapeuta třeba i z finančních důvodů, i proto jsme se k tomuto kroku rozhodli,“ říká náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Nově zařazený příspěvek na psychosociální podporu je stanoven na 500 Kč za jedno sezení u terapeuta, maximální částka, kterou lze čerpat, je 5 tisíc korun. O tento benefit mohou požádat také rodiče pro děti od sedmi let.

VZP tak navazuje na zkušenosti s pilotním projektem Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory, který připravila ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví. Ten byl realizován v období od 7. prosince 2020 do 31. května 2021. Klienti starší 18 let v rámci něj mohli čerpat příspěvek ve výši až 7 000 korun na terapeutická sezení u odborníků. Této možnosti využilo 2 772 klientů, kterým pojišťovna vyplatila v součtu 14 786 160 korun.

V průzkumu spokojenosti s tímto projektem 98 % klientů uvedlo, že byli se službami psychoterapeuta spokojeni a téměř všichni (99,6 %) by příspěvek uvítali ve stálé nabídce benefitů VZP, proto se VZP rozhodla s příspěvkem pokračovat i v následujících měsících.

Z průzkumu dále vyplynulo, že zatímco před absolvováním sezení polovina klientů (52,7 %) pociťovala středně těžké až závažné úzkosti, po ukončení jejich počet klesl na necelých 11 procent. K výraznému zlepšení psychického stavu u klientů došlo i v případě posouzení depresivity. Zatímco před terapií označilo závažnost deprese jako středně těžkou až těžkou 34,3 % klientů, po terapii jen 4,2 %. Až 61 % respondentů uvedlo, že navštívilo psychoterapeuta v souvislosti s výskytem epidemie COVID-19. Nejmladšímu klientovi, který využil příspěvek na psychosociální podporu, bylo 18 let, a nejstaršímu 87 let. Uváděná data jsou čerpaná ze studie Národního ústavu duševního zdraví, které se zúčastnilo 2 020 dotazovaných.

Terapeutická sezení nově vypsaného benefitu je nutné ukončit do 30. listopadu 2021. Žádosti o příspěvek se přijímají nejpozději do 15. prosince 2021. Příspěvek na psychosociální podporu mohou čerpat i klienti, kteří se zúčastnili pilotního projektu, a to bez ohledu na to, zda již jednou absolvovali všech 10 sezení. Podrobné informace o příspěvku a pravidlech, jak ho získat, jsou zveřejněny na webu.  TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz

Nové odběrové centrum krevní plazmy v Budějovicích

Koncem června 2021 se oficiálně otevřely brány odběrového centra krevní plazmy Cara Plasma pro veřejnost. Dárci se kromě příjemného prostředí a profesionální zdravotní péče mohou těšit také na zajímavé odměny za pravidelné darování. Dá se tak udělat dobrý skutek pro toho, kdo potřebuje pomoc. Na každého dárce čeká finanční odměna.
Nové odběrové centrum na Pražské třídě má nejmodernější vybavení a inovativní technologii odběru plazmy, která je pro dárce šetrnější a rychlejší. Kromě dobrého pocitu na dárce čeká také finanční odměna 700,-Kč za každý odběr. Darovat krevní plazmu lze v České republice každé dva týdny. V rámci věrnostního programu za pravidelné odběry dárci získávají body, které mohou vyměnit za hodnotné dárky dle vlastního výběru. V průběhu odběru má každý dárce nárok na teplý nápoj a v letních měsících i na zmrzlinu.

V případě návštěvy centra mají všichni dárci, kteří se na místo dopravují autem, parkování zdarma. Objednat se je možné s předstihem a rezervovat tak odběr na přesně daný čas.

Krevní plazma je nenahraditelnou složkou krve a zásadní surovinou pro výrobu léků pro celou řadu pacientů s poruchami imunitního systému a srážlivosti krve. Darování krevní plazmy pomáhá také při akutních úrazech a popáleninách a při léčbě onkologických pacientů. Darování plazmy je pro organismus mnohem menší zátěží než darování krve. Krevní plazma se v lidském těle sama obnoví do 48 hodin. Výhodou dárcovství plazmy je také pravidelná návštěva lékaře přímo v centru, která zajišťuje dárcům přehled o jejich zdravotním stavu.

Objednat se na odběr je možné s předstihem – telefonicky na čísle 380 603 333 nebo přímo na webových stránkách www.caraplasma.cz . Nové odběrové centrum v Českých Budějovicích sídlí na adrese Galerie Mariánská, Pražská třída 1815/1.

Dle TZ

www.topicpr.cz

Zdroj: medicina.cz

Proč jsme v létě méně nemocní

Vliv ročních dob na lidské zdraví je poměrně dobře zdokumentován. Zima bývá rizikové období pro řadu onemocnění, zejména respiračních, v létě se nemocem vyhýbá snadněji. Důvod není zcela jasný, ale zřejmě se jedná o kombinovaný vliv vnějších faktorů, které komplikují „práci“ virů, jednak spouštějí vnitřní mechanismy organismu. Podle výzkumu odborníků z University of Cambridge a jejich spolupracovníků z Londýna a Německa to vypadá, že sezónnost ovlivňuje i aktivitu našich genů. Například změna aktivity genu ARNTL tak během zimního období vede k útlumu imunitního systému a vyšší tendenci organismu k zánětlivým procesům.

 

Sníženou nemocnost může ovlivnit přísun vitamínu D, který organismus čerpá ze slunečního záření. Vitamín D hraje důležitou roli v posilování imunity, je nutný pro aktivaci protizánětlivé reakce i při rozvoji přirozené a adaptivní imunity. Přirozená imunita je důležitá hlavně při obraně proti mikrobiálním patogenům, nemá paměť na konkrétní antigen, ale poskytuje okamžitou obecnou reakci. Adaptivní imunitu reprezentují T a B lymfocyty, produkuje protilátky a vytváří si paměť na specifický antigen. Zároveň vitamín D vykazuje schopnost zablokovat přehnané reakce přirozené imunity – autoimunitní reakci.

Přirozené světlo, kterého je v létě daleko více než v zimě, podporuje zdraví tím, že pomáhá produkovat vitamín D, reguluje cirkadiánní rytmus (denní hodiny) a pomáhá lépe spát. Už hodinové vystavení slunci dokáže podpořit produkci hormonu spánku melatoninu, který je pro kvalitní spánek klíčový a tím i pro imunitní systém. Melatonin přispívá k vyrovnání hladiny stresového hormonu kortizolu, takže pomáhá zbavit se stresu. K psychické pohodě přispívá přímo sluneční svit, díky němuž se organismus zaplavuje hormonem štěstí serotoninem.

Není sporu o tom, že virům se více daří v chladnějším a sušším počasí, které oslabuje obranné funkce sliznic. Se vzrůstající teplotou toto riziko klesá. Jiným nemocem však teplo může svědčit, zvlášť v kombinaci s vlhkem. Jsou to hlavně bakteriální a plísňová onemocněních, záněty a mykózy. Letní horka nejsou pro imunitu ideální. Organismus je ohrožen přehřátím i prudkou změnou teplot –např. přechodem z rozpálené ulice do klimatizované kanceláře nebo obchodu. Teplotní šok tělu přitom lze způsobit i vnitřně – konzumací ledového nápoje nebo zmrzliny.

Léto ale nabízí dobrou příležitost, jak posílit zdraví a imunitní systém. Využíváním prospěšných účinků slunečního svitu, pohybem na čerstvém vzduchu, konzumací čerstvého ovoce a zeleniny. Celoročně, a tedy i v létě, je možno stravu obohatit kvalitními kvalitní doplňky stravy z čistě přírodních zdrojů. V horkém počasí řada lidí odlehčuje svůj jídelníček i s ohledem na plavkovou sezónu. A redukce tělesné hmotnosti, je-li prováděna zdravě, má samozřejmě na imunitní systém a celkové zdraví blahodárný vliv.

Podle MUDr. Bohumila Ždichynce, spolupracovníka fy Vegall

www.lesensky.cz

www.vegall.cz

Zdroj: medicina.cz

Nebezpečí vysokého krevního tlaku

 

V České republice trpí vysokým krevním tlakem neboli hypertenzí až 40 % lidí ve věku 25-64 let, s přibývajícím věkem křivka ještě roste. Rizikové faktory tohoto onemocnění, včetně prevence a včasné diagnózy připomíná článek, který vznikl ve spolupráci s neziskovou organizací Loono. Problematikou  hypertenze se zabývá v rámci osvětové kampaně Žiješ srdcem.

V prvé řadě je důležité vysvětlit, co je krevní tlak. Jde o tlak, kterým působí protékající krev na stěnu cévy. Následně působí také na všechny orgány a tkáně v těle. Měří se takzvaný systolický tlak (nejvyšší tlak, kterého je dosaženo během stažení srdce) a diastolický tlak (nejnižší tlak, kterého je dosaženo během ochabnutí srdce). Vysoký krevní tlak neboli hypertenze se pak definuje hodnotami nad 140 mmHg systolického nebo 90 mmHg diastolického krevního tlaku.

Hypertenzi dělíme na dvě základní skupiny – primární a sekundární. „U primární hypertenze, která postihne až 90 % pacientů, příčinu neznáme. Podílí se na ní kombinace genetických faktorů, vlivů zevního prostředí a poruch vnitřních regulačních mechanismů,“ říká prof. MUDr. Petr Toušek, Ph.D., vedoucí divize intervenční kardiologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a dodává: „Naproti tomu ta sekundární je způsobena onemocněním určitého orgánu, například ledvin, nadledvinek či štítné žlázy.“ Odstraněním tohoto problému pak lze zmírnit nebo odstranit samotnou hypertenzi.

Vysokému krevnímu tlaku se často přezdívá tichý zabiják. Je totiž zrádný svou plíživostí a téměř nijak se neprojevuje. Počáteční mírně zvýšený tlak většina lidí ani nezaznamená. Už v ten moment ale působí na naše orgány v těle. Ohrožené jsou zejména cévy, srdce, mozek nebo oči. Později pak můžeme trpět bolestmi hlavy, pociťovat podrážděnost, zvýšenou únavu či tlak na hrudi.

Neléčeným vysokým krevním tlakem si pak lidé zbytečně zvyšují riziko srdečního infarktu, srdečního selhání a mrtvice.

Onemocnění lze předcházet, důležitým faktorem je zdravá strava. Jídelníček by měl obsahovat hlavně zeleninu a ovoce, ryby, luštěniny, ořechy a důležité je také jídlo zbytečně nesolit. Omezit konzumaci jídla připraveného z polotovarů, z restaurací a fast-foodů. Tato jídla obvykle obsahují velké množství soli a tuku. Zásadní je nezapomínat na pravidelný pohyb. Vyhradit si každý den 30-60 minut na fyzickou aktivitu, jakou je například delší procházka. Podle odborníků je třeba také vyhýbat se pravidelnému nebo většímu množství užívání alkoholu, nekouřit a vyhýbat se místům, kde kouří ostatní. Zásadní vliv má také aktuální stres, který je třeba eliminovat na minimum. O problémech se nebát mluvit. Pomoci může i meditace, jóga nebo kontakt s blízkými a přáteli.

Další zajímavé tipy, jak si udržet zdravé srdce a cévy, se lze dozvědět i v podcastu Loono v díle s doktorem Touškem, nebo na www.loono.cz. V rámci kampaně #zijessrdcem, jak správně změřit tlak v domácích podmínkách nebo jak se vyhnout infarktu a mrtvici.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Dle TZ

www.loono.cz

–Zdroj: medicina.cz

Pro zdravé zuby

 

Zdravé a hezké zuby jsou cílem většiny lidí. Kolem péče o chrup však stále panuje celá řada mýtů a nejasností. Některé dokonce brání v tom, aby lidé ochotněji chodili na preventivní prohlídky, které by mohly včas zachytit vážný problém.  Novinky a zásady péče o zuby z kliniky Schill Dental Clinic.

Představa návštěvy zubního lékaře často vyvolává nervozitu a strach z bolesti. Tato obava je do značné míry zbytečná. V 21. století jsou již prostředky, jak pacientovi celý zákrok maximálně zpříjemní a ušetří bolesti i úzkost. Podává se ve formě tablety, která zbavuje obavy z vyšetření. Na rozdíl od celkové narkózy je pacient stále při vědomí a se zubařem spolupracuje.

Také pro výběr zubního kartáčku platí dvě základní pravidla. Čím je jednodušší, tím je i lepší – vysoké štětiny ani gumové vychytávky zubní péči nevylepší. Především by ale měl být měkký. Plak, který se nachází v dutině ústní, je tak měkký, že ho lze setřít i kapesníčkem, proto k jeho odstranění není třeba tvrdých štětin a ani velký tlak. Pokud na zubech cítíte povlak, který ani po urputném čištění nelze odstranit, jedná se nejspíše o zubní kámen, který už člověk není schopen doma odstranit a je nutné navštívit dentální hygienu.

Lidé si také často pletou zánět zubu s kazem. Obě potíže spolu sice úzce souvisí, přesto se nejedná o identický problém. Zubní kaz je infekční onemocnění, které vzniká při dlouhodobém působení bakterií na povrch zubu. V důsledku přítomnosti bakterií a jejich metabolismu klesá pH, tedy prostředí je kyselejší. Pokud se zub v takovémto prostředí nachází dlouhodobě, nebo velmi často, začne se jeho sklovina rozpouštět. Bakterie se dostanou přímo do zubu a vzniká kaz, který ale člověk většinou necítí, takže o něm neví a ten se dále šíří. Jakmile se kaz přiblíží zubní dřeni, místo konečně začne bolet. Pak je nutné kaz rychle odstranit a zub zaplombovat. Včasné řešení může zubní dřeň zklidnit a zub zachránit.

Pokud se kaz neodstraní, objeví se zánět, silná pulzující bolest vystřelující do oka, do ucha, či do ramene.  Analgetika většinou nezabírají. Řešením je vyčistit všechny kanálky a zub uzavřít. A samozřejmě chodit na preventivní prohlídky, které kaz odhalí v době, kdy o něm člověk vůbec neví a kdy lze živý zub zachovat.

O pečetění zubu se rovněž málo ví. Jsou-li na zubech různé rýhy či jamky, jedná se o vstupní bránu pro bakterie, které způsobují zubní kaz. Jedním ze způsobů, jak se nepříjemnosti vyhnout, je zapečetění zubů, které se provádí až u dospělého chrupu. Pečetění je preventivní, neinvazivní procedura, při které se zub zalije ochranným pečetidlem. Probíhá zcela bezbolestně. Nejprve se vyčistí žvýkací plocha zubu, následně se prázdná místa vyplní speciálním plastickým nátěrem. Tento materiál lze konzistencí přirovnat k lepidlu. Co se barvy týče, existuje množství různých alternativ od bílé, přes průhlednou až po odstíny žluté. Metoda však není vhodná pro situace, kdy už se kaz objevil.

Také zubní kámen pacienti často podceňují – sám o sobě totiž nebolí. Přesto může být zdrojem velkých nepříjemností. Zubní kámen je vlastně jakýmsi nástupcem nebo vývojovým stádiem zubního plaku. Zubní povlak je vrstva zbytků potravy, slin a bakterií, která se hromadí na zubech a v mezizubních prostorech. Tato vrstva je téměř neviditelná a správnou dentální hygienou ji lze odstranit.

Avšak množství lidí důkladné a správné čištění zubů zanedbává. V takovém případě se plak hromadí a začnou se v něm zachycovat minerální látky ze slin. Kombinace těchto škodlivých faktorů tedy v konečném důsledku vrcholí právě zubním kamenem.  Nejde jen o estetickou záležitost. Zubní kámen je jen začátek, pokračováním může být parodontitida. Zanedbané zuby jdou ruku v ruce se zánětem dásní, a kdy se dostaví je už opravdu jen otázkou času.

V takovém případě totiž již není napaden jen samotný zub. Problém prorůstá hlouběji do dásně a pomalu ale jistě začíná infikovat a rozpouštět kost. Oslabená kost není dále schopna pevně držet zub, a ten tedy v nejvážnějších případech parodontitidy vypadává. Se zubním kamenem se pojí i další zdravotní komplikace, jako je např. nesprávné trávení. Dle TZ

www.shrtcut.cz

www.schilldentalclinic.cz

Zdroj: medicina.cz

1 2 3 5