THERACLION (ISIN: FR0010120402; Mnemo: ALTHE), inovativní společnost vyvíjející robotický systém pro neinvazivní léčbu echoterapií a poskytující pacientům konzistentní péči založenou na přesných datech a dosažených výsledcích, uvádí na český trh ve spolupráci s prestižním Centrem dermatologické angiologie (CDA) novou technologii pro léčbu křečových žil kompletně z vnějšku těla. Centrum dermatologické angiologie v Říčanech je prvním místem v České republice, které léčí křečové žíly bez řezů a jizev pomocí echoterapie systémem SONOVEIN® a umožňuje pacientům po zákroku okamžitý návrat ke každodenním činnostem.

Francouzská společnost přináší do České republiky novou revoluční léčbu křečových žil odlišnou od všech dosavadních postupů v této oblasti. Jedná se o první robotické neinvazivní ošetření křečových žil echoterapií pomocí systému, který funguje na principu využití vysoce intenzivního terapeutického ultrazvuku. Díky němu lze křečové žíly léčit zcela bez porušení integrity těla, a to na základě přesného ultrazvukového zobrazení s vysokým rozlišením a pokročilého zpracování dat. Lékařům tak poskytuje možnost provést naprosto přesný zákrok a pacientům nabízí léčbu bez řezů a jizev a umožňuje jejich návrat k běžným denním činnostem ihned po ošetření.

Robotická platforma pro léčbu křečových žil byla poprvé představena v roce 2019 a dnes je k dispozici v osmi odborných centrech po celém světě: ve Francii, Španělsku (dvě centra), Velké Británii, Itálii, Rakousku, Hongkongu a České republice. Primář a zakladatel Centra dermatologické angiologie, MUDr. Jaroslav Strejček, CSc., je první partnerem v České republice, který tuto unikátní léčbu nabízí na své klinice v Říčanech, přičemž vstupní konzultace a diagnostika jsou možné také v Praze 5.

Společnost vyvíjí a testuje tuto technologii již několik let, čímž získala čelní postavení na poli inovací v klinickém výzkumu a vytvořila základy pro definitivní odklon od chirurgického zákroku pro vybrané oblasti, jako je například léčba křečových žil. Inovativní technologie založená na principu využití terapeutického ultrazvuku s vysokou intenzitou je zcela neinvazivní zákrok, který nezanechává žádné jizvy. Léčba se plánuje během úvodní lékařské konzultace a obvykle je zapotřebí pouze jedno ošetření trvající 20 až 60 minut. Ve všech případech se pacienti mohou ihned po ošetření vrátit ke svým každodenním činnostem.

Činnost systému je podobná jako u lupy, jež soustřeďuje sluneční paprsky do jediného bodu; v tomto případě však speciální prvek (akustický kolimátor) koncentruje terapeutické ultrazvukové vlny vysoké intenzity. Na cílovou oblast jsou zaměřeny ultrazvukové paprsky a svou energií způsobující zvýšení teploty v cílovém bodě, jímž je stěna nemocné žíly. To vyvolá následný biologický proces, jehož výsledkem je vazivová přestavba ošetřeného úseku žíly a jeho vyřazení z krevního oběhu. Jeho funkci převezmou ostatní zdravé žíly v okolí. Další výhodou echoterapie tímto systémem je, že ji lze použít i po selhání jiných typů léčby nebo v případech, kdy jiné konvenční možnosti nejsou vzhledem ke konkrétnímu typu žíly možné. Využívání umělé inteligence při technologickém vývoji systému navíc umožňuje sběr technických a předoperačních dat pro vytváření nových modelů zpracování v rámci této technologie. Tyto modely pak budou postupně zaváděny do nových verzí systému spolu s dalšími funkcemi pro sběr dat.

Křečové žíly jsou rozšířeným onemocněním, kterým trpí až 30 % světové populace. V České republice se odhaduje, že léčbu křečových žil potřebuje přibližně 1,5 milionu lidí, přičemž současná odborná péče není schopna tuto poptávku pokrýt. Echoterapie je tak novým, užitečným nástrojem, jenž může pomoci tento častý problém zmírnit. Jedná se o léčbu hrazenou pacienty.

Centrum dermatologické angiologie (CDA) založil v roce 1992 emeritní asistent I. dermatologické kliniky Fakulty všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze a mnohaletý předseda České flebologické společnosti České lékařské společnosti JEP, prim. MUDr. Jaroslav Strejček., CSc. Dle TZ

www.theraclion.com

www.echotherapy.com.

www.zily-lecba.cz

www.bestcg.com

Zdroj: medicina.cz