Světový den boje s hypertenzí – 17. květen

Vysoký krevní tlak neboli hypertenze je hlavním rizikovým faktorem vzniku kardiovaskulárních onemocnění, které jsou každoročně příčinou vysokého počtu úmrtí. U příležitosti Světového dne proti hypertenzi připomíná Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) důležitost včasné diagnózy.

Podle Světové zdravotnické organizace s hypertenzí žije více než miliarda lidí. Jedná se o hlavní příčinu kardiovaskulárních onemocnění a předčasných úmrtí. Odhaduje se, že přibližně polovina postižených o svém onemocnění neví a vystavuje se tak zvýšenému riziku zdravotních komplikací. Pacient s vysokým krevním tlakem nemusí celé roky pociťovat žádné problémy, ale o to je to nebezpečnější. Neléčený či nedostatečně korigovaný vysoký tlak může vést až k infarktu, selhání ledvin, mozkové mrtvici a celé škále dalších závažných onemocnění.

Potíže spojené s vysokým tlakem se objevují až v pozdějších stádiích onemocnění. „V pokročilejších fázích se hypertenze může projevovat například častými bolestmi hlavy, krvácením z nosu, poruchami zraku nebo únavou. V takových případech už se ovšem většinou jedná o závažný stav, který vyžaduje důslednou korekci,“ upozorňuje revizní lékařka VoZP.

Tento problém lze přitom velmi jednoduše odhalit. Krevní tlak měří praktický lékař v rámci pravidelných preventivních prohlídek, které by měl každý dospělý člověk absolvovat vždy jednou za dva roky. Dlouhodobý monitoring a včasná diagnóza tak výrazně snižují riziko rozvinutí dalších zdravotních komplikací. Lékař navíc během vyšetření věnuje pozornost i dalším faktorům a může vyloučit případná doprovodná onemocnění. Při hypertenzi roste riziko například diabetu nebo zvýšeného cholesterolu. Právě proto je důležité preventivní prohlídky nezanedbávat.

Ačkoli hypertenzi částečně ovlivňují genetické faktory, pečovat o svůj tlak lze i dodržováním několika jednoduchých zásad. Riziko hypertenze lze snížit vhodnou životosprávou, ukončením kouření, omezením konzumace alkoholu, dodržováním vyvážené stravy a pravidelným pohybem. Vojenská zdravotní pojišťovna poskytuje svým klientům bezplatné preventivní prohlídky a řadu dalších programů zaměřených na udržování zdravého životního stylu. www.vozp.cz/prispevky-na-prevenci

Dle TZ

www.stance.cz

www.vozp.cz

Zdroj: medicina.cz