Mnoho českých kuřáků se už někdy v životě pokoušela s kouřením přestat, často bez podpory a opakovaně. Na trhu existují i méně škodlivé alternativy, které mohou být v odvykání využity jako například ve Velké Británii. Češi o nižší škodlivosti alternativ většinou netuší. Think Tank Racionální politiky závislostí toto tvrzení podložil studií, kterou prezentoval v rámci kulatého stolu Institutu pro veřejnou diskusi (IVD).

V České republice podle dat z roku 2020 odhadem 23,9 % dospělých osob (přibližně 2,1 mil.) denně nebo téměř denně kouří cigarety. Přímým důsledkem kouření je řada respiračních a kardiovaskulárních onemocnění (rakovina plic, infarkt myokardu). Každoročně v Česku téměř 5 500 lidí podlehne rakovině plic prokazatelně způsobené kouřením Tabák zabíjí více než 8 milionů lidí ročně po celém světě. Více než 7 milionů souvisí s přímým užíváním tabáku, přibližně 1,2 milionů úmrtí je důsledkem pasivního kouření.

„Rizikem u kouření je především inhalace tabákového dehtu, který obsahuje desítky toxinů a karcinogenů. Účinnou látkou je však nikotin, který je ve srovnání s dehtem méně škodlivý. Zjednodušeně řečeno kuřáci umírají kvůli tabákovému dehtu,“ vysvětluje Mgr. Jindřich Vobořil, Pg.Dip., tuzemský odborník na drogovou problematiku, někdejší národní protidrogový koordinátor a jeden z autorů studie.

V současné době již existují alternativní výrobky, které se opírají o princip označovaný jako harm reduction, tedy snižování rizik. Tento přístup se snaží minimalizovat nepříznivé dopady užívání návykových látek. Cílem je nabízet alternativy v méně škodlivé formě a vést k úplnému ukončení kouření tabáku. Mezi tyto technologické novinky patří zahřívané tabákové výrobky, někdy též označované jako bezdýmné, elektronické cigarety neboli vaporizéry, nikotinové sáčky. Oproti klasickému kouření vystavují jejich uživatele mnohem nižšímu množství škodlivin. Elektronické cigarety mohou podle vědeckých studií být účinné při odvykání kouření, a dokonce výkonnou agenturou ochrany veřejného zdraví ve Velké Británii jsou takto kuřákům i prezentovány.

Dle studie se Češi mylně domnívají, že tabák je méně škodlivý než alternativní výrobky. Think Tank Racionální politiky závislostí, multidisciplinární sdružení nezávislých a významných odborníků, realizoval unikátní studii o užívání bezdýmných tabákových výrobků, která zkoumala vzorce chování českých kuřáků. Podle studie alespoň jednou za život vyzkoušelo tabákové výrobky určené ke kouření téměř 83 % Čechů. Elektronickou cigaretu vyzkoušelo zhruba 35 % kuřáků, některý z bezdýmných produktů méně než čtvrtina a nikotinové sáčky přibližně 6 %. Významná část respondentů však hodnotí alternativní nikotinové výrobky jako stejně nebo dokonce více škodlivé než standardní tabák ke kouření.

Kuřáci začínají alternativní produkty využívat z jiných než preventivních důvodů, například kvůli zápachu z úst po běžných cigaretách nebo pro užití nikotinu na místech, kde je kouření zakázáno. Problém respondenti vidí v nižší dostupnosti, v údržbě zařízení a kratší době užívání jedné náplně ve srovnání s klasickou cigaretou. Problematické se jeví užívání alternativních produktů mezi mladými lidmi, kteří nikdy před tím neužili tabákové výrobky. Tato obava je častým argumentem proti elektronickým cigaretám, konkrétně fakt, že by e-cigarety mohly být tzv. „vstupní branou“ ke kouření mladistvých.

Data pro tyto závěry dle studie nejsou dostatečná. Prudký pokles prevalence kouření v zemích, kde se užívání elektronických cigaret stalo populárním, naznačuje, že jsou výrobky především náhražkou kouření tabáku. Dostupná data také ukazují, že prvouživatelé tvoří mezi uživateli alternativních výrobků výraznou menšinu.

Zahraniční studie naznačují, že by e-cigarety s obsahem nikotinu mohly efektivněji pomáhat s odvykáním kouření. Protože prostřednictvím vaporizéru nehoří tabák, který by byl následně vdechován, nejsou uživatelé vystaveni stejnému množství toxinů a látek, které prokazatelně u kuřáků způsobují různé typy onemocnění a zdravotních potíží.

Problémem je však dlouhodobá kritika alternativ ze stran mezinárodních struktur a organizací, mimo jiné také Světové zdravotnické organizace (WHO). Zprávy a stanoviska WHO a Vědeckého výboru EU se setkaly s ostrou kritikou ze strany vědecké komunity. Cílené zásahy při potlačování nabídky e-cigaret jen podporují kouření a spotřebu škodlivějších cigaret. Na zprávu WHO mimo jiné také reagovala odborná Společnost pro léčbu závislosti na tabáku, která alternativy ke kouření podporuje s ohledem na prokázanou nižší škodlivost ve srovnání s kouřením klasického tabáku.

Podle výsledků studie je jednoznačné, že přístup harm reduction má být součástí politiky v oblasti závislostí, což znamená plné využití potenciálu alternativních výrobků. Veřejnost by měla být pravdivě informována o nižších rizicích produktů ve srovnání s klasickým kouřením, které jsou v souladu s medicínou založenou na důkazech. Cenotvorba by měla být nastavena tak, aby se lidem alternativy vyplatily a výrobky by se měly stát součástí doporučení pro odvykání kouření na tabáku. Dle TZ

www.communa.cz

www.ivd.cz

Zdroj: medicina.cz