VZP k Světovému dnu dárců krve

Nemocnice v České republice dlouhodobě bijí na poplach a hlásí nedostatek krve. Koronavirová epidemie tento stav ještě zhoršila. Všeobecná zdravotní pojišťovna si je této skutečnosti vědoma, a proto i letos nabízí finanční příspěvek např. na rehabilitační a lázeňské aktivity klientům, kteří bezplatně darují krev. Vloni si pro tento příspěvek došlo 43 372 klientů, o 352 méně než v roce předchozím. VZP uvedená data zveřejňuje při příležitosti Světového dne dárců krve, kterým je 14. červen.

 

Krev má v životě člověka nenahraditelnou úlohu. Zachraňuje zdraví a životy těžce nemocných lidí. Dle Červeného kříže je ale v posledních letech zaznamenáván pokles počtu nově zaevidovaných jejích dárců. V ČR je zhruba 270 tisíc pravidelných dárců, podle Světové zdravotnické organizace (WHO) a dalších odborníků by jich mělo být ještě o 100 až 150 tisíc více. Scházejí zejména mladí dárci ve věku 18–35 let a krevní skupiny A a 0.

Všeobecná zdravotní pojišťovna chápe důležitou roli krve ve zdravotnictví, a tak dlouhodobě podporuje své klienty v rozhodování o jejím darování a odměňuje ty, kteří jsou nejenom dárci krve, ale i plazmy, krevních destiček a kostní dřeně. Příspěvky z fondu prevence na rehabilitační či rekondiční aktivity pro dárce patří již k tradičním benefitům pojišťovny.

V letošním roce 2021 má VZP pro své klienty, kteří bezplatně darují krev, plazmu, krevní destičky a kostní dřeň, připraven příspěvek v celkové výši až 2 500 Kč na rok. Klienti mohou příspěvek čerpat na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění (např. sauna, masáže, plavání apod.) v maximální částce do 1 500 Kč po potvrzení alespoň jednoho odběru za kalendářní rok. Při doložení alespoň dvou odběrů za kalendářní rok mohou dalších 1 000 Kč z celkové hodnoty příspěvku dočerpat na dentální hygienu či balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci zubního lékaře nebo zubní hygienistky.

VZP nezapomíná ani na neaktivní dárce, držitele ocenění za minimálně 10 bezplatných odběrů krve. Ti mohou zažádat o příspěvek až 500 Kč za rok na rekondiční či rehabilitační aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění. Nad rámec příspěvků poskytovaných z fondu prevence může dárce krve získat od společnosti Pojišťovna VZP, a. s., za stanovených podmínek ještě 35 dní cestovního zdravotního pojištění zdarma, nebo zvýhodněnou sazbu ročního pojištění léčebných výloh při opakovaných výjezdech do zahraničí.

Dárcem krve se může stát člověk ve věku od 18 do 65 let, který netrpí vážnější alergií, neprodělal zánět jater, ledvin, infarkt, nemá vysoký tlak či srdeční vadu, není po transplantaci, neměl kapavku, TBC, není HIV pozitivní, promiskuitní, alkoholik a neužíval nitrožilně drogy. Krátkodobě (na určitý čas) jsou vyloučeni ti dárci, kteří se např. nechali tetovat, měli přisáté klíště, nebo po dobrání antibiotik, po prodělání infekce, nemoci, po operaci apod.

Více podrobností o darování krve se můžete dočíst např. na oficiálních webových stránkách Českého červeného kříže či jednotlivých transfuzních pracovišť. Další informace včetně seznamu pracovišť transfuzní služby, kde lze darovat krev, jsou k dispozici na webových stránkách Společnosti pro transfuzní lékařství České lékařské společnosti J. E. Purkyně.

Darovat krev je to nejsnazší, co může člověk pro člověka udělat. Tato pomoc je nevyčíslitelná.  Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz