Světový den hlasu

Význam hlasu se obvykle vnímá až ve chvíli, kdy je jeho kvalita zhoršena. Světový den hlasu, který letos připadá na 16. 4., je příležitostí si důležitost hlasu připomenout. K mezinárodní osvětové kampani se připojují lékaři z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Klinika v tento den otevře dveře svých ambulancí s výzvou pro kohokoli s hlasovými obtížemi, aby se přišel vyšetřit a nechal si poradit.

„Zhoršení hlasu může být způsobeno celou řadou získaných chorob, naštěstí ve většině případů nerizikových pro život pacientů. Někdy je ale zhoršení hlasu projevem vznikajícího nádoru či přednádorového stavu. Časná diagnostika je alfou a omegou úspěšné terapie, a proto je důležité vyšetření odborným ORL specialistou,“  říká přednosta Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol prof. MUDr. Jan Plzák, Ph.D.

Hrtan není dobře přístupný přímému pohledu a vyšetřit se tak dá pouze s využitím speciálního technologického vybavení, které mají k dispozici lékaři v odborných ambulancích. Motolští specialisté proto při příležitosti Světového dne hlasu otevírají ambulance ORL, díky čemuž se lidé s hlasovými potížemi a poruchami snáz dostanou k důkladnému vyšetření.

S osvětovými aktivity laryngologů a foniatrů se budou moci zájemci setkávat během celého dne v nejrůznějších celostátních médiích včetně rozhlasu. Tento den je příležitostí seznámit se s prevencí a léčbou poruch hlasu a s dalšími souvisejícími tématy, jako je například problematika rehabilitace hlasu u pacientů po odstranění hrtanu (laryngektomovaných), s moderními metodami hlasové syntézy, s možností hlasového poradenství, s pomocí pacientům a pacientkám podstupujícím přeměnu pohlaví nebo s otázkami hlasové hygieny.

Problémy s hlasem jsou často provázeny chrapotem, bolestivostí při mluvení nebo přeskakováním hlasu. Vážnější potíže se projeví i pliváním krve nebo hlenu. Tyto příznaky vyžadují okamžitou pozornost a návštěvu praktického lékaře nebo ORL specialisty.

Ke změnám hlasu často předchází infekce horních cest dýchacích. Toto onemocnění způsobuje otok hlasivek, a tak i změnu jejich vibrace, což vede ke změně hlasu. Pokud se hlas nezlepší do dvou týdnů po nachlazení, je dobré navštívit specialisty na ORL. Zde podstoupit podrobná vyšetření, která potvrdí či vyloučí závažné onemocnění.

Především kuřáci a konzumenti tvrdého alkoholu, avšak nejen ti, jsou ohroženi zvýšeným rizikem vzniku nádoru v oblasti hrtanu, ve kterém se nacházejí hlasivky. Toto onemocnění spadá pod souhrnné označení „rakovina hlavy a krku“. Konkrétní léčba nádoru hrtanu se neodlišuje od jiných typů rakoviny. Přednostně se používá léčba ozařováním nebo léčba chirurgická. Lékaři se vždy snaží zachránit nemocnému hlas, ale ne vždy je to možné. Úspěšnost léčby závisí hlavně na včasném nalezení nádoru.

Hlas vyžaduje péči. Při infekci hlas nenamáhat, omezit konzumaci alkoholu, přestat kouřit, při potížích zmírňuje příznaky inhalace páry, nutný dostatečný pitný režim. (Káva a čaj snižují množství tekutin, pro svůj diuretický účinek vysušují hlasivky). Správné držení těla, především v oblasti krku, může ovlivnit kvalitu hlasu. Dobrá jsou pravidelná dechová cvičení!

Pokud se objeví problém s hlasem (chrapot trvající déle než 14 dní), bolest v krku, napětí, tlak, námaha při mluvení, pak je dobře navštívit lékaře.

Dle TZ

www.lf1.cuni.cz

Zdroj: medicina.cz