„Chraňme se“ (nejen pro zdravotní sestry)

Osvětovou a vzdělávací kampaň o boji proti pandemii koronaviru pod názvem „Chraňme se“ zahájila 2. 11. 2020 společnost BATIST Medical, největší středoevropský výrobce nanoroušek a dalších ochranných zdravotnických prostředků. Hlavním průvodcem kampaně „Chraňme se“ je zdravotní sestra Marcela Prayerová, vrchní sestra na Klinice infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň a zároveň vítězka letošního 12. ročníku profesní soutěže BATIST Nej Sestřička 2020. V několika srozumitelných videích bude sama upozorňovat veřejnost na nejčastější chyby a omyly, kterých se lidé dopouští při nošení roušek, nedodržování rozestupů, špatné hygieně rukou. Názorně budou ukázány správné postupy

Veřejnost potřebuje kvalitní a srozumitelné informace o tom, jak se před koronavirem chránit. Již téměř 30 let vyrábí firma BATIST Medical ochranné zdravotnické pomůcky, a to včetně roušek a nanoroušek. Chce v záplavě často protichůdných a neúplných informací přispět svým know-how a svou zkušeností k lepšímu zvládnutí pandemie. Již v první vlně pandemie věnovala domovům seniorů po celé republice jeden milion roušek, ve druhé vlně pokračuje ve spolupráci s organizacemi, které potřebují pomoc. Ochrannými pomůckami například vybavuje děti a pracovníky v Klokáncích. Proto vznikl projekt, který bude sloužit nejširší veřejnosti a poskytne jí praktické informace.

Osvětová videa budou postupně zveřejňována na webové stránce kampaně http://chranmese.batist.cz. Zároveň jsou na stránce soustředěny další praktické informace, přehledné infografiky, vysvětleny jsou rozdíly mezi běžnou ústenkou a nanorouškou, k dispozici jsou i faktické informace o závažnosti onemocnění COVID-19 s mottem „COVID není chřipka“, a to včetně aktuálních grafů z Eurostatu o stavu a dopadech pandemie na životy obyvatel České republiky a evropských zemí. Kampaň bude probíhat nejen v ČR, ale postupně se rozběhne i v dalších zemích, kde BATIST působí. (Polsko, Portugalsko a Rumunsko).

Výrobní závod je v Červeném Kostelci, pobočky má Slovensku, v Polsku, Německu, Španělsku a Portugalsku. Produkty společnosti jsou exportovány do tří desítek zemí celého světa.

Dle TZ

www.batist.cz

Zdroj: medicina.cz