Rubriky
Aktuality

Laboratorní vyšetřování původce covid-19

 

Laboratorní vyšetřování původce COVID-19
Laboratorní diagnostika v akutní fázi onemocnění COVID-19 se v současnosti opírá pouze o
přímý průkaz nukleové kyseliny SARS-CoV-2 (RT-PCR). Sérologické testy vzhledem
k několikadennímu intervalu od prvních příznaků do nástupu protilátkové odpovědi
(takzvané imunologické okno), mají pouze podpůrnou roli viz doporučení WHO:
https://www.who.int/publications-detail/laboratory-testing-for-2019-novel-coronavirus-insuspected-human-cases-20200117. Výsledky takových testů je třeba pro stanovení diagnózy
akutního onemocnění COVID-19 vždy ověřit přímým průkazem viru.
Laboratoře musí proto, aby byl zajištěn dohled nad infekcí COVID-19, surveillance a hlášení
výsledků vyšetření, stejně jako správné a bezpečné diagnostické postupy, zajistit dostatečné
technické a personální vybavení, bezpečnost osob manipulujících se vzorky. Důležité je
kromě kvality procesů také zapojení do hlášení vyšetřených výsledků dle požadavků MZ
ČR (UZIS) a CŘT „Chytrá karanténa“, včetně systému konfirmací nejasných vzorků
v NRL.
Přehled laboratoří splňujících výše uvedené podmínky a zapojených do systému hlášení a
s nimi spolupracujících nemocnic k 25.10.2020.
1SZU Státní zdravotní ústav NRL
2ZUOV Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
3FNHK Fakultní nemocnice Hradec Králové
4NEMCB Nemocnice České Budějovice
5MOTOL Fakultní nemocnice v Motole
6NNB Nemocnice Na Bulovce
7AGELOV Laboratoře Agel a.s. Ostrava
8FNBRB Fakultní nemocnice Brno
9DIAGUL Laboratoř Diagnostika Ústí n.L.
10FNPLZ Fakultní nemocnice Plzeň
11NLBC Krajská nemocnice Liberec
12SPADIA SPADIA LAB, a.s.
13FNOL Fakultní nemocnice Olomouc
14VIDIA VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o.
15ONTRU Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
16IFCOR IFCOR klinické laboratoře Blansko
17AESKOV AESKULAB Ostrava
18LABINKV Lab In – Institut laboratorní medicíny KV
19SLNOP Slezská nemocnice v Opavě, CLMI
20HOMOLKA Nemocnice na Homolce
21TBZLIN Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
22IKEM Institut klinické a experimentální medicíny (pro vnitřní potřeby IKEM)
23GHC GHC Genetics
24NEMPCE Nemocnice Pardubického kraje a.s., Pardubická nemocnice
25NLITOMY Nemocnice Pardubického kraje a.s., Litomyšlská nemocnice
26ZUUL Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem
27SYNCUBE SYNLAB , Laboratoř Praha Cube
28MEDILA Laboratoř lékařské mikrobiologie s.r.o.
29NPKLAT Oddělení klinických laboratoří Klatovské nemocnice a.s.
30BRSVAN Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně
31FTN Thomayerova nemocnice
32NEPROST
Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční a.s.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Přerov, Nemocnice Šternberk
33UHKT Ústav hematologie a krevní transfuze
34CKTCH Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
35CGB CGB laboratoř a.s., Ostrava Vítkovice
36CMBG Centrum molekulární biologie a genové terapie FN Brno
37EUCPHA EUC Laboratoře Praha
38AESKPHA AESKULAB Hadovka Praha 6
39TILIA TILIA LABORATORIES s.r.o.,
40LEMOLO
Laboratoře experimentální medicíny Ústavu molekulární a transakční medicíny
LF UP a Fakultní nemocnice Olomouc
41SVUJIH
SVÚ Jihlava
Spolupracující nemocnice: Nemocnice Pelhřimov
42MUNIBRN Masarykova univerzita, CEITEC, Brno
43VFN Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD
44AVČB
Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Parazitologicky ústav –
pozastaveno
45BIOLAB NL – BioLAB, s.r.o. Praha
46ONPRIB Oblastní nemocnice Příbram, a.s.
47TOPELEX Topelex, s.r.o.
48CYTOGBR Cytogenetická laboratoř Brno, s.r.o.
49BIOPTPL Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň
50FNKVCL Centrální laboratoře FNKV
51SCIMED Scimed Biotechnolgies
52ALGITECH Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Centrum ALGATECH
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Tábor, Nemocnice Pelhřimov
53IMG Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., IMG Praha
54NEMSTRA Nemocnice STRAKONICE, a.s.
55LMGJIH LMG Nemocnice Jihlava p.o.
56ONMB Obl. nemocnice Mladá Boleslav a.s., Klaudiánova nemocnice
57SUJBCHO Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i.
58JCUCB Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, PF
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s., Nemocnice Český Krumlov, a.s.,
Nemocnice Strakonice a.s., Nemocnice České Budějovice a.s., Nemocnice
Písek a.s., Nemocnice Prachatice, a.s., Nemocnice Pelhřimov
59SYNCB Synlab, Laboratoř České Budějovice
60SYNBR Synlab, Laboratoř Brno, Modřice
61SYNCHO Synlab, Laboratoř Chomutov
62GENVIA GENvia, s.r.o, Praha 9
63MOUBRNO Masarykův onkologický ústav Brno
64BIOINOVA Bioinova, s.r.o., ÚEM AV ČR – IBC
65BIOCEV Biotechnologické a biomedicínské centrum AV a UK ve Vestci
Spolupracující nemocnice:
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha
66VALAZL Vaše laboratoře s.r.o., Zlín
67CESLAB Česká Laboratorní s.r.o., Praha
68NEMPISEK Nemocnice Písek, a.s.
69NEMNM Nemocnice Nové Město na Moravě p.o.
70PREVEDIG PREVEDIG medical, s.r.o.
71UVN Ústřední vojenská nemocnice, Vojenská FN Praha
72SANGLAB Sang Lab – klinická laboratoř s.r.o.
73ELIPHARM ELISABETH PHARMACON, spol. s r.o.
74NEMBV Nemocnice Břeclav p.o.
75UK1LF Ústav imunologie a mikrobiologie 1 LF UK
76KZUSTI Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem
77SVUPHA Státní veterinární ústav Praha (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)
78NEMCL Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a. s.
79BFUBRNO Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
80VZUTECH Agentura vojenského zdravotnictví, VZU, Těchonín (pro vnitřní potřeby AČR)
81NEMKYJ Nemocnice Kyjov, OKM
82NEMTREB Nemocnice Třebíč, CL
83LLGPCE Laboratoře lékařské genetiky s.r.o., Pardubice
84NEMZNOJ Nemocnice Znojmo, p.o.
85NEMVY Nemocnice Vyškov , p.o.
86NEMHAVB Nemocnice Havlíčkův Brod, p.o.
87NEMBOSK Nemocnice Boskovice, s.r.o.
88NEMKOL Oblastní nemocnice Kolín, a.s.
89MEDCEN Medicínské centrum Praha s.r.o.
90SVUOLO Státní veterinární ústav Olomouc (pro vnitřní potřeby SVU a SVS)
91NEMSUM Nemocnice Šumperk, a.s.
92NEMNACH Oblastní nemocnice Náchod, a.s.
93NEMKLAD Oblastní nemocnice Kladno, a.s. (pro vnitřní potřeby nemocnice)
94TGMHOD Nemocnice TGM Hodonín, p. o.
95NEMTAB Nemocnice Tábor, a.s.
96AVCBUMB Biologické centrum AV ČR České Budějovice, Ústav mol. biologie rostlin
97VFNSERO Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, ULBLD, Sérologická laboratoř
98KZMOST Krajská zdravotní a.s. Ústí nad Labem, Nemocnice Most, o.z.
99CITYLAB Citylab spol. s r.o.
Spolupracující nemocnice:
Nemocnice v Brandýse n. L., Nemocnice Slaný a Nemocnice Na Františku
100KKNEM Karlovarská krajská nemocnice a.s.
101NEMLTC Nemocnice Litoměřice, a. s.
102NEMUH Uherskohradišťská nemocnice a.s.
103DIAGON DIA-GON MP spol.s.r.o., Cheb
104PRIVAMED Městská nemocnice Plzeň, Privamed a.s.
105ZZSKRN Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, p. o.
106NEMBEN Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s.
107AGELPLZ Poliklinika AGEL, Dopravní zdravotnictví a.s., Plzeň
108FNOVA ÚLD OKB Fakultní nemocnice v Ostravě
109VNBRNO Vojenská nemocnice Brno
110NEMPRA Nemocnice Prachatice a.s.
111PRONATAL PRONATAL s.r.o., Praha 4
112NEMJH Nemocnice Jindřichův Hradec, a.s
113ELPHOGE Elphogene s.r.o., Praha 6
114BIOKLAT NL-BioLAB s.r.o. Klatovy, s.r.o.
115MIKROCH Laboratoře Mikrochem a.s., Olomouc
116NEMUO Nemocnice Pardubického kraje a.s., Orlickoústecká nemocnice
117GENDET GenDetective s.r.o., Praha 10
118KZTEP Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Teplice, o.z.
119KZCHOM Krajská zdravotní, a. s. – Nemocnice Chomutov, o.z.
120NEMJIC Oblastní nemocnice Jičín, a.s.
121NEMJBC Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o.
122CSAP Česká spol. AIDS pomoc, z.s., Spolupracující laboratoř: SPADIA LAB, a.s.
123SOTIO SOTIO a.s. (jen pro vnitřní potřeby SOTIO)
124GENTREND Gen-Trend s.r.o., Rudolfov
125NECHRU Nemocnice Pardubického kraje a.s., Chrudimská nemocnice
V Praze dne 25.10.2020

Zdroj: szu.cz