24.10.2020 Světový den polia (dětské přenosné obrny)

Světový den polia (dětské přenosné obrny) je každoročně vyhlašován Světovou zdravotnickou organizací (WHO) a připomíná hlavní cíl eradikovat/vymýtit poliomyelitidu a dosáhnout tak světa bez obrn vyvolaných polioviry. Tisková zpráva SZÚ.


World_Polio_Day_2020_def.pdf Světový den polia (dětské přenosné obrny) World Polio Day 2020

Zdroj: szu.cz