Světový den lymfomu

 

Dne 15. září si každý rok lidé po celém světě připomněli Světový den lymfomu. O rozšíření povědomí o onemocnění se  v ČR snaží spolek Lymfom Help. Lymfom je druh nádorového onemocnění, které souvisí s jedním druhem bílých krvinek, s tzv. lymfocyty, stejně jako u chronické lymfatické leukémie. Onemocnění zaujímají po kolorektálním karcinomu, karcinomu plic, prsu a dělohy páté místo v incidenci mezi nádorovými onemocněními. Ročně je v ČR diagnostikováno cca 2 500 nových pacientů, což představuje prakticky každé 3,5 hodiny nový diagnostikovaný případ.  Přesto veřejnosti není o tomto hematoonkologickém onemocnění dostatečně informována.

Letošním tématem číslo jedna je koronavirus, ale je nutno připomenout, že je nutné jít k lékaři při obtížích. Včasné prohlídky mohou v konečném důsledku zachránit život. Proto u příležitosti Světového dne lymfomu se apeluje na veřejnost, aby nikdo nepodceňoval příznaky jakékoliv nemoci. Proto pro online kampaň Světového dne je dáno heslo: Čím dříve, tím lépe. (Osvětová kampaň vznikla za podpory společnosti Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.)

Zvyšování povědomí o onemocnění je velice důležité, zejména proto, že příznaky této hematoonkologické diagnózy jsou v prvním stádiu snadno zaměnitelné s jinými onemocněními. Prvním a nejčastějším příznakem onemocnění lymfomem bývá nebolestivé zvětšení lymfatických uzlin, postupně se mohou přidávat další příznaky, mimo jiné horečka, kašel spojený s bolestí na hrudi a dušností, únava, úbytek hmotnosti, což mohou být symptomy i řady jiných méně závažných onemocnění a člověk jim často nevěnuje takovou pozornost. Pokud tyto příznaky přetrvávají delší dobu, je to rozhodně důvod k návštěvě lékaře!

Při onemocnění maligním lymfomem jsou postiženy lymfocyty, tedy jeden z typů bílých krvinek. Lymfomy proto mohou vzniknout v kterékoliv části těla, a také se do jakékoliv části těla rozšířit.

Hodgkinův lymfom postihuje nejčastěji mladé pacienty ve věku 20—45 let, ale nemoc se může rozvinout i u starších lidí nad 60 let věku. Celkově jsou častěji nemocní muži. Nehodgkinské lymfomy se mohou vyskytnout v jakémkoli věku, častěji u mužů, průměrný věk při diagnóze je kolem 60 let. Hodgkinův lymfom tvoří necelou pětinu všech lymfomů a nehodgkinské lymfomy zhruba zbylé čtyři pětiny.

Incidence maligních lymfomů v posledních desetiletích stoupá i v ČR. Příčina stoupající incidence není zcela jasná, uvažuje se o vlivu prodlužujícího se věku populace, vzrůstající imunokompromitace populace, ale jednoznačná odpověď není. V současnosti odhadem žije v ČR více než 18 000 obyvatel, u nichž byla někdy v minulosti učiněna diagnóza maligního lymfomu nebo chronické lymfatické leukémie.

V posledních 20 letech došlo k výraznému zlepšení celkového přežití jak nemocných s Hodgkinovým lymfomem, tak pacientů s diagnostikovaným nehodgkinským lymfomem. Pravděpodobnost, že nemocný bude žít 5 let, se zvýšila u obou skupin o 20 % (Hodgkinův lymfom zlepšení z 64,5 % (v letech 1990-1994) na 81,4 % (v letech 2010-2015); u nehodgkinského lymfomu došlo ke zlepšení ze 41,5 % (v letech 1990-1994) na 63,7 % (v letech 2010-2015).

Dle TZ

www.aristonpr.cz

Zdroj: medicina.cz