VZP klientům vrací více než 180 milionů Kč

Všeobecná zdravotní pojišťovna svým klientům za prvních šest měsíců letošního roku 2020 vrátila až 180 milionů Kč za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzv. ochranný limit překročilo 266 247 klientů VZP, což je o 5 % více oproti stejnému období loňského roku.

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací. Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tyto skutečnosti musí pojištěnci své zdravotní pojišťovně doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Od ledna do června 2019 dostalo peníze zpět 253 tisíc klientů VZP a vyplaceno jim bylo přes 162,3 milionu korun. V první polovině roku 2020 překročilo ochranný limit 266 tisíc klientů a pojišťovna jim vrátila více než 180 milionů korun. Z počtu 266 tisíc klientů, kterých se ochranný limit týká, jich bylo 237 712 starších 70 let a vráceno jim bylo 152,4 milionu korun. Průměrný přeplatek za prvních šest měsíců roku 2019 byl 641 Kč, ve stejném období roku 2020 to bylo 677 Kč.

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP sleduje překročení ochranného limitu za ně. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Klienti číslo bankovního účtu nahlásí VZP prostřednictvím Žádosti o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet. Tuto žádost mohou klienti podat osobně na pobočce, zaslat písemně nebo také nově podat elektronickou formou (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím aplikace Moje VZP/VZP Point). Částka překračující ochranný limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce. Dle TZ

www.vzp.cz

Zdroj: medicina.cz