Vychází čtvrté vydání brožury Rádce pacienta

 

Jedná se o aktualizované vydání brožury z roku 2016, která obsahuje nové postupy, terminologii a změny vzniklé v souvislosti s vydáním nových legislativních předpisů či novelou stávajících.

Rádce pacienta 2019 je publikace, která slouží občanům-pacientům k lepší orientaci ve světě zdravotnictví se zaměřením na poskytování zdravotních služeb. Brožura uvádí zejména úpravy a změny, které nastaly v oblasti nakládání s osobními údaji pacientů a zákonných zástupců, vzdělávání sester, předepisování a vydávání léčiv, péče v posledním stádiu života a mnoho dalších. Rozšířili jsme kapitoly pojednávající o zdravotnické dopravní službě, stravě v nemocnici, právech dítěte nebo právech osob se zdravotním postižením. Doplněny byly také informace o lázeňské léčebně rehabilitační péči a pohotovosti.

Ministerstvo zdravotnictví připravilo Rádce pacienta 2019 také v anglickém jazyce. Anglická verze je určena především pro cizince, kteří dlouhodobě pobývají v ČR.

Tištěné vydání příručky ke zlepšení bezpečí pacientů se připravuje, následně bude distribuováno na celé území ČR prostřednictvím vybraných poskytovatelů zdravotních služeb v přímé působnosti MZ ČR a také prostřednictvím krajských úřadů. Pro pacienty bude k dispozici zdarma.

Rádce pacienta 2019 – příručka ke zlepšení bezpečí pacienta (český jazyk)

 

Patient Guide 2019 – Guide for imporoving patient safety (English language)

Zdroj:mzcr.cz