Rubriky
Aktuality

VZP vrátila 493 milionů korun za doplatky na léky

 

V  roce 2019 vrátila VZP svým klientům bezmála 493 milionů korun, které zaplatili v lékárnách nad tzv. ochranný limit za započitatelné doplatky za léky. Ve srovnání s rokem 2018 jde o nárůst o více než 70 milionů korun (17 %). Tuto zákonem stanovenou hranici loni překročilo přes 464 tisíc klientů VZP, zatímco v roce 2018 to bylo o 38 tisíc klientů méně. Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Pojištěnci své zdravotní pojišťovně musí tyto skutečnosti doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Do limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací. Důležité je také zmínit, že do roku 2018 neexistovala věková skupina nad 70 let s ochranným limitem sníženým na 500 Kč, ale pouze věková skupina nad 65 let.

Data potvrzují, že proběhlá změna pomohla těm nejpotřebnějším. Z celkového počtu 425 999 klientů, kterým VZP vracela peníze za rok 2018, jich více než 363 tisíc bylo ve věkové kategorii nad 70 let.  Roku 2019 dostalo zpět peníze 464 368 klientů VZP, z nichž pojištěnců v kategorii nad 70 let bylo o 9 % více než v předchozím roce.

VZP u všech klientů sleduje překročení ochranného limitu a přeplatky vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Číslo bankovního účtu může klient pojišťovně nahlásit na pobočce, prostřednictvím call centra nebo písemně. Částka překračující ochranný limit bude klientovi VZP vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. Pokud částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce. Dle TZ

Zdroj:

www.vzp.cz