Kampaň za testování na HIV a hepatitidu C

 

Farmaceutická společnost Gilead Sciences ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc spustila osvětovou kampaň, jejímž cílem je vybídnout lidi k tomu, aby se nechali testovat na přítomnost viru HIV a hepatitidy typu C v těle. Podle odborníků totiž v České republice neví o nákaze HIV až tisíc lidí a o nákaze hepatitidou C i několik desítek tisíc lidí. Obě infekce mohou desítky let probíhat bez příznaků. Pro úspěšnou léčbu je zásadní podchytit je v raném stádiu. Cílem kampaně je informovat o možnostech testování a především v konečném důsledku snížit počet osob infikovaných virem HIV nebo hepatitidou C, které o své nákaze neví, ale navazují vztahy a mohou potenciálně šířit infekci dál. Důležité jsou 2 informační weby (www.hiv-prevence.cz a www.hepatest.cz), kde se zájemci dozví nejdůležitější informace o testování na zmíněné infekce, o příznacích i léčbě. Osvětová kampaň je realizovaná v rádiu, na internetu, sociálních sítích a v MHD.

HIV je virus, který může způsobovat onemocnění známé jako AIDS. Přenáší se krví, nechráněným pohlavním stykem a z matky na dítě během porodu. Virus v organismu napadá primárně imunitní buňky. Posléze dochází k tomu, že organizmus není schopen bránit se jakékoliv infekci a imunitní systém člověka nakonec zcela selže. V roce 2018 bylo v České republice na základě 1,37 mil. provedených vyšetření nově diagnostikováno 208 případů infekce HIV. Onemocnění AIDS bylo nově diagnostikováno u 38 HIV pozitivních osob. Hlavním zdrojem infekce HIV v ČR je stále sexuální přenos, zejména mezi muži majícími sex s muži (zdroj: SZÚ).

Hepatitida C je infekční onemocnění, které postihuje především játra. Nemoc často probíhá bez příznaků, chronická infekce může vést i k cirhóze jater, jejich selhání nebo rakovině. Virus hepatitidy C byl objeven až v roce 1989. V dřívější době se bylo možné nakazit infikovanou krevní transfuzi, v současnosti k nákaze nejčastěji dochází přenosem krví při nitrožilní aplikaci drog. Rutinní diagnostika je k dispozici od roku 1992. Dle dostupných údajů trpí v ČR chronickou hepatitidou C 40 až 80 tisíc lidí. Mnoho nemocných o své nákaze vůbec neví.

„Obě infekce jsou zákeřné tím, že mohou bez příznaků probíhat i desítky let. Pokud k jejich diagnostice dojde v příliš pozdním stádiu, mohou končit úmrtím pacienta. Společným znakem obou infekcí je, že žijí tisíce lidí, kteří o své nákaze neví a mohou ji šířit dál. U hepatitidy C je situace o to složitější, protože až do roku 1992 nebyla krev používaná při transfuzích na tuto infekci testována. Infikováni tak mohou být i lidé, kteří žijí zcela spořádaný život,“ říká MUDr. Soňa Fraňková, Ph.D. z IKEM Praha.

Osvětová kampaň, kterou realizuje Gilead Scinces ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc, má za cíl především šířit povědomí o nákaze hepatitidou typu C a virem HIV. V dnešní době existují možnosti, jak se nechat bezplatně a anonymně testovat. Dnes jsou k dispozici natolik účinné léky, že pokud se infekce zachytí včas, může většina pacientů při dodržování léčby žít normální život,“ říká Jiří Pavlát, ředitel ČSAP Domu světla v Praze. Dle TZ

www.amic.cz

www.hiv-prevence.cz

www.hepatest.cz

Zdroj: medicina.cz