Rubriky
Aktuality

LECITIN – fosfatidylcholin

Lecitin poskytuje přirozený zdroj polynenasycených mastných kyselin včetně esenciálních mastných kyselin. Také obsahuje cholin a inositol v jejich vysoce absorbovatelných formách, podobně jako vitamíny, minerální a nutriční faktory. Fosfatidylcholin je biologicky aktivní zdroj cholinu nacházející se v lecitinu (koncentrovanější forma, často popisovaná jako lecitin s trojitou silou).

Atletická výkonnost
  • Lecitin je považován za ergogenní prostředek pro svůj obsah cholinu a účinky na acetylcholin. Bylo zjištěno, že cholin a acetylcholin souvisí s opožděnými svalovými kontrakcemi, ke kterým dochází, pokud není přítomné dostatečné množství cholinu a acetylcholinu.

Regulace cholesterolu

  • Lecitin tvoří součást lipoproteinů, což jsou nosiče cholesterolu v krvi, a umožňuje jejich efektivnější distribuci, a tak brání usazování cholesterolu na výstelce tepen.
  • Lecitin snižuje hladinu cholesterolu a chrání cholesterol před oxidací, díky tomu, že je součástí lecitin-cholesterol acyltransferázy.

Podpora jater

  • Fosfatidylcholin podle výzkumů pomáhá při nealkoholovém ztučnění jater díky své úloze v rámci lipotropních mechanismů, jako je sekrece lipoproteinů s velmi nízkou hustotou (VLDL) z jater

Duševní zdraví

  • Nízké hladiny fosfatidylcholinu byly objeveny u pacientů s neurologickými poruchami, jako Alzheimerova choroba a demence,184  jelikož se podílí na membránově zprostředkované buněčné signalizaci a je součástí membránových struktur buněk.

Možné podpůrné působení:

  • Nedostatek acetylcholinu např.: Alzheimerova choroba, bipolární deprese, tardivní dyskineze, Huntingtonova choroba, Friedrichova ataxie, olivopontocerebelární atrofie, myasthenia gravis
  • Regulace cholesterolu
  • Podpora ledvin, např. při alkoholismu, hepatitidě, cirhóze, detoxikaci, metabolismus tuků
  • Sportovní vytrvalost
  • Mozkové funkce

KONTRAINDIKACE / INTERAKCE S JINÝMI LÁTKAMI:

Nejsou známé.

Zdroj: doktorka.cz