Rubriky
Aktuality

Vyšetření EHES 2019

Ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem se naše pracoviště účastní zdravotního vyšetření respondentů studie  EHES.

Evropský průzkum zdravotního stavu populace (EHES) je mezinárodním projektem, kterého se účastní řada evropských zemí. Cílem projektu je sběr srovnatelných a kvalitních dat o zdravotním stavu a zdravotních rizicích evropské dospělé populace. V Česku projekt běží od roku 2011, kdy nejprve proběhla pilotní etapa v letech 2010–2011.  V roce 2014 následovala 1. etapa celorepublikového šetření. V pětiletém intervalu, v roce 2019, je dále plánována 2. etapa studie.


 Co je EHES?
 • Výběrové šetření zdravotního stavu evropské populace s lékařským vyšetřením, blíže EHES – European Health Examination Survey.
 • Cílem EHES je získat srovnatelné údaje o zdravotním stavu dospělé populace v evropských zemích.
 • Lékařské vyšetření studie EHES 2019 v Česku zahrnuje: změření krevního tlaku, výšky, hmotnosti, obvodu pasu; stanovení celkového, HDL a LDL cholesterolu a triglyceridů, HbA1c (glykovaného hemoglobinu) a TSH (hormonu štítné žlázy) v žilní krvi.
Východiska studie EHES
 • Srdečně-cévní onemocnění způsobují téměř polovinu úmrtí v české populaci a jsou jednou z hlavních příčin předčasných úmrtí (do 75 let).
 • Na vzniku těchto onemocnění se podílí pět klíčových rizikových faktorů: vysoký krevní tlak, nadváha a obezita, kouření tabáku, vysoká hladina celkového cholesterolu v krvi a vysoká hladina cukru v krvi.
 • Hlavním rizikovým faktorům lze do značné míry předcházet a léčit je.
 • Na prevenci kardiovaskulárních onemocnění je v členských zemích EU určena jen malá částka ročních výdajů na zdravotnictví (3 %).
Jak může EHES pomoci?
 • Účastník studie získá přehled o svém zdravotním stavu a případném zdravotním riziku (20 až 50 % osob nezná své hodnoty krevního tlaku, cholesterolu a hladiny cukru v krvi či polovina  osob s onemocněním štítné žlázy o svém onemocnění neví).
 • Účastník bude mít možnost konzultovat svůj zdravotní stav se zdravotníky.
 • Získaná agregovaná data poskytnou informace o klíčových ukazatelích zdravotního stavu populace, které nejsou z jiných zdrojů dostupné a jejichž skutečný výskyt v populaci je odlišný než uvádí rutinní statistiky, kde jsou údaje získávány především z registrů již léčených pacientů.
 • Poskytne podklady pro včasnou přípravu a realizaci preventivních programů.
Šetření EHES 2019