Rubriky
Aktuality

Projekt SRDCE V HLAVĚ

Srdce v hlavě – poněkud provokativním spojením se autoři snaží upozornit na několik základních skutečností, a to, že onemocnění srdce a cév (kardiovaskulární onemocnění, KVO) jsou stále nejčastější příčinou úmrtí v naší zemi i v dalších zemích západní civilizace. Ačkoliv nádorová onemocnění v myslích většiny populace jsou největší metlou, jejich výskyt je nižší než výskyt KVO.

K tomu dopomáhá rovněž mylná představa o kvalitě života s KVO a s nádorem. Život s nehybnou polovinou těla, nesrozumitelnou řečí a plnou závislostí na pomoci druhých není rozhodně příliš optimistický. Podobně těžká dušnost po několika krocích dokáže životu vzít zcela radost ze života.

Mnoho nádorových onemocnění je velmi dobře léčitelných a pacienti mají před sebou někdy desítky let života. Naopak představa „příjemného odchodu ze života – totiž že v devadesáti se dostaví infarkt, nejlépe ve spánku, je někdy lichá. Pacient s KVO tráví totiž roky v zařízeních sociální a dlouhodobé léčebné péče.

Rizikové faktory – hypercholesterolémie a další poruchy metabolizmu tuků, hypertenze, kouření a mnohé další (diabetes, obezita, tzv. metabolický syndrom…) umíme ovlivnit a snížit tím výskyt i úmrtnost na KVO, právě tak, jako změnou životního stylu (dieta, pohyb, omezení kouření nebo jeho vynechání). Například účinné léky k omezení kouření jsou dostupné, účinné, bezpečné, dobře tolerované a jejich efekt byl prokázán u statisícových souborů nemocných v klinických studiích (nevěřme „radě souseda“ nebo neověřené informaci na internetu!)

To všechno víme, a přesto je kontrola rizikových faktorů nedostatečná, někdy je možno dokonce konstatovat, že je špatná!!! Jsme sice světovými premianty v intervenční léčbě infarktu myokardu, nedokážeme však léčit riziko, předcházet výskytu KVO, ani léčit optimálně nemocné po KV příhodě

Vzhledem k tomu, že rizikové faktory nebolí – na ně málo myslíme! Proto bychom měli mít „Srdce v hlavě“, myslet na to, zda známe svá rizika a zda děláme dost pro to, abychom je snížili.

Současná medicína má nejmodernější technologie a léky. Důležitá však je skutečnost, že dostupné „standardní“ velmi účinné léky pacienti neužívají. Při tom účinný je jenom lék, který je užíván.  Mnoho nemocných léky neužívá správně, snižuje si dávky a léky dokonce vysazuje. Špatná adherence (vztah pacienta k léčbě i k lékaři) je potom příčinou zbytečných úmrtí či jiných projevů KVO! Je přitom známo, jak vyplynulo ze závěrů některých studií, že léky na hypertenzi užívalo správně jen 1/3 nemocných, 1/3 užívala léky někdy a nějak, a 1/3 dokonce nikdy. Až 50 % nemocných, kteří měli v USA nasazené statiny (léky na snížení cholesterolu a tím snižující KV morbiditu i mortalitu), vysadilo je do 2 let.

Důležité je proto, aby lékař byl přesvědčen o účelnosti naordinované léčby a aby dokázal o správnosti, významu a nutnosti léčby poučit a získat pro ni také pacienta. Při každé kontrole je také nutno se ptát, zda nemocný léky pravidelně užívá. Je možno také předepsat pacientovi tzv. fixní kombinaci léků (několik léků ze dvou i tří účinných látek v jedné tabletě!), čímž se může zlepšit pacientova adherence.

Nejdůležitější však je, znát hodnoty svých rizikových faktorů, léčit se dle doporučení lékaře, užívat předepsané léky, nezapomínat (natož si vymýšlet vlastní „lékové prázdniny“) prostě myslet na své srdce. Mít totiž opravdu péči o srdce v hlavě!

Projekt byl představen na TK v červnu 2019 v Praze.

Dle TZ prof. MUDr. Richarda Češky, CSc., FACP, FEFIM, předsedy České internistické společnosti, vedoucího Centra preventivní kardiologie VFN v Praze.

www.mhw.cz

Zdroj: medicina.cz