Rubriky
Aktuality

Den otázek a odpovědí na Krajské hygienické stanici 8. dubna 2019

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje

se sídlem v Českých Budějovicích vás zve  na 

Den otázek a odpovědí u příležitosti oslavy Světového dne zdraví

Světový den zdraví se slaví každoročně 7. dubna u příležitosti výročí založení Světové zdravotnické organizace (WHO) v roce 1948. Cílem činnosti WHO  je dosažení co nejlepšího zdraví pro všechny. V tento den se  konají různé události zaměřené především na prevenci onemocnění a zlepšení kvality života.

Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích  pořádá

dne 8.4.2019 pro veřejnost „Den otázek a odpovědí“.

Akce se bude konat  v budově KHS Jč. kraje, Na Sadech 25, Č. Budějovice, v zasedací místnosti  (3. patro), od 9,00 do 15,00 hodin. 

Tým odborníků KHS Jihočeského kraje bude odpovídat na otázky týkající se činnosti KHS v ochraně a podpoře veřejného zdraví např. z oblasti:

  • problematiky hluku v komunálním prostředí; hygienické problematiky pitné vody
  • ochrany zdraví při práci; kategorizace prací
  • hygienických požadavků na školní stravování; zřizování dětských skupin; lesních mateřských škol; pořádání letní dětské rekreace
  • hygienických požadavků na provozování stravovacích služeb; k provádění „zkoušek ze znalostí hub“
  • očkování; aktuální epidemiologická situace
  • prevence nemocí a zdravého životního stylu – zdravé výživy, dostatečné pohybové aktivity

11.00 hod.  uskuteční přednáška zástupce spol. Mamma HELP k prevenci nádorů prsu; rovněž v průběhu akce bude možnost nácviku samovyšetření prsu.

Dále za podpory ZPMV CR bude zástupkyní Poradny podpory zdraví a zdravého životního stylu provedeno zájemcům měření krevního tlaku, cholesterolu a procenta tělesného tuku.

K dispozici budou zdravotně výchovné materiály k aktuálním tématům zdraví.

Zdroj: khscb.cz