Světový den proti rakovině.

Nekuřte! Vybízí Liga proti rakovině českou veřejnost a startuje debatou odborníků
„Máte rakovinu plic…“ – tuto větu si v Česku ročně vyslechne téměř
6 782 lidí. Onemocnění pak za rok připraví o život 5 555 pacientů. Patří jí tak smutné
prvenství mezi všemi nádory vůbec – přichází se na něj totiž v drtivé většině případů
pozdě, ve stadiích, kdy jej nelze vyléčit. Proto Liga proti rakovině Praha zasvětila letošní
rok právě karcinomu plic. A ve Světový den proti rakovině, jenž připadá na 4. února,
pořádá sympozium, kde budou mluvit experti z řad onkologů, pneumologů, chirurgů a
radioterapeutů o nových možnostech léčby plicní rakoviny.
„Až 90 % nádorů plic má na svědomí kouření, aktivní či pasivní. Kouří 20 % světové
populace, 800 milionů mužů, 200 milionů žen, dalších 50 milionů je vystaveno pasivnímu
kouření, z toho 75 % žen a dětí. Česká republika tyto poměry kopíruje. Nejúčinnější cestou, jak mortalitu a výskyt smrtelného onemocnění snížit, je nekouřit a k tomu budeme po celý rok 2019 vybízet českou veřejnost,“ říká MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha.