Mezinárodní den epilepsie. Správná pomoc při epileptickém záchvatu je snadná, může přitom zachránit život

 

Asi 80 000 pacientů trpí v České republice aktivní epilepsií. To znamená, že měli alespoň
jeden epileptický záchvat v průběhu posledních pěti let. Ročně přibude asi 5000 nových
pacientů. Správná první pomoc, která může zachránit život pacienta, je tématem
Mezinárodního dne epilepsie, který si připomínáme v pondělí 11. února.
Epileptické záchvaty, jimiž se toto nejčastější chronické onemocnění mozku projevuje,
mohou být spojeny s nenápadnými projevy, jako je záraz v činnosti či porucha vědomí. Na
druhou stranu existují i záchvaty dramatické, kdy nemocný spadne a je postižen velkými
křečemi. „Se správnou první pomocí při záchvatu je bohužel stále spojena celá řada mýtů. Zavádějící je například představa, že je potřeba nemocného zalehnout nebo mu vložit do úst klacík.
Opravdu život zachraňující je odstranit předměty, o které by se mohl poranit, podložit hlavu, uvolnit oděv kolem krku a nijak neomezovat,“ říká Přemysl Jiruška z Fyziologického ústavu Akademie věd ČR, který se výzkumem epilepsie, příčin vzniku nemoci i mechanismů vzniku záchvatů zabývá.
„Klíčový je samozřejmě i intenzivní výzkum a rychlý přenos poznatků do klinické péče, který se ve spolupráci s Akademií věd ČR uskutečňuje například v nedávno otevřeném výzkumném centru EPIREC při FN v Motole,“ říká předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová.

Mezinárodní den epilepsie je důležitým momentem pro vzdělávání a osvětu v problematice
epilepsie. Akademie věd ČR proto v tomto směru úzce spolupracuje také s pacientskými
organizacemi Epistop z.s. a Společnost E, která připravila edukativní videa na téma první
pomoci při záchvatu: https://www.youtube.com/watch?v=cjlAdEqG_X4.
Rádi zodpovíme Vaše dotazy:
Ing. Jan Martinek, Kancelář AV ČR, e-mail: martinek@kav.cas.cz, tel.: 777 110 109
MUDr. Irena Doležalová, EpiStop, e-mail: irena.dolezalova@fnusa.cz, tel.: 777 017 840
Alena Červenková, Společnost E, e-mail: alena.cervenkova@spolecnost-e.cz, tel.: 607 859 301

Zdroj: epistop.cz