Rubriky
Aktuality

Světový den bez tabáku 2018

Světová zdravotnická organizace (WHO) každoročně vyhlašuje 31.5. Světový den bez tabáku, přičemž zdůrazňuje zdravotní a další rizika související s užíváním tabáku a prosazuje účinnou politiku ke snížení spotřeby tabáku.

 

Zbavte se své závislosti, zdravotní pojišťovna vám přispěje na odvykání kouření.

V České republice žije okolo dvou milionů kuřáků. Podle posledních dat Českého statistického úřadu v roce 2016 utratili čeští kuřáci za tabák celkem 94 miliard korun.Kouření má přitom negativní dopad nejen na zdraví populace, ale působí rovněž značné ekonomické ztráty.Ty, jež se své závislosti na nikotinu chtějí zbavit, podporují i zdravotní pojišťovny.

Kupříkladu Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (211) přispívá svým pojištěncům od ledna letošního roku 500 Kč z fondu prevence na přípravky podporující odvykání kouření. „Příspěvek je určen pojištěncům od 18 let na léčivé přípravky, jako jsou vareniclin, žvýkačky, náplasti, pastilky či spreje. Zájemce o příspěvek předloží potvrzení o léčbě z Centra pro závislé na tabáku, respektive z poradny pro odvykání kouření,“ upřesňuje Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR.

Dopad na zdraví i ekonomiku

Kouření má nepříznivý vliv na nemocnost, pracovní neschopnost, invaliditu i úmrtí české populace.2 Je příčinou asi 30 % onkologických onemocnění, asi 15 % kardiovaskulárních onemocnění a přibližně 80 % chronických plicních nemocí. V Česku kouří okolo dvou milionů lidí, přičemž největší skupinu tvoří mladí lidé. Největší počet kuřáků (téměř třetina) je ve věkové kategorii 15 až 24 let, ve skupině 55 let a více let pak kouří 18 % osob.1Podíl kuřáků v populaci se u nás v posledních letech stabilně pohyboval mezi 28 až 32 %,2 od roku 2015 pak mírně klesl na 25 %.1

Kouření má však nejen zdravotní, ale i ekonomické důsledky. Nevyplácí se samotným kuřákům, ale ani státu, protože náklady spojené s kouřením, jsou mnohonásobně vyšší než výnos ze spotřební daně. Dle odhadů tvoří ekonomické ztráty způsobené kouřením v ČR 118 miliard korun ročně. Z toho asi 22 miliard korun tvoří zdravotní péče kvůli následkům kouření.3

Odborná pomoc je účinnější

Léčba odvykání kouření spočívá v psychobehaviorální intervenci (tj. dotazování pacienta, kdy nejčastěji kouří a v jakých situacích sahá po cigaretě) a ve farmakoterapii (tj. užívání léků k potlačení abstinenčních příznaků).1

Závislost na tabáku je možné u nás léčit ve 40 centrech specializovaných na tuto oblast, dalších zhruba 150 lékáren poskytuje poradenství, kuřákům je k dispozici více než 200 vyškolených ambulantních lékařů.1Statistiky ukazují, že intenzivní odborná léčba má daleko lepší výsledky. Zatímco pacienti, kteří užívají léky šest měsíců pod dohledem odborníků, mají až 70% šanci na úspěch, naproti tomu mezi kuřáky, kteří se snaží přestat kouřit bez pomoci, uspěje pouze čtyři až pět osob ze sta.1

Zdroje:

  1. http://www.statistikaamy.cz/2017/08/kuraci-ziji-o-10-let-mene/
  2. http://www.szu.cz/uploads/documents/czzp/zavislosti/TabakAlko2004_2013.pdf
  3. https://zpravy.idnes.cz/senat-koureni-omezeni-seminar-deg-/domaci.aspx?c=A170613_115254_domaci_kop

ZP MV ČR působí na českém trhu již šestadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Je držitelkou ocenění Zdravotní pojišťovna roku 2015 a 2016 a mezinárodního titulu Czech Superbrands 2017 a 2018.

Kateřina Jíchová

Zdroj: ceskenovinky1.eu