KHS Středočeského kraje jako první obhájila titul „Podnik podporující zdraví“

 

Foto: KHSSČK
Dne 31. října 2017 převzala ředitelka Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Jarmila Rážová z rukou Hlavní hygieničky ČR ocenění „Podnik podporující zdraví“.
 KHS Středočeského kraje se tak jako první z krajských hygienických stanic podařilo titul obhájit a užívat jej může další 3 roky.

„Mám obrovskou radost, že se nám titul podařilo obhájit. V naší organizaci se snažíme vytvářet pro zaměstnance co nejlepší podmínky a získané ocenění dokládá, že se nám to daří. Do budoucna budeme v dalším rozvíjení podpory zdraví na pracovišti samozřejmě pokračovat a věřím, že budeme úspěšní. Všem kolegům, kteří se podílejí na naplňování koncepce zdravého podniku, za jejich úsilí velice děkuji,“ říká Jarmila Rážová.

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se do soutěže přihlásila poprvé před třemi lety (2014), uspěla a byla certifikována titulem „Podnik podporující zdraví I. stupně“. Jelikož je získaný titul udělován na dobu tří let, požádala letos KHS o jeho obhajobu. Audit, který na KHS proběhl v červnu 2017, byl zaměřen na kvalitu ochrany a podpory zdraví zaměstnanců. Vyplynulo z něj, že KHS Středočeského kraje je dobrým příkladem v oblasti péče o zdraví svých zaměstnanců a na základě výsledků v zajištění všech zákonných práv zaměstnanců v ochraně zdraví a snahu poskytovat stále lepší preventivní péči nad rámec zákona, obhájila titul Podnik podporující zdraví I. stupně na tříleté období, tedy do roku 2020.

Soutěž o titul „Podnik podporující zdraví“ je od roku 2005 každoročně vyhlašována Hlavním hygienikem ČR a organizována Státním zdravotním ústavem za podpory Ministerstva zdravotnictví ČR. Mezi hlavní kritéria, která přihlášené subjekty musí splňovat, patří například podpora, ochrana a plánování zdraví na pracovišti, jejich uplatňování a výsledky podpory zdraví, politika firmy, ale také míra společenské odpovědnosti. Od roku 2007 jsou soutěžící podniky rozděleny do dvou kategorií: velké podniky (s více než 250 zaměstnanci) a malé a střední podniky (s méně než 250 zaměstnanci).

Na rozdíl od oblasti ochrany zdraví při práci, která je podrobně upravena naší legislativou, neexistují pro provádění podpory zdraví na pracovišti právní požadavky. Podniky se ale mohou řídit materiálem s názvem Kritéria kvality podpory zdraví na pracovišti. Tento manuál zaměstnavateli pomůže zhodnotit úroveň péče o zdraví zaměstnanců a na základě výsledků naplánovat a zavést nové aktivity a opatření k ochraně a podpoře zdraví zaměstnanců.

Zdroj: tribune.cz