Světový den obezity – 11. října 2017

 

Obezita je závažným onemocněním dnešní doby. Počty obézních lidí se stále zvyšují, takže se odhaduje, že v roce 2025 bude až 2,7 miliard obézních, z nichž nejméně 177 miliónů bude potřebovat náročnou finanční léčbu. Mezinárodní diabetologická federace (IDF) odhaduje, že během následujících 25 let dojde v Evropě v souvislosti s obezitou také k nárůstu počtu diabetiků o jeden milion nově nemocných ročně. World Obesity Federation chce tomuto neradostnému vývoji předejít, a proto pořádá již třetím rokem Světový den obezity, aby upozornila na závažnost celosvětového zdravotního problému a na nutnost jej řešit. Idea letošního dne je proto: „Řešte obezitu nyní a vyhněte se následkům v budoucnu.“

Se svou hmotností nejsou spokojeny téměř tři pětiny (57 %) české populace starší 15 let a více než polovina populace je přesvědčena, že trpí nadváhou (54 %). Vyplývá to z průzkumu společnosti GFK. Průzkum zjistil také to, že o redukci váhy usiluje zhruba 64 % české populace. Zhubnout se pokouší 75 % žen a 52 % mužů. Z průzkumu Stenmark již z roku 2013 vyplynulo, že (již tenkrát) se nadváha dotýkala 34 % dospělých a obezita 21 %.

Na TK České lékařské společnosti JEP a České obezitologické společnosti k danému tématu 10. 10. 2017 v Praze se vyjadřovali odborníci – prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., předseda České Lékařské společnosti JEP, především k léčbě, která není jen redukcí hmotnosti, ale vždy komplexní postup snižující rizika komplikací obezity.

V léčbě je mimo moderní léky – antiobezika (které však pojišťovny nehradí), pochopitelně klíčový pohyb, psychologická i dietní léčba. .K možnostem léčby pro diabetiky i nediabetiky jsou vhodné také výkony bariatrické chirurgie, která by měla nejen snížit hmotnost pacientů, ale měla by dlouhodobě působit a udržet redukovanou hmotnost, jak na TK uvedl prof. MUDr. Martin Fried, CSc., předseda Obezitologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

V oblasti chirurgické léčby (metabolická chirurgie) došlo k značnému pokroku, což znamená, že léčba diabetu operací je vhodná i pro diabetiky s pouhou nadváhou, nejen s obezitou. U zhruba 75 %  z nich dochází k úplnému vymizení diabetu, u dalších asi 15 % dochází k výraznému zlepšení cukrovky.

O konkrétních aktivitách ke Světovému dni obezity hovořila na TK rovněž PhDr. Iva Málková, zakladatelka společnosti STOB, která již více než 25 let vyvíjí aktivity přispívající k prevenci nadváhy a obezity. Letos to je např. jedenadvacátý ročník Dne zdraví, který se koná 22. října v Praze Modřanech (info: www.stob.cz , www.stobklub.cz ).

Také projekt Nebudu obézní (www.nebuduobezni.cz) se snaží na tuto epidemii třetího tisíciletí upozornit. Pro všechny zájemce proto u příležitosti Světového dne obezity 11. října přichystal osvětový den. Více informací na:  www.nebuduobezni.cz

TZ

Zdroj: medicina.cz