Konference Bezpečnost očkování

11.04.2017 13:24
Odborný spolek pro očkování pořádá dne 18. května 2017 od 10,00 hodin v přednáškovém sále Café Louvre na Národní třídě v Praze nultý ročník konference na téma Bezpečnost očkování. Akce je registrována Českou lékařskou komorou dle SP 16, přiděleno 5 kreditů.

Odborný spolek pro očkování

pořádá dne 18. května 2017 nultý ročník konference na téma

Bezpečnost očkování

Místo konání – přednáškový sál Café Louvre, Národní 22, Praha 1, 110 00

Program

Jak hodnotí rodiče simultánní očkování dětí
RNDr. Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z. s.
10,00 –10,45 hod.

(Ne)obvyklé postvakcinační reakce kojenců
MUDr. Jitka Škovránková, CSc., Očkovací centrum 2. LF UK a FN Motol
RNDr. Marek Petráš, Ph.D., předseda Odborného spolku pro očkování, z. s.
10,45 –11,30 hod.

Oběd formou bufetu

Bezpečné podání vakcín
prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D., Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU a RECETO X
PřF MU v Brně
12,45 –13,30 hod.

Nežádoucí reakce po pravidelném očkování dětí ve věku 0 až 10 let
MUDr. Jana Dáňová, Ph.D., Ústav epidemiologie, 3. LF UK Praha
13,30 –14,15 hod.

Nežádoucí účinky vakcín a jejich hlášení
MUDr. Petra Kaftanová, hodnotitel farmakovigilance, SÚKL
14,15 –15,00 hod.

Diskuze po každém sdělení
Akce je registrována Českou lékařskou komorou dle SP 16, přiděleno 5 kreditů
Odborný garant: MUDr. Tomáš Sýkora, ACREDULA BENEDICTA s. r. o, INTERIMUN s. r. o., místopředseda OSPO, z. s.

Registrační poplatek pro členy Odborného spolku pro očkování a pro předplatitele časopisu
Informace pro lékařské praxe je 500 Kč, pro ostatní 800 Kč.

Konference je připravována ve spolupráci s časopisem

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu redakce info@infolekar.cz,
nebo podávejte na telefonu 267 910 430.
www.infolekar.cz

Pozvánka ke stažení [PDF]