Průvodce sociální oblastí České Budějovice je k dispozici zdarma

 

Aktualizovaná verze brožurky s názvem Průvodce sociální oblastí města České Budějovice, kterou pracovníci odboru sociálních věcí každoročně připravují, je opět k dispozici všem zájemcům zcela zdarma.

„Obsahuje kompletní přehled poskytovaných sociálních služeb a služeb návazných na území města s kontakty na organizace a konkrétní osoby. Brožurku je možné získat na magistrátu, ale kromě toho je distribuována také všem poskytovatelům služeb i starostům obcí správního obvodu,“ říká radní Michal Kohn. Průvodce je jedním ze zásadních výstupů procesu plánování.

„Síť těchto specifických služeb je skutečně rozmanitá a zahrnuje v podstatě celé spektrum sociální problematiky, od seniorů, osob se zdravotním znevýhodněním, děti a mládež, osoby závislé na návykových látkách až po osoby v krizi. V elektronické podobě lze brožurku najít i na webových stránkách www.c-budejovice.cz –  ikona rozvojový plán sociálních služeb,“ dodává radní Michal Kohn.

http://rpss.c-budejovice.cz/cz/dokumenty/stranky/pruvodce-socialni-oblasti-mesta-ceske-budejovice-2017.aspx