EUC spouští systém řízené péče o diabetiky

Cukrovkou dnes trpí v podstatě každý desátý občan České republiky a dá se předpokládat, že situace se bude ještě zhoršovat. Jedná se tedy o masivní zdravotní problém. Podle obsáhlé zprávy Euro Diabetes Index 2014 na něj ale český zdravotní systém není příliš dobře připraven. V hodnocení kvality diabetologické péče se Česká republika umístila až na 21. místě z 30 evropských zemí. Dokument publikovala švédská organizace Health Consumer Powerhouse, která se zaměřuje na vyhodnocování kvality národních zdravotních systémů.

Při vyhodnocování bylo použito 28 indikátorů z oblasti prevence, screeningu, rozsahu péče a její dostupnosti, léčebných postupů a výsledků léčby. V rámci hodnocení mohly jednotlivé země získat maximálně 1000 bodů. V čele žebříčku se umístilo Švédsko, které dosáhlo 936 bodů, Česká republika získala 597 bodů a skončila na 21. místě. Nedostatky v péči o diabetiky přiznává i Národní diabetologický program, který stanovuje cíle diabetologické péče do roku 2022. V nastavení efektivního národního systému léčby cukrovky má tedy Česká republika před sebou bez pochyb ještě velký kus práce. Změnu ale nelze jen pasivně očekávat. Hodně můžou změnit samotní poskytovatelé péče. Proto se vedení skupiny EUC rozhodlo představit Koncept propojené péče o diabetické pacienty.

V čem Koncept propojené péče spočívá?

V posledních letech se začíná dramaticky měnit obraz veřejného zdraví. Do popředí se stále více dostávají chronická onemocnění. Statistiky uvádějí, že nějakou formou chronické nemoci trpí v západních zemích polovina populace. Pro poskytovatele péče tento trend znamená, že se budou muset naučit poskytovat dlouhodobou řízenou péči orientovanou na včasnou diagnózu a předcházení akutních i chronických komplikací nemoci. Proto EUC připravilo Léčebný koncept propojené péče o diabetické pacienty, který takový přístup zavádí. Program spouští EUC ve spolupráci s partnerskou společností eVito, která poskytuje unikátní telemedicínské služby zaměřené na selfmonitoring a edukaci pacientů.

Cílem první fáze programu je včasný záchyt pacientů s prediabetem a diabetem a následná dlouhodobá péče, která zapojí do léčby efektivní kombinaci medicínských i režimových postupů, bude mít stanovené cíle i závazné postupy a bude generovat dostatečné množství dat tak, aby mohla být kontrolována a vyhodnocována. Jedná se o interní sadu pravidel a nástrojů, které systematicky řídí diagnostiku a léčbu diabetického pacienta a zajišťují komplexnost a také kompletnost péče. Systém se také nad rámec obvyklého standardu zaměřuje na aktivní podíl pacienta při léčbě. Co to prakticky znamená?

Pro lékaře EUC, zejména pro praktické lékaře a diabetology, jsou vydána závazná pravidla diagnostiky a postupu léčby při diabetu a prediabetu. Každý pacient má zároveň svůj individuální léčebný plán připravený podle těchto standardů, podle kterého probíhá léčebná péče. Dodržování plánu je kontrolováno, aby se nestalo, že některá důležitá vyšetření či postupy jsou opominuty. Data jsou vyhodnocována a péče na ně reaguje.

Ve spolupráci se společností eVito je pacientům navíc poskytována hloubková edukace a pokročilé nástroje k tzv. selfmonitoringu, díky kterým si pacient může sledovat stravování, měří si krevní cukr, hmotnost, složení těla a monitoruje pohyb a portál eVito vše on-line zaznamenává, vyhodnocuje a případně navrhuje další postup.

Program směřuje ke komplexní a monitorované péči o diabetiky, která je strukturovaná podle posledních poznatků medicíny. Pacient tak má jistotu, že je péče o něj dostatečná a že nejsou opominuty žádné aspekty léčby, což je zásadní kvalitativní posun. Lékařům na druhou stranu ulehčuje práci s edukací pacientů, pomáhá jim s řízením péče a vede pacienta k odpovědnosti za vlastní zdraví. Prvním zařízením, kde systém zavádíme, je EUC Klinika v Ústí nad Labem. V další fázi navazujeme v Kladně.

Co říká o Programu řízené péče pro chronicky nemocné MUDr. Klára Fialová, členka společnosti eVito a manažerka klinických programů EUC?

„Vývoj veřejného zdraví prodělává velkou změnu. Do popředí se dramaticky dostávají chronická onemocnění. Na to musí zdravotní systém včetně poskytovatelů reagovat. V Čechách zatím v tomto ohledu nevidíme výrazný vývoj, ale například na Slovensku Disease management program pro diabetické pacienty zavedla zdravotní pojišťovna Dôvera jako člen skupiny, která zároveň poskytuje i zdravotní péči. Program spustili před rokem, již mají registrovaných více než 1600 pacientů, jsou úspěšní a mají výsledky. Poskytují lepší péči a ušetří. Komplikace diabetu, jako je ztráta zraku, selhání ledvin, kardiovaskulární onemocnění či amputace končetiny, nejsou jen dramatickým zhoršením kvality pacientova života, ale jejich řešení je i finančně velmi náročné a je samozřejmě lepší takovým událostem předcházet. Proto obdobné programy komplexní péče probíhají všude ve světě. Například v Německu se podařilo s podporou státu zařadit do Disease management programu pro diabetické pacienty v průběhu šesti let více než tři miliony pacientů! Zkušenosti jsou velmi dobré, prokazatelně došlo ke snížení mortality a celkových nákladů na léčbu a výrazně narostla spokojenost pacientů s léčbou. Je tedy logické, že o podobný přístup se snaží i skupina EUC, která je největším poskytovatelem ambulantní péče na českém trhu. Našimi ordinacemi projde velké množství pacientů s diabetem samotným, nebo s vysokým rizikem jeho vzniku. Jsou to tisíce lidí, jejichž kvalita života může být výrazně ovlivněna naším přístupem.“

Zdroj: euc.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.