SANANIM v Praze už 20 let

Jediné zařízení svého druhu v České republice, Denní stacionář SANANIM, slaví dvacáté výročí své působnosti. Za tuto dobu poskytl terapii čtyřem tisícům lidí, kteří se rozhodli zbavit závislosti, což je více než počet obyvatel pražského Motola.

Ačkoli je toto středisko veřejnosti téměř neznámé, cílevědomě každý den pomáhá k návratu do normálního života lidem, kteří se rozhodli zbavit své závislosti na drogách. Za dvacet let prošlo Denním stacionářem SANANIM 4 085 uživatelů drog, pro které je ambulantní forma léčby vhodná a efektivní.

„Našimi klienty jsou zejména lidé, kteří nemohou a nechtějí ani v průběhu léčby opustit své povinnosti – péči o dítě, člena rodiny nebo třeba zvíře, mají zaměstnání či jiné závazky,“ říká Marek Šmejkal, ředitel Denního stacionáře SANANIM. „Pomáháme také těm, kteří opakovaně selhávají při návratu z léčby v uzavřené komunitě do rizikového prostředí, kterým města bezesporu jsou. U nás se mimo jiné učí, jak odolávat nástrahám, jak si udržet motivaci k plnění každodenních povinností, jak trávit volný čas i s minimem financí, zkrátka, jak se zapojit do normálního života ve velkoměstě.“

Specifickým rysem Denního stacionáře SANANIM je poměr mužů a žen v léčbě. Zatímco ve všech ostatních léčebných zařízeních v republice výrazně převažují muži, ve stacionáři je tomu přesně naopak – 56 % klientů jsou ženy. „Přibližně před deseti lety se na nás začaly obracet stále více těhotné klientky a klientky s dětmi. Postupně jsme se naučili jim najít motivaci, poskytovat specifické služby a nabízet léčbu, která by je neoddělila od jejich dětí, anebo jim dokonce umožnila se k jejich mateřské roli navrátit,“ uvádí Ilona Preslová, odborný garant a vedoucí Centra komplexní péče o dítě a rodinu. Za dvacet let prošlo terapií v Denním stacionáři SANANIM skoro 2300 žen, z toho 904 matek s jejich 506 dětmi, které díky tomu nemusely skončit v ústavní či náhradní péči.

Denní stacionář SANANIM má v repertoáru celou škálu terapií. Pilířem léčebného programu Denního stacionáře SANANIM je intenzivní program, zaměřený na vlastní léčbu závislosti. Úspěšnost léčby v intenzivním programu dosahuje 50 %, což je v léčbě závislostí velmi vysoké procento.

Ačkoli odborníci již několik let volají po vzniku sítě ambulantních zařízení podobného typu ve větších městech, neboť spádovost je v protidrogových programech vždy důležité hledisko, všechny dosavadní pokusy o založení podobných středisek péče zatím selhávají. Praha je tak stále jediným městem v České republice, kde Denní stacionář funguje.

SANANIM je v ČR jedním z nejstarších a dnes i největších nestátních poskytovatelů služeb v oblasti prevence, péče a léčby závislostí na nealkoholových drogách. Úspěšnost léčby v jeho zařízeních je velmi vysoká – dosahuje v průměru 60 – 70 %. V současné době SANANIM provozuje dvanáct hlavních zařízení a realizuje řadu rozšiřujících a doplňujících projektů či programů. Mezi nejvýznamnější patří telematické poradenské a informační služby (Drogová poradna, Internetová léčebná intervence, Alkotest aj.), program pro práci se specifickými skupinami a program pro matky s dětmi. Další projekty se zaměřují především na vzdělávání, primární prevenci, publikační činnost a zahraniční spolupráci. Významné jsou i všechny aktivity realizované v rámci samostatného právního subjektu (zřízeného a stoprocentně vlastněného SANANIMem) – SANANIM Charity Services, s. r. o., (Café Therapy, U Karáska) i servisních organizací SANANIM SOS, s. r. o., (externí vzdělávání) a SANANIM 4D, o. p. s. Činnost organizace dnes zabezpečuje přes 134 stálých zaměstnanců a 15 externistů. TZ

 

www.sananim.cz.

Zdroj: medicina.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *