WHO chce eliminovat hepatitidy

Ve čtvrtek 28. července si připomeneme Světový den boje proti žloutenkám, který se letos nese v duchu globální výzvy eliminovat do roku 2030 virové hepatitidy, jakožto celosvětovou hrozbu veřejného zdraví.

 Podle statistik Světové zdravotnické organizace (WHO) si každoročně virové hepatitidy vyžádají život 1,4 milionů lidí po celém světě, což je počtem úmrtí řadí před onemocnění typu AIDS či malárie. Celkem existuje 5 hlavních typů viru žloutenky, mezi ty nejrozšířenější patří žloutenky typu A, B a C. Kromě tzv. sekundární prevence představuje účinnou ochranu očkování. To je dostupné pro děti a dospělé proti žloutence typu A a B.

Ať už se rozhodnete strávit letošní čtvrtek 28. července jakkoliv, lenošením u vody, grilováním s přáteli, dobrým skutkem v podobě darování krve, pamatujte na to, že všechny tyto činnosti patří mezi situace, při nichž je možné se nakazit žloutenkou. Nejen na tuto skutečnost se snaží každoročně již podeváté upozornit Světový den boje proti žloutenkám. Ten se letos nese v duchu globální výzvy zredukovat do roku 2030 výskyt onemocnění do takové míry, že přestane být pro lidstvo významným zdravotním problémem, jakým v současné době bezesporu je.

Cílem vytvořené platformy NOhep je dosáhnout eliminace virových hepatitid, a zařadit ji tak mezi naše největší úspěchy lidstva („NOhep…. Our Next Greatest Achievement“).

Letošní rok je považován za stěžejní v prevenci virové hepatitidy. Již v květnu členské státy WHO přijaly tuto první novou globální strategii, na jejímž základě se zavázaly do roku 2020 snížit o 30 % počet nových případů nákazy hepatitidou typu B a C a k poklesu úmrtnosti o 10 %.

Tohoto cíle by mělo být dosaženo například rozšířením vakcinačního programu zaměřeného na žloutenku typu B, lepším přístupem k diagnostice a léčbě hepatitidy typu B a C či větší bezpečností při práci s krví, díky čemuž by do roku 2030 mělo být zachráněno 7,1 milionů životů. Ilustrační fotografie, převzato bez úprav ze stránek WHA (http://worldhepatitisday.org) dne 22. 6. 2016.

I přes znepokojivé statistiky bývá hepatitida podceňována

Virové žloutenky jsou považovány za významný celosvětový problém. Potýká se s nimi 400 milionů lidí a téměř 1,4 milionů pacientů ročně infekci a jejím následkům podlehne, z tohoto počtu se ve většině případů jedná o nakažené žloutenkou typu B či C. S touto statistikou úmrtnosti představují virové hepatitidy závažnější onemocnění, než jsou například AIDS nebo malárie, a přitom bývají stále častěji podceňovány. Podle dat Světové zdravotnické organizace (WHO) je odhadováno, že až 95 % infikovaných o své nákaze neví a více než 99 % lidí nemá přístup k její léčbě.

V České republice bylo v loňském roce evidováno celkem 956 případů výskytu virové hepatitidy typu C, 89 nakažených žloutenkou typu B a 724 lidí infikovaných žloutenkou typu A, přičemž tato čísla evidují pouze případy nahlášené Státnímu zdravotnímu ústavu.

Vysoce účinnou prevenci představuje stále očkování

Žloutenka je nakažlivé onemocnění způsobené viry, které napadají jaterní tkáň. Celkem existuje 5 hlavních typů viru žloutenky, které se označují písmeny A, B, C, D a E. Liší se způsobem přenosu viru, průběhem onemocnění i jeho možnými následky. Zcela zásadní pilíř v boji proti žloutenkám představuje prevence. Mimo tzv. sekundární prevenci zahrnující eliminaci a kontrolu rizikového chování je vysoce účinnou ochranou očkování. To má ve světě již dlouhodobou tradici, kdy jeho prvopočátky sahají již do roku 1981. V současnosti nabízí medicína dětem i dospělým účinnou ochranu proti žloutence typu A a B, a to jak proti každému typu zvlášť, tak i prostřednictvím jedné kombinované vakcíny. Vakcína proti žloutence typu C se momentálně vyvíjí.

Světový den boje proti infekčním žloutenkám je jeden ze sedmi osvětových zdravotních dnů, které uznává a podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Aktivity koordinuje společně se Světovou aliancí proti žloutence.

Světová aliance proti žloutence (World Hepatitis Alliance) vznikla v roce 2007 a sdružuje více než 220 organizací z celého světa. Cílem Aliance je zvýšit povědomí o tomto infekčním onemocnění a koordinovat boj proti žloutence na celém světě.

Reference: * World Hepatitis Alliance. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://worldhepatitisday.org/ * WHO. World Hepatitis Day 2016. Dostupné z: http://www.who.int/campaigns/hepatitis-day/2016/event/en/

Vakcíny Twinrix Adult proti žloutence typu A a proti žloutence typu B; Engerix-B 10 μg a Engerix-B 20 μg proti žloutence typu B; Havrix 720 Junior Monodose a Havrix 1440 proti žloutence A jsou registrované léčivé přípravky, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění s výjimkou úhrady vakcíny Engerix-B, podléhá-li pacient očkování dle vyhlášky č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, v platném znění.

Vakcíny jsou léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Očkování provádí lékař. Vakcína se aplikuje do svalu formou injekce. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalových informacích. Před použitím každé vakcíny si proto předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste i na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Vakcinační akce č.j.: MZDR 77496/2015-3/OVZ. CZ/TWI/0014/16

GlaxoSmithKline

Zdroj: tribune.cz