Regulace spotřeby tabáku může přinést ČR nejméně půl miliardy úspor

 

Závislost na tabáku je nemoc. V České republice jí trpí přibližně 2,2 milionu lidí a ročně kvůli ní předčasně zemře kolem 16 tisíc pacientů, kteří vinou kouření ztratí v průměru 15 let života.

cigarety, kouření

Zdroj: Shutterstock

„Přitom dobré zákony kontroly tabáku nejen sníží prodej cigaret, a tím i devastující vliv na zdraví obyvatel dané země, ale přinesou užitek i pro její ekonomiku. Vysoké zdanění, nekuřácké veřejné prostory, zákaz reklamy a sponzorování, velká obrázková varování – to všechno je účinnou prevencí kouření,“ říká vedoucí Centra pro závislé na tabáku z III. interní kliniky – kliniky endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN Eva Králíková.

Jak vypočetla, jen kompletně nekuřácké veřejné vnitřní prostory by zdravotním pojišťovnám mohly ušetřit zhruba půl miliardy korun ročně za hospitalizace pacientů se srdečními infarkty. Vypočetla, že ročně onemocní 5000 pacientů, kteří jsou vystaveni kouření ve vnitřních prostorách. Sníží se ostatní náklady zdravotních pojišťoven za další nemoci způsobené kouřením.

Naopak zvýšení příjmů předpokládá doc. Králíková u pohostinského průmyslu. Jak zdůraznila, nekuřáci mají mít svobodu dýchat čistý vzduch. „Důležitý je výraz kompletně nekuřácké, tedy veřejné vnitřní prostory bez jakýchkoli výjimek – zejména bary, diskotéky a hudební akce ve stanech, kam chodí mladí a dospívající, jsou dnes cílem propagace cigaret. Cedulka u vchodu o zákazu vstupu pod 18 let je trapné alibi,“ dodává Eva Králíková.

Svoboda dýchat netoxický vzduch„V České republice je, předpokládám, demokratický režim. A v demokratickém režimu se menšina podřizuje většině. Také v ČR je většina populace, a to 70 %, nekuřácká. V Kalifornii dnes kouří třikrát méně obyvatel než v ČR především právě proto, že jsme se systematicky soustředili na eliminaci kouření ze všech veřejných prostor,“ potvrdil prof. Stanton Glantz z Kalifornské univerzity v San Franciscu.

Také on podporuje zcela nekuřácké vnitřní veřejné prostory a pracoviště jako jediný způsob zajištění svobody všech dýchat čistý vzduch bez toxických chemikálií tabákového kouře druhých. „Nekuřácké prostory znamenají nejen okamžité zlepšení zdraví všech, ale zlepší i ekonomiku snížením zdravotních nákladů, které platí celá společnost přes zdravotní pojištění. Navíc, v rozporu s propagandou tabákového průmyslu jménem některých zástupců pohostinství, jsou přínosem i pro restaurace a bary,“ dodal prof. Glantz, který se podílel na odtajnění dokumentů o praktikách tabákových výrobců a jejich cílené snahy sofistikovanými chemickými postupy při naprostém ignorování vysoké toxicity přimět co největší počet lidí závislých na nikotinu.

Jak připomněla mluvčí 1. LF UK Marie Fialová, odhalení informací bylo součástí Tobacco Master Settlement Agreement, v jehož rámci museli výrobci více než 200 miliard dolarů za vědomé klamání veřejnosti s dopadem na lidské zdraví a životy. Tento příběh inspiroval i tvůrce filmu Insider. Dokumenty jsou volně dostupné na internetu v knihovně University of California San Francisco Documents Library včetně 22 540 dokumentů vztahujících se k České republice.

Zdroj: medicina.cz