JANPA

 

Celoevropská akce v oblasti výživy a pohybové aktivity JANPA (Joint Action on Nutrition and Physical Activity) je celoevropskou společnou akcí v oblasti výživy a pohybové aktivity. Jejím hlavním cílem je přispět k zastavení nárůstu nadváhy a obezity u dětí a dospívajících v členských státech EU do roku 2020. Na projektu se podílí 25 z celkem 28 členských států Evropské unie a Norska.

Akce je financována z prostředků Programu EU v oblasti Zdraví (2014–2020). V Evropě přibývá dětí s nadváhou a obezitou, v současné době postihuje 1 ze 3 dětí ve věku 6–9 let. S obezitou se pojí různá onemocnění a obezita rovněž představuje velkou zátěž pro systém zdravotní a sociální péče. Je potřebné, aby podpora zdravé výživy a pohybové aktivity u dětí začala již v průběhu těhotenství a v raném věku dítěte.

Prostřednictvím sdílení, identifikace a výběru příkladů dobré praxe si JANPA klade za cíl: •odhadnout a předpovědět ekonomické náklady spojené s nadváhou a obezitou • zlepšit zavádění jednotných postupů na podporu zdravé výživy a fyzické aktivity pro těhotné ženy a rodiny s malými dětmi •přispívat k lepší péči o zdraví dětí v rodině, mateřské škole a v předškolních a školních zařízeních • zlepšit způsob, jakým jsou informace o výživových hodnotách potravin shromažďovány a používány orgány ochrany veřejného zdraví, zájmovými skupinami a rodinami.

Strategie a intervence vycházejí z multisektoriálního přístupu a vyžadují partnerství a propojení zejména mezi odborníky v oblasti veřejného zdraví, regionálními a místními orgány, vzdělávacími institucemi, vysokými školami, komunitami, potravinářským průmyslem a neziskovými organizacemi a sdruženími. Výživa a pohybová aktivita souvisí se sociálními podmínkami, proto je snížení sociálních nerovností považováno za jeden ze zásadních aspektů projektu JANPA.

JANPA je rozčleněna do sedmi pracovních balíčků. Státní zdravotní ústav sbírá příklady dobré praxe týkající se strategií a opatření, zaměřených na podporu zdravé výživy a pohybové aktivity těhotných žen a rodin s malými dětmi.

Více informací na http://janpa.eu/. Kontakt: MUDr. Marie Nejedlá, marie.nejedla@szu.cz