Rubriky
Aktuality

Světový den spánku 2016

 

 • … je každoroční událost věnovaná zvýšení povědomí o spánkových poruchách a jejich dopadu na společnost.
 • Světový den spánku 2016 se uskuteční 18. března 2016.
 • Méně než jedna třetina nemocných vyhledá odbornou pomoc, přestože většině spánkových poruch lze předejít nebo jsou léčitelné.
 • Problémy se spánkem představují globální epidemii, která ohrožuje zdraví a kvalitu života až 45 % světové populace.
 • Lepší pochopení problematiky spánku a další výzkum v této oblasti pomohou snížit dopad spánkových poruch na společnost.
 • Statistika ukazuje, že ve spánku strávíme až jednu třetinu našeho života. Spánek je základní lidskou potřebou, podobně jako jídlo a pití a má zásadní vliv na naše celkové zdraví a pohodu.
 • Spánek je – stejně jako cvičení a výživa – nezbytný pro metabolickou regulaci u dětí. Existují důkazy o vztahu mezi délkou spánku a dětskou obezitou. Tyto nálezy jsou více patrné u dívek. Délka spánku závislá na proměnlivých časech usínání a probouzení má vliv na regulaci hmotnosti.
 • Pravidelné dýchání během spánku hraje zásadní roli při udržení pohody a zdraví. Přerušované dýchání během spánku se nazýváspánková apnoe. Jedná se o všudypřítomné a časté onemocnění, které postihuje 4 % mužů a 2 % žen.
 • Spánkové apnoe způsobují únavu a ospalost během dne a mohou vést k dalším komplikacím jako jsou hypertenze, ischemické choroby srdeční, cévní mozkové příhody a diabetes.
 • Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek mají negativní vliv na naše zdraví v dlouhodobém i krátkodobém horizontu. Mezi krátkodobé účinky nekvalitního spánku patří negativní dopad na naši pozornost, paměť a schopnost učení. Efekty v delším časovém horizontu jsou nyní zkoumány, nicméně nekvalitní spánek nebo jeho nedostatek se pojí s významnými zdravotními problémy jako jsou obezita, diabetes, oslabení imunitního systému a dokonce i některé typy rakoviny.
 • Nedostatek spánku se týká také mnoha psychických potíží, jako jsou deprese, úzkosti a psychózy.
 • Nedostatek spánku nebo nekvalitní spánek jsou častou příčinou dopravních nehod. Člověk trpící nespavostí má sedmkrát větší pravděpodobnost stát se účastníkem dopravní nehody s následkem smrti nebo vážného zranění než člověk bez spánkové poruchy.
 • Kvalita spánku má klíčový význam pro zajištění dobrého zdraví a kvality života.
 • 35 % lidí má pocit, že trpí nedostatem spánku, což se odráží na jejich fyzickém a duševním zdraví.
 • Nespavost postihuje 30-45 % dospělé populace.
 • Obstrukční spánková apnoe (OSA) postihuje přibližně 4 % dospělé populace.
 • Bez řádné léčby může mít OSA zásadní vliv na pohodu a lidské zdraví.
 • Primární insomnie (nespavost bez základního onemocnění) postihuje 1-10 % běžné populace a až o 25 % více lidí mezi staršími ročníky.
 • Syndrom neklidných nohou je běžná porucha mezi 3-10 % populace. Počet postižených osob a závažnost stavu se však v různých zemích liší.
 • Lidé, kteří trpí OSA přestávají opakovaně ve spánku dýchat. Apnoe jsou způsobeny zablokováním horních cest dýchacích. Kolaps dýchacích cest může být způsoben faktory, jako je zbytnělý jazyk, hypertrofie tkáně nebo pokles svalového napětí, které drží dýchací cesty otevřené.
 • Zástava dýchání trvá od 10 sekund přes více než minutu a pokaždé způsobí snížení hladiny kyslíku. Tyto příhody se mohou objevit 5-30 krát za hodinu nebo dokonce častěji. Zatěžují srdce a tak napomáhají vzniku řady vážných zdravotních obtíží

Zdroj: denspanku.cz

http://www.denspanku.cz/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.