Rubriky
Aktuality

Neurologických onemocnění přibývá

 

Nervovou soustavu a její řídící orgán, mozek, postihuje přes 600 druhů neurologických onemocnění. Mezi nejzávažnější z nich patří Alzheimerova a Parkinsonova choroba či roztroušená skleróza. Představují velkou zátěž nejen pro pacienty a jejich rodiny, ale také pro zdravotní a sociální systém. Se stárnutím populace se navíc očekává nárůst výskytu onemocnění a s ním i další náklady.

mozek, neurologie, psychiatrie

Zdroj: Shutterstock

TISKOVÁ ZPRÁVA AIFP

Odpovědí na vzrůstající tlak na veřejné rozpočty mohou být investice do vědy. Výzkumná pracoviště a farmaceutické společnosti sbírají nové poznatky o onemocněních a vyvíjí více než 400 nových léků. Ty mohou zachránit životy pacientů a ušetřit miliardy z veřejných prostředků. Význam a přínos neurologického výzkumu si připomínáme u příležitosti Evropského dne mozku (11.3.).

Lidský mozek obsahuje více než 100 miliard neuronů, které řídí veškeré naše myšlenky a aktivity. Je nejsložitějším a nejméně probádaným orgánem. Proto je i léčba mnoha ze 600 druhů neurologických poruch a onemocnění komplikovaná.

„Kromě nepříjemných projevů a psychické zátěže pro rodinu, s sebou nese i velké náklady pro zdravotní a sociální systém. Jen léčba demence, jejíž nejčastější příčinou je Alzheimerova choroba, u nás stojí kolem 39 miliard ročně. Populace navíc stárne, v roce 2050 bude 31 % Čechů ve věku nad 65 let a očekává se, že počet případů demence se zdvojnásobí. S tím vzrostou i náklady na péči,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP).

Investice do budoucnosti se vyplatíOdpovědí na rostoucí tlak na systém veřejného zdravotnictví mohou být investice do výzkumu. S každým rokem víme o nemocech mozku a nervové soustavy více. „Současný výzkum je blízko novým objevům o progresi Alzheimerovy choroby, které by mohly vést k oddálení nástupu nemoci, jejímu zpomalení nebo dokonce i úplnému zastavení. Odhaduje se, že pokud by se podařilo oddálit propuknutí nemoci o pět let, vedlo by to k úsporám na zdravotní péči až ve výši 50 %, tedy v řádech několika miliard korun,“ informuje Jakub Dvořáček.

Kromě finančních úspor přináší výzkum a vývoj nových léků lepší vyhlídky pro pacienty a výrazné zlepšení kvality jejich života. „V laboratořích farmaceutického průmyslu se aktuálně vyvíjí 444 inovativních léků k prevenci a léčbě neurologických poruch. Pracuje se také na nových diagnostických metodách, protože včasné odhalení nemoci vede k efektivnější léčbě a snížení celkových nákladů na péči,“ informuje Jakub Dvořáček a dodává: „Pokud se v budoucnu máme vyrovnat s výzvou, kterou přináší stárnutí populace, jsou další investice do výzkumu a vývoje nezbytné.“

Neméně významnou roli má v tomto ohledu i prevence v podobě dodržování zásad zdravého životního stylu. Vyvážená strava a dostatek pohybu mohou pomoci předcházet demenci, migréně a dalším neurologickým onemocněním. Zásadní jsou především pravidelné preventivní prohlídky, které včas zachytí případně potíže a umožní tak včasnou diagnózu a zahájení adekvátní léčby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.