Rubriky
Aktuality

Mezinárodní den seniorů 1. říjen

Mezinárodní den seniorů má připomínat vše, čím starší lidé obohacují společnost
První říjen si již od roku 1998 svět připomíná jako Mezinárodní den seniorů a má připomínat vše, čím starší lidé obohacují naši společnost a zvyšovat naše povědomí o problémech, s nimiž se senioři potýkají.
Již pátým rokem tento svátek probíhá i v ČR, letos opět na mnoha místech, koncerty, kulturní události i debaty… společným jmenovatelem jsou senioři, jejich práva, problémy, s nimiž se potýkají, včetně zneužívání různými prodejci, ale také význam mezigeneračního dialogu, význam seniorů v rodině atd.

„Rád bych právě dnes vzdal čest moudrosti a zkušenosti starších lidí, upozornil na význam a důležitost těchto zkušeností v rodinách i zaměstnání. To je jeden z důvodů, proč jsem se letos jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu přidal k síti ambasadorek a ambasadorů proti Ageismu, kterou organizuje nezisková společnost Alternativa 50+.  Jde o téma, kterým je třeba se v naší společnosti více a systematicky zabývat a nejen proto, že populace stárne.  Myslím si, že se to dá vyjádřit velmi jednoduše: přistupujme ke starším lidem tak, jak bychom chtěli, aby další generace přistupovaly jednou k nám a nezapomeňme, že  lidé nad padesát dokonce čelí některým formám diskriminace, například na trhu práce, přitom pracovní i životní zkušenosti těchto lidí mohou podniky i společnost nesmírně obohatit,“ říká ministr Jiří Dienstbier.

Stále více seniorů se dostává i na hranici chudoby.  „Každá aktivita, která pomůže na podobné jevy upozorňovat, je velmi cenná a my musíme dělat něco především pro ty, kteří už se nemohou účinně bránit sami,“ dodává ministr Dienstbier.

Podstatným problémem, s nímž se léta potýkají senioři a na něž upozorňují i mnohé nevládní organizace, je domácí násilí, stejně jako podmínky v domovech pro seniory, které nejsou vždy zrovna ideální, jak upozorňuje i zpráva Kanceláře veřejného ochránce práv.

Mezinárodní den seniorů se ale zaměřuje také na pozitivnější stránky života a obohacující roli seniorů pro společnost i rodinu, o to více stoupá význam mezigeneračního dialogu, který vždy lidi obohacuje a upozorňuje na skutečnost, že každý má ve společnosti i v rodině svoji podstatnou roli a že role babiček a dědečků je pro vnoučata nezastupitelná.

Zdroj: Vláda ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *