Mezinárodní den seniorů 1. říjen

Mezinárodní den seniorů má připomínat vše, čím starší lidé obohacují společnost
První říjen si již od roku 1998 svět připomíná jako Mezinárodní den seniorů a má připomínat vše, čím starší lidé obohacují naši společnost a zvyšovat naše povědomí o problémech, s nimiž se senioři potýkají.
Již pátým rokem tento svátek probíhá i v ČR, letos opět na mnoha místech, koncerty, kulturní události i debaty… společným jmenovatelem jsou senioři, jejich práva, problémy, s nimiž se potýkají, včetně zneužívání různými prodejci, ale také význam mezigeneračního dialogu, význam seniorů v rodině atd.

„Rád bych právě dnes vzdal čest moudrosti a zkušenosti starších lidí, upozornil na význam a důležitost těchto zkušeností v rodinách i zaměstnání. To je jeden z důvodů, proč jsem se letos jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu přidal k síti ambasadorek a ambasadorů proti Ageismu, kterou organizuje nezisková společnost Alternativa 50+.  Jde o téma, kterým je třeba se v naší společnosti více a systematicky zabývat a nejen proto, že populace stárne.  Myslím si, že se to dá vyjádřit velmi jednoduše: přistupujme ke starším lidem tak, jak bychom chtěli, aby další generace přistupovaly jednou k nám a nezapomeňme, že  lidé nad padesát dokonce čelí některým formám diskriminace, například na trhu práce, přitom pracovní i životní zkušenosti těchto lidí mohou podniky i společnost nesmírně obohatit,“ říká ministr Jiří Dienstbier.

Stále více seniorů se dostává i na hranici chudoby.  „Každá aktivita, která pomůže na podobné jevy upozorňovat, je velmi cenná a my musíme dělat něco především pro ty, kteří už se nemohou účinně bránit sami,“ dodává ministr Dienstbier.

Podstatným problémem, s nímž se léta potýkají senioři a na něž upozorňují i mnohé nevládní organizace, je domácí násilí, stejně jako podmínky v domovech pro seniory, které nejsou vždy zrovna ideální, jak upozorňuje i zpráva Kanceláře veřejného ochránce práv.

Mezinárodní den seniorů se ale zaměřuje také na pozitivnější stránky života a obohacující roli seniorů pro společnost i rodinu, o to více stoupá význam mezigeneračního dialogu, který vždy lidi obohacuje a upozorňuje na skutečnost, že každý má ve společnosti i v rodině svoji podstatnou roli a že role babiček a dědečků je pro vnoučata nezastupitelná.

Zdroj: Vláda ČR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *