ANTIMENINGOKOK

Pacientské sdružení Antimeningokok, jehož zakladatelkou je Andrea Brzobohatá, ve spolupráci s Havas PR Prague vytvořilo osvětovou kampaň na meningokokové onemocnění, jehož cílem je informovat širokou veřejnost o nebezpečném meningokokovém onemocnění.
Antimeningokok