4. únor – Světový den boje proti rakovině

Světový den proti rakovině je iniciativa UICC, v rámci které se mohou její členové, partneři, sponzoři a celý svět sjednotit v boji proti globální epidemii rakoviny.
Pouze přispěním každého jednotlivce, organizace či vlády se může dosáhnout cíle – snížení výskytu rakoviny a předčasných úmrtí na ni o 25% do roku 2025.

Liga proti rakovině ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P. a Českou společností všeobecného lékařství každým rokem organizuje Sympozium o nádorové prevenci.
Letošním tématem jsou Nádory reprodukčních orgánů.
Termín: 4. února 2015
Místo konání: přednáškový sál Lékařského domu ČLS JEP, Sokolská 31, Praha 2